فهرست مطالب

مهندسی صنایع و مدیریت شریف - سال سی و پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال سی و پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/13
 • تعداد عناوین: 14
|
 • احسان صفایی، علی حسین زاده کاشان* صفحات 3-16

  حمل‌ونقل دریایی، از مقرون به‌صرفه‌ترین راه‌های انتقال کالاها تلقی می‌شود. با وجود این، سوانح دریایی این موضوع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از مسایل پراهمیت در کاهش خسارت‌های ناشی از وقوع سوانح دریایی، برنامه‌ریزی نحوه‌ی به‌کارگیری ناوگان شناورهای در دسترس مراکز نجات دریایی است. در این پژوهش، با به‌کارگیری مفاهیم عمومی مسیله‌یی با نام تعیین ترکیب ناوگان دریایی، یک مدل ریاضی دوهدفه، از نوع برنامه‌ریزی اعداد مختلط ارایه شده است که به تعیین ترکیب، استقرار و تعدیل ناوگان شناورهای یک مرکز نجات دریایی می‌پردازد. این مسیله، به‌صورت آزمایشی بر روی اطلاعات مرتبط با مراکز نجات دریایی جنوب ایران به کار گرفته شده است و توسط تلفیقی از یک الگوریتم ابتکاری و الگوریتم فراابتکاری راهبردهای تکاملی گروهی، بهینه‌سازی شده است. نتایج به گونه‌یی بوده که علاوه‌بر پوشش‌دهی حداکثری تقاضا) از جنس سوانح دریایی(و تعدیل ناوگان به بهترین شکل ممکن، هزینه‌ی بهره‌برداری مناسبی از ناوگان شناورها حاصل شده است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی ناوگان، عملیات جست وجو و نجات (SAR S&R)، مسئله ی تعیین تعداد و ترکیب ناوگان دریایی (MFSMP)، استقرارناوگان، الگوریتم راهبردهای تکاملی گروهی (GES)
 • حمیدرضا گل مکانی*، مهتاب اسکندر صفحات 17-27

  اورژانس پیش‌بیمارستانی یکی از مهم‌ترین ارکان نظام سلامت و درمان یک کشور به شمار می‌آید. آگاهی از وقوع حادثه، اعزام گروه‌های نجات به محل، انجام اقدامات پزشکی اولیه و انتقال حادثه‌دیدگان به مراکز درمانی در کوتاه‌ترین زمان و در سطح کیفی مطلوب از اهم وظایف و اهداف اوراژانس پیش‌بیمارستانی است. تحقق این اهداف مستلزم برآورد صحیح از میزان و نوع حوادث، استقرار مناسب پایگاه‌های اورژانس، وجود تجهیزات کافی و افراد متخصص در پایگاه‌ها، مدیریت جامع و متمرکز بخشی و منطقه‌یی و ارتباط اطلاعاتی به‌روز با مراکز درمانی است. در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی عددصحیح غیرخطی، برای مکان‌یابی پایگاه‌های اورژانس با هدف کمینه‌سازی میانگین و انحراف‌معیار زمان خدمت‌دهی اورژانس، در یک منطقه‌ی مشخص و با لحاظ محدودیت‌های مربوط ارایه شده است. برای اعتبارسنجی و نحوه‌ی استفاده از مدل پیشنهادی، مدل مذکور برای بخشی از شهر تهران استفاده و نتایج آن شامل تعیین مکان پایگاه‌های اورژانس آورده شده است.

  کلیدواژگان: اورژانس پیش بیمارستانی، برنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی، مکان یابی پایگاه ها، میانگین زمان خدمت دهی، انحراف معیار زمان خدمت دهی
 • ساجد زارع، مرتضی راستی برزکی*، سید رضا حجازی صفحات 29-37

  با رشد سریع صنعت، روزبه‌روز به تعداد وسایل مصرف‌کننده‌ی انرژی در دنیا افزوده می‌شود. با این‌که این وسایل با ماشینی کردن زندگی انسان‌ها از یک سو اسباب راحتی آنها را فراهم کرده‌اند، مصرف بی‌رویه‌ی انرژی این محصولات آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد کرده است که عواقب این آسیب‌ها سبب شده است عموم انسان‌ها نسبت به مسایل زیست‌محیطی حساسیت بیشتری نشان دهند؛ به همین دلیل در این مقاله یک زنجیره‌ی تامین شامل دو تولیدکننده در نظر گرفته شده است که یکی از مشخصه‌های عملکردی برای محصولات این تولیدکنندگان مصرف انرژی است. هدف از انجام این مطالعه تحلیل رفتار این تولیدکنندگان در شرایط رقابت و پاسخ به این سوال است که در شرایطی که مشتریان نسبت به هزینه‌ی انرژی و مسایل زیست‌محیطی حساسیت دارند، تولیدکنندگان چقدر باید برای بهبود مصرف انرژی هزینه کنند و قیمت محصول نهایی را چگونه تعیین کنند تا بیشترین سود ممکن را به دست آورند؟

  کلیدواژگان: زنجیره ی تامین، مصرف انرژی، قیمت گذاری، نظریه ی بازی
 • روح الله ایقانی یزدلی، عبدالحمید اشراق نیای جهرمی* صفحات 39-51

  به ‌منظور نگهداشت تولید نفت در مناطق دریایی، شرکت ملی نفت ایران با به‌کارگیری شناورهای پشتیبان و شناورهای سرچاهی متحرک، به‌صورت دوره‌یی خدمات عمومی و خدمات چاه‌ها را به تجهیزات مستقر در سکوهای سرچاهی نفت ارایه می‌کند. اما در این میان، شناورهای سرچاهی متحرک، خود نیازمند دریافت خدمات از شناورهای پشتیبان در دوره‌های مشخص و پنجره‌های زمانی معین هستند. شناورها در مقایسه با نیاز خدماتی تعداد کمی دارند؛ اما دارای هزینه‌ی جابه‌جایی بالایی هستند. به‌منظور مسیریابی دوره‌یی شناورهای خدماتی، یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط با هدف کمینه‌سازی هزینه‌های جابه‌جایی و کمبود خدمات معرفی شده است. همچنین یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسیله معرفی شده و عملکرد آن با اعمال روی داده‌های واقعی ارزیابی شده است. نتایج عددی حاکی از سرعت عمل الگوریتم در دست‌یابی به جواب‌های مناسب در زمان بسیار کم در مقایسه با الگوریتم‌های موجود است.

  کلیدواژگان: مسیریابی دوره یی، شناورهای خدماتی، سکوهای سرچاهی نفت، پنجره ی زمانی، مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، الگوریتم ابتکاری
 • هادی مختاری*، علی فلاحی صفحات 53-67

  مدل‌های کلاسیک کنترل موجودی معمولا شرایط رقابتی دنیای واقعی و تمایل مدیران برای بهبود سیستم و همچنین پارامترهای اقتصادی تورم و ارزش زمانی پول را در نظر نمی‌گیرند. مقاله‌ی حاضر مدل مقدار اقتصادی تولید(EPQ) را با لحاظ کردن تورم و ارزش زمانی پول، در شرایطی مورد بررسی قرار داده است که امکان سرمایه‌گذاری به منظور افزایش ظرفیت تولید وجود دارد. هدف مدل، تعیین مقدار اقتصادی تولید به همراه مقدار بهینه‌ی سرمایه‌گذاری بر روی ظرفیت تولید در سیستم موجودی EPQ است به نحوی که تابع سود کل سیستم بهینه شود. به دلیل رفتار پیچیده‌ی مدل، الگوریتم عددی جستجوی شبکه برای حل پیشنهاد شده است. روند حل این الگوریتم با استفاده از یک مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل حساسیت مثال با تغییر پارامترهای مختلف مدل و الگوریتم انجام گرفت که در نهایت رابطه‌ی صعودی میان تابع سود و مقدار فاکتور و تعداد تکرار الگوریتم، نرخ تقاضا، قیمت و نرخ تورم فروش و همچنین رابطه‌ی نزولی میان تابع سود و هزینه‌ی سفارش‌دهی، نرخ تنزیل و تورم هزینه‌ها و هزینه‌ی خرید به دست آمد.

  کلیدواژگان: سیستم کنترل موجودی، مقدار اقتصادی تولید، سرمایه گذاری، تورم، ارزش زمانی پول، بهینه سازی دو متغیره
 • داوود شیشه بری *، یحیی زارع مهرجردی، سعیده ساریخانی خرمی صفحات 69-80

  در این مقاله، مسیله‌ی مکان‌یابی بیمارستان‌های جدید و مقاوم‌سازی تعدادی از بیمارستان‌های موجود با توجه به بودجه‌ی محدود در دسترس مطرح شده است. ابتدا با به کارگیری ترکیبی رویکرد AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی)GIS(، مکان‌های بالقوه برای احداث بیمارستان‌های جدید تعیین شده است. در ادامه، با استفاده از مدل ریاضی ارایه شده، مکان‌های بهینه برای احداث بیمارستان‌های جدید تعیین شده و همچنین تصمیمات مربوط به مقاوم‌سازی تعدادی از بیمارستان‌های موجود گرفته شده است. به منظور حل مدل با توجه به دوهدفه بودن آن، روش محدودیت اپسیلون تقویت شده(II) استفاده شده است. برای سنجش اعتبار مدل، یک مطالعه‌ی موردی بر اساس اطلاعات جمعیتی و جغرافیایی شهر یزد بررسی و تحلیل شده است. با توجه به امکان به کارگیری مدل در مسایل کاربردی و عملیاتی با ابعاد بزرگ و همچنین NP-Hard بودن مدل، یک الگوریتم ابتکاری دومرحله‌یی چندهدفه آزموده شده و بر اساس برخی مثال‌های عددی ارزیابی شده است.

  کلیدواژگان: مکان یابی، مقاوم سازی، بیمارستان، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، روش محدودیت اپسیلون تقویت شده (II)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، الگوریتم ابتکاری دو مرحله یی چند هدفه
 • سید سعید نجیبی، امیرحسین امیری*، فرزاد امیرخانی صفحات 81-92

  استفاده از سیاست نظارت تاخیری برای نظارت بر فرایندها از جدیدترین پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی کنترل فرایند آماری و نگهداری و تعمیرات مبتنی‌بر وضعیت است. در این پژوهش یک مدل یکپارچه‌ی کنترل فرایند آماری و نگهداری و تعمیرات مبتنی‌بر نظارت تاخیری در فرایندهای دومرحله‌یی طراحی شده است. نظارت تاخیری بدین معناست که فرایندها در ابتدای شروع به کار تحت کنترل هستند و نمونه‌گیری را می‌توان تا یک‌زمان برنامه‌ریزی شده به تعویق انداخت. ابزار نظارت بر فرایند، نمودارهای کنترل -\overlineX باقی‌مانده است. برای یکپارچه نمودن دو مدل کنترل فرآیند آماری و سیاست های نگهداری و تعمیرات، یک مدل ریاضی طراحی شده است که هزینه های مورد انتظار تولید در واحد زمان را از طریق به کارگیری الگوریتم فراابتکاری کمینه می کند. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، یک مثال عددی ارایه شده که نتایج آن بیان‌گر عملکرد مطلوب مدل است.

  کلیدواژگان: کنترل فرایند آماری، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت، نظارت تاخیری، الگوریتم ژنتیک، فرایندهای دو مرحله یی
 • زهرا عامری، رضا شیخ*، مجتبی غیاثی صفحات 93-104

  تحلیل پوششی داده‌ها مبتنی بر سنجش کارایی واحدهای تصمیم‌گیرنده‌ی مشابه است. نتایج این تحلیل به دلیل شرایط متفاوت و غیرقابل کنترل برای هر واحد تصمیم‌گیرنده، چندان واقع‌بینانه نیست. بنابراین، خود ارزیابی)مقایسه‌ی عملکرد یک واحد با خودش در بازه‌های زمانی متفاوت(بهترین نوع ارزیابی است که در آن بیشینه ثبات شرایط در نظر گرفته شده است. از آن‌جاکه ماهیت بعضی از متغیرهای ورودی یا خروجی در شرایط عدم‌اطمینان صورت می‌پذیرد، می‌توان معیارهای کلامی را براساس اطلاعات فازی شهودی مورد ارزیابی قرار داد. مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌یی فازی شهودی مدل پیشنهادی است که در این تحقیق برای خود ارزیابی شرکت سیم و کابل مغان که یک سیستم شبکه‌یی است، به کار رفته است. نتایج نشان می‌دهد که در رتبه‌بندی بازه‌های زمانی، سه دوره 4 (زمستان 1394)، 3 (پاییز 1394) و 8 (زمستان 1395) به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

  کلیدواژگان: خودارزیابی، تحلیل پوششی داده ها، سیستم های تولید سری-موازی (شبکه یی)، تحلیل پوششی داده های شبکه یی فازی شهودی
 • فریور رنجبران، ابوالفضل کاظمی* علی حسین زاده کاشان صفحات 105-118

  سامانه‌ی توزیع در صنعت خودروساز پیچیدگی زیادی دارد و ملاحظات بسیاری باید در نظر گرفته شود. از جمله حجم و وزن پالت‌ها، ظرفیت حجمی و وزنی خودروها، پنجره‌های زمانی و سازگاری محموله‌ها. مدل‌سازی ریاضی سامانه‌ی توزیع در نظر گرفته شده در این مقاله، این گونه ملاحظات دنیای واقعی را با هدف کمینه کردن هزینه‌ی کل حمل‌ونقل در نظر گرفته است. در شبکه‌ی حمل‌ونقل، روش‌های ارسال می‌تواند به صورت ارسال مستقیم و توزیع میلک‌ران باشد. محموله‌های بزرگ به محموله‌های کوچک‌تر شکسته می‌شوند و به صورت مستقیم ارسال می‌شوند، و بقیه‌ی محموله‌ها می‌توانند در توزیع میلک‌ران شرکت کنند. حل مدل ریاضی ارایه شده برای مسایل کوچک، منتج به جواب بهینه می‌شود. برای مسایل بزرگ، الگوریتمی ابتکاری موسوم بر الگوریتم اولین برازش ارایه شده است. الگوریتم ارایه شده با استفاده از نمونه مسایل تصادفی و داده‌های واقعی در صنعت خودرو ارزیابی شده است و نشان می‌دهد این الگوریتم توانایی ارایه‌ی جواب‌های باکیفیت را در زمان کوتاه داراست.

  کلیدواژگان: میلک ران، مدل ریاضی، الگوریتم اولین برازش، مسئله ی برداشت و تحویل
 • امیرحسین نوبیل، سید حمیدرضا پسندیده*، حجت نبوتی صفحات 119-128

  یکی از موضوعات بسیار مهم در بهینه‌سازی مسایل زنجیره‌ی تامین، مسایل تولید - توزیع است. در این مقاله یک مسیله‌ی تولید - توزیع برای یک شبکه‌ی زنجیره‌ی تامین دوسطحی شامل تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان ارایه شده است. مدل پیشنهادی یک برنامه‌ریزی غیرخطی پیوسته است که محدودیت‌های ظرفیت انبار و ظرفیت تولید کالاها را شامل می‌شود. در این مسیله‌ی پیشنهادی سعی می‌شود که مقدار محصول ارسالی و حمل توسط هر وسیله‌ی نقلیه با توجه به بیشینه کردن میانگین سود کالاهای ارسالی از تولیدکنندگان به توزیع‌کنندگان به‌دست آید. در این پژوهش ثابت می‌شود که این مسیله یک برنامه‌ریزی غیرخطی محدب است؛ زیرا تابع هدف مدل محدب است و محدودیت‌های آن نیز خطی‌اند. در ادامه این مسیله‌ی غیرخطی پیشنهادی با دو روش الگوریتم ژنتیک و روش کمینه کردن بدون محدودیت ترتیبی با رویکرد تندترین شیب حل شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره ی تامین، مسئله ی تولید - توزیع، برنامه ریزی غیرخطی، تندترین شیب، الگوریتم ژنتیک
 • طه حسین حجازی*، زکیه پارسایی صفحات 129-137

  در دنیای امروز کیفیت یک راهبرد تجاری برای افزایش سهم بازار است و عدم دست‌یابی به این مهم به مشکلاتی چون عدم رضایت مشتری و در نتیجه کاهش سهم بازار و حذف از دنیای رقابت منجر می‌شود. از این رو، امروزه مباحث مربوط به مهندسی کیفیت در صنعت از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این زمینه روش‌های مختلفی ارایه شده است که یکی از آنها روش سطح پاسخ است؛ هنگامی که رابطه‌ی بین متغیرهای یک فرایند مشخص نباشد و آزمایشگر علاقه‌مند به یافتن تنظیمات بهینه‌ی متغیرهای ورودی باشد، از روش سطح پاسخ برای بهینه‌سازی پارامترهای فرایند استفاده می‌شود. در این پژوهش از روش سطح پاسخ با رویکرد طراحی استوار برای بهینه‌سازی مشخصه‌های کیفیت محصول و متغیرهای تاثیرگذار بر روی آنها استفاده شده است؛ به گونه‌یی که در ابتدا باید به شناسایی متغیرهای کنترلی و متغیرهای پاسخ پرداخت؛ سپس با انجام طراحی آزمایش و به دست آوردن معادلات رگرسیون مورد نظر به بهینه‌سازی مدل پرداخت.

  کلیدواژگان: طراحی آزمایش ها، روش سطح پاسخ، برنامه ریزی آرمانی تصادفی، طراحی استوار پارامتر
 • سید علیرضا میرباقری، منوچهر نجمی * صفحات 139-149

  معرفی و تعریف سنجه‌های کاربردی و مهم مثل آمیختگی مصرف‌کنندگان با برند در محیط مجازی برای ارزیابی ارتباطات بازاریابی در فضای مجازی (دیجیتال) بسیار حیاتی است. در این مقاله تعریفی جامع از سازه‌ی آمیختگی مصرف‌کنندگان با برندها در رسانه‌های مجازی ارایه شده و رابطه‌ی بین این سازه‌ی کلیدی اما نوظهور در پژوهش‌های بازاریابی و سازه‌یارزش ویژه‌ی برند به صورت نظری مطالعه شده است. در این تحقیق با تکیه بر نظریه‌ی نگرش نشان داده‌ایم که با افزایش آمیختگی با برند در رسانه‌های مجازی، ذهنیت مصرف‌کنندگان راجع به برند بهبود خواهد یافت. به عبارت دیگر، گزاره‌های علمی که در این مقاله تبیین می‌شود این است که ابعاد مختلف آمیختگی مشتری با برند در رسانه‌های مجازی بر ابعاد مختلف ارزش ویژه‌ی برند مشتری محور (یعنی آگاهی نسبت به برند، تصویر/تداعیات برند، کیفیت ادراک شده از برند، و وفاداری نسبت به برند) تاثیر مثبتی می‌گذارد.

  کلیدواژگان: آمیختگی مصرف کنندگان، ارزش ویژه ی برند، برندسازی، فضای مجازی
 • رضا نوری، احمد صادقیه *، محمدمهدی لطفی صفحات 151-163

  در بسیاری از صنایع، ظرفیت تولید به دلیل زوال ماشین، کاهش می‌یابد. در مقابل، نت پیش‌گیرانه وضعیت ماشین را بهبود می‌بخشد؛ اما خود بخشی از ظرفیت تولید را اشغال می‌کند. یکی از راه‌های مواجهه با این مسیله، نت مبتنی‌بر شرایط با بازرسی‌های گسسته است. در این مقاله یک سیستم تولید تک محصول در شرایط زوال مارکوفی ماشین و عدم قطعیت تقاضا در نظر گرفته شده است. هدف، برنامه‌ریزی هم‌زمان بازرسی‌ها و نت پیش‌گیرانه در یک افق متناهی است که متوسط مجموع هزینه‌های بازرسی، نت و تولید از دست رفته را کمینه کند. بدین منظور یک مدل برنامه‌ریزی پویای تصادفی ارایه شده است که نتایج عددی حاصل از حل آن نشان می‌دهد اولا متوسط هزینه‌ی کل نسبت به تقاضا و وضعیت ماشین غیرنزولی است؛ ثانیا در زمان بازرسی، هر چه تقاضا بیشتر باشد یا ماشین در وضعیت بدتری قرار داشته باشد، نت پیش‌گیرانه باید زودتر یا در زمانی مشابه اجرا شود.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی بازرسی ها، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط، برنامه ریزی پویای تصادفی
 • دانیال بیدگلی، محمد صالح اولیاء*، محمدتقی عیسائی، محمدحسین ابویی صفحات 165-178

  هدف این مقاله بررسی تاثیر دانش مشتری و سرمایه‌گذاری دانش برروی عملکرد مالی و غیرمالی شرکت‌های فناوری اطلاعات است. بدین منظور از روش پویایی‌شناسی سیستم برای تحلیل روابط استفاده شده است. با استفاده از نرم‌افزار ونسیم نمودار جریان ترسیم شده و با شبیه‌سازی در افق ده ساله نتایج بر اساس سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانش و دانش مشتری در سه سناریو مشخص شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد همچنین نتایج نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری بیشتر دانش سبب افزایش توان مالی نخواهد شد و در برخی موارد نیز کاهش توان مالی شرکت را به دنبال خواهد داشت. بر اساس نتایج پژوهش، شرکت‌های فناوری اطلاعات با مقدار سرمایه‌گذاری مناسب بر دانش و دانش مشتری می‌توانند شاخص‌های عملکردی خود را بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: دانش مشتری، عملکرد شرکت، فناوری اطلاعات، پویایی شناسی سیستم، سرمایه گذاری
|
 • H.R. Golmakani *, M. Eskandar Pages 17-27

  Pre-hospital emergency is one of the most important issues of the health and treatment system of a country. Awareness of the incident, the dispatch of rescue teams to the place where the incident occurred, the conduct of primary medical care and the transfer of injured or wounded people to health centers in the shortest time and at a desirable quality level are among the most important tasks and objectives of a pre-hospital emergency system. The realization of these objectives requires an accurate estimate of the magnitude and type of the incidents, the proper deployment of emergency facilities, the availability of adequate equipment and specialized personnel at the emergency bases, comprehensive, centralized, and regional management, and reliable communication facilities among bases, rescue team, and health centers. It is obvious that the more the number of emergency bases and equipment is available in an area, the shorter the service time is achievable, and thus, a higher level of satisfaction is realized. However, some constraints and considerations exist. For example, the government budget for establishment of the bases is often limited; some of the equipments for the transfer of patients cannot be used due to urban and interurban transportation conditions, and so on. Thus, the determination of optimal location of the emergency bases, in such a way that the minimum service time would be achieved for all people is of special importance. In this paper, a 0/1 nonlinear programming model is proposed for locating emergency bases with the goal of minimizing the mean and standard deviation of emergency service time for a given region while satisfying the relevant constraints. The simultaneous consideration of mean and standard deviation of service time, not only increases the number of successful missions, but also places this time for missions to an average time. This, in turn, can lead to relative fair justice for different people in that area. To test the validity and use of the proposed model, the model is applied for a part of the Tehran metropolis and its results are presented.

  Keywords: Pre-hospital emergency, non-linear integer programming, emergency bases locating, mean of service time, standard deviation of service time
 • S. Zare, M. Rasti-Barzoki *, S.R. Hejazi Pages 29-37

  In recent years, competition has grown stronger due to technological advances. Market members need to be careful and decide to remain competitive by using scientific tools. One of the important decisions of manufacturers in the competitive market is to decide on how much their products are compatible with the environment. One of the most important aspects of environmental compatibility is energy consumption and pollution. With the rapid growth of the industry, the number of energy-consuming devices in the world is increasing day by day. These devices made life easier for humans; however, excessive energy consumption of these products has caused serious damage to the environment, and the consequences of these damages have made the general public more sensitive to environmental issues. An effective factor in reducing energy consumption improves the energy efficiency of consumer products. Increasing the energy efficiency of products that use fossil fuels will directly reduce greenhouse gas emissions and air pollution. For this reason, this paper considered a supply chain consisting of two manufacturers. Each manufacturer produces a product that consumes a certain amount of energy when used to perform a specific task. It is assumed that manufacturers can reduce the energy consumption of their products by upgrading their production technology. The purpose of this study is to analyze the behavior of these manufacturers in a competitive environment and answer the question of how much manufacturers need to spend on improving energy consumption and how to determine the price of the final product when consumers are sensitive to the cost of energy and environmental issues. The results show that, by increasing customers' public awareness concerning environmental issues, manufacturers must reduce the energy consumption of their products. Another result shows that the increased price of a unit of energy can make manufacturers increase the energy efficiency of their products.

  Keywords: Supply chain, energy consumption, pricing, game theory
 • R. Ighani Yazdeli, A. Eshraghniaye Jahromi* Pages 39-51

  Service vessels in the offshore oil industry have a noticeable logistics role in protection and continuity of quality and quantity of oil production. Offshore oil production takes place on oil wellhead platforms. In order to maintain oil production in offshore areas, using supportive vessels and mobile wellhead vessels, the National Iranian Oil Company periodically provides public services and well services for equipment located on oil wellhead platforms. However, in the meantime, mobile wellhead servants themselves need to receive service from supportive vessels in specific periods and, also, specific time windows. In fact, mobile wellhead servants have a dual role. On the one hand, they have a role to play in providing well services for oil wellhead platforms and, on the other hand, they have the role of receiving public services from supportive vessels. Service vessels are few in number compared to service requirements; however, they have a high shipping cost instead. Therefore, on the one side, using them without an appropriate plan leads to significant lost opportunity cost of oil production due to service shortages and, on the other hand, imposes high shipping costs. In order to determine the periodic routing of service vessels, a mixed-integer programming model is proposed with the aim of minimizing the cost of shipping and the lack of services. Given that the mathematical model is Np-hard, a heuristic algorithm based on practical conditions of the problem is introduced to solve the problem, and its performance is evaluated using real-life instances related to different oilfields located on the Iranian side in the Persian Gulf. Numerical results indicate the algorithm's speed in achieving appropriate solutions in a very short amount of time compared to existing algorithms. In fact, implementing the heuristic algorithm leads us to creating very good solutions in the primary iterations of running the heuristic algorithm and improving them in the next iterations.

  Keywords: periodic routing, service vessels, oil wellhead platforms, time windows, mixed-integer programming model, heuristic algorithm
 • Hadi Mokhtari*, A. Fallahi Pages 53-67

  The classical inventory models do not consider the real-world competitive situations and management desire to enhance the system and economic parameters such as inflation and time value of money. Studies show that the management wishes an investment in system components in order to improve them and gain a competitive advantage over other businesses. Moreover, the value of system financial resources depends on the time that the use and cash flow of different time is not aggregate. Due to inflation, prices become volatile and change constantly. Therefore, disregard for inflation and time value of money parameters does not lead to optimal ordering policy for inventory systems in reality. For these reasons, it is necessary to consider these components for an inventory system.Previous researchers have conducted various research studies on the performance of inventory systems from various perspectives. Many of these papers did not consider economic parameters and also production environment. During our studies, this study found a gap in the literature that was related to the enhancement of the production capacity in inventory systems in an economic structure. The present paper presents a literature review of time value of money, inflation, and investment in inventory systems and, then, investigates economic production quantity (EPQ) model considering inflation and time value of money in situations, where there is a possibility of investment as a decision variable with the aim of increasing production capacity. The goal of this model is to find economic production quantity and optimal quantity of investment in production capacity so that the total profit function, consisting of system revenues and costs, is optimized. Due to complicated behavior of the proposed model, it is not possible to solve this model analytically. Therefore, a grid search algorithm is proposed for solving the model. The solving algorithm process is investigated by a numerical example. Sensitivity analysis is carried out by changing various parameters. Finally, it is concluded that there is an ascending relationship among the total profit function and the number of algorithm iterations, grid factor, demand rate, selling price, and inflation rate of price; there is also a descending relationship among the total profit function and ordering price, purchase price, rate of return, and inflation rate of sales. At the end, some possible research problems are proposed for the future.

  Keywords: Inventory control system, Economic production quantity, inflation, time value of money, two variable optimization
 • D. Shishebori *, Y. Zare Mehrjerdi, S. Sarikhani Pages 69-80

  Hospitals are one of the most important centers of medical service. At the time of the occurrence of natural and abnormal disasters, the demand for these centers may increase and some of these hospitals will be damaged and lose their functionality. On the other hand, in order to protect the lives of the injured, the distance and time of their transfer to hospitals is of particular importance. The proposed problem addressed simultaneously the crisis and normal conditions and tried to determine the location of hospitals in such a way that with limited resources in hand and the normal capacity and extra that can be used in times of crisis, the minimum distances Have Taking into account the decisions of the hardening of existing hospitals and the location of new hospitals simultaneously, post-abandonment distances are reduced compared to when the location is taken regardless of disability and rehabilitation, and this can be an effective step in crisis management. The capacity of hospitals in normal conditions and in the event of a crisis is limited and considering this in the model gives more realistic results. In this research, the problem of locating new hospitals and hardening a number of existing hospitals with limited available budget has been discussed. First, the potential locations to build a hospital are specified. Then, using the proposed mathematical model, the optimal locations for the construction of new hospitals were determined, as well as decisions regarding the hardening of a number of existing hospitals. In order to solve the model due to its bi-objective function, the Epsilon-constraint Method (II) are used. To evaluate the validity of the model, a case study was carried out based on demographic and geographical information of Yazd city. Regarding the possibility of applying the model to large-scale applications and operating issues as well as NP-hardness of the model, an innovative multi-objective two-phase algorithm is proposed and evaluated based on some numerical examples.

  Keywords: location, hospital hardening, GIS, augmented epsilon constraint method (II), multi-objective two-phase heuristic algorithm
 • S.S. Najibi, A.H. Amiri *, F. Amirkhani Pages 81-92

  One of the most important goals of organizations and manufacturing companies is to provide suitable products and services to customers, requiring high-quality processes and keeping them at a desired quality level. In many cases, product quality is low due to equipment deterioration; however, it cannot be figured out until the equipment breaks down. On the other hand, control charts can be used to identify the condition of the process, where the out-of-control state for a quality characteristic means deterioration in the equipment, which is used for the manufacturing purpose. Hence, the statistical process control and maintenance decisions can be combined to form an integrated model that enjoys higher efficiency in reducing costs of quality and maintenance. Furthermore, using delayed monitoring policy to monitor processes is one of the newest research fields in this regard. Delayed monitoring means that processes are in control at the beginning of the process and sampling can be delayed until the pre-specified scheduled time. With a delayed monitoring policy, the total cost of production per unit is expected to be more affordable as the sampling rate decreases; however, it may be lead to an increase in the quality and maintenance costs. Therefore, determining efficient decision variables is important in the model. In this paper, an integrated statistical process control and maintenance model based on delayed monitoring is designed for a two-stage process. By using this procedure, 28 different scenarios are created in which variations in quality and different break-down states are considered. barX residual mean control charts have been used for monitoring purposes. In order to integrate statistical process control and maintenance, a model is proposed such that the expected cost per time unit of manufacturing is minimized by using a genetic algorithm. To evaluate the performance of the proposed method, an illustrative example is presented. In addition, sensitivity analysis of some parameters of the proposed model is carried out. The results show the appropriate performance of the proposed model.

  Keywords: Condition-based maintenance, delayed monitoring, genetic algorithm, Statistical process control, two-stage processes
 • Z. Ameri, R. Sheikh*, M. Ghiyasi Pages 93-104

  The data envelopment analysis (DEA) technique is one of the most comprehensive techniques for evaluating the performance of the organization. Studies show that the assumptions of all the techniques of data envelopment analysis have been based on evaluating efficiency of decision making unit (DMU) relative to each other.Different and uncontrollable conditions in each decision-making unit can be one of the reasons for the low validity of the results of assessment. Therefore, self-assessment of decision-making units is the best type of evaluation in which the maximum stability of the conditions is considered and as one of the innovations in this research is mentioned. Since the nature of some input or output variables occurs in uncertainty conditions, fuzzy criteria can be evaluated based on intuitionistic fuzzy information. The model of the intuitionistic fuzzy network data envelopment analysis is the proposed model, which is used in this study for self-assessment Moghan wire and cable firm as a network system.

  Keywords: Self-Assessment, data envelopment analysis, series-parallel production systems (network), intuitionistic fuzzy network data envelopment analysis
 • F. Ranjbarana, A. Kazemi *, A. Husseinzadeh Kashan Pages 105-118

  Transportation cost accounts for a large portion of costs in automotive supply chain. An effective approach that can reduce the cost of transportation is essential. The supply network of automotive industry is very complex and has many conditions to consider. These include enforcing the feasibility of 3D packing of pallets into vehicles to address vehicle's capacity in terms of weight and volume, compatibility of orders to be loaded in a vehicle, returning empty pallets from assembly plants backwards to suppliers, and order delivery time window. A mixed integer linear programming (MILP) approach is proposed in this paper that takes account of these conditions with the objective of minimizing the total cost of transportation across the network. The structure of the network is a combination of direct shipment and milk-run for both forward and reverse flows of pallets. Any order that is larger than the capacity of the largest vehicle is split and shipped directly, and the remaining pallets can be consolidated in milk-run. For large-size problems where a solution cannot be obtained in a reasonable amount of time, a heuristic algorithm is proposed based on the concept of similarity to generate a reasonable list of orders. First-fit strategy is then employed to generate a feasible solution with the aid of a relaxed version of the proposed MILP. Thereafter, two improvement ``reduce'' and ``merge'' heuristics are employed. The effectiveness of the proposed heuristic is tested based on generated instances which demonstrates that it is able to provide optimal solutions for small-size problems. The proposed approach is also tested based on the data of daily auto-parts shipments gathered from SAIPA Corp network that is one of the largest Iranian automobile companies. Results demonstrate that there exists a significant potential for cost saving through milk-run strategy compared with the company's current direct shipping strategy.

  Keywords: Milk run, mathematical model, first-fit algorithm, the pickup and delivery problem
 • A.H. Nobil, S.H.R. Pasandideh *, H. Nabovati Pages 119-128

  Supply chain management and integration of its components are a key issue for sustainable economy. One of the most important in optimization supply chain modeling is production- distribution planning problem. Several authors have developed models for the production-distribution problem when only a percentage of solution procedure is in exact area. Most of these models were solved with the meta-heuristic method. In this paper, we are extended a production-distribution nonlinear programming problem in a two-echelon supply chain network, including manufacturers and distributors, and are solved with a mixed of exact solution and a meta-heuristic algorithm. The aim of this research is to determine the value of products delivered and the carrying amount of each vehicle such that the profit average, including sales price, production costs and transportation costs, is maximized. The model is for multiple distributors and all manufacturers in which all manufacturers are produced a type of product and are sent it to distributors. The mathematical model of the production-distribution problem is derived for which the objective function is proved to be convex, and the constraints being in linear forms are convex too. So, the proposed model is a convex nonlinear programming problem and its local maximum is the global maximum. Then, the proposed nonlinear programming problem is solved by two methods of a genetic algorithm and, Sequential Unconstrained Minimization Technique (SUMT) approach along with steepest descent method. The SUMT is the usual way in which constrained problems are converted to an unconstrained form and solved that way. It makes use of barrier methods as well to find a suitable initial point that over satisfies the inequality constraints. In this study, the genetic algorithm is used to validate the SUMT nonlinear programming approach. The numerical example is provided to illustrate the solution methods. Finally, future research and conclusion recommendations come in the last section of paper.

  Keywords: Supply chain, production-distribution problem, nonlinear programming, steepest descent method, genetic algorithm
 • T. Hossein Hejazi *, Z. Parsaei Pages 129-137

  Nowadays, quality is known as a commercial strategy to increase the market share and as it comes off, it will end up causing important problems such as customers' dissatisfaction leading to market share reduction and finally elimination from the world of competition. Therefore, the topics related to quality engineering has a vital importance in the industry. Several methods have been proposed in this regard, one of which is the response surface methodology. When the relation among the variables of a process are not clear, and the experimenter is interested in finding the optimal adjustments of the input variables and that's why the response surface methodology is utilized to optimize the process parameters. In this study, the response surface methodology has been exploited with the robust designing approach in order to optimize the quality characteristics of the product and effective variables so that in the beginning the control variables and response variables must be identified and then the model should be optimized by designing the experiment.

  Keywords: Design of experiments, response surface methodology, stochastic goal programming, robust parameter design
 • S.A.R. Mirbagheri, M. Najmi* Pages 139-149

  The growing trend of using digital media for branding purposes shows that, in the near future, many companies will spend most of their advertising budget on digital media. In order to evaluate these digital marketing communication efforts, it is vital to develop some practical indicators such as consumers' engagement with brands in the digital environment. Digital marketing professionals frequently talk about consumers' engagement and consider engagement as one of the most important indicators for evaluating branding activities performed in digital media. However, there is no agreement regarding the definition of engagement. This study offers a comprehensive definition of "consumers' engagement with digital branded contents", which is an emerging concept in the marketing literature. Engagement is a multi-dimensional construct consisting of cognitive, emotional, and behavioral dimensions. Consumers' engagement with digital branded contents is defined as the consumers' perceived usefulness and enjoyment of these contents, as well as the consumers' active participation (e.g., sharing a branded post on social media, commenting on a post, or creating some brand-related posts) and their depth of interaction with brand-related contents in webpages, online forums, or social media (e.g., dwell time, recency, and frequency). This article also contributes to the literature by theorizing the relationship between this emerging key construct and brand equity. In other words, this paper delineates how and through which mechanism the consumers' engagement with brands in digital media can gradually change the consumers' minds about those brands. Four main dimensions of consumer-based brand equity include brand awareness, brand image/associations, brand's perceived quality, and consumers' loyalty towards the brand. Our four propositions state that cognitive, affective, and behavioral dimensions of "consumers' engagement with digital branded contents" have positive effect on four dimensions of consumer-based brand equity. This paper proposed, through the lens of attitude theories, that increasing the consumers' engagement with digital branded content would improve brand awareness, brand image, perceived quality, and brand loyalty.

  Keywords: Consumers' engagement, brand equity, branding, digital environment
 • R. Noori, A. Sadegheih *, M.M. Lotfi Pages 151-163

  In many industries, some of production capacity will be out of reach when a machine deteriorates. Preventive Maintenance (PM) will enhance the machine condition, but it occupies some of production capacity. The PM will reduce the production capacity and will cause the customer's order delay if it is unnecessary, in contrast the probability of unexpected failure will be increased and will have the same or worst consequences if the PM is too late. One of the ways to deal with this problem is Condition-Based Maintenance with Discrete Monitoring (CBMWDM) whose main challenge is to find an optimal inspection scheme. If the time interval between inspections is too short, the inspection cost will be increased although it will diminish unnecessary PMs and unexpected failures. On the other hand, if the interval between inspections is too long, the sum of unexpected failure and backorder costs will be increased although the cost of inspection will be reduced. Hence, simultaneous planning of the inspections and PM actions should be emphasized. In this paper, a single product single machine system with Markovian deteriorating conditions and demand uncertainty is considered. The main objective is to integrate the inspections and maintenance planning in a tactical level and finite horizon that minimizes the average cost of inspections, maintenances, and backorders. For this purpose, a stochastic dynamic programming model is presented whose structure is dependent to appointed inspection scheme. The state variable of the model is an ordered pair whose components represent the demand and machine condition. The demand is a discrete random variable with arbitrary distribution and the machine condition will be determined after each inspection. Corresponding to each inspection scheme and for each outcome of the state variable, optimal PM decision is obtained and consequently the optimal inspection scheme is determined. The optimal inspection scheme and corresponding PM decisions determine simultaneous inspections and preventive maintenance planning. The strategy of the new model is analyzed for a six-month horizon. Numerical results of the model show that the total average cost is non-decreasing in machine state and demand. Secondly, at the time of inspection, the preventive maintenance should be executed at the same time or earlier if machine state is worse or demand is more.

  Keywords: Inspection planning, condition based maintenance, stochastic dynamic programming
 • D. Bidgoli, M. Saleh Owlia *, M.T. Isaai, M.H. Abooie Pages 165-178

  The purpose of this paper is to investigate the effect of customer knowledge and customer knowledge investment on the financial and non-financial performance of IT companies. System Dynamics approach was used to analyze the interactions. Using Vensim-PLE software the Flow Diagram was plotted and the model was built and simulated for a ten-year period. Different policies were analyzed using the model. The results of the analysis indicated that customer knowledge investment affects positively the company's performance. The results also showed that more knowledge investment will not increase financial strength, and in some cases, it will reduce the company's financial strength. According to the results, information technology companies can improve their performance only through an appropriate amount of investment on customer knowledge management.

  Keywords: Customer knowledge, corporation performance, system dynamics, investment, information technology