فهرست مطالب

پژوهشنامه حقوق فارس‏ - پیاپی 4 (پاییز 1398)
 • پیاپی 4 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین علایی*، جعفر براتی صفحات 9-33
  در این مقاله به بررسی و نقد دادرسی اداری در هیات های رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور خواهیم پرداخت. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با توجه به رسالت والای نظام آموزش عالی کشور در تربیت نیروی متخصص برای جامعه، ضرورت دارد استقلال عمل آن ها حفظ گردد و مقامات سیاسی نتوانند بر آن ها اعمال نفوذ نمایند. اما از طرف دیگر، وجود قوانین و مقرراتی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی و تصفیه اساتید ناکارآمد ضرورت دارد. بنابراین دادرسی در هیات های رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی اهمیت ویژه ای دارد. مطابق قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1365 همراه با اصلاحات 1384، به تخلفات اعضای هیات علمی به استثنای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد در هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می گردد. اعمال نفوذ سیاسی در تصفیه اساتید، فقدان مقررات در خصوص استقلال قضات هیات ها، عدم ضرورت تسلط قضات به مسایل حقوقی، اعمال مجازات مضاعف، عدم تناسب تخلف با مجازات در برخی از موارد و عدم پیش بینی امکان اعاده دادرسی از نقص های اصلی این قانون است.
  کلیدواژگان: اعضای هیات علمی، قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی، آئین نامه اجرایی، اصول دادرسی منصفانه
 • سید علی ربانی موسویان، سیده پریسا اندک* صفحات 35-56

  دو کشور ایران و عراق به جهت تشابهات مذهبی و فرهنگی از قوانین نسبتا نزدیکی به یکدیگر برخوردار هستند،  و هر دو داعیه دار ابتنای قوانین خود بر اساس شریعت مقدس اسلام می باشند. یکی از قوانین موضوعه دو کشور، قانون مجازات است و از اهم جرایم مطروحه در هر دو قانون، قتل عمد می باشد که علیرغم ادعای مذکور مجازات های متفاوتی در قوانین جزایی دو کشور برای آن وضع گردیده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی با مقایسه دو قانون مذکور، تفاوت ها و تشابهات مجازات جرم مذکور را بررسی و تبیین نماید و در نهایت میزان انطباق هر یک از دو قانون را با مبانی فقه اسلامی مشخص نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در قوانین کیفری ایران، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در ایران مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد،  قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دایم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته اگر چه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل می گردد. در این میان رییس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بی قید و شرط قاتل وی اعدام مقرر گشته است. در نهایت روشن می گردد مجازات قتل عمدی در حقوق موضوعه ایران مطابق با مبانی شرعی است حال آن که در حقوق موضوعه عراق، مبنای عرفی جای شرع را گرفته است.

  کلیدواژگان: قتل عمد، قصاص نفس، اعدام، حبس دائم، قانون مجازات ایران، قانون مجازات عراق
 • سید حسام الدین رفیعی طباطبایی*، مطهره سادات رفیعی طباطبایی صفحات 57-76
  از میان حوزه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متاثر از تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تاثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسایل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظام های حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایر حوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.
  کلیدواژگان: وکالت، مشاوره حقوقی، مشاوره قضایی، نظام قضایی، تاریخ حقوق
 • برهان خاطری صفحات 77-95

  اهمیت و جایگاه قوانین کیفری به حدی است که ارزش های اساسی و واقعیات اخلاقی هر جامعه و کشوری را می توان در آن ملاحظه نمود؛ تا جایی که اگر کسی بخواهد در هر نقطه ای از جهان زندگی کند باید هنجارهای حمایت شده در قوانین جزایی آن سرزمین را فرا گیرد و در مسیر آن گام بردارد. قوانین جزایی در سراسر جهان مبتنی بر اصول و قواعدی هستند که حافظ حقوق اساسی بشرند. شیوه تدوین و تقنین قوانین جزایی دارای حساسیت و متدهای خاص خود می باشد. قانون گذار قوانین کیفری  باید بر اهمیت و جایگاه والای کار خود آگاه بوده و بیش از همه کوشش نماید تا قانون کیفری بدون هر گونه ایراد و اشکال در قانون نویسی و جرم انگاری تصویب گردد و اجرای آن برای مجریان قانون خالی و عاری از هرگونه ابهام و تردید باشد.

  کلیدواژگان: قوانین جزایی، جرم انگاری، ارزش ها، جرم و مجازات، کنترل جرم
 • رستم علی اکبری صفحات 97-117

  سازمان ملل متحد از بدو تاسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق سازوکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، می تواند بر اساس مقررات منشور ملل متحد اقدام نموده و مجازات هایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارایه راهکارهایی در این زمینه می باشد. از مهم ترین علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ضعف در مکانیسم های نظارت بر تصمیمات شورای امنیت توسط سازمان ملل متحد، یکجانیه گرایی شورای امنیت و سیاسی کاری این نهاد (استفاده از حق وتو) می باشد. با توجه به نتایج پژوهش از جمله راهکارهای حل این مسیله همکاری لازم و هماهنگی شورای امنیت با سایر بخش های سازمان ملل متحد، نظارت مستمر سازمان ملل متحد بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، توجه ویژه شورای امنیت به درگیری های مسلحانه و حل تعارضات میان کشورهای متخاصم و... اشاره نمود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

  کلیدواژگان: صلح و امنیت بین المللی، منشور ملل متحد، شورای امنیت، یکجانبه گرایی، حق وتو
 • سعید سیاه بیدی کرمانشاهی*، رضا محبی صفحات 119-135
  تنظیم کنندگان مقررات اوراق بهادار در سراسر جهان میزان فعالیت و پلتفرم های ارزهای دیجیتال را در حوزه صلاحیت خود بررسی می کنند. بیشتر تنظیم کنندگان معتقدند که میزان اختیارات نظارتی آن ها کاملا به فعالیت های عملیاتی واقعی عملکرد سیستم ارزهای دیجیتال بستگی دارد. در برخی از حوزه های قضایی، عملیات ارزهای دیجیتال به عنوان خدمات الکترونیکی یا ارایه محصولات مالی تحت نظارت قرار می گیرد. شرکت کنندگان کلیدی در جامعه ارز مجازی، مانند Overstock.com و LedgerX،به طور فزاینده ای این موقعیت را اتخاذ می کنند که پیروی کامل از الزامات نظارتی موجود را در حدی انجام دهند که عملیات ارزهای دیجیتالی آن ها در محدوده مقررات موجود باشد. این رویکرد، محتاطانه است و احتمالا رشد بازار ارز مجازی را تسهیل خواهد کرد. بااین وجود، این رویکرد مستلزم فعالیت های گسترده در زمینه انطباق با قانون است.
  کلیدواژگان: استرالیا، کالیفرنیا، چین، خدمات الکترونیکی دانمارک، محصولات مالی، خدمات مالی، کلاهبرداری، LedgerX، نیویورک، Overstock.com، ترفند پانزی (Ponzi scheme)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، پرونده Shavers
|
 • Hosein Alaee *, Jafar Barati Pages 9-33
  In this article, we will review and critique the administrative proceedings in the commissions for investigating the violations of the faculty members of universities and higher education institutions of the country. The importance of this research is that due to the high mission of the country's higher education system in training skilled workers for society, it is necessary to maintain their independence of action and political officials cannot influence them. But on the other hand, there are rules and regulations necessary to deal with disciplinary violations by faculty members and to purge incompetent professors. Therefore, litigation is of special importance in the commissions for investigating the violations of faculty members. According to the law on disciplinary regulations of the faculty of universities and higher education and research institutes of the country approved by the Islamic Consultative Assembly in 1364 and its executive regulations approved in 1364, along with the 1384 amendments, the violations of faculty members except faculty members of Azad Islamic University will be considered in the primary and review boards. The imposition of political influence on the liquidation of professors, the lack of regulations on the independence of judges of committees the lack of need for judges dominance on legal issues, the imposition of double punishment, the incompatibility of violations with punishment in some cases and the impossibility of retrial are the main shortcomings of this law.
  Keywords: Faculty Members, Law on Investigation of Violations of Faculty Members, Executive Regulations, Principles of Fair Trial
 • Syed Ali Rabbani Mousaviyan, Syede Parisa Andak * Pages 35-56

  The two countries of Iran have relatively close laws for religious and cultural similarities, and both claim to have their own laws based on the sacred law of Islam .one of the laws of the two countries is the penal code, and one of the major offenses in both laws is intentional homicide, despite the different penalties provided for in the two countries ‘penal laws. The present study attempts to study and explain the differences and similarities of the mentioned punishment by comparing the two laws with a descriptive and analytical method and finally determine the degree of conformity of both laws with Islamic jurisprudence. The findings of the study indicate that the punishment of premeditated murder in Iranian criminal law, retribution and in the Iraqi state is one of the three punishments of life imprisonment or provisional imprisonment, execution and life imprisonment or execution. in Iran, the primary punishment for premeditated murder is retribution, and in Iraq, the primary punishment for deliberate murder, temporary or permanent imprisonment, and in certain cases, the death penalty, although most cases and cases of premeditated murder included .the president is on exception and has stipulated that the Iraqi code, the primary and unconditional punishment of his killer, be executed .the president is on exception, and the death penalty is stipulated by the Iraqi penal code. Ultimately, it is clear that the punishment of intentional murder in Iranian law is in accordance with sharia principles, while in Iraqi law, the customary law has taken the place of sharia.

  Keywords: Deliberate Murder, Retribution of the soul, Execution, Life imprisonment, Iranian Law, Iraqi Law
 • Seyyed Hesamoddin Rafiee Tabatabaei *, Motahhare Sadat Rafiee Tabatabaei Pages 57-76
  Among the various fields of the humanities in various societies, no field can be found that is not significantly influenced by history and the ups and downs of the times, and the passage of time has not affected it for a long time. Meanwhile, the legal and judicial spheres are no exception to this rule, and he and everything that belongs to them have undergone a change in the course of history. Legal history constitutes a major part of the history of civilized societies; and being aware of the evolution of any civilization requires a correct understanding of the various legal issues of past periods. In order to see how the issue of developments in the institution of advocacy and legal and judicial counseling has been discussed from the past to the present and what developments have taken place in the legal and judicial systems of Iran in the past, in this article, which is a research in the field of legal history, We will address the issue. Because eliminating any shortcomings in these areas, like other specialized areas, requires the use of past experience, and achieving this goal will not be possible except by examining and studying the historical background of the subject.
  Keywords: Advocacy, Legal Advice, Judicial Advice, Judicial System, Legal history
 • Borhan Khateri Pages 77-95

  The importance and status of criminal law is such that the fundamental values and moral realities of any society and country can be considered, so much so that if one wants to live anywhere in the world, one must learn the norms protected in the criminal law of that land. Take it and take a step in that direction. Criminal law around the world is based on principles and rules that protect human rights. The method of drafting and legislating criminal laws has its own sensitivities and methods. The legislator of criminal law should be aware of the importance and high status of his work and try his best to pass the criminal law without any objections and problems in writing and criminalizing the law, and its implementation should be clear and unambiguous for law enforcement officials.

  Keywords: Criminal law, Criminalization, values, crime, punishment, crime control
 • Rostam Aliakbari Pages 97-117

  Since its inception, the United Nations has witnessed many developments. The United Nations in general, and the Security Council and the General Assembly in particular, have taken numerous and varied steps to maintain international peace and security. The Security Council, through its mechanism under the Charter of the United Nations, may, in the event of a threat to international peace and security, act in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations and impose sanctions on the offending State. The aim of the present study is to investigate the factors affecting the inefficiency of the Security Council in maintaining international peace and security and to provide solutions in this regard. One of the main reasons for the inefficiency of the Security Council in maintaining international peace and security is the weakness in the mechanisms of monitoring the decisions of the Security Council by the United Nations.According to the research results, among the solutions to solve this problem are the necessary cooperation and coordination of the Security Council with other parts of the United Nations, continuous monitoring of UN Security Council decisions and actions, special attention of the Security Council to armed conflicts and resolving conflicts between Mentioned hostile countries, etc.The present research method is descriptive-analytical.

  Keywords: International Peace, Security, The UN Charter, the Security Council, Unilateralism, Veto Power
 • Saeed Siahbidi Kermanshahi *, Reza Mohebbi Pages 119-135
  Securities regulators around the world are examining the extent to which digital currency activities and platforms are within the scope of their jurisdiction. Most regulators take the position that the extent of their oversight authority is entirely dependent on the actual functional activities of the digital currency system operations. In some jurisdictions, digital currency operations deemed to be electronic services or financial product offerings are subject to oversight. Key participants in the virtual currency community, such as Overstock.com and LedgerX, are increasingly taking the position that they will pursue full compliance with existing regulatory requirements to the extent that their digital currency operations fall within the scope of existing regulation. This approach is prudent and likely to facilitate growth of the virtual currency market. The approach does, however, require extensive legal compliance activity.
  Keywords: Australia, California, China, Denmark, electronic services, financial products, Financial Services, Fraud, LedgerX, New York, Overstock.com, Ponzi scheme, Securities, Exchange Commission, Shavers case