فهرست مطالب

صوت و ارتعاش - سال هشتم شماره 16 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال هشتم شماره 16 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی خاقانی*، مسعود آسایش صفحات 3-11

  عوامل محیطی می توانند بر عملکرد قطعات مکانیکی اثرگذار باشند. پیری یکی از این عوامل است. اثر پیری بر یراق آلات خطوط انتقال برق به صورت خوردگی و فرسایش بروز پیدا می کند. تاثیرات ناشی از این عامل در مناطق ساحلی و نواحی که دارای آب و هوایی با درصد رطوبت بالا که حاوی ذرات ریز نمک هستند غیرقابل چشم پوشی است. در این تحقیق اثر شرایط مه نمکی به عنوان یک عامل محیطی برروی دو نمونه استاک بریج مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون مه نمکی براساس استاندارد IEC 62217 روی نمونه ها انجام شده است. پارامتر اثرگذار در عملکرد استاک بریج ها که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته  است، پاسخ فرکانسی نمونه تحت تست ارتعاشی است. بررسی ها در این تحقیق نشان می دهد که پیری علاوه بر خوردگی و فرسایش در قطعات، منجر به تشکیل لایه های رسوب بین اجزاء قطعات نیز می شود. نفوذ ذرات غبار یا نمک موجود در هوا در بین فضاهای موجود بین رشته های سیم به هم تابیده شده موجب بالا رفتن فرکانس های تشدید و افزایش میزان دمپینگ می شود.

  کلیدواژگان: استاک بریج، دمپینگ، فرکانس، مه نمکی
 • حسین ناظمیان، مسعود مسیح طهرانی* صفحات 12-25

  تنظیم ارتفاع در وسایل نقلیه سبک و سنگین برای اهدافی از قبیل بهبود کیفیت سواری، افزایش پایداری، جلوگیری از برخورد کف خودرو به زمین، کاهش نیروی پسا و غیره به کار گرفته می شود. در این مقاله، سیستم تعلیقی که وظیفه تغییر ارتفاع خودرو را برعهده دارد از نوع بادی است. در تعلیق بادی به جای فنر مارپیچ از بالشتک های بادی استفاده می شود. در ادامه دو مدل تجربی و تیوری آورده شده که خواص ترمودینامیکی گاز داخل فنر را مدل سازی می کند و سپس به مدل سازی دینامیکی خودرو پرداخته می شود. با معرفی کنترل کننده مد لغزشی می توان به صحت عملکرد این کنترل کننده پی برد. زیرا با استفاده از این کنترل کننده و شبیه سازی های انجام شده در نرم افزارهای متلب سیمولینک و کارسیم [i] می توان متوجه شد که تغییر ارتفاع خودروها در حالت تراز انجام می شود. در تنظیم ارتفاع به علت وجود بارهای نامتوازن برروی فنرهای بادی باعث می شود خودرو نتواند موقع تغییر ارتفاع در حالت تراز بماند. برای حل این مشکل شیرهای سلونوییدی در هر فنر به صورت مستقل با فرکانس های مشخصی باز و بسته می شوند که خودرو از حالت تراز بودن درحین تغییر ارتفاع خارج نشود. با مشاهده نمودارهای رفتار دینامیکی خودرو که در نرم افزار کارسیم انجام گرفته است؛ می توان متوجه شد که الگوریتم کنترلی مد لغزشی می تواند این تغییر ارتفاع را کنترل کند و  خودرو در حالت تراز باقی بماند.

  کلیدواژگان: تعلیق بادی، کنترل کننده مد لغزشی، تنظیم ارتفاع، دینامیک خودرو، کنترل کننده فازی
 • معصومه فائز*، مریم علیان نژادی، لیلا نادری صفحات 26-42

  استخراج به کمک فراصوت می تواند به عنوان یک فناوری نسبتا نوین، سبز و غیرمخرب در استخراج ترکیبات غذایی و طبیعی از میوه ها و سبزی ها، گیاهان و ادویه ها، دانه های روغنی و میکروارگانیسم ها به کار گرفته شود. در این مقاله سازوکار حاکم بر استخراج با کمک فراصوت مورد بررسی قرار گرفته است. فراصوت با استفاده از سازوکارهای ریزکردن، فرسایش، ایجاد شکاف، تغییر شکل غشاء سلول، ایجاد نیروی برشی و ایجاد دمای بالا می تواند بر روی فرایند استخراج تاثیر بگذارد. در واقع اساس تمام این سازوکارها ورود امواج صوتی در داخل حلال، نوسانات سیال، ایجاد حباب، رمبش [i] حباب و ایجاد فشار و حرارت است. شوک ناشی از رمبش حباب می تواند باعث برخورد ذرات جامد و ریز شدن آنها و یا ایجاد شکاف در غشا سلولی و ایجاد میکرو جریان شود. با توجه به مطالب فوق استخراج با کمک فراصوت دارای مزایایی مثل افزایش جرم منتقل شده، نفوذ بهتر حلال، نیاز کمتر به حلال، کاهش خطرات شیمیایی و فیزیکی، سازگاری با محیط زیست، استخراج در دمای پایین، زمان استخراج کمتر و بازده بالاتر، کیفیت استخراج بالاتر، نیاز به انرژی کمتر و عدم نیاز به آماده سازی نمونه است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که موفقیت استخراج با کمک فراصوت به مشخصه های امواج فراصوت به کار رفته (مثل فرکانس، شدت، چرخه کاری و تناوبی یا پیوسته بودن امواج)، مشخصه های محلول (مثل ویسکوزیته و تنش سطحی)، خصوصیات نمونه (مثل رطوبت نمونه و اندازه ذرات)، شرایط محیطی (مثل دما و فشار) و زمان استخراج بستگی دارد. این کمیت ها برای استخراج هر ترکیب خاص باید با استفاده از روش پاسخ سطحی به دقت بهینه سازی شوند.

  کلیدواژگان: استخراج سبز، فراصوت، محصولات طبیعی، مکانیسم، کاویتاسیون
 • سمیه محمدی، مریم قصاب زاده* صفحات 43-56
  خودروهای فرمان لغزشی دارای سیستم تعلیق مفصلی، قابلیت مانورپذیری بالایی دارند. از جمله کاربردهای خودروهای فرمان لغزشی، حمل بار در شرایط برون جاده ای است. سیستم تعلیق مفصلی، اجرای مانورهای عبور از موانع و امکان افقی نگه داشتن بدنه خودرو در عبور از سطح شیب دار را فراهم می سازد که در خودروهایی با ویژگی حمل تجهیزات حساس حایز اهمیت است. در این مقاله، پس از معرفی این خودرو رباتیک و بیان قابلیت های حرکتی آن، الزامات طراحی شامل قیدهای هندسی و محاسبات انتخاب سیستم رانش بازو و چرخ ارایه می گردد. دینامیک مود رباتیکی در جاده افقی در وضعیت های غالب خودرو که چهار چرخ هستند، تحلیل می شود. در انتها در یک مطالعه موردی، پارامترهای هندسی ارضاء کننده الزامات طراحی انتخاب و همچنین گشتاور رانش بازوی چرخ ها محاسبه می گردد. مناسب ترین نحوه عبور از پله نیز تعیین می شود.
  کلیدواژگان: خودرو رباتیک، تمام چرخ محرک، فرمان لغزشی، سیستم تعلیق مفصلی
 • علی احمدی* صفحات 57-71

  پارامتر "قدرت صدا [i] G" ارتباط دقیقی با بلندی صدا [ii] دارد. مقدار این پارامتر همچنین به صورت معکوس به جذب صدای کلی[iii] در یک فضا بستگی دارد. دریک مقایسه، زمان واخنش [iv] (RT) هم به طور معکوس با شاخص جذب صدای کل در سالن و هم به طور مستقیم با حجم آن مرتبط است. از این رو، بررسی پارامتر G و RT به صورت هم زمان در طراحی آکوستیک سالن های کنسرت نقش حیاتی دارند. "شاخص باس [v]" که اخیرا پیشنهاد شده نیز با میزان بلندی صدای باس ارتباط داشته و حاصل تفریق مقادیر G در فرکانس 125 هرتز (G125) و فرکانس های میانی [vi]  (Gmid)برحسب دسی بل است. نشان داده می شود که پوشش صدای شنوندگان  LEV [vii] برای اکثر سالن ها به طور مستقیم با مقدار G در فرکانس های میانی مرتبط است. گستردگی صدا، یعنی پهنای ظاهری منبع [viii] (ASW)، به وسیله درجه گستردگی منبع [ix] (DSB) که از اثر ترکیبی بازتاب های جانبی اولیه، آن گونه که توسط شاخص کیفیت دوگوشی[x] (BQI) و شاخص قدرت G اندازه گیری شده است، تعیین می گردد. در این مقاله مقادیر بهینه و محدوده ی این پارامترها مورد بحث قرار گرفته است. [i] .The sound strength parameter G [ii]. Loudness [iii]. Total sound absorption [iv]. Reverberation time [v]. Bass Index  شاخص صدای با فرکانس پایین [vi]. فرکانس های 250 تا 2 کیلوهرتز را فرکانس میانی می نامند (مترجم) [vii].

  کلیدواژگان: آکوستیک معماری، سالن موسیقی، شاخص آکوستیکی، شاخص G، طراحی آکوستیکی
 • ستار قاسمی گنیرانی، علی ملکی* صفحات 72-83

  مگس سفید یکی از آفاتی است که همواره خسارت های زیادی را به محصولات کشاورزی وارد کرده، و روش های رایج مبارزه با این حشره مبتنی بر استفاده از سموم شیمیایی است. استفاده مکرر از سموم شیمیایی باعث مقاوم شدن حشرات به این دسته از سموم و افزایش هزینه های مربوط به دفع این حشره شده است. از طرفی، مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از سموم شیمیایی و افزایش تقاضا برای تولید محصولات سالم، باعث شده تا محبوبیت روش های رایج مبارزه با آفات کاهش یابد و نیاز به روش های کم خطر و کم هزینه بیش از پیش احساس شود. از جمله روش های جدید می توان روش های بیولوژیک، نوری، پرتو گاما و آکوستیکی را نام برد. در این مطالعه مروری در ابتدا هر یک از روش های مذکور شرح داده شده اند، سپس، چگونگی عملکرد، مزایا و معایب هر روش در مقایسه با دیگر روش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه منابع حاکی از آن است که روش آکوستیک به دلیل عملکرد موثر، هزینه کمتر نسبت به سایر روش ها و قابلیت کاربرد مکانیزه، این امکان را فراهم می کند که در سطح گسترده تری نسبت به سایر روش ها بتوان از آن استفاده کرد، بر این اساس و با توجه به اینکه کارایی تله آکوستیکی وابسته به استفاده از اصوات تولید شده هنگام فرایند جفت یابی است، امکان ساخت یک تله اکوستیکی با استفاده از اصوات جذاب برای این حشره طبق نتایج حاصل از مطالعات میسر است. همچنین می توان به منظور افزایش توان به دام انداختن حشره، از عواملی مثل نور در جهت افزایش جذابیت و بازده تله آکوستیکی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آکوستیک، پایش، تله خودکار، مگس سفید، آفت
 • کمال الدین فرزانه، فریناز فروزش صفحات 84-87