فهرست مطالب

گیله وا - سال بیست و هشتم شماره 16 (پیاپی 160، فروردین و اردیبهشت 1399)
 • سال بیست و هشتم شماره 16 (پیاپی 160، فروردین و اردیبهشت 1399)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/03/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • هنجار شکنی در امر خیر
  صفحه 4
 • تالاب انزلی به روایت اسکندر فیروز (به نقل از کتاب دفتری از این معنی)
  احمد علی دوست صفحه 6
 • فخر گمشده، سخن اندر باب «کلیله»
  محمدتقی پوراحمد جکتاجی صفحه 12
 • گوشه ای از مشروطه گیلان (در نامه چاپ نشده ای از زنده یاد کریم کشاورز)
  صفحه 16
 • فیل در آفتاب ، چند کلمه در اهمیت خودشناسی
  علیرضا اسماعیل پور صفحه 18
 • بخش گیلکی: شعر
 • شعر از: فرخ آلیانی - منوچهر بخشی زاده سراوانی - قاسم پهلوان - ماهرخ حسنی - سید حمید حسینی سراوانی - انسی خسروی - معصومه ساجدی - ملکی قاضیانی - حسن نصری رودسری - رسول نصیری
  صفحات 20-21
 • بخش گیلکی: داستان
 • کنسرت
  شهرام دفاعی صفحه 22
 • گیلان منظره
  محمود تراب نیا صفحه 26
 • ان خال او خال
  صفحه 27
 • آیین نگارش گیلکی/ گیله وا
  صفحه 28
 • مجله تاتر و اخباری از تاتر گیلان و اتحادیه هنرپیشگان رشت
  رضا نوزاد صفحه 29
 • واحدهای اندازه گیری با دست و پا، در لسکو کلایه
  جلال علی دوست لسکوکلایه صفحه 32
 • عکسخانه
  صفحه 33
 • درگذشتگان
  صفحه 34
 • تازه کتاب
  صفحه 36