فهرست مطالب

مجله محاسبات و سامانه های توزیع شده
سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/04/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد بیات *، سید حسن هانی صفحات 1-22

  استفاده ی بهینه از منابع از دغدغه های اصلی تمامی سازمان ها و فراهم کنندگان خدمت است. هدف از محاسبات ابری، فراهم نمودن مخزنی نامحدود از منابع برای پاسخ به هر درخواستی است. لایه ی زیرساخت به عنوان خدمت ابر، مسیول فراهم نمودن منابع موردنیاز خدمات ابری است. این منابع شامل منابع محاسباتی، منابع شبکه ای و منابع ذخیره سازی است. رویکردهای جاری در زیرساخت ابر از سه سیستم جداگانه برای مدیریت هر یک از این منابع استفاده می کنند. مدیریت مجزای منابع زیرساخت ابر نمی تواند پاسخ گوی نرم افزارها و خدمت های چندرسانه ای که به یک سطح کیفیت خدمت تضمین شده نیاز دارند، باشد. از طرفی کارایی منابع زیرساخت ابر وابسته به مدیریت یکپارچه ی این منابع است. در این مقاله ابتدا به معرفی دو سیستم مدیریت یکپارچه ی منابع می پردازیم. سپس اهداف، معیارهای اصلی و زیر معیارهای سیستم مدیریت یکپارچه ی منابع را شرح می دهیم. درنهایت با استفاده از مجموعه ویژگی های هر یک از سیستم های معرفی شده، به مقایسه آن ها می پردازیم.

  کلیدواژگان: محاسبات ابری، زیرساخت به عنوان خدمت، مدیریت یکپارچه ی منابع زیرساخت ابر
 • حمید روغنی*، عسگرعلی بویر صفحات 23-55

  کشف و تحلیل اطلاعات پنهان در شبکه های پیچیده، مخصوصا شبکه های اجتماعی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. تشخیص جوامع ابزاری بسیار مهم برای پی بردن به اطلاعات شبکه و ساختار آن می باشد. روش های بسیاری در این زمینه ارایه شده است اما همچنان ارایه ی روش های جدید با دقت و کیفیت بالا یکی از مباحث جذاب و چالش برانگیز در زمینه ی تشخیص جوامع است. الگوریتم انتشار برچسب (LPA)، یکی از الگوریتم های مشهور در زمینه ی تشخیص جوامع است. وجود ماهیت تصادفی و عدم ثبات در نتایج این الگوریتم، سبب شده است که LPA الگوریتم غیر قابل اطمینانی باشد. تشخیص درست گره های هسته و اتخاذ یک ترتیب مشخص از گره ها بر اساس اهمیتشان، پخش صحیح تر برچسب گره های هسته و بهبود نحوه ی انتخاب برچسب صحیح مباحثی هستند که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم. در این مقاله الگوریتم پیشنهادی که ترکیبی از روش پخش برچسب گره های هسته و روش انتشار برچسب است با انتخاب گره های هسته و پخش برچسب آنها و بهبود نحوه ی بروزرسانی برچسب گره ها، توانسته است دقت و کارایی الگوریتم LPA را بهبود بخشد. نتایج آزمایش های انجام شده بر روی دیتاست های استاندارد و مصنوعی و مقایسه نتایج حاصل، بیانگر عملکرد بهتر الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم LPA و NIB-LPA است.

  کلیدواژگان: تشخیص جوامع، پخش دو سطحی برچسب، گره هسته، تاثیر برچسب، شبکه های اجتماعی
 • مسلم محمدی جنقرا*، کوثر عباس خواه صفحات 56-65

  ژن های خانه دار در تمامی شرایط زیستی و مراحل رشد بافت حاضر بوده و همیشه بیان می شوند. ژن خانه دار، ژن بنیادی است که برای نگهداری از عملکرد اولیه سلول موردنیاز بوده و در بیشتر سلول های یک ارگانیسم بیان شده و پروتئین های متناظر را می سازد. در حالت عادی، برخی از ژن ها در شرایط و گام های متفاوت از چرخه سلولی بیان نمی شوند که می تواند دینامیک حضور یک پروتئین و به تبع آن برهمکنش های گذرا یا پایدار را مشخص کند. برهمکنش های پایدار در تعیین کمپلکس های پروتئینی نقش مهمی دارند. یکی از چالش های موجود در زیست شناسی سیستمی، تعیین حد آستانه های مناسب برای تعیین پروتئین های فعال در هر زمان و مشخص کردن برهم کنش های پایدار هست. هدف ما در این مقاله، تعیین حد آستانه منحصر به هر ژن برای مشخص کردن ژن های خانه دار و برهم کنش های پایدار هست. با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فرا ابتکاری کرم شب تاب و تابع جذابیت مبتنی بر ترکیب مجموعه کمپلکس های استاندارد و بیان هم زمان ژن ها، حد آستانه مخصوص هر ژن تعیین      می شود. نتایج تجربی روی داده های موجود نشان می دهد که حد آستانه های ایجادشده با روش ابداعی نتایج بهتری نسبت به روش های قبلی داشته است.

  کلیدواژگان: برهم کنش پروتئین-پروتئین، برهم کنش پایدار، الگوریتم کرم شب تاب، ژن های خانه دار، آستانه گذاری
 • آذر زلالی*، داود زارع صفحات 66-87

  به بیان ساده اینترنت اشیا به توانایی ارتباط تمامی اشیایی که اطراف ما هستند، از طریق اینترنت تعریف می شود . اینترنت اشیا از دو واژه تشکیل شده است، ابتدا اینترنت که نشان از مبتنی بر IP بودن آن است و سپس اشیا که نشان دهنده اشیا و دستگاه های نامتجانس است که میخواهند به هم متصل شده و به تبادل داده بپردازند. در این فناوری میلیارد ها شیء میتوانند با یکدیگر و با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنند و به تبادل اطلاعات بپردازند. این تبادل اطلاعات بین اشیا و انسان روند زندگی را به سرعت تغییر داده است. اینترنت اشیا بعنوان یک فناوری نوظهور با ترکیب دو عرصه ی دیجیتالی و فیزیکی، دسترسی به فناوری اطلاعات را گستردهتر ساخته است و همچنانکه به سمت فراگیر شدن پیش میرود زندگی انسانها را هر چه بیشترتحت الشعاع خود قرار خواهد داد. درمان ازطریق اینترنت اشیا نوعی فناوری است که حسگرهای بیسیم را در تجهیزات پزشکی تعبیه میکند، سپس بیماران و کادر بیمارستان و تجهیزات را به اینترنت مجهز و بهم متصل میکند تا انقلابی بسوی پزشکی مدرن شاهد باشیم. این فناوری با تمامی ابعاد آن، گرچه در هسته خود بر شبکه و اتصالات آن بنا نهاده شده، به لحاظ تحقیقاتی ترکیبی از زمینه های مختلف دانش را شامل میشود. دراین مقاله ابتدا فناوری های مختلف اتصال و تعامل که در اینترنت اشیاء برای تبادل اطلاعات میان دستگاه ها مورد استفاده قرارمیگیرد، بررسی شده و سپس به بررسی کاربردها، چالشها و همچنین پیاده سازی اینترنت اشیاء در حوزه علوم پزشکی پرداخته خواهد شد و در پایان نیز با توجه به شیوع روزافزون ویروس کرونا(کووید19) فناوری های پزشکی هوشمندی که با حداقل تماس با فرد ناقل بیماری، کمک شایانی در این حوزه داشته است، بررسی خواهد شد.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیاء، پزشکی هوشمند، سلامت هوشمند، مزایای اینترنت اشیاء، چالشهای اینترنت اشیاء، ویروس کووید19
 • آرش خسروی*، محمدعلی صادقی صفحات 88-110

  حجم بسیار و روبه رشد اطلاعات بر روی اینترنت، فرآیند تصمیم گیری و انتخاب اطلاعات، داده یا کالاهای موردنیاز را، برای بسیاری از کاربران وب دشوار کرده است. سامانه های پیشنهاددهنده (توصیه گر)1 ، باهدف رفع این چالش به وجود آمده اند و تلاش می کنند تا از میان حجم عظیم اطلاعات، اطلاعات خاص و مفید را با توجه به علاقه و سلیقه کاربر و تجربیات کاربران گذشته به وی پیشنهاد دهند. تاکنون سامانه های پیشنهاددهنده زیادی در زمینه های کاربردی متنوع ازجمله فیلم، موسیقی، کتاب و... ایجادشده اند. انتخاب یک سفر مناسب، پیشنهاد هتل و... با توجه به بودجه ی فرد، معمولا سختی ها و نگرانی های زیادی را برای کاربران به همراه دارد و عموما با صرف زمان و انرژی زیادی انجام می گیرد. لذا در این مقاله یک سیستم پیشنهاددهنده سفر و هتل ارایه می شود که از ترکیب روش فیلترهای مختلف ساخته شده است تا دقت آن دوچندان شود. این سیستم برای ارایه پیشنهادهای نهایی خود، سلایق کاربر جاری، کیفیت مجموعه های خدمات دهنده و تجربیات گذشته کاربران مشابه با کاربر جاری را مدنظر قرار داده و بدین ترتیب علاوه بر ارایه پیشنهادهای دقیق تر، مشکل شروع سرد2 را که معمولا برای کاربران جدید بروز می کند که در سیستم ثبت نام می کنند و سیستم هیچ اطلاعاتی از نظرات یا علایق کاربر ندارد، نیز برطرف می نماید. در چنین شرایطی، سامانه ها معمولا از یادگیری فعال3 یا استفاده از ویژگی های شخصیتی کاربر، برای حل مشکل استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: سیستم پیشنهاددهنده، فیلترینگ ترکیبی، الگوریتم خفاش، فیلترینگ مشارکتی، فیلترینگ مبتنی بر محتوی
 • رضا معروف، آرش خسروی* صفحات 111-130

  برای تسریع در انتخاب و تصمیم گیری صحیح در حوزه تلفن همراه، سیستم پیشنهاد دهنده تلفن همراه دانش محور همراه با پرسشنامه علایق فردی در این تحقیق ارایه شده است. در ابتدا داده های مشخصات فنی تلفن همراه گردآوری، پاکسازی، انتخاب و تبدیل شد. سپس با توجه به نیاز کاربران، برچسب هایی طبق چندین قانون استخراج و به داده ها اختصاص داده شد. پس از آن با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی مانند درخت تصمیم، بیز ساده و مدل خطی تعمیم یافته یک مدل ترکیبی ارایه شد. این مدل ترکیبی همراه با الگوریتم های یادگیری عمیق و جنگل تصادفی به صورت جداگانه جهت طبقه بندی تلفن های همراه استفاده شد. در نهایت این مدل ها از لحاظ دقت ارزیابی شدند. کاربران می توانند با  استفاده از مدل پیشنهادی و وارد کردن ترجیحات خود توسط پرسشنامه علایق فردی، به انتخاب تلفن همراه مناسب خود بپردازند.

  کلیدواژگان: سیستم پیشنهاد دهنده، دانش محور، یادگیری عمیق
 • مصطفی برهانی* صفحات 131-140

  محاسبات نرم مبتنی بر ویژگی های طیفی و مکانی برای تحلیل تصاویر ابرطیفی معرفی می شود. در سامانه پیشنهادی پس از پیش پردازش سه مرحله شامل ساخت نقشه های احتمالاتی اولیه، فیلترگذاری نقشه های احتمالاتی و پیش پردازش بر اساس بیشینه احتمال به طبقه بندی مبتنی بر محاسبات نرم اعمال می شود. در سامانه پیشنهادی این مقاله، برخی از ویژگی های طیفی و مکانی تصاویر سنجش از دور پیش پردازش شده، به سیستم استنتاج فازی ممدانی عرضه می شود. ویژگی های بهینه برای اعمال به سیستم استنتاج فازی توسط بکارگیری الگوریتم ژنتیک و SVM انتخاب می شوند. کارایی روش شناسایی الگوی پیشنهادی به استفاده چندین داده واقعی و چندین معیار ارزیابی می شود. نتایج بدست آمده کارایی نشانگر کارایی روش پیشنهادی در طبقه بندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از ویژگی های طیفی – مکانی و الگوریتم های هوش محاسباتی است.

  کلیدواژگان: محاسبات نرم، تصاویر ماهواره ای، استنتاج فازی، ویژگی های طیفی - مکانی، شناسایی الگو
 • احمد نیرمه* صفحات 141-149

  اساس و پایه بسیاری از پدیده ها در علوم مختلف به طور ذاتی غیر خطی هستند که توسط معادلات دیفرانسیل جزیی و معمولی شکل پیدا می کنند. به جزء تعداد محدودی از این معادلات که داری حل تحلیلی دقیق هستند، بیشتر این مسایل حل دقیق ندارند؛ که باید به وسیله شیوه های جدیدی مبتنی بر کد نویسی هایی بر پایه نرم افزارهایی همچون میپل و متلب حل شوند. در این نوشتار برانیم تا با استفاده از یک تعمیم جدید برای شکل جواب ها در روش تبدیل بکلاند، با استفاده از نرم افزار میپل جواب های سالیتونی جدیدی برای معادله غیرخطی تعمیم یافته رادهاکریشنان-کاندو-لاکشمینن را بیان می کنیم.

  کلیدواژگان: سالیتون، موج، معادله غیر خطی
 • فاطمه معصومیان فر، آرش خسروی*، گلنوش عبائی صفحات 150-160

  زندگی مدرن سبب تغییر سبک زندگی در دنیای امروز شده است و بیماری های زیادی از جمله اضافه وزن و دیابت را بواسطه کم تحرکی بوجود آورده است. سیستم های هوشمند کامپیوتری از جمله سیستم های پیشنهاد دهنده، کاربرد روز افزونی در زمینه های مختلف از جمله پزشکی پیدا کرده اند و می توانند به عنوان ابزار فیلتر کردن حجم عظیم اطلاعات با نظارت پزشکان، سرویس های مختلف مشاوره ای عرضه کنند. در این تحقیق مدلی برای یک سیستم هوشمند پیشنهاد دهنده ارایه شده است که با ارزیابی شرایط تناسب اندام و دانستن نیازهای غذایی کاربران، برنامه غذایی مناسبی را با توجه به وضعیت جسمانی مانند سن، قد، وزن و... پیشنهاد می نماید.

  کلیدواژگان: سیستم پیشنهاد دهنده، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق سامانه محاسباتی هوشمند
 • معراج رجایی*، مبینا آزادی، مهدیه ایمان پناه صفحات 161-169

  در این پژوهش وزن سالن مرغداری و ضریب تبدیل دان به طور هوشمند محاسبه و از طریق پیام کوتاه به کاربر ارسال می شود. وزن سنجی از طریق پردازش تصاویر گرفته شده انجام می گیرد. ضریب تبدیل دان یا FCR[1]، پارامتری مهم در فرآیند پرورش گله است که رابطه مستقیمی با وزن دارد و با محاسبه وزن، با دقت بالا توسط سیستم به دست می آید. تصاویر گرفته شده توسط دوربین 50 مگا پیکسلی متصل به پردازنده، ثبت می شود و در Raspberry Pi که پردازنده است توسط برنامه نوشته در نرم افزار QT، پردازش می شود. ارسال اطلاعات از طریق ماژول GSM SIM800C صورت می گیرد که از طریق Arduino با پردازنده در ارتباط است. سرعت پردازش تصاویر بسیار سریع است و عملیات پردازش با محاسبه تعداد پیکسل های هدف در تصویر که ارتباط خطی با میزان وزن دارد، وزن را محاسبه می کند. درصد خطای 7٫5% نشان از دقت بالای این سیستم است.

  کلیدواژگان: پردازش تصویر، محاسبه وزن، ضریب تبدیل دان، مرغ، پیام کوتاه
|
 • Muhammad Bayat*, Seyyed Hasan Hani Pages 1-22

  The optimal resource utilization is an important concern for the organizations and the service providers. The goal of cloud computing is to provide the unlimited reservoir of resources for responding to all the requests coming from the workloads and applications. The IaaS layer is responsible for providing physical and virtual resources (compute, network and storage resources) for upper layers. Current approaches in cloud infrastructure, use three separate management systems for each of these resources. Separate management of cloud infrastructure resources cannot respond effectively and efficiently to the applications and multimedia services which require guaranteed quality of services. The performance of the cloud infrastructure resources relates to the integration of the resource management. In this paper we first describe two resource integration management systems. Then we describe the goals, the criteria and sub-criteria of resource integration management system. At the end, we compare these two systems based on their feature sets and the mentioned criteria and sub-criteria.

  Keywords: Cloud computing, Infrastructure as aService (IaaS), Integratedmanagement of IaaSresources
 • Hamid Roghani*, Asgarali Bouyer Pages 23-55

  Discovering and analyzing of hidden information in complex networks and especially social networks has attracted the attention of many researchers. Community detection is a very important tool for understanding network information and its structure. Many approaches have been proposed, but proposing new methods with high accuracy and high quality are still one of the most exciting and challenging topics in community detection field. Label Propagation Algorithm (LPA) is one of the most popular algorithms in the field of community detection. The random nature and instability in the results of this algorithm make the LPA unreliable. Determining the core nodes and adopting a specific order of nodes based on their importance, more accurate diffusion of the core node label, and improving the way of selecting the correct label, are the main topics that we will discuss in this paper. In this paper, the proposed method which is combination of label diffusion of core nodes and label propagation method, has been able to improve the accuracy and efficiency of LPA by selecting and diffusing the core nodes label and improving the label update strategy. The results of experiments performed on standard and synthetic datasets and comparing the results show that the proposed algorithm performs better than the LPA and NIB-LPA algorithms.

  Keywords: Community detection, 2-Level Label diffusion, Core node, Label influence, Social networks
 • Moslem Mohammadi Jenghara*, Kosar Abbaskhah Pages 56-65

  Housekeeping genes are expressed in all biological conditions and stages of tissue growth. A housekeeping gene is the basic gene required for maintaining the cell's primary function and is expressed in most cells of an organism to produces corresponding proteins. Normally, some genes are not expressed in different conditions and steps of the cell cycle that can determine the dynamics of the presence of a protein and consequently transient or stable interactions. Stable interactions play an important role in the determination of protein complexes. One of the challenges in system biology is to determine the appropriate thresholds to determine active proteins at each time point and to identify stable interactions. Our goal in this paper is to determine the unique threshold for each gene to characterize housekeeping genes and stable interactions. Determination of the specific threshold for each gene is determined by using the firefly optimization algorithm with the attraction function based on the combination of the standard protein complex and co-expression of genes. Experimental results on the existing dataset show that the thresholds created by the proposed method had better results than the previous methods.

  Keywords: Protein-protein interaction, Stable interactions, Firefly algorithm, Housekeeping gene, Thresholding
 • Azar Zolali*, Davood Zare Pages 66-87

  Simply put, the Internet of Things (IoT) is defined as the ability to connect all the objects around us, through the internet. The Internet of Things is composed of two words, First internet that shows IoT is based on IP and then objects that represent objects and disparate devices wanting to connect and their data exchange. In this technology, billions of objects can communicate with each other and with their surroundings and to exchange information. The exchange of information between objects and human life has changed quickly. The IoT as an emerging technology by combining digital and physical realms, has expanded access to information technology and improved human life under his influence. The IoT therapy is a technology that incorporates wireless sensors into medical equipment, then equips and connects patients and hospital staff and equipment to the Internet to revolutionize modern medicine. Although this technology, with all its dimensions, is based on its core network and connections, It is a combination of different fields of knowledge in terms of research. In this article, we first examine the various connection and interaction technologies used in the IoT to exchange information between devices, and then inspect the applications, challenges, and implementation of the IoT in the field of medical sciences. Finally, given the growing prevalence of Coronavirus (covid-19), smart medical technologies that have been helpful, to minimize contact with the patient will be discussed.

  Keywords: IoT, Smart Medicine, Smart Health, IoT Benefits, IoT Challenges, Covid -19 Virus
 • Arash Khosravi, Mohammad Ali Sadeghi Pages 88-110

  The growing amount of information on the internet has made it difficult for many web users to make the decision-making and selection of information, data or goods. Recommended systems are designed to address this challenge and try to offer specific and useful information with respect to user tastes and past user experiences. So far, many offering systems have been developed in a variety of applications including movies, music, books, hotels etc. Choosing the right trip, the hotel proposal and so on, with regard to the individual's budget usually have a lot of difficulties and concerns for users and generally takes a lot of time and energy. In this paper, a travel and hotel recommendation system is developed which is constructed from combination of different filtering methods to maximize accuracy. The system is considering the current user's preferences, the quality of the service packages and past experiences of the same users with the current user in order to providing more accurate suggestions. It also eliminates the cold start problem.

  Keywords: Recommended System, Bat Algorithm, Hybrid Filtering, Collaboration Filtering, Content-Based Filtering, Meta-Heuristic Algorithm
 • Reza Maroof, Arash Khosravi Pages 111-130

  In order to provide quick selection and decision making in the field of mobile phones marketing, a knowledge-based mobile recommender system along with a personal interest questionnaire is proposed in this research. Initially, the mobile technical data was collected, cleaned, selected, and converted, then assigned labels to the data according to several extracted rules according to users' needs. Then a hybrid model was proposed using classification algorithms such as decision tree, naive Bayes and generalized linear model. This hybrid model along with deep learning algorithms and random forest were used to classify cell phones separately. Finally, these models were evaluated in terms of accuracy. Users can choose their preferred mobile phone using the suggested model and enter their preferences using the Personal Interests Questionnaire.

  Keywords: Recommender system, Knowledge based, Deep learning
 • Mostafa Borhani* Pages 131-140

  Soft computing based on spectral spatial features are introduced by this pater to analyze hyperspectral images. In the proposed pattern recognition algorithm, after pre-processing, three pre-processing steps are applied, including the construction of initial probability maps, filtering of probabilistic maps, and maximizing the probability to the soft computing classification class. In this article, some of the spectral and spatial features of pre-processed remote sensing images are offered to the Mamdani fuzzy inference system. The optimal features for applying to the fuzzy inference system are selected using the genetic algorithm and SVM. The efficiency of the proposed pattern recognition algorithm is assessed using some real datasets and several evaluation criteria. The empirical results efficiently show the performance of the proposed method in classifying hyperspectral and computational intelligence algorithms.

  Keywords: Online social network, Information retrieval, Recommender system
 • Ahmad Neirameh* Pages 141-149

  The basis of many phenomena in the various sciences are inherently nonlinear, formed by partial and ordinary differential equations. With the exception of a limited number of these equations that have precise analytical solutions, most of these problems do not have precise solutions, which must be solved by new coding-based methods based on software such as Mipple and MATLAB. In this paper, using a new generalization to shape the answers in the Bacland conversion method, we use Mipple software to express new salutary answers to the generalized nonlinear equation of Radacricians-Cando-Lakshminen.

  Keywords: Soliton, Wave, generalized nonlinear, RKL equation
 • Fatemeh Masoumianfar, Arash Khosravi*, Golnosh Abayee Pages 150-160

  Modern life has changed the way of life in the world today and has caused many diseases, including overweight and diabetes as a consequence of inactivity.Smart computer systems, including recommendation systems, have found increasing use in a variety of fields, including medicine, and can provide various consulting services as a means of filtering large volumes of information under the supervision of physicians. In this study, we propose a model for a smart system that evaluates the fitness conditions and knowing the nutritional needs of the users and proposes a suitable diet plan according to physical condition such as age, height, weight, etc.

  Keywords: Recommender system, machine learning, deep learningIn, telligent computing system
 • Meraj Rajaee*, Mobina Azadi, Mahdiye Imanpanah Pages 161-169

  In this research, the weight of the poultry farms and the feed conversion ratio are intelligently calculated and sent to the user by SMS. Weight measurement is done by processing the captured images. The feed conversion factor or FCR is an important parameter in the herd breeding process that is directly related to weight and is obtained with high accuracy by the system by calculating the weight. Images captured by a 50-Mpixel camera connected to the processor are recorded and processed in the Raspberry Pi, which is the processor, by a program written in QT software. Information is sent by the GSM SIM800C module, which communicates with the processor via Arduino. Image processing speed is very fast, and the processing operation calculates the weight by calculating the number of target pixels in the image, which is linearly related to the weight. The error rate of 7.5% indicates the high accuracy of this system.

  Keywords: Imageprocessing, Weight calculation, Feed conversion ratio, Poultry, Short message
 • Somayeh Sobati.M* Pages 170-177

  Data privacy is a major concern in a cloud computing environment that uses the Database-as-a-Service model. Nevertheless, the existing encryption schemes are only partly homomorphic and are designed to enable for one particular method of computation to be carried out on encrypted data. To address these concerns, we have recently proposed new partially homomorphic schemes that preserve data privacy in a cloud database while still enabling encrypted data to be processed. The proposed schemes allow the processing of queries with an order-preserving partial homomorphic encryption scheme. We've shown that our schemes are a realistic framework that protect data privacy with reduced overhead.

  Keywords: Cloud Computing, Security, Privacy-Preserving, Additive Homomorphic, Order-Preserving, Scheme
 • Ghahari Bidgoli Milad*, Shakarami Ali Pages 178-186

  In recent years, research into motion mining and tracking of moving objects in real-time have attracted the attention of many researchers. Therefore, a new model for motion mining based on a combination of sequential and parallel tracking strategies has been presented in this paper in order to take advantage of them and reducing their shortcomings simultaneously. In fact, combining tracker-level model helps to choose the right motion mining algorithm based on input data features, and also reduces tracking error by synchronizing tracker activity with parallel and series strategies simultaneously. In comparison with other existing solutions, this model provides important advantages such as decreasing the response time, improving the speed and increasing accuracy for tracking moving objects in the higher layers.

  Keywords: Motion mining, objects tracking, parallel trackers, Sequential tracking