فهرست مطالب

مطالعات تفسیری - پیاپی 40 (زمستان 1398)
 • پیاپی 40 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسن عباسی*، محمدباقر حجتی صفحات 7-22

  با تتبع درون متنی مبتنی بر روش منظومه ای در آیات اجر رسالت، دانسته می شود که در قرآن از امامت با عنوان «ذکر للعالمین» یاد شده است. از کنار هم نهادن آیات ناظر به امامت و اجر رسالت با استفاده از سیاق قرآنی، هم ترازی قرآن و عترت و وجود آخرین امام در کنار قرآن به دست می آید. در آیات قرآن کنیه منجی که ذوالقرنین باشد به صراحت آمده است و قرآن زمان آمدن وی را به آینده موکول نموده و در سوره کهف به بیان تفصیل پس از اجمال همان «ذکر للعالمین» در آیات اجر رسالت نموده و از منجی با عنوان «ذوالقرنین» یاد کرده است که با داشتن لقب «ذکر للعالمین»، احکام و عقاید فراموش شده دین اسلام را به جهانیان متذکر شده و موجب هدایت مردمان غرب و شرق عالم در آخرالزمان گشته و مستضعفان عالم را از دست مستکبران نجات می دهد.

  کلیدواژگان: آیات اجر رسالت، ذکر للعالمین، ذوالقرنین، منجی آخرالزمان
 • سید محمدرضا حسینی نیا* صفحات 23-34

  آیه 105 توبه بیانگر آن است که اعمال انسان ها در مرآی و منظر خدای متعال، پیامبراکرم  و مومنان است. بر این پایه عالمان شیعه معتقدند: اعمال انسان ها در روزهای خاصی به محضر خدای متعال، نبی اکرم| و امامان معصوم^ عرضه می شود. همچنین عالمان اهل سنت بر این باورند که اعمال انسان ها در روزهای خاصی، به محضر خدای متعال، پیامبران، پدران، مادران و اموات عرضه می شود. تحقیق پیش رو با رویکردی به آیه 105 توبه به تحلیل بحث موردنظر پرداخته است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد، عرض اعمال دارای ادله نقلی مانند: آیات و روایات بیان کننده شهادت بر اعمال، لزوم وجود میزان، استغفار، هدایت باطنی، سرنوشت انسان و مساله ظهور و نیز براهین عقلی مانند: تولید ابدان متعدد توسط روح انسان کامل، عقل مستفاد و تاسیس مدینه فاضله است.

  کلیدواژگان: آیه 105 توبه، تفسیر کلامی، عرض اعمال
 • علیرضا نوبری*، سید مجتبی میردامادی صفحات 35-46

  آیه تطهیر از آیات محوری در اثبات عصمت پیامبراکرم| و خواص ذریه آن حضرت است که از دیرزمان میان مفسران فریقین مورد بحث بوده است. مفسران اهل سنت بدون ارایه دلیل و صرفا با تکیه بر قرینه سیاق و واژه شناسی کلمه «البیت»، شمول آیه را همه اعضای خانه پیامبر| از قریش و در مواردی نیز به گستره بنی هاشم اختصاص داده اند. پژوهش پیش رو با بررسی محتوای آیه شریفه و ابهام زدایی از فقرات آن توسط آیات ناظر به موضوع و با تکیه بر نصوص صریح و قراین موجود، ضمن تشکیک در تفاسیر اهل سنت و اثبات عدم هماهنگی تفاسیر با دیگر آیات قرآن نسبت به اثبات انحصار معنای مستفاد از آیه شریفه در عصمت انوار خاصه^ به تبیین مفاد آیه پرداخته است. نتیجه پژوهش آن است که آیه 33 احزاب بدون هیچ سنخیتی با مباحث آیات قبل و بعد، نزولی مستقل داشته است.

  کلیدواژگان: آیه 33 احزاب، آیه تطهیر، عصمت پیامبراکرم، عصمت امامان
 • مهدی قهرمانی*، محمدحسین دانشکیا صفحات 47-58

  زمان پیدایی منافقان در اسلام از موضوعات مهم پژوهشگران است. تعیین زمان پیدایی می تواند در تحلیل حوادث و رویداد های تاریخی دوران رسول اکرم| تاثیر بسزایی داشته باشد. مقاله حاضر در صدد بررسی حضور یا عدم حضور منافقان در غزوه بدر از نگاه مفسران با ابتناء به آیه 49 انفال و مورخان است. بدیهی است در صورت اثبات حضور منافقان در غزوه بدر، باید در تحلیل رویدادهای آن مقطع، عنصر نفاق را نیز دخیل دانست. یافته این پژوهش بر حضور منافقان در لشکر مسلمانان در غزوه بدر از منظر تعدادی از مفسران شیعه و سنی دلالت دارد. گرچه مورخان درباره حضور منافقان در دو لشکر اسلام و کفر سخن نگفته اند، اما بنا به شواهدی می توان استنباط کرد که آنان نیز به حضور منافقان در لشکر مسلمانان اذعان نموده اند.

  کلیدواژگان: آیه 49 انفال، غزوه بدر، منافقان در بدر
 • ابوالحسن بارانی*، محمدابراهیم ایزدخواه صفحات 59-66

  حضرت سلیمان× از خدای متعال درخواست حکومتی بی مانند نمود؛ چنانچه در آیه 35 سوره ص آمده است: «قال رب اغفر لی‏ و هب لی‏ ملکا لا ینبغی‏ لاحد من بعدی». خدای متعال حکومت بی نظیری را به ایشان عطا فرمود. سوالی که در اینجا پیش می آید، ناظر به انگیزه حضرت سلیمان× یا بخل ورزیدن آن حضرت است که چرا از خدا خواسته که ملکی را به ایشان عطا کند که پس از وی کسی سزاوار آن نباشد. بیشتر مفسران قایلند که حضرت سلیمان× درخواست معجزه نموده است؛ زیرا هر یک از انبیا، باید برای اثبات نبوت خویش دلیلی به عنوان معجزه، داشته باشند که در طول تاریخ تکرار نشود، از این رو به تناسب اوضاع جامعه‏ آن روز، خدای متعال حکومت بی مانند را به عنوان معجزه حضرت سلیمان× انتخاب فرمود.

  کلیدواژگان: آیه 35 ص، دعای حضرت سلیمان×، شبهه بخل حضرت سلیمان
 • علیرضا رستمی هرانی* صفحات 67-80

  آیت الله سبحانی در کتاب «سیمای انسان کامل در قرآن» به تفسیر سوره فرقان پرداخته است. مقاله حاضر از طریق بررسی و مقایسه تطبیقی تفسیر این سوره از سوی آیت الله سبحانی با تفسیر علامه طباطبایی است. ازجمله وجوه اشتراک این دو تفسیر استفاده از آیات قرآن به عنوان مهم ترین مستند تفسیری، توجه به بحث ارتباط ساختاری آیات سوره، توجه به نقش سیاق در تفسیر آیات و تشخیص مکی بودن سوره فرقان است. همچنین موارد ذیل ازجمله وجوه افتراق این دو تفسیر به شمار می آید: استفاده بیشتر از آیات و روایات از نظر کمی، طرح مباحث عقلی، فلسفی و علوم تجربی روز در تبیین آیات، پرهیز از نقل اختلاف آراء تفسیری و نقد آنها، از ویژگی های تفسیر آیت الله سبحانی است و از سوی دیگر استفاده بیشتر از تبیین واژگان در تفسیر و توجه ویژه به ادبیات عرب و علوم بلاغی در تفسیر آیات از ویژگی های تفسیر علامه طباطبایی است.

  کلیدواژگان: سوره فرقان، تفسیر تطبیقی، سید محمدحسین طباطبایی، جعفر سبحانی
 • محمدفاکر میبدی*، مهدی عبداللهی پور، حسنعلی رودباری صفحات 81-92

  خطف و آدم ربایی در همه دوران ها امری رایج بوده که با انگیزه های مختلف انجام می شده است. مشتقات واژه «خطف» در سه جای قرآن آمده است. این مقاله به دنبال بررسی خطف در قرآن کریم و قانون مجازات اسلامی است. آیات متعددی بیانگر آن است که انسان دارای کرامت است و بر پایه این اصل، انسان آزاد است و کسی حق ربایش و سلب آزادی از او را ندارد. این نگاه قرآنی در حالی است که در جامعه جاهلی عصر نزول آدم ربایی امری مرسوم بوده است. قرآن کریم با این پدیده به مبارزه برخاست و با عنایت به دستورات معصومان^ قوانین مختلفی در این باره وضع گردید، چنانکه در حال حاضر از نظر قانونی برای مجازات مرتکبان به این جرم به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چندین ماده از قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته است و در منابع قوانین کیفری علیه آدم ربایان مصوبات فراوانی وضع شده است

  کلیدواژگان: آیه 67 عنکبوت، آیه 26 انفال، آیه 57 قصص، آیات خطف، آدم ربایی
 • محمد ادیبی*، سید اصغر موسوی، داود داداش نژاد صفحات 93-106

  هنر صنعت «مدلینگ» ارمغان مغرب زمین است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به چگونگی رویکرد آیات قرآن کریم و روایت های اسلامی به هنر صنعت «مدلینگ» است. دستاورد پژوهش حاضر بیانگر آن است که مدل شدن برای مردان و کودکان، اغلب مانعی ندارد؛ اما حکم مدلینگ درباره بانوان، از آنجا که آنان بدون آشکارکردن آرایه و آذین پوششی، رفتاری و گفتاری ظاهری و درونی زنانه نمی توانند به تبلیغ کالا بپردازند، در مواردی که زمینه ساز آشوب و تباهی باشد، حرمت است. در صورت قایل شدن شمول بیشتر برای «مدلینگ»، انجام فعالیت های سودمند و در چارچوب آیین اسلام مانعی نخواهد داشت و می توان از این امکان حتی در تبلیغات دینی نیز بهره برد

  کلیدواژگان: آیات تبرج، مدلینگ، حکم مدلینگ
 • نعیمه تقوی فردود*، عزت الله مولایی نیا صفحات 107-116

  مسیله امکان رویت خدا در قیامت، مورد اختلاف علمای امامیه، معتزله و اشاعره است. این امر به اختلاف در پذیرش وجوه معنایی مختلف «رویت خدا» باز می گردد. آیت الله معرفت با توجه به ضرورت بررسی این اختلاف ها، در کتاب های «التفسیر الاثری الجامع» و «التمهید» به بحث در این باره پرداخته و ضمن تحلیل متنی و سندی روایات مربوط، ادله اشاعره را پاسخ داده است. نوشتار حاضر، به جستجوی مولفه های رویکرد نشانه معناشناسی در تبیین مفهوم «رویت» در مناقشات آیت الله معرفت و پاسخ های ایشان به اشاعره پرداخته است. از مولفه هایی که ایشان در کاربست آن موفق بوده است، می توان به فعلیت بخشی به نص، دستیابی به مراد جدی واژگان، تشخیص صحیح مجاز از حقیقت، توجه به شان متکلم، خروج از محسوسات که از شاخصه های معناشناسی هستند اشاره نمود. در این اثناء لغزشگاه های اشاعره در تفسیر و توجیهات آنان از «رویت خدا» نیز نمایان می شود.

  کلیدواژگان: تفسیر کلامی، رویت خدا، آیت الله معرفت، نشانه شناسی
 • غلامحسین گرامی*، نرگس جعفری صفحات 117-128

  یکی از مهم ترین آموزه های اجتماعی اقتصادی قرآن تاکید بر انفاق و کمک به محرومان جامعه است که از ارکان عملی ایمان به شمار می آید و آثار مهمی در سعادت فرد و جامعه دارد. آیات قرآن در این زمینه فراوان است و از جهات متعدد قابل بررسی است. از دیدگاه روان شناسان انسان برای انجام هر عملی نیازمند انگیزه است. تحقیق حاضر روش هایی را که قرآن برای ایجاد انگیزه در مومنان نسبت به صدور فعل انفاق به کار بسته است، با تاکید بر تفسیر المیزان بررسی می نماید. مهم ترین روش های انگیزشی قرآن در مورد انفاق عبارتند از: انگاره سازی در اموری مانند رزاقیت خدا و مالکیت حقیقی او بر جهان هستی، استفاده از روش های پاداش و تشویق از طریق بیان ثواب انفاق و ثمرات روان شناختی و اخلاقی آن، بیان تهدیدآمیز و توضیح پیامدهای ترک انفاق، ارایه الگوهای بزرگ و تاثیرگذار در امر انفاق و عبرت آموزی از سرگذشت پیشینیان.

  کلیدواژگان: آیات انفاق، آیات اقتصادی، تفسیر المیزان، روش های انگیزشی
 • مهدی رفیعی موحد* صفحات 129-140

  در جامعه اسلامی که دارای ایده ترقی است، گفتمان انتقاد جایگاه شایسته ای ندارد. یکی از مهم ترین علت این کاستی، غفلت از بایستگی انتقاد در قرآن است. در این تحقیق ابتدا با بهره گیری از منابع لغوی و تفسیری، تعریف جامعی برای انتقاد ارایه شد. سپس از آنجا که واژه انتقاد در آیات قرآن به کار نرفته است، از مفهوم هم خوان «مجادله» استفاده گردید و برابر آیات مرتبط، «مجادله احسن» شیوه ای است که در راستای ایفای رسالت دینی، ضرورت غیری و توصلی پیدا می کند و بیان قرآنی آن در چندین آیه حاکی از موضوعیت خاص انتقاد است و به لحاظ عمومیت و إطلاق، برگزاری جلسات مناظره، کرسی آزاداندیشی و انتقاد امری قرآنی، ضروری و بایسته است.

  کلیدواژگان: آیه 125 نحل، آیه مجادله، انتقاد، جدل، آزاداندیشی
 • طاهره کریمی محلی* صفحات 141-154

  در باره «حق معلوم» در آیه 24 معارج دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی با استناد به نظر مشهور و با استشهاد به روایات، آن را غیر از زکات و برخی دیگر با مدنی شمردن این سوره و با استناد به ادله ای، آن را زکات دانسته اند. با توجه به تفاوت دیدگاه ها در مکی یا مدنی بودن این آیه، در باره زکات، سه دیدگاه: واجب، غیرواجب و تفصیلی؛ اعم از واجب و غیرواجب وجود دارد. دستاورد این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه های مربوطه، آن است که مفسران بین معنای اصطلاحی و لغوی زکات، خلط کرده اند. در این میان دو دیدگاه زکات واجب و اعم از واجب و غیرواجب نادرست به نظر می رسد. آیه در صدد بیان این نکته است که پرداخت های مالی؛ اعم از إعطا، انفاق، صدقه، خمس و زکات، برای پالایش انسان از رذایل اخلاقی است.

  کلیدواژگان: آیه 24 معارج، حق معلوم، زکات واجب
|
 • Hasan Abbasi*, Mohammadbaqer Hojjati Pages 7-22

  A text-based study on the systemic method in the verses of the reward of the Prophet's mission reveals that in the Qur'an the Imamate is mentioned as "zikrun li`l-alamin". It is possible to combine the verses of the Imamate with the use of the Qur'anic tradition, the reconciliation of the Qur'an and the itrat, and the existence of the last Imam beside the Qur'an. In the Quranic verses, the word Savior, which is Zulqarnain, is clearly stated and the Qur'an has postponed his coming to the future. And in the chapter Kahf, the same "zikrun li`l-alamin" has been expressed in detail after having been expressed in brief and mentioned as Zulqarnain who having the nickname of 'zikrun l`l-alamin', reminds the forgotten rulings and beliefs of Islam to the world and led the people of the West and East of the world in the last age of the world and saves the oppressed from the arrogants.

 • Seyed mohamadreza Hosyninia* Pages 23-34

  Almighty God, the Prophet (s) and the believers. According to the Shiite religious teachings, human actions are offered on a special day to the Almighty God, the Prophet (s) and the infallible Imams. Sunni scholars also believe that human acts are offered on special days to the Exalted God, the prophets, the fathers, the mothers, and the deads. The present study analyzes the discussion with an approach to verse 105 mentioned. The results of the research show that the scope of the acts has transmitted arguments such as the verses and narratives of bearing witness to actions, the necessity of a measure, forgiveness, esoteric guidance, human destiny and the question of zuhur, as well as rational arguments such as producing numerous bodies by the perfect human soul, aqli mustafad and the foundation and establishment of the utopia.

  Keywords: verse 105 of the surah Al-Tawbah, theological interpretation, presentation of deeds
 • Alireza Nobari*, Seyyed Mojtaba Mirdamadi Pages 35-46

  The verse Tathir is regarded as one of the central verses in proving the infallibility of the Prophet and his future generation`s properties that have long been debated among the Fariqain commentators. The Sunni commentators, without any reasonable proof and only based on the context and etymology of the word al-bait, the house, have viewed all members of Quraysh in the Prophet's House, and in some cases, the Bani Hashim as included in His household. The present study examines the content of the holy verse and the disambiguation of its parts by other relative verses and relying on the explicit context and existing proofs, criticizing the scholars and proving the inconsistency of their interpretations with other Qur'anic verses, has proved the infallibility of the particular pure lights. The study has resulted in the fact the verse 33 of Ahzab, without any harmony with the discussions included in the verses before and after it and, therefore, should be regarded in itself.

  Keywords: the Verse 33 of Ahzab, the Verse Tathir, the Prophet`s Infallibility, the Imams` Infallibility
 • Mahdi Ghahramani*, Mohammadhosein Daneshkia Pages 47-58

  The when for the emergence of hypocrites in Islam is an important topic for scholars. A correct view in the field can have a significant impact on the analysis of historical happenings and events of the Prophet's era. The present article seeks to investigate the presence or absence of hypocrites in the battle of Badr from the point of view of commentators, as may be understand by the verse 49 of Anfal, and historians. Obviously, given the presence of hypocrites in Badr, one must consider the element of hypocrisy when analyzing the events of the era. The findings of this study indicate the presence of hypocrites in the Muslim army in the battle of Badr from the perspective of a number of Shiite and Sunni commentators. Although historians have not spoken about the presence of hypocrites in the two armies of Islam and infidelity, it can be inferred from the evidence that they have also acknowledged the presence of hypocrites in the Muslim army

  Keywords: the Verse 49 of Anfal, the Battle of Badr, Hypocrites in Badr
 • Pages 59-66

  Solomon, the prophet, (a) called upon the Almighty God for a unique government, as stated in the verse 35 of Sad: "He said: My Lord! Forgive me and bestow on me sovereignty such shall not belong to any after me." The Almighty God granted him a unique government. Here an objection rises in the mind: why did the prophet called upon God such a government that no one may have after him? Isn`t it a case of jealousy?  Most commentators believe that the prophet Solomon has asked for a miracle, because each of the prophets must have a reason to prove his prophecy as a miracle, not to be repeated throughout history, so it has been appropriate for the society of that day. He chose the unique government as the miracle of the Prophet Solomon.

  Keywords: Verse 35, The Prayer of Prophet Solomon, The objection of Solomon`s Jealousy
 • Alireza Rostami Harani* Pages 67-80

  Ayatollah Sobhani has commented on Surat al-Farghan in his work: Simaye Insani Kamil dar Qora, the Perfect Man's Image in the Qur'an. The present article is a comparative study of Ayatollah Sobhani's interpretation of this chapter in comparison with that of Allameh Tabatabai. Among the commonalities of these two interpretations is the use of the Qur'anic verses as the most important interpretative documentary, considering the structural relevance of surah verses, considering the role of exegesis in interpreting the verses, and recognizing the authenticity of Surah al-Ferqan. The following are also some of the differentiating aspects of these two interpretations: greater use of quantitative verses and narratives, rational, philosophical discussions, and empirical sciences in explaining the verses, avoiding interpreting divergent opinions and criticizing them, may be taken as the characteristics of Ayatollah Sobhani's interpretation. On the other hand, greater use of vocabulary in interpretation and special attention to Arabic literature and rhetorical science in the interpretation of verses is one of the characteristics of Allameh Tabatabai's interpretation.

  Keywords: Sura Forqan, Comparative Interpretation, Seyyed Mohammad Hossein Tabatabaei, Jafar Sobhani
 • MohammadFaker Meibodi*, Mahdi Adollahipoor, Hasanali Roodbari Pages 81-92

  The abduction mentioned in the Holy Qur'an by the word "khatf" has been a common practice throughout the world with various motives. The derivatives of this word have appeared in three cases of the Qur'an. This article seeks to examine the Holy Quran and Law of Islamic Punishment. Numerous verses of the Holy Qur'an state that man has dignity and that on this basis, man is free and no one has the right to kidnap and deprive him of his liberty. This is the view of the Qur'an while abduction has been common in the ignorant society of the revelation era. The Holy Qur'an fought against this ominous phenomenon, and in accordance with the orders of the infallibles (as), various laws were introduced, as it is now seen that there is a legal provision for punishing those of this crime in particular. In general, several articles of the Law of Islamic Punishment have been enacted and numerous sources have been adopted in criminal law sources against abductors..

  Keywords: Verse 67 of Ankaboot, Verse 26 of Anfal, Verse 57 of Qisas, Khatf Verses, Kidnapping
 • Mohammad Adibimehr*, Seyyed Asghar Moosavi, Davood Dadashnejad Pages 93-106

  The art-industry of "modeling" is originally of the West. The present study seeks to describe a Qur'anic and traditional approach on the art-industry modeling. As explained in the paper, be taken as a model for men and children may often be taken as acceptable, but the rule of modeling may not be taken for women; since they cannot advertise goods without revealing feminine, intrinsic, behavioral, and spoken expression patterns. These would lead to destruction. Providing more inclusivity to "modeling", one may consider useful activities as accepted in Islam and it may even be used in religious propaganda

  Keywords: Bedizenment Verses, Modeling, Modeling Decree
 • Na`Imeh Taqavi Fardood*, Ezzatollah Moulayinia Pages 107-116

  The issue of the possibility of God`s being seen at the resurrection is disputed by the scholars of Imamiyyah, Mu'tazilites and Ash'arites. This is due to differences found in the acceptance of the different semantic aspects of the "God`s being seen". Ayatollah Ma'refat has discussed this issue in his al-Tafsir al-Athari al-Jama'i and al-Ta'mhid and, having analyzed the text and the documentation of the related narratives, has responded to the Ash'arites' arguments. The present article seeks to explore the components of the semantics approach in explaining the concept of "being seen" in the Ayatollah`s disputes and his responses to the Ash'arites. Among the components which have been successful in its application, one can refer to actualizing the text, attaining the serious intention of words, correct recognition of the truth, paying attention to the dignity of speaker, going beyond the appearances, which are semantic elements. In the meantime, the Ash'arite`s mistakes in the field have also appeared.

  Keywords: Verbal Commentary, God’s Vision, Ayatollah Ma`refat, Semiotics
 • Gholamhosein Gerami*, Narges Ja`Fari Pages 117-128

  One of the most important socio-economic teachings of the Qur'an is the emphasis on charity and helping the deprived as the practical pillars of faith and the important effects on the well-being of the individual and society. The Quran verses in the field are abundant and may be examined in many ways. As viewed by psychologists, motivation is needed for any action. The present study examines the ways in which the holy Qur'an has been used to motivate believers towards the charity acts, with an emphasis on al-Mizan Commentary. The most important motivational methods of the Qur'an regarding charity are: imagining things such as God's resilience and his true ownership of the universe, the use of rewarding methods and encouragement through the expression of charity and its psychological and ethical benefits, the threatening and humiliating utterance. Providing great and influential role models in the charity of the ancestors.

  Keywords: Charity Verses, Economic Verses, Almizan Commentary, Motivational Methods
 • Mahdi Rafi`I Movahhed* Pages 129-140

  In the Islamic society, as being of the idea of progress, there is no proper place for criticism. One of the most important causes of this deficiency is the neglect of the necessity of criticism in the Qur'an. In this study, a comprehensive definition of criticism was presented, using lexical and interpretive sources. Then, since the word criticism was not used in the Qur'anic verses, the concept of "controversy" was used, and against related verses, jidali ahasan "best controversy" is a method that finds non-descriptive necessity in expressing its religious mission, and its Qur'anic expression in it. Several verses indicate the particular subject matter of criticism and are necessary and appropriate in terms of generality and divergence, holding debates, free-thinking seats, and Qur'anic criticism.

  Keywords: Verse 125 Nahal, Verse of Controversy, Criticism, Controversy, Opinion
 • Tahereh Karimi Mahalli* Pages 141-154

  There are different views on the "haqqun ma`lum" in the verse 24 of Ma`arej. Some, being documented by the famous view and traditions have considered it as being other than Zakat, while others, regarding it as a verse revealed in Medina, have considered it as being Zakat. regarding the differences of its being revealed in Mecca or Medina, there may be found three views on Zakat: some have known it as being religiously necessary, some as not being necessary and some as being the former in cases and not being necessary in other cases. The result of this research, after examining relevant points of view, is that commentators have confused the term between the technical and the literal meanings of the word zakat. In this way, the former and the latter both are incorrect. The verse seeks to point out that financial payments, including giving gifts, i`ita, giving charity, infaq, alms giving, sadaqeh, a fifth, khomos, and poor-due, zakat, are the causes for becoming pure from ill morality.

  Keywords: Verse 24 of Ma`arij, a Right Acknowledged, Religiously Necessary Zakat