فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 21، خرداد-تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/29
 • تعداد عناوین: 24
|
 • سخن مدیر مسئول
 • دیدگاه
 • فاطمه سفیدکن* صفحات 7-15

  این روزها بیماری کرونا کشورهای زیادی را در دنیا درگیر کرده است. کرونا یک بیماری ویروسی است که از یک ویروس جهش یافته جدید ناشی می‌شود. با توجه به شدت سرایت و درصد کشندگی آن بخصوص در مبتلایان با سایر بیماری های زمینه‌ای یا نقص سیستم ایمنی و سالمندان، دانشمندان زیادی در دنیا به طور جدی در پی یافتن دارو برای درمان سریع بیماری و همچنین واکسن برای جلوگیری از ابتلا به آن هستند. با توجه به وجود گیاهان دارویی متنوع در طبیعت ایران و همچنین سوابق تحقیقاتی فراوان در زمینه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در کشور به طور عام و شناخت گیاهان دارویی بومی و انحصاری کشور و مواد موثره آنها در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به طور خاص، این سوال مطرح است که آیا گیاهان دارویی می‌توانند خواص ضدویروسی داشته باشند و در تولید داروهای ضدویروس مورد استفاده قرار گیرند؟ آیا تا کنون داروی گیاهی ضدویروس در جهان و به طور خاص در ایران فرموله و در سطح صنعتی تهیه شده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان‌های بسیار قدیم گیاهان دارویی به عنوان درمان طبیعی برای بیماری‌های مختلف از جمله عفونت‌های ویروسی استفاده می‌شده‌اند. درصد بالای برخی ترکیبات در عصاره‌ها و اسانس‌ها، می‌تواند باعث خاصیت ضدویروسی برخی از گیاهان دارویی شود...

 • کامبیز اسپهبدی* صفحات 17-21

  بذرکاری و نهال کاری در عرصه های تخریب شده جنگلی و غیرجنگلی با هدف توسعه جنگل جزو برنامه های دایمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در نواحی رویشی مختلف ایران است. یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در استقرار، رشد، تولید زی توده و سازگاری جنگل کاری ها با پیامدهای غیر منتظره اقلیمی، کیفیت بذرهای مورد استفاده است. استفاده از بذرهای نامطلوب که سازگاری و تولید جنگل کاری ها را تحت الشعاع قرار می دهد از یک سو باعث هدررفت منابع شده و از سوی دیگر موجب فرسایش ژنتیکی و کاهش تاب آوری جنگل کاری ها در مقابل استرس های ناشی از خشکی، نوسان های شدید دما و طغیان آفات و امراض و در نهایت نابودی جنگل کاری ها می شود. به همین دلیل، تامین بذر از منابع مطمین یکی از اصلی ترین عامل موفقیت جنگل کاری ها محسوب می شود. به طور معمول، بذر را می توان از منابع مختلف از جمله تک درختان دارای بذر فراوان، محوطه های بذرگیری و یا باغ های بذر تامین کرد. تامین بذر از تک درختانی که توانمندی آنها در انتقال صفات برتر به نسل های بعد به اثبات نرسیده باشد، نه تنها استقرار و رشد نهال های مورد استفاده در جنگل کاری ها را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه باعث خالص سازی، تقویت خویشاوندی و آسیب پذیری شدید توده های جنگل کاری در مقابل استرس های محیطی می شود. از این رو، ضرورت دارد تا در برنامه های توسعه جنگل، ضمن توجه به تولید زی توده (چوب، برگ، علوفه، لاشریزه و غیره) به حفظ تنوع ژنتیکی نیز توجه شود. در بین منابع متعدد جمع آوری بذر، محوطه های بذرگیری از نظر توجه به جمع آوری بذر از پایه های درختی و درختچه ای متعدد، بیشتر از سایر منابع بذری می تواند به پایداری جنگل کاری ها در مقابله با استرس های محیطی در آینده کمک کند...

 • تصاویری از طبیعت ایران
 • صفحه 20
 • دیدگاه
 • فیروزه هاشمی یزدی* صفحات 23-28

  فسیل ها (سنگواره ها) به آثار و یا بقایای موجوداتی اطلاق می شود که در ادوار گذشته زمین زیست می کرده اند و پس از مرگشان در بین رسوبات مدفون و همراه با رسوبات تحت تاثیر دیاژنز قرار گرفته و حفظ شده اند. علم دیرینه شناسی به مطالعه گروه های مختلف فسیلی اعم از جانوری و گیاهی می پردازد. فسیل های گیاهی به دو صورت ماکروفسیل و میکروفسیل های گیاهی (پالینومورف ها) یافت می شوند (شکل 1). ماکروفسیل های گیاهی شامل بقایای حفظ شده از گیاهان مانند ساقه، میوه، برگ و چوب می باشند که توسط چشم غیر مسلح دیده می شوند (شکل 2). مطالعه اشکال میکروسکوپی بقایای گیاهان (شکل 3) همچون گرده و هاگ گیاهان (میوسپورها)، هاگ قارچ ها، داینوسیست ها و قطعات بافت های گیاهی... مربوط به علم پالینولوژی می باشد...

 • نامه علمی
 • یونس رستمی کیا*، مصطفی خوشنویس، اللهوردی نوری، دولت محمدی، حمید محمدی صفحات 29-44

  درختان کهنسال، ازجمله مهمترین ذخایر ژنتیکی گیاهی محسوب میشوند و ارزش شناخت و حفظ این منابع از نظر ملی و تاریخی اهمیت زیادی دارد. در تحقیق پیشرو، با هدف ارزیابی و ثبت درختان کهنسال استان اردبیل، تعداد 41 اصله درخت کهنسال شامل 28 درخت ارس (excelsa Juniperus) و 13 درخت پسته وحشی (mutica. subsp atlantica Pistacia) در مناطق جنگلی شهرستان خلخال شناسایی و اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد میانگین محیط تنه درختان کهنسال ارس 61/2 متر، میانگین ارتفاع کل و ارتفاع تنه آنها به ترتیب 06/8 و 01/2 متر است. میانگین محیط تنه درختان کهنسال بنه 17/3 متر، میانگین ارتفاع کل و ارتفاع تنه آنها به ترتیب 1/10 و 48/2 متر است. محیط طبیعی مناسب و قرارگیری این درختان در قبرستان قدیمی، همچنین اعتقادات خاص از دلایل ماندگاری این پایه ها در منطقه خلخال هستند. با توجه به مشخصه های رویشی و قدمت درختان کهنسال شناسایی شده، میتوان ضمن حفاظت کامل از این درختان در منطقه با ایجاد ذخیرهگاه های ژنتیکی (محاوط بذر درختان کهنسال) و تولید نهال به احیای جنگلهای تخریب شده ارس و بنه منطقه خلخال کمک کرد.

  کلیدواژگان: استان اردبیل، ارتفاع کل، ارس، پسته وحشی، درخت کهنسال
 • شهرام بانج شفیعی*، سید جعفر سیداخلاقی، سید عباس سید اخلاقی، یاسر قاسمی آریان صفحات 43-51

  توانایی بالای استان خوزستان در تولید 137 نوع محصول در بخش کشاورزی (5/13 درصد تولیدات کشور) که 90 درصد آن وابسته به وجود آب های سطحی است، لزوم مدیریت پایدار سرزمین در این استان را بیش از پیش آشکار می سازد. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیلی بر وضعیت بخش کشاورزی استان خوزستان از دیدگاه مصرف آب به بررسی روند تغییرات سطح کشت، تولید و مصرف آب محصولات کشاورزی استان، از سال آبی70-1369 تا 95-94، پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد  علی رغم رخداد  خشکسالی ها طی سال های 1386-1395، کشت محصولات زراعی استان به بیش از دو برابر افزایش یافته است. در الگوی کشت کنونی، گندم و نیشکر به ترتیب با 48 و 11 درصد بیشترین سطح اراضی تحت کشت را داشتند. سطح کشت نیشکر به عنوان محصولی آب بر (36000 مترمکعب در هکتار) از 60946 هکتار در سال آبی 87-86، به 107142 هکتار در سال 95-94 رسید که حدود 90 درصد آن مربوط به حوضه کارون بود. کشت محصولات اقتصادی و کم آبخواه، ارزش گذاری آب و توجه به اقتصاد تخریب سرزمین، ارایه الگوی کشت مناسب، تدوین اطلس آبی استان، ارتقای دانش کشاورزی و فرهنگ سازی، تخصیص یارانه بر نهاده های کشاورزی، زهکشی اراضی کشاورزی و نمک زدایی، سیاست گذاری خرید محصولات کشاورزی بر اساس کیفیت محصول، کشت گلخانه ای، استفاده از سامانه های نوین آبیاری و انتقال کشت بهاره به زمستانه از جمله راهکار هایی هستند که می توانند در جهت کاهش مصرف و افزایش بهره وری آب در استان مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: مصرف آب، آبهای سطحی، سطح کشت محصولات زراعی، محصولات آب بر
 • محمدهادی راد*، فرهاد دهقانی، علی مومن پور، ولی سلطانی گردفرامرزی صفحات 51-62

  آلودگی هوا و خستگی ناشی از شهر نشینی به عنوان دو معضل مهم برای ساکنین شهرهای بزرگ و صنعتی مطرح است. با بهره گیری از توان گیاهان از طریق جنگل کاری در حاشیه شهرها و یا ایجاد منظر و پوشش های سبز درون شهری، محدودیت های ذکر شده تا حدودی قابل رفع است. بسیاری از مناطق شهری بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک به دلایل متعددی دارای منابع آب و خاک شور بوده و توسعه پوشش گیاهی با معضل بسیار جدی مواجه است، ضمن اینکه به دلیل رشد جمعیت، منابع آبی قابل شرب برای آبیاری، بسیار محدود شده است. در این راستا انتخاب گونه های گیاهی که توان تحمل شرایط شور را داشته باشند، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و می تواند به پایداری پوشش های سبز ایجاد شده کمک نماید. در این مقاله ضمن مرور بر مطالعات انجام شده پیرامون موضوع شوری و ایجاد منظر، تعدادی از گونه های مهم شامل گیاهان برگ پهن همیشه سبز و خزان دار، سوزنی برگ ها، گیاهان پوششی، پیچ ها و نخل ها که برای ایجاد پوشش های سبز در مناطق خشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار می گیرند، معرفی و میزان تحمل به شوری آنها بر اساس شاخص های ذکر شده در منابع، ارایه می گردد. گیاهان معرفی شده در پنج گروه حساس (کمتر از 3 دسی زیمنس بر متر)، نیمه حساس (3 تا 6 دسی زیمنس بر متر)، نیمه مقاوم (6 تا 8 دسی زیمنس بر متر)، مقاوم (8-10 دسی زیمنس بر متر) و بسیار مقاوم (بیشتر از 10 دسی زیمنس بر متر) تقسیم شده اند. مقادیر ذکر شده شوری، مربوط به شوری عصاره اشباع خاک اطراف ریشه می باشد.

  کلیدواژگان: پوشش سبز، جنگل کاری، شوری، گونه های گیاهی منظر
 • ابراهیم زرقانی* صفحات 61-68

  مگس های خانواده Tephritidae با حدود 4500 گونه شناخته شده یکی از بزرگ ترین خانواده های دوبالان محسوب می شوند که از زیست محیط های مختلف در دنیا شناسایی شده اند. لارو برخی از گونه های این خانواده از گوشت میوه تغذیه می کنند و به عنوان آفات مهم محصولات کشاورزی مطرح هستند. بسیاری از گونه های این خانواده گیاه خوار هستند و لاروها با تغذیه از بذر گیاهان تیره مرکبان (Asteracaea) و ایجاد گال در طبق این گیاهان، مانع تولید بذر سالم و در نتیجه موجب عدم موفقیت در برنامه های بذرکاری مراتع بمنظور اصلاح پوشش مرتعی می گردند. تیره مرکبان یکی از بزرگ ترین تیره های گیاهی رده نهاندانگان است و دارای اهمیت زیست محیطی و اقتصادی قابل توجهی بوده و به وفور در اکثر زیستگاه ها، چه قطبی و چه استوایی یافت می شوند و حدود 10% از گیاهان بومی هر منطقه را به خود اختصاص می دهند. در مجموع، 150 گونه از این مگس ها در ایران شناسایی شده است که تقریبا 15 گونه روی درختان میوه و صیفی جات به عنوان آفت و بقیه گونه ها در طبق گیاهان تیره مرکبان فعالیت دارند. در تحقیق حاضر، 111 گونه متعلق به 29 جنس و 2 زیر خانواده از مگس های این خانواده توسط تور حشره گیری، آسپیراتور جمع آوری و شناسایی شدند. همچنین، 50 گونه گیاه میزبان از 19 جنس گیاهی پرورش داده شده در هرباریوم مورد شناسایی قرار گرفتند. بنابراین، به خاطر اهمیت زیاد این گیاهان در مراتع به عنوان علوفه دام، بحث های فرسایش خاک و سایر موارد و همچنین اهمیت بذرخواری و گالزایی این مگس ها که سبب کاهش پراکنش گیاهان این تیره گیاهی در مراتع می شوند، این تحقیق انجام شده است.

  کلیدواژگان: بیوکنترل، تفریتیده، تیره مرکبان، مرتع، ایران
 • سید کاظم بردبار*، مهرداد زرافشار، مسعود بابائیان، علیرضا عباسی صفحات 69-77

  شناخت نسبت جنسیتی و مشخصات توده از مباحث ضروری در علوم اکولوژی جنگل است که این مهم در جنگل های ارس به عنوان مهم ترین اکوسیستم جنگلی طبیعی کشور با توجه به روند تخریب آن لازم است. در این مطالعه برخی از مشخصه های توده طبیعی ارس و نسبت جنسیتی پایه های آن در رویشگاه لایزنگان داراب فارس مورد بررسی قرار گرفت. یکی از بهترین رویشگاه های ارس در منطقه مورد مطالعه انتخاب و12 قطعه نمونه دایره ای1000 مترمربعی با آرایش خوشه ای در دو دامنه شمالی و جنوبی رویشگاه پیاده شد. مشخصه های مهم شامل نوع گونه، قطر یقه، ارتفاع درخت، سطح تاج پوشش و نسبت جنسیتی در قطعات نمونه ثبت شدند. نتایج نشان داد که تعداد پایه در هکتار در دامنه شمالی 85 اصله و در دامنه جنوبی 58 اصله بوده و رویه زمینی در دامنه جنوبی 1 و در دامنه شمالی 4/3 مترمربع در هکتار می باشد. نه تنها نسبت پایه های نر و ماده در دو دامنه از نسبت 1:1 انحراف داشته بلکه نسبت پایه ها در دو دامنه مورد مطالعه نیز با هم متفاوت بودند.

  کلیدواژگان: تولید بذر، مشخصه های رویشی، مورفولوژی مخروط، نسبت جنسیتی
 • گفت و گوی چالشی
 • احمد رحمانی* صفحات 81-95

  تشکیل باغ های گیاه شناسی در دنیا اهداف مختلفی را نظیر حفظ تنوع زیستی، آموزش و فرهنگ سازی در مورد محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد محیط مناسب برای پژوهش در زمینه رشد و نگهداری گیاهان، احداث محیطی آرام برای تفرج و آرامش و زیبایی شناختی دنبال می کنند. باغ گیاه شناسی ملی ایران با مساحتی حدود 146 هکتار در شهر تهران پذیرای مردم دوستدار طبیعت، دانش آموزان، دانشجویان و کارشناسان سراسر کشور است. نشریه طبیعت ایران در این شماره خود در خصوص نقش باغ گیاه شناسی ملی ایران در آموزش و فرهنگ سازی مردم با مسیولان باغ، آقای دکتر عادل جلیلی، سرکار خانم دکتر زیبا جم زاد و آقای مهندس محمد کاظم عراقی گفت وگویی داشته است. طبیعت ایران: آقای دکتر جلیلی جنابعالی در طول دوره مدیریت خود در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اهتمام ویژه ای در مورد باغ گیاه شناسی ملی ایران داشته و تلاش زیادی کردید که بازدید از باغ همگانی شود و آحاد مردم بتوانند از این گنجینه زنده گیاهی بهره ببرند. در این راستا توضیحاتی بفرمایید و روند اقدامات انجام شده را برای بازگشایی درب های باغ به روی عموم مردم تشریح کنید.  دکتر عادل جلیلی (رییس محترم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور): همان طور که اشاره کردید یکی از اهداف اصلی تاسیس باغ های گیاه شناسی در دنیا و به خصوص کلان شهرها بحث آموزش مردم و بالابردن فرهنگ عموم جامعه است. باغ گیاه شناسی ملی ایران این اهداف را از ابتدا دنبال می کرد ولی باید یک تمهیدات و شرایطی آماده می شد که به طور جدی مردم به باغ دعوت بشوند.

 • تصویری از طبیعت ایران
 • صفحه 94
 • نگاهی به طبیعت ایران
 • یونس رستمی کیا*، مهدی پورهاشمی صفحات 97-106

  امروزه ذخیره گاه های جنگلی از یک سو در حفظ تنوع زیستی (تنوع گیاهی و جانوری) و از سوی دیگر در جلوگیری از انقراض گونه های مهم گیاهی و جانوری، مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. ذخیره گاه جنگلی حاتم مشه سی با وسعت 6/195 هکتار  واقع در 28 کیلومتری غرب شهرستان مشگین شهردر استان اردبیل یکی از ذخیره گاه های با ارزش در ایران است. این جنگل بخاطر موقعیت مکانی، شرایط اقلیمی و رویشگاهی، جزیی از جنگل های ارسباران محسوب شده و از نظر تنوع و ترکیب پوشش گیاهی بسیار غنی است. مهم ترین گونه این جنگل را اوری (Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey.) تشکیل می دهد که در دامنه ارتفاعی1740 تا1950 متری از سطح دریا پراکنش دارد. چهار تیپ عمده جنگلی شامل تیپ خالص اوری، اوری - کرب  اوری- ون  و زالزالک- آلوچه وحشی در این جنگل قابل تفکیک است. در مجموع، 31 گونه درختی و درختچه ای متعلق به 11تیره و 23 جنس شناسایی شده است که نشان دهنده تنوع قابل توجه گونه های  چوبیاین جنگل است. در سال های اخیر، تغییر کاربری جنگلی و مرتعی به زراعت ، چرای دام و قطع درختان برای تهیه زغال و هیزم از عوامل تاثیرگذار در تخریب این ذخیره گاه با ارزش بوده است. بنابراین، برای رسیدن به وضعیت مطلوب لازم است سازمان های متولی برای حفاظت این رویشگاه اهتمام بیشتری داشته باشند و با توجه به ارزش حفاظتی ذخیره گاه، از اجرای برنامه های توسعه ای و سرمایه گذاری های بی مورد با هدف جذب گردشگر به منطقه، جدا خودداری شود.

  کلیدواژگان: اوری، ذخیره گاه جنگلی، حاتم مشه سی، مشگین شهر
 • ستون ها
 • دانشمندان ایرانی
 • مهدی زهدی* صفحات 109-115
 • تصویری از طبیعت ایران
 • صفحه 114
 • گونه های در معرض خطر انقراض
 • محمدامین سلطانی پور*، زیبا جم زاد، عادل جلیلی، محمد محمودی صفحات 115-121

  گیاهی بوته ای از تیره طوسک (Dipsacaceae) است. این گونه انحصاری استان هرمزگان (جنوب ایران) بوده، در ارتفاع 2300-1800 متر از سطح دریا در کوه گنو (بندرعباس) و کوه انوه پردی (بستک) پراکنش دارد. بر اساس شیوه نامه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) و با استفاده از سه معیار میزان حضور، سطح تحت اشغال و اندازه جمعیت، جایگاه حفاظتی این گونه تعیین شد. سطح تحت اشغال (AOO) این گونه با اندازه گیری میدانی در رویشگاه های آن 003/0 کیلومترمربع و میزان حضور گونه در محدوده انتشار آن (EOO) با استفاده از نرم افزار GeoCAT، 5/412 کیلومترمربع برآورد شد. بنابراین این گونه در طبقه در بحران انقراض قرار می گیرد. به منظورحفاطت از این گونه، جمع آوری بذر و نگهداری از آن در بانک ژن منابع طبیعی، اعلام رویشگاه حفاظت شده در محدوده حضور گونه و پژوهش در زمینه روش های احیای گونه در رویشگاه اصلی یا کاشت آن در باغ های گیاه شناسی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، تیره طوسک، جایگاه حفاظتی، گونه انحصاری، Pterocephalus wendelboi
 • محمد مهرنیا*، زیبا جم زاد، عادل جلیلی صفحات 123-129
 • اخبار علمی تحلیلی
 • ترجمه: مهرداد زرافشار صفحه 133
 • ترجمه: پروین صالحی شانجانی صفحه 135
 • ترجمه: الهام نوری صفحه 136
 • نقد کتاب
 • مهدی پورهاشمی* صفحات 137-141
|
 • Firoozeh Hashemi Yazdi* Pages 23-28
 • Y. Rostamikia*, M. Khoshnevis, A. Nori, D. Mohammadi, H. Mohammadi Pages 29-44

  Long live trees are considered to be the most important herbal genetic reserves, and the importance of recognizing and preserving these resources is important both nationally and historically. The purpose of this study was to record and evaluate 41 trees, including 28 junipers and 13 wild pistachio trees, identified and measured in the Khalkhal area. Results showed that the trunk perimeter of trees recorded ranged between 1.28 to 4.21 m, and their height ranged between 4.9 to 13.4 m. The average trunk perimeter of wild pistachio and juniper was 3.17 m and 2.61 m, and the average height was 10.1 m and 8.05 m, respectively. The proper natural environment and location of these trees in the old cemetery, as well as specific beliefs, are the reasons for this tree's persistence in Khalkhal. In terms of growth characteristics and dating of long-live trees, in addition to the complete protection of these trees in the region, the restoration of the destroyed forests of Juniper and wild Pistachio in Khalkhal region is possible by creating genetic reserves (seeds of long-live trees) and seedling production.

  Keywords: istachio wild, tree live-long, juniper, height, province A
 • Shahram Banedj Shafiei*, Seid Jafar Seid Akhlaghi, Seid Abbas Seid Akhlaghi, Yaser Ghasemi Arian Pages 43-51

  Agricultural lands in Khuzestan province, southwest Iran, have a great ability to produce around 137 types of crops (around 13.5% of the country's production). Around 90% of the farmlands in this region are under irrigation. Therefore, the sustainable management of water resources plays an important role in this area. This study aims to assess the long-term challenges and strategies of water consumption management in the agricultural sector of the province and then to examine the development of crop production with water consumption from 1990 to 2016. Results showed that despite long term drought from 1976 to 2006, the agricultural productions increased around twofold. The area under sugar- cane as the main crop production (about 48%, with water consumption around 36000 m3</sup>/ha) increased from 60946 ha in 2007-2008 to 107142 ha in 2015-2016. Based on the principal aims mentioned above, the following subjects need more attention to improve water efficiency in the future:  providing the best water supply and modified irrigation systems,  formulation of suitable cultivation patterns, providing a provincial water atlas, promoting agricultural knowledge and agricultural subsidies facilities, development of irrigation and drainage systems, improving greenhouse production,  developing modern irrigation systems, and  transferring  the spring cultivation to the winter one.

  Keywords: Water Consumption, Surface water, crop area, high-water requirement plants
 • Mohammad Hadi Rad, Farhad Dehghani, Ali Momen Pour, Vali Soltani Gord Faramarzi Pages 51-62

  Urban pollution and the fatigue caused by urbanization have been two major problems for the residents of large and industrial cities. By exploiting the potential of plants through afforestation in the suburbs or by creating landscapes and greenery within the city, these limitations can be partially eliminated. Many urban areas, especially in arid and semi-arid regions, have saline water and soil resources for a variety of reasons, and the development of vegetation is facing a very serious problem; moreover, due to population growth, drinking water resources for irrigation are very limited. In this regard, the selection of plant species that can withstand the saline conditions is of particular importance and can contribute to the sustainability of the green cover created. In this article, while reviewing studies on salinity and landscape creation, a number of important species used in arid and semi-arid regions are introduced and their tolerance to salinity is presented based on the indices mentioned in literature. The introduced plants are divided into five groups of sensitive (-1), moderately sensitive (3 - 6 dS m-1), moderately tolerant (6 - 8 dS m-1), tolerant (8 - 10 dS m-1) and, highly tolerant (>10 dS m-1). The salinity values are related to the salinity of the soil saturation extract around the root.

  Keywords: afforestation, green cover, Landscape, plant species, Salinity
 • Ebrahim Zarghani* Pages 61-68

  Tephritidae, with about 4500 known species, is one of the largest families of Diptera, identified in various habitats all around the world. The larvae of some species of this family feed on fruit flesh and are considered as important pests of agricultural products. Most species are phytophagous and the larvae, by consuming the seeds of Asteraceae plants and inducing galls in flowerheads, prevent the production of healthy seeds and consequently cause failure in rangeland seeding programs. The Asteraceae family is one of the largest plant families of the angiosperms and has significant environmental and economic importance. It is found in most habitats abundantly, both polar and tropical regions. About 10% of native plants in each region belong to this family. In total, 150 species of these flies were identified in Iran, of which about 15 species are pests on fruit trees and vegetable crops and the others feed on Asteraceae plants. In the present study, 111 species, belonging to 29 genera, and two subfamilies of this family were collected by insect-netting and aspirator and identified. Also, 50 host plant species of 19 genera were identified in the herbarium. Therefore, this research was conducted due to the importance of these plants in rangelands, as a resource for livestock fodder, prevention of soil erosion as well as the importance of seed-feeding behavior and gall-inducing by flies, which reduce the distribution of the Asteraceae species in rangelands.

  Keywords: biological control, Tephritidae, Asteraceae, rangeland, Iran
 • Seid Kazem Bordbar *, Mehrdad Zarafshar, Masoud Babaeian, Alireza Abbasi Pages 69-77

  The study on gender ratio and forest stand characteristics is the most important issue in forest ecology. With respect to forest degradation in natural stands of juniper, as one of the most important forest ecosystems, the study on their characteristics is essential. In the current research, some characteristics and gender ratio of juniper stands in the Layzangan site of Fars province were studied. One of the best sites was selected and then 12 circular plots with 1000 m2 area according to a cluster design were set in both the northern and southern slopes of the study habitat. Some characteristics such as the type of species, collar diameter, height, canopy area, and gender ratio were recorded at all plots. The result indicated that the number of trees per hectare in northern slope was 85 tree individuals, while it was 58 for the southern slope, and the basal area per hectare varied between 1 to 3.4 m2. Not only the male to female ratio of both slopes had a deviation from the 1:1 ratio, but the ratio for the both slopes was different from each other.

  Keywords: Cones morphology, Growth Characteristics, seed production, gender ratio
 • Younes Rostami Kia*, Mehdi Pourhashemi Pages 97-106

  Today, forest reserves are of great interest in protecting biological diversity (plant and animal) and preventing the extinction of many important plant and animal species. The Hatam Meshesi Forest Reserve, with an area of 195.6 hectares, located 28 kilometers west of Meshgin Shahr of Ardebil province, is one of the most valuable reserves in Iran. This forest is a part of Arasbaran forests in terms of location, climatic and habitat conditions, and is therefore very rich in plant diversity and vegetation. The most important species of this forest is Caucasian oak (Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey.), distributed at an altitude of 1740 to 1950 m.a.s.l. In this forest, four main forest types including pure Quercus macranthera, Quercus macranthera–Acer campetre, Quercus macranthera–Fraxinus excelsior, Crtataegus microphylla-Prunus spinosa can be distinguished. In total, 31 species of trees and shrubs, belonging to 11 families and 23 genera, have been identified, indicating a significant diversity of woody species in this forest. In recent years, the conversion of forest and rangeland use into agriculture, grazing, and cutting down trees for coal mining and the use of firewood have been influential factors in the destruction of this valuable reserve. Therefore, to reach a favorable state, the responsible organizations must pay more attention to the protection of this habitat. With attention to the conservation value of this reserve, the implementation of development programs and worthless investments aimed at attracting tourists to the region should be strictly excluded.

  Keywords: Caucasian oak, forest reserves, Hatam Meshasi Forest, Ardabil, Meshgin-shahr
 • Adel Jalili *, Mostafa Jafari Page 105
 • Mehdi Zohdi* Pages 109-115
 • Mohammad amin Soltani Pour *, Ziba Jamzad, Adel Jalili, Mohammad Mahmoodi Pages 115-121

  Pterocephalus wendelboi is a bushy species, belonging to Dipsacaceae family. This species is endemic to Hormozgan province, south Iran, distributed in M. Geno (Bandar Abbas) and M. Anve Pardi (Bastak) at 1800-2300 meters a.s.l. Based on IUCN guidelines, three criteria were used to evaluate the status of this species including extent of occurrence (EOO), area of occupancy (AOO), and size of the population. According to field studies and establishing plots, Pterocephalus wendelboi occupies an area of 0.003 km2. According to an analysis by GeoCAT software, the extent of occurrence was 412.5 km2. Based on this research, Pterocephalus wendelboi is assigned as a critically endangered (CR) species. In order to conserve this species, collecting the seeds and keeping in natural resources gene bank and doing research on species regeneration methods are urgently needed.

  Keywords: Conservation status, Endemic, IUCN, Dipsacaceae, Hormozgan
 • Pages 123-129

  Azilia eryngioides is a flowering species of Apiaceae family and the only member of the genus Azilia. It is endemic to Iran and grows in the Zagros mountainous areas. The conservation status of the Azilia eryngioides was defined based on IUCN Red List Categories. According to the field survey and plot sampling, Azilia eryngioides occupies an area of 2.1 Km2</sup>, and the extent of occurrence is 2478 Km2</sup>. The species is Critically Endangered (CR) due to its area of occupancy, population size, severely isolated populations, and limited regeneration due to limited seed production and habitat quality. Field observations showed that the lack of management and inappropriate exploitation such as non-observance of the grazing season and degradation of habitat were the main threats to this rare species. Defining protected habitat by Forests, Rangelands, and Watershed Management Organization, ex-situ conservation in National Botanical Garden of Iran & Zagros Botanical Garden and in the plant natural resources gene bank are suggested to be considered for the conservation of this species.

 • Mehdi Pourhashemi* Pages 137-141