فهرست مطالب

 • پیاپی 52 (اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محسن استوار ترجمه: مزدک نصوری صفحات 7-30

  با بررسی سیستم انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، این نکته آشکار می شود که ماهیت نظری و عملی دموکراسی در این کشور متفاوت از دموکراسی های اروپایی می باشد. اگرچه ریاست جمهوری قدرتمندترین منصب در ایالات متحده است اما دولت فدرال نقش کمتری در انتخابات ریاست جمهوری ایفا می کند. تامل در مورد بنیان اصول فدرالیستی کشور آمریکا نشان می دهد که مداخله دولت فدرال در سیستم انتخابات ریاست جمهوری تا حد زیادی محدود به حمایت از حقوق رای دهندگان و کنترل جمع آوری کمک های مالی در انتخابات می باشد. هدف این پژوهش، استناد به نظریه ها و یافته های مختلف است تا نشان دهد که نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا در برخی مواضع مانند سیستم الکترال کالج دارای نواقصی می باشد که نقشی تعیین کننده بر اصول دموکراتیک بودن انتخابات این کشور خواهد داشت، اما می توان با الگوبرداری از اندیشه های ترقی خواهانه حقوقدانان و سیاستمداران آمریکایی، سازوکارهایی مبتنی بر دموکراسی مدرن را جهت زدودن موانع و اصلاح ساختار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارایه نمود.

  کلیدواژگان: الکترال کالج، دولت فدرالی، دموکراسی مدرن، ریاست جمهوری آمریکا، نظام انتخاباتی آمریکا
 • نجمه سلیمانی میمندی*، محمود روح الامینی، محمد امینی زاده صفحات 31-58

  حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر می باشد. احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق می یافت. در واقع در ادوار اخیر، جهت گیری های حقوق کیفری بیشتر تحت تاثیر نظریه های جرم شناختی بوده است؛ تا جاییکه امروزه از شکل گیری حقوق کیفری امنیت مدار صحبت می شود. نظریه های امنیت مدارانه جرم شناختی، از جمله نظریه نفی مدارا یا تسامح صفر، آن قدر بر اندیشه کارگزاران نظام عدالت کیفری تاثیرگذار بوده است که پیشروی آنان را بعضا در قلمرو حقوق شهروندی و نیز برخی جلوه های حقوق بشری در پی داشته است. حق بر امنیت، بعنوان یکی از جلوه های حقوق بشری مورد مطالبه از سوی شهروندان، دولت ها را مکلف نموده که امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان را تامین و تضمین کنند. اما همین موضوع، گاه چالش هایی را از حیث نظری و قانونی در حوزه امنیت فردی و اجتماعی ایجاد کرده است. از این رو در این مقاله با تاکید بر اهمیت غیرقابل انکار موازین دادرسی کیفری و حمایت از حقوق و آزادی های فردی، با مداقه در رویه قضایی و قانونگذاری برخی کشورها (اسناد بین المللی) و همچنین ایران، پیامدهای حاکمیت رویکرد امنیت محور در حقوق کیفری (شکلی) با ترسیم مراحل مختلف فرآیند کیفری، بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد آنچه که ضروری می نماید اعطای حقوقی به متهم است که با استمداد از آنان تعادلی هرچند نسبی میان دو کفه ترازو برقرار شود.

  کلیدواژگان: امنیت، اقدامات تروریستی، حقوق دفاعی متهم، آئین دادرسی کیفری، اسناد بین المللی
 • رضا فضلعلی صفحات 59-78

  باتوجه به وضعیت حساس داخلی جمهوری اسلامی ایران و اهمیت این بازیگر مهم منطقه ای، مقاله حاضر سعی دارد به چند و چون تاثیرگذاری رسانه ملی این کشور و رسانه های فارسی زبان خارج نشین در حوادث آبان ماه 1398 بپردازد. هدف این مقاله ابتدا بررسی جنگ نرم و عملیات روانی و ابعاد گسترده آن و سپس با تحلیل محتوا شبکه های فارسی زبان در رابطه با چهار روز ابتدایی اعتراض به افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شیوه تحلیلی می باشد و در عین حال کاستی های احتمالی از جانب مسیولین و عملکرد ضعیف سیمای جمهوری اسلامی که باعث شد تا جریانات خاص بتوانند در حد توان خود به این موضوع دامن بزنند را مورد بررسی قرار دهیم. بر همین اساس سوال اصلی این است؛ رسانه های دیداری و شنیداری فارسی زبان خارج نشین بحران آبان ماه را چگونه پوشش دادند؟ به عبارت دقیق تر نوع موضوعات مطرح شده، جهت گیری، طیف سوالات مجریان، کارشناسان دعوت شده، استفاده به هنگام از مجری و کارشناس زن یا مرد با پوشش خاص، منابع خبری بیان شده، تصاویر، استنادها و پیش بینی ها، اعتمادسازی و سنجش تعادل و اهمیت تیتر خبر در این ارتباط چگونه شکل گرفت؟ در عین حال عملکرد سیمای جمهوری اسلامی و بازیگران عرصه تصمیم گیری داخلی نیز در این پژوهش نقد و بررسی شده است.

  کلیدواژگان: رسانه، شبکه های فارسی زبان، سیمای جمهوری اسلامی، عملیات روانی، اعتراضات
 • مژده قدوسی صفحات 79-100

  اصول توسعه پایدار بطور مستقیم، در میان اصول حقوق بین الملل محیط زیست بیشتر از مفاهیم به چشم می خورد. در عین حال با وجود پیشرفت های حاصله درخصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، به دلیل اینکه مفاد این اصول عمدتا در حقوق قوام یافته و عملا بنابه اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی، سیاست های توسعه پایدار با مشکلات عملی مواجه شده است و شاهد خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه هستیم. در این تحقیق ضمن بررسی اصول در کنار مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست، تمهیدات لازم از سوی جامعه جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در راستای اهداف توسعه پایدار مورد مداقه قرار گرفته است. امروزه توسعه پایدار کلید حل اکثر مسایل تغییرات اقلیمی می باشد و از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود؛ بطوریکه از آن می توان بعنوان اصلی ترین هدف توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نام برد. تا حدی که اهمیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست باعث شده که جهان شاهد تحول این شاخه حقوقی به حقوق بین الملل توسعه پایدار باشد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، حقوق بین الملل، تغییرات اقلیمی، جامعه جهانی
 • علیرضا نوروزی صفحات 101-124

  ضرورت نظامی اصلی در قوانین مخاصمات مسلحانه است که قابل کاربرد نبودن بالقوه معیارهای حقوقی را در شرایط خاص به رسمیت می شناسد و متعاقبا ممکن است تقصیر را برای عمل ظاهرا غیرقانونی در موارد مقتضی در درگیری های مسلحانه، کاهش داده یا حذف کند. این قانون آن دسته از اقدامات منافی قانون را مجاز می شمرد که به منظور دستیابی به یک هدف نظامی ضرورت داشته و در غیر اینصورت باید مطابق با قانون موردنظر باشند. این اصل دارای مفهومی پرکاربرد و اساسی ولی در عین حال مبهم و غیرشفاف می باشد. عدم وضوح در معنای این اصل و تبیین نشدن حدود و ثغور «ضرورت نظامی» موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات داخلی و بین المللی شده است و همچنین در بازی های سیاسی بین المللی مستمسکی برای سوءاستفاده قدرت های بزرگ قرار گرفته است. باید گفت که اکثریت پژوهشگران و صاحب نظران، اصل ضرورت نظامی را بعنوان یک اصل بنیادی در قوانین جنگ می نگرند اما درخصوص اینکه آیا این یک محدودیت بر روی استفاده از زور می باشد و یا توجیهی برای خشونت می باشد، اختلاف نظر وجود دارد. در نظر نگارنده، می توان اصل ضرورت نظامی را با دو نگرش و رویکرد بررسی کرد: 1- رویکرد مجاز کننده؛ 2- رویکرد محدود کننده و بازدارنده. همچنین برای به حداقل رساندن سوءاستفاده ها و نگرانی های راجع به نقض قوانین با تمسک به اصل ضرورت نظامی، باید به تلطیف و تعریفی جامع از این اصل که شروط و قیود آن مشخص باشد، بپردازیم.

  کلیدواژگان: اصل ضرورت نظامی، حقوق بشر دوستانه، حقوق جنگ، حقوق بین الملل
 • عاطفه حاجی تبار، سید یوسف ساداتی پایین رودپشتی* صفحات 125-143

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی درخصوص جهت گیری مناسب فرهنگ کار، به مطالعه پرداخته است. برای انجام تحقیق از شیوه تحلیل محتوا استفاده شده است. با تحلیل واحدهای گوناگون کتاب های مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی و با استفاده از چک لیست محقق ساخته به ارزیابی مولفه های فرهنگ کار در محتوای کتاب های مذکور پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که از لحاظ میزان توجه به مولفه های فرهنگ کار در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم، بیشترین میزان توجه به مولفه احساس مسیولیت (3/20 درصد) و جدیت در کار (8/19 درصد) و کمترین میزان توجه به مولفه نگرش مثبت در کار (7 درصد) بوده و در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم بیشترین میزان توجه به مولفه احساس مسیولیت (26 درصد) و همکاری و همدلی در کار (3/20 درصد) و کمترین میزان توجه به مولفه خیرخواهی در کار (9/4درصد) می باشد. همچنین در کتاب های ذکر شده، فراوانی و درصد میزان توجه به مولفه فرهنگ کار در متن بیش از فعالیت، کاربرگ و تصویر بوده است. در تبیین این یافته ها می توان چنین گفت که در کتاب های پایه پنجم و ششم مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به صورت متقارن و یکنواخت به مولفه های فرهنگ کار توجه نشده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ کار، مطالعات اجتماعی، دوره ابتدایی، کتاب های درسی
 • عبدالرحمن نهضت صفحات 145-164

  پیامدهای تاثیر و تاثر در زبان ها یک امر طبیعی می باشد، لذا هیچ زبان پیشرفته ای در جهان وجود ندارد، مگر اینکه زبانی بر زبان یا زبان های دیگر تاثیر گذاشته و یا اینکه از آنها تاثیر گرفته باشد، لیکن هر زمانی که مساله تاثر زبان فارسی دری از عربی مطرح می شود، پیامدها و تبعات مثبت این تاثر در ذهن متبادر می گردد، شکی نیست که این تاثر دارای تبعات و پیامدهای منفی نیز می باشد. سرانجام تاثیرپذیری زبان فارسی دری از عربی منجر به نزدیکی بیش از حد میان این دو زبان گردیده است، و این امر برخی از متکلمین به زبان فارسی دری را در هنگام حرف زدن به عربی دچار ارتکاب خطاء و اشتباه می گرداند، هدف تحقیق این مقاله بازگو نمودن همین موارد می باشد،؛ که نتایج ذیل به دست آمده است: اشتباه درک نمودن در نطق کلمات و عبارات عربی مهجور و متروک بگمان اینکه این کلمات و عبارات زنده و مستعمل در زبان عربی می باشند. همچنین در عدم استعمال الفاظ معرب که ریشه دری دارند، ولی گمان می شود که معادل عربی این الفاظ و کلمات امروز در زبان عربی کاربرد دارند، در حالیکه خود آن الفاظ در عربی استعمال می گردند، نه معادل آنها. اشتباه دیگر، در عدم بکارگیری کلمات و عبارات اصیل عربی که امروز در زبان عربی نیز کاربرد دارند، بگمان اینکه این کلمات و عبارات اصیل دری هستند نه عربی. در عدم فهم معانی بعضی الفاظ مشترک میان هر دو زبان که به حروف، حرکات و سکنات همسان در هر دو زبان نوشته می شوند. در این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

  کلیدواژگان: تأثیرگذاری، تأثیرپذیری، واژه‌های معرّب، واژه‌هاي مهجور، واژه های ناآشنا
|
 • Mohsen Ostovar Translator: Mazdak Nasouri Pages 7-30

  By examining the USA presidential election system, it is clear that the theoretical and practical nature of democracy in this country is different from European democracies. Although the presidency is the most powerful office in the United States, the federal government plays little role in the presidential election. Reflect on the foundations of the USA federalist principles shows that the federal government's intervention in the presidential election system is largely limited to protecting voters' rights and controlling election fundraising. Purpose of this study, citing different theories and findings to show that USA electoral system in some positions, such as the college electoral system, it has shortcomings that will play a decisive role in the principles of democratic elections but it can be exemplified by the progressive ideas of American lawyers and politicians, introduced modern democracy based mechanisms to remove barriers and reform the structure of the USA presidential election.

  Keywords: Electoral College, Federal State, Modern Democracy, USA Presidency, USA Electoral System
 • Najmeh S. Meymandi*, Mahmoud Rouholamini, Mohammad Aminizadeh Pages 31-58

  Defendant's rights are one of the issues related to human rights. The feeling of insecurity caused by the developments of the first decade of the third millennium in the world was the beginning of the adoption of strict and repressive unprecedented measures, which were realized in a slogan of fighting crime and a calling for security. In fact, in recent times, criminal law orientations have been increasingly influenced by theories of criminology, to the extent that today the question of the formation of security-oriented criminal law is raised. Criminological security theories, including the theory of denial of tolerance or zero tolerance, have influenced the thinking of criminal justice system agents so much that their advancement has sometimes extended to the realm of civil rights and some manifestations of human rights. The right to security, as one of the manifestations of human rights demanded by citizens, obliges governments to ensure the security of life, property and dignity of citizens. But this has sometimes posed theoretical and legal challenges in the areas of individual and social security. Therefore, in this article, emphasizing the undeniable importance of criminal procedure standards and protection of individual rights and freedoms and by examining the judicial and legislative procedure of some countries (international documents) including Iran, the consequences of the sovereignty of the security-oriented approach to criminal (formal) law has been explored by outlining the various stages of the criminal procedure. The findings show that what seems necessary is granting certain rights to the defendant, with the help of which a balance can be established between the two scales – although it may be a relative balance.

  Keywords: Security, Terrorist Acts, Defendant’s Rights, Criminal Procedure, International Documents
 • Reza Fazlali Pages 59-78

  Given the sensitive internal situation of the Islamic Republic of Iran and the importance of this important regional actor, the present article tries to address the impact of Iran’s national media and foreign Persian-language media on the events of October-November 2019. The purpose of this article is to first examine the soft war and psychological operations and its broad dimensions and then, the analysis of the content of Persian-language media about the first four days of protest against the increase in gasoline prices in Iran in October 2019 in an analytical manner, and at the same time, examining the possible shortcomings on the part of the authorities and the poor performance of the Islamic Republic of Iran Broadcasting, which has enabled certain groups to take advantage of this event as much as they can. Accordingly, the main question is “How did the Persian-language foreign audio-visual media cover the October-November 2019 crisis?” In other words, how did the type of topics raised, the direction, the range of questions of the presenters, the invited experts, the timely use of male and female presenters and the experts with specific clothing, the news sources, the images, the citations and the predictions, the confidence building and measuring the balance and importance of the headlines came about? At the same time, the performance of the Islamic Republic of Iran Broadcasting and the actors in the field of internal decision-making has been criticized in this study.

  Keywords: Media, Persian Language Media, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Psychological Operations, Protests
 • Mojdeh Ghoddousi* Pages 79-100

  The principles of sustainable development are more directly found in the principles of international environmental law than in concepts. However, despite the advances in the literature on sustainable development in international law, sustainable development policies have faced practical problems, and we are witnessing a significant gap in the theoretical and practical approach to sustainable development in international law of development, because the provisions of these principles are mainly established in law and in practice, according to the recognition of important documents in this field, are based on the priority of economic development over environmental and social developments. In this study, while examining the principles along with the concepts related to sustainable development in international environmental law, the necessary measures by the international community to deal with climate change in line with the goals of sustainable development are examined. Today, sustainable development is the key to resolving most climate change issues and is one of the most fundamental issues in international environmental law, such a way that it can be considered as the main goal of the development and formulation of the international environmental law, to the extent that the importance of sustainable development in international environmental law has led the world to witness the evolution and transformation of this branch of law into the international law of sustainable development.

  Keywords: Sustainable Development, International Law, Climate Change, Inter-national Society
 • Alireza Norouzi Pages 101-124

  Military necessity is a principle in the laws of armed conflicts that recognizes the potential non-applicability of legal criteria in certain circumstances and may sub-sequently reduce or eliminate the guilt for seemingly illegal acts in appropriate cases in armed conflicts. This law allows for illegal actions that are necessary to achieve a military goal, and otherwise they must be in accordance with the law. This principle has a widely used and substantial but at the same time vague and non-transparent concept. The lack of clarity in the meaning of this principle and the lack of explanation of the limits of "military necessity" has caused many challenges and damages in the field of internal and international conflicts, and in international political games, it has become a tool for the abuse of great powers. It should be noted that the majority of researchers and scholars view the principle of military necessity as a fundamental principle in the laws of war, but there is a disagreement as to whether this is a restriction on the use of force or a justification for violence. According to the author, the principle of military necessity can be examined with two attitudes and approaches: a) Permissive approach; b) Restrictive and deterrent approach. In order to minimize abuses and concerns about violations of the law by exploiting the principle of military necessity, we must provide a comprehensive definition of this principle in which the terms and conditions are clear.

  Keywords: Principle of Military Necessity, Humanitarian Law, War Law, International Law
 • Atefeh Hajitabar, S. Yousef S. Payynroodposhti* Pages 125-143

  The aim of this study was to analyze the content of the Social Studies textbooks of the fifth and sixth grade of the elementary school regarding the appropriate orientation of work culture. Content analysis has been used in this research. Analyzing the various units of the Social Studies textbooks of the fifth and sixth grade of the elementary school and using the researcher-made checklist, the components of work culture in the content of the mentioned books have been evaluated. The findings indicate that in terms of attention to the components of work culture in the fifth grade Social Studies textbook, the highest rate of attention is paid to the responsibility (20.3%) and hard work (19.8%) components, and the lowest level of attention is paid to the component of positive attitude at work (7%). In the sixth grade Social Studies textbook, the highest rate of attention is paid to the components of responsibility (26.0%) and collaboration and empathy at work (20.3%), and the lowest level of attention is paid to the component of benevolence at work (4.9%). In addition, in the mentioned books, the frequency and percentage of attention to the component of work culture in the text has been more than activity, worksheets and pictures. In explaining these findings, it can be said that in the Social Studies textbooks of the fifth and sixth grade of the elementary school, the components of work culture have not been considered symmetrically and uniformly.

  Keywords: Work Culture, Social Studies, Elementary School, Textbook
 • Abdulrahman Nehzat Pages 145-164

  The consequences and the influences of different languages on each other are natural phenomena, so there would be no advanced language in the world unless a language had influenced or been influenced by other language(s). However, whenever the issue of the influence of Arabic language on Dari Persian language is raised, the positive consequences of this influence come to mind, but there is no doubt that these influences also have negative consequences. Eventually, the influence of Arabic on Dari Persian has led to an over-closeness between the two languages, and this has led some Dari-Persian-speakers to make mistakes and errors when speaking Arabic. The purpose of this article is to recount the above-mentioned points, and the following results are obtained: a) mistakes in understanding and speaking abandoned Arabic words and phrases, supposing that these words and phrases are currently alive and used in the Arabic language; b) not using Mu’arrab words (words that are not originally Arabic and have entered Arabic from other languages and, along with their transformation, have taken on an Arabic form) with Dari Persian roots and believing that the Arabic equivalent of these words and phrases are being used in Arabic today, while the words themselves are used in Arabic, not their equivalent; c) not applying original Arabic words and phrases that are also used in Arabic today, assuming that these words and phrases are originally Dari, not Arabic; d) not understanding the meanings of some common words between the two languages that are written in the same letters and similar forms. In this article, the library method is used.

  Keywords: Influence, Being Influenced, Mu’arrab Words, Abandoned Words, Unfamiliar Words