فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین آقایی نیا صفحات 1-12

  از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی وجود نداشت و حقوق‌دانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند. در سال 1352 برای نخستین بار مقرر شد که حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، جرم محسوب نمی‌شود. این مقرره در قوانین بعدی نیز با تغییراتی اندک تکرار شد. علت این حکم نیز مصلحت اجتماعی، رضایت زیان‌دیده، عرف و عادت و توجه به جایگاه مهم ورزش در تعالی اخلاق و تاکیدات قانون اساسی است. مرتکب، شخص ورزشکار است و عمل ورزشی، آن گروه از اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می‌گیرد. شرط اصلی برخورداری از معافیت کیفری، التزام به مقررات مربوط به ورزش مورد نظر است که بارزترین آنها مقررات مربوط به خطاهای ورزشی است. همچنین ورزشکار نمی‌تواند از اجازه قانون جهت ایراد صدمات عمدی به دیگران سوء استفاده نماید. عدم مسوولیت ورزشکار، محدود به زمان ورزش بوده و  همچنین ورزش مزبور نباید برخلاف موازین شرعی باشد.

  کلیدواژگان: ورزش، مسوولیت کیفری، ورزشکار، رضایت
 • محمدرضا رحمت صفحات 13-30

  مسکن به عنوان جایگاه اصلی خانواده، برای بقای انسان و جامعه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. امروزه معماران به این موضوع پی برده‌اند که فضای فیزیکی دقیقا همانند حقوق می‌تواند موجب تقویت هنجارها شود. قدرت معماری در بیان هنجار‌ها نباید دست‌کم گرفته شود. مهندسان معماری می‌توانند فضاهایی ایجاد کنند که مردم را به هم نزدیک یا از هم دور کنند. همچنین می‌توانند احساس امنیت و راحتی را تقویت کرده، یا اینکه بر شلوغی و روان‌پریشی افراد اجتماع بیافزایند.  نوع و شکل مسکن، عوامل و شیوه‌های طراحی نیز در رفتار افراد تاثیرگذار است.  نوع محیط زندگی از جمله آپارتمان نشینی یا سکونت در مسکن اجتماعی آثار اجتماعی و فرهنگی متفاوتی را به همراه دارد. همچنین دو عامل حاشیه نشینی و متراژ محل سکونت بر بسیاری از رفتارهای ساکنان آن تاثیر گذار است. تحقیقات روان‌شناختی، اثر طرح و نقشه بر رفتار و دیدگاه‌ها را نشان می‌دهد. زمانی که افراد، فضای بیشتری احساس کنند، کمتر پرخاشگری می‌کنند. امروزه ثابت شده است که استفاده بهینه از عواملی مانند طبیعت، فضای‌سبز و رنگ مناسب، رفتار پرخاشگرانه را می‌کاهد. رنگ یکی دیگر از جنبه‌های مهم زندگی شهر است. روانشناسان پی‌برده‌اند که رنگ‌های مختلف بر رفتار و هیجانات تاثیر متفاوت می‌گذارد. رنگ‌ها در افراد، احساسات مختلفی را ایجاد می‌کنند. و معماران می‌توانند از این ویژگی برای طراحی محیطهای مسکونی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: مسکن، معماری، حقوق، رنگ، روانشناسی
 • رحمت الله رضایی، ابوالحسن شاکری صفحات 31-38

  2عقل از بزرگترین نعمت‌های الهی به انسان است. شارع مقدس با علم به این موضوع به منظور حفظ سلامت عقل، چتر حمایت خود را در برابر آسیب‌های متعدد جزیی و کلی وارد بر آن گسترانیده و برای صدماتی که موجب زوال آن می‌گردند دیه کامل و آنهایی که موجب نقصان عقل می‌گردند ارش را تعیین نموده است. به تبع، فصل پنجم از بخش دوم کتاب دیات در قانون مجازات اسلامی به مسایل پیرامون دیه عقل اختصاص یافته است. به نظر می‌رسد ضعف‌های جدی در بدنه نظام تقنینی کیفری ایران در این خصوص وجود دارد که محل تامل است و در کتب فقهی نیز به آن کمتر اشاره شده است. یکی از نصادیق خلاء مفهوم «عته» است. در تبیین این ماهیت می‌توان گفت اگرچه لفظ «عته» در برهه‌ای بین دوگانه مجنون و ناقص‌العقل دارای اشتراک لفظی بوده ولی بهترین حالت آن است که «عته» را چیزی غیر از جنون در نظر بگیریم. همینطور در تبیین جایگاه این مفهوم در بین اختلالات روانی شناخته شده، به‌دلیل عدم قطع ارتباط «معتوه» با واقعیات جهان پیرامونش و نیز توان نسبی اداره زندگی و عدم زوال کارکرد، در دسته نوروزها قرار می‌گیرد. همچنین در بحث قصاص در جنایات موجب زوال یا نقصان عقل، ادله گروهی که موافق اجرای قصاص در این قسم از جنایات هستند از ارجحیت برخوردار بوده و می‌توان قصاص در این جنایات را داخل در عمومات ادله قصاص قرار دارد.

  کلیدواژگان: قصاص، دیه عقل، اختلال روانی، عته، جنون
 • z
 • سید رضا احسان پور، محمدعلی مهدوی ثابت صفحات 39-54

  مواد مخدر آرام مفهوم نسبتا جدیدی است که لااقل در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور ما دارای سابقه نیست. این اصطلاح به عنوان گونه‌‌ای از مواد مخدر با ویژگی‌‌های خاص بوده و به آن دسته از موادی گفته می‌شود که مصرف آن احتمالا‌ منجر به عارضه اعتیاد نخواهد شد،‌ دارای آثار سوء کمتری بر سلامت بدن است و می‌‌توان امکان استفاده درمانی از ان را انتظار داشت. این ویژگی‌ها سبب شده که برخی متمایل به جرم‌انگاری مصرف این نوع از مواد مخدر شوند. با این حال مخالفان این امر معتقدند، جرم‌انگاری به نحو مزبور اولا مخالف با اخلاق‌گرایی قانونی بوده و ثانیا منافی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها است. همچنین آزاد سازی مصرف این مواد مانند حشیش، موجب کاهش قیمت و نهایتا افزایش مصرف آن خواهد شد. بعلاوه اینکه به دلالت تعداد زیادی از تحقیقات بعمل آمده، جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام، افزایش ارتکاب جرایم غالبا مالی را به همراه دارد.  تجربه کشورهایی که پیش از این مبادرت به قانونمند کردن مصرف این مواد نموده‌اند نیز تجربه‌ای ناموفق بوده است.

  کلیدواژگان: مواد مخدر آرام، جرم انگاری، جرمزدایی، توجیهات پزشکی، جرم
 • مهری توتونچیان صفحات 55-66

  حقوق بشر به عنوان یک رویکرد جهانی دارای ابعاد مختلفی است که به طور مشخص، حقوق کودکان و از جمله حق بر شادی یکی از ابعاد آن به شمار می رود. این رویکرد، به ویژه با ظهور اعلامیه ها و کنوانسیون های مختلف جهانی در زمینه دفاع از حقوق کودکان رواج بیشتری به خود گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، نگاهی به حق بر شادی کودکان به عنوان یکی از جلوه‌های مهم حقوق بشر در دوران معاصر است. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش این است که مهم ترین راهکارها برای تحقق حق بر شادی کودکان کدام هستند؟ در همین راستا به نظر می رسد توجه به خصوصیات و رفتارهای طبیعت دوستانه کودکان، فراهم کردن شرایط مشارکت اجتماعی کودکان، ایجاد شرایطی برای شکل گیری شهر «دوستدار کودک» از جمله راهکارهایی است که می تواند راه را برای دستیابی کودکان به حق بر شادی فراهم سازد. ضمن اینکه، کاستن از نقش مردان در ساختن فضای شهری و توجه به خصوصیات عاطفی و احساسی کودکان در طراحی محیط های اجتماعی، آموزشی و شهری نیز می تواند نوعی حمایت از حق بر شادی کودکان بر مبنای رویکردهای حقوق بشر جهانی در این زمینه تلقی شود. با توجه به هدف پژوهش حاضر، رویکرد توصیفی-تحلیلی به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب شده است که به شیوه اسنادی و کتابخانه ای، اطلاعات مربوطه را جمع آوری نموده است.

  کلیدواژگان: حق بر شادی، حقوق کودکان، دوستدار کودک، حقوق بشر
 • امیر لطف الله پیرنیاکان صفحات 67-79

  نظارت و کنترل از ابزار‌های مدیریتی بسیار مهم برای هر مقام مسوول به‌شمار می‌آید که به‌وسیله آن چگونگی تحقق اهداف از پیش تعیین شده را ترسیم ‌می‌نماید و با اصلاح نقایص و کاستی‌هایی که در روند اجرایی مشاهده می‌کند، موجب پیشگیری از انحراف ‌‌می‌شود. مدیران کلان و کارآزموده در ساختار مدیریتی کشور با بکار بردن ابزارهای نظارتی لازم، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه و افزایش انگیزه‌ی خدمت و رضایت‌مندی شغلی پرسنل، انضباط را نیز در زیرمجموعه‌ی خود نهادینه می‌کنند. این فرایند موجب پیشگیری از تخلفات احتمالی افراد و سازمان‌های اجرایی و حاکمیتی و نیز اصلاح امور و کاهش هزینه‌های نهاد‌های مزبور می‌گردد. بر این اساس مقاله حاضر با استناد بر برخی متون دینی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبیین مفهوم کنترل و نظارت و ابعاد متصوره بر آن و نفی وجود مراجع نظارتی متعدد، بر لزوم حاکمیت یک نهاد مستقل در کشور برای تمشیت امور نظارتی تاکید نموده است.

  کلیدواژگان: نظارت، کنترل، سازمان های نظارتی، تعدد مراجع نظارتی
|
 • Hossein Aghaie Nia Pages 1-12

  Since the beginning of the Iranian contemporary legislative period, there is no specific law on sports activities and therefore lawyers have resorted to legal foundations and principles in order to justify the events resulting from sport operations. In 1973, for the first time it was established that events resulting from sport operations are not a crime provided that it is not a violation of the rules related to that exercise. This provision was repeated in the following rules with little modifications. The reason is the social expediency, the victim’s satisfaction, custom and habit and attention to the important position of sport in excellence of ethics and the emphasis of the constitution. The perpetrator is an athlete and sports action means the group of actions taken within the framework of a sport. The main condition for justifying operations is compliance with the rules related to sport specially the regulations of sports faults. The athlete cannot also exploit the law’s permission to harm others. The lack of athlete responsibility is limited to the time of exercise and that the sport should not be contrary to Sharia norms.

  Keywords: Sport, Criminal Responsibility, Athlete, Consent
 • Mohammad Reza Rahmat Pages 13-30

  House as the main position of the family, is of vital importance to the survival of the human and society. Nowadays, architects have discovered that the physical space is exactly the same as law can strengthen norms. The power of architecture in the expression of norms should not be underestimated. Architectural engineers can create spaces that can move people close or away from each other. They can also enhance the feeling of security and comfort, or to add to the crowds and the psychosis of the community. The type and form of housing, factors and design methods also affect people’s behavior. The kind of life environment such as residence in dwellings or social housing has different social and cultural impacts. Also, two factors such as residence in rural areas as well as expanse of houses affect many residents ' behaviors. Psychological research shows the effect of design and map on behavior and perspectives. When people feel more space, they tend to be less aggressive. Today, the optimum use of factors such as nature, greenbelt and appropriate color reduces aggressive behavior. The color is another aspect of the city’s life. Psychologists say that different colors affect behavior and emotions. Colors in people create different emotions and architects can use this feature to design residential environments.

  Keywords: House, Architecture, Law, Color, Psychology
 • Rahmatollah Rezaei *, Abol-Hasaan Shakeri Pages 31-38

  Wisdom (Aql) is one of god’s blessings to man. In order to maintain the health of Wisdom, the holy legislator, supports against several minor and partial injuries to wisdom (Aql) and covers the damage by complete or partial Dia (blood money). Consequently, chapter five of the second part of the Islamic Penal Code is dedicated to the problems of wisdom (Aql). It seems that there are serious weaknesses in Iranian legislative criminal system in this regard which did not mentioned in the juridical books. One of the most important examples is the concept of "Atah”. Although the word “Atah” is common in a period between insane and Madness, but it does not mean insanity. Likewise, in explaining the position of this concept among mental disorders, due to the lack of interruptions in relation with the realities of the world around him as well as loss of function, it is placed in category of nervouses. In the case of retaliation in crimes which causes decline or lack of reason (Aql), the evidence of the group which agrees with the execution of punishment (Qisas) is Sound.

  Keywords: Retaliation (Qisas), Blood Money (Dia), Psychological Interruption, Ath, Insanity
 • Seyed Reza Ehsanpour *, Mohammad Ali Mahdavi Sabet Pages 39-54

  Soft drugs are a relatively new concept that has no history at least in our country’s legal and social literature. The term is referred to as a form of drugs with specific features and refers to those substances whose consumption is not likely to cause addiction, has less adverse effects on the health of the body and can be expected to use it as a treatment. These characteristics have caused some tendency to decriminalization of this type of drugs. However, the opposition believes that the decriminalization is in the first place opposed to legal moralism and secondly because it violates international obligations of governments. Also, releasing these drugs, such as hashish, will reduce prices and eventually increase its consumption. In addition to the implication of a large number of studies, Decriminalization of soft drugs consumption amounts to an increase in crimes especially financial crimes. The experience of countries already involved in drug abuse has also been an unsuccessful experience.

  Keywords: Soft drugs, Criminalization, Decriminalization, Medical Justification, Crime
 • Mehri Toutounchian Pages 55-66

  Human rights as a universal approach have various dimensions which are defined as children’s rights and including the right to happiness. This approach, particularly with the advent of universal declaration and convention on protecting children’s rights has become more common. The main purpose of this study is to look at the right to happiness of children as one of the important manifestations of human rights in contemporary era. Accordingly, the main question of this research is what are the most important strategies for realization of the right to happiness of children? In this regard, it seems that paying attention to the characteristics and behaviors of children friendly nature, providing conditions for children’s social participation, creating conditions to form children Friendly City is one of the strategies that can pave the way for children to achieve happiness. Meanwhile, reducing the role of men in building urban spaces and paying attention to emotional and emotional characteristics of children in designing social, educational and urban environment can be considered as a kind of support for children’s happiness based on universal human rights approaches. According to the aim of the present study, the descriptive - analytical approach has been chosen as the method of the present study which has collected the relevant information by the documentary and library method.

  Keywords: Right of Happiness, Children Rights, Child Friendly, Human Rights
 • Amir Lotfollah Pirniakan Pages 67-79

  Supervision and control are significant responsibilities of any governmental authorities, by means of which the process of accomplishing predetermined objectives are planned. Moreover, by considering the amendment of the observed flaws in the process of executive routines, corruptions are prevented. Using the necessary supervisory means, following the relevant rules and regulations, and increasing the employees’ motivation and satisfaction, experienced managers introduce and institutionalize discipline to their workplace. This could lead to the decrease of violations and possible crimes committed by individuals, administrative and governmental organizations, and the reduction in the expenditures. Having been said, the following article attempts to define “control” and “supervision” from different aspects, and disprove the existence of multiple supervisory institutions to emphasize the necessity for a sole supervisory institution to manage the supervisory affairs by using some religious texts and the Constitution of the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: Supervision, Control, Supervisory Organization, Numerous Regulatory Bodies