فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 189 (اسفند 1398)
 • پیاپی 189 (اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/21
 • تعداد عناوین: 16
|
 • علی سبحانی فیروزآبادی، ناهید کیانمهر، امیر داودآبادی فراهانی، اعظم صامعی، انوشه حقیقی* صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  مشکلات اسکلتی-عضلانی از جمله محدودیت های حرکتی بیماران همودیالیز می باشد که کیفیت زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در حال حاضر از سونوگرافی در ارزیابی تاندون های سطحی و لیگامان هایی که متصل به مفصل است استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی و ماهیت تغییرات تاندون آشیل به عنوان نمونه ای از درگیری تاندونی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت همودیالیز منظم تحت معاینه سونوگرافیک و عوامل مرتبط با آن انجام شد.

  روش کار

  مطالعه به روش مورد شاهد میان افراد سالم و بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان آموزشی درمانی رسول اکرم (ص) در مدت زمان یک سال (از فروردین 1396 الی فروردین 1397) انجام شد. 30 بیمار دیالیزی و 30 فرد سالم وارد مطالعه شدند. معیارهای ورود به مطالعه برای بیماران شامل موارد زیر بود: ابتلا به بیماری نارسایی پیشرفته کلیوی (ESRD) و انجام همودیالیز منظم برای حداقل 6 ماه به صورت سه بار در هفته و در هر جلسه 4 ساعت. در صورت وجود موارد زیر بیمار از مطالعه خارج گردید: بیماری التهابی سیستمیک مانند آرتریت روماتویید، لوپوس اریتماتو سیستماتیک به عنوان علت نارسایی کلیه، ترومای قبلی و شکستگی استخوان، بیماری TB. گروه کنترل از میان افراد سالم داوطلب انتخاب شدند. ارزیابی سونوگرافیک با استفاده از پروب هایی با اسکنر های پویا و Linear array با فرکانس 12 مگاهرتز انجام گردید.

  یافته ها

   در سونوگرافی تاندون در بیماران ضخامت و مساحت مدیال و پروگزیمال آشیل راست و چپ مورد بررسی قرار گرفته و در دو گروه با یکدیگر مقایسه شد. شاخص های اولتراسونیک قسمت های مختلف تاندون آشیل در تمام قسمت ها در گروه بیماران از گروه افراد سالم بالاتر بود. البته این تفاوت تنها در بخش مساحت پروگزیمال آشیل چپ از نظر آماری معنی دار بود. همچنین به طور کلی شاخص های الاستوگرافی تاندون آشیل راست و چپ در گروه بیماران از گروه افراد سالم پایین تر بود. ارتباطی بین میانگین الاستوگرافی تاندون آشیل راست و چپ با سن و PTH در گروه های شرکت کننده وجود نداشت.

  نتیجه گیری

   در نهایت یافته های بدست آمده از مطالعه نشان داد که در گروه بیماران ضخامت و سطح مقطع تاندون آشیل راست و چپ بالاتر از گروه کنترل بود. همچنین بررسی شاخص های الاستوگرافی نشان دهنده کاهش الاستیسیته تاندون در بیماران دیالیزی نسبت به افراد سالم بود.

  کلیدواژگان: اولتراسوند، تاندون آشیل، ضخامت تاندون، الاستوگرافی، بیماران دیالیزی مزمن
 • احمد همتا*، آیدا همتا صفحات 9-20
  زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین اهداف تحقیقات در سرطان شناسی کشف تغییرات کروموزومی است که در تشکیل سلو ل های نیوپلاستیک و تومورهای بدخیم دخالت دارد. سرطان پوست در ایران بر طبق گزارش کشوری رتبه اول را در بین زنان ایران دارد. در این تحقیق به مطالعه سرطان پوست القایی در موش های نژاد SD پرداخته می شود و با روش های اینفورماتیک نواحی مشابه آنها در کروموزوم های انسان و همچنین مهم ترین ژن های کاندید در آن نواحی گزارش می گردد.

  روش کار

  در این پژوهش از موش صحرایی نژاد SD به عنوان مدل حیوانی جهت القاء سرطان پوست استفاده گردید که طی آنmg  10 از ماده کارسینوژنیک  DMBAمحلول شده در روغن کنجد به رت های تحت تیمار به روش زیر جلدی تزریق گردید. از تومور های بدست آمده برای کشت سلولی و تهیه کروموزوم های متافازی استفاده شد. بعد از رنگ آمیزی به روش GTG، کروموزوم های متافازی رنگ شده با ایدیوگرام موش صحرایی طبیعی مقایسه گردید. با مطالعه کروموزوم های متافازی، مشترک ترین تغییرات کروموزومی بین مجموعه های کروموزومی ثبت گردید. بر اساس چگونگی تغییرات و محل آن ها و با کمک پایگاه های اطلاعاتی، لیستی از ژن ها وهمچنین نقش احتمالی آن ها با توجه به روش مقایسه ژنومیک بین موش صحرایی و انسان تهیه شد.

  یافته ها

  تغییرات کروموزومی ایجاد شده طیف وسیعی از ناهنجاری های عدی و ساختاری را شامل گردید و بطور واضح، قطعاتی از کروموزوم های شماره 5، 8 و 9 دچار حذف شدگی و همجنین بخش هایی از کروموزوم شماره 7 دچار اضافه شدگی ساختاری گردیده بودند. همچنین با استفاده از روش سیتوژنتیک مولکولی فیش کاهش تعداد نسخه های ژنی در ژن های CDKN2B و KLF4 در کروموزوم 5 رت های تیمار شده نشان داده شد.

  نتیجه گیری

  با استفاده از روش های مقایسه ژنومیک و مطالعه مقالات علمی در ارتباط با ژن های مستقر در نواحی کروموزومی تغییر یافته، پیشنهاد می گردد که ژن هایCASP9،CDC2L1، CNR2، DFFA، DFFA، CCND3، EEF1A1، ASAP1، PTK2، DAG1، GPX1، MLH1، TGFBR2، TUSC2، KLF4، SLC31A1، CDKN2B، ELAVL2 و FANCG احتمالا می توانند از جمله مهم ترین ژن ها در بروز سرطان پوست در مدل ایجاد شده باشند، لذا این گروه از ژن ها و ژن های مرتبط با آن ها برای مطالعات بیشتر و دقیق تر بطور کاندید پیشنهاد می گردند.

  کلیدواژگان: رت نژاد SD، DMBA، سرطان پوست، نواربندی گیمسا، فیش
 • تکتم اعتضادی جمع، راحله رحیمی، سیده مریم موسوی* صفحات 21-27
  زمینه و هدف

  فیوکروموسیتوم یک تومور فوق العاده نادر در کودکان است که عامل هیپرتانسیون شدید در 1% کودکان محسوب می شود. این تومور بسیار نادر، تولیدکننده کاتکولامین ها با منشا سلول های کرومافینی مدولای آدرنال یا بافت پاراگانگلیونی خارج آدرنال است که می تواند تظاهرات متعدد و متنوعی داشته باشد. علامت اصلی این تومور فشارخون بالا است که در کودکان در 90% موارد فشارخون بصورت مداوم و بدون حملات فشارخون می باشد؛ سایر نشانه های این تومور شامل: سردرد، سرگیجه، گرگرفتگی، افزایش فشارخون، تعریق بیش از حد، تهوع و استفراغ است. تشخیص این بیماری با مشاهده افزایش تولید کاتکولامین ها یا متابولیت های آن ها در نمونه ادرار 24 ساعته اثبات می گردد. مطالعه حاضر گزارشی از تشخیص و درمان تومور فیوکروموسیتوما در پسربچه ای 12 ساله است.

  معرفی مورد

   بیمار پسر بچه ای 12 ساله است که با سابقه ی سردردهای مکرر از 5/3 سال پیش و با شکایت اصلی سردرد شدید، تپش قلب و تعریق، تهوع و استفراغ به اورژانس مراجعه کرده است. فشارخون بیمار در بدو ورود 130/230 بود. پس از پایدار کردن وضعیت بیمار و انجام سونوگرافی شکم و CT Scan تشخیص قطعی بیماری فیوکروماسیتوم داده شد. پس از تشخیص و به دنبال دو هفته درمان و انجام تمهیدات خاص برای خنثی کردن کاتکول آمین های آزاد شده از تومور، با جراحی لاپاروسکوپی درمان قطعی بیمار صورت گرفت.

  نتیجه گیری

  اگرچه فیوکروموسیتوما از علل نادر فشارخون در کودکان است؛ ولی باید به عنوان یک عامل فشارخون بالا به ویژه در کودکان با سردردهای طول کشیده مدنظر باشد، از این رو بررسی دقیق کودک از نظر این تومور در موارد فشار خون بالا همراه با سردرد طول کشیده توصیه می شود.

  کلیدواژگان: فئوکروموسیتوم، کودکان، فشار خون، سردرد
 • فریدون اسلامی، کیومرث فرحبخش*، حسین سلیمی بجستانی صفحات 28-42
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین مقایسه اثربخشی غنی سازی ازدواج بر مبنای تیوری انتخاب و برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) بر باورهای روابط زناشویی بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه تجربی با گروه آزمایش، گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره مهرآور شهر تهران بودند که در بازه زمانی  آبان و آذر 97 به مرکز مشاوره مراجعه کرده بودند که 30 زوج به روش هدفمند انتخاب و به دو گروه آزمایشی غنی سازی ازدواج بر مبنای تیوری انتخاب (10 زوج)، گروه آزمایشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP)  (10 زوج) و گروه گواه (10 زوج)  به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه های آزمایش مداخله هفتگی را به شکل گروهی در 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. هر سه گروه در سه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به وسیله ی مقیاس باورهای ارتباطی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد تاثیر مداخله غنی سازی ازدواج بر مبنای تیوری انتخاب و مداخله برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر باورهای ارتباطی (32/32F=، 001/0P=)، خرده مقیاس تخریب کنندگی مخالفت (80/38F=، 001/0P=)،  خرده مقیاس تغییرناپذیری همسر (71/19F=، 001/0=P)، خرده مقیاس توقع و انتظار ذهن خوانی (00/28F=، 001/0P=)،  خرده مقیاس کمال گرایی جنسی (63/18F=، 001/0P=)، و خرده مقیاس ناهمسانی جنسیتی (13/31F=، 001/0P=) موثرند و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار مانده است. همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی به منظور مقایسه دو به دو گروه ها نشان داد که تفاوتی از نظر میزان تاثیرگذاری بین دو روش وجود ندارد.

  نتیجه گیری

   بر پایه یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که غنی سازی ازدواج بر مبنای تیوری انتخاب و برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) روشی فراخور برای کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین ازدواج است.

  *فرمولها به درستی نمایش داده نمی شوند.

  کلیدواژگان: ازدواج، تئوری انتخاب، برنامه پیشگیری و بهبود رابطه، باورهای ارتباطی زناشویی
 • نسیم کاشف* صفحات 43-55

  در بالین، بلافاصله بعد از ایجاد زخم، کلونیزاسیون میکربی رخ می دهد. اثر کلونیزاسیون میکربی بر فرایند التیام زخم بسیار مهم است و به علت اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از زخم ها، تحقیقات خاص به منظور ارزیابی عوامل درمانی جدید که بتوانند التیام زخم را تسریع کنند و از بروز زخم های مزمن ممانعت کنند، ضروری به نظر می رسد.امروزه باکتری درمانی یک راه امید بخش برای مقابله با عفونت های مقاوم به دارو است که با استفاده از باکتری های بی ضرر از جایگزینی عوامل بیماری زا جلوگیری می شود. در چند سال اخیر، مطالعه بر روی میکروارگانیسم های پروبیوتیک و استفاده از آن ها در درمان عفونت های زخم مورد توجه محققان قرارگرفته است. پروبیوتیک ها این توانایی را دارند که قدرت سیستم دفاعی بدن را افزایش دهند، واکنش های ضد التهابی ایجاد کنند و فرایند التیام زخم را با تجمع سلول های التهابی در محل زخم تسریع کنند.

  کلیدواژگان: پروبیوتیکها، کلونیزاسیون میکربی، پوست، التیام زخم
 • پرستو سعادتی، اکرم سادات طباطبایی*، لیلا جبل عاملی، سمیه مکارم صفحات 56-66
  زمینه و هدف

  به دلیل افزایش عفونت دستگاه ادراری ناشی از سویه های اشرشیاکلی مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) و مقاومت آن ها به آنتی بیوتیک های رایج، توسعه عوامل ضد میکروبی موثرجدید به ویژه ترکیبات بیولوژیک مبتنی بر نانوذرات نیاز ضروری می باشد. هدف این مطالعه، بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذره یک مشتق جدید اسپایروکس ایندول علیه ایزوله های اشرشیاکلی مولد ESBLs از بیماران مبتلا به عفونت دستگاه ادراری قرار گرفت.

  روش کار

  این مطالعه مشاهد ای - توصیفی روی 60 ایزوله اشرشیاکلی بدست امده از بیمارستان های شهر کرج، انجام شد. ایزوله ها با آزمون های استاندارد بیوشیمیایی شناسایی شدند. حساسیت ضدمیکروبی ایزوله ها نسبت به سفپیم، سفتازیدیم، سفتریاکسون و سفوتاکسیم توسط روش انتشار دیسک سنجیده شد. مولدین بتالاکتامازهای وسیع الطیف توسط آزمون دیسک ترکیبی شناسایی شدند. نانوذرات مشتق جدید اسپایرواکس ایندول با روش الکتروسنتز اماده شدند و توسط میکروسکوپ الکترونی گذاره بررسی شدند. روش میکرودایلوشن براث جهت تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) نانوذرات به کار گرفته شد.

  یافته ها

   مقاومت آنتی بیوتیکی 60 ایزوله عبارتند از: سفپیم 33/23%، سفتازیدیم 66/16%، سفتریاکسون 30% و سفوتاکسیم 66/31%. بر اساس آزمون تایید فنوتیپی، 14 ایزوله به عنوان اشرشیاکلی مولد  ESBLsشناسایی شدند. مقدار MIC نانوذرات اسپایرواکس ایندول مورد مطالعه μg/ml 50 بدست امد.

  نتیجه گیری

   با انجام مطالعات بیشتر، می توان نانوذره اسپایرواکس ایندول مورد مطالعه را به عنوان یک ترکیب ضد باکتریایی جدید معرفی کرد.

  کلیدواژگان: نانوذرات اسپایرواکس ایندول، اشرشیاکلی، بتالاکتامازهای وسیع الطیف، عفونت دستگاه ادرار
 • مهرنوش بهمنی، مقصود پیری*، محمدعلی آذربایجانی، مریم دلفان صفحات 67-77
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر تمرینات تداومی هوازی و تناوبی شدید بر برخی از عوامل استرس شبکه آندوپلاسمیک (بیان ژن IRE1) و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

  روش کار

  24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (وزن 180-160 گرم)  پس از 7 ماه تغذیه با رژیم غذایی پرچرب حاوی فروکتوز در سه گروه کنترل، تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید قرار گرفتند و پنج روز در هفته به مدت دوماه پروتکل تمرینی را انجام دادند. نمونه خونی 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، جمع آوری و بافت کبد بلافاصله استخراج شد. تحلیل داده ها با آزمون ANOVA، آزمون تعقیبی توکی و همبستگی پیرسون انجام گرفت.

  یافته ها

  هر دو مدل تمرینی، کاهش بیان ژن IRE1 را در کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 نسبت به گروه کنترل به دنبال داشت (005/0=P)، اما اختلاف معناداری در دو گروه تمرینی مشاهده نشد (877/0=P). بین بیان ژن IRE1 و شاخص مقاومت به انسولین همبستگی مشاهده شد به طوری که کاهش بیان ژن IRE1 ، کاهش شاخص مقاومت به انسولین را به دنبال داشت (003/0=p ، 667/0-r=).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از هر دو روش تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید برای بهبود شاخص های مورد مطالعه آزمودنی های دیابتی نوع 2 می توان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تمرین تداومی هوازی، تمرین تناوبی شدید، دیابت نوع 2، ژن IRE1، موش صحرایی، مقاومت به انسولین
 • علی شمسی، طالب فدایی* صفحات 78-90
  زمینه و هدف

  سندروم فشار داخلی تیبیا یکی از رایج ترین آسیب های اسکلتی _عضلانی ناشی از استفاده بیش از حد در ورزشکاران و نظامیان می باشد. بر مبنای مطالعات گذشته، اطلاعات سیتماتیک و جامعی مبنی بر درصد شیوع کلی آن در جوامع مختلف در دسترس نمی باشد. از طرفی مطالعات، تاثیر تمرینات کششی و قدرتی بر بهبود این سندروم را بررسی نکرده اند. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق بررسی چهارچوب علمی تحقیقات، مرتبط با شیوع سندروم فشار داخلی تیبیا و اثر تمرینات کششی و قدرتی بر بهبود آن می باشد.

  روش کار

  برای انجام این مطالعه، جستجوی پیشینه تحقیق از طریق بانک های اطلاعاتی Google Scholar، PubMed، Science Direct  ،Elseiver و Scopus صورت گرفت.  در این جستجو از کلید واژه های  “Medial tibial stress syndrome”،  “Stretching exercises and syndrome” و “Strength exercises and syndrome که محدود به سال های 1988تا  2019 بود،  استفاده گردید.

  یافته ها

   میانگین بروز سندروم فشار داخلی تیبیا در دوندگان (67/33 درصد) بیشتر از ورزشکاران دانشگاهی (22/28 درصد) و در ورزشکاران دانشگاهی بیشتر از نظامیان (41/18 درصد) برآورد شد. سایر نتایج نشان داد، میانگین کلی شیوع سندروم در در زنان 07/27 درصد و در مردان 20/17 می باشد، که نشان دهنده شیوع بالای سندروم فشار داخلی تیبیا در زنان نسبت به مردان می باشد. به طورکلی تمرینات قدرتی عضلات دورسی فلکسور مچ پا منجر به بهبود میزان درد و کاهش نرخ بروز آسیب سندروم فشار داخلی تیبیا می شوند. همچنین، تمرینات کششی عضلات پلانتار فلکسور مچ پا، زمانی که در ترکیب با تمرینات قدرتی اعمال شوند، سبب بهبود میزان درد و کاهش نرخ بروز این آسیب می شوند. در غیر این صورت، تمرینات کششی به تنهایی اثر معنی داری بر بهبود سندروم فشار داخلی تیبیا ندارند.

  نتیجه گیری

  میزان شیوع آسیب به عنوان یک استاندارد، جهت تشخیص میزان خطر آن در ورزش و جوامع مختلف استفاده می شود. بنابراین، پژوهش حاضر می تواند اطلاعات دقیقی در زمینه شناخت شیوع سندروم فشار داخلی تیبیا، پیشگیری و درمان آن در جوامع مورد بررسی به ویژه دوندگان در اختیار مربیان و پزشکان تیم قرار دهد. شایان ذکر است در بحث درمان به مربیان و پزشکان تیم توصیه می شود، به جهت کاهش میزان درد و نرخ بروز سندروم فشار داخلی تیبیا از تمرینات قدرتی عضلات دورسی فلکسور مچ پا استفاده کنند.

  کلیدواژگان: سندروم فشار داخلی تیبیا، همه گیرشناسی، تمرینات کششی، تمرینات قدرتی
 • محمدجواد رنجبر*، سجاد بشرپور، ناصر صبحی قرامکلی، محمد نریمانی صفحات 91-102
  زمینه و هدف

  در زمینه توان بخشی دانش آموزان نارساخوان شیوه های متعددی مورد آزمایش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی توان بخشی شناختی-رایانه ای و تمرین های عملی عصب روان شناختی بر بهبود سرعت، صحت و درک مطلب کودکان نارساخوان بود.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون چند گروهی بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال نارساخوانی شهرهای آمل و محمودآباد در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل دادند که به مراکز اختلال یادگیری این دو شهر ارجاع شده بودند. تعداد 45 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با آزمون های هوش ریون و نارساخوانی نما ارزیابی شدند. بعد از تایید تشخیص توسط کارشناسان، به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و یک گروه گواه قرار گرفتند. مداخله به دو شیوه توان بخشی شناختی-رایانه ای و عملی هرکدام در 14 جلسه 45 دقیقه ای اعمال شد، ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. سرعت، صحت و درک خواندن در مرحله پیش آزمون و پس آزمون با آزمون نارساخوانی نما اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که توان بخشی شناختی رایانه ای بر سرعت و صحت خواندن اثربخشی بیشتری نسبت به روش توان بخشی عملی دارد، اما در مولفه درک خواندن، توان بخشی عملی اثربخشی بیشتری نشان داد.

  نتیجه گیری

   نتایج بیان می کند که توان بخشی شناختی با کمک رایانه و تمرین های عصب روان شناختی بدون استفاده از رایانه در بهبود عملکرد خواندن کودکان نارساخوان موثر بوده و می توانند به نوعی مکمل یکدیگر باشند.

  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی-رایانه ای، تمرین های عملی عصب روان شناختی، سرعت خواندن، صحت خواندن، درک مطلب
 • زهرا باقری حسین آبادی، فاطمه جوانی جونی، حسین وزینی*، آمنه الیکایی صفحات 103-110
  زمینه و هدف

  سرطان بیماری است که از تکثیر غیر طبیعی سلول های بدن شروع می شود و در بافت های مختلف بدن میزبان بروز می کند. درمان سرطان در حال حاضر با استفاده از داروهای شیمیایی و پرتودرمانی صورت می گیرد که در دراز مدت عوارض زیادی ممکن است برای بیمار داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد سرطانی آنتی ژن های کیست هیداتیک بر روی سلول های سرطانی رده SK-BR-3 می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه کیست هیداتیک از کشتارگاه های استان اصفهان جمع آوری و مایع کیست به همراه پروتواسکولکس جدا گردید. آنتی ژن های خام، آنتی ژن مایع کیست و آنتی ژن دفعی- ترشحی استخراج شد. رده سلولی SK-BR-3 در محیط کشت RPMI کشت داده شد. فراکسیون های مختلف آنتی ژن ها در پلیت های 96 خانه به سلول ها اضافه گردید و پس از 48 ساعت از تیمار، میزان زنده بودن سلول ها با استفاده از روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  یافته ها

  تمامی فراکشن ها دارای اثرات ضد سرطانی قابل قبولی نسبت به گروه کنترل بوده اند که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بوده است. فراکشن 60 درصدی از آنتی ژن خام انگل دارای اثرات ضد سرطانی بهتری نسبت به فراکشن 20 و 40 درصدی می باشند ولی در آنتی ژن مایع کیست و آنتی ژن دفعی- ترشحی فعالیت ضد سرطانی فراکشن سولفات آمونیوم 40 درصدی بیشتر از سایر فراکشن ها بوده است.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل از مطالعه اخیر نشان داده است که آنتی ژن های جدا شده از کیست هیداتیک انسانی دارای اثرات ضد سرطانی بر روی رده سلول سرطانی SK-BR-3 می باشند و می تواند در مطالعات آینده به عنوان کاندید برای مهار رشد سلول های سرطانی مورد استفاده گیرد.

  کلیدواژگان: سرطان، SK-RB-3، کیست هیداتیک، اکینوکوکوس گرانولوزوس
 • حورا بهزادی ساروکلائی، فاطمه علائی کرهرودی* صفحات 111-121
  زمینه و هدف

  سرطان علت 9 درصد از مرگ ومیرها را در سراسر جهان تشکیل می دهد. شیمی درمانی از مهم ترین درمان های سرطان است که به درجات مختلف، تهوع آور می باشند. مطالعات نشان داده اند اگرچه درمان های دارویی ضد تهوع و استفراغ سبب کم شدن حالت تهوع و استفراغ می شود، اما به طور کامل این حالات از بین نمی روند، بنابراین استفاده از روش های مکمل توام با روش های دارویی جهت کاهش تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی توصیه شده است. ماساژ بازتابی، یکی از درمان های مکمل و جایگزین با قدمت طولانی است.

  روش کار

  ابتدا با پرسش نامه جمعیت شناختی اطلاعات اولیه به دست آمد. بعد پرسشنامه استاندارد رودز تعدیل یافته برای کودکان، به آنان داده شد تا به آن ها پاسخ دهند. قبل از انجام شیمی درمانی شدت تهوع و استفراغ سنجیده شد و سپس در گروه کنترل فقط از داروهای ضد تهوع و استفراغ رایج استفاده گردید و در گروه مداخله علاوه بر درمان با داروهای استاندارد ضد تهوع و استفراغ نیم ساعت قبل از انجام شیمی درمانی و نیز تا پنج روز پس ازآن هرروز صبح ماساژ بازتابی کف پا انجام شد. پس از روز پنجم نیز شدت تهوع و استفراغ پرسشنامه استاندارد رودز در هر دو گروه سنجیده شد.

  یافته ها

   نتایج مقایسه وضعیت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در گروه مداخله و کنترل نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار تهوع در گروه کنترل 917/1 ±333/4 و در گروه مداخله 332/1±866/1 بود. میانگین و انحراف معیار استفراغ در گروه کنترل 801/1 ±833/5 و در گروه مداخله 257/1±266/2 بود. همچنین میانگین و انحراف معیار عق زدن در گروه کنترل 919/1± 200/5 و در گروه مداخله 014/1±733/1 بود. تفاوت آماری معناداری بین گروه کنترل و مداخله مشاهده شد (042/0=P).

  نتیجه گیری

   در پژوهش حاضر مشخص گردید که در هر دو گروه مداخله و کنترل؛ قبل از مداخله، دفعات، شدت و مدت مربوط به استفراغ و تهوع در بالاترین سطح قرار داشت که در گروه مداخله بعد از ماساژ بازتابی کف پا؛ وضعیت تهوع و استفراغ به طور معناداری کاهش پیدا کرد.

  کلیدواژگان: ماساژ رفلکسی کف پا، تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی، سرطان، پرستاری کودکان
 • عبدالرضا محمدی کوشکی، الهه نوروزی، اشکان محمدی کوشکی، نگار مرادیان، فاطمه علیپور* صفحات 122-127
  زمینه و هدف

  کاتاراکت مادرزادی یکی از مهم ترین علل نابینایی و نقص بینایی شدید در کودکان است و مسیول حدود 5 تا 20 درصد موارد نابینایی اطفال در جهان است. تشخیص و درمان زودهنگام این بیماری بسیار مهم است. با توجه به اهمیت نابینایی در اطفال و بار مالی سنگینی که بر نظام سلامت تحمیل می کند، بر آن شدیم تا به بررسی سن هنگام تشخیص کاتاراکت مادرزادی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه لنزهای تماسی بیمارستان فارابی تهران بپردازیم.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی که در بهار و تابستان سال 1398 انجام شد، با والدین تمامی کودکان مبتلا به کاتاراکت مادرزادی یک طرفه (بازه سنی کودکان هنگام مطالعه 24 تا 110 ماه) که عدسی چشم مبتلا به کاتاراکت خارج شده بود و  طی سال های 1389 الی 1396 به درمانگاه لنز بیمارستان فارابی تهران ارجاع داده شده بودند تماس گرفته شد و دعوت به مشارکت در مطالعه  شدند، تمامی مواردی که مراجعه کردند مورد مصاحبه حضوری و معاینه ی حدت بینایی قرار گرفتند و اطلاعات آن ها ثبت گردید.

  یافته ها

  از مجموع 82 کودک مبتلا به کاتاراکت مادرزادی که جهت انجام مصاحبه حضوری و معاینه دعوت شده بودند، 38 کودک (3/46%) شامل هجده دختر و بیست پسر، با میانگین سن هنگام تشخیص بیماری 94/4 ماه، (میانه: 4 ، طیف: بدو تولد تا 24 ماه) مراجعه کردند. تنها  در سه مورد (9/7%) کاتاراکت مادرزادی در بدو تولد تشخیص داده شده بود. از 35 مورد باقیمانده چهار مورد (4/11%) طی مراجعات روتین پس از تولد نوزاد تشخیص داده شده اند. 32 خانواده (2/84%) طی ماه های پس از تولد شک کرده بودند که یکی از چشم های فرزندشان مشکلی دارد. 32 خانواده طی ماه های بعد مراجعه به پزشک متخصص داشته اند که سیزده خانواده (6/40%) به متخصص اطفال مراجعه کرده اند و متخصصین اطفال در سه مورد (07/23%) موفق به تشخیص کاتاراکت مادرزادی یک طرفه شده اند. نوزده خانواده دیگر (3/59%) مستقیما به چشم پزشک مراجعه کرده اند که چشم پزشکان در نوبت اول مراجعه در شانزده مورد (2/84%) موفق به تشخیص کاتاراکت یک طرفه شده اند. لازم به ذکر است که تمامی 13 خانواده ای که در اولین مراجعه به متخصص اطفال یا چشم پزشک، به غلط، به آن ها اطمینان داده شده بود که فرزندشان سالم است قانع نشده و همگی آن ها در مراجعه ی دوم به چشم پزشک مراجعه کردند که در دوازده مورد (2/98%) تشخیص کاتاراکت یک طرفه داده شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد آموزش های معمول در طی دوران تخصص برای غربالگری کاتاراکت مادرزادی نوزادان کافی و یا کارآمد نبوده است و بهتر است ضمن رفع این نقیصه، در همایش هایی که برای متخصصین اطفال برگزار می شود، بر موضوع کاتاراکت مادرزادی و تشخیص زودهنگام آن و عوارض ناشی از عدم تشخیص به موقع تاکید گردد. غربالگری تمامی نوزادان از نظر وجود کاتاراکت با استفاده از روش ساده معاینه بازتاب قرمز چشم قویا توصیه می شود. ارجاع فوری به چشم پزشکان در موارد عدم وجود بازتاب قرمز چشم در اسرع وقت بهترین نتیجه را دربرخواهد داشت.

  کلیدواژگان: کاتاراکت مادرزادی، آفاکی، نوزادان، نابینایی کودکان
 • رضا امیدی قنبری، رحمان سوری*، احمد همت فر صفحات 128-137
  زمینه و هدف

  مطالعات نشان داده است که آدروپین با هموستاز متابولیک ارتباط دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر دویدن با شدت بالا بر سطح آدروپین سرم و مقاومت به انسولین در پسران نوجوان چاق بود.

  روش کار

  در این تحقیق نیمه تجربی، تعداد 25 پسر نوجوان چاق (سن 71/0±40/13 سال؛ وزن 37/8±05/86 کیلوگرم) در این پژوهش به طور تصادفی و هدفمند انتخاب و در دو گروه دویدن با شدت بالا و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین، فعالیت دویدن با شدت 75-60 درصد حداکثر ضربان قلب، چهار جلسه در هفته به مدت 10 هفته انجام دادند. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و وابسته در سطح معنی داری 05/0<P تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که وزن (001/0=P) و درصد چربی بدن (020/0=P) در گروه دویدن با شدت بالا در پس آزمون نسبت به پیش آزمون و نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشت. سطوح آدروپین سرم در گروه دویدن با شدت بالا نسبت به پیش آزمون و نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری یافت (003/0=P). بین تغییرات آدروپین با تغییرات وزن، درصد چربی بدن و HOMA-IR همبستگی معناداری مشاهده گردید (05/0≤P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد دویدن با شدت بالا با افزایش سطوح آدروپین سرم و در نتیجه بهبود شاخصهای متابولیک در ارتباط است.

  کلیدواژگان: آدروپین، شاخص مقاومت به انسولین، دویدن پرشدت، نوجوانان چاق
 • ابوالقاسم رزاقی، حیدر صادقی*، عادل جوهری مقدم، کامران آزما، پژمان معتمدی صفحات 138-148
  زمینه و هدف

  از آنجایی که عملکرد ضعیف پمپ و اتساع بطن چپ، هر دو در توسعه نارسایی قلبی سهیم می باشند، بهبود عملکرد پمپ و محدود کردن اتساع بطن چپ هر دو از اهداف مهم درمانی به شمار می روند. هدف از انجام این تحقیق مطالعه تاثیر توانبخشی قلبی مبتنی بر تمرینات ورزشی به دو شیوه هوازی و هوازی - مقاومتی بر عملکرد بیومکانیکی عضله قلب بیماران قلبی (MI، PCI و CABG) بود.

  روش کار

  در این تحقیق نیمه آزمایشگاهی، 51 بیمار قلبی مرد میانسال در محدوده سنی 92/5±73/55 سال در پی MI، CABG و PCI شرکت داشتند که بطور تصادفی و به تساوی در سه گروه تمرینات هوازی، تمرینات هوازی - مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. گروه های تجربی به مدت هشت هفته تمرینات هوازی زیر بیشینه انجام دادند، پروتکل تمرینی بکار گرفته شده شامل سه جلسه در هفته تمرینات توانبخشی و هر جلسه فعالیت شامل سه بخش؛ گرم کردن، فعالیت اصلی و سرد کردن بود. گروه هوازی - مقاومتی علاوه بر تمرینات هوازی، دو جلسه در هفته به مدت 15 دقیقه تمرینات مقاومتی انجام دادند.

  یافته ها

  بهبود معنی دار تمامی شاخص های عملکرد بیومکانیکی عضله قلب شامل: کسر جهشی (001/0=P)، حجم پایان دیاستول (001/0=P)، حجم پایان سیستول (001/0=P)، اندازه پایان دیاستولیک بطن چپ (001/0=P)، اندازه پایان سیستولیک بطن چپ (001/0=P)، ضخامت سپتوم بین بطنی (001/0=P) و ضخامت دیواره خلفی بطن چپ (001/0=P) در هر دو گروه تمرینات هوازی و هوازی - مقاومتی نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید. این بهبود در گروه هوازی - مقاومتی برجسته تر بود.

   نتیجه گیری

   برنامه توانبخشی قلبی مبتنی بر تمرینات ورزشی خصوصا استفاده از تمرینات هوازی - مقاومتی حداقل به مدت هشت هفته، باعث بهبود معنی دار عملکرد بیومکانیکی عضله قلب بیماران قلبی می گردد.

  کلیدواژگان: توانبخشی، تمرین ورزشی، عملکرد بیومکانیکی، بیماری کرونری قلب
 • میلاد رحیمی، محمدعلی آذربایجانی*، مقصود پیری، پروین فرزانگی صفحات 149-155
  زمینه و هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین هوازی و ویتامین D بر بیان ژن HSP70 در بافت ریه رت های قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه بود.

  روش کار

  در این پژوهش تجربی، 30 سر رت نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 5 گروه آب اکسیژنه (6=n)، گروه آب اکسیژنه + ویتامین D (6=n)، گروه آب اکسیژنه + تمرین هوازی (6=n)، گروه آب اکسیژنه + تمرین هوازی + ویتامین D (6=n) تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی نیز 5 روز در هفته، به مدت 8، با شیب 10 درجه، سرعت 8 متر و زمان 30 دقیقه در هفته اول شروع شده و در هفته آخر شیب به 10 درجه، سرعت 20 متر و زمان 60 دقیقه رسید. بیان ژن HSP70 با روش Real time & PCR اندازه گیری شد.

  یافته ها

  تمرین هوازی و ویتامین D به تنهایی باعث کاهش معنی دار بیان ژن HSP70 در مقایسه با گروه آب اکسیژنه شدند (05/0<P) اما اثر تعامل تمرین هوازی با ویتامین D معنی دار نبود (05/0<P).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد، تمرین هوازی و ویتامین D باعث بهبود استرس اکسیداتیو و التهاب بافت ریه می شود.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، استرس اکسیداتیو، HSP70
 • زهرا شمس، محمدعلی آذربایجانی*، مقصود پیری، حسن متین همایی صفحات 156-166
  زمینه و هدف

  تمرین جسمانی دارای اثرات مختلف بر دفاع آنتی اکسیدانی بوده که میزان اثر آن وابسته به شدت و مدت فعالیت می باشد، از طرف دیگر ویتامین D نیز دارای خواص آنتی اکسیدانی می باشد. با این وجود اثر همزمان این دو مداخله بر دفاع آنتی اکسیدانی به خوبی معلوم نیست. لذا، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ترکیب تمرین هوازی و ویتامین D بر غلظت GPx و تعادل  PABبافت ریه رت های قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 30 سر رت نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 20±220 گرم و سن 10 -8 هفته بطور تصادفی به 5 گروه آب اکسیژنه (6=n)، آب اکسیژنه - ویتامین D (6=n)، آب اکسیژنه - تمرین هوازی (6=n)، آب اکسیژنه -تمرین هوازی و ویتامین D (6=n) و کنترل سالم (6=n) تقسیم شدند و به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته تحت پروتکل مداخله (القا استرس اکسیداتیو، تمرین هوازی و مصرف ویتامین D) قرار گرفتند. متغیرهای تحقیق به وسیله کیت های تخصصی و به روش الایزا در بافت ریه اندازه گیری شدند. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های شپیرو ویلک، تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل واریانس دو طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تعامل تمرین هوازی با ویتامین D موجب افزایش معنی دار غلظت GPx و کاهش معنی دار تعادل PAB شد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد، ترکیب تمرین هوازی و ویتامین D موجب بهبود فعالیت آنتی اکسیدان ها و کاهش استرس اکسیداتیو می گردد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، آنتی اکسیدان، GPx، PAB
|
 • Ali Sobhani Firuzabadi, Nahid Kianmehr, Amir Davoodabadi Farahani, Azam Sameii, Anousheh Haghighi* Pages 1-8
  Background

  Musculoskeletal problems include motor movement constraints in hemodialysis patients, which affects their quality of life. Ultrasonography is currently used to evaluate superficial tendons and ligaments attached to the joint. The aim of this study was to determine the frequency and Achilles tendon’s changes as an example of tendon involvement in patients with renal failure under regular hemodialysis using ultrasound examination and its related factors.

  Methods

  This case-control study was performed among healthy individuals and patients referred to hemodialysis unit in dialysis unit of Rasoul Akram hospital in a period of one year (from April 2017 to April 2018). The inclusion criteria were end stage renal disease (ESRD) and regular hemodialysis for at least 6 months three times a week and 4 hours each session. Patients were excluded from the study because of systemic inflammatory disease, such as rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus as the cause of renal failure, previous trauma and bone fracture, TB disease. The control group was selected among healthy volunteers. An ultrasound evaluation was performed using probes with dynamic and linear array scanners with a frequency of 12 MHz.

  Results

  Thirty patients and 30 healthy subjects were enrolled. In the ultrasonography of the tendon in patients, the median and proximal areas of the right and left Achilles were compared in two groups. The ultrasonic indexes of the different parts of the Achilles tendon were higher in the patients than healthy subjects. Of course, this difference was statistically significant only in the left Achilles proximal area. In general, the elastography of left and right Achilles tendon was lower in the healthy group. There was no correlation between the mean elastography of right and left Achilles tendon with age and PTH in participant groups.

  Conclusion

  Finally, the findings from the study showed that in the patients’ group, the thickness and area of Achilles tendon and left ventricle were higher than the control group. Also, evaluation of elastography indices showed tenderness of elasticity of tendon in dialysis patients compared to healthy subjects.

  Keywords: Ultrasound, Achilles tendon, tendon thickness, elastography, Hemodialysis patients
 • Ahmad Hamta*, Ayda Hamta Pages 9-20
  Background

  One of the most important research objectives in the field of cancer is the discovery of chromosomal changes involved in the formation of neoplastic cells and malignant tumors. According to the country report, skin cancer in Iran is ranked first among Iranian's women. In this research, we will study skin induced skin cancer in SD mice and will report similar areas in human chromosomes and also the most important candidate genes in those regions.

  Methods

  In this study, SD rats were used as an animal model for induction of skin cancer in which 10 mg of carcinogens DMBA soluble in sesame oil were injected subcutaneously to rats. The tumors were obtained for cell culture and the preparation of meta-phasic chromosomes. After staining with GTG method, banding chromosomes in meta-phasic stage were compared with the normal rats' ideogram. By examining metaphase chromosomes, the most common chromosomal changes were recorded between chromosomal sets. Based on their changes and location and with the help of databases, a list of genes and their possible role were made according to the genomic comparison method between rats and humans.

  Results

  The results of the chromosomal changes included a wide range of abnormalities, and clearly, fragments of chromosomes number 5, 8 and 9 were eliminated, and also parts of chromosome number 7 were subject to chromosomal structural addition. Also, using the cytogenetic molecular method of the FISH, reduction of copy numbers in the CDKN2B and KLF4 genes was shown in the chromosome 5 of the treated rats.

  Conclusion

  Through using genomic comparison methods and studying scientific articles about the genes based on modified chromosomal regions, it is suggested that the genes including CASP9, CDC2L1 CNR2, DFFA, DFFA, CCND3, EEF1A1, ASAP1, PTK2, DAG1, GPX1, MLH1, TGFBR2, TUSC2, KLF4, SLC31A1, CDKN2B, ELAVL2 and FANCG may be one of the most important genes in the development of skin cancer in our model, so this group of genes and related genes are suggested for more and more accurate studies.

  Keywords: Breast cancer, SD rat, chromosomal changes, G-banding. FISH
 • Toktam Etezadi Jam, Rahele Rahimi, Seyed Maryam Mousavi* Pages 21-27
  Background

  One of the etiologies of severe hypertension (HTN) in 1% of children is pheocromocytoma that is a very are tumor. Origins of this rare tumor are the chromophylline cells in the medulla of the adrenal or the paraganglioma tissue out of the adrenal gland which secretes catecholamines that may have various presentations. The main symptom in 90% of patients is persistent hypertension without fluctuation. Other signs of the tumor include: headaches, vertigo, flashing, sweating, nausea and vomiting. This tumor is diagnosed with the elevation of catecholamines or their metabolites in 24 hours’ urine test. This study is a report about how pheochromocytoma is diagnosed and treated in a 12 -year -old boy.

  Case report

   The patient is a 12-year-old boy with a history of frequent headaches of 3.5 years ago that is brought to the emergency department with complaints of severe headache, palpitations, sweating, nausea and vomiting. At the beginning, the patient's blood pressure was 230/130. After stabilizing the patient and performing abdominal ultrasound and CT scan, the definitive diagnosis of pheocromocytoma was given. After diagnosis and following treatment for two weeks and doing special measures to neutralize catecholamines released from the tumor, final treatment has done with surgery.

  Conclusion

  Although pheocromocytoma is a rare cause of hypertension in children, it should be considered as a cause of high blood pressure, especially in children with long-standing headaches, so accurate examination of children with history of high blood pressure and long-standing headaches is recommended.

  Keywords: Pheocromocytoma, Children, High blood pressure, Headache
 • Fereydoun Eslami, Kiiumars Farahbakhsh*, Housein Salimi Pages 28-42
  Background

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of marriage enrichment based on selection theory and PREP program on marital relationship beliefs.

  Methods

    The present study was a quasi-experimental with experimental, control, pretest design, and post-test. The statistical population of this study was couples referring to Mehrvar Consulting Center in Tehran who were referred to counseling center during Nov 2018 period. 30 couples were selected by purposeful method and divided into two experimental marriage enrichment groups based on the theory of choice (10 couples), The experimental group PREP (10 couples) and the control group (10 couples) were randomly assigned. Test groups received weekly intervention in a group in 8 sessions of 90 minutes. All three groups were evaluated in three stages: pre-test, post-test and follow-up by means of communication beliefs scale. Data were analyzed using repeated measure ANOVA.

  Results

  The results showed that the effect of marriage enrichment intervention on the basis of selection theory and intervention program of prevention and improvement of relationship on communication beliefs (F= 32.32, P= 0.001), disagreemeent is destructive (F = 38.80, P= 0.001), partner cannot change (F =19.71, P= 0.001), mind reading is expected (F= 28.00, P= 0.001), sexual perfection (F= 18.63, P= 0.001), and the sex are different (F= 31.13, P= 0.001), and this effect has remained stable in the follow-up phase. Also, the results of Tukey's post hoc test in order to compare two and two groups showed that there is no difference in the degree of influence between the two methods.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be concluded that enrichment of marriage based on selection theory and PREP is a prerequisite for reducing marital couples' ineffective communication beliefs.

  Keywords: Marriage, Choice theory, Prevention, improvement of relationship, Marital communication beliefs
 • Nasim Kashef* Pages 43-55

  Immediately after wounding, microbial colonization occurs. The effects of microbial wound colonization on healing process are particularly important and therefore, based on the significant economic and social impact of wounds, a higher level of research is needed to evaluate the potential new therapeutic agents that can lead to wound healing acceleration.Today, bacteriotherapy is a promising way to fight infections by employing harmless bacteria to displace pathogenic microbes. Probiotics are among these new agents which are widely used and extensively studied for treatment of wound infections. Probiotics have the ability to strengthen the immune system, produce anti-inflammatory action and enhance wound healing process following accumulation of inflammatory cells in the site of wound.

  Keywords: probiotics, microbial colonization, skin, wound healing
 • Parastoo Saadati, Akram Sadat Tbatabaee Bafroee*, Leila Jabalameli, Somayeh Makarem Pages 56-66
  Background

  Due to the increase in urinary tract infection (UTI) caused by Extended- Spectrum β-lactamases (ESBLs) producing Escheria.coli strains and their resistance to conventional antibiotics, the development of new effective antimicrobial agents particularly nanoparticle based biological compounds is urgently required. The aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of a new derivative of spirooxindole nanoparticles against ESBLs producing E. coli isolates obtained from patients with UTI.

  Methods

  This descriptive-observational study was performed on 60 E. coli isolates from Karaj city hospitals. Isolates were identified by standard biochemical tests. Antimicrobial susceptibility of isolates against Cefepime, Cefotaxime, Ceftazidime, Ceftriaxone, was determined using the Disk Diffusion Method. The new derivative of spiroxindole nanoparticles was prepared by electrosynthesis and examined with a scanning electron microscopy (SEM). ESBLs producing isolates were detected by the Combined Disk test. The broth microdilution method was performed to determine the Minimum inhibitory concentration (MIC) of nanoparticles

  Results

  Antibiotic resistance of 60 Escherichia coli isolates was as follows: Cefepime 23.33%, Ceftazidime 16.66%, Cetfriaxone 30% and Cefotaxime 31.66%. 14 ESBLs producing Escherchia coli isolates were identified by a phenotypic confirmatory test. The MIC value of the understudied spirooxindole nanoparticles was obtained to be 50μg/ml.

  Conclusion

  Undertaking further studies, the understudied spirooxindole nanoparticle can be introduced as a new antibacterial compound.

  Keywords: Spirooxindole nanoparticles, Escherichia coli, ESBLs, Urinary Tract Infection
 • Mehrnoosh Bahmani, Maghsoud Peeri*, Mohammadali Azarbayjani, Maryam Delfan Pages 67-77
  Background

  The purpose of this study was to determine effect of the aerobic continuous versus high-intensity, interval training on IRE1 expression and its correlation with insulin resistance index of liver tissue in rats with type 2 diabetes mellitus.

  Methods

  Twenty-four heads of male Wistar rats (weight 160-180 g) after 7 months of high-fructose-containing diet were divided into three groups of control, aerobic continuous and intermittent exercise. They practiced the protocol in five days a week for two months. Blood samples were collected 24 h after the last training session, and liver tissue was immediately extracted. Pearson correlation, one-way ANOVA and Tukey post hoc test were used to analyze the data.

  Results

  Both exercise models reduced IRE1 gene expression in the liver of type 2 diabetic rats compared to the control group (P=0.005), but no significant differences were observed between the two exercise groups (P=0.877). There was a correlation between the expression of IRE1 gene and insulin resistance index such that decrease of IRE1 gene expression resulted in decrease of insulin resistance index (r=-0.667, p=0.003).

  Conclusion

  The results of this research show that both HIIT and continuous aerobic training can be used to improve the studied parameters in type 2 diabetic subjects.

  Keywords: Aerobic Continuous Exercise_High-intensity interval training_Type 2 Diabetes_IRE1 Gene_Rat_Insulin resistance
 • Ali Shamsi Majelan, Taleb Fadaei Dehcheshmeh* Pages 78-90
  Background

  Medial tibia stress syndrome (MTSS) is one of the most common musculoskeletal injuries caused by overuse in athletes and the military. Based on past studies, there is not available comprehensive systematic information on the percentage of its prevalence in different communities. On the other hand, studies have not examined the effect of stretching and strength exercises on the improvement of this syndrome. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the scientific framework of research related to the prevalence of Medial tibia stress syndrome and the effect of stretching and strength exercises on its improvement.

  Methods

  For this study, the research background was searched through the databases of Google Scholar, PubMed, Science Direct, Elsevier and Scopus. The keywords "Medial tibia stress syndrome", "Stretching exercises and syndrome" and "Strength exercises and syndrome" were limited to 1988 to 2018, used.

  Results

  The average of incidence of tibia's internal pressure syndrome in runners (33.67%) was higher than in college athletes (28.22%) and in college athletes were more than military (18.41%). Other results showed the total average of prevalence of MTSS in women was 27.07% and in men was 17.20%, indicating a high prevalence of MTSS in women compared to men. In general, ankle flexor dorsi muscles training lead to improve pain and reduce the incidence rate of MTSS injury. Also, flexor plantar flexor muscles stretching exercises, when combined with strength training, can improve pain and reduce the incidence of injury. Otherwise, stretching exercises alone do not have a significant effect on the improvement of MTSS.

  Conclusion

  The rate of injuries prevalence as a standard is used for determining its risk in sports and in different societies. Therefore, the present study can provide accurate information on the recognition of prevalence of MTSS and attention to prevention and treatment of MTSS in studied communities, especially runners and team physicians. It is worth noting that in the discussion of treatment, coaches and team physicians are advised to use ankle dorsi flexor muscles strength exercises to reduce the rate of pain and the incidence of MTSS.

  Keywords: Medial tibia strees syndrome, Epidemiology, Stretching Exercises, Strength Exercises
 • MohammadJavad Ranjbar*, Sajjad Basharpoor, Nasser Sobhi Gharamaleki, Mohammad Narimani Pages 91-102
  Background

  Numerous methods have been tested in the field of rehabilitation of dyslexic students. The purpose of this study was to compare the effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation and neuro-psychological exercises on reading speed, accuracy and comprehension of students with dyslexia.

  Methods

  The method was quasi-experimental and its design was multi-group with pretest and posttest phases. The statistical population was included all elementary school students with developmental dyslexia of Amol and Mahmood-abad cities during the academic year of 1397-98, who were referred to learning disability centers. 45 samples were selected by convenience sampling and assessed by Raven IQ test and a Persian version of reading and dyslexia test (NAMA). Samples were randomly assigned to experimental and control groups after confirming diagnose from LD experts. Interventions were conducted in methods of computer-based cognitive rehabilitation and practical cognitive rehabilitation for experimental groups in 14 sessions, but the control group did not receive any intervention. Reading speed, accuracy and comprehension were measured via NAMA test in two pre-test and post-test stages. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance with Bonferroni post-hoc test.

  Results

  The results showed that computerized cognitive rehabilitation was more effective on the amount of reading speed and accuracy, but in comprehension, the practical method was more effective.

  Conclusion

  Computerized cognitive rehabilitation and practical cognitive rehabilitation are effective on dyslexia and these interventions can be complementary to each other in order to improve reading performance.

  Keywords: Computerized cognitive rehabilitation, Neuro-psychological exercises, Reading speed, Reading accuracy, comprehension
 • Zahra Bagheri-Hosseinabadi, Fatemeh Javani Jouni, Hossein Vazini*, Ameneh Elikaei Pages 103-110
  Background

  Cancer is a disease that starts from abnormal proliferation of cells in the body and occurs in different tissues of the host body. Cancer treatment is currently being treated with chemical drugs and radiation that can have long-term complications for the patient. The aim of this study was to investigate the anticancer effects of hydatid cyst antigens on SK-BR-3 cancer cell lines.

  Methods

  In this study, hydatid cysts were collected from slaughterhouses in the province of Isfahan and the fluid removed with Protoscolex. Crude antigens, cyst fluid antigens and excretory-secretory antigens were extracted. SK-BR-3 cell line was cultured in RPMI medium. Different antigen fractions were added to the cells in 96-well plates and after 48 hours of treatment, cell viability was assessed using MTT assay.

  Results

  All fractions had acceptable anti-cancer effects compared to the control group, which was statistically significant. The fraction of 60% of ammonium sulfate of the crude antigen had better anticancer effects than the 20% and 40% fraction, but in the liquid cyst antigen and the excretory-secretory antigen, the anticancer activity of the ammonium sulfate 40% fraction was higher than the other fractions.

  Conclusion

  The results of the present study showed that antigens isolated from human hydatid cysts have anticancer effects on SK-BR-3 cancer cell line and can be used in future studies as candidates for cancer prevention.

  Keywords: Cancer, SK-RB-3, Hydatid cyst, Echinococcus granulosus
 • Hora Behzadi Saroukolayi, Fatemeh Alaee Karahroudy* Pages 111-121
  Background

  Cancer accounts for 9% of all deaths worldwide. Chemotherapy is one of the most important cancer treatments that are nauseating to varying levels. Studies have shown that although anti-nausea and vomiting medications reduce nausea and vomiting, they do not completely eliminate them, so using complementary therapies with medication to reduce nausea and vomiting caused by chemotherapy is recommended. Reflective massage is one of the long-standing alternative therapies.

  Methods

  Initially, demographic questionnaire was used to obtain the baseline information. Next, the modified Rhodes standard questionnaire for children was given to respond them. The intensity of nausea and vomiting was measured before chemotherapy and then in the control group only the usual anti-nausea and vomiting drugs were used. In the intervention group, in addition to the treatment with standard anti-nausea and vomiting drugs, half an hour before chemotherapy and up to five days subsequently, reflexology massage was performed every morning. After the fifth day, the intensity of nausea and vomiting was assessed in both groups.

  Results

  The results of comparing the situation of nausea and vomiting caused by chemotherapy-induced in the school-aged cancer patients treated with standard anti-nausea and vomiting drugs in the intervention and control groups showed that the mean and standard deviation of nausea in the control group was and in the intervention group 4.333±1.917, 1.866±1.332, respectively. Mean and standard deviation of vomiting in control group was 5.5338±1.801 and in intervention group was 2.6261±1.257. Mean and standard deviation of vomiting in control group was 5.200±1.919. There was a significant difference between the control and intervention groups (P = 0.042)

  Conclusion

  In the present study, it was found that in both intervention and control groups, before intervention, the highest frequency, intensity and duration of vomiting and nausea were observed. After reflexology massage, the nausea and vomiting status was significantly reduced in intervention group.

  Keywords: Foot reflexology, Chemotherapy Nausea, Vomiting, Cancer, Pediatric Nursing
 • Abdolreza Mohammadi Kooshki, Elahe Norouzi, Ashkan Mohammadi Kooshki, Negar Moradian, Fateme Alipour* Pages 122-127
  Background

  Congenital cataract is one of the most important causes of blindness and severe visual impairment in children. Early diagnosis and treatment of congenital cataract is essential. Considering the great importance of blindness in children and the massive expense that burden to the health care system, we planned a study to assess the age of unilateral congenital cataract diagnosis in the children referred to contact lens clinic at Farabi Eye Hospital in Tehran.

  Methods

  This descriptive study was performed in the spring and summer of 2019. All the aphakic children due to unilateral congenital cataract referred to contact lens clinic at Farabi eye hospital from 2010 to 2017 were invited for participation in the study. For those persent, the family face to face interview and visual acuity examination were performed.

  Results

  Of 82 children who called for interviews, 38 patients (46.3%) accepted to participate in this study and were ready for the interview. The mean age at diagnosing was 4.94 months (Median: 4, Range 0-24). Only 3 cases (7.9%) were diagnosed at birth. 4 patients’ congenital cataract (11.4%) were diagnosed during routine follow up after hospital discharge. From the remaining 32 children, 13 families referred to pediatricians, and just 3 cases (23.07%) were diagnosed. Nineteen families referred to ophthalmologists, and congenital cataract was diagnosed in 16 (84.2%) of them. All 13 cases whom congenital cataract was not diagnosed by neither pediatricians nor ophtalmologists referred to the ophthalmologists in 2nd visit, and 12 cases were diagnosed.

  Conclusion

  Red reflex examination in all newborns is highly recommended, and suspected cases should be promptly referred to an ophthalmologist. It seems that the training during the residency course for pediatricians about congenital cataract screening is not sufficient or effective. It is of great importance emphasis on of early diagnosis and treatment of congenital cataract to achieve an excellent visual outcome.

  Keywords: Congenital cataract, Aphakic, Blindness, Children
 • Reza Omidi Ghanbari, Rahman Soori*, Ahmad Hemmatfar Pages 128-137
  Background

  Studies have shown that adropine is associated with metabolic homeostasis. The aim of the present study was to investigate the effect of high intensity running on serum adropine level and insulin resistance in obese adolescent boys.

  Methods

  In this semi-experimental study, 25 obese adolescents (mean age 13.40±0.71 years; weight 86.05±8.37 kg) were randomly selected and divided into two groups of running and control. The training group, running at 60-75% of maximal heart rate, performed four sessions per week for 10 weeks. Data were analyzed by independent and dependent t-test at the P<0.05.

  Results

  The results of this study showed that weight (P=0.001) and body fat percentage (P=0.020) were significantly decreased in the high intensity running post-test compared to the pre-test and the control group. Serum adropine levels were significantly increased in the high-intensity running group compared to the pre-test group and the control group (P=0.003). There was a significant correlation between changes in adropine and changes in body weight, body fat percentage and HOMA-IR (P<0.05).

  Conclusion

  High-intensity running is associated with the higher adropine levels and as a result, improve indices of metabolic.

  Keywords: Adropine, Insulin resistance, High intensity running, Obese adolescentss
 • Abolghasem Razaghi, Heidar Sadeghi*, Adel Johari Moghadam, Kamran Azma, Pezhman Motamedi Pages 138-148
  Background

  Since poor pump function and left ventricular dilatation both contribute to the development of heart failure, improving pump function and limiting left ventricular dilatation are both important therapeutic targets. The aim of this study was to investigate the effect of cardiac rehabilitation based on aerobic and aerobic-resistance exercises on the biomechanical function of cardiac myocardium (MI, PCI and CABG).

  Methods

  In this quasi-experimental study, 51 middle-aged male patients aged 55.73±5.92 were followed by MI, CABG, and PCI randomly and equally in three groups of aerobic training, aerobic-resistance training and control were divided. The experimental groups performed sub-maximal aerobic exercises for 8 weeks. The training protocol consisted of three sessions per week of rehabilitation exercises and each activity session consisted of three sections: warm-up, core activity, and cooling. Aerobic-resistance group In addition to aerobic training, they performed resistance training twice a week for 15 minutes.

  Results

  Significant improvement in all biomechanical performance indices of myocardium including: ejection fraction (P=0.001), end diastolic volume (P=0.001) and end systolic volume (P=0.001), left ventricular end diastolic (P=0.001), left ventricular end systolic (P=0.001), inter-ventricular septal thickness (P=0.001), and left ventricular posterior wall thickness (P=0.001). Both aerobic and aerobic-resistance training groups were significantly better than the control group. This improvement was more pronounced in the aerobic-resistance group.

  Conclusion

  Exercise-based cardiac rehabilitation program, especially using aerobic-resistance training for at least 8 weeks, significantly improves the biomechanical function of cardiac muscle in patients.

  Keywords: Rehabilitation, Exercise Training, Biomechanical Function, Coronary Heart Disease
 • Milad Rhimi, MohamadAli Azarbayjani*, Maghsoud Peeri, Parvin Farzanegi Pages 149-155
  Background

  The purpose of present study was to investigate the effect of aerobic training and vitamin D on the gene expression of HSP70 in the lung tissue of rats exposed to oxygenated water.

  Methods

  In this experimental study, 30 male male Wistar rats were randomly divided into five groups of six each: oxygenated water, oxygenated water plus vitamin D, oxygenated water plus aerobic training, and oxygenated water plus aerobic training plus vitamin D. The groups underwent the respective interventions for 8 weeks. HSP70 gene expression were measured by real time and PCR.

  Results

  The aerobic training and vitamin D a lonely caused significant decrease in gene expression of HSP70 compared to oxygenated water (P<0.05) but the interaction effect of aerobic training and vitamin D interactiondid not significant.

  Conclusion

  It seems that aerobic training and vitamin D induce improve of oxidative stress and inflammation in lung tissue.

  Keywords: Aerobic training, Oxidative Stress, HSP70
 • Zahra Shams, MohammadAli Azarbayjani*, Maghsoud Peeri, Hasan Matin Homaee Pages 156-166
  Background

  Physical activity has various impacts on antioxidant defense, which depends on its intensity and duration. On the other hand, ALSO vitamin D has antioxidant properties. However, the simultaneous effect of these interventions on antioxidants is not well understood. So, the aim of present study was to investigate theeffects of combination of aerobic training and Vitamin Don GPx concentration and oxidant–antioxidant balance (PAB) in lung tissue of rats exposed to Hydrogen Peroxide.

  Methods

  In this experimental study, 30 male Wistar rats weighing 220 ± 20 g, aged 8 -10 weeks were randomly divided into 5 groups of oxygenated water (n = 6), oxygenated water - vitamin D (6 = n), oxygenated water - aerobic exercise (n = 6), oxygenated water - aerobic exercise and vitamin D (n = 6) and healthy control (n = 6) were divided into intervention protocol for 8 weeks and 3 sessions per week. (Induction of oxidative stress, aerobic exercise and vitamin D intake). Research variables were measured by specialized kits and ELISA in lung tissue. Inferential data were analyzed using Shippo-Wilk tests, one-way ANOVA, two-way ANOVA and Bonferroni post hoc test.

  Results

  The interaction of aerobic training with vitamin D caused increase in GPx and significant decrease in PAB (P>0.05).

  Conclusion

  According to the results of this study, the combination of aerobic exercise and vitamin D under conditions of induction of oxidative stress can induce improve the antioxidant activity and reduce oxidative stress and has protective effect on lung tissue.

  Keywords: Aerobic training, Antioxidants, GPx, PAB