فهرست مطالب

نشریه آموزه های حقوقی گواه
سال ششم شماره 1 (پیاپی 10، بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/03/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن اسماعیلی، محمد کربلایی پازکی* صفحات 1-24

  امین و امانت یکی از قدیمی ترین و آشنا ترین مفاهیم مطرح در هر نظام حقوقی است. وجود ارزش اخلاقی امین و جایگاه ویژه او در میان مردم، سبب گردیده تا در نظام های حقوقی گوناگون نیز دارای جایگاه باشد. برخی از نظام های حقوقی مانند کامن لا برای احراز صلاحیت امین ضوابط و شرایطی را بیان کرده اند و در برخی از نظام های حقوقی دیگر مانند ایران امین را فردی می دانند که مالک یا شارع او را امین قرار داده باشند. افزون بر این، حکم به عدم ضمان امین در صورت تلف از جمله مزایای نهاد امانت است  و عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بیانگر این مساله است. اهمیت و جایگاه ویژه امین و امانت بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق نگارنده با روش تحلیل متن و شیوه جستجو در متون و نظریات حقوقی در صدد پاسخگویی به این سوال است که: «مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟» و «تفاوت میان مقام ثبوت و اثبات در تحقق مفهوم امین کدام است؟» به نظر می رسد در مقام ثبوت امین مطلقا ماذون نیست و در مقام اثبات نیز امین مسیول است مگر آنکه به امانتداری شهره باشد.

  کلیدواژگان: امین، ماذون، ثبوت، اثبات
 • مصطفی السان، مهدی مبین* صفحات 25-48

  موسسه اعتباری غیردولتی به عنوان نهادی که وظیفه واسطه گری میان دارندگان سرمایه و متقاضیان سرمایه در حوزه های مختلف را بر عهده دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجا که این نهادها از طرفی بی واسطه با مردم و سرمایه گذاران در ارتباط هستند و از طرف دیگر وظیفه تامین مالی حوزه های مختلف را بر عهده دارد، هر خدشه ای که در حوزه فعالیتشان به این موسسات وارد شود، ضربه ای به اعتماد و اطمینان عمومی نسبت به اقتصاد جامعه وارد می شود. لذا وجود سازوکار قانونی مناسب و بدون نقص به منظور تاسیس، اداره و انحلال این گونه نهادها دارای اهمیت است. انحلال موسسه اعتباری به اندازه تاسیس آن مهم است. در این پژوهش انحلال موسسه اعتباری مورد بررسی قرار می گیرد. در همین راستا می بایست «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی» مصوب 1393 که در حال حاضر تنها آیین نامه در حال اجرا در این خصوص می باشد، مورد مداقه قرار گیرد. آیین نامه مذکور به تنهایی مکفی نیست و ما را از بررسی سایر قوانین بانکی و مرتبط از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و... بی نیاز نمی نماید. از جمله عوامل خاصی که انحلال موسسه اعتباری را در پی خواهد داشت ورشکستگی و لغو اجازه نامه تاسیس می باشد. برای پیشگیری از انحلال این گونه موسسات و کم کردن آثار اقتصادی و اجتماعی آن، راه کارهایی مثل ورود مستقیم دولت و عضویت موسسات در صندوق ضمانت سپرده ارایه می گردد.

  کلیدواژگان: انحلال موسسه اعتباری غیردولتی، آثار انحلال، صندوق ضمانت سپرده
 • غلامحسین الهام، محمد مهدی میرزایی* صفحات 49-76

  یکی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی 1392 که آثار مهمی را در حقوق کیفری اعم از حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی به دنبال داشته است، درجه بندی تعزیرات بوده است. طبیعی است که این مقرره همانند هر پدیده جدیدی، علاوه بر محاسنی که به دنبال دارد در ابتدای راه با کاستیها و ایراداتی نیز رو به روست. ایراداتی ازجمله جامع و مانع نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجه برخی از جرایم، عدم ملاحظه عدالت قضایی در تعیین درجه برخی جرایم و نامتوازن بودن فواصل میان حداقل و حداکثر مجازاتهای داخل در یک درجه. در این مقاله به دنبال آن بودیم که ضمن بررسی تفصیلی ایرادات وارد بر نظام درجه بندی مجازاتها، پیشنهاداتی را برای رفع آنها ارایه کنیم. راهکارهای ارایه شده عبارتنداست از پیشنهاد احصای تمامی مصادیق تعزیر در ماده 19، خارج کردن مجازاتهای غیرتعزیری از شمول این ماده، اصلاح تبصره 2 ماده 19 و... به عقیده ما نظام درجه بندی تعزیرات در مجموع به نفع نظام حقوق کیفری ایران بوده و از مشکلات آن کاسته است اما دارای ابهامات و ایراداتی است که مانع تحقق کامل اهداف مقنن شده است و لازم است در اصلاحیه های بعدی قانون مجازات اسلامی رفع گردد. در ضمن روش انجام این پژوهش، تحلیلی_توصیفی بوده و از ابزار گردآوری کتابخانه ای استفاده شده است.

  کلیدواژگان: مجازات های تعزیری، درجه بندی تعزیرات، ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392
 • امین جعفری، سبحان عباس پور* صفحات 77-102

  رتبه کفایت سرمایه از جمله مهم‎ترین شاخص‎های مقررات احتیاطی در زمینه تشخیص درجه آسیب‎پذیری بانک یا موسسه اعتباری در خصوص اعتبارات و سرمایه بانکی محسوب می‎گردد. افزایش رتبه کفایت سرمایه و در نتیجه تثبیت بیشتر امنیت اعتباری یک بانک تا حد زیادی معلول تعاریف و مصادیق ارایه شده از مفهوم سرمایه‎ی بانکی است. در نظام بانکداری اسلامی ایران، عناصر تشکیل دهنده سرمایه با آنچه در بانکداری متعارف تحت عنوان سرمایه شده است، به ویژه در خصوص عقود مشارکتی متفاوت بوده و همین عامل سبب می‎گردد تا راهکارهای جبران ریسک کاهش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران حایز اهمیت تلقی گردد. مطالعه‎ی علل و عوامل ناکامی بانک‎های دنیا به ویژه‎ نظام‎های بانکی کشورهای اسلامی، به خوبی نشان می‎دهد کارآمدسازی نظام حقوق بانکی این کشورها از جمله بومی‎سازی الزامات مدیریت ریسک با ابزارهای حقوقی متناسب، تا حد زیادی به رفع آسیب‎های نظام بانکی می‎انجامد. باتوجه به اینکه ریسک اعتباری جزء مهم‎ترین ریسک‎های بانکی تلقی می‎شود، در این مقاله با شناسایی و تعریف مفهوم سرمایه و ریسک اعتباری در چارچوب نظام بانکداری اسلامی ایران، راهکارهای حقوقی که منجر به افزایش رتبه کفایت سرمایه بانکی و کاهش ریسک اعتباری بانک‎های ایران می‎شود در سه عنوان کلی اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک، عقود تبعی و راهکارهای نوین حقوقی (اوراق و اسناد جدید) مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر اثبات می‎نماید عقود تبعی و اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک به دلیل ضعف در نقدشوندگی قابل پیشنهاد نمی‎باشد و در مقابل، استفاده از راهکارهای نوین حقوقی به ویژه اوراق‎بهادارسازی دارایی‎های رهنی و ضمانت‎نامه‎های بانکی به خاطر تفکیک مالکیت و تعدد ذی‎نفعان از جمله راهکارهای مهم افزایش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران محسوب می‎شود که البته در صورت رعایت برابری در شرایط ریسک مشتری و بانک و نیز مقرره‎گذاری منسجم بازار پول و سرمایه منجر به کاهش ریسک اعتباری خواهد شد..

  کلیدواژگان: رتبه کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، نظام بانکی ایران، ضمانت‎نامه، اسناد تجارتی، اوراق رهنی
 • سید محمد مهدی غمامی، وحید معین* صفحات 103-120

  رگولاتوری یا مقررات گذاری از مهم ترین وظایف قوه مجریه به حساب می آید که در برخی از موارد در قالب تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی  قوانین و در برخی دیگر، حسب نوع کار مقام سیاسی یا اداری برای انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری خود به وضع تصویب نامه و آیین نامه می پردازد. ازآنجایی که اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات ایجاب می نماید سیاست های کلی نظام و قوانین عادی مجلس از اصول بالادستی خود پیروی کنند، مقررات دستگاه های حکومتی و اجرایی نیز باید از اصول کلی مقررات گذاری که در اسناد بالادستی آن وجود دارد، تبعیت نمایند. یکی از سیاست های کلی نظام اداری نظام اداری ایران که نماد کارآمدی بشمار می آید، اصل روزآمدی و سرعت است. در این مقاله، نگارنده در پاسخ به این سوال که «مفهوم و سازوکار تضمین اصل روزآمدی و سرعت در مقررات گذاری نظام حقوقی ایران چیست؟« با مطالعه توصیفی - تحلیلی به بررسی معنا و مفهوم این اصل؛ مبانی آن را در نظام حقوقی ایران و سازوکار تضمین آن از طریق اصولی از قانون اساسی از قبیل اصل 138 و 85  به عنوان نهادهای متولی آن در دستگاه های اجرایی پرداخته است.

  کلیدواژگان: مقررات گذاری خوب، حکمرانی مطلوب، کارآمدی نظام اداری، روزآمدی و سرعت، سیاستهای کلی، خانواده
 • احمد فرهانی، محمد مهدی خاکی* صفحات 121-152
  یکی از آثار صنعتی شدن جوامع بشری، کاربرد روز افزون وسایل نقلیه موتوری توسط انسان می باشد که به رغم تسهیل زندگی بشری سبب ایجاد حوادث متعددی می گردد که خسارت مالی و جانی عدیده ای را به همراه دارد به گونه ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارد به زیاندیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می باشد و این حوادث صرفا مشکلاتی برای افراد جامعه ایجاد نمی کند بلکه مسئولیت های اجتماعی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را افزایش می دهد و در این اثر که یک تحقیق بنیادی است که با روش کتابخانه ای انجام یافته سعی دارد که مسئولیت متولیان ایمنی راه که شامل تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خارج از شهرها و شهرداری در داخل شهرها و همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی در بعضی از موارد که نسبت به ایمنی راه مسیول هستند را بررسی نماید و در نهایت به بیان مبنای مسئولیت مدنی این نهادها بپردازد. با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی و نظریه «فرض تقدم مستخدم بر دولت» و با عنایت به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به نظر می رسد مسئولیت متصدیان ایمنی راه بر اساس نظریه تقصیر است و نمی توان با تمسک به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظریه مسئولیت محض رسید و همچنین مسئولیت نیابتی شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی در ماده 16 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در قبال مسیولان متولی ایمنی راه با نظریه تضمین گروهی قابل توجیه است زیرا بیمه گر در قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث به دنبال سازوکاری در جهت تسریع جبران خسارت زیان دیده است.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، متولیان ایمنی راه، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، پلیس راهنمایی و رانندگی
 • حبیب محمدعلی زاده اشکلک، یاسر رشیدی* صفحات 153-176

  در جمهوری اسلامی ایران، پس از قانون گذاری های متعدد در مورد آیین دادرسی کیفری، سرانجام در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید این مقرره، توجه زیادی به جزییات رسیدگی دارد و علیرغم بیان این جزییات بعضی اصول در رسیدگی مغفول مانده و در بعضی موارد توجهی به زیرساخت های موردنیاز نشده است. به همین خاطر کارایی و کارآمدی قانون، به منصه ظهور نمی رسد. اصول دادرسی منصفانه، اصولی از قبیل تضمینات عمومی که شامل حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی، برابری امکانات دفاع، برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی دفاع، حق رسیدگی حضوری، حق تجدیدنظرخواهی، حق رسیدگی علنی، حق رسیدگی در مهلت معقول و اصل تقابل یا تناظر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برایت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار در هنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه و طرح سوال از شهود طرف مقابل و... است.  درنهایت باید بیان داشت، این قانون توجه و تمرکز زیادی نسبت به قوانین سابق به اصول دادرسی منصفانه داشته است.

  کلیدواژگان: اصول دادرسی منصفانه، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه اطفال و نوجوانان، اصل بی طرفی، تدارک دفاع
 • سهیل طاهری، حسین شریف علیایی* صفحات 177-212
  قانون گذار گاهی، تنها راه حل اختلاف برخی از موضوعات را داوری دانسته و سبب شکل گیری داوری اجباری در نظام حقوقی شده است.لذا داوری یا اختیاری است که منشا قراردادی دارد و یا اجباری است که منشا قانونی دارد. در داوری اجباری، طرفین در ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوران، اختیار و اراده ای ندارند و قانون آن ها را ملزم می کند که به داوری مراجعه نمایند. داوری اجباری، به هیچ وجه منافی حق دادخواهی به شمار نمی رود، چراکه سلب حق دادخواهی هنگامی صادق است که هیچ مرجع تظلم خواهی وجود نداشته باشد. از طرفی، دادخواهی صرفا به معنای مراجعه به دادگاه های دولتی نبوده و مراجعه به داوری نیز تکافوی حق دادخواهی را می نماید. از مصادیقی که روند داوری اجباری در آن جریان دارد می توان به اختلافات بازار اوراق بهادار، پیش فروش ساختمان، خصوصی سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی اشاره کرد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی می توان برشمرد که هرچند داوری اختیاری اصل و داوری اجباری استثناء است، اما جهت جلوگیری از اطاله دادرسی،کاهش پرونده های قضایی، سرعت بیشتر در رسیدگی به اختلافات و...ساز و کار نهاد داوری اجباری مفید ارزیابی می گردد.
  کلیدواژگان: داوری، داوری اجباری، داوری اختیاری، دادگاه، بازار اوراق بهادار، خصوصی سازی
 • محمدعلی مهدوی ثابت، سعید حقیقی* صفحات 213-254

  اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد، صدر تا ذیل عملیات  تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تامین مالی به روش فورفیتینگ می تواند  باکم ترین هزینه ، در کوتاه ترین مدت و کم خطرترین روش، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران  ازجمله نیاز به نقدینگی را برآورده سازد.  تامین مالی به شیوه یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و طلبکار صورت می گیرد و تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است، در همین جهت مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد در حقوق کشورهای پیشرفته چون امریکا و سیستم حقوقی ایران می پردازد، اکثر کشور های جهان از جمله امریکا سیستم قراردادی را برای ماهیت حقوقی تامین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آنکه تامین مالی فورفیتینگ  مبتنی بر انتقال طلب است میتوان همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

  کلیدواژگان: قراردادخصوصی، فورفیتینگ، بیع دین، مطالبات، تامین مالی، تجارت بین الملل
 • سلمان عمرانی، حامد زارع شحنه* صفحات 255-280

  با توجه به فراگیری جرم و بزه در جوامع بشری، "پیشگیری از جرم"، مهمترین راهبرد جهت مبارزه با بزه و جرم قلمداد می شود که از بین تدابیر مختلف پیشگیری و انواع آن، "پیشگیری اجتماعی از جرم" اهمیت فوق العاده ای دارد. در پیشگیری اجتماعی، علل و عوامل جرم زا اعم از علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مورد بررسی قرار می گیرد و هدف از آن، جلوگیری از بروز فکر و تصمیم مجرمانه در ذهن افراد است که توجه ویژه این نوع از پیشگیری به نهادها و گروه های اجتماعی همچون خانواده، مدرسه، گروه همسالان و... است. از بین این نهاد و گروه های اجتماعی، هییت های مذهبی ظرفیت ها و کارکردهای بسیار زیادی در این زمینه دارد که متاسفانه تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است. هییت های مذهبی؛ به عنوان یک نهاد اجتماعی مردم نهاد، در صورت "تبیین صحیح" و "التزام به برخی اصول" می توانند با آزادسازی ظرفیت ها و عملیاتی نمودن کارکردهای خود، جایگاه ویژه ای در پیشگیری از جرم داشته باشند و بالعکس؛ چنانچه این نهاد به درستی تبیین نگردد و یا به اصول حاکم بر آن پایبند و ملتزم نباشد، می تواند موجب کجروی و انحراف نیز بگردد. در این مقاله؛ نظارت اجتماعی به عنوان یکی از کارکردهای اصلی هییت های مذهبی که نقش موثری در پیشگیری از جرم دارد، تبیین شده و به ابعاد گوناگون و نحوه چگونگی این کارکرد در پیشگیری پرداخته شده است. لازم به ذکر است هییت های مذهبی کارکردهای زیادی دارند که در اینجا فقط به یک کارکرد اصلی آن پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: هیئت های مذهبی، پیشگیری از جرم، نظارت اجتماعی، نهاد اجتماعی، اجتماع مومنانه
 • باقر انصاری، روح الله الوندنژاد* صفحات 281-314

  تنظیم مقررات در حوزه ی فضای مجازی از مفاهیم جدید و از مختصات جامعه مدرن است. پرسش اصلی نوشتار این است که تنظیم مقررات حوزه ی فضای مجازی ایران چه ویژگی هایی داشته و کدام مجرای قانونی و با کدام صلاحیت ها آن را به وجود آورده و از نظر ماهیت و صلاحیت، چه نقاط مشترک و افتراقی با نهاد های مشابه در کشور چین دارد. به نظر می رسد، نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در کشور چین از جهات مختلف، شباهت های بیش تری با جمهوری اسلامی ایران دارد و در مواردی نیز می تواند برای ایران قابل الگوبرداری باشد. در داخل ایران، شورای عالی فضای مجازی، متولی اصلی و محور نهاد تنظیم مقررات حوزه مجازی محسوب می شود و سایر ارگان ها برای صالح بودن در هر بخش از تنظیم مقررات فضای مجازی، باید دارای منبع قانونی باشند که مثبت صلاحیت آن ها و استثنایی بر صلاحیت عام شورای عالی فضای مجازی در آن بخش باشد. گرچه در خلال بحث، از منابع کتابخانه ای فارسی و لاتین استفاده شده است، اما مبانی اصلی مورد استناد، چه در ایران و چه در کشورهای خارجی، قوانین موجود در کشورها و نهادهای بین المللی و اصول و قواعد حقوق عمومی است.

  کلیدواژگان: رگولاتوری، تنظیم مقررات، فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی
 • توکل حبیب زاده، محمدمیثم نداف پور* صفحات 315-338
  وضعیت اضطراری یکی از واقعیت های غیر قابل اجتناب هر نظام سیاسی است. نحوه مواجهه دولت ها و چارچوب حقوقی این مواجهه، یکی از مسایل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. علی رغم اینکه ایران در معرض بحران های طبیعی و غیرطبیعی است، اما در نظام حقوقی خود، قوانین منسجمی ندارد و عملا اصل (79) قانون اساسی که به شرایط اضطراری تصریح می کند، متروک است. در این تحقیق نحوه مواجهه یکی از نظام های حقوقی مدرن خاصتا کانادا به عنوان پشتوانه مطالعات در خصوص پیش بینی وضعیت حقوقی مطلوب مقابله با شرایط اضطراری در ایران بررسی شده است. به همین جهت در این تحقیق، به این سوال پاسخ داده شده است که کشور کانادا از حیث حقوقی چگونه با عوامل ایذایی مخل امنیت مقابله می‏کند و نظام حقوقی کانادا، وضعیت اضطراری را چگونه شناسایی کرده است. در این تحقیق سعی شده است که رژیم اضطراری کانادا با یک بیان توصیفی- تحلیلی در بستر تاریخی بیان شود. بنا بر مطالعه اولیه برخی قوانین پارلمان کانادا، فرض بر این بود که در شرایط اضطراری، کانادا هم با تدوین یک قانون پارلمانی و اجرای آن، یک وضعیت اضطراری با تنوعی بیشتر از اقسام وضعیت اضطراری در یک مدت معین با اختیارات محدود دولت اعلام و اعمال می‏کند. اما مطالعه رفتار تاریخی دولت کانادا نشان داد که شرایطی که در فرضیه ما بود، در قوانین وجود دارد، اما بدان عمل نمی‎شود و ساز و کارهای دیگری مثل تعلیق بخشی از منشور کانادایی حقوق و آزادی‏ها و خصوصا استفاده از «قانون گذاری ضدتروریسم» در دوران پس از (11) سپتامبر در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: وضعیت اضطراری، وضعیت استثنایی، کانادا، قانون گذاری ضد تروریسم، تعلیق حقوق و آزادی ها، پس از یازده سپتامبر، تروریسم
|
 • Mohsen Esmaili, Mohamad Karbalaee Pazoki * Pages 1-24

  Meticulous and fiduciary is one of the oldest and the most familiar proposed concepts in every legal system. Ethicalvalue of meticulous and its special rank among people caused that it has special rank in every different legal systemtoo. Some of legal system, such as common law, express some circumstances and criteria for recognizing meticulous’qualification, and in some other legal system such as Iran, recognize that meticulous is a person whom owner or legislator had made it, as a meticulous. Furthermore the meticulous also has been investigating in a special way in a legal claim. A sentence to a lack of surety in order to losing properties is a component of meticulous’ benefits; and the expression ‘there isn’t any responsibilities for meticulous except of oath’ explain this subject. An especial significance and place of meticulous and fiduciary isn’t hidden for anybody. An important issue about the concept of meticulous is inexistence of bordering in an accurate way. This vacuum, explaining about meticulous, is observable especially in different article of civil law. In this research, the writer in assimilation way and the style of searching in legal texts and legal opinions, answers this question that (what does meticulous mean?). (What are the differences between the demonstration and proving in fulfillment of meticulous’ concept?) It seems that absolutely meticulous in demonstration isn’t be permitted, and also in proving meticulous will be responsible, if it is famous for its trustee.

  Keywords: meticulous, be permitted, Demonstration, proving
 • Mostafa Elsan, Mahdi Mobayen * Pages 25-48

  Having a mediating role among capital holders and capital applicants in various areas, non-governmental credit institutions are very important. These institutions are directly related to people and investors, and they are responsible for financing various areas. So, any challenge in the field of their activities affect public trust in the economy of society. Therefore, proper and perfect legal mechanism for establishing, managing, and dissolving such institutions, has a great importance.  The dissolution and merger of the credit institution as same as its establishment are important. In this study, the dissolution of the credit institution is examined. In this regard, the "Regulations on the Establishment and Governance of Non-Governmental Credit Institutions", approved in 1393, which are currently the only implementation regulation in this regard, should be investigated. The regulation lonely is not sufficient, and we should consider the other relevant banking and related laws, including the monetary and banking law of the country, the Commercial Code, the Bill of Amendment of the Commercial Code adopted in 1347 , and... The dissolution of credit institutions and merging them are discussed separately. One of the factors that will lead to the dissolution of the credit institution will be bankruptcy and cancellation of the permit. In order to prevent the dissolution of such institutions and reduce its economic and social effects, the direct intervention of government and the membership of the institutions in the deposit guarantee fund are proposed. The merger of credit institutions unilaterally and bilaterally or multilaterally should also be considered.

  Keywords: the dissolution of the non-governmental credit institution, cause of the dissolution, the effect of the dissolution, merger of the credit institution
 • Gholam Hosein Elham, Mohamad Mahdi Mirzaee * Pages 49-76

  For the first time in Iran's criminal law record, the Legislator classified Ta'zire sentences into eight general classes in Article 19 of the Islamic Penal Code 1392 and subsequently, it referred to numerous cases such as attempt, accessory, recidive and prescription which indicates the high importance of this article. The discussion of the basis of this article is the first question that arises. Jurisprudence basis of Ta'zire sentences classification including the rule of "Al-Tazir Bma-i-e-Yad al-Hakim" and the Modeling the laws of Western countries, especially the United States of American is one of the issues that will be discussed about the basis of this article. This classification has many legal effects that we will study of these effects. Effects such as determining the jurisdiction of criminal courts, Determination of procedural procedures, determination of the consequences of convictions, prescription, determination of penalties in relation to the accessory, attempt and etc. Also we will measure the effectiveness of this article in procedure and refer to some of its shortcomings, and finally we will present our corrective headings. Meanwhile, the method of research is analytical-descriptive and a library collection tool has been used.

  Keywords: Punishments of ta'zir, Graduation of Ta'zir, Article 19 of the Islamic Penal Code of 2013
 • Amin Jafari, Sobhan Abbaspoor * Pages 77-102

  Inefficiency of banks’ checklist supervision, in face of global financial crisis especially in EU, raised prudential regulation as a new supervision tool in financial markets’ supervision, particularly banks. Because of the obligatory and legal features of these kinds of regulation, these regulations have a legal importance and functions more than economic or financial management aspects. Iranian bank system, following this global movement, has passed prudential regulation in its bank regulatory system and has developed the Iranian bank law. However, the structural and functional challenges in Iranian bank prudential regulation, has caused the efficient risk management to fail, that the root of these failures and insufficiency should be sought in the legal aspects of Iranian bank prudential regulatory system. In order to perform a critical study on operational and functional structure of prudential regulation in Iran, in an analytic and descriptive method, the directions, regulations and laws related to prudential supervision in Iranian banking law, in light of Basel Committee Standards and Islamic principles has been studied. To play the effective role of legal function of prudential regulation in Iranian banking system concluded that it is necessary to redefine the legal competence of prudential law makers, executors and supervisors in order to eliminate the conflict of law in three mentioned part of prudential regulatory system. Also, it is suggested to determine specifically the civil and disciplinary responsibilities of the prudential law-breakers and to define the sufficient punishment and controlling legal options like the revocation of bank license or to deprivation of professional competence of bank managers.

  Keywords: prudential regulation, bank supervision, Risk Management, Iranian banking system, Central Bank
 • Sayyed Mohamamdmahdi Ghamami, Vahid Moeen * Pages 103-120

  Regulation or regulation is one of the most important functions of the executive branch, which in some cases is in the form of the preparation and approval of the rules of procedure of laws, and in others, by type of work, political or administrative authority for the performance of administrative duties, the enforcement of laws and the regulation of its administrative bodies Provisions of the law and regulations. In some cases, his or her political or administrative authority initiates and performs administrative duties, to Providing law enforcement and regulating its administrative bodies to the enactment of the law and regulations. Meanwhile, as the principle of the hierarchy of laws and regulations requires the general policies and ordinary laws of the parliament to follow their upstream principles, The regulations of government and executive agencies should also comply with the general principles of regulation that are addressed in upstream documents, including the constitution, general policy systems, and customary laws. In the system of the Islamic Republic of Iran, one of the basic it from other political systems of the world is the principle of the legality of laws and regulations. In this paper, the authors responded to the question that "the concept and mechanism of guaranteeing the principle of the legality of laws and regulations in the legal system of Iran? Through descriptive-analytic study, the concept of the legal principle of good regulation has been investigated; its bases in two parts of the sovereignty and legal system of Iran and its guarantee mechanism have been addressed through the Guardian Council and the Administrative Justice Court as an institution for the regulation of executive agencies.

  Keywords: Good regulation, Good Governance, executive agencies, judicial supervision, Guardian Council, Administrative Justice Court
 • Ahmad Farahani, Mohammad Mahdi Khaki * Pages 121-152
  One of the effects of the industrialization of human societies is the increasing use of motor vehicles by humans, which, despite the fact that human life has been facilitated, has led to many incidents involving a lot of financial and human damages, in which the above-mentioned incidents and methods of compensation for financial and physical damage Entry into the victims of these incidents is one of the major issues of civil responsibility in the current world, and these events do not only create problems for the people of the community, but also increase the social responsibilities of the state and the public nongovernmental institutions, and this is a fundamental research carried out by the library method. Try to find out That the responsibility of the Road Safety Counselors, which includes the Ministry of Road and Urban Affairs outside the city and the municipality of the city as well as the traffic police, in some cases that are responsible for the safety of the road, are to be reviewed and, ultimately, we state that the basis The responsibility of these institutions can be justified by any civil liability theory. Regarding the general rules of civil liability and the theory of the "assumption of priority of the servant on the state" and in accordance with Note 3 of Article 14 of the Law on driving offenses adopted in 2010, the responsibility of safety carriers is based on the theory of fault and cannot be caught by reference to Note 3 Article 14 of the Law on Driving Misconduct came to the strict liability theory as well as the liability of the insurance companies and the fund for damages in Article 16 of the new third-party insurance law in relation to road safety officials with the group guarantee theory because the insurer in the compulsory insurance law A third party is seeking a mechanism to expedite redress is seen.
  Keywords: Civil Liability, road safety custodians, Ministry of Roads, Urban Planning, Municipality, Traffic Police
 • Habib Mohammad Ali Zadeh Eshkelak, Yasser Rashidi * Pages 153-176

  In the Islamic Republic of Iran, following numerous criminal procedures, the penal code was finally approved in 2013. This regulation pays great attention to detail. The principles of fair trial include principles such as general guarantees, including the right to litigation, Independence and impartiality of the reference authority, the equality of defense facilities, the availability of facilities and adequate defense time, the right to face trial, the right to appeal, the right to open proceedings, the right to be heard within the reasonable period of time, the principle of opposition or opposition, the principle of the legality of crime and punishment, the principle of innocence, The right to know the charges, with the reasons for it, the right to remain silent in the investigation and giving C, prohibition of torture and other ill-treatment during investigation, the right to confront witnesses and ask questions of the other side and so on. And finally, it should be noted that this law has paid a lot of attention to the principles of fair trial than the former laws.

  Keywords: principles of fair trial, criminal procedure law, 1392, children, adolescence court, principle of neutrality, provision of defense
 • Soheil Taheri, Hossein Sharif Olyaei * Pages 177-212
  The legislator sometimes considers the only solution to some of the issues being arbitrary and has led to the formation of compulsory arbitration in Iran's legal system. Therefore, arbitration or Optional is the source of the contract, or compulsory, which has legal origin. In compulsory arbitration, the parties have no discretion in referring or refusing a dispute to arbitrators, and the law requires them to refer to arbitration. Compulsory arbitration is not in any way a right to litigation, because foreclosure is true when there is no prosecution. On the other hand, litigation simply does not mean referring to state courts and referring to arbitration also provides for the right to litigation. Examples of the process of compulsory arbitration include securities market disputes, pre-sale construction, privatization, contracting, and family disputes. In this research, by descriptive-analytic method, we have defined that although arbitrary arbitration is the principle of compulsory arbitration, it is an exception to avoid prosecution, reduction of judicial cases, more speed in resolving disputes, and ... the mechanism of arbitration Compulsory evaluation is useful..
  Keywords: arbitrator, arbitration, compulsory arbitration, arbitrary arbitration, court
 • Mohammad Ali Mahdavi Sabet, Saeed Haghighi * Pages 213-254

  The principle of speed in the international trade requried, first to the end  of business operations carry out without any delay; To achieve this, the need for liquidity will be one of the most important barriers. Accordingly, to avoid losing business opportunities and close competition in the field of international trade, Time to lose opportunity will not come. On the other hand, new methods of financing against costly and complex methods of the past are more and more important for international trade activists and international investors. Financing method of forfaiting causes that the financial and business needs of business activists and investors to be met In the shortest possible time and in the least harmful way. Including the need for liquidity, can be met at the shortest cost, in order to survive in the best possible conditions. In this study, considering the international laws and regulations, as well as the examination of the US Uniform Commercial Code and the domestic laws of Iran,we will explain the concept, nature and effects of the Forfaiting Agreement.

  Keywords: Common Law, Debt factoring, Contract, Forfaiting, Financing, Liquidity
 • Salman Emrani, Hamed Zare Shahne * Pages 255-280

  With regard to crime in human societies, "crime prevention" is considered to be the most important strategy for combating crime and crime, which is of utmost importance among various preventive measures and its types, "social prevention of crime". In social prevention, the causes and factors of crime, including the causes and factors of economic, social, cultural, etc., are investigated and their purpose is to prevent the emergence of thought and criminal decision in the minds of individuals that special attention to this type of prevention Institutions and social groups such as family, school, peer group, etc. Among these institutions and social groups, Religious hey'ats have many capacities and functions that, unfortunately, have been somewhat neglected. Religious hey'ats, as a social institution of the people, can, in the case of "correct explanation" and "adherence to certain principles," by liberating their capacities and operating their functions, have a special place in crime prevention, and vice versa; if this institution correctly It can not be explained or adhered to the principles governing it, and it can cause distortion and distortion. In this paper, social monitoring is described as one of the main functions of religious hey'ats that has an effective role in preventing crime, and has been dealt with in various aspects and how it functions in prevention. It should be noted that religious hey'ats have many functions that are addressed here only to its main function.

  Keywords: Religious hey'ats, Crime Prevention, Social Supervision, Social Institutions, Faithful Society
 • Bagher Ansari, Roohollah Alvandnejad * Pages 281-314

  Regulation in the domain of cyberspace is one of the new concepts and the coordinates of the modern society. The main question of the article is what are the properties of the regulation of the Iranian cyberspace and through which duct it has been created in the Iranian legal system. In addition, we want to find out the similarities and differences between iranian legal system and the similar institutions in China. It seems that the institution and structure of regulation of cyberspace in China in different aspects has more similarities with the Islamic Republic of Iran and in some cases it can be an example for Iran. Within Iran, the Supreme Council of the Cyberspace is the central trustee and pivot of the regulation of virtual scope regulation, and the other organizations to be competent in any part of regulation of the cyberspace should have a legal source that is positive for their competence and exceptional on the common competence of the Supreme Council of the Cyberpace. Although, during the discussion, several library sources of Persian and Latin have been used, but the main bases of the thesis, whether in Iran or foreign countries, laws in countries and international institutions, principles and rules of public law.

  Keywords: Regulation, Cyberspace, The Supreme Council of the Cyberspace
 • Tavakkol Habib Zadeh, Mohammad Meysam Naddafpour * Pages 315-338
  State of emergency is one of the inevitable realities of any political system. The how governments confront with state of emergency and legal framework of this confrontation is an important challenge in Public Law in different countries. Although Iran is subject to natural and abnormal crises, it has no coherent laws in its legal system and Article 79 of the constitution of Iran stipulating the state of emergency is abandoned. This article examines how one of the modern legal systems, especially Canada, confronts with state of emergency as a preliminary studies to predict desirable legal status of that confrontation in Iran. So it is answered in this article that how Canadian government confronts with annoying issues disrupting security, and how legal system of Canada recognize the State of Emergency. This study expresses Canadian emergency regime by a descriptive-analytical view in the historical context. According to a preliminary study of some laws of the Canadian Parliament, it was assumed that in emergencies, Canada would also by enacting and enforcing a parliamentary law declare a state of emergency with a variety of emergencies over a given period of time with limited powers of government.  But the study of historical behavior of Canadian government has shown that the conditions in our hypothesis are in the laws, but not in practice; and other mechanisms such as the suspension of a part of “the Canadian Charter of Rights and Freedoms” and in particular the enacting of "anti-terrorism legislation" have been enforced federally in the post-9/11 period.
  Keywords: State of Emergency, State of Exception, Canada, Anti-Terrorism Legislation, Suspension of rights, freedoms, post-9, 11 period, Terrorism