فهرست مطالب

مجله عمران و پروژه - پیاپی 11 (فروردین 1399)
 • پیاپی 11 (فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میلاد ارجمند*، نیما صادقیان پیر محله، سحر امینی صفحات 11-17

  هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی و برآورد دوره بازگشت بارندگی سالانه و ارایه بهترین توزیع آماری می باشد. بدین جهت از داده های بارندگی سالانه ایستگاه سینوپتیک کرج به منظور برآورد بارندگی با دوره بازگشت 200،100،50،25،5 استفاده شده است. در ادامه از آزمون های کادو (x) ،Rss ، K-S برای استفاده از بهترین توزیع آماری و در نهایت از نرم افزار smada  برای تحلیل توزیع منتخب استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد از بین توزیع های آماری مورد استفاده در این مطالعه، توزیع لوگ نرمال، مناسب ترین توزیع می باشد.

  کلیدواژگان: بارندگی سالانه، توزیع های آماری، نرم افزار اسمادا، ایستگاه سینوپتیک کرج
 • محمدرضا بهادری* صفحات 18-30

  امروزه بتن نقش بسیار مهمی را در مهندسی عمران و صنعت ساختمان ایفا می کند. از گذشته تاکنون افزایش مقاومت فشاری، دوام و روانی از مهمترین مولفه هایی است که مد نظر محققان تکنولوژی بتن قرار گرفته است. با توجه به اینکه آب جز یکی از مهمترین اجزا تشکیل دهنده مخلوط های بتنی است و حجمی 15 تا 25 درصدی از بتن را تشکیل می دهد، کیفیت آن نقش کلیدی را در بتن ایفا می کند یکی از راه های افزایش کارایی و مقاومت که در کشورهای بلوک شرق مثل چین و روسیه متداول است، استفاده از تکنولوزی مغناطیسی در ساخت بتن است. بدین نحو که با استفاده از تکنولوژی مغناطیسی، آب مغناطیسی تولید شده و در اختلاط بتن مورد استفاده قرار می گیرد. در نوشتار حاضر سعی برآن است تا مروری بر مطالعات و آزمایش های انجام شده در رابطه با استفاده از آب مغناطیسی در مخلوط بتن صورت گیرد.

  کلیدواژگان: آب مغناطیسی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، دوام، روانی
 • محمد یاوری*، میلاد ارجمند صفحات 31-40

  امروزه با افزایش جمعیت و توسعه شهرها خطوط جمع آوری فاضلاب شهری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. با توجه به هزینه های بسیار زیاد اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب، ارایه هرگونه روشی که بتواند هزینه ها را کاهش دهد، دارای اهمیت می باشد.از این رو در این تحقیق با استفاده از نرم افزارWater Gems که یک نرم افزار توانا در طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری می باشد،استفاده شده است. ابتدا با استفاده از داده های مربوط به منطقه مورد مطالعه از قبیل آب و هوا، تراکم جمعیت و... و سپس با تعیین مصرف سرانه خانگی، عمومی، تجاری و مساحت تحت پوشش فاضلاب روها و... به طراحی شبکه فاضلاب پرداخته شده است. بعد از انجام محاسبات به کمک نرم افزار و دستی، پروفیل های طولی و سطح زمین، طول لوله ها، قطر،شیب و جهت آن ها ترسیم خواهد شد. نتایج مربوط به مشخصات لوله ها و کنترل نتایج دستی با نتیایج بدست آمده از نرم افزار توضیح داده شده است.

  کلیدواژگان: شبکه آب و فاضلاب، فاضلاب شهری، پروفیل های طولی وسطح زمین، نرم افزار Water Gems
 • عباسعلی صادقی، سیده وحیده هاشمی، کوروش مهدی زاده* صفحات 41-60

  در سال های اخیر هم زمان با پیشرفت فناوری های مرتبط با محاسبات سازه و افزایش قابل توجه دانش و تجربه در مورد رفتار لرزه ای سازه ها، بررسی میزان خرابی آن ها شکل جدی تری به خود گرفته است در نتیجه نیاز به تعریف شاخص های خرابی (DI) می باشد که میزان خرابی را به صورت کمی و کیفی بیان می کنند. در بسیاری از موارد، شاخص های خرابی پارامترهای بدون بعدی می باشند که دامنه آن ها معمولا بین مقدار صفر برای حالت بدون خسارت و مقدار یک برای حالت فروپاشی سازه می باشد و مقادیر بین این دو مقدار، حالات مختلف خرابی را نشان می دهند. در این تحقیق، به منظور ارزیابی و اولویت بندی شاخص های خرابی، چهار تیپ سازه قاب خمشی فولادی نامنظم (نامنظمی جرمی) با شکل-پذیری متوسط و تعداد طبقات 2، 5، 8 و 12  در نرم افزار Etabs طراحی شدند و با استفاده از نرم افزار اجزا محدودی SeismoStruct  تحت زلزله های دور از گسل مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی قرار گرفته اند سپس پارامترهای موردنیاز برای به دست آوردن شاخص های خرابی سازه ای از قبیل شاخص های محلی مانند: تغییرمکان نسبی، جابجایی بیشینه بام، گسیختگی، سینماتیکی، دوران تجمعی نرمال بانون، دوران تجمعی پلاستیک، شکل پذیری و پارک-انگ و شاخص های کلی مانند: پارک-انگ، انرژی، رافایل و میر، پاپادوپولوس، رزن بلو ، شکل پذیری، سوزن، برش پایه، گسیختگی (وزنی) و دوران نسبی محاسبه، بررسی و اولویت بندی شده اند.

  کلیدواژگان: شاخص خرابی، قاب خمشی فولادی، نامنظم، زلزله دور از گسل، تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی
 • افسانه پزشکی*، امیرحسین خامنه، فرهام مقدم راد صفحات 61-69

  با توجه به تغییرات سریع محیطی و کسب و کار، تنها سازمان هایی در این محیط بقاء خواهند داشت که چالاک بوده و بتوانند با سرعت مناسبی به الزامات محیطی پاسخ دهند. از اینرو توجه به برنامه ها و طرح های مهندسی ارزش در سازمان ها و پروژه های ساخت جهت بهبود و ارتقاء سطح کیفیت و بهبود محصولات و خدمات از اهمیت زیادی برخوردار است. به کارگیری مهندسی ارزش در پروژه های اجرایی با توجه به پیچیدگی کارها به ویژه در طرح های بزرگ عمرانی، می تواند به ابزاری برای مدیریت و کنترل هزینه ها تبدیل شود. مهندسی ارزش می تواند موجب اصلاح و ارتقای کیفیت فرآیندهای جدید در هر مرحله از یک پروژه اجرایی گردد.با توجه به اینکه فاز خلاقیت سنگ بنای طرح های مهندسی ارزش می باشد و هر نوع بهبود و کاهش هزینه و ارزش ایجاد شده ای که در اثر اصلاح سیستم روی دهد بواسطه تولید ایده های ارزشمند در فاز خلاقیت مهندسی ارزش می باشد. در این تحقیق ضمن بررسی مقالات و کتابها و استانداردهای معتبر از طریق مطالعات کتابخانه ای، ارایه وتحلیل وضع موجود مهندسی ارزش درپروژه های ساختمانی مختلف،بررسی موانع پیش روی به کارگیری این متدولوژی صورت پذیرفته و راه کارهای اجرایی برای رفع این آسیب ها واستفاده درست و نتیجه بخش ازمهندسی ارزش پیشنهادشده است.

  کلیدواژگان: پروژه ساخت، خلاقیت، بهبود، طراحی، مهندسی ارزش
 • پوریا عظیمی* صفحات 70-79

  امروزه پروژه های عمرانی با اختصاص میزان قابل توجهی از بودجه کشور، سهم بسزایی در آبادانی و توسعه کشور دارند. از این رو بهبود بخشیدن به وضعیت این پروژه ها و نیز ارتقا سوددهی این پروژه ها ذهن بسیاری از شرکتهای عمرانی و در سطوح بالاتر مسیولان را به خود درگیر کرده است. یکی از مهم ترین و در عین حال موثرترین روش ها برای این منظور بهبود بهره وری نیروی انسانی در صنایع عمرانی می باشد. بر همین اساس در کار حاضر به بررسی عوامل موثر جهت ارتقا بهره وری نیروی انسانی به ویژه در صنایع عمرانی پرداخته شد و پس از تشریح عوامل تاثیرگذار به طبقه بندی آن ها قدام شدبر همین اساس در کار حاضر به بررسی عوامل موثر جهت ارتقاء نیروی انسانی بویژه در صنایع عمرانی  پرداخته شد و پس از تشریح عوامل تاثیر گذار به طبقه آنها با توجه به نتایج بدست آمده اقدام شد که بیانگر این بود میزان اهمیت عوامل اثر گذار بر بهره وری نیروی انسانی فاکتورهای اقتصادی انسانی ، مدیریتی ، اجتماعی و نهایتا ویژگی های کار به ترتیب از درجه اهمیت بالاتری نسبت به سایر عوامل برخوردار بود .

  کلیدواژگان: بهره وری، نیروی انسانی، مدیریت ساخت، بهبود بهره وری، اهمیت نسبی (RII)
|
 • Milad Arjomand *, Nima Sadeghiyan, Sahar Amini Pages 11-17

  The main purpose of this paper is to evaluate and estimate the annual rainfall return period and provide the best statistical distribution. Therefore, the annual rainfall data of Karaj Synoptic Station has been used to estimate the rainfall with a return period of 200,100,50,25,5. Gift tests (x ̅), Rss, K-S were used to use the best statistical distribution and finally smada software was used to analyze the selected distribution. The results of the study show that among the statistical distributions used in this study, the distribution of the lognormal is the most appropriate distribution.

  Keywords: Annual rainfall, Statistical distributions, SMADA software, Karaj Synoptic Station
 • MohamadReza Bahadori * Pages 18-30

  Today, concrete plays important role in civil engineering and construction industry. From the past until now, increasing compressive strength, durability and workability have been among the most important components considered by concrete technology researchers. Due to the fact that water is one of the most important components of concrete mixes and forms a volume of 15 to 25% of concrete, its quality plays a key role in concrete. One way to increase workability and strength in countries such as China and Russia is to use magnetic technology in concrete construction. In this way, using magnetic technology, magnetic water is produced and used in mixing concrete. In the present paper, an attempt is made to review the studies and experiments performed in connection with the use of magnetic water in concrete mixes.

  Keywords: Magnetic water, Compressive strength, tensile strength, Durability, Slump
 • Mohammad Yavari *, Milad Arjomand Pages 31-40

  Today, with the increase in population and the development of cities, urban wastewater collection lines are of great importance. Given the high cost of implementing wastewater collection facilities, it is important to provide any method that can reduce costs used. First, using data related to the study area such as climate, population density, etc., and then by determining the per capita consumption of household, public, commercial and area covered by sewers, etc., the sewerage network has been designed. After performing the calculations with the help of software and manual, longitudinal profiles and ground level, pipe length, diameter, slope and direction will be drawn. The results related to pipe specifications and control of manual results are explained by the results obtained from the software.

  Keywords: Water, Sewerage Network, Urban Sewage, Longitudinal, Land Profiles, Water Gems Software
 • Abbasali Sadeghi, Seyede Vahide Hashemi, Kourosh Mehdizadeh * Pages 41-60

  In recent years, with the advancement of technology related to structural computations and the significant increasing in knowledge and experience about the seismic behavior of structures, the study of their failure rate has become more serious, so it is necessary to define damage indices (DIs) are those that express amount of failure quantitatively and qualitatively. In many cases, Damage indices are dimensionless parameters, the range of which is usually between zero for no damage state and one for the structural collapse, and the values between these two indices are shown different damage states. In this study, in order to evaluate and prioritize damage indices, four types of irregular intermediate ductility steel moment-resisting frame structure (mass irregularity) with 2, 5, 8 and 12-story were designed in Etabs software and then nonlinear dynamic time history analysis has been performed under far-fault earthquakes using SeismoStruct software so the parameters needed to obtain structural damage indices such as local indices like local indices: interstory drift, maximum roof displacement, banon failure, kinematic, banon normalized cumulative rotation, cumulative plastic rotation, ductility and park-ang and also global indices: park-ang, energy, roufaiel and meyer, papadopoulos, sozen, rosenblueth, ductility, hysteretic energy, Park-Ang and base shear, banon failure (weighted index) and interstory rotation have been derived, calculated and prioritized.

  Keywords: Damage index, Steel Moment-Resisting Frame, Irregular, Fa-Fault Earthquake, Nonlinear time history analysis
 • Afsaneh Pezashki *, AmirHossein Khamene, Farham Moghaddam Rad Pages 61-69

  Due to the rapid changes in the environment and business, only organizations in this environment will survive that are active and able to respond quickly to environmental requirements. Therefore, it is very important to pay attention to value engineering programs and plans in organizations and construction projects in order to improve and improve the quality level and improve products and services. Using value engineering in executive projects can become a tool for managing and controlling costs, given the complexity of the work, especially in large-scale development projects. Valuable engineering can improve and enhance the quality of new processes at any stage of an implementation project. Given that the Stone Creativity Phase is the cornerstone of value engineering projects, any improvement and reduction in cost and value created by system reform is due to the production of valuable ideas in the Value Engineering Creativity Phase. . In this research, while reviewing articles, books and valid standards through library studies, presenting and analyzing the current situation of value engineering in various construction projects, examining the obstacles facing the application of this methodology and implementing strategies to eliminate this damage. And the correct use and outcome of value engineering have been proposed.

  Keywords: construction project, creativity, improvement, Design, Value engineering
 • Pouria Azimi * Pages 70-79

  Today, construction projects have a significant share in the development and development of the country by allocating a significant amount of the country's budget. Therefore, improving the situation of these projects and also improving the profitability of these projects has involved the minds of many construction companies and at higher levels of officials. One of the most important and effective methods for this purpose is to improve the productivity of human resources in the construction industry. Accordingly, in the present study, effective factors for human resource development, especially in the construction industry, were investigated and after explaining the factors affecting their class, action was taken according to the obtained results, which indicated the importance of factors affecting productivity. Manpower The human, managerial, social, and ultimately labor-economic factors ultimately had a higher degree of importance than other factors, respectively.

  Keywords: Productivity, Manpower, construction management productivity improvement relative importance (RII)