فهرست مطالب

صنعت تاسیسات - پیاپی 244 (اردیبهشت 1399)
 • پیاپی 244 (اردیبهشت 1399)
 • 70 صفحه، بهای روی جلد: 120,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/03/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اخبار علمی و صنعتی
  صفحه 3
 • در محضر استاد
  مهندس سید مجتبی طباطبایی صفحه 5
 • پرونده های والاچی (محافظ)
  مهندس سید مجتبی طباطبایی صفحه 9
 • چالشهای فنی تاسیساتی
  ترجمه: مهندس سید مجتبی طباطبایی صفحه 14
 • سینما تاسیسات (خطر نزدیک)
  مهندس سید مجتبی طباطبایی صفحه 15
 • کنترل انتشار بیماری با افزایش تهویه
  ترجمه: دکتر سید علی اکبر طباطبایی صفحه 19
 • چک لیست های تاسیساتی
  ترجمه: مهندس سید مجتبی طباطبایی صفحه 24
 • اثرات مخرب آنبالانسی
  مهندس وحید عزیزی صفحه 25
 • از بین رفتن رطوبت در انجماد
  ترجمه: مهندس سید مجتبی طباطبایی صفحه 30
 • مقابله با ویروس های هوازی به روش ASHRAE
  مهندس علیرضا حدادی صفحه 41
 • 101 خطای رایج در طراحی تاسیسات
  ترجمه: مهندس سید مجتبی طباطبایی صفحه 46
 • دستگاه های تهویه مطبوع پرتابل
  ترجمه: دکتر سید علی اکبر طباطبایی صفحه 51
 • فهرست بهای خدمات تاسیساتی
  صفحه 55
 • بازار تاسیسات
  صفحه 69