فهرست مطالب

انسان و محیط زیست - سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 63، بهار 1399)
 • سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 63، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرسده طاهری، نیما کریمی، مصطفی بیگدلی* صفحات 1-20
  راهبردهای کلیدی به منظور توسعه یافتن یک منبع انرژی جایگزین با سوخت های فسیلی برای جبران نیاز کنونی به انرژی و بعلاوه به منظور کاهش نگرانی های زیست محیطی (اعم از آلودگی حجم زیاد پسماند و گرم شدن جهانی) مطرح می شوند. از این رو اقتصاد و فن آوری ها تا حد زیادی بستگی به منابع انرژی تجدیدپذیر سازگار با معیارهای زیست محیطی ازقبیل بیوگاز دارند. فناوری بیوگاز علاوه بر مزیت های فراوانی که دارد با محدودیت های خاصی نیز همراه است. به طوری که تولید انرژی بدون حضور عوامل متوقف کننده یک کار دشوار است و برای اطمینان از توسعه پایدار، می بایست فناوری های دردسترس جاگزین شوند. پیشرفت های بیشتر باعث توجه مجدد و عمیق تری در فن آوری تولید بیوگاز شده است. در حالی که این موضوع اثرات بزرگی در کاهش مسایل عمده اقتصادی مطرح در جهان دارد. مرور کنونی به عوامل محدود کننده و ارزیابی پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر همراه با جنبه های مختلف تولید بیوگاز مانند استفاده از مواد خام پایدار، میکروبی و پویایی های آنزیم، پارامتر بهینه سازی و فرایند تفکیک برای افزایش این تکنولوژی می پردازد. آماده سازی زیستی آنزیمی و شناخت میکروب های کارآمد، امکان تقویت انرژی هضم بی هوازی را به طور قابل ملاحظه ای فراهم می کند. لذا بهینه سازی پارامترهای مختلف برای سرعت بخشیدن به تولید بیوگاز در طول هضم بی هوازی نسبت به قبل و بعد آن ترجیح داده شده است. همچنین علی رغم توسعه طرح های هاضم چند مرحله ای به قصد دستیابی به موفقیت در فرایند تفکیک، تحقیقات بیشتر برای رسیدن به عملکرد بهتر سیستم نیاز است.
  کلیدواژگان: منبع تجدید پذیر، بیوگاز، مواد خام پایدار، جنبه های میکربی و آنزیمی، طرح های هاضم چندمرحله ای
 • سحر سادات احمدی نژاد، محمد کریمی زارچی، محمدرضا فتحی* صفحات 21-34

  در تجارت جهانی امروز، رقابت میان سازمان ها بسیار شدید است و برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان، سازمان ها نیاز دارند خودشان را در موقعیت برتری نسبت به رقبا قرار دهند. دوستدار محیط زیست بودن و سازگاری با الزامات زیست محیطی، راهی برای تمایز از سایر رقبا است. در صورتی که رقبا از مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM) بهره مند شده باشند، شرکت تحت فشار بیشتری برای استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز خواهد بود. از طرفی مشتریان نیز روی تصمیم برای استقرار سیستم GSCM نقش مهمی دارند. از این رو، مدیریت استراتژیک زنجیره تامین سبز، یکی از الزامات موفقیت در بازار رقابتی امروز است و باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد. هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت زنجیره تامین سبز با بکارگیری روش ANP می باشد. تعداد معیار های شناسایی شده در این تحقیق، چهارده معیار می باشد که در چهار گروه طراحی سبز، خرید سبز، تولید سبز و بازاریابی و خدمات پس از فروش سبز قرار می گیرند. این پژوهش در شرکت سیم و کایل یزد انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد از بین چهار استراتژی ریسک محور، کارآیی محور، نوآوری محور و حلقه بسته، استراتژی کارآیی محور، استراتژی بهینه است. ضمنا از بین معیارها، طراحی سبز دارای بالاترین اولویت است.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین سبز، استراتژی تجاری، فرآیند تحلیل شبکه ای، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
 • هانیه قره بخش، معصومه ملایی*، لعبت تقوی صفحات 35-48
  شاخص های عملکرد محیط زیستی (EPI) در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اقدامات زیست محیطی چشمگیر و همگام با جوامع جهانی، تنزل 22 پله ای ایران در رتبه بندی گزارشات دو سالانه جهانی EPI در بین سالهای 2014 تا 2016 بحث اصلی محافل شده است. با توجه به نقش مدیریت شهری در کلان شهرها به عنوان یک بازوی اجرایی مهم در بخش محیط زیست و توسعه پایدار در کشور، در مطالعه مروری حاضر تلاش گردید با بررسی مسایل محیط زیست مدیریت شهری و ارایه وضعیت آن در مناطق 22 گانه شهر تهران در خصوص 12 شاخص مورد بررسی از جمله آلودگی هوا، آلودگی صوت، کیفیت و کمیت آب و... همراه با تحلیل نتایج حاصل از مطالعات، علل اصلی تنزل رتبه ایران در  رتبه بندی جهانی شاخص های EPI مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. مطابق با نتایج تحقیق حاضر، در بخش مدیریت محیط زیست، شرایط اقلیم شناسی و جغرافیایی حاکم، عدم رعایت قوانین و مقررات محیط زیستی و اختلاف در ظرفیت و ساختار شهری مناطق شهرداری تهران، منجر به نوسانات مدیریت شهری در بخش محیط زیست کلان شهر تهران شده است. با توجه به همپوشانی شاخص های مدیریت محیط زیست شهر تهران با شاخص های جهانی در EPI می توان نتیجه گیری کرد در صورت تحقق اهداف بلند مدت در بخش مدیریت شهری، در نظر گرفتن سه عامل مذکور و انتشار منظم گزارش فعالیت های محیط زیست کشور به مجامع بین المللی می تواند، در ارتقاء جایگاه  یکصد و پنجم ایران در خصوص شاخص های عملکرد زیست محیطی بسیار حایز اهمیت باشد
  کلیدواژگان: شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI)، مدیریت شهری، شاخص های ارزیابی محیط زیست شهری ایران
 • ملیحه امینی* صفحات 49-56

  امروزه صنعت برق و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی ست به طوری که حتی یک دقیقه قطعی برق باعث خسارات میلیاردی خواهد شد. اگر برق تا کنون کشف وابداع نشده بود چه بسا بشر هیچ گاه به چنین سطحی از رفاه نمی رسید و هنوز هم مجبور به استفاده از گاری و اسب بود. این مقاله به بررسی خصوصیات محیط های شهری و اثرات خطوط انتقال برق بر محیط زیست و انسان پرداخته است. در کنار همه فوایدی که صنعت برق دارد به طبع اثرات زیان باری را نیز بر روی انسان و محیط زیست خواهد داشت و به همین دلیل افرادی که در معرض جریان های عبوری خطوط انتقال برق قرار دارند بیشتر از سایرین در معرض احتمال ابتلا به انواع سرطان ها قرار دارند. با توجه به پیشرفت های بشر می توان راه کارهای مقابله با آن را پیدا کرد برای مثال می توان خطوط انتقال برق را از زیر زمین رد کرد که اثرات مخرب آن هم از لحاظ سلامت جسمانی وهم سیمای محیطی در مقابل انتقال خطوط به صورت هوایی کمتر است.

  کلیدواژگان: محیط زیست شهری، خطوط انتقال برق، اثرات، سرطان
 • مسیب حشمتی*، پرستو قوچی، نسرین کرمی صفحات 57-66

  کشت ذرت به ‏دلیل مصرف زیاد کودهای شیمیایی پیامدهای ناگوار زیست‏ محیطی و بهداشتی را در بر دارد. یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه تطبیق مصرف کود با عناصر غذایی خاک و نیاز محصول است. هدف از این تحقیق بررسی سطح عناصر غذایی موجود در خاک و مقایسه آن با مقدار توصیه کودی به منظور استفاده بهینه از این کودهاست که در مزارع ذرت منطقه کوزران استان کرمانشاه انجام شد. نمونه‏ های خاک از عمق 0 تا 30 سانتی‏متری برداشت و مورد آزمایش ‏های کربن آلی، ازت، فسفر، پتاسیم، منگنز، روی و آهن قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط کربن آلی خاک کم (23/1%) بود و با همه عناصر غذایی مورد آزمایش همبستگی دارد. مقادیر متوسط ازت، فسفر، پتاسیم، منگنز، آهن و روی به ترتیب 121/0، 00/17، 381، 71/9، 41/12 و 86/0 میلی‏گرم درکیلوگرم بدست آمد. توصیه کودی شامل اوره، سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم، سولفات منگنز، سکوسترین آهن و سولفات روی بود. نتایج این بررسی نشان داد که مقدار توصیه کودی برای فسفر، پتاسیم و آهن با سطح آنها در خاک همبستگی ندارد. همچنین علی رغم کفایت پتاسیم خاک، بطور متوسط 134 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم توصیه شده بود. در مقابل، مقادیر توصیه کودی برای تقویت ازت، منگنز و روی به ترتیب 418، 4/32 و 3/54 کیلوگرم در هکتار بوده که با سطح این عناصر در خاک همبستگی معنی دار داشت. مقایسه مقدار توصیه شده این کودها با عناصر غذایی خاک نشان داد که سطح توصیه کودی از دقت کافی برخوردار نبوده و بطور تقریبی برآورد شده بود.

  کلیدواژگان: استان کرمانشاه، توصیه کودی، کودهای شیمیایی، مزارع ذرت
 • عباس طاعتی*، فریدون سرمدیان، حمیدرضا متقیان، سید روح الله موسوی صفحات 67-81

  شناخت و الگوی تغییر پذیری مکانی ویژگی های خاک سطحی و عمقی خاک به منظور شناخت توانمندی های اراضی، اختصاص آن ها به بهترین و سودآورترین انواع بهره وری، همچنین مدیریت پایدار منابع خاک ضروری می باشد. این تحقیق با هدف پهنه بندی زمین آماری برخی ویژگی های سطحی و عمقی پروفیل خاک در 17000 هکتار از اراضی دشت قزوین انجام شد. بدین منظور الگوی نمونه برداری به صورت شبکه بندی منظم، با فواصل 1300×1300 انتخاب شد. پس از حفر 61 پروفیل، از افق های خاک نمونه برداری صورت گرفت. ویژگی های هدایت الکتریکی عصاره اشباع، pH، رس، سیلت و شن به صورت میانگین گیری وزنی در دو عمق 30-0 و 100-0 سانتی متری اندازه گیری شد. در دو عمق پروفیل های خاک، هدایت اکتریکی و pH به ترتیب دارای بیشترین وکمترین ضریب تغییرات به دست آمد. تغییر پذیری مکانی ویژگی های فوق با استفاده از تغییرنما و نسبت واریانس اثر قطعه ای به واریانس حد آستانه مورد بررسی قرار گرفت و برای تهیه نقشه های ویژگی ها از تخمین گر کریجینگ موجود در نرم افزار ArcGIS 10 استفاده شد. نتایج نشان داد بهترین مدل برای خصوصیات pH و سیلت در هر دو عمق نمایی و برای هدایت الکتریکی عصاره اشباع، رس و سیلت گوسی می باشد. کلاس وابستگی مکانی نیز برای خصوصیات مطالعه شده متوسط تا قوی می باشد، دامنه وابستگی مکانی برای همه خصوصیات بیشتر از 1430 متر به دست آمد. نقشه های حاصل از کریجینگ نشان داد که دامنه پراکنش مقادیر ویژگی های خاک در منطقه زیاد می باشد؛ که دلیل این تغییرات گسترده را می توان به وسعت زیاد منطقه، واحد های فیزیوگرافی مختلف و شرایط مدیریتی نسبت داد.

  کلیدواژگان: تغییر پذیری مکانی، تغییرنما، اثر قطعه ای، تخمین گر کریجینگ
 • علی شمس آذر، ارشید یوسفی اوروند، فرزاد خادمی* صفحات 83-89

  کلبسیلا پنومونیه باسیل گرم منفی، غیر متحرک و دارای کپسول می باشد. این باکتری از مهمترین پاتوژن های انسانی بوده و عامل مهمی در ایجاد عفونت های بیمارستانی محسوب می شود. این باکتری به تعدادی از عوامل ضد میکروبی مقاومت ذاتی دارد. هدف از این مطالعه بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه ی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قایم در مشهد بود. در مجموع 274 ایزوله کلبسیلا پنومونیه طی فروردین تا مهر سال 92 از بیمارستان آموزشی قایم دانشگاه علوم پزشکی مشهد جمع آوری شد. شناسایی این ایزوله ها با استفاده از روش های میکروبیولوژیک همچون رنگ آمیزی گرم و محیط های افتراقی انجام شد. از روش دیسک دیفیوژن (Modified disk diffusion method یا MDDM) برای تعیین حساسیت باکتری ها به آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین، نالیدیکسیک اسید، سفوتاکسیم، سفتیزوکسیم، سفتریاکسون، سفتازیدیم، سیپروفلوکسازین، ایمیپنم، نیتروفورانتویین و جنتامایسین استفاده شد. در این مطالعه 175 ایزوله (87.63%) مربوط به نمونه ادرار و 99 ایزوله (13.36%) مربوط به نمونه های مختلف (خون، مایع مغزی-نخاعی، زخم، آسیت و ترشحات) بود. مقاومت ایزوله های کلبسیلا پنومونیه به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین، ایمیپنم، نیتروفورانتویین و جنتامایسین به ترتیب 71.46%، 9.56%، 3.39% و30%  بود. نتایج مطالعه حاضر بیانگر افزایش مقاومت ایزوله های کلبسیلا پنومونیه به آنتی بیوتیک های مختلف در مقایسه با مطالعات پیشین است. انجام مطالعات بیشتر در این زمینه می تواند باعث راهنمایی بهتر ما در رویارویی با مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری های عفونت زا گردد.

  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، روش دیسک دیفیوژن
 • سلیمان محمدی دوست، محمد علی خانی زاده *، ملیحه کشاورز صفحات 91-109

  شاید بتوان به جرات گفت مهم ترین مساله در طرح های توسعه ی شهری و به ویژه در زمینه ی اجرا موضوع تحقق پذیری در راستای تحقق منافع همگانی وتمامی ذی نفعان در حیطه ی برنامه ریزی شهری است. بنابراین باید فرایند تهیه، تصویب واجرای این طرح ها به شکلی باشد که ضمن استفاده و بهره گیری از تمامی پتانسل ها، ظرفیت های ساکنین شهر درفرآیند تهیه و تصویب، در اجرا نیز مطابق با خواسته ها و نیازهای شهروندان بارعایت اصول و قوانین مصوب شهرسازی و معماری باشد تا در عمل بیشترین قابلیت و امکان را برای اجرا و تحقق داشته باشد. یکی از مهم ترین کاربری ها و نیازهای شهروندان فضاهای سبز شهری است که متاسفانه به دلیل نگاه اقتصاد محور وسود گرایانه در نزد مردم و مسیولین کمترین میزان تحقق پذیری را دارد.
  تحقیق سعی دارد تا پس از بررسی ادبیات موضوع و بیان اهمیت و جایگاه فضای سبز در زندگی شهروندان و مفاهیم راهبرد توسعه شهری به عنوان یکی از جدیدترین رویکردها در زمینه ی تحقق پذیری بیشتر طرح ها و برنامه های توسعه ی شهری، به بررسی مهم ترین دلایل عدم تحقق پذیری کاربری فضای سبز در شهرداری منطقه یک شهرداری شیراز بپردازد.
  روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد و سعی دارد، پس از انجام مطالعات در زمینه ی سرانه ها و سطوح موجود فضای سبز، تغییر کاربری فضای سبز به دیگر کاربری های سود محور، بررسی پرونده های کمیسیون ماده پنج، اخذ نظرات مسیولین و نخبگان شهری را در پی داشته باشد. بررسی ها حاکی از آن است که متاسفانه به دلیل عدم شناخت و رعایت جایگاه فضاهای سبز و عمومی در مرحله ی تهیه و تصویب طرح ها، به ویژه در زمینه ی امکان تملک آنها، نداشتن معارض اجتماعی، عدم توجه به کاربری های پیرامونی و...، نامشخص بودن جایگاه و ضرورت این کاربری نزد شهروندان و مهم تر از همه نداشتن منابع مالی کافی و پایدار شهرداری ها در حفظ این کاربری ها منجر به تغییر کاربری این فضاها و عدم تحقق پذیری آنها و نهایتا کم و کمتر شدن سرانه ی آنها نسبت به شهروندان درگذر زمان شود. مهم ترین پیشنهاد در زمینه کاهش و حل این مشکل می تواند رفتن به سمت آگاهی بخشی عمومی در بین تمامی مولفه های تاثیر گذار و مقتدرسازی حکومت محلی به ویژه در زمینه ی تامین منابع مالی پایدار باشد.

  کلیدواژگان: تحقق پذیری، راهبرد توسعه شهری، فضای سبزعمومی، شهرداری منطقه یک شیراز
|
 • Mercede Taheri, Nima Karimi, Mostafa Bigdeli * Pages 1-20
  The key strategies to develop an alternative energy source instead of fossil fuels are outlined to compensate for current energy needs and to decrease environmental concerns such as high volume of waste pollution and global warming. So the economy and technologies largely depends on consistent renewable source with environmental criteria of biomass and actually biogas. Biogas technology is associated with certain limitations in addition to the many advantages. So that energy production is a difficult task without having stopping elements in which the alternative concepts is necessary to ensure sustainable development with accessible technologies. Further advances in technology led to renewed and deeper interest in biogas production, while it has great effects in reducing major economic problems in the world. The current review addresses the limiting factors and evaluation of recent technological advances associated with various aspects of biogas production such as the use of sustainable feedstocks, microbial and enzyme dynamics, optimization parameter and dissociation process to enhance this technology. Enzymatic bioassay and efficient microbial identification enables the energy of anaerobic digestion to be significantly enhanced. Therefore, optimization of different parameters to accelerate biogas production during anaerobic digestion has been preferred to pre- and post-anaerobic digestion. In spite of the development of multi-step digestion schemes in order to succeed in the separation process, further research is needed to achieve better system performance.
  Keywords: Renewable Source, Biogas, Sustainable raw materials, Microbial, Enzymatic Aspects, Multi-stage digester projects
 • Sahar Sadat Ahmadinejad, Mohammad Karimi Zarchi, MohammadReza Fathi * Pages 21-34

  In today's global business, competition is very intense between organizations and to impress clients, organizations need to put themselves in a better position than competitors. Environmentally friendly and compatible with environmental requirements are the way to distinguish from other competitors. If the competitors have benefited from the green supply chain management, the company will be under greater pressure to establish a green supply chain management. Customers also have an important role to deploy. Thus, strategic management, green supply chain is requirement for success in today's competitive market and should be considered seriously.  The aim of this study was to identify and rank the green supply chain management strategies using ANP method. Numbers of criteria identified in this study are 14 criteria in four categories: green design, green shopping, green manufacturing and marketing. The results showed that among the four risk-based strategies, efficiency-oriented, innovation-driven closed loop, efficiency-oriented strategy is the optimal strategy. In addition, the standard of green design has the highest priority.

  Keywords: Green Supply Chain Management, Business Strategy, ANP, Multi-criteria decision-making
 • Hanie Gharehbakhsh, Masoumeh Mollaei *, Lobat Taghavi Pages 35-48
  Environmental performance indicators (EPIs) have received much attention in recent years. Despite significant environmental action and in line with international community, the decline of Iran's 22 steps in the ranking of the EPI biennial reports between 2014 and 2016 has been a major issue. Considering the role of urban management in metropolises as an important executive arm in the field of environment and sustainable development in the country, this review study aimed to investigate the environmental issues of urban management and present its status in 22 districts of Tehran. The 12 indices studied, including air pollution, noise pollution, water quality and quantity, etc . Along with the analysis of the results of the studies, the main causes of Iran's decline in the global ranking of EPI indices are further investigated. According to the results of the present study, environmental management, climatic and geographical conditions, non-compliance with environmental laws and regulations and differences in urban capacity and structure of Tehran municipality areas have led to urban management fluctuations in Tehran metropolitan environment. Is. Given the overlap of Tehran's environmental management indicators with the global indicators in EPI, it can be concluded that if the long-term goals in urban management are met, considering these three factors and regularly publishing the country's environmental activities report to international communities can be concluded. It is very important to promote Iran's 155th position on environmental performance indicators.
  Keywords: environment performance indicators (EPI), Urban Management, indicators of urban environmental management of Iran
 • Malihe Amini * Pages 49-56

  Today, the electricity industry and its use are an integral part of life, so even a single minute of electricity can cause billions of losses. If electricity had not been discovered so far, human beings would never have reached such levels of prosperity and still have to use carts and horses. This paper examines the characteristics of urban environments and the effects of electricity transmission lines on the environment and humans. In addition to all the benefits that the electricity industry has, it will also have potentially harmful effects on humans and the environment, making people exposed to power lines more likely to develop cancers than others. Considering human progress, solutions to this problem can be found, for example, the transmission of electricity from underground lines, which have a detrimental effect on both the physical and environmental health of the airline

  Keywords: urban environment, power lines, Impacts, Cancer
 • Mosayeb Heshmati *, Parastoo Ghuchi, Nasrin Karami Pages 57-66

  Corn (maize) is cultivated in several parts of irrigation lands of Iran and over application of chemical fertilizers causing environmental and human health impacts. However, soil nutrients available analysis can be improved with optimal chemical fertilizer consumption in these farms. The objective of this research was to evaluate soil nutrients content and appropriate fertilizers application in the corn farms which was conducted in Kuzaran, west Kermanshah, Iran. Soil sampling carried out from 0-30 soil depth and subjected to soil organic carbon (SOC) content as well as availability of N, P, K, Mn, Fe and Zn analysis. The results showed that the mean SOC was low (1.23%) and significantly (p<0.05) correlated to all measured soil nutrients. The respective average level of N, P, K, Mn, Fe and Zn was 0.121, 17.00, 381, 9.71, 12.41 and0.86 mg-1 kg. The recommended consumption rates included triple super phosphate, potassium sulfate and iron, hence; these rates were not correlated with P, K and F available in the soil. Furthermore, recommended potassium sulfate input was 134 kg/ha, while soil K available was sufficient for corn crop. In contrasts, the recommended levels of Urea (418 kg/ha), manganese sulfate (32.4 kg/ha) and Zinc sulfate (54.3 kg/ha) were significantly correlated with soil N, Mn and Zn content. Thus, recommended chemical fertilizers application was not sufficiently accurate and did not follow by soil nutrients content. For sustaining environment and human health, the consumption of chemical fertilizer particularly in corn farms should be recommended based on soil nutrient analysis and crop needs.

  Keywords: Corn Farm, Chemical Fertilizers, Recommended Fertilizers, Kermanshah Province
 • Abbas Taati *, Fereydoon Sarmadian, Hamidreza Motaghian, Seyed Rohollah Mousavi Pages 67-81

  Understanding the spatial variability of soil surface and depth features and capabilities in order to obtain detailed information about land and using them to the best and the most profitable type of productivity is essential in sustainable management of soil resources. This study aimed on geostatistical mapping of some surface and depth features of soil profiles in 17,000 hectares of the plain of Qazvin. For this purpose, regular grid sampling pattern, with intervals 1300 × 1300 was selected. After drilling 61 profiles, the soil sampling were taken from soil horizons. Features of ECs, pH, clay, silt and sand percentage of    0-30 and 0-100 cm was calculated as an average weight in the depths. In the depths of the soil profiles, electrical conductivity and pH were the highest and the lowest coefficient of variation. Spatial variability characteristics by using vario-gram and the nugget Effect variance to sill was studied and for mapping features of Kriging was used in ArcGIS 10 software. The results showed in the both depths that exponential was the best model for silt and pH characteristics and for the EC, clay and silt Gaussian model was the best. Class properties have been studied for moderate to strong spatial dependence is the spatial dependence for all features of more than 1430 meters respectively. Maps of kriging demonstrated that the distribution of large amounts of soil in the area is that because of the extensive changes to the sheer size of the region can, in different soil management conditions, among them.

  Keywords: Spatial variability, Variogram, Nugget effect, Kriging estimator
 • Ali Shamsazar, Arshid Yousefi Avarvand, Farzad Khademi * Pages 83-89

  Klebsiella pneumoniae is a gram-negative, non-motile and capsular gram-negative bacillus. It is one of the most important human pathogens and is an important factor in causing nosocomial infections. The bacterium is inherently resistant to a number of antimicrobial agents. The aim of this study was to evaluate the antibiotic resistance pattern of Klebsiella pneumoniae isolated from patients referred to Ghaem hospital in Mashhad. A total of 274 Klebsiella pneumoniae isolates were collected from April to October 2013 from Qaem teaching hospital of Mashhad University of Medical Sciences. Identification of these isolates was performed using microbiological methods such as hot staining and differential media. Modified disk diffusion method (MDDM) was used to determine the susceptibility of bacteria to the antibiotics amoxicillin, nalidixic acid, cefotaxime, ceftizoxime, ceftriaxone, ceftazidime, ciprofloxazine, imipenem, and nitrofurantoin.In this study 175 isolates (87.63%) were from urine sample and 99 isolates (13.36%) were from different samples (blood, cerebrospinal fluid, ulcer, ascites, and secretions). Resistance of Klebsiella pneumoniae isolates to ciprofloxacin, imipenem, nitrofurantoin and gentamicin antibiotics were 71.46%, 9.56%, 3.39% and 30%, respectively. The results of this study indicate that resistance of Klebsiella pneumoniae isolates to different antibiotics is higher than previous studies. Further studies in this area could help guide us to better understand the antibiotic resistance of these infectious bacteria.

  Keywords: Klebsiella pneumonia, Antibiotic resistance, Modified Disk Diffusion Method
 • Soleiman Mohamadidoost, Mohammad Ali Khanizadeh *, Maliheh Keshavarz Pages 91-109

  It may be arguably the most important issue in urban development plans, and especially in the realization of the issue of realization for the benefit of the public and all stakeholders in the field of urban planning. Therefore, the process of preparation, approval and implementation of these plans must be such that while utilizing and utilizing all the potentials, capacities of the city's residents in the process of preparation and approval, they are also implemented in accordance with the wishes and needs of citizens in accordance with the principles and laws of urban planning and It should be an architecture that in practice has the most potential for implementation and realization. One of the most important uses and needs of citizens is urban green spaces, which unfortunately have the least feasibility due to the economist-oriented view of
  This research tries to examine the most important after reviewing the literature of the issue and expressing the importance and position of green space in the life of citizens and the concepts of urban development strategy as one of the newest approaches to the more realization of urban development plans and programs in district one of Shiraz city.
  The research method is descriptive-analytical and it is applied and after trying to study the per capita and existing levels of green space, changing the use of green space to other profit-oriented applications, reviewing Article 5 Commission files, obtaining opinions, it has to do with the authorities and the urban elite.
  Surveys show that unfortunately, due to lack of recognition and respect for the public and green spaces at the stage of preparation and approval of plans, especially regarding their potential ownership, lack of social conflicts, lack of attention to peripheral uses, etc. .., the uncertainty of the location and necessity of this landfill for the citizens and most importantly the lack of sufficient and sustainable municipal financial resources to maintain the landfill will lead to a change in the use of these spaces and their non-realization and ultimately their per capita decline. To citizens over time, the most important suggestion for reducing and resolving this problem can be to move towards public awareness among all the influential and empowering components of local government, especially in the field of sustainable financing.

  Keywords: implementation strategy of urban development, public green space, the municipal district of Shiraz