فهرست مطالب

ارزیابی تاثیرات اجتماعی - پیاپی 2 (اردیبهشت 1399)

نشریه ارزیابی تاثیرات اجتماعی
پیاپی 2 (اردیبهشت 1399)

 • ویژه نامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا - کووید 19
 • 296 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هادی برغمدی صفحات 7-11
 • خلیل میرزایی* صفحات 13-41

  با همه‌گیری و عالم‌گیری ویروس کرونا (کووید-19)، جهان با چالشی مواجه شده است که بسیاری، از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد، آن را بسیار بزرگ تر و تاثیرگذارتر از جنگ جهانی دوم ارزیابی می‌کنند. این بیماری امروزه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی تاثیر زیادی گذاشته است و پیش‌بینی می‌‌شود در جهان، موج پنجمی را با نام دوران پسا‌کرونایی ایجاد نماید که روند و مناسبات بین المللی، ملی و محلی را تغییر خواهد داد. بنابراین لازم بود به علت‌ها و پیامدهای این ویروس پرداخته شود که در این مقاله مدنظر قرار گرفته است. روش مطالعه در این پژوهش از نظر هدف، بنیادی نظری و مبتنی بر استدلال عقلانی منطقی و از نظر اجرا، اسنادی و مبتنی بر مبانی نظری بوده است. یافته‌ها و استدلال‌های این مقاله حاکی از این است که شیوع این بیماری در نتیجه تعامل‌های نامناسب انسان با طبیعت بوده است که به واسطه تماس‌های حاصل از مدرنیته به‌ویژه حمل ونقل در جهان گسترش یافته است و احتمال طراحی و شیوع آن در آزمایشگاه‌های انسانی، ضعیف یا حتی بعید است. این ویروس احتمالا تغییرات بنیادینی را در سطح جهانی، ملی و محلی در حوزه‌های گوناگونی موجب خواهد شد و احتمالا به یک تغییر انگاره‌ای منتج خواهد شد که در آن، انگاره علمی نقطه ارجاع خواهد بود.

  کلیدواژگان: کرونا (کووید-19)، همه گیری، عالم گیری، زیست - پزشکی، زیست - سرمایه، زیست - قدرت، حکومت و دولت استثنا و تغییر انگاره ای
 • عادل عبدالهی*، علی رحیمی صفحات 43-63

  زمانی که مسئله ای در سطح کلان، اکثریت افراد یک جامعه را به‌ طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، احتمال بروز رفتارها و نگرش‌هایی که نشان‌ دهنده‌ نگرش عمومی جامعه هستند، بیشتر می‌شود. در این شرایط، محققان می‌توانند با شناسایی و مطالعه نگرش‌ها و رفتارهای جمعی در حوزه‌های مختلف، به نهادهای سیاست‌گذار، پیشنهادهای سیاستی ارایه دهند. همه‌گیر شدن بیماری کرونا، از جمله مواردی است که برساخت اجتماعی آن می‌تواند در راستای سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف موثر باشد. هدف این مطالعه، برساخت اجتماعی اپیدمی[1] کرونا در کشور و سیاست‌های مقابله با آن در بین کاربران اینترنتی، در یک بازه زمانی پنجاه روزه (از ابتدای اسفند 1398 تا 20 فروردین 1399) است. روش تحقیق این مطالعه کیفی است و از روش تحلیل تماتیک برای تحلیل داده‌های گردآوری شده استفاده شد. نتایج مطالعه در قالب سه مقوله اصلی شامل «زمینه‌های تشدید همه‌گیری»، «تعامل دولت و مردم در مواجهه با همه‌گیری» و «راهکارهای مقابله با بیماری» و زیرمقوله‌ها و مفاهیم متعدد آمده است. نتایج این مطالعه نشان‌دهنده نگرش نسبتا انتقادی کاربران نسبت به عملکرد دولت و مردم در مقابله با همه‌گیری کروناست. رعایت نکات بهداشتی و محدودیت در ترددهای شهری و بین‌شهری، بیش از سایر راهکارها مورد توجه کاربران است. این مطالعه، لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مقابله با همه‌گیری کرونا را نشان می‌دهد.

  کلیدواژگان: اپیدمی کرونا، برساخت اجتماعی، دولت و مردم و کاربران اینترنتی
 • غلامرضا اسکندریان* صفحات 65-85

  ویروس کرونا، پدیده‌ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه نموده است. این بحران هر چند در ظاهر ماهیتی صرفا پزشکی و مرتبط با نظام سلامت دارد، پدیده‌ای چندبعدی است که آثار و پیامدهای آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل رصد و رهگیری است. حوزه سبک زندگی، یکی از حوزه‌های متاثر از پیامدهای اجتماعی این بحران است. در این مقاله تلاش شده است تا پیامدهای بحران کرونا بر حوزه سبک زندگی با تاکید بر الگوهای مصرف فرهنگی ارزیابی شود. روش مورد استفاده برای نگارش این مقاله از نوع اسنادی است. مرور یافته ها و نتایج مطالعات سریعی که پس از شیوع ویروس در کشور انجام شده، مبنای نگارش این مقاله قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بحران ویروس کرونا و شرایط قرنطینه، پیامدهای متعدد مثبت و منفی برای الگوی مصرف فرهنگی خانواده ایرانی به همراه داشته است. بحران کرونا و شرایط متعاقب آن موجب شده است که در حوزه مصرف کالاهای فرهنگی، الگوهای مصرف دیداری و شنیداری بسیار تقویت شود. الگوی مصرف مکتوب، تغییرات مثبتی داشته است، هر چند این الگو برخلاف انتظار، رشد چشمگیر نداشته است. در حوزه انجام فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های مبتنی بر روابط خارج از خانه با محدودیت‌های جدی مواجه شده و در مقابل تعامل و گپ وگفت با اعضای خانواده، به عنوان یک فرصت در کانون توجه قرار گرفته است. هر چند این فرصت، تهدیدهای جدی را نیز به همراه داشته است. الگوی مصرف مجازی با بروز قابلیت‌های بسیار، جایگاه ویژه‌ای در سبد مصرف فرهنگی یافته است؛ ضمن اینکه این الگو، ظرفیت‌های بالقوه دیگری برای پرنمودن خلا ایجادشده در سایر الگوها دارد. یافته‌های این پژوهش در صورت استمرار شرایط بحران کروناویروس، کارآمد بوده، برای شرایط احتمالی دوری از عرصه‌های عمومی در آینده، حاوی آموزه‌های مبتنی بر تجربه است.

  کلیدواژگان: بحران کرونا، ارزیابی پیامد، قرنطینه، سبک زندگی و الگوی مصرف فرهنگی
 • حسین ایمانی جاجرمی* صفحات 87-103

  این مقاله می خواهد برخی از مهم ترین پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا را در ایران شناسایی کند. پرسش اصلی این است که اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی که منجر به تعلیق بخش عمده تعاملات اجتماعی در جامعه شده است، چه تغییراتی را در نظام اجتماعی ایجاد کرده و این تغییرات چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. روش تحقیق، بهره گیری از مشاهدات پژوهشگر، مطالعات اسنادی و مباحث حاصل از دو جلسه کارشناسی برگزارشده در دانشگاه تهران است. داده های به دست آمده نشان می دهد که این بحران بر حوزه هایی چون خانواده و آموزش، روابط کار و برخی گروه های اجتماعی مانند زنان، کودکا ن، صاحبان مشاغل خرد و مهاجران، بیشترین پیامدها را داشته است. در پایان مقاله، راه کارهایی مانند ضرورت اتخاذ رویکرد انسجام اجتماعی به موازات سیاست فاصله اجتماعی پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، پیامدهای اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی و انسجام اجتماعی
 • سید محمود نجاتی حسینی* صفحات 105-150

  این مقاله «مفصل و مصور»، روایتی جامعه شناختی از بازتاب «جهان کرونایی شده» از 2020 میلادی تاکنون در/ بر «زیست-جهان های دینی از قم تا رم» است. این روایت که مبانی تیوریک و تحلیلی آن منظر «جامعه شناسی دین و انسان شناسی دین» است و از حیث منابع داده ها نیز مستند به گزارش های رسانه ای ملی و جهانی و چندزبانی فرهنگی (انگلیسی، عربی و فارسی) است. در این روایت تلاش شده تا هم رخدادهای رخ داده در «زیست جهان های دینی ابراهیمی» (یهودیت، مسیحیت و اسلام) و هم «زیست جهان های دینی آسیایی» (هندوییزم، بودیزم و زرتشتی) و هم مسایل اجتماعی چالشی محتمل الوقوع برای این زیست جهان های دینی از منظر جامعه شناسی دین و انسان شناسی دین توصیف و تفسیر شوند؛ و هم اینکه خود تصاویر به عنوان راویان اجتماعی با مخاطب این مقاله درباره رخدادهای رخ داده جهان کرونایی شده و زیست جهان های دینی از قم تا رم حرف بزنند.
  این مقاله به عنوان یک تجربه زیسته پژوهشی، احتمالا شروع خوبی است برای اصحاب جامعه شناسی دین و انسان شناسی دین در ایران، تا این نوع ژانر روایتگری ترکیبی (جامعه شناختی و انسان شناختی دینی و ژورنالیزم سایبری دین) را نیز برای توصیف و تفسیر و تبیین رخدادهای اجتماعی مرتبط با زیست جهان دینی، هم در هر چهار تراز «محلی، ملی، منطقه ای و جهانی» و هم در تراز «بیناادیانی» آزمون کنند.

  کلیدواژگان: جهان کرونایی شده، زیست جهان های دینی، جامعه شناسی دین، انسان شناسی دین و ژورنالیزم سایبری دین
 • محمدجواد چیت ساز* صفحات 151-162

  بحران کرونا از یک مسئله پزشکی، بهداشتی و محلی به سرعت تبدیل به مسئله ای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به تعبیری جهانی ترین مسئله بشریت شد. یکی از حوزه‌هایی که امروزه مباحث و مجادلات بسیاری را برانگیخته است، پیامدهای شیوع کووید 19 بر دین و دین‌داران است و مباحث مختلفی را برانگیخته است. این مطالعه با استفاده از نوشته ها و تحلیل هایی که در این باره به رشته تحریر درآمده است، به بررسی چالش ها و تحلیل هایی که بر اثر شیوع کرونا بر حوزه دین و دین داری وارد شده، پرداخته است. تعطیلی مناسک جمعی و اماکن مذهبی، بحث برانگیزترین تاثیرات شیوع کرونا بر حیات دینی دین داران برشمرده شده است. تعلیق مناسک دینی منجر به طرح دو فرضیه شده است؛ فرضیه ای که از بحران عظیمی در حیات دینی ایرانیان سخن به میان آورده است و در مقابل فرضیه ای که از بازگشت دین و تقویت دین-داری سخن به میان آمده است. هر چند نتایج برخی نظرسنجی ها حکایت از اهمیت دین نزد دین داران در دوران کرونا دارد، قضاوت درباره تاثیر کرونا بر وضعیت دین داری ایرانیان را باید به آینده و انجام پیمایش های ملی در این مورد واگذار کرد..

  کلیدواژگان: دین داری، مناسک دینی، اماکن مذهبی و دین در پساکرونا
 • حسین منتی* صفحات 163-181

  بحران کروناویروس - کووید 19 پیش از هر چیز تهدیدی برای سلامت عمومی شناخته می‌شد، اما رفته رفته تبدیل به یک تهدید اقتصادی جهانی شده است. هرچند راهی برای مشخص کردن دقیق آسیب‌های اقتصادی ناشی از اپیدمی کروناویروس جدید وجود ندارد، در بین اقتصاددانان این اجماع وجود دارد که این اپیدمی[1]، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. سازمان ‌توسعه و همکاری‌های اقتصادی هشدار داده است که در ماه‌های آینده، برخی از اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکود می‌شوند و سال‌ها طول می‌کشد تا آسیب اقتصادی کروناویروس - کووید 19 جبران شود. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، ضربه اقتصادی اپیدمی اخیر بیش از بحران جهانی سال 2008 خواهد بود. حتی اگر شاهد رکود جهانی نباشیم، برخی از اقتصادهای جهان یا هیچ گونه رشدی نخواهند داشت یا رشد اقتصادی شان منفی خواهد بود. این شامل برخی از اقتصادهای بزرگ هم می‌شود. بنابراین امسال نه تنها شاهد نرخ پایین رشد هستیم، بلکه بهبود رشد اقتصادی هم در آینده زمان‌بر است. در نوشتار حاضر تلاش شده است تا ضمن ترسیم نمایی کلی از اثرات اپیدمی کروناویروس - کووید 19 بر اقتصاد جهانی، به ویژه اقتصادهای بزرگ دنیا و کشورهایی که درگیری بیشتری با این بحران دارند، به طور کلی سناریوهای احتمالی توسعه و نحوه اثرگذاری این اپیدمی بر جامعه و اقتصاد جهانی بررسی شود. در وهله بعد، با بررسی آمار و اطلاعات منتشرشده از منابع معتبر جهانی درباره وضعیت کنونی اپیدمی کروناویروس - کووید 19، اثرات همه‌گیری این ویروس بر بخش‌های مهم اقتصاد جهانی، نظیر بازارهای مالی، بازار نیروی کار، بازار انرژی و مسافرت و صنعت گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت و در بخش نتیجه‌گیری، به منظور شناخت راه‌کارهای مختلف اقتصادی مدیریت اثرات این بحران،‌ به صورت اجمالی به بررسی سیاست‌های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا در مواجهه با اپیدمی کروناویروس - کووید 19 پرداخته‌ایم.

  کلیدواژگان: اپیدمی، کرونا ویروس - کووید 19، اثرات اقتصادی و اقتصاد جهانی
 • سید محمد موسی مطلبی* صفحات 183-206

  شناخت آثار پاندمی کووید 19 بر اقتصاد ایران به ویژه بر تولید ناخالص ملی و رشد، اهمیت زیادی برای ارایه راه حل‌های برون رفت دارد. در این مقاله برای شناخت مسیله، روش تحلیلی با استفاده از سناریونویسی به کار گرفته شده ‌است. بر این اساس در چهار سناریو، تولید ناخالص ملی و رشد در سال 1399 با در نظر گرفتن اثرات کووید 19 و فرض ثبات سایر شرایط برآورد شده ‌است. نتایج نشان می‌دهد که تولید با فرض ثبات سایر شرایط در بهترین سناریو دارای رشدی معادل 17/4- درصد خواهد بود. در بدترین سناریو، رشد می‌تواند تا 5/17- درصد کاهش یابد. در دو سناریوی بینابین، رشد 5/7- درصد و 82/15- درصد برای اقتصاد ایران رقم خواهد خورد. بر اساس سناریوهای اریه شده، دو عامل سیاست‌گذاری دولت و سلامت عمومی جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین پیشنهاد می شود: نخست اینکه دولت در سیاست‌گذاری های خود به ویژه در جبران آسیب های واردشده بر ساختارهای اقتصاد، دقت کارشناسی لازم را انجام دهد. دوم اینکه با تلاش در افزایش سرمایه اجتماعی، درجه عمل به توصیه های سلامت عمومی را بالا برده، همچنین عملکرد اقتصاد در کشور را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، کووید 19، پاندمی، تولید ناخالص ملی و اقتصاد ایران
 • مهرزاد فراهتی* صفحات 207-225

  با ظهور ویروس کرونا، زندگی و سلامت میلیون ها انسان پس از چند هفته مورد تهدید قرار گرفته است. این بیماری همه‌گیر نه تنها میزان بالای مرگ و میر ناشی از عفونت ویروسی را به همراه دارد، بلکه باعث فاجعه روانی در کل نقاط جهان شده است. عدم قطعیت و ‌پیش‌بینی ناپذیری شیوع پاندمی بیماری عفونی، پتانسیل بالایی برای ترس روانی از سرایت بیماری دارد و اغلب منجر به بسیاری از مشکلات روحی و روانی می شود. در مدت چند ماهه شیوع ویروس، پژوهش های متعددی درباره پیامدهای روان شناختی آن در جامعه انجام شده است و پیامدهای روانی آن از جنبه های مختلف بررسی شده است. در مقاله حاضر، پیامدهای روان شناختی شیوع ویروس کرونا در پنج حیطه بررسی می شود که عبارتند از پیامدهای روان شناختی شیوع ویروس بر سلامت روان جامعه، سلامت روان کودکان، سلامت روان کارکنان مراقبت های بهداشتی، احساس اندوه جمعی، واکنش سوگ ابرازنشده و تعارضات خانوادگی. روش مقاله حاضر مروری است که در سال 1399 انجام شده است و با مرور پژوهش ها و مطالعات انجام شده در سال 2020 یعنی از زمان شیوع ویروس کرونا، پیامدهای ایجادشده را بررسی می کند. برای جست وجوی مقالات مرتبط از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی اس.آی. دی، ساینس دایرکت، گوگل اسکولار و پاب مد استفاده شده است. همچنین نظرهای دانشمندان و روان شناسان متخصص در این زمینه نیز عنوان شده، پیامدهایی که تا کنون درباره شیوع ویروس کرونا مطرح شده، بررسی می شود. در پایان به جمع بندی این پیامدها پرداخته شده و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله و پیشگیری از این پیامدها مطرح خواهد شد.

  کلیدواژگان: پیامدهای روان شناختی، ویروس کرونا و جامعه
 • ایرج قاسمی* صفحات 227-253

  شهر به عنوان یک سیستم پیچیده و آشوبی عمل می‌کند که با ورود به بی‌نظمی، در تلاش برای دستیابی به نظم جدیدی است. در این تاثیر و تاثر انتظار می‌رود که فضای شهری به شیوه نسبتا متفاوتی بازتولید شود و در این بازتولید، روابط بین مراکز فعالیت، سکونت و فضا دچار تحول شده، الگو و رفتار جدیدی را پی‌ریزی کند که خود می‌تواند فضای جدیدی را بازتولید کند. هدف این مطالعه، کشف آثار احتمالی بحران ناشی از کرونا در فضای شهری و منطقه‌ای و هم‌افزایی این تاثیر و تاثر با الگوی روابط و رفتار انسان در فضاست. برای این منظور پس از بررسی اسناد و منابع تاریخی و مشاهدات ناشی از تجربه زیسته، با گروهی از صاحب نظران و متخصصان این رشته مصاحبه شد که 50 نفر از این افراد از طریق پرسشنامه طراحی شده بر بستر فضای مجازی، نظر خود را درباره متغیر‌ها اعلام کردند. میانگین و ضریب تغییرات یافته‌های این نظرسنجی نشان داد که در همه متغیرها، میانگین نظرها بالاتر از پنج بوده و بنابراین صاحب نظران معتقد به تغییر در آینده هستند. اما ضریب تغییرات گویای آن است که تحولات عینیت یافته در وضع موجود، بیش از سایر متغیرها مورد وفاق و اتفاق نظر است. بنابراین ضمن تدوین اقدامات فوری در زمینه این موارد، برای سایر موارد نیز سناریوهای بلندمدت‌تری تدوین شود.

  کلیدواژگان: شهر و شهرسازی، کرونا، اپیدمی ها، مخاطره مدرن و سیستم آشوبی
 • اقدامات محلی در بحرانهای جهانی / حق بر شهر و نقش مراکز حمایت اجتماعی و مدیریت بحران محلات در مقابله با شیوع بیماری کرونا (شهر تهران)
  وحید حائری* صفحات 255-281

  در مواجهه بحران‌هایی چون شیوع بیماری کرونا و دیگر حوادث چون سیل و زلزله، یکی از ساختارهای غایب در نظام مدیریت شهری، مراکز حمایت اجتماعی در مقیاس محله‌ای است. سازوکاری اجتماعی و مشارکتی به‌ منظور شناسایی ظرفیت‌ها و کمبودهای جوامع کوچک محلی پیش از بحران، هدایت و راهبری اقدامات حین بحران و حمایت و کمک به رفع صدمات پس از بحران، از آن حیث که چنین مجموعه‌ای بدون حمایت مدیریت شهری و نظام حکمروایی میسر نخواهد شد، بررسی اثرات روانی و اجتماعی ناشی از بحران‌هایی چون شیوع کرونا در شهرهایی چون تهران چه از لحاظ ابزار و توانمندی‌های مقابله با شیوع و چه تبعاتی در روابط میان شهروندان و نظام حکمروایی و مدیریت شهری هر چه بیشتر، حاکی از اهمیت اتخاذ سیاست‌ها و تدوین برنامه‌ها و طرح‌های حمایت اجتماعی متمرکز و پیوسته و البته در مقیاس محلی است. از همین روی در این نوشتار سعی در بازخوانی تاثیرات شیوع بیماری کرونا به‌ عنوان یک بحران شهری بر ساختارهای دیالکتیک شهر و شهروند، حق بر شهر و تاکید بر لزوم اتخاذ برنامه‌های حمایت اجتماعی در مقیاس محلی در کنترل و مقابله با بحران‌های آتی نظام شهری و اجتماعی شهرها به ‌عنوان راهبردی محلی برای بحرانی جهانی است.

  کلیدواژگان: شهر، بحران، حق بر شهر، محله، حمایت اجتماعی و شهروندی
|
 • Khalil Mirzaei Pages 13-41

  Coronavirus Covid-19 pandemic has drastically challenged the world that many, including the UN Secretary-General, see it far greater and more influential than World War II. This disease has already had numerous political, economic and socio-cultural impacts and is anticipated to create a fifth wave in the world called the post-Coronavirus era, which will alter international, national, and local trends and relations. Therefore, it was necessary to address the causes and Impacts of this virus, which is considered in this paper. This study was basic/theoretical in terms of application and based on logical/rational reasoning, and documentary in terms of implementation and based on theoretical foundations. The findings and conclusion of this article suggest that the spread of this disease has been the result of humanity’s inappropriate interactions with nature, which has expanded due to modernity, especially in the field of transportation in the world. It is also concluded that it is unlikely or even impossible that this virus is man-made. The virus is likely to cause fundamental changes globally, nationally, and locally in a variety of areas, and is likely to lead to a paradigm shift in which the scientific paradigm will be a point of reference.

  Keywords: Coronavirus Covid-19, Pandemic, Biomedical, Biocapital, Biopower, Government, State of Exception, Paradigm Shift
 • Aadel Abdollahi, Ali Rahimi Pages 43-63

  When a macro-level problem directly or indirectly affects the majority of people in a society, behaviors and attitudes would probably reflect the public attitude of society. In such conditions, researchers can provide policy makers with suggestions by identifying and studying collective attitudes and behaviors in different areas. Coronavirus epidemic created a social construct that can influence policy-making process in various fields. The aim of this paper is to study the social construct of coronavirus epidemic in Iran and the policies against it, among Internet users, in a period of 50 days (from the beginning of March to April 10, 2020). Thematic analysis was used to analyze the collected data in this qualitative research. The results of the study are presented in three main categorie s (i.e., “context for intensification of epidemic”, “interaction between the state and the citizens in the face of epidemic” and “strategies for disease containment”) and various subcategories and concepts. The results of this study shows a relatively critical attitude among users towards the performance of the state and the people in the fight against corona. Among all solutions, following the hygiene tips and heeding intra/intercity transport restrictions seemed more important to internet users. This study demonstrates the need to use people’s capacities to contain corona epidemic.

  Keywords: Coronavirus Epidemic, Social Construct, State, Citizens, Internet Users
 • Gholamreza Eskandarian Pages 65-85

  Coronavirus is a phenomenon that has made the world face a crisis due to its rapid spread and uncontrollable nature. Although the nature of this crisis appears to be merely medical and related to the healthcare system, it is a multidimensional phenomenon associated with various economic, social, cultural and political effects and impacts. Lifestyle is one of the areas affected by the social impacts of this crisis. This article aimed to assess the impacts of Coronavirus crisis on lifestyle with an emphasis on cultural consumption patterns. This article is a documentary research in terms of methodology based on the reviews of the findings of immediate studies conducted after the outbreak of the virus in Iran. The findings of this study reveal that Coronavirus crisis and quarantine conditions have had several positive and negative impacts on Iranian families’ cultural consumption pattern. Coronavirus crisis and its aftermath have greatly strengthened the multimedia consumption patterns. The pattern of document consumption patterns has changed positively, although this pattern has not been as significant as expected. In the field of cultural activities, outdoor activities based on relationships have been severely restricted and on the contrary interactions with family members have been considered as an opportunity. However, this opportunity has also posed serious threats. Online consumption patterns with the emergence of many capabilities, has found a special position in the cultural consumer basket, moreover this pattern has the potential to fill the vacuum in other patterns. Because of containing experimental-based teachings, these findings will be efficient if the Coronavirus crisis and social distancing continue.

  Keywords: Coronavirus Crisis, Impact Assessment, Quarantine, Lifestyle, Cultural Consumption Pattern
 • Hossein Imani Jaajarmi Pages 87-103

  This article aims to identify some of the most important social impacts of the coronavirus outbreak in Iran. The main question revolves around changes that implementation of the social distancing policy  ̶ which has led to the suspension of most of the social interactions in society ̶  has brought about in the social system, as well as impacts of these changes. In terms of methodology this research uses the researcher’s observations, documentary research and two expert panels held at the University of Tehran. Results of this study show that the crisis has had the greatest impact on areas such as the family and education, work relations and some social groups such as women, children, small business owners and immigrants. Solutions such as the necessity to adopt a social cohesion approach in parallel with the social distance policy are suggested at the end of the article.

  Keywords: Coronavirus, Social Impact, Social Distancing, Social Cohesion
 • Seyed Mahmoud Nejati Hosseini Pages 105-150

  This “Detailed and Illustrated” article is a sociological narrative of the reflections of the “Coronized World” on religious lifeworlds “from Qom to Rome” since the beginning of 2020. Theoretical and analytical basis of this narrative are derived from the perspective of “Sociology of Religion and Anthropology of Religion” and its sources of data are based on national and global media and cultural multilingual (i.e. English, Arabic, Persian) reports.
  In this narrative, an attempt is made to describe and interpret what happened in the “Lifeworlds of Abrahamic Religions” (Judaism, Christianity, and Islam) and the “Lifeworlds of Asian religions” (Hinduism, Buddhism, and Zoroastrianism) and the probable social challenges that are likely to arise in these lifeworlds from the perspective of sociology of religion and anthropology of religion. Religious biographies should be described and interpreted from the perspective of the sociology of religion and the anthropology of religion. Moreover the illustrations themselves, as social narrators, speak to the audience on recently occurred events in a coronized world and religious lifeworlds from Qom to Rome.
  This detailed illustrated article, as a lived experience, is probably a good start for fellow sociologists and anthropologists of religion in Iran to put this genre of combined narrative (sociology and anthropology of religion and religion digital journalism) to test in order to describe, interpret and explain social events related to the religious lifeworld at four levels (i.e. local, national, regional, and global) and also at inter-religious level.

  Keywords: Coronized World, Religious Worlds, Social Impacts Assessment, Sociology of Religion, Anthropology of Religion, Cyber Journalism Religion
 • Mohammad Javad Chitsaz Pages 151-162

  From a medical and local issue, the Corona crisis quickly turned into a social, political, economic, and cultural, and in a sense, the most global issue in humanity. One of the most controversial areas today which has provoked various debates is the impacts of the spread of Covid-19 on religion and religious people. This study uses related analyses that have been documented to examine the challenges that have been created in the field of religion and religiosity due to the outbreak of Coronavirus. The cancelling of religious rites and rituals and closure of the places of worship is considered to be the most controversial impact of Coronavirus breakout on religious life of religious people. Suspension of religious rites has led to two hypotheses: one is rising of a great crisis in the religious life of Iranians; the other one is returning of faith and the strengthening of religiosity. Although the results of some polls suggest that religion is important to religious people during the Coronavirus era, evaluating the impacts of Coronavirus on Iranians’ religious status should be left to future national surveys.

  Keywords: Religiosity, Religious Rituals, Religious Entities, Religion in Post-Coronavirus Era
 • Hossein Mennati Pages 163-181

  Coronavirus crisis primarily seemed as just a threat to public health, but it has gradually turned into a threat to global economy. While exact specification of economic damage caused by this epidemic is not possible, there is a consensus among economists that the epidemic will have a severe negative impact on the global economy.
  OECD has warned that some of the world’s major economies will face recession in the coming months, and the economic damage of COVID-19 will take years to repair. According to some economists, this will be more severe than 2008 global crisis, and even if there won’t be a global recession, some of the leading economies will either have zero or negative growth. Thus not only growth rates are going to be low, but also it will be a time-consuming process to improve economic growth in the future.
  This article aimed to overview of the impacts of the COVID-19 epidemic on the global economy, especially the world’s major economies and countries most affected by the crisis, and to review some general probable scenarios for development and also the way this epidemic will affect global society and economy.
  The next step was examining the effects of the epidemic on important sectors of the global economy, such as financial markets, labor market, energy market and the tourism industry based on published statistics and data from world-renowned sources on the current state of the epidemic. In the final step, in order to identify the different economic solutions for managing the effects of this crisis, we briefly reviewed the economic policies of different countries facing the COVID-19 epidemic.

  Keywords: Epidemic, Coronavirus, Covid-19, Economic Impacts, Global Economy
 • Seyed Mohammad Moosa Motallebi Pages 183-206

  Understanding the Impacts of Covid-19 pandemic on the economy of Iran, especially on GNP and growth, is crucial to providing solutions. In this paper, analytical method is used to identify the problem by scenario writing.
  So, GNP and economic growth in 1399 SH, considering the impacts of Covid-19, other things being equal, were estimated in four different scenarios. The results show that production in the best case scenario, will have a growth rate of -4.17%. In the worst case scenario, growth can be reduced to -17.5%. In the two intermediate scenarios, growth rates are estimated -5.7% and -15.28% for economy of Iran. Based on the presented scenarios, two factors of government policy-making and public health are pivotal. So it is sugested that: the government should be technically considerate and careful in policy-making process, especially in compensating for the damage caused to economic structures and it should try to increase social capital in order to increase the degree of public conformity aligned with health and hygiene instructions and also performance of the economy in the country.

  Keywords: Economic Growth, Covid-19, Pandemic, Gross National Product, Economy of Iran
 • Mehrzad Farahati Pages 207-225

  After a few weeks of Coronavirus disease emergence, lives and health of millions of people have been threatened. This pandemic has not only led a high number of deaths from viral infections, but has also caused a psychological catastrophe all over the world. Uncertainty and unpredictability of the spread of infectious disease have a high potential for fear of the disease transmission and often lead to many psychological issues. Over the course of last months, the virus has been the subject of numerous psychological studies and its impacts have been studied in various ways. The present paper examines the psychological impacts of Coronavirus pandemic in five areas: mental health of society, mental health of children, mental health of healthcare workers, feeling of collective grief, unresolved grief response and family conflicts. In terms of method, the present article is a review conducted in 1399 SH by reviewing research and studies conducted since the outbreak of Covid-19. SID, Science Direct, Google Scholar and PubMed have been used in order to search for related articles from indexed journals. The views of scientists and psychologists’ specialized in this field are also considered and all the impacts that have been raised so far for the spread of the coronavirus have been examined. In the end, these impacts are summarized and the solutions to deal with and prevent these impacts will be proposed.

  Keywords: Psychological Impacts, Coronavirus, Society
 • Iraj Ghasemi Pages 227-253

  Cities function as complex and chaotic systems that seek to achieve a new order through tending to entropy. In this interactional context, urban space is expected to be reproduced in a relatively different way, and in this process, the relations between the centers of activity, habitation and space have evolved and establish a new pattern and behavior that can reproduce its own new space. The aim of this study is to discover the probable impacts of Coronavirus crisis on urban and regional space and on synergy of this interplay by the pattern of human relations and behavior in space. For this purpose, after reviewing historical documents and sources and observations resulting from lived experience, in an interview with a group of experts and specialists in this field, 50 of them were selected to conduct an online survey. The resulted average and the coefficient of variation of this opinion-poll showed that for all variables, the average was higher than 5, and therefore experts believe in a change in the future. However, the coefficient of variation indicates that among all variables there’s a more consistent consensus on objectified changes in status quo. Therefore, besides developing immediate actions for some cases, long-term scenarios should be developed for other cases.

  Keywords: Impact Assessment, City, Urbanism, Corona, Epidemics, Modern Risk, Chaotic System
 • Vahid Ha’eri Pages 255-281

  In the face of crises such as the outbreak of Coronavirus disease and other events such as floods and earthquakes, one of the missing components in the urban management system is neighborhood-scale social support centers - social and participatory mechanisms for identifying the capacities and deficiencies of small local communities before crises, directing and leading interventions during crises, and assisting and helping recover after crises. Since such structures would not be possible without the support of government and urban management systems, investigating psychological and social impacts of crises such as the Coronavirus outbreak in cities like Tehran, both in terms of the tools and capabilities to contain the spread and the impacts on the relationship between citizens and the systems of governance and urban management, suggest the importance of focused and consistent social protection policies and programs on a local scale.
  Therefore, in this article, we try to revise the impacts of the spread of coronavirus as an urban crisis on the dialectical structures of the city and the citizen, the right to the city and emphasis on the need of social support programs at the local level in order to control and contain future urban and social crises as a local strategy for a global crisis.

  Keywords: : City, Crisis, Right to the City, Neighborhood, Social Support, Citizenship