فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 134، خرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضائیان* صفحات 221-222

  اگر برای شما این سوال پیش آمده است که: " چقدر زمان برای نوشتن یک مقاله مورد نیاز است؟" خواندن فصل پنجم کتاب "چگونه مقالات بهتر پزشکی بنویسیم" (How to write better medical papers) اثر هانا (Hanna) می تواند بسیار کمک کننده باشد. در فصل پنجم کتاب با عنوان " زمان" (Time)، نویسنده اعلام می کند که برای نوشتن یک مقاله در علوم سلامت و بسته به نوع مقاله، به 100 تا 200 ساعت کار تمام وقت مورد نیاز است. یعنی اگر شما در هفته پنجاه ساعت کار می کنید، برای نوشتن یک مقاله باید بین دو تا چهار هفته، به شکل تمام وقت مشغول باشید [1]. اما چون فعالیت های دیگری هم وجود دارد که شما باید آنها را انجام بدهید، بنابراین، بهتر است جلسات چهارساعته در روزهای هفته را برای این کار اختصاص دهید. داشتن 25 جلسه چهار ساعته می تواند مفید باشد و اگر در هفته، دو جلسه چهار ساعته را به این امر اختصاص دهید، یعنی نوشتن مقاله شما سه ماه به طول می انجامد! Hanna ادامه می دهد که زمان لازم برای نوشتن یک مقاله، شامل مرحله طراحی مطالعه و جمع آوری داده ها نمی شود. در واقع، کار نگارش مقاله از زمانی شروع می شود که داده ها جمع آوری شده اند و شما شروع به تجزیه و تحلیل داده ها و نگارش مقاله می نمایید. بدیهی است که نویسندگان تازه کار و نویسندگانی که به زبان غیر مادی خود مقاله می نویسند، نیاز به زمان بیش تری دارند. اما داشتن یک تیم نویسندگی قوی که هر کس بخشی از کار نگارش مقاله را بر عهده بگیرد، باعث خواهد شد که زمان مورد نیاز بین افراد شکسته شود [1]. یادتان باشد که قبل از ارسال یک مقاله به مجله، باید چندین بار متن نوشته شده مورد تجدید نظر قرار گیرد، که ما قبلا در مجله دانشگاه به این نکته بسیار مهم اشاره کرده بودیم [2]. علاوه بر این، Hanna توصیه می کند که به هنگام نگارش مقاله، شما باید از نظر روانی تمرکز لازم را داشته باشید و از هر فعالیتی که باعث عدم تمرکز شما می شود اجتناب کنید. وی معتقد است که باید مکان خلوت، مثلا کتابخانه ای پیدا کنید که کسی مزاحم شما نشود. حتی تلفن همراه یا ساعت هوشمندتان (Smart Watch) را خاموش کنید. این نکته به آن معناست که در هر جلسه چهارساعته، شما واقعا باید چهار ساعت خود را صرف نگارش مقاله نمایید [1]. با این وجود، هنگامی که مقاله شما به زیور طبع آراسته شده و در عمل مورد استفاده سایر محققین قرار گرفته و یا در بهبود سلامت آحاد جامعه موثر واقع می شود، مطمین خواهید شد که نگارش مقاله، ارزش صرف این همه وقت را داشته است.

  کلیدواژگان: نوشتن یک مقاله، زمان
 • ناعمه نیک ورز*، زهرا سیدی صفحات 223-234
  زمینه و هدف

  تجویز داروهای کاهنده اسید معده برای پیشگیری از آسیب مخاطی گوارشی ناشی از استرس در بیماران بستری در موارد زیادی نامناسب است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش داروساز بالینی در بهبود تجویز این دارو ها طراحی شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه آینده نگر مداخله ای نیمه تجربی بر روی 101 بیمار بستری در بخش نفرولوژی بیمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. بیمارانی که بیش تر از 24 ساعت بستری باقی می ماندند، وارد مطالعه شدند. در مرحله قبل از مداخله، هر بیمار از نظر خطر ابتلاء به آسیب مخاطی گوارشی و دریافت یا عدم دریافت دارو برای پیشگیری از آسیب مخاطی بررسی شد. در مرحله دوم، داروساز بالینی فعالانه مداخله کرد و برای بیمارانی که در خطر پایین آسیب گوارشی بودند، توصیه به قطع دارو کرد. برای بیمارانی که در خطر بالا آسیب گوارشی بودند اما داروی کاهنده اسید معده نمی گرفتند، توصیه به آغاز دارو کرد. تعداد بیمارانی که در هر مرحله به صورت مناسب یا نامناسب داروی پیشگیری دریافت می کردند، گزارش شد. داده ها با آزمون مجذور کای تحلیل شدند.

  یافته ها

  57 بیمار در مرحله قبل از مداخله و 44 بیمار در مرحله مداخله ارزیابی شدند. تعداد بیمارانی که به صورت نامناسب پیشگیری دریافت می کردند، از 37 نفر (77 درصد) در مرحله قبل از مداخله به 6 نفر (6/31 درصد) در مرحله بعد از مداخله کاهش یافت (001/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش موثر داروساز بالینی در این مطالعه، پیشنهاد می گردد از مشاوره داروساز بالینی برای بهبود تجویز منطقی دارو در پیشگیری از آسیب مخاط گوارشی در بیماران بستری استفاده شود.

  کلیدواژگان: داروساز بالینی، آسیب مخاطی گوارشی، استرس، پیشگیری، نفرولوژی
 • زیبا محمدی، مائده ارغوانی*، نبی سلیمانی، فاطمه دارابی، محبوبه اخلاقی، زهرا موسوی صفحات 235-250
  زمینه و هدف

  خودکشی یکی از بزرگ ترین مشکلات پزشکی و اجتماعی جهان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اپیدمیولوژیکی خودکشی در شهرستان اسدآباد طی سال‌های 1390-1395 انجام شد.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه توصیفی، اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژیک موارد اقدام به خودکشی و خودکشی کامل طی سال های 1390-1395 با استفاده از فرم های مخصوص خودکشی بایگانی شده در شبکه بهداشتی-درمانی شهرستان اسدآباد استخراج شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  میزان شیوع کلی خودکشی 797 در هر صد هزار نفر (804 مورد)، میزان شیوع خودکشی فرجام یافته 21 در هر صد هزار نفر (21 نفر) و ناموفق 776 در هر صد هزار نفر (783 نفر) بود. زنان (934 در هر صد هزار نفر) (466 نفر)، افراد مجرد (1548 در هر صد هزار نفر) (374 نفر)، افراد دارای مدرک متوسطه (3889 در هر صد هزار نفر) (258 نفر)، افراد غیر شاغل (790 در هر صد هزار نفر) (577 نفر)، افراد ساکن در شهر (792 در هر صد هزار نفر) (289 نفر) و فصل پاییز (240 در هر صد هزار نفر) (243 نفر) بیش‌ترین میزان شیوع خودکشی را به خود اختصاص دادند. مهم ترین دلیل اقدام به خودکشی، دعوا و مشاجره های خانوادگی (432، 7/53 درصد) و شایع ترین روش، مصرف قرص (582، 4/72 درصد) بود.

  نتیجه‌ گیری

  مهم ترین علت خودکشی مشاجرات خانوادگی و رایج‌ترین شیوه خودکشی، استفاده از قرص می‌باشد؛ می توان با اجرای برنامه های مداخله ای متناسب مانند تاسیس مراکز مشاوره خانواده و آموزش کافی به خانواده ها و گروه های آسیب پذیر و هم‌چنین با کاهش دسترسی به وسایل خودکشی در جهت کاهش میزان شیوع خودکشی گام برداشت.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، اقدام به خودکشی، شهرستان اسدآباد
 • اکبر عطادخت*، شیرین احمدی، وحید فلاحی صفحات 251-264
  زمینه و هدف

  استفاده از شبکه های مجازی تبدیل به یک رفتار مدرن طبیعی شده است ولی شکل های آسیب زای استفاده از آن ها هم در دو دهه اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس استرس ادراک شده با نقش میانجی وابستگی به شبکه های مجازی در دانش جویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1398 انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، جامعه آماری شامل کلیه دانش جویان مشغول به تحصیل در دانشگاه محقق اردبیلی در نیم سال دوم سال تحصیلی 98-1397 بودند. تعداد 221 نفر از این افراد به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به صورت انفرادی به پرسش نامه های پرخاشگری سایبری Álvarez-García، استرس ادراک شده Cohen و اعتیاد به اینترنت Young پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی Pearson و مدل یابی معادله ساختاری تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که پرخاشگری سایبری با استرس ادراک شده (50/0;r= 001/0> p) و وابستگی به شبکه های مجازی (57/0;r= 001/0> p) ارتباط مثبت دارد. هم چنین وابستگی به شبکه های مجازی با استرس ادراک شده (82/0;r= 001/0> p) ارتباط مثبت دارد. شاخص های برازش مدل نیز مسیر استرس ادراک شده به پرخاشگری سایبری را با میانجی گری وابستگی به شبکه های مجازی تایید کرد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که استرس ادراک شده با میانجی گری وابستگی به شبکه های مجازی با پرخاشگری سایبری ارتباط دارد. به نظر می رسد می توان در دانشگاه ها با برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه آگاه سازی دانشجویان درباره اثرات مثبت و منفی و چگونگی استفاده درست و علمی و بهره بردن از مزایای آن اقدام کرد.

  کلیدواژگان: استرس، پرخاشگری سایبری، وابستگی، شبکه های مجازی، دانش جویان، اردبیل
 • فهیمه رشیدی فکاری، عباس عبادی*، گیتی اوزگلی، نورالسادات کریمان، بنفشه محمدی زیدی صفحات 265-278
  زمینه و هدف

  سالمند آزاری یکی از مشکلات عمده سلامت اجتماعی محسوب می شود و تاثیر به سزایی بر کیفیت زندگی فرد سالمند دارد. تشخیص سریع تر و ارایه راه کارهای مناسب، عوارض بعدی را کاهش می دهد. لذا این مطالعه با هدف ترجمه و تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامه سوء رفتار در سالمندان (22 آیتمی) ساکن شهر تهران، ایران طراحی شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد که بر روی 301 فرد سالمند ساکن شهر تهران در سال 97-1396 انجام شد. ترجمه به روش پروتکل کیفیت زندگی (Health-Related Quality of Life; HRQOL) بعد از کسب اجازه کتبی از طراح اصلی، انجام گرفت. برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و آزمون مجدد استفاده شد.

  یافته ها

  میزان آلفای کرونباخ برای کل گویه ها 80/0 و همبستگی درون خوشه ای 81/0 بود که هر دو نشان دهنده پایایی مناسب نسخه فارسی ابزار سوء رفتار در سالمندان می باشد. از روایی سازه با روش عامل یابی محورهای اصلی، 3 عامل (جسمی، روانی، اقتصادی) استخراج شد که 42 درصد از واریانس تجمعی را بیان می کردند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر، بیان گر این است که نسخه فارسی پرسش نامه سوء رفتار در سالمندان ابزاری با روایی و پایایی مناسب است که می توان از آن به عنوان ابزاری بومی جهت بررسی سوء رفتار سالمندان که یک مشکل بهداشت عمومی است، استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سالمند، روان سنجی، سوء رفتار
 • عاطفه افشار، مصطفی نصیرزاده*، یاسر سلیم آبادی، فواد ایرانمنش، لاله حسین زاده صفحات 279-294
  زمینه و هدف

  توسعه حرفه ای اعضاء هییت علمی، از جنبه های بهبود کیفیت دانشگاهی است و در نظام آموزشی یکی از عوامل موثر در ارتقاء کیفیت و توانمندسازی اعضاء هییت علمی است. هدف پژوهش حاضر، تعیین نیازهای اعضاء هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با به کارگیری رویکرد توافق سنج می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش توصیفی حاضر به صورت سرشماری بر روی 57 نفر از اعضاء هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1397 با هدف شناسایی نیازها در پنج حیطه نیازهای پژوهشی، آموزشی، مهارت ها و توانمندی های فردی، فناوری اطلاعات و ارزش یابی و نیازهای مدیریتی و اجرایی با به کارگیری تکنیک دلفی در سه راند انجام شد. نتایج با محاسبه میانگین، انحراف معیار، میانه در قالب جداول جداگانه درج و اولویت نیازها در هر حیطه مشخص گردید.

  یافته ها

  مهم ترین نیازها در پنج حیطه شامل آشنایی با نگارش مقالات به زبان انگلیسی، جستجو در منابع الکترونیکی و پایگاه های اطلاعاتی، آشنایی با شیوه های نوین تدریس در کلاس، اصول و شیوه های یادگیری، آشنایی با دوره های آموزش زبان Speaking، آشنایی با فن ترجمه، روش های تحلیل و معادلات ساختاری با لیزرل و AMOS، نرم افزارهای تحلیل پژوهش های کیفی، و هم چنین آشنایی با مهارت های ارتباطی و نحوه مدیریت کلاس بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نیازهای فوق، طراحی، اجرا و ارزش یابی برنامه های آموزشی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: نیاز، نیازسنجی، رویکرد توافق سنج، تکنیک دلفی، اعضاء هیئت علمی، رفسنجان
 • علی مهدی پور*، معصومه پارسی، فائزه السادات خرم صفحات 295-304
  زمینه و هدف

  حفاظت پرتویی بیماران در سی تی اسکن، با توجه به کاربرد گسترده و دوز بالای آزمون های سی تی و اثرات پرتویی ناشی از آن ضروری است. اولین گام در حفاظت پرتویی، تعیین میانگین شاخص دوز بیماران در آزمون های سی تی است که هدف این پژوهش می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی حاضر بر روی شاخص دوز بیماران بزرگ سال مراجعه کننده به بخش سی تی اسکن بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) رفسنجان در آزمون های قفسه سینه و شکم لگن در 5 ماه در سال 1396 انجام شد. شاخص دوز سی تی حجمی و دوز اندازه-مدار 135 بیمار جمع آوری و میانگین آن ها برای گروه های وزن، شاخص توده بدنی و قطر جانبی بیماران به دست آمد و با سطح دوز مرجع ایران و روش منحنی دوز آستانه مقایسه شد.

  یافته ها

  بازه میانگین شاخص دوز سی تی حجمی برحسب میلی گری برای گروه های قطر جانبی، شاخص توده بدنی و وزن و برای قفسه سینه به ترتیب برابر 2/16-4/4، 2/16-6/5 و 2/16-1/4 و برای شکم/لگن برابر 3/19-9/5، 6/25-8/6 و 6/25-5/6 بود. بازه میانگین دوز اندازه-مدار متناظر برحسب میلی گری برای قفسه سینه به ترتیب برابر 9/11-7/7، 9/11-5/8 و 9/11-7/7 و برای شکم/لگن برابر 5/21-8/9، 5/21-7/10 و 5/21-5/10 است. هم چنین، میانگین شاخص دوز بیماران استاندارد رفسنجان کم تر از سطح دوز مرجع ملی ایران است.

  نتیجه گیری

  مقایسه میانگین شاخص دوز بیماران برای گروه های وزن، قطر جانبی و شاخص توده بدنی برای آزمون های قفسه سینه و شکم/لگن با روش منحنی دوز آستانه نشان می دهد، پروتکل های بهینه ای در این آزمون ها در بخش سی تی اسکن بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) رفسنجان به کار می رود. با این حال، بهبود پروتکل ها به کاهش بیش تر دوز بیماران منجر می شود.

  کلیدواژگان: سی تی اسکن، دوز پرتویی، پایش دوزیمتری، رفسنجان
 • سورنا فردیسی، مریم رئوف، مریم قاضی زاده، سارا امان پور* صفحات 305-314
  زمینه و هدف

  نشاط یکی از نیازهای اساسی انسان و از مولفه های سلامت روان است که عامل افزایش سرمایه های اجتماعی است. هدف این مطالعه تعیین وضعیت شادمانی در دانشجویان دانشکده دندان پزشکی کرمان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، جامعه آماری دانشجویان دندان پزشکی عمومی کرمان در سال تحصیلی 97-1396 بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه شادمانی اکسفورد استفاده شد و 241 دانشجو که به روش طبقه ای متناسب و به طور تصادفی انتخاب شده بودند در تحقیق شرکت کردند. داده ها توسط آزمون های Mann-Whitney و Kruskal-Wallis آنالیز شدند.

  یافته ها

  151 نفر (7/62 درصد) از دانشجویان دختر و 90 نفر (3/37 درصد) پسر بودند. میانگین نمره شادمانی دانشجویان 78/0±04/40 بود. نمره شادمانی دانشجویان با متغیرهای جنسیت (779/0=P)، سال تحصیلی (092/0=P)، وضعیت تاهل (865/0=P) و محل سکونت (425/0=P) ارتباط آماری معنی داری نشان نداد.

  نتیجه گیری

  وضعیت شادمانی دانشجویان مورد مطالعه در سطح قابل قبولی بود، اما جهت ارتقاء به سطح خیلی خوب تدابیر لازم بایستی اتخاذ گردد.

  کلیدواژگان: شادمانی، دانشجویان دندان پزشکی، سلامت روان، کرمان
 • محسن رضائیان* صفحات 315-322

  گروه های کوچک که برای آموزش و یادگیری تشکیل می گردند، در صورتی که به خوبی مدیریت شوند می توانند بازده خارق العاده ای در امر یادگیری داشته باشند. شواهد موجود نشان می دهد که مکان برگزاری و نحوه نشستن افراد در یک گروه کوچک آموزشی، تاثیر بسیار زیادی در میزان موفقیت یا عدم موفقیت یک هماهنگ کننده در استفاده صحیح از پویایی آن گروه دارد. بنابراین، هدف از نگارش مقاله حاضر، پرداختن به خصوصیات محیط برگزاری یک گروه کوچک آموزشی و نحوه نشستن افراد در چنین گروه هایی می باشد.

  کلیدواژگان: گروه های کوچک، آموزش، یادگیری، محیط، نحوه نشستن
|
 • M. Rezaeian* Pages 221-222
 • N. Nikvarz*, Z. Seyedi Pages 223-234
  Background and Objectives

  Prescription of acid supressive therapy (AST) for prophylaxis of stress-related mucosal disease (SRMD) in hospitalized patients is inappropriate in many cases. Therefore, this study was designed to determine the role of clinical pharmacist in optimizing prescription of these therapies.

  Materials and Methods

  This prospective interventional quasi-experimental study was conducted on 101 patients admitted to the Nephrology Ward in Shafa Hospital affiliated to Kerman University of Medical Sciences. All patients with a length of hospital stay of more than 24 hours were included. In the pre-intervention phase, each patient was evaluated regarding the risk of SRMD and receiving or not receiving SRMD prophylaxis. In the second phase, the clinical pharmacist actively intervened for discontinuation of AST in patients at low risk of SRMD and initiation of AST in patients who were at high risk of SRMD but did not receive any medication. Finally, in each phase of the study, the number of patients who appropriately or inappropriately received prophylactic drug was reported. Chi square test was used to analyze data.

  Results

  Fifty-seven and 44 patients were evaluated in the pre-intervention and intervention phases, respectively. The number of patients who inappropriately received prophylactic drugs significantly decreased from 37 patients (77%) in the pre-intervention phase to 6 patients (31.6%) in the intervention phase (p<0.001).

  Conclusion

  Considering the effective role of the clinical pharmacist in this study, consultation with a clinical pharmacist for optimizing rational prescription of drugs for prophylaxis of SRMD in hospitalized patients is recommended.

  Keywords: Clinical pharmacist, Mucosal disease, Stress, Prevention, Nephrology
 • Z. Mohammadi, M. Arghavani*, N. Solimani, M. Akhlaghi, Z. Mousavi Pages 235-250
  Background and Objectives

  Suicide is one of the biggest medical and social problems of the world. The present study was conducted with the aim of investigating the epidemiology of suicide in Asadabad city during 2011-2017.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, demographic and epidemiologic data of suicide attempts and complete suicide were extracted using special forms of suicide archived in the Asadabad Health Network during the years of 2011-2017. The data were analyzed using descriptive statistics.

  Results

  The overall prevalence of suicide was 797/100000 people (804 cases), the prevalence of successful suicide (death) 21/100000 people (21 cases) and unsuccessful 776/100000 people (n783). Women (934/100000 people, n=466), single people (1548/100000 people, n=374), persons with secondary degree (3889/100000 people, n=258), unemployeds (790100000 people, n=577), residents of the city (792/100000 people, n=289) and season fall (240/100000 people, n=243) had the highest prevalence of suicide. The most important reason for committing suicide was, family fights and disputes (53.7%, n=432) and the most common method was pill consumption (72.4%, n=582).

  Conclusion

  Considering that the main cause of suicide is family disputes and the most common form of suicide is the use of pills; Suicide outbreaks can be reduced by implementing appropriate interventions, such as establishing family counseling centers and adequate education for vulnerable families and gro ups, as well as reducing access to suicide devices. Key words: Epidemiology, Suicide attempt, Asadabad city Funding: This study was funded by Hamadan University of Medical Sciences.

  Keywords: Epidemiology, Suicide attempt, Asadabad city
 • A. Atadokht*, Sh. Ahmadi, V. Fallahi Pages 251-264
  Background and Objectives

  The use of virtual networks has become a natural modern behavior, but the traumatic forms of their use have also received much attention in the last two decades. This study aimed at modelling structural relations of cyber-aggression based on perceived stress with the mediating role of virtual networks dependency in students of Mohaghegh Ardabili University in 2019.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, the statistical population included all students of Mohaghegh Ardebili University in the second semester of the academic year 2018-2019. From this community, 221 students were selected through multistage random cluster sampling and responded to Cyber-Aggression Questionnaire (Álvarez-García), Cohen’s Perceived Stress Scale and Young’s Internet Addiction Test, individually. Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and structural equation modeling (SEM).

  Results

  The results indicated that cyber-aggression has positive relationship with perceived stress (r=0.50; p<0.001) and virtual networks dependency (r=0.57; p<0.001). Also, virtual networks dependency was positively associated with perceived stress (r=0.82; p<0.001). The model fitness indexes confirmed the path of perceived stress to the cyber-aggression with the mediating role of virtual networks dependency.

  Conclusion

  The results showed that perceived stress is associated with cyber-aggression mediated with dependence on virtual networks. It seems that universities can organize workshops to inform students about the positive and negative effects and how to use them properly and scientifically and to reap the benefits.

  Keywords: Stress, Cyber-aggression, Dependency, Virtual networks, Students, Ardabil
 • F. Rashidi Fakari, A. Ebadi*, G. Ozgoli, N. Kariman, B. Mohamadizeidi Pages 265-278
  Background and Objectives

  Elderly abuse is one of the major social health problems and has a significant impact on the quality of life of the elderly. Faster detection of elder abuse and providing appropriate remedies will reduce its subsequent complications. Therefore, this study was conducted with the aim of translating and determining the psychometric properties of the Geriatric Mistreatment Scale (22 items) in the elderly living in Tehran, Iran.

  Materials and Methods

  This descriptive study was conducted on 301 elderly people living in Tehran in 2017-2018. The translation was done by the Health-Related Quality of Life (HRQOL) protocol method; after obtaining written permission from the original designer. Exploratory factor analysis was used to evaluate construct validity and Cronbach's alpha coefficient and test-retest were used to determine reliability.

  Results

  Cronbach's alpha was 0.80 for all items and Intraclass Correlation Coefficient was 0.81 which both showed appropriate reliability of the Persian version of Geriatric Mistreatment Scale. In the exploratory factor analysis, three factors (physical, psychological, economic) were extracted by principal axis factoring that determined 42% of cumulative variance.

  Conclusion

  The findings of the present study indicate that the Persian version of the Geriatric Mistreatment Scale is a valid and reliable tool that can be used as an indigenous tool to assess elder abuse, which is a public health problem.

  Keywords: Geriatric, Psychometric, Abuse
 • A. Afshar, M. Nasirzadeh*, Y. Salimabadi, F. Iranmanesh, L. Hosseinzadeh Pages 279-294
  Background and Objectives

  Professional development of faculty members is one of the aspects of improving academic quality and an effective factor in improving the quality and empowerment of faculty members in educational system. The purpose of this study was to determine the needs of the faculty members of Rafsanjan University of Medical Sciences by applying agreement approach.

  Materials and Methods

  This descriptive study was conducted among 57 faculty members of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2018, using census method, with the aim of identifying needs in five areas: research, education, personal skills and competencies, information technology and evaluation, and management and executive needs. Needs assessment was conducted using the Delphi technique in three rounds. The results were reported as mean, standard deviation, median in separate tables and priority needs were determined in each area.

  Results

  The most important needs in the five areas included getting to know writing articles in English, searching for electronic resources and databases, introducing new teaching methods in the classroom, principles and practices of learning, language courses such as speaking, familiarization with the translation technique, analysis methods and structural equations with LISREL and AMOS, softwares for analyzing qualitative research, communication skills and classroom management.

  Conclusion

  Accordingly, design, implementation and evaluation of educational programs is recommended by the Education Development Center and other related units of Rafsanjan University of Medical Sciences.

  Keywords: Need, Need assessment, Agreement approach, Delphi technique, Faculty members, Rafsanjan
 • A. Mehdipour*, M. Parsi, F. S. Khorram Pages 295-304
  Background and Objectives

  The radiation protection of patients in CT examinations is important due to its wide application and high contribution in collective dose of public, and its radiation effects. The purpose of this study was to estimate the mean patient dose indices in chest and abdomen/pelvic examinations as the first step in patient radiation protection process.

  Materials and Methods

  This descriptive study was performed on the dose indices of adult patients in chest and abdomen/pelvis examinations in CT institute in Rafsanjan Ali Ibn Abitalib Hospital, for 5 months in 2018. The volume CT dose index (CTDIvol) and size specific dose estimate (SSDE) were collected for 135 patients. The mean of dose indices were calculated for the body mass index (BMI), weight and lateral diameter groups and were compared to the diagnostic reference level (DRL) of Iran and threshold dose curve method.

  Results

  The ranges of mean CTDIvol for lateral diameter, BMI and weight groups and for chest were 4.4-16.2, 5.6-16.2 and 4.1-16.2 mGy and for abdomen/pelvis were 5.9-19.3, 6.8-25.6 and 6.5-25.6 mGy. The corresponding values for SSDE and for chest were 7.7-11.9, 8.5-11.9 and 7.7-11.9 mGy and for abdomen/pelvis were 9.8-21.5, 10.7-21.5 and 10.5-21.5 mGy. Also, the mean of CTDIvol and DLP for standard size patients were lower than DRL of Iran.

  Conclusion

  Comparison of mean patient dose indices for lateral diameter, BMI and weight groups for chest and abdomen/pelvis examinations with the threshold dose curve shows that the relatively optimum protocols are applied in this CT institute. However, more optimization in CT protocols can result in more patient dose reduction in CT examinations.

  Keywords: CT scan, Radiation dosage, Dosimetry surveys, Rafsanjan
 • S. Fardisi, M. Raoof, M. Ghazizadeh, S. Amanpour* Pages 305-314
  Background and Objectives

  Happiness is one of the basic human needs and a component of mental health which is the cause of increase of social capital. The aim of this study was to investigate the status of happiness in students of Kerman Dental School.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, the statistical population included students of Kerman Dental School in the academic year 2017-2018. Oxford Happiness Questionnaire was used to collect data and 241 students who were selected randomly with the proportionate stratification method participated in the study. Data analysis was performed using Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests.

  Results

  151 (62.7%) of the students were girls and 90 (37.3%) were boys. The mean score of student's happiness was 40.04±0.78. Students' happiness status in different demographic variables such as gender (p=0.779), academic year (p=0.092), marital status (p=0.865) and residence (p=0.425) did not show any significant difference.

  Conclusion

  The happiness status of Kerman Dental students was at an acceptable level, but necessary measures must be taken to upgrade it to the excellent level.

  Keywords: Happiness, Dental students, Mental health, Kerman
 • M. Rezaeian* Pages 315-322

  Small groups which form for teaching and learning process would have substantial outcomes if manage properly. Evidence suggests that environment and seating arrangement of the learners would have considerable impacts on the success of a facilitator to properly use from the dynamics of the group. The aim of the present article is therefore to discuss the appropriate environment and seating arrangement of such small groups.

  Keywords: Small group, teaching, learning, environment, seating arrangement