فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/22
 • تعداد عناوین: 16
|
 • فرزام اردلان، نجات علی الماسی*، منصور عطاشنه صفحات 5-18

  مقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند.کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز طبیعی به عنوان دومین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان و همچنین دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی در جهان رتبه بندی می شود در خصوص دو حوزه ی بسیار مطلوب جهت سرمایه گذاری شدن توسط سرمایه گذاران (خارجی) ر ایران می توان به توسعه ی منابع نفتی و نیز گاز طبیعی اشاره کرد که همچنان نیاز به یک سرمایه گذاری خیره کننده را می طلبد.اختیاری کردن قراردادهای خدماتی بای- بک توسط شرکت نفت ایران به عنوان یک نیروی محرکه در جذب سرمایه خارجی و همچنین دانش عملی و مهارت لازم جهت توسعه صنعت نفت ایران که ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می رود از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله در نظر دارد علاوه بر شناسایی قراردادهای بای بک به بررسی حقوق و تعهدات تمهید شده در این دسته از قراردادهای نفتی برای طرفین متعاقدین (پیمانکار و کارفرما) پرداخته که طی مباحث پیش رو به ترتیب اولویت مورد بحث واقع خواهند شد.

  کلیدواژگان: تعهد اخلاقی، قراداد، بیع متقابل، تعهدات طرفین
 • عادل اصغرپور طلوعی*، رحیم وکیل زاده صفحات 19-40

  ارتداد فطری یکی از جرایمی است که در صورت اثبات آن، مجازات های ویژ ه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب میشود.سوالی که مطرح می شود این است که آیا در صدق عنوان ارتدادفطری ، مسلمان بودن پدر ومادر شخص مرتد کافی است؟یا اینکه علاوه بر آن توصیف کامل اسلام برای شخص بعد ازبلوغ واظهار کفر بعد از آن نیز لازم است ؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به نقش تعریف وتوصیف اسلام برای شخص مرتد ونقش توبه در آن پرداخته ایم .نتایج حاصله بیانگر آن است که علاوه بر مسلمان بودن پدر ومادر مرتد، استمراراسلام آنان وتوصیف اسلام واحکام آن برای شخص هنگام بلوغ از جمله شرایط تحقق ارتداد فطری است .همچنین در مورد این سوال که آیا مجازات مرتد در تضاد بامبانی اخلاقی وکرامت انسانی و آزادی پذیرش دین است؟به این نتیجه رسیده ایم که آنچه به عنوان مجازات مرتد مطرح است در مواردی است که مخالف معاند به جای استفاده از استد لال های منطقی وروش های علمی در صدد تخریب بنیان های اخلاقی واعتقادی جامعه ومحیط علمی آن وتجاوز به حقوق دیگران است.

  کلیدواژگان: ملاحظه اخلاقی، آزادی اندیشه، توبه، مجازات، مرتد فطری
 • حسن بادینی، غفور خوئینی، حمزه کرمی* صفحات 41-54

  تعلیم و تربیت حفظ حریم خصوصی و رعایت کدهای اخلاقی در فضای سایبر، موضوع مهم و چالشی است، زیرا این فضا، فضای فراگیر جهانی، پرسرعت، در دسترس، فرامکان، فرازمان، سیال، واقعیت تشدید شده و متراکم است؛ در چنین فضایی وجود قواعد اخلاقی و نظم اهمیت جدی تری پیدا می کند. در سطح نازل، لازم است حداقل در فضای سایبری ملی، کدهای اخلاقی الزام آور به تصویت مجلس شورای اسلامی برسد تا به قانون الزام آور تبدیل شود. با این اوصاف به نظر می رسد در فضای سایبری موضوع اشاعه اطلاعات که اقتضای ماهیت این محیط است، با حق حریم خصوصی، در تعارض باشد. اصول، قواعد و نرم های محیط سایبری، اساسا برای تسهیل و تسریع ارتباط تدوین شده است. حال آن که در محیط واقعی، محور اصول اخلاقی تامین سعادت و آرامش مادی و روحی است. بنابراین در موارد نقض حریم خصوصی در فضای سایبری، به خصوص جایی که نقض فقط نقض مجازی است و به فضای واقعی عبور نکرده و خسارت عینی ایجاد نشده است، به نظر می رسد که در تعیین ضمانت اجراهای قانونی، فلسفه ذاتی فضای سایبری،که تسهیل اشاعه و تبادل اطلاعات است، باید ملحوظ و مورد توجه باشد و تا حد ممکن، بازدارندگی به ضمانت های اخلاقی احاله شود ولی در فرضی که نقض حریم خصوصی در فضای سایبری منجر به خسارات مادی و معنوی به اشخاص شود؛ در این صورت بر طبق مبانی اخلاقی و فقهی می توان از ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در پاسخ برای آن ها استفاده نمود.

  کلیدواژگان: اخلاق سایبری، حریم خصوصی، فضای سایبر، کدهای اخلاقی
 • سید هاشم بطحایی*، سید علی اکبر تقویان صفحات 55-70

  اخلاق مقوله ای است که همیشه و در همه جا حضور داشته و سیلان آن شرط غیر مذکور در همه فعالیت های بشری است؛ به همین نسبت در حوزه قراردادها و حق مالکیت و اعمال حقوق خصوصی هم اخلاق حضوری پر رنگ دارد و توصیه های جدی دارد. بنابراین در زمینه رفتارهای حقوقی که به حوزه عمومی، حقوقی و حق حاکمیت و عموم افراد مرتبط است. طبیعتا اخلاق حضور و توصیه دارد. در پژوهش پیش رو در زمینه بهره برداری افراد از مباحات و حیازت از آن ها و نیز معادن عامه که طبیعتا طلاقی زیادی با حقوق عمومی افراد دارد و توصیه های اخلاقی محدودیت هایی را ایجاد خواهد کرد، به بررسی پرداخته شده و توصیه های اخلاقی که محدودیت هایی برای حقوق خصوصی و حق مالکیت افراد در حوزه ی خصوصی ایجاد می کند را با روش توصیفی تحلیل و شیوه و ابزاری کتابخانه ای را به بحث گذاشته است و به نتایج بدیع و خوبی در این خصوص دست یازیده و به سوالات و ابهامات چندی در این زمینه پاسخگو بوده است و منتج به این حاصل گردیده که افراد در بهره برداری از حیازت مباحات و نیز معادن عامه مطلق العنان و آزاد نبوده بلکه محدودیت های چندی از جمله در حوزه توصیه های اخلاقی را دارند.

  کلیدواژگان: توصیه ی اخلاقی، حق عمومی، حیازت مباحت، حقوق خصوصی
 • سعید جوهر، شکرالله نیکوند* صفحات 71-86

  از اقتضایات دورانی که در آن به سر می بریم روند رو به رشد مبادلات تجاری و اقتصادی و قراردادهای ناشی از آن است، در این میان بروز اختلافات تجاری امری اجتناب ناپذیر است. اختلافات تجاری با در دادگاه حل و فصل می گردند یا به سازش منتهی می شوند. پیچیدگی دعاوی تجاری و اهمیت حل و فصل سریع آنها ضرورت تشکیل این محاکم را توجیه می کند. از این رو نه تنها قضاتی که آشنایی کافی به عرف و انتظارات تجاری دارند در این محاکم مشغول به رسیدگی می شوند، بلکه می بایست آیین و شیوه ی رسیدگی با ضروریات حوزه ی بازرگانی همسو باشد در اکثر موارد، مطلوب اجتماعی به دلیل هزینه های اجتماعی کمتر، صلح و سازش است، اما اقامه دعوی فقط دارای پیامدهای خارجی منفی نیست بلکه دارای پیامدهای خارجی مثبتی از جمله بازدارندگی است که شرکت ها ملزم به رعایت احتیاط می کند.

  کلیدواژگان: مدارا، سازش، دعاوی جمعی، دعاوی تجاری
 • آرزو حسینیه، علی حاجی پور کندرود* صفحات 87-104

  منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقاموس منشور حقوق شهروندی می باشد.پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو وبرخی چالش های عملی واجرایی از سوی دیگر تحقیق مطلوب وواقعی حقوق زنان رادرایران با موانع جدی مواجه نموده است.

  کلیدواژگان: اصول اخلاقی، منشورحقوق شهروندی، حقوق زنان، نظام حقوقی ایران
 • نسرین حلاجان، پروین دخت مشهور*، مهدی نوروز، محبوبه ضیاء خدادادیان صفحات 105-126

  عشق وجبر از برجسته ترین مضامین ادبیات فارسی است.جبر دربرابرواژه پربسامد اختیارقرار می گیرد وعشق در بعد معنوی وروحانی خود یادآور عرفان وحب ذات اقدس الهی می باشدودربعد جسمانی وباسر منشا غریزه اش، عشق زمینی وجنسیتی نام می گیرد.نگارنده دراین پژوهش برآن است که بابررسی، توصیف وتحلیل آثار داستانی ناتورالیستی صادق چوبک دیدگاه وی را از نظر عشق زمینی وبعد جسمانی آن وسرنوشت انسان محکوم به تقدیررابیان کند. حیوانی بودن طبع انسان در این داستان ها واین که انسان بنا به سرشت حیوانی اش به صورت موجودی زیاده طلب ، شهوت ران تصویر می شود نگاهی ناتورالیستی است وعشق به صورت خواست جسمانی و جنسیتی به عنوان یک تجربه مشروع مطرح می شودوبه سبب جبر زیست شناختی؛ یعنی انسان، ناگزیر از تن دادن به الزام های زیستی است. وناکامی در اعمال کردن اراده فردی مقهور بودن انسان در برابر سرنوشت محتوم است. چوبک در داستان هایش متکی بر تاثیرعناصرناتورالیستی سرنوشت، جبر محیط و وراثت بر شخصیت های داستان های خود می باشد

  کلیدواژگان: عشق، جبر، صادق چوبک، ناتورالیسم، داستان
 • امین رستمی، مسعود زمانی*، منوچهر توسلی نایینی صفحات 127-148

  در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجاییکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روش های حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است.

  کلیدواژگان: ماهیت اخلاقی، ماهیت حقوقی، قواعد آمره، داوری تجاری بین المللی
 • زهرا سرحدی، سید محمدمهدی امامی*، توکل حبیب زاده صفحات 149-164

  جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاه های غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاه ها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است.

  کلیدواژگان: اخلاق، تسلیط، حاکمیت عمومی، مالکیت، منافع عمومی
 • محمد شکوری گرکانی*، نجاد علی الماسی صفحات 165-188

  در عرفان اسلامی، یکی از مهم ترین حقوق افراد، امانت داری و حفظ حق و حقوق طرفین است. یکی از مهمترین حقوق مولفان، حقوق اخلاقی آنها محسوب می شود. با وجود این، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملا فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی، قابل ارسال به همه جای جهان است و در دنیای امروز نیازمند بررسی عرفانی بیشتری در این زمینه نیاز می شود. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری به وسیله ارایه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های موجود حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حقوق اخلاقی مولف بدون در نظر گرفتن مراتب عرفانی آن می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بین المللی، تعیین دادگاه صالح موکول به تعیین محل وقوع نقض حقوق اخلاقی شده است. اما به نظر می رسد با توجه به فرامکان بودن فضای سایبر، این معیار ناکارآمد است و همچنین نیاز به بررسی بیشتری در عرفان اسلامی دارد. لذا در این مقاله با به کارگیری روش پژوهش کتابخانه ای با توجه به محل فعالیت ارایه دهندگان خدمات اینترنتی، معیار جدیدی برای تعیین دادگاه صالح و تبیین آن در عرفان اسلامی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: حقوق اخلاقی، پیامدهای اخلاقی، صلاحیت قضایی، کپی رایت، نقض
 • امین الله صمدی، ابوالفضل جعفرقلیخانی*، محمدرضا یوسفی صفحات 189-206

  در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی - حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: نگاه ارزشی، اصالت اخلاقی، حاکمیت، مالکیت، خصوصی سازی، خصولتی ها
 • جمشید عباس زاده، بیژن عباسی*، ولی رستمی، ابراهیم موسی زاده صفحات 207-214

  نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که بر اساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آیین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوری، رسیدگی های اداری و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبنای انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان برای اصل انصاف ویژگی هایی چون بی طرفی و نفی جانبداری، نفی غرض ورزی، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری و...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم.

  کلیدواژگان: اخلاق، آیین دادرسی اداری، مراجع شبه قضایی، دادرسی منصفانه
 • محمدجواد رضایی زاده*، وحید ملکی صفحات 215-234

  قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. بی گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده ی گذشته به شمار می رود . ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهده دار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام می باشد؛ در راستای تامین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاه های اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اعمال هنجارهای قانون اساسی، موجد منبعی ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در این حوزه گردیده است. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی جهات نظارت قضایی بر اعمال اداری رویه دیوان در دادرسی اساسی مقررات دولتی و نقش این مرجع قضایی با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت در قانون اساسی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: هتک حرمت، حیثیت، صیانت از قانون اساسی، مقررات دولتی، دیوان عدالت اداری
 • سید علیرضا موسوی، مسعود قاسمی*، محمدجواد جعفری صفحات 235-254

  یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است ،حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی رعایت حق سکوت را موجب اطاله دادرسی ،فرار متهمین ومجرمین حرفه ای از چنگال عدالت و...می دانند .برخی ازبعد اخلاقی و در راستای حفظ کرامت انسانی متهم ودر پرتوی اصل برایت از وجود حق سکوت متهم دفاع نموده اندو برای عدم رعایت حق سکوت متهم ضمانت اجرایی پیش بینی نموده اند.مساله این است از منظر اخلاق در اجرای رعایت حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی در نظام حقوق ایران موانع ومشکلاتی وجود دارد که به عنوان چالش آن را باید مورد بررسی قرار دهیم.تنها راه رسیدن به مقصود قانون واخلاق که همانا رعایت، حق سکوت متهم دردادرسی ها است عبور ازاین موانع وچالش هاست .دغدغه محقق این است که چالش های پیش رو را باید شناسایی ودر جهت رفع این گونه چالش ها باید به دنبال سازو کارهای اخلاقی، حقوقی ،قضایی واداری ،انتظامی باشیم تا ضمن حفظ کلیت نظام حقوقی ،به حقوق مسلم متهم نیز بی توجهی نشده باشد درتحقیق پیش رو از روش توصیفی وکتابخانه ای استفاده شده است ونتایجی که از این تحقیق به دست می آید پیش بینی سازو کارهایاخلاقی و تقنینی ،قضایی ،اداری وانتظامی برای تسهیل در اجرای رعایت حق سکوت در مراحل مختلف دادرسی است ،شناخت راهکارها جهت رفع چالش های موجود، موجب برداشتن گام بسیار مفید وموثری در راستای عادلانه نمودن سامانه دادگستری جنایی می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق، حق سکوت متهم، چالش ها، سازوکارها، نظام حقوقی ایران، دادرسی عادلانه
 • عبدالله ناروئی، جواد پنجه پور*، احمد عابدینی، سیامک بهارلویی صفحات 255-274

  شریعت اسلامی به کمال و علو خود معروف شده، زیرا در قوانین برجسته ی خویش، مسایل دینی و دنیوی را جمع نموده است. هرچند شریعت براساس عقیده و عبادت استوار است اما این بدان معنا نیست که امور دنیوی را مهمل گذاشته و می توان گفت که بخش بزرگی از فقه اسلامی را معاملات مالی تشکیل می دهند. بیشتر اختلافات مردم، در داد و ستد، پیرامون بالا و پایین بودن ثمن مبیع است به ویژه وقتی که توام با جهالت یا فریب باشد و فقها آن را به «غبن» تعبیر می کنند. نوشتار حاضر از یک سو، به بررسی تحقق مباحث غبن، اعم از پیشینه، مشروعیت، شرایط، مصادیق و موارد سقوط خیار غبن در مذاهب خمسه و از سوی دیگر، به نقد و بررسی دلایل و صورت های تحقق آن در معامله و جایگاه شرعی آن پرداخته است. غالبا خیار غبن مشروع است اما غبنی موجب خیار می گردد که دارای برخی از شرایط اثبات باشد که یکی از آنها غبن فاحش می باشد. هر چند توام با تغریر نبوده و یا یکی از متعاقدین در موضع استرسال قرار نگیرد. در برخی از موارد غبن وجود دارد اما خیار ثابت نمی گردد، مانند صورت هایی که موارد سقوط خیار وجود داشته باشد.

  کلیدواژگان: اخلاق تجاری، خیار، غبن، مذاهب خمسه، خیار غبن
 • امیر وطنی*، حسین آقایی جنت مکان، محمدامین درویش صفحات 275-293

  در فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تاثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قانونی و الزامات اخلاقی، موجبات رعایت حقوق افراد و تساوی امکانات دفاعی و حق ترافعی آنهارا فراهم می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از نوآوری های موثری در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار بوده، و حضور وکیل در مرحله تحت نظر، حضور بدون محدودیت، حق مطالعه و دسترسی به پرونده و الزام به تعیین وکیل تسخیری، از منظر حقوق موضوعه دارای ضمانت اجرا، و اخذ آخرین دفاع از وکیل، تذکر وکیل به بازپرس، حفظ کرامت و حیثیت افراد و تفکیک مقام تحقیق از تعقیب به جهت سهولت دخالت وکیل از منظر الزامات اخلاقی،از جمله بارزترین نشانه های تقویت مداخله وکیل محسوب می شود. در این نوشتار، در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با تاکید برنوآوریهای این قانون پرداخته، ضوابط و احکام خاص آن تحلیل و تشریح می گردد.

  کلیدواژگان: الزامات اخلاقی، تحت نظر، تحقیقات مقدماتی، حقوق متهم، وکیل مدافع
|
 • mansour atashene Pages 5-18

  The article attempts to examine the contractual principles governing the Baikon contracts in Iran, which is frequently used by the National Iranian Oil Company, which serves as the Ministry of Oil. Iran, with its significant reserves of oil and natural gas, is ranked as the world's second largest oil producer and exporter, as well as the world's second-largest gas reserves holder in the world, in terms of two highly desirable areas for investment. Investors (foreign) in Iran can mention the development of oil and natural gas, which still requires a drastic investment.

  Keywords: Contract Mutual agreement Obligations of the parties Employer Contractor
 • adel asghrpoortoloay*, rahim vakilzadh Pages 19-40

  Innate apostasy is one of the crimes that, if proven, is punishable by particular punishments in the criminal system of Islam. The question arises as to whether in the true sense of innate apostasy, being Muslim parents of an apostate is enough. Or, in addition to it, is it necessary to fully describe Islam for the person after puberty and the revelation of disbelief later on? In this article, we describe the role of defining and describing Islam for an apostate and the role of repentance in it with a descriptive-analytical approach. The results show that in addition to being Muslim parents of an apostate, the continuity of their being Muslim and the description of Islam and its provisions for a person during puberty are among the conditions for the realization of innate apostasy. Also, with regard to the question of whether the punishment of an apostate is in conflict with freedom of thought and the freedom of accepting religion, we have come to the conclusion that what is described as an apostate’s punishment is in cases that the enemy and disagreeing apostate seeks to destroy society and its scientific environment and violate the rights of others, instead of using logical reasoning and scientific methods

  Keywords: Freedom of Thought, Repentance, Punishment, Apostate, Innate
 • hasan badini, qafour khoeini, hamzeh karami* Pages 41-54

  Educating privacy and adhering to code of ethics in cyberspace is an important and challenging issue because it is a global, high-speed, accessible, transcendent, transcendental, fluid, augmented and dense reality; Ethical rules and order become more important. At the lower level, at least in the national cyberspace, binding ethical codes need to be approved by the Majlis to become binding law. However, in the cyber space, the issue of disseminating information that is the nature of this environment seems to conflict with the right to privacy. The principles, rules and softwares of the cyber environment have been formulated primarily to facilitate and expedite communication. Whereas in the real environment, the core of morality is the provision of material and spiritual well-being. Thus, in cyber-space privacy violations, especially where the breach is merely cyber-infringement and not real-life cyberbullying, there appears to be an inherent philosophy of cyberspace that facilitates the enforcement of law, which facilitates Is the diffusion and exchange of information, Deterrence should be considered ethical as far as possible, but assumed that breach of privacy in cyberspace will result in material and intellectual damages to individuals; It used civil and criminal bail guarantees in response to them

  Keywords: privacy, cyberspace, codes of ethics, cyber ethics
 • Pages 55-70

  Morality is a category that has always been present and everywhere, and its flow is a non-mentioned condition in all human activities; Similarly, in the field of contracts and the right to property and the exercise of private rights, morality has a colorful presence and has serious advice. Therefore, in the field of legal behaviors that are related to the public sphere, law and the right of sovereignty and the general public. Naturally, ethics has presence and advice. The present study examines the exploitation of people's rights and privileges, as well as public mines, which naturally have a lot to do with public law, and moral advice will impose restrictions. It discusses the right of individuals to own property in the private sphere, describes it in a descriptive way, and discusses the library's methods and tools, and achieves innovative and good results in this regard, and answers several questions and ambiguities in this regard. It has been found that individuals are exploited in the realm of permissiveness and reed The public mines are not absolutely free and open, but have a number of limitations, including in the area of ethical advice.

  Keywords: Ethical advice, public rights, permissibility, private rights
 • Pages 71-86

  One of the requirements of the era in which we are living is the growing trend of trade and economic exchanges and the resulting contracts, in which trade disputes are inevitable. Commercial disputes are settled with the court or lead to a settlement. The complexity of the litigation and the importance of their speedy settlement justify the necessity of these trials. Thus, not only judges who are well versed in business traditions and expectations are involved in these trials, but they must also be in line with the requirements of the business community. There is peace and reconciliation, but the lawsuit has not only negative external consequences but also positive external consequences, including deterrence that companies need to exercise caution.

  Keywords: litigation, commercial litigation, conciliation
 • Pages 87-104

  Citizenship Charter Reflects Government Concern Over Public Awareness on Citizenship and Proposes Respect for Human Rights. In this regard, one of the most important pillars of the civil rights charter is the issue of women's rights. The purpose of the present study is to investigate and analyze the level of attention to women's citizenship rights in the context of the Citizenship Charter. The above study shows that women's citizenship rights are accepted in the Charter of Citizenship to an acceptable extent, but there is no guarantee of proper implementation on the one hand and some practical challenges and on the other hand desirable and realistic research of women's rights in Iran with serious obstacles. Is facing

  Keywords: Citizenship Charter, Women's Rights, Iranian Legal System, Limitations, Challenges
 • Pages 105-126

  Love and determinism ‎are the most prominent themes of Persian literature. Determinism ‎is opposite to the highly frequent term Free will. Love in its spiritual aspect is reminiscent of the mysticism of the Divine Atonement, both physically and according to its instinctual origin, and is known as earthly love. The current paper aims at examining, describing, and analyzing Sadegh Chubak Naturalist fictional works to study his view of Earthly and Physical Love and Human Fate. The animal nature of human in these stories as an overbearing, lustful creature is portrayed in a naturalistic view, and love is presented as a legitimate experience in the form of physical and gendered desire and determinism, that is, human beings - has to comply with biological requirements, and fails to exercise the will of man to submit since destiny is inevitable. In his stories, Chubak relies on the influence of modernism on fate, ambiguity and inheritance on characters

  Keywords: Sadegh Chubak, Physical Love, Determinism ‎, Naturalism, Story
 • amin rostami, Masoud zamani*, manochehr tavasoli naeini Pages 127-148

  International law books on arbitration have discussed, and in a brief and transient way, the nature and nature of the rules of international trade arbitration, and most of the books and articles on this subject have been published abroad. Since arbitration is one of the most important and common ways of resolving disputes in international business litigation, this research can help to identify its substantive dimensions and thus be effective in responding to existing uncertainties. And in this research, the nature of the rules of ethics in international commercial arbitration has been examined ethically and legally. And the researcher concludes that although the rules of international commercial arbitration imply a modality of ethics, but because ethics is a matter of credit and ultimately abstraction, the rules of international law in international business arbitration cannot be ethically In the conventional sense, it is examined and made clear because the relation between ethics and interest in international relations is of the contradiction. And these rules should be seen as a purely legal tool, derived from the rules of public order whose ethics are one of the constituent elements of its legal approach

  Keywords: Rules of Procedure, International Business Arbitration, Ethical Nature, Legal Nature
 • zahra sarhaddi Pages 149-164

  he special place of property in the daily life of human beings is of special importance and prominence among other issues, so much so that in the divine schools and even non-divine systems, it is a fundamental and certain principle for regulating the social and economic relations of society. It is the most famous jurisprudential rule and has long been one of the most basic rules of Islamic jurisprudence due to its extensive economic and social application. This rule establishes the pillars of ownership in conflict with the subject of ownership and the rule of domination with the public interest. Most believe that the principle of preference for public rights and collective interests It restricts the scope of domination and is in conflict with these two public interests. However, some views in the rule of domination refer to the collective and do not infer conflict with the public interest. The present study focuses on ownership based on the rule of domination and the rule of public interest The growing complexity of people's lives and social relationships, which limit the rule of domination in conflict with the public interest and even deprivation of property, has been processed so that no one has entered as above.

  Keywords: ethics, domination, sovereignty, ownership, public interest
 • mohamad shakori*, Nejad Ali Almasi Pages 165-188

  In Islamic mysticism, one of the most important rights of individuals is the trusteeship and protection of the rights of the parties. One of the most important rights of authors is their moral rights. Nonetheless, law-enforcement works worldwide have become increasingly cyberspace. Works such as films, recording and display of music and scientific texts, can be sent to all over the world, and in today's world, more mystical study is required. Duplication of works in databases located in foreign countries and publicly available intellectual works by online service providers is one of the greatest legal challenges. The violations of moral rights of the author, regardless of their mystical levels, can be carried out continuously in different countries. Because digital access to the digital universe is possible and makes it possible for recipients and traffickers of intellectual works to do so, it is very difficult to locate the works of art and art there where they are produced, reproduced or violated. In international documents, the determination of the competent court has been made to determine where the violation of moral rights has been committed. But it seems that this criterion is ineffective due to the crampiness of the cyber space, and also needs to be further explored in Islamic mysticism. Therefore, in this paper, using a library research methodology based on the place of activity of Internet service providers, a new criterion for determining the competent court and its explanation in Islamic mysticism is presented.

  Keywords: Jurisdiction, moral rights, copywriting, violation
 • Aminallah Samadi, Abolfazl Jafargholikhani* Pages 189-206

  The term “privatization” has not been defined in our laws. Privatization is a complicated and vague concept featuring various political, social, economic and legal aspects and outcomes. Before and after the Islamic Revolution, our legislator’s approach has been towards the domination of public and state ownership. But, a larger deal of attention was gradually paid to privatization due to numerous reasons such as domestic and foreign factors including the prevention of public and state sectors’ monopoly, stagnation of the society, downsizing of the government, valuing the private sector and entry to global trade and markets. The objective and distinct examples of such an approach is the Act 44 of the constitution and Islamic Republic of Iran’s first to sixth economic, social and cultural development plans. The most important objective of privatization has been enhancement of the entities’ efficiency and optimization of resource allocation in the majority of the countries. Valuing the privatization is in fact supplementing the state and public proprietorship. Such an overlap can remove the gaps and impediments and concomitantly put into effect all the national talents and competencies. The present study aims at elaboration of the adopted by value – legal analysis of Islamic Republic of Iran’s governance approach towards the process and concept of privatization.

  Keywords: Governance, ownership, privatization, Value, act 44 of the constitution, quasi-governmental
 • bizhan abbasi*, jamshid abbas zadeh, Vali Rostami, ebrahim mousa zadeh Pages 207-214

  The arbitration body, as a method of dispute settlement based on the agreement and contention of the parties to the dispute, has long been favored by the public. This popular system of arbitration has privileges that make it superior to other methods of dispute resolution. Diversification and diversification of references as well as their functioning make it difficult to formulate a single administrative code of law that is based on fair trial principles, But the quasi-judicial nature and their differentiation from judicial and rule of law principles and administrative practices can be common ground for investigating the conduct of investigations that may create a single trial and non-compliance with legal requirements. In judgment, arbitration, administrative hearings, and in general, any type of legal action based on fairness is a moral conscience that recognizes the issue. In general, the principle of fairness can be characterized as impartiality, rejection of bias, rejection of bias, listening to the other party's (fair hearing), performance of duty without regard for personal and group tendencies, with due diligence, reinforcement and trustworthiness, and ... enumerated. We therefore seek to examine the ethical assessment of fair arbitration prior to quasi-judicial hearings in the Iranian legal system with an emphasis on the principles of fair trial.

  Keywords: Ethics, Administrative Procedure, Quasi-Judicial Authorities, Fair Trial
 • Pages 215-234

  The constitution is the supreme norm of the legal system, and the coherence of this system requires compliance with the rules below the supreme rules. Defending the constitution is certainly one of the great achievements of public law in the last century. The value and validity of a constitution is maintained when all elements of the legal system are in harmony with it and the constitution is the dominant element in that system.The Administrative Justice Tribunal, which, under Article 173 of the Constitution, is the authority to deal with administrative disputes and to monitor the compliance of administrative regulations with Islamic law and the law; It opposes ordinary law and primarily the constitution and, by issuing judicial opinions as constitutional norms, has provided a valuable resource, namely judicial practice in the field.In the present article, while examining the aspects of judicial oversight over the administrative functions of the Court in the substantive jurisdiction of state law, the role of this judicial authority will be examined with a view to respect for persons and prohibition of dignity in the Constitution.

  Keywords: Protection of the Constitution, Defamation, Reputation, Government Regulation, Administrative Justice Court
 • Pages 235-254

  One of the most obvious rights of the accused, which is considered in international documents and legal systems, as well as in the Iranian legal system, is the right of the accused to remain silent at various stages of the proceedings. It has been disputed that some consider the observance of the right to silence to cause delays in the trial, the escape of the accused and professional perpetrators from the grip of justice, etc. Failure to comply with the defendant's right to remain silent has provided for an executive guarantee There are obstacles and problems in the implementation of the right of silence of the accused in the various stages of the proceedings in the Iranian legal system, which should be considered as a challenge. Obstacles and Challenges It should not be overlooked. In the following study, descriptive and library methods have been used. The truth is that predicting ethical and legislative mechanisms, judicial, administrative and disciplinary to facilitate the implementation of the right to remain silent at various stages of the proceedings, recognizing solutions to address existing challenges, takes a very useful and effective step to make the criminal justice system fair. Be..

  Keywords: Defendant's Right to Silence, Challenges, Mechanisms, Iran's Legal System, Fair Trial, Ethics
 • Abdollah Narooyi, Javad panjepoor*, Ahmad Abedini, Siamak Baharlooyi Pages 255-274

  The Islamic Shari'a is known for its perfection because it has raised religious and secular issues in its prominent laws. Although the Shari'ah is based on belief and worship, this does not mean that they are worldly affairs and that a large part of Islamic jurisprudence constitutes financial transactions. Most people's disagreements over trade are about the highs and lows of the term, especially when it is combined with ignorance or deception, and the jurists interpret it as "groaning". On the one hand, the present article examines the realization of the subject of the Qur'an, including the background, legitimacy, circumstances, instances and cases of fall of the cucumber in the Khamseh religions, and on the other hand, reviews the reasons and forms of its realization in the transaction and its religious status. Paid. Often cucumber is a legitimate cabbage, but cabbage causes a cucumber that has some proof requirements, one of which is gross cabbage. However, not with change or one of the successors in the position of stress. There are some cases of cucumber but cucumbers do not prove to be stable, such as in cases of cucumber fall.

  Keywords: Ghoban, Khamseh Religions, Business Ethics
 • amir vatani*, Hossein Aghaei Jannat Makan Pages 275-293

  In the criminal proceedings, the preliminary investigative phase, considering the features and features of this phase, is of particular importance in the subsequent proceedings, in particular the rights of the accused, and the legal influence of the lawyer in guaranteeing and protecting these rights. The presence of a lawyer in the preliminary investigation phase provides both legal and ethical requirements, respecting the rights of individuals, and equipping them with the opportunity to defend and to exercise their rights. The Criminal Procedure Code adopted in 2013 has effective innovations on the right of the accused to have a lawyer in the preliminary investigation stage, and the presence of a lawyer in the supervised phase, unlimited attendance, the right to study and access to the case, and the need to appoint a lawyer. , From the point of view of guaranteed subject matter rights, and obtaining the latest defense of the lawyer, admonition of the lawyer to the interrogator, maintaining the dignity and dignity of the individual, and segregation from the prosecution to facilitate the intervention of the lawyer in the light of ethical requirements, including the most obvious signs of strengthening the intervention of the lawyer. is considered. In this article, about the right of the accused to have a lawyer during the preliminary investigation phase, with emphasis on the drafting of this law, its specific rules and provisions are analyzed and described.

  Keywords: Supervised, preliminary investigations, defendants' rights, ethical requirements, defense counsel