فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین عماری*، سارا امیر حصاری صفحات 1-14

  در این پژوهش به دنبال یافتن تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بین المللی اقتصاد در گروه خودرو سازی ایران خودرو می باشیم. قابلیت های بازاریابی منجر به تعهد بین المللی می شود، استراتژی ورود به بازار بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، قابلیت های بازاریابی به طور غیر مستقیم عملکرد بازاریابی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ابتدا، بر پایه ی نظرات در مورد چشم انداز قابلیت پویا، تئوری پویای استراتژی و تیوری معامله- سود، اثرات قابلیت های بازاریابی در عملکرد بین المللی مورد بحث قرار گرفته است. نظر سنجی با کمک پرسشنامه  استاندارد در شرکت ایران خودرو صورت گرفت، از SEM (مدل یابی معادلات ساختاری) برای تحلیل رابطه ی بین متغیرها در فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از انطباق بین نمونه در رابطه با تاثیر مثبت بر قابلیت های بازاریابی شرکت ایران خودرو در عملکرد بین المللی اقتصاد و تعهد بین المللی است. علاوه بر این، استراتژی ورود به بازار با سرمایه گذاری اندک و بالا بر عملکرد بین المللی این سازمان تاثیر ندارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که قابلیت های بازاریابی به عنوان هسته ی تصمیمات بین المللی شرکت می باشند، هم چنین تاثیرات قابلیت های بازاریابی را هم بر تعهد بین المللی شرکت بازگو می کند .

  کلیدواژگان: بازاریابی، استراتژی ورود به بازار، کسب و کار بین الملل، عملکرد کسب و کار، تعهد بین الملل
 • سمیه شمسی صفحات 15-22

  در اقتصاد دانش محور، از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده میشود و امروزه نقش سزمایه های فکری در ایجاد ارزش برای سازمانها و شرکت ها و واحد های تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه مالی در واحد ها ایفا می کند. بسیاری از صاحب نظران حوزه مدیریت به این نکته باور دارند که سرمایه فکری و نیروی انسانی با کیفیت و دانش محور، عامل اصلی بهره وری و خلاقیت در سازمانی است که می تواند با ایده های خود فرایندهای جدیدی را خلق و کار آفرینی سازمانی را در سازمان تشویق کند که در نهایت باعث افزایش مزیت رقابتی سازمان خواهد شد . در این مقاله ضمن تعریف مفاهیم و اصطلاحات سرمایه فکری اهمیت اندازه گیری، نظریه های سرمایه فکری، روش اندازه گیری سرمایه فکری بیان ش ده روش مورد استفاده این مقاله کتابخانه ای بوده و گرد آوری داده ها از طریق واکاوی مقالات و کتب داخلی و خارجی است.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، نیروی انسانی، دارایی نامشهود، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری
 • امیر جبلی*، ثریا فرج زاده صفحات 28-34

  هدف از این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ترویج دورکاری می باشد . ایجاد و توسعه دورکاری بیش از هر موضوع دیگر به زیر ساختهای فرهنگی نیاز دارد ،زیرا این موضوع نه تنها زندگی اجتماعی و کاری افراد را تحت تاثیر قرار می دهد ، بلکه بر روی زندگی خانوادگی و فردی آن ها نیز موثر است . مفهوم سرمایه اجتماعی به روابط میان انسان ها تمرکز دارد . روابطی که در تمام لحظات زندگی روزمره و در طول عمر انسان ها جریان داشته و رفتار و نگرش آن را تحت تاثیر قرار می دهد . به طور کلی می توان مفهوم سرمایه اجتماعی را در عبارات زیر بیان کرد . ارتباطات مهم هستند . مردم با ایجاد ارتباط با یکدیگر دست به کارهایی می زنند که به تنهایی یا قادر به انجام نیستند یا برای انجام آن مشکلات فراوانی خواهند داشت  . در نتیجه با وجود سرمایه اجتماعی بالا زمینه برای ترویج دورکاری نیز فراهم خواهد شد .

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، دورکاری
 • نرگس نصیری صفحات 30-44

  یکی از عوامل مهمی که تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهره وری دارد و می تواند نقش موثری در افزایش آن ایفا نماید، آموزش است. فنون و طرح های جدید ارتقاء بهره وری نمی تواند بدون پرسنل آموزش دیده، ایجاد و بکار گرفته شود. نیروی انسانی بر اساس امکانات، مهارتها، دانش و نگرش خویش که از آموزش کسب کرده است، در طی مراحل مختلفی می تواند نقش بسزایی در بهبود و افزایش بهره وری داشته باشد. یکی از دلایل پایین بودن بهره وری در جامعه ما این است که متاسفانه آموزش که نتیجه مستقیم آن،ارتقای سطح علمی و تخصصی شاغلان در سازمان های مختلف است، به فراموشی سپرده شده است. حال آنکه در جهان رقابتی امروز، بی شک یکی از ابزارهای بسیار مهم در ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به اهداف و رسالت های تعریف شده برای آن، برنامه ها و رویکردهای نوین آموزش است. بسیاری از سازمان ها آموزش را هزینه تلقی می نمایند و به همین منظور بودجه اندکی را به امر آموزش نیروی انسانی اختصاص می دهند که این طرز تفکر اشتباه باعث عقب ماندگی سازمان از فناوری و دانش روز شده است. آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری در زمینه تحقق اهداف سازمانی می باشد. در این مقاله تلاش بر این است که نقش، اهمیت، اهداف و جایگاه آموزش نیروی انسانی را در بهبود و افزایش سطح بهره وری سازمانها و نوع رابطه این دو را با هم نشان دهیم.

  کلیدواژگان: بهره وری، آموزش، نیروی انسانی
 • ابوالقاسم عربیون، علی عبدی جمایران، سید زمان موسوی میرکلایی صفحات 45-63

  این تحقیق ، تلاش دارد تا  برخی از عوامل موثر بر نو آوری سازمانها را از طریق نتایج به دست آمده ازتحقیقات  مقاله هایی که شاخصهایی نظیر تبلیغات و نامهای تجاری ،  محصول جدید ، بازاریابی اینترنتی ، کیفیت مدیریت ، تحصیل کارافرینی و غیره ، مورد بررسی قرار داده و در قالب راهکار های مقایسه ای ارایه دهد لازم به ذکر است همه موارد فوق موجب ارتقاء و نوگرایی سازمانهای مربوطه خویش شده اند .این تحقیق ، تلاش دارد تا برخی از تاثیرات بر بازاریابی اینترنتی و عملکرد  شرکت ها که برگرفته از پذیرش و ادغام زیر سیستم های اطلاعات واحدهای کسب و کار است را آشکار سازد. برای رسیدن به این هدف ، یک چارچوب تنظیم شده و تعداد بسیاری از شرکت های اروپایی که تخمین مدل برابری ساختاری را به کار می گیرند ، آزمون شده است. از طرف دیگر در پی آن است که اثر تبلیغ و رقابت در چارچوب کاری و اثر تبلیغات بر افکار مصرف‌کننده و خریدار درتبلیغات چندگانه و محیطهای نام تجاری چندگانه را بررسی می‌کند.  همچنین نشان می دهد که بعضی از منابع شرکت، استاندارد سازی و فعالیت های کنترل کیفیت را تسهیل می کند. این یافته ها مفاهیم مدیریتی مهمی در بر دارند. از طرفی، توسعه قابلیت های نوآوری به شرکتها اجازه خواهد داد تا در پذیرش سیستم های استاندارد شده مدیریت پیش قدم باشند. از طرف دیگر، حوزه های کیفیت و نوآوری باید به خاطر تسهیل استانداردسازی محصولات و فرآیند های جدید با هم همکاری کنند.این مقاله تاثیر برنامه تحصیل کارافرینی را بر مهارتهای کارآفرینان و عملکرد آنها در سازمانها را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: نوآوری، خلاقیت، مهارت های کارآفرینان
 • محبوبه رشیدی، سید زمان موسوی میرکلایی صفحات 64-76

  تیوری عاملیت به رابطه کارگزاری معطوف است. رابطه کارگزاری بیانگر آن است که یک طرف (کارفرما) کاری را به دیگری (کارگزار) ارجاع می دهد یا تفویض می کند. در این مقاله، ابتدا  به تعریف تیوری، مفروضات و قراردادهای رایج در تیوری از جمله؛ قرارداد جبران خدمت مبتنی بر نتایج، جبران خدمت مبتنی بر رفتار، مبتنی بر حقوق، مبتنی بر هزینه خدمات و مبتنی بر هزینه سرانه خدمات مطرح گردیده است. سپس نقدهای وارد شده به تیوری را بیان شده، از جمله مهمترین انتقادات وارده به تیوری؛ اقدمات پنهانی، اطلاعات پنهانی، فردگرایی، تعقل گرایی، اثرات انتخاب نامطلوب، خطر اخلاقی و قرارداد سودمحور می باشد. در انتها با تحلیل بر نقدهای وارده به تیوری سعی در پاسخ به آنها از دو زاویه برآمده ایم: از زوایه پاسخ به نقد (دفاع از تیوری) و  نقد از زاویه دیگر. در نهایت تیوری عاملیت در بستر مدیریت دولتی تحلیل شده، و با بیان تاثیر این تیوری در تفکر سازمانی به بیان پیشنهاداتی از جمله؛ مشخص کردن موکلین و کارگزاران، اعمال سازکارهای نظارتی مناسب و سیستم پاداش مبتنی بر عملکرد برای کاربردی کردن این تیوری در بخش دولتی پرداخته ایم.

  کلیدواژگان: تیوری عاملیت، اصیل، وکیل، مدیریت دولتی
 • الهام غلامی صفحات 77-89

  اندازه گیری عملکرد امروزه یکی از دغدغه های مداوم مدیران توانمند و علاقه مند به بهسازی سازمان است. درالگوهای سنتی مدیریت این مقوله به مثابه کنترل وظایف و کارکردهای مدیر تلقی شده است، ولی در نظریه های جدید به عنوان پاره سیستم اصلی مدیریت منابع انسانی کارکردی فراتر از اعطای پاداش دارد و بر تقویت رفتار، ایجاد ارتباط میان مدیران و کارکنان و بهسازی منابع انسانی در سازمان ها از طریق سنجش میزان حصول تغییرات مطلوب پس از یک یا چند دوره مقایسه در شرایط یکسان تاکید دارد.هر چه مدیریت عملکرد در نیل به اهداف سازمان موفق تر باشد، بهره وری نیز افزایش یافته و در نتیجه سهم بازار و سود بیشتری عاید سازمان خواهد شد. استمرار روند مذکور باعث ایجاد ثروت و تداوم و بقای سازمان در دنیای رقابتی و پرتلاطم امروزی خواهد شد.یکی از عوامل اثرگذاربرعلکرد سازمانی رضایت شغلی  است ؛بنابراین دراین مقاله سعی شده است تاثیررضایت شغلی برعملکرد سازمان مورد بررسی قراربگیرد.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، عملکرد، عملکرد سازمانی
 • سجاد رحیمی مدیسه*، حامد ذوالفقاری، راویه غلامزاده، محمدحسن صفری صفحات 84-97

  منابع انسانی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر سازمان به حساب می‌آیند. بنابراین، یکی از مهم‌ترین اهداف هر سازمان، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است که فقط با تدابیر مشترک مسیولان منابع انسانی محقق می‌شود. در بهره وری سازمانی به دنبال این هستیم تا منابع سازمان را به گونه ای به کار بگیریم که بتوانیم بالاترین سطح عملکرد کل سازمان را رقم بزنیم. روش‌های گوناگونی برای افزایش بهره‌وری کارکنان وجود دارد که یکی از این روش ها، شناخت رفتار است. آزمون‌ها و مدل‌های گوناگونی برای سنجش رفتار وجود دارد که یکی از آنها، مدلی رفتاری موسوم به "آزمون DISC" است. مساله پژوهش با این سوال مطرح شد که آیا استفاده از این آزمون، تاثیری مثبت بر بهره‌وری منابع انسانی دارد یا خیر؟ پژوهش حاضر یک تحقیق تحلیلی-توصیفی بود که در آن جمع‌آوری اطلاعات از طریق دانش تخصصی نویسندگان، مطالعه کتابخانه‌ای، جدیدترین مقالات مرتبط با موضوع در پایگاه‌های داده مهم و شناخته شده علمی و پژوهشی و با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با روایی و پایایی، پژوهش‌های کیفی صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد مدل رفتاری DISC می‌تواند کارکنان را در یک مجموعه به خودشناسی نزدیک و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری ایفا نماید.

  کلیدواژگان: مدل رفتاری DISC، بهره وری نیروی انسانی، بهره وری کارکنان، افزایش بهره وری، مدیریت بهره وری
|
 • Pages 1-14

  In this research, we seek to find out the effect of marketing capabilities on the international economic performance of Iran Khodro Group. Marketing capabilities lead to international commitment, affects the strategy of entering the international market. Therefore, marketing capabilities indirectly affect marketing performance. Initially, based on the views on dynamic capabilities, dynamic theory of strategy and transaction-profit theory, the effects of marketing capabilities on international performance have been discussed. The survey was conducted using a standard questionnaire in Iran Khodro Company. SEM (Structural Equation Modeling) was used to analyze the relationship between variables in the hypotheses. The results indicate a correlation between the sample and the positive impact on Iran Khodro's marketing capabilities in international economic performance and international commitment. Additionally, the market entry strategy does not affect the organization's international performance with little or no investment. Also, the results indicate that marketing capabilities are the cornerstone of international corporate decisions, and also reflects the impact of marketing capabilities on the international commitment of the company.

  Keywords: Marketing, Market entry strategy, International Business, Business Performance
 • Pages 15-22

  In the field of knowledge-based knowledge, it is possible to make an intellectual investment in order to be re-certified using special services, and we can be available to you and provide you with different companies and different companies. . Getting the power of management experts from the point of view of being able to have self-confidence and having a list of confidential quality and knowledge is a real factor in productivity and in short, an organization that can own on its own. He can use his financial resources to destroy himself. Encourage the founder to have an organized competitive advantage.international commitment of the company. . In this article, while defining the concepts and terms of intellectual capital, the importance of measurement, theories of intellectual capital, the method of measuring intellectual capital is stated.

  Keywords: Intellectual capital, manpower, intangible assets, customer capital, structural ca
 • Pages 28-34

  The purpose of this paper is to investigate the role of social capital in promoting telecommuting. Creating and developing telecommuting requires cultural infrastructure more than anything else, because it not only affects people's social and work lives, but also their family and personal lives. The concept of social capital focuses on human relationships. Relationships that flow in all moments of daily life and during human life and affect its behavior and attitude. In general, the concept of social capital can be expressed in the following phrases (communication is important. People connect with each other to do things that they alone are either unable to do or will have many problems to do). As a result, despite the high social capital, it will be possible to promote telecommuting.

  Keywords: Social capital, telecommutin
 • Pages 30-44

  In the field of knowledge-based knowledge, it is possible to make an intellectual investment in order to be re-certified using special services, and we can be available to you and provide you with different companies and different companies. . Getting the power of management experts from the point of view of being able to have self-confidence and having a list of confidential quality and knowledge is a real factor in productivity and in short, an organization that can own on its own. He can use his financial resources to destroy himself. Encourage the founder to have an organized competitive advantage.international commitment of the company. . In this article, while defining the concepts and terms of intellectual capital, the importance of measurement, theories of intellectual capital, the method of measuring intellectual capital is stated.

  Keywords: Intellectual capital, manpower, intangible assets, customer capital, structuralcapita
 • Pages 45-63

  This study attempts to examine some of the factors influencing the innovation of organizations through the results of research articles that have indicators such as advertising and brand names, new products, Internet marketing, management quality, entrepreneurship education, etc. And in the form of comparative solutions, it should be noted that all of the above have led to the upgrading and modernization of their respective organizations. Reveal business unit information. To achieve this goal, a framework has been set up and a number of European companies have been tested to estimate the structural equality model.On the other hand, it seeks to examine the effect of advertising and competition in the context of work and the effect of advertising on consumer and buyer ideas in multiple advertisements and multiple brand environments. It also shows that some of the company's resources facilitate standardization and quality control activities. These findings provide important management implications. On the other hand, the development of innovation capabilities will allow companies to take the lead in adopting standardized management systems. On the other hand, the fields of quality and innovation must work together to facilitate the standardization of new products and processes. This paper also examines the impact of entrepreneurship education programs on entrepreneurial skills and their performance in organizations..

  Keywords: Innovation, creativity
 • Pages 64-76

  Agency theory focuses on the trial position. Using the express worker, we can refer to or delegate something as a (employer) to restrict (the agent). This article uses reputable consulting services, consulting services, consulting services and consulting services. Then the critiques of the theory are expressed, including the most important criticisms of the theory; Concealment, covert information, individualism, rationalism, the effects of undesirable choices, moral hazards, and profitable contracts. Finally, by analyzing the critiques of the theory, we try to answer them from two perspectives: from the perspective of the critique (defense of the theory) and the critique from another angle. Finally, agency theory is analyzed in the context of public management, and by expressing the impact of this theory on organizational thinking, to express suggestions such as; We have identified clients and brokers, applied appropriate oversight mechanisms, and a performance-based reward system to apply this theory to the public sector.

  Keywords: Agency Theory, Original, Lawyer, Government Managem
 • Pages 77-89

  Performance measurement is one of the ongoing concerns of capable and interested managers in improving the organization. In traditional models, the management of this category is considered as controlling the duties and functions of the manager, but in new theories as the main system of human resource management has a function beyond rewarding and strengthening behavior, establishing communication between managers and employees and improving human resources. In organizations, by emphasizing the degree of achievement of the desired changes after one or more periods of comparison in the same conditions, the emphasis is on. The more successful management is in achieving the organization's goals, the more productive it will be, resulting in greater market share and profitability for the organization. Continuation of this trend will create wealth and continuity and survival of the organization in today's competitive and turbulent world. One of the factors influencing organizational performance is job satisfaction; therefore, in this article we have tried to examine the impact of job satisfaction on organizational performance.

  Keywords: Job satisfaction, performance, organizational performance