فهرست مطالب

سپیده دانایی - پیاپی 139-140 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • پیاپی 139-140 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • 192 صفحه، بهای روی جلد: 250,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 30
|
 • سرمقاله
 • عبور از تعارض ها
  مهدی ملک محمدی صفحه 6
 • روان شناسی اجتماعی
 • علیه هم دلی
  پل بلوم ترجمه: روح الله نخعی صفحه 9
 • فرق ما و آن ها / بررسی شخصیت جامعه ستیزان
  هایدی میبام ترجمه: روح انگیز خدادادی صفحه 22
 • آشغال های من را می خواهی / مواجهه با تفاوت های زیبایی شناسی
  اگنس کلرد ترجمه: سجاد اشتری صفحه 30
 • همه ی ما مسئولیم / چقدر برایمان مهم است که باعث آزار دیگران می شویم؟
  وفا قزوی ترجمه: روح الله نخعی صفحه 34
 • هنر انسان بودن / چطور شنونده ی خوبی باشیم؟
  ایتیون ماس ترجمه: روح الله نخعی صفحه 40
 • حسرت های ویرانگر مردم / بزرگ ترین پشیمانی انسان ها چیست؟
  اما فروید ترجمه: محمد مقصودی صفحه 46
 • روان شناسی ملال: در اندرون من خسته دل
  تیل برتن ترجمه: سجاد اشتری صفحه 52
 • معرفی کتاب
  صفحه 56
 • روان درمانی و مشاوره
 • سازواری کارآمد / شیوه های رویارویی و کتار آمدن با فشار روانی در زمانه ی کرونا
  دکتر محمود گلزاری صفحه 57
 • زخم های شرایط ویژه / آیا زندگی با شرایط عادی قبل از کرونا باز می گردد؟
  استیون تیلور ترجمه: روح الله خدادادی صفحه 70
 • اشتباهات رایج / خطاهای بالینی در درمان شناختی رفتاری
  معصومه بارانی صفحه 74
 • معرفی کتاب
  صفحه 88
 • با روان شناسی
 • درد جهانی است و رنج، انتخاباتی / گفت و گو با دکتر استیون هیز؛ بنیانگذار نظریه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
  مهدی ملک محمد ترجمه: روح الله نخعی صفحه 89
 • مکالمه ای درباره آگاهی / آیا تصمیمات در مغزتان گرفته می شود یا حاصل تجربه ی دنیا توسط بدن تان است؟
  ریکاردو مانزوتی، تیم پارکس ترجمه: سجاد اشتری صفحه 108
 • آن قدر احمق هم نیستم / آیا ما کلام درهم و بی منطقی هستیم که به هر طرف می شود هل مان داد ؟
  استیون پول صفحه 116
 • هان مشو نومید / دو خطای ذهنی موقع تلاش برای فهم همه گیری
  آرتور سی بروکز ترجمه: روح الله نخعی صفحه 126
 • معرفی کتاب
  صفحه 130
 • روان شناسی خانواده
 • معرفی کتاب
  صفحه 130
 • نه همین لباس زیباست / درس های خطرناک مادران به دختران درباره زیبایی
  هانا سلیگسان ترجمه: مهدی علاقبند صفحه 132
 • روان شناسی وجودی
 • مقدمات پدیدارشناسی / آشنایی با تحلیل وجودی ساختاری
  امی ون درزن ترجمه: معصومه بارانی صفحه 137
 • معرفی کتاب
  صفحه 156
 • روان شناسی مثبت
 • خم می شویم اما نمی شکنیم / تاب آوری در عصر کرونایی
  رضا حیدری قاسم آبادی صفحه 157
 • دور گردون / نقش خوش بینی یا بدبینی در بحران
  زهره قربانی صفحه 164
 • پذیرش رنج / چگونه ذهن آگاهی در شرایط سخت و بحرانی می تواند مفید باشد؟
  غزال گلشنی صفحه 168
 • معرفی کتاب
  صفحه 172
 • روان شناسی هنر
 • من هم همین طور
  آزاده وزیری صفحه 173
 • بمب رسوایی / تحلیل روان شناختی فیلم Bombshell
  صفحه 178
 • در جستجوی فضایی امن / تحلیل روان شناختی سریال برنامه ی صبح گاهی Morning show
  صفحه 182
 • معرفی کتاب
  صفحه 186