فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علیرضا فیروز* صفحات 1-2
 • زهرابیگم موسوی*، علیرضا فیروز صفحات 3-13

  پس از شروع پاندمیک کووید 19 در دسامبر 2019، جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشتی درمانی و سبک زندگی افراد در کشورهای بسیاری تحت تاثیر قرار گرفت. بسیاری از پژوهشگران به مطالعه ی خصوصیات و رفتار ویروس کرونا، عوارض ناشی از آن و تمهیدات پیشگیرانه و درمانی پرداخته اند. علی رغم اینکه این ویروس تمایلی به پوست ندارد اما یافته های پوستی بسیاری مشاهده شده است؛ بنابراین متخصصین پوست بهتر است با این بیماری و تظاهرات پوستی ناشی از آن و اقدامات پیشگیرانه آشنا باشند. در این مرور سعی شده تا کلیاتی در مورد این ویروس، با تمرکز بر مطالب مربوط به پوست ارایه گردد.

  کلیدواژگان: پوست، کووید 19، عفونت ویروسی
 • جواد خدادادی سنگده*، سولماز رنجی، محسن رضایی آهوانویی صفحات 14-27
  زمینه و هدف

  این مطالعه با هدف بررسی علل اقدام زنان متاهل به جراحی های زیبایی مورد بررسی قرار گرفت.

  روش اجرا

   مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی و در حیطه ی پژوهش کیفی بود که با استفاده از روش داده بنیاد انجام شد. بدین منظور 21 شرکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه ی عمیق در طول دوره ی 6 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها جمع آوری، ثبت و سپس کدگذاری و در قالب مقوله های اصلی، دسته بندی شدند.

  یافته ها

  تحلیل مصاحبه ی شرکت کنندگان به شناسایی 416 کد اولیه، 21 زیرمقوله و 3 مقوله ی اصلی شامل زمینه های فردی، زناشویی خانوادگی و فرهنگی اجتماعی منجر شد.

  نتیجه گیری

   تمایل به جراحی زیبایی از طرفی متاثر از عوامل فردی همچون بدریخت انگاری، تصویر منفی فرد نسبت به خود و غیره بوده است. از طرفی متاثر از عوامل خانوادگی زناشویی همچون ادراک تکراری شدن برای همسر، تحقیر از سوی همسر و خانواده و غیره بوده و از طرفی متاثر از عوامل اجتماعی فرهنگی همچون نقش همسالان و دوستان و نقش مدل های رسانه ای و غیره بوده است بنابراین لزوم توجه به علل اقدام زنان به جراحی های زیبایی اهمیت اساسی دارد.

  کلیدواژگان: اقدام، زنان متاهل، جراحی زیبایی، مطالعه ی کیفی
 • انسیه لطفعلی، اکرم میرامین محمدی، مهشید شهرزاد، علی خامسی پور، علیرضا فیروز، اعظم فتاحی* صفحات 28-34
  زمینه و هدف

  هدف از این مطالعه، شناسایی گونه‏ های مخمری جداشده از ناخن بیماران با علایم کلینیکی اونیکومایکوزیس با استفاده از روش PCR-RFLP است.

  روش اجرا

  نمونه‏ های ناخن از 50 بیمار با درگیری29 ناخن دست و 21 ناخن پا در سال 1398 جمع‏آوری شد. نمونه‏ ها با استفاده از روش‏های متداول آزمایشگاهی بررسی شدند. جهت بررسی مخمرهای جدا شده از روش PCR-RFLP نیز استفاده شد.

  یافته ها

  بیشترین گونه ی کاندیدای جدا شده، ک. آلبیکنس است که از 12 مورد (24%) جدا شد و سپس به ترتیب ک. پاراپسیلوزیس 3 مورد (6%) و ک. گلابراتا 2 مورد (4%) بودند.

  نتیجه گیری

  روش PCR-RFLP به یاری آغازگرهای ITS1-ITS4 و آنزیم های برش دهنده ی MspI یک روش دقیق، سریع و مقرون به صرفه برای تشخیص افتراقی گونه های کاندیدا می باشد.

  کلیدواژگان: اونیکومایکوزیس، مخمر، کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا پاراپسیلوزیس، تشخیص مولکولی، PCR-RFLP
 • دلارا امیردستمالچی*، امیرهوشنگ احسانی، مریم نسیمی، وحیده لاجوردی، پدرام نورمحمدپور صفحات 35-43

  بیماری کووید 19 یک بیماری همه گیر در جهان است که از مارس 2020 مورد توجه جهانی قرار گرفته و با توجه به شیوع بالای این بیماری و گسترش سریع آن، شناسایی تظاهرات مختلف ازجمله تظاهرات پوستی از اهمیت فراوانی برخوردار است. ما در این مطالعه سعی داریم تا مقالاتی را که به بررسی یافته های پوستی بیماری کووید 19 پرداخته اند را جمع آوری کنیم. یافته های پوستی از تظاهرات ناشایع این بیماری بوده و تشخیص آن ها از اهمیت بسزایی در شناسایی و درمان بیماری کووید 19 و جلوگیری از انتقال آن در سطح جامعه دارد.

  کلیدواژگان: کووید 19، تظاهرات پوستی، پوست
 • اعظم فتاحی، انسیه لطفعلی*، ساینا ایران پناه، یاسمن رضایی، رضا قاسمی صفحات 44-61

  عفونت های قارچی سطحی، شایع ترین شکل عفونت های انسانی هستند. متداول ترین دارو های ضد قارچی عبارتند از آزول ها، پلی ان ها و اکینوکاندین ها. به دلیل تعداد محدود داروهای ضدقارچ موجود، سمیت آن ها و ظهور سویه های مقاوم (ذاتی یا اکتسابی) جهت توسعه ی استراتژی های ضدقارچی نیاز می باشد. اخیرا محققین در پی یافتن داروهای ضدقارچی جایگزین هستند. این مطالعه، مروری بر عملکرد و مکانیسم های مقاومت در برابر داروهای ضدقارچی، جست وجوی داروهای جدید، ژن های مقاوم به دارو، استفاده از درمان ترکیبی و تعدیل سیستم ایمنی (با استفاده از سایتوکاین ها و گاما اینترفرون که می تواند بینش تازه ای در مبارزه با عفونت های قارچی ایجاد کند) دارد. تحقیق به روش مروری انجام شد و مطالعه ی وسیعی در مورد مکانیسم عملکرد و مقاومت ضدقارچی با استفاده از کلیدواژه های antifungal drugs، drug resistance و pathogenic fungi در پایگاه های اطلاعاتی معتبر پزشکی به طور عمده PubMed انجام شد. مقاله هایی که بیشترین ارتباط را با اهداف نگارش این مقاله داشتند انتخاب و مطالعه شدند. مشکلات مربوط به مقاومت در برابر دارو های ضدقارچ و ظهور گونه های قارچی مقاوم، تقاضای زیادی برای داروهای قارچی جدید ایجاد کرده است. پیچیدگی شرایط بالینی بیماران مبتلا به عفونت قارچی مقاوم مانع از یک رویکرد آسان در تشخیص، پیشگیری و مقاومت به داروهای ضدقارچ است. ادامه ی تحقیقات، نقش تست های حساسیت دارویی برای عفونت های قارچی مقاوم و راهکارهای بالینی مورداستفاده برای مبارزه با مقاومت را نشان خواهد داد.

  کلیدواژگان: داروهای ضدقارچی، مقاومت دارویی، مخمرها
 • عاطفه نعیمی فر، سامان احمدنصراللهی* صفحات 62-69

  علم و دانش در رابطه با عوامل آسیب‏رسان محیطی به پوست در سال‏های اخیر پیشرفت زیادی داشته است. علاوه بر نگرانی‏های ناشی از تابش اشعه ی‏ فرابنفش UVB که اخیرا مورد توجه زیاد قرار گرفته است، نگرانی آسیب‏های ناشی از آلودگی هوا، دود سیگار و تنباکو، سایر مواد سمی، اشعه ی مادون ‏قرمز (Infrared red light)، اشعه ی آبی (Blue light) و اشعه ی فرابنفش UVA-II نیز افزایش یافته است. در این مقاله اثرات منفی اشعه ی مادون ‏قرمز، نور آبی و اشعه ی فرابنفش UVA-II بر روی پوست و همچنین برخی موارد محافظتی در مقابله با آن مورد بحث قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: نورآبی، اشعهی مادون قرمز، اثراتپوستی، اشعهی فرابنفش
 • آزاده رخشان، یلدا آشوریان، سحر دادخواه فر* صفحات 70-73
  مقدمه

  کارسینوم انیکولمال یک بدخیمی اپی تلیالی نادر با سرعت رشد آهسته می باشد که از اپی تلیوم بستر ناخن منشا می گیرد. تظاهر بالینی آن غیر اختصاصی و شامل توده ی زگیلی شکل، زخم و کراست، انیکولیز، اریتم و ادم اطراف ناخن و درد می باشد.

  گزارش مورد

   بیمار گزارش شده، خانم 65 ساله ای با توده ی انگشت دوم دست راست از سه سال قبل می باشد که تحت آمپوتاسیون قرار گرفت. هیستوپاتولوژی تومور متشکل از جزایر توپر سلول های سنگفرشی آتیپیک با کراتینیزاسیون ناگهانی بدون تشکیل لایه ی گرانولر می باشد. ایمونوهیستوشیمی برای مارکرهای اپی تلیالی و مارکر پرولیفراسیون سلولی بر روی این نمونه انجام گرفت.

  نتیجه گیری

  در تظاهرات غیراختصاصی اما طول کشیده ی ناخن، باید بدخیمی های اپی تلیالی ناخن را درنظر داشت و نمونه برداری تشخیصی انجام داد.

  کلیدواژگان: کارسینوم انیکولمال، بستر ناخن
 • ماهتاب نراقی راد* صفحات 74-76
|
 • Alireza Firooz* Pages 1-2
 • Zahrabeigom Moosavi*, Alireza Firooz Pages 3-13

  Since the beginning of COVID-19 pandemic on December 2019, challenges on economic, political, social, hygiene- therapeutic and life style have emerged in many countries. Many researches are investigating on virus characteristics and its behavior and also preventive and therapeutic measures. Despite the virus not being dermatotropic, several skin manifestations have been observed. In this review, overall informations on this viral infection with focus on skin manifestations are presented.

  Keywords: skin, COVID-19, viral infection
 • Javad Khodadadi Sangdeh*, Solmaz Ranji, Mohsen Rezaee Ahvanuee Pages 14-27
  Background and Aim

  The aim of this study was to investigate the causes of doing cosmetic surgeries in married women.

  Methods

  The research design was descriptive. The statistical population of the study consisted of married women who had performed cosmetic surgery. An in-depth, unstructured interview was conducted to collect information from 21 married women who were undergoing a cosmetic surgery. The data were analyzed using the foundation data (coding) method.

  Results

  In the present study, participants' interview analysis led to the identification of 416 primary codes, 21 subcategories, and three main categories, including individual, marital-family, and sociocultural contexts.

  Conclusion

  The desire for cosmetic surgery, on the one hand, has been influenced by individual factors, such as mischief, the negative image of the individual towards herself and et al. On the other hand, it has been influenced by family-marital factors such as the perception of repetition for the spouse, humiliation by the spouse and family and, also, influenced by socio-cultural factors such as the role of peers and friends and the role of media models.

  Keywords: action, married women, cosmetic surgery, qualitative study
 • Ensieh Lotfali, Akram Miraminmohammadi, Mahshid Shahrzad, Ali Khamesipoor, Alireza Firooz, Azam Fattahi* Pages 28-34
  Background and Aim

  The aim of the present study is rapid and precise identification of yeast species isolated from nail of patients with clinical features of onychomycosis using PCR-RFLP technique.

  Methods

  50 patients with involvement of 29 fingernails and 21 toenails were enrolled in the study. Different yeast species were identified by conventional mycological. The PCR-RFLP was tested on yeast isolated and the PCR-RFLP products were separated by electrophoresis in 2% agarose gel, with DNA stain.

  Results

  The main causative agents were yeasts in 12 cases (24%). Candida albicans was the most commonly isolated yeast species followed by Candida parapsilosis (6%), and Candida glabrata (4 %).

  Conclusion

  PCR-RFLP method using ITS1-ITS4 primers and MspI restriction enzymes is a rapid, accurate and cost-effective method for specific diagnosis of the most prevalent candida spp. Its ability to detect low amounts of fungal DNA in patient samples in 6-8 hours could be useful for clinical laboratories for optimal management of these infections.

  Keywords: onychomycosis, yeasts, candida albicans, candida parapsilosis, molecular diagnosis, PCR-RFLP
 • Delara Amirdastmalchi*, Amirhooshang Ehsani, Maryam Nasimi, Vahideh Lajvardi, Pedram Noormohamadpoor Pages 35-43

  COVID-19 was announced pandemic by March 2020. Due to the high prevalence of the disease and its staggering spread, it is very important to identify various manifestations of this viral infection.
  The aim of this study is to review published articles about cutaneous involvement of COVID-19 disease. Cutaneous manifestations are rare in COVID-19 disease and it is essential to recognize these possible skin manifestations in order to detect and treat COVID-19 disease and to prevent further transmission.

  Keywords: COVID-19, skin manifestation, skin
 • Azam Fattahi, Ensieh Lotfali*, Sayna Iranpanah, Yasaman Rezaee, Reza Ghasemi Pages 44-61

  Superficial dermatophytoses are among the most common infectious disease. The most commonly used antifungal categories reazoles, polyenes and echinocandins. Due to the limited number of available antifungal drugs, toxicity and the emergence of resistant (intrinsic or acquired) strains, antifungal strategy needs to be developed. Recently the researchers try to find alternative antifungal agents. This review emphasizes the action and resistance mechanisms to antifungal drugs, the search for new agents, drug- resistant genes, and the application of combination therapy and immunomodulators (using cytokines and gamma interferon which can provide novel insights to fighting fungal infections). A comprehensive review study was performed using the keywords including Candida, antifungal drugs and drug resistance in valid medical databases, mainly PubMed. Articles that were most relevant to the purposes of the study were selected and studied. Problems with antifungal resistance and the emergence of resistant strains of fungal has produced an enormous demand for new antifungal agents. The clinical complexity of patients with resistant mycoses prevents an easy approach to the detection, prevention, and management of antifungal drug resistance. Continuing investigation will illustrate the role of susceptibility testing for resistant mycoses and on clinical strategies used to fighting antifungal drug resistance in pathogenic fungi.

  Keywords: antifungal agents, drug resistance, yeasts
 • Atefeh Naeimifar, Saman Ahmadnasrollahi* Pages 62-69

  Knowledge about environmental factors that are aggressive to skin has increased in recent years. Although concern previously focused primarily on UVA and UVB, this has broadened to contain damage from pollution, tobacco smoke, other ambient toxins, infrared light, blue light and UVA-II. This article reviews the negative effects of infrared, blue light and UVA-II on skin. Potential protective actions also are discussed.

  Keywords: blue light, infrared light, skin effects, ultraviolet light
 • Azadeh Rakhshan, Yalda Ashoorian, Sahar Dadkhahfar* Pages 70-73
  Introduction

  Onycholemmal carcinoma is a rare slow-growing malignant epithelial neoplasm originating from nail bed epithelium. Clinical presentations are nonspecific and include warty mass, ulceration, and crust, onycholysis, periungual erythema, edema, and pain.

  Case Report

  Herein, we report a 65-year-old woman with a mass lesion in the second finger of right hand that lasted for 3 years, which finally managed by finger amputation. Histopathology of the tumor revealed solid islands of atypical keratinocytes with abrupt keratinization without granular layer formation. Immunohistochemistry for epithelial and cell proliferation markers was performed.

  Conclusion

  Malignant epithelial neoplasms of the nail should be considered in long-standing nail problems and appropriate nail biopsy should be performed.

  Keywords: onycholemmal carcinoma, nail bed
 • Mahtab Naraghi Rad* Pages 74-76

  Burn is one of the most severe traumas experienced in humans with severe pain. Some researches indicate the positive impact of spiritual-religious interventions on different aspects of burn injuries. Therefore, the purpose of the present study was to investigate articles published in domestic and foreign databases on the effect of spirituality and religion on burn patients in Iran. The present study is a review study, all Persian articles in scientific journals that are in internal databases including Database SID, Iranmedex, Magiran, Irandoc and external databases such as Google Scholar, pubmed and indexed in persian were reviewed for the purpose of the study. Out of the reviewed articles, 4 articles were finally identified and evaluated according to the purpose of the study. Studies that did not have the full text were excluded, as well as articles that examined only the prevalence of burns and studies that did not specify how interventions were performed. Findings indicate the positive effect of spiritual-religious interventions on increasing the ability to cope with burn pain. Therefore, it is suggested that spiritual-religious interventions in nursing care be more widely considered.

  Keywords: burn, spiritual, religious interventions