فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صدیقه محسنی آهوئی*، حسن الوداری، مالک دلیر صفحات 1-31

  این پژوهش با تاسی از نامه های امام علی (ع) در نهج البلاغه بدنبال کشف و شناسایی شاخص ها و ویژگیهای رهبری خدمتگزار از دیدگاه ایشان است تا نتایج آن پاسخی به ابهامات موجود در زمینه چیستی رهبری خدمتگزار باشد.پژوهش حاضراز حیث هدف یک پژوهش بنیادی با راهبرد روش تحلیل مضمون و شبکه مضامین است.یافته های تحقیق به شناسایی 3 مضمون غالب، 11 مضمون فراگیر ، 45 مضمون سازمان دهنده، 119 مضمون اصلی و 87 مضمون فرعی منتج گردید. یافته های تحقیق نشان دادند که رهبری از منظر امام علی (ع) مقوله ای است که بر سه اصل معرفت، ایمان و عمل استوار است. عمل و رفتار رهبری نیز دربرگیرنده شش حیطه خدامحوری، عقل محوری، بصیرت محوری، اخلاق محوری ، خدمت محوری و فرایند محوری می باشد. شیوه رهبری امیر مومنان (ع)، رهبری خدمتگزار مبتنی بر ایمان و معرفت الهی است وخدمت و خدمتگزاری در شیوه رهبری ایشان به عنوان نقطه کانونی تمرکز در تربیت پیروان، بویژه رهبران ، مدیران و کارگزاران محسوب می گردد.

  کلیدواژگان: رهبری، رهبری خدمتگزار، نهج البلاغه، روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین
 • فاطمه خان صنمی*، مهدی فرمانیان صفحات 33-57

  انسان سوزی و احراق انسان، از جمله مجازات وحشتناکی است که امروزه به نام اسلام و مسلمانان، توسط گروه تروریستی تکفیری داعش در حال اجرا است. دولت اسلامی در عراق و شام با استناد به گذشتگان و صحابی و در راس آنها امام علی(ع) در صدد اقدام چنین عملی برآمده اند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اساسا امام علی (ع) چنین کاری را انجام داده است؟! و چنین مجازاتی را برای شخص یا اشخاص خاطی در نظر گرفته است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی این موضوع را در روایات مورد بررسی قرار داده و بر این باور است با نگاه به کتب روایی اعم از شیعه و سنی احادیثی به چشم می خورد که برداشت سطحی به آن ها می تواند دلیلی بر مدعای داعش باشد، اما خانواده حدیث بر این عقیده است که سوزاندن عموما پس از ضرب اعناق بوده است.

  کلیدواژگان: امام علی(ع)، احراق، انسان سوزی، روایات
 • محمد مهدی ربیعه* صفحات 59-75

  امام علی (علیه السلام) در خطبه ای از نهج البلاغه به توصیف ساختمان بدن مورچه و ملخ پرداخته و همگان را به تفکر در خلقت این موجودات به عنوان نشانه ای از عظمت خداوند دعوت می نمایند. بررسی معروفترین تفاسیر نهج البلاغه از قرن ششم هجری تا زمان حاضر نشان می دهد که بیان امام در رابطه با ساختمان بدن این دو حشره هیچ گاه بطور دقیق و از منظر علم حشره شناسی مورد بررسی و تفسیر قرار نگرفته است. همانطور که ایشان در قسمتی از خطبه مذبور بیان می دارند، تفکر در خلقت این حشرات موجب درک بهتر عظمت خالق آنها می شود. در مقاله ی حاضر بیان امام (ع) از این دو حشره بررسی و تحلیل خواهد شد تا عظمت آفرینش این دو حشره برای نخستین بار از دیدگاه علم حشره شناسی روشن گردد. بررسی ها نشان می دهد که ایشان بسیار دقیق و همانند یک حشره شناس خبره ساختمان بدن این دو حشره را شرح می دهند. آن حضرت پس از اشاره به بخش هایی از ساختمان بدن مورچه، به وجود گوش در سر این حشره اشاره می فرمایند. بررسی ها نشان داد که بیان آن حضرت سال ها پیش از شروع مطالعات علمی روی این حشره و کشف اندام تولید صدا در یک گونه از مورچه هاست. همچنین آن حضرت در توصیف خلقت ملخ، به وجود گوش مخفی در بدن ملخ اشاره می فرمایند. این نکته نیز از دیدگاه علم حشره شناسی بسیار دقیق بوده و سال ها پیش از شروع مطالعات حشره شناسی روی بدن ملخ بیان شده است.

  کلیدواژگان: امام علی (علیه السلام)، نهج البلاغه، اعجاز، مورچه، ملخ
 • محمد رحیمی* صفحات 77-96

  بدون شک نقد و بررسی ترجمه های نهج البلاغه، با رویکردها و روش های نوین علمی، امری ضروری و انکارناپذیر است؛ پژوهش حاضر قصد دارد تا با هدف تبیین انتخاب های ترجمه ای و با تکیه بر نظریه سبک شناسی لایه ای، دو لایه بلاغی و ایدیولوژیک در ترجمه نامه 28 نهج البلاغه از شهیدی را بررسی کند و نحوه برخورد مترجم با ویژگی های بلاغی و ایدیولوژیک متن را مشخص گرداند.آنچه که این پژوهش بدان دست یافته است، نشان می دهد که مترجم، تغییرات متعددی در بلاغت ساختاری، زبانی، موسیقایی و بینافردی، ایجاد کرده است. این تغییرات بیش از هر چیز به خاطر تعمد مترجم بر تصویرسازی و سجع پردازی است. همچنین، ترجمه شهیدی نسبت به متن مبدا، دارای موارد بیشتری از موضع گیری های ایدیولوژیک، به ویژه در تغییر صورت های مجهول به معلوم فعل است.

  کلیدواژگان: سبک شناسی لایه ای، لایه بلاغی و ایدئولوژیک، نامه 28 نهج البلاغه، ترجمه
 • محسن رفعت*، مصطفی مسعودیان صفحات 97-123

  شناخت رفتار اخلاق مدارانه زمامدار پیش و پس از به دست گرفتن حکومت می تواند سیاست های اخلاقی و میزان صداقت وی در عملکردهای بعدی وی را تبیین و برجسته تر بنمایاند. امام علی(ع)به عنوان یک زمامدار می کوشد با تاکید بر تقدم اخلاق بر هر مقوله ای نشان دهد آموزه های اسلامی مورد تاکید در خلافتش، همانی است که در دوره پیش از حکومتش وجود داشته است. امام به عنوان رهبری اخلاق مدار در جنگ صفین می کوشد ابتدا از بروز جنگ جلوگیری کند و پس از جنگ نیز با رفتار اخلاق مدار با دشمنان خویش، نشان دهد که انسانیت بر محور اخلاق بر دیندار بی اخلاق برتری دارد. این پژوهش با مداقه بر سیره ی امام علی(ع)به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد، گفت وگو بر پایه گزاره های خاص اخلاق مدار، تن دادن به خواسته های اصلاح گرایانه بنابر اقتضایات موجود، استفاده از راهکارهای مناسب برای اسکات خصم به منظور ممانعت از تشنج بیشتر جامعه، حفظ کرامت انسانی و پاسداشت حقوق افراد مخالف می تواند کشمکش به وجود آمده در جامعه را با رفتار اخلاق مدار زمامدار دفع کند.

  کلیدواژگان: رفتارشناسی، اخلاق مداری، رهبری، امام علی(ع)، جنگ صفین، نهج البلاغه
 • سیده فاطمه سلیمی* صفحات 125-150

  نظریه «آمیختگی مفهومی»، انگاره ای چندفضایی است که از برجسته ترین نظریات ژیل فوکونیه و مارک ترنر به شمار می آید. این نظریه در فهم پیچیدگیهای ذهن بشری با گذر از الگوی دو دامنه ای، فضایی چهاردامنه ای فراهم آورده که متشکل از دو فضای درون داد، فضایی عام و فضایی آمیخته برای ساخت معانی نوظهور است، نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در حوزه شناختی، نظریه آمیختگی مفهومی را در تحلیل استعاره مفهومی نهج البلاغه مورد پردازش قرار می دهد و کارکرد این فضای تخیلی را در زایش معانی نوین تبیین می نماید. مهم ترین رهیافت های این جستار آنکه این مدل شناختی در بسیاری از مفاهیم دینی و اخلاقی استعاری بنیاد نهج البلاغه همچون تقوا، فسق و فجور، مرگ، کوته بینی و بلند نظری انسان و.. قابل بازسازی بوده و به تبلور تعابیر جدید متن می پردازد؛ افزون بر آن، سازه شناختی موجود در نهج البلاغه، تعابیر اصیل و منطقی سیاق مند به حساب می آیند و حکایت از سبکی بی بدیل و هدفمند دارند.

  کلیدواژگان: معناشناسی شناختی، آمیختگی مفهومی، استعاره شناختی، تحلیل معنایی، گفتمان نهج البلاغه
 • رضا محمدی*، سید مرتضی صباغ جعفری، حسین بازوبندی، زینب شجاعی صفحات 153-169

  نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی یکی از معروف ترین نظریات زبانی است که از آن در تحلیل انواع متن به ویژه با هدف بررسی نقش های مختلف زبانی استفاده می شود. هلیدی معتقد است، که اصلی ترین هدف زبان، انتقال معناست؛ به همین منظور گویشوران برای تبادل معنا، متن را می سازند. یعنی چیزی که در تعامل مهم است، انتقال معناست نه صورت های زبانی. بر اساس این رویکرد، ساختار زبان متاثر از نقش هایی است که زبان در بافت ارتباطی و در جهان خارج به عهده دارد و این تاثیر به شکل سه فرانقش تجلی می یابد: فرانقش بازنمودی، فرانقش متنی و فرانقش بینافردی. از آنجا که تاکید فرانقش بینافردی بر شیوه تبادل معنا بین گوینده و مخاطب استوار می باشد، کاربست آن در تحلیل متون دینی ضمن ایجاد درک بهتر از چنین متونی، می تواند مبنای مناسبی برای سنجش قابلیت تعمیم این نظریه نیز فراهم سازد. از این روی، نگارندگان در پژوهش حاضر، با روشی توصیفی-تحلیلی به بررسیشیوه تبادل معنا در جملات قصار نهج البلاغه بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی و به طور خاص فرانقش بینافردی می پردازد. هدف اصلی، آزمودن نظریه مذکور و قابلیت تعمیم آن در حیطه داده های پیکره، تعیین ساز و کارهای به کار رفته در جملات قصار برای بازنمایی مقوله وجه نمایی می باشد.

  کلیدواژگان: نهج البلاغه، جملات قصار، دستورنقش گرای نظام مند، ساخت وجهی، نقش های گفتاری
 • میترا فرازمندی، علیرضا فقیهی*، فائزه ناطقی صفحات 171-201

  این پژوهش باهدف بررسی جایگاه اندیشه ورزی در قرآن و نهج البلاغه انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بود که از روش تحلیل  و استنتاج استقرایی استفاده شد. جامعه اصلی پژوهش نهج البلاغه (خطبه ها، نامه ها و حکمت ها) و قرآن بود و نمونه پژوهش نیز برابر جامعه یعنی کل قرآن و نهج البلاغه بود. ابزار گرداوری داده نیز فیش برداری بود. یافته ها نشان می دهند به استناد آیات قرآن کریم و احادیث وارده از سوی ایمه به خصوص امیر المومنین علی (ع) در کتاب ارزشمند نهج البلاغه توجه خاصی به تفکر و اندیشه ورزی داده شده و می بایستی بر همه امور و وجوه زندگی فرد و جامعه تفکر و اندیشه ورزی حاکم باشد. لذا موضوعات اندیشه ؛ روش های پرورش اندیشه  و راه های اندیشه ورزی  در قرآن و نهج البلاغه  در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته  است.

  کلیدواژگان: اندیشه ورزی، قرآن، نهج البلاغه، امام علی (ع)
 • ابراهیم فلاح* صفحات 171-189

  سبک شناسی، یکی از جدیدترین و دقیق ترین مکاتب نقد ادبی است که در سده ی اخیر، ادیبان و سخنوران توجه ویژه ای به آن نشان دادند. سبک شناسی ادبی برای شناخت نکات ظریف ادبی، با هدف تحلیل رابطه فرم و محتوای متن و شناسایی کیفیت زیبایی شناسیک آن انجام می شود. خطبه های نهج البلاغه از جمله متونی است که در قالب بهترین الفاظ و به صورتی هنرمندانه بیان شده است، که توجه ی بسیاری از ادیبان و نویسندگان از جمله صابی و  ابن نباته را به خود جلب نموده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد است که تاثیر سبک ادبی خطب نهج البلاغه را در خطبه های این دو نویسنده نشان دهد. نتایج حاصل از این پژوهش این است که صابی و ابن نباته به لحاظ سبک ادبی از نهج البلاغه تاثیر پذیرفته اند و بیشترین تاثیرپذیریشان در گزینش واژگان و تصویرسازی مفاهیم ذهنی به امور حسی و نظم بیانی متن همچون تکرار، تقدیم و تاخیرها و برگزیدن کلام آهنگین بوده است.

  کلیدواژگان: نهج البلاغه، صابی، سبک ادبی، ابن نباته، تصویرسازی
 • مرتضی قاسمی حامد*، مجید معارف صفحات 191-213

  واژه «عقل» و مشتقات آن در نهج البلاغه در موارد متعدد به کار رفته است. امام علی(ع) بسیار به بهره گیری از عقل و تعقل در امور مختلف توصیه می کند. هرچند امام در صدد ارایه آثار به کار گیری عقل نبوده است، اما از بررسی موارد استعمال این واژه و مشتقاتش، می توان به آثار آن از دیدگاه امام علی(ع) پی برد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، به استخراج آثار مثبت به کار گیری عقل می پردازد و این آثار را در چهار دسته ارایه می نماید: 1) در ارتباط انسان با خدا؛ یعنی موهبتهای الهی، و ثمراتی که به واسطه تعقل درباره خداوند و دستوراتش نصیب انسان می شود. 2) در ارتباط انسان با خود؛ یعنی مواردی که باعث بهره مندی از زندگی دنیا و آماده شدن برای آخرت می شود. 3) در ارتباط انسان با دیگران؛ یعنی مواردی که باعث تعامل بهتر در زندگی اجتماعی می شود. 4) در ارتباط انسان با طبیعت و جهان؛ یعنی مواردی که باعث تعامل بهتر با طبیعت و جهان می شود. برخی از این آثار، به صورت مستقیم در نهج البلاغه بیان و برخی دیگر به صورت غیرمستقیم و از فحوای کلام امام استخراج شده اند.

  کلیدواژگان: نهج البلاغه، عقل، آثار عقل، عاقل
 • علی نظریی، پروین خلیلی، مسعود باوان پوری* صفحات 215-237

  نشانه، پدیده ای ملموس و قابل مشاهده است که به واسطه رابطه ای که با یک پدیده غایب دارد، جانشین آن می شود و بر آن دلالت می کند. نشانه شناسی، علمی است که به بررسی انواع نشانه ها، عوامل حاضر در فرایند تولید و مبادله و تعبیر آنها و نیز قواعد حاکم بر نشانه ها می پردازد. نهج البلاغه کتاب سیر و سلوک، خودسازی، توصیه، اخلاق، عرفان، روانشناسی و نیز مجموعه ای از پیام های اخلاقی و دینی است که با خطاب به اقشار گوناگونی از مردم، از زبان حضرت علی (ع) جاری شده است. این پژوهش در صدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی فرآیند نشانه شناسی اجتماعی در این کتاب گرانقدر با تکیه بر دو مقوله هویت و آداب معاشرت بپردازد. نتایج حاکی از آن است که شاخصه های گوناگون نشانه شناسی آداب معاشرت و هویت در نهج البلاغه در قالب عواملی چون؛ خوراک، لحن کلام، اطوار و حالات، القاب، پوشش و یونیفورم ها و... به اشکال مختلفی بروز یافته که نشان دهنده تنوع نشانه ها و توجه ویژه امام به درون مایه اجتماعی، فرهنگ و اعتقادات است. تقابل فرهنگی و اختلاف طبقاتی بین افراد فرادست و فرودست در زمینه غذا، پوشاک و مسکن، انعکاس مسایل اجتماعی، بهره گیری از شیوه های گوناگون ارتباط کلامی و غیرکلامی در شخصیت پردازی بین افراد در نهج البلاغه از جمله مواردی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: نهج البلاغه، نشانه شناسی اجتماعی، آموزه های علوی، دال و مدلول
 • مریم هاشمی* صفحات 239-263

  جستار علمی پیش رو قصد دارد اصطلاحی به نام «هرمنوتیک ادبی مولف محور» و چگونگی کاربست آن را در حوزه مطالعات نهج البلاغه بسط دهد، آن هم با تامل بر کارکرد معناشناختی پارادایمتاویلدستورگرا، به شیوه دستاوردهای دانش معناشناسی ادب عربی. فهم دال و مدلول های تاویلدستورگرا در خطبه 36 نهج البلاغه مورد پژوهانه این جستار است؛ و در صدد است به پرسش چگونگی کاربست و تبیین هرمنوتیک ادبی مولف محور در منطق فهم متن ادبی خطبه مذکور پاسخ دهد. فرضیه مدنظر این است که به باور نظریه پرداز آلمانی شلایر ماخر (1768-1834) یکی از مبانی رویکرد مولف محوری در فهم ادبی متون مقدس (از جمله نهج البلاغه) بر تاثیرپذیری از کارکردهای دانش معناشناسی ادب عربی استوار است و معنا، دارای اعتبار نهایی و اصیل بوده؛ و بر دستیابی به نیت مولف تمرکز دارد. از دیگر مبانی رویکرد مولف محوری در پارادایم تاویل دستورگرا، دانش زبان شناسی است که مورد تمرکز این جستار نیست. روش کاربردی نویسنده، هرمنوتیک روشی و اهتمام وی بر کاربست نظریه «هرمنوتیک ادبی مولف محور» بوده و هدفتبیین بخشی از مبادی تصوری هرمنوتیک ادبی مولف محور در خوانش متون مقدس است.

  کلیدواژگان: شلایر ماخر، هرمنوتیک ادبی، مولف محوری، تاویلدستورگرا، نهج البلاغه
|
 • Sedigheh Mohseni Ahooi *, Hassan Alvedari, Malek Dalir Pages 1-31

  This research is based on the letters of Imam Ali (AS) in, Nahj al-Balaghah seeking to identify the indicators and characteristics of the servant leadership from his point of view, So its results will be the answer to the ambiguities regarding what the servant leadership .The present research is aimed at a basic research with the strategy of the thematic analysis method and the thematic network. The findings of the study resulted in the identification of 3 dominant themes, 11 inclusive themes, 45 organizing themes, 119 the main themes and 87 sub themes. (The finding shows that from the point of view of Imam Ali) The results of the research indicated leadership is a category based on the three principles of wisdom, faith, and behavior. The practice and leadership behaviors also include six areas of God-centrism, reason-centrism, insight-centrism, moral-centrism, favor-centrism, and Procedure-centrism. The Leadership of the Imam Ali is the Leader of the Servant based on divine faith and divine episteme . Service and serving in his leadership method is a focal point in focusing on educating followers, especially leaders, managers and agents.

  Keywords: : Leadership, Servant Leadership, Nahj al-Balaghah, Thematic analysis method, Themes Network
 • Fatemeh Khansanami *, Mahdi Farmanian Pages 33-57

  Human beings and human beings are among the gruesome punishments being carried out today in the name of Islam and Muslims by the ISIS Takfiri terrorist group. The Islamic State in Iraq and the Levant has tried to take such action, citing the past and the Sahabi, and at the head of them Imam Ali (AS).The question that arises here is whether Imam Ali (AS) has basically done so ?! And does such a punishment apply to a person or persons in breach? The present study, using a descriptive-analytical method, has examined this issue in the narrations and believes that by looking at narrative books, both Shi'a and Sunni, there are traditions that the superficial understanding of them can provide a reason to claim. ISIL, but the hadith family believes that the burning was generally after the strikes.

  Keywords: Imam Ali (AS), Araqi, human beings, narrations
 • Mohammad Mahdi Rabieh * Pages 59-75

  Imam Ali (A.S.) described the ant and the grasshopper's magnificence of creation in sermon no. 227 of the Nahj al-Balagha and calls for thinking about their creation. Any entomologist or zoologist may ask himself about the accuracy of these statements, when reading these statements and who is the first one that described these insect such exact. Mentioning to some parts of ant's body, he tells us about the existence of ears on the head of ant. Historically, in the 1997, after discovering a stridulatory organ in an ant species, sound use for communication with together in the ants proved. But, his statement many years before beginning of the scientific study on this creature is a sign of his miracle. Afterwards, explaining the grasshopper's body, he pointed to the hidden ears in its body. Historically, I find it the first written notion of hearing in grasshoppers. This statement without any scientific study and many years before invention of worsening instruments is a sign of his miracle. More study on this sermon in the Nahj al-Balagha and other sermons may discover more miracles of Imam Ali (A.S.).

  Keywords: ant, grasshopper, Imam Ali (A.S.), miracle, Nahj al-Balagha
 • Mohammad Rahimi * Pages 77-96

  Criticism of translation is one of the most important areas of translation studies, and criticism of the translation of sacred texts is one of the most difficult.The present study intends to study the rhetorical and ideological layers in the letter of Nahj al-Balaghah 28 based on layered stylistic theory and compare it with its translation, to determine how the translator deals with the rhetorical and ideological features of the text.What this research has accomplished proves that the translator has made numerous changes in the structural, linguistic, musical and interpersonal rhetoric. These changes are, above all, due to the translator's intent on imaging and prostration. Also, the martyr translation of the source text has more to do with ideological positions, especially in changing the forms of the unknown

  Keywords: Layered stylistics, rhetorical, ideological layers, letter 28 of Nahj al-Balagha, Translation
 • Reza Mohammadi *, Seyed Morteza Sabagh Jafari, Hossein Bazoubandi, Zeinab Shojaee Pages 153-169

  Undoubtedly, the use of modern linguistic theories for the analysis of religious texts can pave the way for a better understanding of such texts. Among the new theories which today have a special place and wide application in text analysis and other linguistic areas, is Systemic Functional Grammar (SFG) of Halliday and Matthiessen (2014). According to this theory, the structure of language is influenced by the functions that language plays in the communication context and in the outside world, and this effect is manifested in the form of three broad metafunctions: ideational, interpersonal and textual. Since the emphasis of interpersonal metafunction is on the way of exchanging meaning between the speaker and the audience, its application in the analysis of religious texts, while making a better understanding of such texts, can be an appropriate benchmark for assessing the ability to generalize this theory. Therefore, using a descriptive-analytical method in terms of the Systematic Functional approach of Halliday and Matthiessen (2014), the present study aims to analyze one of the most famous sermons of Nahj al-Balagha, i.e. Shaqshaqiya Sermon. The main results of the research show that, despite the dominant frequency of indicative mood, Imam Ali (AS) throughout this sermon has somehow acted in the exchange and transfer of meaning as if both sides of the interaction engage in the construction of the text, thus avoiding any kind of one-sidedness and unilateral. Moreover, since the sermon has been delivered by the motive and the purpose of establishing the right of the caliphate by Commander of the Faithfu

  Keywords: Metafunction, Systemic Functional Linguistics (SFL), Shaqshaqiya Sermon, Exchange of Meaning, Mood structure
 • Masoud Bavanpouri * Pages 215-237

  Semiology and signs are observable and tangible phenomenons which represent an absent phenomenon to which they have a relation. Nahjul Balaqa is a book of advice, morals and psychology that has been flown through the tongue of Imam Ali (as). This book consists of moral and religious messages toward different groups of people and many scholars have tried to deliver its meaning in Persian and Arabic literature in a very admirable way. This research will try to study the social semiology process in Nahjul Balaqa and its results by a descriptive-analytical method. The different characteristics of social semiology have been illustrated in this book through different Norms and identities like: nourishment, language, gestures, names, uniforms, etc. all these elements were illustrated in different ways which shows the diversity of signs and the spectacular attention of Imam Ali (as) to these social and cultural concepts. Cultural confrontation and using different methods of linguistic and non-linguistic in forming different personalities are so obvious. Class disparity between poor and rich people in food, clothing and housing are among the subjects that we will discuss in this paper.

  Keywords: Nahjul Balaqa, social semiology, teaching of Imam Ali(as), approaches