فهرست مطالب

ماهور - پیاپی 86 (زمستان 1398)
 • پیاپی 86 (زمستان 1398)
 • 224 صفحه، بهای روی جلد: 400,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/02/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
  صفحه 5
 • مقاله ها
 • نغمه چارتک افغانستان : نگاهی تازه به خاستگاه یک گونه ی تک نوازی
  احمد سرمست ترجمه: ساسان فاطمی صفحه 9
 • موسیقی در حاشیه و متن درس های حوزه ای
  اکبر ثبوت صفحه 27
 • نقش چهارم ها و پنجم ها در ساخت بستر نغمگی دستگاه های موسیقی ایرانی (بخش اول) / منطق باستانی - صفی الدینی ملایمت ها امروزه تا چه حد کار می کند؟
  بابک خضرائی صفحه 47
 • مقاله
 • مفهوم قطار در حوزه ی موسیقی کردی / با نگاهی به گونه های مختلف شعری - موسیقایی در مناطق کردنشین
  شاهو عبدی صفحه 59
 • مفاهیم بنیادین
 • تاریخچه سنت رسمی در موسیقی
  ویلیام وبر ترجمه: سعید کردمافی صفحه 95
 • یاد یاران
 • دو یادداشت به یاد هوشنگ ظریف
  ارشد تهماسبی، بابک خضرایی صفحه 121
 • به یاد برونو نتل
  استیون بلام صفحه 125
 • گفتگو
 • گفتگو با ارشد تهماسبی درباره ی کانون «چاوش»
  سید محمد موسوی، ساسان فاطمی صفحه 133
 • نقد و بررسی
 • مطالعه منتقدانه ی سمفنی های بتهوون
  هکتور برلیوز ترجمه: آرش محافظ صفحه 155
 • به باز دیدار پایور با تورق میان سطری کتابش
  محمدرضا فیاض صفحه 187
 • چکیده های (قوم) موسیقی شناسی
  سعید کردمافی، بهرنگ نیک آئین، هاجر قربانی صفحه 201
 • تا فصلی دیگر
  سید محمد موسوی صفحه 213
 • تازه های ماهور
  صفحه 215