فهرست مطالب

طب اورژانس ایران - سال هفتم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/11
 • تعداد عناوین: 27
|
 • مجید صمصامی، جواد زبرجدی باقرپور*، محمدرضا نیک شعار، سهیل باقریان لمراسکی صفحه 1
  مقدمه

   بزوار مواد هضم نشده ای هستند که به علل مختلف در دستگاه گوارش باقی مانده اند و باعث بروز علایم و عوارض متنوع می شوند. یکی از عوارض نادر بزوار انسداد روده است که در این مطالعه بررسی شده است. 

  روش کار

   این مطالعه بصورت بررسی موارد(case series) در بازه زمانی 2 ساله از سال 1395 الی 1397 کلیه بیمارانی که با تشخیص انسداد روده باریک در بیمارستان امام حسین (ع) تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند و پاتولوژی نهایی بزوار بوده است وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و آزمایشگاهی و یافته های حین عمل در این بیماران مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

  یافته ها

   از تعداد 19 بیمار، 12 بیمار (63%) زن و 7 بیمار (37 %) مرد بودند. میانگین سنی بیماران2± 84/63 سال بود,15 بیمار در فصل زمستان و پاییز و 4 بیمار در بهار و تابستان مراجعه کرده بودند.بیماری های همراه شامل دیابت (42%)،سابقه جراحی معده (15%)،کم کاری تیرویید (5%) بود.مواد خارج شده شامل خرمالو (47%)، مواد نامعلوم (38%)، انار(10%)،مو (5%)بود شایع ترین علایم بالینی شامل درد شکم (87%)، تهوع و استفراغ (80%)، عدم دفع گاز و مدفوع (60%) بود. در معاینه بالینی یافته ها شامل دیستانسیون شکم(85%)، صداهای روده ای کاهش یافته (52%) تندرنس شکمی(48%) وDRE رکتوم خالی (45%).در آزمایشات یافته ها شامل لکوسیتوز(78%)، اسیدوز متابولیک (42%)، ازتمی پره رنال (32%) بود. شایع ترین محل های انسداد شامل 100 سانتی متری انتهایی ایلیوم 68.42% (13 بیمار)، ژژنوم 21% (4 بیمار)، معده و روده باریک همزمان 10.52%(2 بیمار).از این تعداد 13 بیمار(68 %) تحت انتروتومی برای خارج سازی بزوار و6 بیمار(31%) تحت دوشیدن بزوار قرار گرفتند. تمامی بیماران پس از طی سیر بهبودی از بیمارستان مرخص شدند. 

  نتیجه گیری

   بزوار یکی از علل نسبتا نادر انسداد روده باریک میباشد. در بیمارن مسن و دارای فاکتورهای زمینه ای برای بزوار و همچنین شرح حال مصرف اخیر میوه های با پتانسیل تشکیل بزوار در فصول پاییز و زمستان میتواند در تشخیص انسداد ناشی از بزوار کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: بزوار، انسداد روده باریک
 • حمید کریمان، علی شهرامی، سعیده نیک انجام* صفحه 5
  مقدمه

  بستری مجددبه عنوان پذیرش دوباره در بیمارستان در یک دوره زمانی خاص با یا بدون برنامه جراحی یا دارویی قبلی تعریف می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی علل بستری مجدد بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس طراحی شده است.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی گذشته نگر بر روی بیماران بستری مجدد مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع)، تهران، ایران، طی سال 1398 و به روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است.

  یافته ها

  240 مورد با میانگین سنی 84/20 ± 47/50 سال مورد بررسی قرار گرفتند (6/59 درصد مرد، 9/82 درصد متاهل). 4/60 درصد بیماران مدت زمان بستری کمتر از یک روز، 5/22 درصد بین 1 تا 5 روز، 5/7 درصد بین 5 تا 10روز، و 6/9 درصد بالای 10 روز داشتند. 7/61 درصد دارای سابقه بیماری خاص،که اکثر آن ها (23 درصد) دارای سابقه بیماری قلبی و 3/38 درصد بدون سابقه بیماری بودند. شایعترین علل بستری مجدد به ترتیب عود مجدد بیماری (7/21)، پایدار ماندن درد (9/17 درصد) و تشخیص ناصحیح (8/5 درصد) بود. بین سن (26/0 = p)، جنس (0/24 = p)،میزان تحصیلات (26/0 = p)،وابستگی به مواد مخدر (77/0 = p)،ساعت ترخیص بیماران در مراجعه اول (0/55 = p) و علت بستری مجدد رابطه آماری معناداری وجود نداشت. در حالی که بین نحوه ترخیص بیماران در مراجعه اول و علت بستری مجدد رابطه آماری معناداری وجود داشت(0/02 = p).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شایعترین علل بستری مجدد به ترتیب عود مجدد بیماری، پایدار ماندن درد و تشخیص ناصحیح بودند. بیشتر بیماران را مردان متاهل در بازه سنی 30 تا 60 سال و بدون تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دادند ارتباط معنی داری بین نحوه ترخیص در مراجعه اول و علت بستری مجدد یافت شد.

  کلیدواژگان: بستری مجدد، ریسک فاکتور، بیماران
 • غلامرضا فرید اعلایی، آرمان لطیفی، رضا پیوندی*، علی افکاری، زهرا محمدی صفحه 7
  مقدمه

   ترومای ناشی از تصادفات رانندگی، به عنوان شایع ترین نوع تروما مطرح است. هدف از این مطالعه بررسی دو ساله تصادفات جاده ای محور مراغه _ هشترود  از نظر علل و عوامل مرتبط و منجر به تصادف است. 

  روش کار

   این یک مطالعه توصیفی گذشته نگر است. شرکت کنندگان شامل تمامی مصدومان اعزام شده ناشی از تصادفات محور مراغه-هشترود در دو سال متوالی  95 و 96 به بیمارستان امیرالمومنین (ع) مراغه است. نمونه گیری به روش آسان انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز با نرم افزار spss نسخه 19 انجام گرفت. 

  یافته ها

   پرونده 150 مصدوم بررسی شد. تصادفات در جوانان و مردان بیشتر رخ می دهد. عدم توجه به قوانین راهنمایی رانندگی و اختلال توجه و تمرکز مهمترین  عامل منجر به تصادفات ثبت گردیده است. 

  نتیجه گیری

   عامل انسانی مهمترین علت حوادث ترافیکی می باشد که بیشتر به دلیل عدم رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و خواب آلودگی رخ می دهد.

  کلیدواژگان: تروما، حوادث، حوادث ترافیکی، وسیله نقلیه
 • علی تفضلی مقدم، مریم بحرینی* صفحه 8
  مقدمه

   ایران به لحاظ شیوع مصرف مواد مخدر آمار قابل توجهی به خود اختصاص داده است و این معضل گریبانگیر جامعه سالم در کنار افراد مبتلا می شود.

  یافته ها

   مصرف اپیوم بر مبنای عللی نظیر تمایلات سنتی بعنوان مسکن یا در برخی بیماری های مزمن شیوع داشته است. همچنین، مسایل جغرافیایی و فرامرزی مانند وضعیت همسایه های ایران در این امر دخیل بوده‌اند. سیاستهای قانونی و افزایش قیمت اپیوم زمینه ساز ایجاد ناخالصی در فراورده های اپیوییدی جهت تقویت سودآوری آن شده است. یکی از پرمصرف‌ترین ناخالصی‌ها سرب می باشد که منجر به مسمومیت فزاینده با سرب در میان مصرف کنندگان اپیوم شده است.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به افزایش قابل توجه موارد مسمومیت با سرب که ممکن است شدیدا ناتوان کننده باشد، انتظار می رود در آینده شاهد مطالعات با کیفیت، نتیجه گیری و ارایه راهکارهای پیش گیرانه و تشخیصی موثر در این زمینه باشیم.

  کلیدواژگان: اعتیاد، سرب، مخدر، مسمومیت
 • کورش اعتماد، محمدحسین پناهی، حمید سوری، مریم شکیبا، سید سعید هاشمی نظری صفحه 9

  بیانیه مشترک :ICC-WHO فراخوان بخش خصوصی بی سابقه برای اقدام برای مقابله با COVID-19 در یک تلاش هماهنگ برای مقابله با همه گیری بیماری کروناویروس، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) توافق کرده اند که با همکاری نزدیک برای اطمینان از جدیدترین و مطمین ترین اطلاعات و راهنمایی های مناسب به جامعه تجارت جهانی برسند. همه گیر یبیماری COVID-19 یک اورژانس بهداشت و سلامت جهانی است که نیاز به اقدام فوری موثر دولت ها، افراد و مشاغل دارد. همه مشاغل در به حداقل رساندن احتمال انتقال و تاثیر بر جامعه نقش اساسی دارند. اقدام زود هنگام، جسورانه و موثر باعث کاهش خطرات کوتاه مدت برای کارمندان و هزینه های بلند مدت برای مشاغل و اقتصاد خواهد شد. برای کمک به این تلاش جمعی، ICC مرتبا مشاوره به روز شده ای را به بیش از 45 میلیون مشاغل خود ارسال خواهد کرد تا مشاغل در همه جا بتوانند اقدامات صحیح و آگاهانه ای را برای محافظت از کارگران، مشتریان و جوامع محلی خود انجام دهند و به تولید و توزیع منابع ضروری کمک کنند.ICC همچنین با پیمایش بخش خصوصی شبکه جهانی، برای ترسیم پاسخ تجارت جهانی در برابر طغیان بیماری کورونا ویروس، به تقویت جریان اطلاعات کمک خواهد کرد. این عمل مشاغل را ترغیب به اتخاذ رویکردهای محتاطانه مناسب و تولید داده ها و بینش های جدید برای حمایت از تلاش های دولت ملی و بین المللی می کند.

 • رسول سلیمی*، ابراهیم جلیلی، نرگس ادوای، زهرا صناعی صفحه 10
  مقدمه

  آسیب به سر یکی از بزرگ ترین دلایل مرگ و ناتوانی در اثر آسیب است. با توجه به صنعتی شدن و فراهم آمدن امکانات تفریحی و ورزشی روزافزون در شهرها و روستاها، این مشکل نیز نسبت به گذشته در کودکان افزایش داشته است. لذا این مطالعه به منظور بررسی یافته‌های سی‌تی‌اسکن در کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس با ترومای مینور سر انجام گرفت.

  روش‌ها

  در این مطالعه مقطعی، کلیه کودکان ترومای سر مینور که به بخش اورژانس بیمارستان بعثت همدان طی... تا... مراجعه نموده بودند و شرایط ورود به مطالعه را داشتند، از نظر متغیرهای دموگرافیک، علت و پیامدهای تروما و یافته های سی تی اسکن سر مورد بررسی قرار گرفتند. داده های گردآوری شده در چک لیست محقق ساخته ثبت و با نرم افزارSPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها

  248 نفر، با میانگین سنی 30/4 ± 38/5 سال مورد بررسی قرار گرفتند (8/63 درصد پسر). سقوط (0/69 درصد) و تصادفات (6/20 درصد) به ترتیب دو علت اصلی ترومای سر بودند. بیشتر یافته های سی‌تی‌اسکن در کودکان تحت سی‌تی‌اسکن به دنبال ترومای مینور سر طبیعی (9/89 درصد) بود و بیش ترین یافته غیر طبیعی مربوط به شکستگی (4/4 درصد) بود. اکثر بیماران (8/75 درصد) با حال عمومی خوب از اورژانس ترخیص شده بودند و 21 بیمار (5/8 درصد) در سایر بخش ها بستری شدند. بیش تر کودکان(7/88 درصد) GCS طبیعی داشتند. پیامد نهایی بیمار با علت آسیب و GCS بیمار ارتباط معنادار داشت (0/01>p). همچنین یافته های سی تی اسکن با GCS بیماران ارتباط معنادار داشت (0/01>p).

  نتیجه‌گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که شایع ترین علت آسیب سقوط بوده است. در اکثر بیماران GCS و سی تی اسکن طبیعی گزارش شد. شایع ترین یافته غیر طبیعی نیز شکستگی بود. یک ارتباط معنادار بین پیامد نهایی بیمار با علت آسیب و GCS وجود داشت. همچنین GCS بیماران نیز با یافته های سی تی اسکن مرتبط بود.

  کلیدواژگان: جراحت سر، توموگرافی، خدمات پزشکی اورژانس، کودک
 • کورش اعتماد، محمدحسین پناهی، حمید سوری، مریم شکیبا، سید سعید هاشمی نظری صفحه 11

  سخنرانی مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در نشست خبری رسانه ای درباره COVID-19 مارس 2020. صبح بخیر، بعد از ظهر بخیر و عصر بخیر، هر کجا که هستی. هر روز به نظر می رسد که COVID-19 به یک نقطه عطف جدید و غم انگیز می رسد. اکنون بیش از 210،000 مورد به سازمان جهانی بهداشت گزارش شده است و بیش از 9000 نفر جان خود را از دست داده اند. هر زندگی از دست رفته یک فاجعه است. انگیزه ما این است که کنار هم باشیم و هر کاری را برای جلوگیری از انتقال و نجات جان انسان ها می توانیم انجام دهیم. ما همچنین باید موفقیت های خود را جشن بگیریم. دیروز، ووهان برای اولین بار از زمان شروع شیوع بیماری هیچ مورد جدیدی را گزارش نکرد. ووهان این امید را به سایر نقاط جهان می دهد که حتی شدیدترین وضعیت ممکن قابل کنترل است. البته، باید احتیاط کنیم، شرایط می تواند برعکس شود. اما تجربه شهرها و کشورهایی که این ویروس را عقب رانده و کنترل کرده اند، پیام امید و شجاعت را به سایر نقاط جهان می بخشد. هر روز، ما در مورد این ویروس و بیماری ناشی از آن بیشتر می آموزیم. داده های بسیاری از کشورها نشان می دهد که افراد زیر 50 سال تعداد قابل توجهی از بیماران نیازمند بستری را تشکیل می دهند. امروز برای جوانان پیامی دارم: شما شکست ناپذیر نیستید. این ویروس می تواند هفته ها شما را در بیمارستان بستری کند و یا حتی شما را بکشد. حتی اگر بیمار نشوید، انتخاب هایی که در مورد رفت و آمدتان می کنید می تواند در حیات و یا مرگ اشخاص دیگر موثر باشد. من سپاسگزارم که بسیاری از جوانان این کلمه را پخش می کنند و نه ویروس را. همانطور که گفتم همبستگی کلید شکست COVID-19 است، نه تنها همبستگی بین کشورها، بلکه بین گروه های سنی. با تشکر از شما برای توجه به خواست ما برای همبستگی، همبستگی، همبستگی.

 • کورش اعتماد، محمدحسین پناهی، حمیدرضا توحیدی نیک، حمید سوری، حمید شریفی، مریم شکیبا، سید سعید هاشمی نظری صفحه 12

  پنج قدم برای عقب راندن کرونا ویروس؛ سازمان جهانی بهداشت و فیفا برای تجهیز جامعه فوتبال برای مقابله با COVID-19 اقدام مشترکی را آغاز کردند ژنو، 23 مارس 2020. فیفا، هییت مدیره بین المللی فوتبال و سازمان بهداشت جهانی (WHO) با راه اندازی یک برنامه آگاهی بخش جدید به رهبری فوتبالیست های مشهور جهان، برای مبارزه با COVID-19 از همه مردم در سراسر جهان خواسته است تا پنج مرحله مهم را برای جلوگیری از شیوع بیماری را دنبال کنند. کمپین "ارسال پیام برای عقب راندن کروناویروس" پنج گام مهم را برای افرادی که به دنبال حفظ سلامتی خود در راستای توصیه های سازمان جهانی بهداشت (شستن دستها، آداب سرفه، عدم لمس صورت، رعایت فاصله جسمی و ماندن در خانه) هستند را ارتقاء و بهبود می بخشد.

 • کورش اعتماد، محمدحسین پناهی، حمیدرضا توحیدی نیک، حمید سوری، حمید شریفی، مریم شکیبا، سید سعید هاشمی نظری صفحه 13

  چگونه برای پاسخ COVID-19 بودجه اختصاص دهید؟ مروری بر مکانیسم اختصاص بودجه در کشورهایی که شدیدا تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته اند 25 مارس 2020، ژنو. پاندمی COVID-19 برای اطمینان از توانایی یک پاسخ جامع، در قدم اول به بودجه عمومی کافی نیاز دارد. اولویت‌بندی مجدد در خصوص هزینه‌های عمومی به‌منظور تقویت اقتصاد و سیستم بهداشت و درمان نیاز به اقدام به‌موقع رهبران دولت و یک فضای پشتیبانی دولتی دارد. کشورهایی که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، با توجه به مدیریت مالی عمومی (PFM) و سیستم‌های نظارتی، رویکردهای مختلفی در مورد تخصیص بودجه اتخاذ کرده‌اند. جهت مقابله با این محدودیت مالی پیش‌آمده تطبیق دادن بودجه‌ها (به‌عنوان‌مثال وام‌ها) به‌منظور در نظر گرفتن محدودیت‌های جدید اقتصادی و مالی ضروری می‌باشند. همچنین تصمیم‌گیری سریع در مورد هزینه نیز لازم است. هر کشوری باید برای اختصاص بودجه جهت پاسخ به کرونا ویروس، فرآیندهای خاصی را توسعه دهد. برای آگاهی از نحوه اختصاص بودجه در کشورهایی که ممکن است در آینده نزدیک درگیر همه‌گیری شوند، خلاصه‌ای از رویه‌های مشاهده‌شده در خصوص نحوه اختصاص بودجه در برخی از کشورهای تحت تاثیر گرفته در زیر ارایه می‌شود، باهدف اطلاع‌رسانی به سایر کشورها برای پاسخ به سه سوال اساسی: 1- اقدامات فوری که با بودجه موجود قابل انجام است، چیست؟ 2- نحوه تامین بودجه از طریق انجام اصلاحات در قوانین مالی؟ 3- برای تسریع در اختصاص بودجه و تزریق آن به خط مقدم چه کاری می‌توان انجام داد؟

 • کورش اعتماد، محمدحسین پناهی، حمید سوری، مریم شکیبا، سید سعید هاشمی نظری صفحه 14

  مطالب علمی و اخبار از سایت سازمان جهانی بهداشت؛ سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل هایی را برای کمک به کشورها جهت حفظ خدمات بهداشتی ضروری در طول اپیدمی کرونا ویروس منتشر کرد 30 مارس 2020.همه‌گیری COVID-19 دستگاه‌های بهداشتی تمام کشورها را در سراسر جهان تحت ‌فشار قرار داده است. تقاضای فزاینده به مراکز بهداشتی و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی، برخی از دستگاه‌های بهداشتی را تحت‌الشعاع قرار داده و بعضا ناتوان نموده است و این مسیله ممکن است منجر به عملکرد ناکافی و غیر موثر برخی مراکز شود. تجارب طغیان‌های قبلی ثابت کرده است که وقتی دستگاه‌های بهداشتی تحت‌الشعاع قرار بگیرند، حتی مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های قابل‌پیشگیری با واکسن و یا سایر گونه‌ها نیز می‌تواند به طرز چشمگیری افزایش یابد. در طول شیوع بیماری ابتلا در سال 2015-2014، افزایش تعداد مرگ ومیر ناشی از سرخک، مالاریا، اچ آی وی/ایدز و سل، ناشی از نارسایی‌های سیستم بهداشتی بیش از مرگ‌ومیر ناشی از ابتلا بود.

 • کورش اعتماد، محمدحسین پناهی، حمیدرضا توحیدی نیک، حمید سوری، حمید شریفی، مریم شکیبا، سید سعید هاشمی نظری صفحه 15

  مطالب علمی و اخبار از سایت سازمان جهانی بهداشت. انجمن بین المللی ناشران (IPA)، سازمان جهانی بهداشت و UNICEF برای حمایت از کودکان و نوجوانان درقرنطینه، به مناسبت روز جهانی کتاب کودک، طرح "Read the World" را معرفی کردند. 2 آوریل 2020 IPA بزرگترین فدراسیون جهانی انجمن های ناشران است. نویسنده جرونیمو استیلتون، کار خلاقانه خواندن کتاب ویژه کودکان را در گیر و دار همه گیری COVID-19 شروع کرد. نویسندگان محبوب کتاب های کودکان، به این عمل خلاقانه و زیبا پیوستند و شروع به خواندن چکیده کتاب های خود برای میلیون ها کودک و جوان که در حال حاضر در قرنطینه اند، کردند. طرح Read the World همکاری بین انجمن بین المللی ناشران (IPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و یونیسف است.

 • خسرو ایازی، جواد زبرجدی باقرپور*، حامد طهماسبی، بهزاد نعمتی هنر صفحه 16

  کاتتریزاسیون ورید فمورال برای انجام دیالیز یکی از شایع ترین دسترسی های وریدی است. عوارض مختلفی از جمله خونریزی و آسیب های شریانی و فیستول شریانی وریدی برای این روش گزارش شده است. یکی از عوارض نادر ولی کشنده این روش هماتوم رتروپریتونیال ناشی از آسیب دیواره ورید است. مهمترین نکته در پیشگیری از ایجاد این عوارض تکنیک مناسب قرار دادن کاتتر است. در این مطالعه ما به معرفی یک مورد مرگ ناشی از عارضه بسیار نادر و بالقوه کشنده این تکنیک یعنی هماتوم رتروپریتونال می پردازیم.

  کلیدواژگان: کاتتریزاسیون ورید فمورال، هماتوم رتروپریتوئن
 • کورش اعتماد، محمدحسین پناهی، حمیدرضا توحیدی نیک، حمید سوری، حمید شریفی، مریم شکیبا، سید سعید هاشمی نظری صفحه 17

  مطالب علمی و اخبار از سایت سازمان جهانی بهداشت انجمن بین المللی ناشران (IPA)، سازمان جهانی بهداشت و UNICEF برای حمایت از کودکان و نوجوانان درقرنطینه، به مناسبت روز جهانی کتاب کودک، طرح "Read the World" را معرفی کردند. 2 آوریل 2020. IPA بزرگترین فدراسیون جهانی انجمن های ناشران است. نویسنده جرونیمو استیلتون، کار خلاقانه خواندن کتاب ویژه کودکان را در گیر و دار همه گیری COVID-19 شروع کرد. نویسندگان محبوب کتاب های کودکان، به این عمل خلاقانه و زیبا پیوستند و شروع به خواندن چکیده کتاب های خود برای میلیون ها کودک و جوان که در حال حاضر در قرنطینه اند، کردند. طرح Read the World همکاری بین انجمن بین المللی ناشران (IPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و یونیسف است. نماینده IPA در این جلسه گفتند: "این ها همه اتفاقات ناخواسته ای برای همه مان است و اثرات روانی- اجتماعی قرنطینه طولانی مدت و فاصله های اجتماعی هنوز دیده و درک نشده است. " وی گفت: "ما باید در حال حاضر از سلامت روانی خود، به ویژه از ذهن جوانان مراقبت ویژه ای داشته باشیم. IPA به دنبال این است که با نزدیک کردن نویسنگان محبوب کودکان و خود کودکان لحظاتی با دغدغه های کمتری را در این روزهای سخت برای خانواده ها فراهم آورد.

 • کورش اعتماد، محمدحسین پناهی، آرمیتا شاه اسماعیلی، حمید سوری، حمید شریفی، مریم شکیبا، سید سعید هاشمی نظری صفحه 18

  مطالب علمی و اخبار از سایت سازمان جهانی بهداشت سخنان آغازین مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در نشست خبری رسانه‌ای درباره COVID-19 10 آوریل 2020. در سطح جهان، در حال حاضر نزدیک به 5/1 میلیون مورد تایید شده و بیش از 92 هزار مرگ در اثر ابتلا به COVID-19 به سازمان جهانی بهداشت گزارش ‌شده است. در هفته گذشته، ما شاهد روند تدریجی کاهش در برخی از کشورهای اروپایی که سخت درگیر بودند، مانند اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه بودیم. من خوشحال شدم که دوستم بوریس جانسون دیگر در بخش مراقبت های ویژه نیست. بهترین آرزوها را نه‌تنها برای بوریس بلکه برای تمام کسانی که با این مشکل مواجه هستند دارم. در همین زمان، ما شاهد شتاب ابتلا نگران‌کننده‌ای در کشورهای دیگر بودیم. در آفریقا، ما شاهد گسترش ویروس در مناطق روستایی هستیم. اکنون شاهد خوشه هایی از موارد بیماری و شیوع در بیش از 16 کشور جهان هستیم.

 • فریبرز سنگین آبادی*، کوروش اخباری، محمد سلطانپورعلیشاهی صفحه 19
  مقدمه

  تنظیم حجم مایعات داخل عروقی در بیماران با جراحت های شدید و یا بستری در بخش مراقبت های ویژه امری دشوار و حیاتی است. این مطالعه با هدف؛ تعیین میزان حساسیت تشخیصی سونوگرافی داپلر شریان کاروتید در کفایت درمان شوک در مقایسه با کاتتر ورید مرکزی در بیمارستانهای کوثر و توحید سنندج در سال 97 اجرا شد.

  روش کار

  در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 112 نفر بیمار با تشخیص شوک هیپوولمیک (ناشی از سپسیس و...) در بیمارستان توحید و کوثر سنندج در فاصله زمانی 6 ماهه اول سال 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین شدت جریان شریان کاروتید در ابتدای مطالعه با توجه به نبود دستگاه سونوگرافی پرتابل از دستگاه اکو پرتابل استفاده گردید و پس از تهیه دستگاه سونو پرتابل توسط مراکز ادامه مطالعه با دستگاه سونو پرتابل صورت گرفت. جامعه آماری شامل؛ بیماران پذیرش شده با تشخیص شوک هیپوولمیک (ناشی از سپسیس) در بیمارستان توحیدوکوثر سنندج در فاصله زمانی 6 ماهه اول سال 1397 بودند، بیماران ترومایی و شوک کاردیوژنیک و شوک ناشی از آمبولی وسیع ریه وارد طرح نشدندودرضورتیکه در طی مطالعه تشخیص های فوق برای بیمار مطرح میگردید بیمار از مطالعه خارج می شد. جهت گردآوری داده ها پس از آموزش اولیه رزیدنت طب اورژانس توسط همکار رادیولوژیست در تمام بیمارانی که با تشخیص شوک هیپوولمیک بستری می شدند اقدام به ثبت مشخصات بیمار از جمله سن، جنس و سپس ثبت فشار خون به وسیله فشار سنج جیوه ای، ثبت ضربان قلب بیمار به وسیله سمع قلب در فاصله زمانی یک دقیقه و ثبت قطر داخلی شریان کاروتید مشترک در حالت سیستول توسط دستگاه سونوی داپلر طبق اصول علمی صورت گرفت. سپس درمان بیمار از طریق روش استاندارد مرسوم با استفاده از کاتتر ورید مرکزی انجام و در هر بار تجویز مایع اندازه گیری شدت جریان شریان کاروتید مشترک محاسبه و با روش موجود مقایسه می شد. کفایت درمان زمانی تایید می شد که فشار ورید مرکزی بعد از مایع درمانی در محدوده 8 تا 15 قرار می گرفت. برای تحلیل فرضیات با توجه به نرمال بودن توزیع داده های کمی، از "t.test مستقل" و :ضریب همبستگی پیرسون" و جهت بررسی رابطه متغیرهای کیفی از آزمون کای دو استفاده شد. برای محاسبه حساسیت و ویژگی از فرمولهای مربوطه استفاده شد. نرم افزار آماری spss v,22 بود. با توجه به اینکه مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده صرفا در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کردستان به تایید رسیده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد؛ 60/45 % زن و میانگین سن جمعیت مورد مطالعه 82/10±88/75 سال بود. میانگین و انحراف معیار نتایج فشار ورید مرکزی قبل و بعد از شوک درمانی به ترتیب: 65/0±12/6 و 37/1±88/7 بود. میانگین قطر شریان و شدت جریان قبل از درمان و بعد از بلند کردن پا به ترتیب : 65/0± 92/6 ،48/1±37/7 و 81/1±33/8 بود. میزان حساسیت، اختصاصیت و دقت به ترتیب؛ 0/65 %، 0/70 % و 0/74 % بود. دیگر نتایج مطالعه نشان داد بین یافته های کاتتر وریدی و سونوگرافی داپلر بعد از شوک درمانی همبستگی معنادار مثبت وجود دارد(r=0,288, p=0.002).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ما حاکی از حساسیت و اختصاصیت نسبتا قابل قبول سونوگرافی داپلر در کفایت درمان است اما برای تایید آن مطالعات بیشتری در این خصوص توصیه می شود.

  کلیدواژگان: حساسیت، اختصاصیت، سونوگرافی داپلر، شوکه یپوولمیک
 • محسن عباسی، زهرا سبزه نوقابی، عباس عبادی*، مریم مقیمیان صفحه 20
  مقدمه

  در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع مالی سیستم خدمات بهداشتی درمانی نیز به عنوان یک صنعت، نیاز به ارایه خدمات حیاتی بدون کوچک ترین هدر رفت زمان و منابع دارد و یکی از این موارد تهیه وسایل و تجهیزات برای ارایه خدمات می باشد. این مطالعه با هدف مدت زمان در دسترس قرارگیری وسایل و تجهیزات برای ارایه خدمت به بیماران مراجعه کننده به بخش CPR بیمارستان حضرت رسول اکرم شهر تهران انجام شد و همچنین مشکلات مربوط به هر دو سیستم داروخانه و دستگاه اتوماتیک فروش بررسی شد. 

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده که در سال 1397 در بخش CPR اورژانس بیمارستان رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران بر روی بیمارانی (حجم نمونه 200 نفر برآورد شد) که نیاز به خدمات اورژانسی داشتند انجام شد. مدت زمان در دسترس قرارگیری وسایل و تجهیزات در دو گروه روش تهیه از داروخانه و با استفاده از دستگاه اتوماتیک فروش اندازه گیری شد. 

  نتایج

  میانگین مدت زمان صرف شده برای دریافت لوازم از زمان نیاز به آن با سیستم داروخانه 167 ثانیه درحالی که با روش دستگاه تحویل خودکار 3/28 ثانیه طول کشید که این اختلاف معنادار بود (p-value<0,001). از نقاط ضعف این سیستم؛ متصل نبودن به HIS بیمارستان، وسایل ناکافی، شلوغی CPR، شارژ نبودن دستگاه و نبود کارت RFID بود. 

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد استفاده از این دستگاه برای تحویل وسایل در اورژانس موجب افزایش سرعت انجام کار می شود و وجود دستگاه برای سایر بخش های اورژانس و کاربرد آن برای تحویل دارو را نیز ضروری دانستند.

  کلیدواژگان: دستگاه فروش اتوماتیک، RFID، CPR، مدیریت زمان
 • مصطفی علوی مقدم، مجید شجاعی، سعید قناعت پیشه صفحه 21
  مقدمه

   خونریزی شدید ناشی از تروما در صورت عدم تشخیص و عدم درمان صحیح و به هنگام پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. در مطالعه حاضر در مورد شواهد نقد شده در زمینه توصیه های درمانی اولیه در بیماران ترومایی دچار خونریزی شدید در اورژانس در قالب یک مطالعه مروری نظام مند پرداخته شد. 

  روش کار

  این مطالعهاز نوع مروری نظام مند در مورد شواهد نقد شده در زمینه توصیه های درمانی اولیه در بیماران مولتیپل ترومایی دچار خونریزی شدید در اورژانس بود. پس از نوشتن PICO برای سوال های بالینی مطالعه، جستجو برای یافتن مقاله های اصیل در پایگاه های Tripdatabase،PubMed, Cochrane  ،Google Scholar  محدود به زبان انگلیسی و در محدوده زمانی2000  تا 2018 و با استفاده از کلمات کلیدی Multiple Trauma، Hemorrhage، Emergency ، Therapy، صورت گرفت. در این مطالعه برای بررسی کیفی مقالات از فلوچارت پریزما استفاده گردید. شواهد به دست آمده بر اساس سطح بندی آکسفورد طبقه بندی شدند. 

  نتایج

   از میان 502 مقاله حاصل از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ، 44 مقاله با توجه به معیارهای پژوهش، جهت ارزیابی نهایی انتخاب شدند. نتایج مطالعات مورد بررسی ، اثرات مطلوب به کارگیری  احیای محدود مایعات  با رویکرد هیپوتانسیون، استفاده از تورنیکت، انتقال خون زودهنگام، تجویز ترانس آمین و فاکتورهای انعقادی (فیبرینوژن و فاکتور 7) در  بیماران ترومایی دچار خونریزی شدید در اورژانس با شرایط خاص را نشان داد.

  نتیجه گیری

   بر اساس این مطالعه مروری نظام مند، به کارگیری  احیای محدود مایعات  با رویکرد هیپوتانسیون، تورنیکت، ترانس آمین، انتقال خون زودهنگام، ترانس آمین و فاکتورهای انعقادی (فیبرینوژن و فاکتور 7) در بیماران مولتیپل ترومایی با شرایط خاص دچار خونریزی توصیه می شوند.

  کلیدواژگان: مولتیپل تروما (trauma Multiple)، خونریزی (Hemorrhage)، درمان (Emergency treatment)، درمان (Therapy)
 • مصطفی علوی مقدم، محمد سیستانی زاد، آرامش شمس*، ربابه قدسی قاسم آبادی صفحه 22
  مقدمه

   تداخل دارویی به عنوان یکی از مهمترین زیر مجموعه های اشتباهات دارویی می‌تواند منجر به واکنش‌های ناخواسته در بیماران شود. با توجه به افزایش میزان تداخل دارویی و عوارض ناشی از آن؛ این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و الگوی تداخل دارویی در بیماران بستری در بخش اورژانس انجام شده است. 

  روش‌ کار

  این مطالعه به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) طی مدت 6 ماه از فروردین سال 1397تا آخر شهریور بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی552 بیمار بستری در بخش اورژانس انتخاب و میزان تداخل دارویی موجود در پرونده بالینی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. 

  یافته ها

   میانگین سنی بیماران 05/20±51/58 سال بود. توزیع جنسی نشان داد که 4/54% مرد بودند. براساس تعداد بیمار–روز ثبت شده 2/34%  افراد هیچ‌گونه تداخل دارویی نداشتند. تعداد کل تداخل دارویی ثبت شده 1139 مورد بود؛ که بیشترین این تعداد مربوط به گروهC  و کمترین آن مربوط به گروه  Xو A می‌باشد. 50% افراد دو تداخل دارویی و کمتر و 75%افراد 4 و کمتر را تجربه کرده‌اند. میانگین روزهای بستری 15/6±63/7 روز می‌باشد. در نهایت 8/90% از بیماران بهبود و 2/9% فوت کردند. 

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج مطالعه حاضر تنها 2/34 درصد از بیماران هیچگونه تداخل دارویی نداشتند. تعداد کل تداخل دارویی ثبت شده 1139 مورد بود که بیشترین میزان مربوط به گروهC  و کمترین آن مربوط به گروه X و A می‌باشد. بین تعداد اقلام دارویی مصرفی با مدت زمان بستری، پیامد نهایی و احتمال بروز تداخل دارویی رابطه معنی داری  مشاهده شد. همچنین بین تداخل دارویی نوع دی و ایکس با میزان مرگ و میر بیماران رابطه معنی‌داری وجود داشت.

  کلیدواژگان: زمان بستری، تداخل دارویی، عوارض جانبی دارو، بخش اورژانس
 • علی شهرامی، حمیدرضا حاتم آبادی، مانی یوسفوند، کامران صفا* صفحه 23
  مقدمه

  افزایش سریع و روزافزون هزینه های بخش سلامت در سراسر جهان متخصصین اقتصادی، مدیران و پزشکان را در راستای یافتن شیوه هایی نوین برای محدودسازی هزینه هابه چالش کشیده است. در بین اجزای مختلف سیستمهای سلامت،خدمات بیمارستانی عمده ترین عامل رشد هزینه در بسیاری از کشورها است. این مطالعه با هدف مقایسه بار مالی و تعداد خدمات ارایه شده قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز درمانی امام حسین، لقمان و شهدا انجام شده است.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع مقطعی آینده نگراست که با استفاده از داده های سال های 1392 و 1394 انجام شد. جامعه آماری پژوهش, بخش اورژانس بیمارستان های امام حسین، لقمان و شهدای تجریش شهر تهران بوده است. روش نمونه گیری مطالعه به روش سرشماری بوده و داده های پژوهش از طریق اطلاعات پرونده بیماران موجود در بخش حسابداری و مالی بیمارستان جمع آوری گردید. جهت آنالیز آماری از نرم افزار SPSSنسخه 19 استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته های این مطالعه نشان داد که طرح تحول نظام سلامت بر میانگین هزینه خدمات ارایه شده بین بخشی بیمارستان های مورد مطالعه تاثیر ندارد(P > 0,05) اما میانگین هزینه های اورژانس بیمارستان امام حسین (P = 0.009)و لقمان(P = 0.02) بعد از طرح تحول سلامت, افزایش یافته است.همچنین در مقایسه متوسط تعداد خدمات ارایه شده در بخش اورژانس قبل و بعد از طرح تحول، تنها در بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع), افزایش مشاهده شد (P = 0.048).

  نتیجه گیری

  طرح تحول نظام سلامت, هزینه کل خدمات ارایه شده در بخش اورژانس بیمارستان های مورد مطالعه را افزایش داده است, اما به طور کلی بر میانگین تعداد خدمات ارایه شده موثر نبوده است.

  کلیدواژگان: طرح تحول نظام سلامت، بار مالی، بخش اورژانس، مقیاس ارزش نسبی
 • ابراهیم قربانی، امین دوستی ایرانی، مجتبی صداقت، سید هادی میرفضائلیان*، محمد جلیلی صفحه 24
  مقدمه

  اورژانس یکی از مهمترین بخش های بیمارستان است وکیفیت ارایه خدمات در آن بسیار مهم است. طب اورژانس به عنوان قیم اصلی این بخش رشته ی چند وجهی است و با رشته های تخصصی دیگر در تعامل است. تضمین کارایی علمی و عملی پزشکان این بخش از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر موفقیت آکادمیک دستیاران طب اورژانس پرداخته شده است.

  روش کار

  این مطالعه با هدف تعیین شاخص های پیش بینی کننده موفقیت دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران در کسب صلاحیت بالینی لازم در پایان دوره دستیاری به روش همگروهی گذشته نگر انجام شده است. ابتدا با جستجوی الکترونیکی، شاخص ها از متون مقالات بیرون آورده شد. لیست استخراج شده در جلسه ای با حضور تعدادی از اساتید با سابقه مسولیت آموزشی مورد بحث قرار داده شده و تکمیل گردید. لیست تکمیل شده در جلسه ای مورد بررسی قرار گرفتن و 27 معیار به صورت لیکرت 5 سطحی در پرسشنامه نهایی قرار داده شد. این پرسشنامه، برای متخصصین فارغ التحصیل که 150 نفر بودند حضورا و یا به صورت اینترنتی ارسال گردید. میزان پاسخ دهی دستیاران (response rate) ثبت گردید. نمرات گواهینامه دستیاران سال آخر که سالانه به دانشکده ارسال می شود و از عدد 150 احتساب می گردد به عنوان نتیجه نهایی عینی عملکرد علمی دستیاران از آرشیو دانشگاه استخراج گردید.

  نتایج

  [S1] 150 دستیار طب اورژانس که در سالهای 91 تا 97 فارغ التحصیل شده بودند وارد مطالعه شدند. از این میان، 95 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. در بین این افراد، 54 نفر مرد و 55 نفر متاهل بودند. 40,35% متاهلین دارای فرزند و 67.27 % ایشان همسر شاغل داشتند. 68.42% پاسخ دهندگان در طول دوره دستیاری ساکن تهران بودند و 58.95% رفاه مالی مناسبی داشتند. 23 نفر سابقه فعالیت جدی هنری و 36 نفر سابقه جدی ورزشی داشتند. 5 نفر رشته را بدلیل مردودی در بیش از سه سال به اتمام رسانده اند. در بررسی رگرسیونی چندگانه و با حذف اثرات متغیرهای مخدوش کننده، انتخاب به عنوان دستیار برتر دارای بیشترین ارتباط (r=7.89 P=0.001) و پس از آن فعالیتهای هنری (r=4.58 P=0.03)، فاصله زمان فراغت از تحصیل تا شروع دستیاری بود(r=1.53 P=0.004). با شدت ارتباط کمتر، سن و رتبه کنکور هر دو به شکل معکوس با نمره آزمون گواهینامه ارتباط داشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که از میان شاخص های مورد بررسی دستیار برتر بودن، بیشترین ارتباط مستقیم و معنی دار با موفقیت آکادمیک داشت. در این مطالعه همچنین، ارتباط بین فعالیتهای هنری، فاصله فراغت از تحصیل تا شروع دستیارای رابطه مستقیم و معنی دار و سن و رتبه کنکور سراسری معکوس و معنی دار است.

  کلیدواژگان: طب اورژانس، دستیار، موفقیت، پیش بینی، ارزیابی تحصیل
 • کورش اعتماد، محمدحسین پناهی، حمید سوری، آرمیتا شاه اسماعیلی، حمید شریفی، مریم شکیبا، سید سعید هاشمی نظری صفحه 25

  بیانیه عمومی برای همکاری در توسعه واکسن COVID-19 در 31 دسامبر سال 2019، سازمان بهداشت جهانی از تعدادی از موارد پنومونی با علت ناشناخته کشف شده در شهر ووهان، استان هوبی چین مطلع شد. مقامات چینی SARS-CoV-2 را به عنوان ویروس ایجاد کننده در 7 ژانویه سال 2020 معرفی کردند، و سازمان بهداشت جهانی در 11 فوریه سال 2020، بیماری را کروناویروس 2019 (COVID-19) نامگذاری کرد. به عنوان بخشی از پاسخ سازمان بهداشت جهانی به طغیان، یک طرح تحقیق و توسعه (R&D) برای تسریع در توسعه تشخیص، واکسن و درمان برای این کروناویروس جدید فعال شد. با هماهنگی سازمان بهداشت جهانی، گروهی از متخصصان با تخصص های متنوع در تلاش هستند تا واکسن های ضد COVID-19 را تولید کنند. این گروه از همه افراد دعوت می کند تا توصیه های لازم را بکار ببرند تا از انتقال ویروس COVID-19 جلوگیری شود. این گروه همچنین از همه به خاطر اعتماد به جامعه علمی تشکر می کند.

 • کورش اعتماد، محمدحسین پناهی، حمید سوری، آرمیتا شاه اسماعیلی، حمید شریفی، مریم شکیبا، سید سعید هاشمی نظری صفحه 26

  یک جهان: باهم در خانه" 18 آوریل 2020 . برنامه "یک جهان باهم در خانه"، از شبکه های تلویزیونی اصلی به‌صورت آنلاین در تاریخ شنبه 18 آوریل از ساعت 17:00 (زمان لس‌آنجلس) پخش خواهد شد. این کنسرت مجازی که توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان Global Citizen برگزار شده است، افرادی را که تحت تاثیر بیماری COVID-19 قرارگرفته‌اند، جمع می‌کند تا اقدامات معناداری را برای محافظت از سلامت و حمایت از پاسخ جهانی به COVID-19 انجام دهند. همچنین از کارکنان شجاع مراقبت های بهداشتی که فداکاری را در خط مقدم انجام می دهند، تجلیل و پشتیبانی به عمل خواهد آورد. با همکاری و کمک بسیاری از هنرمندان در سطح دنیا این رویداد جهانی انجام خواهد شد. هنرمندان و ورزشکارانی که در این برنامه حضور خواهند داشت شامل: آلانیس موریست، آندره بوچلی، بیلی جو آرمسترانگ از گرین روز، برنا پسر، کریس مارتین، دیوید بکهام، التون جان، ادریس و سابینا البا، ج بالوین، جان لژند، کیسی موسراووی، کری واشنگتن، لنگ لنگ، لیززو، مالوما، پل مک کارتی، پریانکا چوپرا جوناس، شاهرخ خان و استیوی واندر هستند.

 • کورش اعتماد، محمدحسین پناهی، حمید سوری، آرمیتا شاه اسماعیلی، حمید شریفی، مریم شکیبا، سید سعید هاشمی نظری صفحه 27

  سخنرانی مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در نشست خبری رسانه ای درباره کرونا ویروس 20 آوریل 2020. اول از همه، من می خواهم برای همه کسانی که دیروز عید پاک را جشن گرفتند، از جمله کشور خودم اتیوپی، تبریک بگویم. امروز نخستین روزی است که کنفرانس مطبوعاتی ما در همه زبان های رسمی سازمان ملل متحد تفسیر می شود: عربی، چینی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی و به زودی ما زبان هندی را شروع خواهیم کرد. ما می خواهیم سازمان ملل متحد خود را، واقعا سازمان ملل متحد کنیم، واقعا چند جانبه و از طریق زبان های بیشتر و ارتباط با همه دنیا. من می خواهم از همه روزنامه نگاران از سراسر جهان استقبال کنم، من از شما دعوت می کنم به هر یک از شش زبان سازمان ملل سوال بپرسید - البته فعلا، و ما همچنان به نشر زبان های بیشتری ادامه خواهیم داد. من می خواهم از تمام از نوازندگان، طنزپردازان و نوع دوستانی که به برگزاری موفق کنسرت "یک جهان، با هم در خانه" در روز شنبه کمک کردند تشکر کنم. بسیار فروتن، تمام جامعه سازمان جهانی بهداشت از حمایت هایی که بیش از 8 ساعت زمان برد، بسیار سپاسگزار هستند. این رویداد بیش از 127 میلیون دلار برای حمایت از چندین سازمان در پاسخ به COVID-19، از جمله 55 میلیون دلار برای صندوق پاسخ به همبستگی سازمان جهانی بهداشت جمع آوری کرد.