فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 71، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ارائه مدل شناسایی مشکلات ورود به بازارهای آنلاین کسب و کار با کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان صنعت فناوری اطلاعات)
  محسن کرمی، عباسعلی رستگار، عادل آذر، داوود فیض، محمدرحیم اسفیدانی صفحه 1

  شناخت مشکلات و محدودیت های احتمالی بر سر راه ورود به بازار آنلاین کسب و کار با کسب و کار پیش نیاز هرگونه اقدام اجرایی است. باهدف شناسایی این مشکلات، در این تحقیق با استفاده از پژوهش کیفی و تکنیک تحلیل مضمون، داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت. با بررسی مضامین اولیه، دو جهت‌گیری کلی "ماهیت مشکل" و "گرایش زمانی حل مشکل" شناسایی گردید. از ترکیب دو مضمون فراگیر، 9 مضمون سازمان دهنده شامل مشکل داخلی و حل مشکل در میان مدت، مشکل داخلی – خارجی و حل مشکل در کوتاه مدت، مشکل داخلی – خارجی و حل مشکل در میان مدت، مشکل داخلی – خارجی و حل مشکل در بلند مدت، مشکل خارجی و حل مشکل در میان مدت، مشکل خارجی و حل مشکل در بلند مدت، مشکل داخلی و حل مشکل در بلند مدت، مشکل خارجی و حل مشکل در کوتاه مدت، و مشکل داخلی و حل مشکل در کوتاه مدت تدوین گردیده است.

  کلیدواژگان: بازار آنلاین_کسب و کار با کسب و کار_تجارت الکترونیک_شرکتهای دانش بنیان
 • تحول مدل کسب و کار در صنعت حمل و نقل درون شهری: موردپژوهی تطبیقی اسنپ و کارپینو
  محسن نظری، ابوعلی ودادهیر، حمیدرضا عزتی صفحه 2

  تخریب خلاق در صنعت حمل و نقل درون شهری کشور منجر به شکل گیری تحول در این صنعت شده است. اسنپ و کارپینو دو مورد از پیشگامان این تحول ساختاری در کشور بوده اند. با اینکه این دو به فاصله کمی از یکدیگر شروع به فعالیت کرده اند اما اسنپ رشد سریعی داشت و کارپینو با فراز و نشیب و افول روبرو بود. تجربه این دو کسب و کار دیجیتال از اکوسیستم نوآوری می تواند برای شرکت های نوپا برای ایجاد تحول سرمشق باشد. با موردکاوی تطبیقی میان دو شرکت نوپا عوامل کلیدی استخراج شده و به عنوان یک مدل کنترلی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت نوپا ارایه شده است. این مطالعه با شش مصاحبه میدانی و کدگذاری توسط نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شده است و همچنین از مصاحبه های انجام شده در رویدادها و مستندهای از پیش ثبت شده برای درک بهتر مساله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در هر مرحله از چرخه عمر نوپا، عوامل متعددی برای کنترل باید مدنظر مدیران باشد.

  کلیدواژگان: تحول دیجیتال، تخریب خلاق، اسنپ، کارپینو، کنترل استراتژیک
 • طراحی و معماری مدل برندسازی ملی ایران
  راضیه مهدیه نجف آبادی، احمد ندایی فرد صفحه 3

  بررسی برند ملی یکی از نکات مهم در حوزه کسب و کار است که اخیرا در تحقیقات، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. اما متاسفانه پژوهش‌های کمی برای شناسایی عوامل تشکیل دهنده برند ملی در ایران انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کیفی، و دیمتل، به استخراج عناصر موثر بر برندسازی ملت پرداخته شده و شبکه ساختاری روابط میان عناصر استخراج شده مورد مطالعه قرار گرفتند. بر همین اساس، در مرحله اول، با 16 نفر از خبرگان مصاحبه‌های عمیق صورت گرفت و 241 مفهوم، 30 کد، 10 مقوله و 4 تم با عناوین پیمایش افکار، بسترسازی نهادی، دگردیسی سیاسی و مقرراتی و تحول ارزشی و ورزشی استخراج گردیدند. ارتباط میان ده مقوله استخراج شده در روش تحلیل محتوای کیفی نیز از طریق روش دیمتل مورد مطالعه قرار گرفت. بر همین اساس مشخص گردید که مقوله سنجش افکار عمومی بین‌المللی بیشترین اثرگذاری را بر سایر عوامل دارد. همچنین، مقوله مدیریت قوم گرایی بیشترین اثرپذیری را نسبت به سایر متغیرها دارد. در نهایت، مقوله بهبود معماری سیستم سیاسی و قانونی کشوربیشترین تعامل را از نظر اثرگذاری و اثرپذیری، با سایر عوامل دارد.

  کلیدواژگان: برند ملی، هویت ملی، برندینگ، ملت
 • عارضه یابی کانال های ارایه خدمت با استفاده از تحلیل تجربه سفر مشتریان (مورد مطالعه: یکی از بانک های تجاری عضو بورس)
  علی دیواندری، محمدصادق هاشمی، هانیه فتحی، نوشین ابراهیم زاده صفحه 4

  این تحقیق به دنبال شناسایی گلوگاه های ارایه خدمت یکی از بانک های تجاری عضو بورس به مشتریان از طریق سه کانال اصلی شعب، اینترنت بانک و موبایل بانک بر اساس رویکرد جدید تجربه سفر مشتریان است. در این پژوهش نخست با 10 نفر از ریسای شعب بانک مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت و با روش سیستماتیک کدگذاری و تحلیل محتوای کیفی (تحلیل تم)، 9 گام نقشه سفر برای مشتریان از مواجهه ایشان با تبلیغات و تلاش های بازاریابی بانک گرفته تا درخواست و استفاده خدمات متنوع بانکی و در نهایت ارتباط بلندمدت و مستمر با بانک شناسایی گردید. سپس با طراحی کاربرگ ثبت تجارب مشتریان، با 20 مشتری مصاحبه ساخت یافته صورت گرفت و با تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها و ترکیب داده های بدست آمده از دو منبع درونی و بیرونی، نقشه سفر مشتریان شامل مراحل و تعاملات، انتظارات اصلی و فرعی و تجارب مثبت و منفی ایشان در مسیر سفرشان ترسیم و تحلیل گردید. در پایان با هدف جمعبندی و خلاصه سازی نتایج تحقیق 18 گلوگاه اصلی در کانال شعب، 9 گلوگاه در کانال اینترنت بانک و 10 گلوگاه ارایه خدمت در کانال موبایل بانک معرفی گردید.

  کلیدواژگان: تجربه مشتری، سفر مشتری، نقشه سفر مشتری، کانال ارائه خدمت
 • تحلیل نقادانه شش دهه مطالعات راجع به کمپین تبلیغاتی
  محمدعلی بابایی زکلیکی، زینب زمانی صفحه 5

  کمپین های تبلیغاتی به عنوان شکلی پیچیده‌ و ساختاریافته‌ از اقدام های تبلیغاتی نقش مهمی در دستیابی به اهداف تبلیغات دارند. این مطالعه به تحلیل محتوای مقالات انجام شده در حوزه ی کمپین تبلیغاتی و طبقه بندی آن‌ها، از طریق تحلیل هم واژگانی (با استفاده از نرم افزار VOSviewer) و مطالعه هر یک از مقالات می‌پردازد. برای این منظور با جستجوی مقالات با عنوانی شامل کلیدواژه "کمپین تبلیغاتی" در بانک اطلاعاتی Scopus در دی ماه 1396 داده های لازم که جمعا 159 مقاله از سال 1950 تا 2017 بود، استخراج گردید. تحلیل هم واژگانی، مطالعات را بر مبنای فراوانی تکرار واژگان کلیدی در سه دسته کلی قرار داد که آنها در قالب 1- مطالعات مربوط به کمپین‌های تبلیغاتی سنتی و رسانه‌های جمعی 2- کمپین‌های تبلیغاتی بازاریابی اجتماعی 3- کمپین‌های تبلیغاتی اینترنتی و دیجیتالی نام‌گذاری شدند. نتایج تحلیل جزیی تر نشان داد، مطالعات انجام شده در این زمینه متنوع بوده و به کمپین های تجاری، گردشگری، اجتماعی و فرهنگی پرداخته اند و علاوه بر سه دسته اصلی مطالعات (مشابه نتایج تحلیل هم واژگانی)، یازده دسته فرعی دیگر نیز شناسایی شد. . افزون بر این مطالعات قرارگرفته در هر دسته عمدتا بر ارزیابی اثربخشی کمپین تبلیغاتی متمرکز بوده و کمتر به دیگر مراحل اجرای کمپین تبلیغاتی از جمله شناسایی مخاطبان هدف، برنامه ریزی رسانه، تعیین بودجه تبلیغاتی، طراحی محتوا و استراتژی پیام متناسب با رسانه و اهداف کمپین تبلیغاتی پرداخته‌اند.

  کلیدواژگان: تبلیغات، کمپین تبلیغاتی، بازاریابی اجتماعی، تحلیل محتوا، تحلیل هم واژگانی
 • تبیین و توسعه مفهومی نظریه بازاریابی کارآفرینانه
  سید محمود حسینی، منیژه قره چه، محمد اصولیان، مرضیه نصیری صفحه 6

  بازاریابی کارآفرینانه به عنوان یک پارارایم جدید در بازاریابی ظهور کرده است تا به سازمان ها در فضای دارای تحولات شدید کمک کند. این مفهوم که در سال های اخیر مطرح گردیده است، توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرارگرفته است، اما توجه کافی به این نکته نشده است که به کارگیری این رویکرد بدون در نظرگرفتن الزامات پارادایمی که ریشه در تبار اصلی آن دارد، نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت. بنابراین لازم است به شکلی دقیق تر مشخص گردد بازاریابی کارآفرینانه در کدام شرایط و با چه مفروضاتی در سازمان ها پیشنهاد می گردد. به همین جهت این مقاله به توسعه مفهومی بازاریابی کارآفرینانه طبق روش شناسی پژوهشی لینهام (2002) می پردازد و طی چهار گام پیشنهادی وتن (2002) سعی می شود عمق بیشتری به نظریه بازاریابی کارآفرینانه داده شود. گام اول سازه های تشکیل دهنده این مفهوم مطرح می شوند، گام دوم ارتباط میان سازه ها تبیین می شود. گام سوم ارتباط بازاریابی کارآفرینانه با دو حوزه نظری: 1- رویکرد تاثیرساز [1]  مستخرج از ادبیات کارآفرینی و 2- منطق مبتنی بر خدمت [2] مستخرج از ادبیات بازاریابی تشریح می گردد. گام چهارم با استفاده از پیکربندی های متفاوت از استراتژی سازی تحلیل می گردد که بازاریابی کارآفرینانه با مفروضات رویکرد تحول گرا و هم چنین شکل دهی سازگار است. این بدین معناست که بازاریابی کارآفرینانه در بستری کارکرد واقعی خود را خواهد داشت که دو شرط اساسی حاکم باشد: اول آنکه غیرقابل پیش بینی باشد و دوم آنکه بر این باور باشند که محیط قابل شکل دادن و کنترل شدن توسط سازمان ها است و با مفروضات کارآفرینی تفاوت دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی کارآفرینانه، تاثیرسازی، منطق مبتنی برخدمت، تحول گرا
|
 • Introducing Problem Identification Model to Enter Online B2B Markets (Case Study: IT industry knowledge-based companies)
  Mohsen Karami, AbbasAli Rastgar, Adel Azar, Davood Feiz, MohamadRahim Esfidani Page 1

  Understanding the Problems and Possible Limitations on Entering the Online Business to Business Market is a Prerequisite for Any Action. Therefore, the purpose of this study is to identify these problems. A qualitative research method and a case study were used. Data were drawn from semi-structured interviews and analyzed by using thematic analysis. By studying the basic themes, two general orientations of "problem nature" and "problem solving time orientation" were identified. From the combination of two universal themes, nine organizing themes have been formulated, including Internal Problem and Mid-Term Problem solving, Internal-External Problem and Short-term Problem solving, Internal-External Problem, and Medium-Term Problem solving, Internal-External Problem, and Long-Term Problem solving, External Problem, and Mid-Term Problem Solving, External problem and long term problem solving, internal problem and long term problem solving, external problem and short term problem solving, and internal problem and short term problem solving.

  Keywords: Online Market, business to business, e-commerce, knowledge-based companies
 • Transforming the Business Model in the Urban Transportation Industry: A Comparative Case Study of Snap and Carpino
  Mohsen Nazari, AboAli VedadHir, Hamidreza Ezati Page 2

  The creative destruction of the country's urban transportation industry has led to the transformation of the industry. Snape and Carpino were two of the pioneers of this structural transformation in the country. Although the two started working shortly afterwards, Snape grew rapidly and Carpino faced ups and downs. The experience of these two digital businesses in the innovation ecosystem can be a paradigm shift for startups. A comparative case study between the two startups extracted key factors and presented as a control model at different stages of the startup life cycle. The study was conducted with six field interviews and coded by Max QDA software, as well as interviews with pre-recorded events and documentaries to better understand the problem. The results showed that at each stage of the startups life cycle, several factors need to be taken into account by managers.

  Keywords: Digital transformation, creative destruction, snap, carpino, strategic control
 • Diagnosing Service Delivery Channels using the Customer Journey Experience : Case study: One of the Iranian Listed Banks
  Ali Divandari, Mohammadsadegh Hashemi, Hanieh Fathi, Nooshin Ebrahim Zadeh Page 4

  This research aims to investigate the service delivery bottlenecks of a listed Bank’s customers via main service channels of branches, internet banking, and mobile banking. Authors used the new approach of customer journey experience. First they conducted 10 semi-structured interviews with sample branch heads. Using systematically coding and qualitative content analysis (Thematic Analysis Method), 9 main steps for retail customers showed up. Then, by designing worksheets for recording customer experiences, 20 structured interviews have been done with sample customers. Using qualitative content analysis and combining data from both the internal and the external sources, customer journey maps including the main steps, the interactions among each step, the must-have and could have expectations and their positive and negative experiences have been depicted and analyzed. Finally, to conclude and summarize the results, 18 bottlenecks for branch channel, 9 bottlenecks for internet banking and 10 bottlenecks for mobile banking have been introduced.

  Keywords: Service Delivery Channels, Customer Experience, Customer Journey, Customer Journey map
 • Critically Analysis of Six Decades of Advertising Campaign Studies
  MohammadAli Babaei Zakliki, zeinab zamani Page 5

  Advertising campaigns, as a complex and structured form of advertising, play an important role in achieving advertising goals. This study analyzes the content of the articles conducted in the advertising campaign areas and their classification using co-word analysis (using VOSviewer software) and read each article. The data for this study were retrieved from Scopus on December 2017. The term “Advertising campaigns” was used as search topic. This topic search means that the term “Advertising campaigns” is identified in the title of the publications. Quotation marks have been included in the search term. The time span was set from 1950 to December 2017 included. The co-word analysis placed advertising campaign studies in three broad categories that they were named as: 1. Studies related to traditional advertising campaigns and mass media. 2. Social marketing advertising campaigns. 3. Online and digital advertising campaigns. The results of the detailed analysis showed that the studies conducted in this field were diverse and focused on commercial, tourism, social and cultural campaigns, In addition to the three main groups of studies (similar to the results of co-word analysis), eleven subcategories were also identified. Finally, the studies in each categories focused mainly on assessing the effectiveness of the advertising campaign, and less on the other steps in the implementation of the advertising campaign, including the determination of advertising budget, audience and media planning, and special design content and the message strategy is tailored to the media and the goals of the advertising campaign.

  Keywords: Advertising, Advertising campaign, Social marketing, Content analysis, co-word analysis
 • Concept development of the Entrepreneurial Marketing Theory
  Seyed Mahmoud Hosseini, Manijeh Ghareche, Mohammad osoolian, Marzieh Nasiri Page 6

  Entrepreneurial marketing (EM) has emerged as a new paradigm in marketing in order to assist the firms operating in turbulent environments. Although many researches have been carried out in the field of EM, enough attention was not dedicated to the issue that applying EM will not lead to the desired outcomes unless related basic assumptions are taken into consideration. In other words, it is needed to shed a light on the situation consistent with EM and its underlying assumptions. Thus this paper reviews the previous studies in this field and focuses on the concept development of EM based on the methodology suggested by Lynham. According to the four steps proposed by Whetten the theory of EM is studied more deeply. Firstly, the constructs defining EM are discussed. Secondly, the way that the marketing orientation (MO) and entrepreneurial orientation (EO) are related is demonstrated. Thirdly, the effect of two main theories on EM development is studied. One is effectuation which is extracted from entrepreneurship literature, and the other one is service-dominant logic drawn from the literature of marketing. Lastly, two frameworks elaborating on strategy formulation are analyzed, and then it is concluded that EM is aligned with the context of transformative and shaping approaches to the strategy development, which means that the emphasis on the prediction is low, and emphasis on control is high. It is also stated how EM is different from entrepreneurship in terms of contextual circumstances.

  Keywords: entrepreneurial marketing, effectuation, service-dominant logic, transformative