فهرست مطالب

نشریه سیاست و روابط بین الملل
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/01/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • الهه کولایی*، شیوا علی زاده صفحات 9-31

  در سال های پس از فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری اسلامی ایران در همسایگی قفقاز جنوبی، تهدیدها و فرصت های جدیدی را تجربه کرده است. دگرگونی های مهم در صحنه جهانی و منطقه ای، شیوه ها و ابزارهای در اختیار سیاستگذاران برای تحقق منافع ملی را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون نقش موثری که دیپلماسی علمی می تواند در دستیابی به اهداف سیاست خارجی ایفا کند، پذیرفته شده است. رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ایران هم دیپلماسی علمی را به بخشی از سیاست قفقازی خود تبدیل کرده اند. در مقاله پیش رو در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دیپلماسی علمی تاکنون چه نقشی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان ایفا کرده است و در آینده چه سهمی می تواند در این روابط داشته باشد؟ فرضیه نویسندگان این است که با توجه به ظرفیت های مناسب و قابل توجه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران، دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای فعال در این منطقه شکل نگرفته است.

  کلیدواژگان: دیپلماسی علمی، قفقاز جنوبی، ایران، جمهوری آذربایجان
 • رضا سیمبر*، تاج الدین صالحیان صفحات 33-51

  واقع گرایان به علت اقتدار گریز دانستن نظام بین الملل، امنیت طلبی و تضمین بقاء را از راه  خود یاری مهمترین ویژگی نظام  بین الملل فرض کرده که خود این امر باز تولید چرخه بی انتهای معمای امنیت را  باعث می گردد. آنان تنها راه غلبه موقت بر معمای امنیت را قرار دادن قدرت در برابر قدرت می دانند که اصطلاحا به آن «توازن قدرت» یا «موازنه قوا» گفته می شود. پس از فروپاشی شوروی سابق و از بین رفتن نظام دوقطبی و  ماندن ایالات متحده بعنوان تنها ابر قدرت در نظام بین الملل و عدم شکل گیری موازنه در برابر این کشور، پیش بینی ایجاد توازن در برابر تجمیع قدرت  از سوی واقع گرایان با مشکل مواجه گردید.در این مقاله هدف آنست که بیان کنیم واقع گرایان  نه تنها در برابر این وضعیت  منفعل نبوده اند، بلکه به طرق مختلف به تبیین تحولات پس از فروپاشی نظام دوقطبی پرداخته اند که همین امر، عامل مهمی در تکامل و بازسازی نظریه موازنه قوا و به اصطلاح روزآمد کردن این نظریه به شمار می رود. روش تحقیق در این پژوهش نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای، توصیفی-تحلیلی می باشد.

  کلیدواژگان: موازنه قوا، موازنه تهدید، کسری موازنه، موازنه نرم، موازنه سخت
 • رضا اختیاری امیری*، محبوبه صالحی خنار صفحات 34-51

  با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، ایران دور جدیدی از مذاکرات فشرده و مستمر را با دولت های عضو گروه 1+5 آغاز کرد که نهایتا به توافق جامع هسته ای وین یا «برجام» منتج شد. در همین رابطه، علیرغم کاهش تنش ها و متعاقبا احیای روابط ایران و غرب بویژه اروپا، نه تنها سطح مناسبات ایران و چین حفظ شد، بلکه توسعه قابل ملاحظه ای را نیز تجربه نمود.  با توجه به این موضوع، سوال اصلی پژوهش حاضر بر این مبنا شکل گرفته است که چه عواملی در گسترش مناسبات ایران و چین پس از توافق نهایی هسته ای یا « برجام» نقش مهمی ایفاء نمودند؟  این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و با کاربست پارادایم عمل گرایی در قالب رهیافت نظری نو واقع گرایی استدلال می کند که مولفه هایی مانند وفاداری چین به ایران در شرایط سخت تحریم ها، تداوم بی اعتمادی ایران به غرب علیرغم احیای روابط، الزامات اقتصادی متقابل تهران-پکن، اهمیت ژیوپلیتیک و ژیواستراتژیک ایران برای چین، لزوم مقابله با افراط گرایی، تروریسم و بنیادگرایی و همچنین مخالفت با نظم موجود بین المللی و یکجانبه گرایی ایالات متحده موجب شده تا دو کشور ایران و چین ضمن حفظ سطح تعاملات و مناسبات سیاسی و اقتصادی فعلی خود، تلاش نمایند تا همکاری های دوجانبه را بیش از پیش گسترش دهند.

  کلیدواژگان: ایران، چین، عصر پسا برجام، توافق هسته ای، غرب
 • محمدعلی بصیری*، مجید رضا مومنی، الهام استوار صفحات 53-77

  شورای امنیت، هرگاه احساس کند که مسئله ای به عنوان بحران، امنیت و صلح بین المللی را به خطر می اندازد وارد می شود. بحران های بین المللی از جمله بحران هسته ای ایران و کره شمالی، از جمله بحران هایی هستند که توجه نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد را به خود معطوف ساخته است. سوال اصلی این مقاله این است که عملکرد شورای امنیت در قبال پرونده هسته ای ج.ا.ایران وکره شمالی چگونه بوده است. فرضیه ی ما در این پژوهش آن است که عملکرد شورای امنیت در قبال پرونده اتمی ایران و کره شمالی تبعیض آمیز بوده است. هدف ما در این پژوهش آن است که عملکرد شورای امنیت را در قبال برنامه هسته ای این دو کشور مورد بررسی قرار دهیم.    یافته های تحقیق حاکی از آن است که هر دو این کشورها در معرض تحریم های اقتصادی، فشارهای سیاسی و تهدیدات نظامی بوده اند. در حالی که کره شمالی صریحا اعلام نموده خواهان استفاده های نظامی است، جمهوری اسلامی ایران، همواره اعلام کرده است قصد دارد از انرژی هسته ای در راه اهداف صلح جویانه استفاده کند و به NPT پایبند بوده است. این پژوهش با روش مقایسه ای با مطالعه ی کتب، مقالات، اسناد و... انجام شده است.

  کلیدواژگان: برنامه هسته ای، تحریم، قطعنامه، ایران، کره شمالی، شورای امنیت
 • حسن رحیمی روشن* صفحات 79-99

  نظریه ی بازدارندگی یکی از نظریات مبتنی بر ریالیسم و واقع گرایی در عرصه ی بین الملل است که عمدتا پس از جنگ جهانی دوم و با تضعیف آرمانگرایی، مورد توجه نظریه پردازان مسایل استراتژیک قرارگرفت.این نظریه در روابط بین الملل به«قدرت»به عنوان مولفه ی اصلی تبیین کننده روابط بین کشورها تاکید می کند و ضمن رد نظرات «ایده آلیستی» براین باور است که میزان قدرت دولتها، تاثیر مستقیم بر میزان امنیت ملی آنها دارد. مقاله حاضرضمن بررسی وتجزیه و تحلیل نظریه بازدارندگی تلاش دارد نوع انطباق این نظریه را با موقعیت کنونی انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قراردهد.با توجه به خصومت ذاتی جهان غرب با انقلاب اسلامی ولزوم مقابله با آن و حفاظت کشور وانقلاب این نوشتار معتقد است که بازدارندگی منطقه ای می تواند تامین کننده امنیت ملی ایران و در نتیجه انقلاب اسلامی در خاورمیانه و جهان باشد.

  کلیدواژگان: بازدارندگی، ایران، انقلاب اسلامی و بازدارندگی، امنیت ملی، رئالیسم
 • بهرام نوازنی*، زهرا عبادی صفحات 101-118
  پس از تشکیل جمهوری اسلامی در عراق، جمهوری اسلامی ایران رسما از عراقی باثبات، امن و مستقل که در عین دوستی با ایران، قادر و مایل به کاهش نفوذ ایالات متحده آمریکا در تحولات داخلی عراق باشد حمایت کرد اما شکل گیری عراق نوین با ویژگی های متفاوت از ساخت قدرت و سیاست، ضرورت تعریف نوین از نقش و موقعیت عراق در سیاست نرم و دیپلماسی هوشمند جمهوری اسلامی ایران با این کشور را اجتناب ناپذیر می کند. اهمیت عراق بیش از هر چیز به دلیل فراهم آوردن ظرفیت های فرصت سازی در سیاست خارجی ایران در سطح روابط دوجانبه، منطقه ای و روابط با قدرت های بزرگ بوده است. براین اساس هدف این نوشتار تحلیل نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین است به خصوص آنکه در ساختار سیاسی نوین نیروهای شیعی و کرد نقش اصلی و بی سابقه ای را به دست آورده اند. از همین فرصت بکر است که جمهوری اسلامی ایران با پیگیری قدرت هوشمند به دنبال تسخیر افکار عمومی شیعیان و کردهای این کشور برآمده تا با بهره گیری از قدرت نرم به استحکام و گسترش روابط خود با عراق بپردازد. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش اصلی است که قدرت نرم ایران چگونه در کشوری که پس از اشغال نیروهای ایتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا تحت حمایت این کشور بود؛ توانسته مانع تحقق سیاست ها و اهداف راهبردی آمریکا در این کشور باشد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نفوذ نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین مبتنی بر سه حوزه ی ارزشی - اعتقادی، فرهنگی - اجتماعی سیاسی بوده که با به کارگیری دیپلماسی هوشمند در عراق توانسته تاثیر منفی بر تحقق اهداف و منافع راهبردی آمریکا بگذارد.
  کلیدواژگان: عراق نوین، قدرت نرم، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا
 • مختار صالحی* صفحات 119-138
  پارامترهای مختلفی بر توسعه اقتصادی کشورها تاثیرگذار است. از بین پارامترهای تاثیرگذار، امنیت یکی از مهم ترین آنهاست. وجود امنیت در سطح داخل و منطقه بر فرایند توسعه اقتصادی تاثیر بسزایی دارد. در شرایط کنونی، در خاورمیانه، دو روی سکه امنیت، تروریسم و توریسم قرار دارد. علی رغم افزایش سطح ضریب امنیت ملی ایران، ضریب امنیت در خاورمیانه کاهش یافته است. سوال اصلی پژوهش این است که، شکننده گی دولت ها در خاورمیانه چه تاثیری بر جایگاه توریسم نسبت به تروریسم در منطقه بر جای گذاشته است؟ بنابر فرضیه پژوهش، به نظر می رسد، متاثر از تداوم شکننده گی در کشورهای عراق، سوریه و یمن، خاورمیانه به منطقه جذاب برای تروریست ها تبدیل شده است. تداوم حضور تروریسم، در بلند مدت فرایند توسعه منطقه از جمله ایران را با مشکل مواجه می کند. اتخاذ دیپلماسی فعال منطقه ای از سوی ایران برای ارتقاء ضریب امنیت خاورمیانه ضروری به نظر می رسد. در همین راستا، موضوع فوق را بر اساس چارچوب نظری ماهیت دولت های شکننده به بحث می گذاریم. برای آزمون فرضیه، از روش توصیفی تحلیلی همراه با آمار و ارقام بین المللی مرتبط با موضوع استفاده شده است.
  کلیدواژگان: امنیت، خاورمیانه شکننده، تروریسم، توریسم، دیپلماسی منطقه ای، ایران
|
 • Elahe Kolaee *, Shiva Alizadeh Pages 9-31

  During the years subsequent to the collapse of the Soviet Union, Islamic Republic of Iran has been experiencing many new opportunities and threats in its immediate neighbourhood, of which, South Caucasus is a complicated and geopolitically important part. Major transformations on the global and regional scenes have affected the ways and tools at the disposal of policymakers to realize national interests. Now it is widely acknowledged that science diplomacy can play an effective role in achieving foreign policy goals. Most of the regional and transregional rivals of Iran have made science diplomacy a part of their Caucasian policy. In the following article we will address this question: What role has been played by public diplomacy in the relations between Iran and the Republic of Azerbaijan & how it can contribute to this relationship in the future? Our main hypothesis is that considering the remarkable capacities of Iranian universities and research centres the science diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the South Caucasus has not been formed in an active way.

  Keywords: Science Diplomacy, South Caucasus, Iran, the Republic of Azerbaijan
 • Reza Simbar *, Tajoldin Salehiyan Pages 33-51

  Realism paradigm for assuming power phobia international system, this  theory has supposed security-seeking and continuance guarantee by self-assistance as the mast important characteristic of international system, in turn, this makes the reproduction of the endless cycle of security puzzle. Realists know the only way for domination on security puzzle in putting power against power, labeled the so called force balance or power balance. But after the destruction of the past soviet union and dying two-polar system and remaining the united states in international system as the only super-power. The prediction of the establishment of a balance from the realists was met with problems. In this article, the goal is that we express that the realist thinker not only have been coordinated against these criticisms but also have paid in different way, to the explanation of this evolution, after the distraction of two-power system which this bold effort, in addition to responding to critics is considered an important factor in the evolution and resurrection of the theory of force balance and the so-called updating this research method applied in this study is analytic at descriptive.

  Keywords: Force balance‚ balance of threat‚ under balancing‚ soft balancing‚ hard balancing
 • Reza Ekhtiari Amiri *, Mahbobe Salehi Khonnar Pages 34-51

  When Hassan Rouhani came to power, Iran began new round of negotiations with 5+1 group’s member states which eventually gave rise to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). In this regard, despite reduction of tensions and consequently reviving Iran and Europe relations, not only Iran-China ties were maintained, it also experienced a remarkable development. Main question of the present research is that what factors have played a key role in development of Iran-China relations after the nuclear agreement or JCPOA. The research by utilizing analytical-descriptive method and applying pragmatic paradigm in the framework of the neo-realism theory, argues that some factors such as China loyalty to Iran during difficult situation of the sanctions, Iran’s continuing mistrust to the West despite reviving the relationship, Tehran-Beijing mutual economic necessities,  Iran’s geopolitics and geostrategic importance for China, mutual needs for countering the radicalism, terrorism, fundamentalism and also opposing to the present international order and the US unilateralism have caused Iran and China in addition to maintain the ongoing level of interactions and political and economic relations, they also try to develop bilateral ties further.

  Keywords: Iran, China, Post- JCPOA, Nuclear agreement, west
 • MohamadAli Basiri *, Majid Reza Momeni, Elhame Ostevar Pages 53-77

  Security Council of U.N. has a duty to keep international peace and security. Islamic Republic of Iran and North Koreas nuclear crisis are the crisis that has led to International Community to think about them. The goal of this study is to find out how is the performance of the Security Council regarding Iran and North Koreas nuclear program. The assumption is that the performance of the Security Council regarding the nuclear case of these two countries was discriminatory. The aim of this study was to evaluate the implementation of resolution by the Security Council regarding the nuclear program of Iran and North Korea. Findings show that both countries are subject of economic sanctions, political pressure and military threats. While North Korea has declared explicitly that, they want atomic energy for military use, Iran has repeatedly stated that its attention of nuclear energy is for peaceful purposes and is committed to NPT.

  Keywords: Nuclear Program, Sanction, Islamic, Resolutions
 • Hasan Rahimi Roshan * Pages 79-99

  Deterrence theory is one of the theories which is based on Realism in international sphere. This theory has been noticed by strategic scholars after the World War II alongside weakening of idealism. The theory emphasizes on “power” in international relations as the main factor explaining the relationship between the countries and hence while rejecting idealist theories, believes that the degree of power affects level of national security. This article explores the adaptation of this theory to current situation of Islamic Revolution especially in regard to Inherent hostility of the West against it. The paper contends that commitment to “regional deterrence" would fulfill national security of Iran is in the Middle East and the world.

  Keywords: deterrence, Iran, the Islamic revolution, national security, realism
 • Bahram Navazeni *, Zahra Ebadi Pages 101-118
  After formation of the Islamic Republic in Iraq, the Islamic Republic of Iran declared its support of a stable, secure and independent Iraq that will be able and willing to reduce the influence of the United States in Iraq's internal developments while keeping its friendship with Iran. However, formation of a modern Iraq, with some different characteristics in the construction of power and politics made a new definition inevitable for the role and position of Iran’s soft politics and smart diplomacy. Iraq’s importance was more than anything else, because of the opportunity to provide capacity building in Iran's foreign policy at the level of bilateral relations, and also regional relations with the great powers. The purpose of this essay is to analysis the political influence of Islamic Republic of Iran in the modern Iraq, especially the main unprecedented role grasped in the political structure of the new Shiite and Kurdish forces in there. Out of this opportunity is that the Islamic Republic of Iran pursues its smart power to conquer the country's Shiite and Kurdish public opinion and takes advantage of the soft power to expand its relations with the Federal government of Iraq. Using the descriptive-analytic method, this article, is to answer the main question of how Iran’s soft power could hinder the realization of the strategic goals and policies of the USA lead coalition in an occupied country? The findings of this research suggest that the soft power of Islamic Republic of Iran in the modern Iraq is based on three areas of normative-doctrinal, cultural-social and political values which altogether has had a negative impact on the realization of the goals and strategic interests of the United States.
  Keywords: Iraq, soft power, Islamic Republic of Iran, the United States
 • Mokhtar Salehi * Pages 119-138
  Industry of Tourism Attraction is an effective factor to achieve sustainable development. The impact of terrorism on the tourism industry can be enormous. The Middle East was an Attractive Destination for Tourists. However, now it is an attraction destination for terrorists. The main question in this research is what are the impact of terrorism on tourism attraction in the Middle Eastern countries? And How Middle Eastern Countries can resolve and reduce this challenge? Hypothetically, terrorism is an enigmatic and compelling phenomenon, and its relationship with tourism is complex and multifaceted. If the security situation level decrease, the tourism attraction will be reduced too. Middle East now is confronted by a sort of security dilemma. Security has been decreased and Terrorist Groups are interested in coming to the Region. According to this situation sustainable development would not be achieved. This paper aims to clarify this relationship and compare the attraction of terrorism and tourism. Theoretically, this research is based on the concept of the fragile states situation. Methodologically, I use descriptive-analytical and Methods with Emphasis on international statistics.
  Keywords: Fragile Middle East, security, Tourism, Terrorism, Regional Diplomacy, Iran