فهرست مطالب

مطالعات قرآنی - پیاپی 42 (تابستان 1399)
 • پیاپی 42 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/16
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محمدعلی رازقی*، مرتضی براتی، داوود داداش نژاد صفحات 9-33

  فمینیسم جنبشی علیه سلطه حداکثری مردان در جامعه است. فعالین حقوق زنان (فمنیست ها) باور دارند که جنسیت در زندگی انسان ها نباید عاملی تعیین کننده برای جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ها باشد، زیرا باور دارند زن و مرد باید از حقوق برابری در زمینه های مختلف برخوردار باشند و به برابری جنسیتی معتقدند. اکنون این پژوهش بر آن است تا به این مهم برسد که قرآن کریم و عقاید اسلامی باورهای فمینیسم را تا چه اندازه باور دارد. در آموزه های اسلامی شاهد این موضوع هستیم که دین اسلام بی نهایت به جایگاه زنان بها داده، اما این موضوع به معنای پذیرش مطلق برابری و اندیشه های فمینیسم نیست. نگارنده در این مقاله بعد از آوردن مبانی اسلامی در رابطه با حقوق زنان و نقد و بررسی آن؛ به این نتیجه می رسد که دین اسلام به جای «مساوات» که شالوده اندیشه فمینیستی را تشکیل می دهد به دنبال «عدالت استحقاقی» است تا وظایف بنیادین زن را به او آموزش و بر این باوراست که؛ رسیدن به عدالت مذکور موجب سعادت خانواده و در نهایت جامعه می شود.

  کلیدواژگان: فمینیسم، زن، حقوق، رویکرد مساواتی، برابری
 • فهیمه روزبه، عزت الله نادری* صفحات 35-51

  تربیت شهروندی جهانی مفاهیم و مهارت های خاص را با گسترش ابعاد آن ها تقویت می نماید. به رغم شرایط مختلف، عموم افراد در همه جوامع در معرض ارزش های دینی قرار دارند. هدف این پژوهش ارایه الگوی مطلوب برنامه درسی «کتاب آیین زندگی» دوره کارشناسی بر مبنای مولفه های شهروند جهانی با تاکید بر شهروند دینی است. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات «زمینه ای» است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه های استان قم و کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه های استان قم است که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای تعداد 135 استاد عضو هیات علمی و 180 نفر دانشجو از میان آن ها انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته دارای 62 گویه با طیف لیکرت و با پایایی 84/0 استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون آماری خی دو استفاده شد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، تربیت دینی، آیین زندگی، الگوی مطلوب، آموزش عالی
 • علیرضا زکی زاده رنانی*، فاطمه طائبی اصفهانی صفحات 53-74

  نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین تربیت عقلانی قرآنی و بیان نظر قرآن در جمع کردن میان دین و عقل به مبحث جامعیت نگاه نموده است. در حقیقت قرآن با روش های متعدد به پرورش اندیشه در مخاطبین ذوی العقول توجه نموده است. این کتاب سراسر حکمت، نه عقل گرایی افراطی را می پذیرد و نه عقل ستیزی را؛ تربیت عقلانی قرآنی معطوف به وسیع ترین مخاطبان و با تمام جوانب عقلانیت می باشد. در این پژوهش تربیت عقلانی در هر سه بعد عقلانیت مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد در قرآن همه این اقسام مورد تربیت واقع شده است. عقلانیت بنیادین با استدلالات و براهین قرآنی و عقلانیت ارزش ها با انتقادات به بینش ها و روش های نادرست و ارایه نمونه های اخلاقی والگوهای عملی و عقلانیت ابزاری با شرایط خاص خود مورد توجه تربیت قرآنی بوده است؛ که این مساله مصداق بارز جامعیت این کتاب شریف می باشد.

  کلیدواژگان: تربیت عقلانی، تقابل عقل و دین، جامعیت، عقلانیت بنیادین
 • محمد عالیوند* صفحات 75-92

  تبیین دقیق حد و مرز اندوه یکی از ضرورت های جامعه اسلامی است که نقش مهمی در سلامت روح و درون انسان دارد و این حقیقت، پژوهش در مورد آن را ضروری می نماید، مساله اصلی تحقیق بررسی حزن ممدوح از دیدگاه اسلام با توجه به آیات و روایات است. در قرآن کریم، حزن و مشتقات آن 42 بار به کار رفته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و در استفاده از ابزار تحقیق به روش تحقیق کتابخانه ای انجام گرفته است و بر آن است تا ضمن پرداختن به مبحث شناخت حزن به بیان انواع حزن در حیطه های مختلف از نظر آیات و روایات بپردازد، در قرآن و روایات حزن در خصوص امور معنوی مخصوصا دعا و مناجات و گریه برای مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، و یادآوری آخرت توصیه شده است و آن را موجب صفای قلب دانسته و به همراه حزن حالتی را در انسان ایجاد می کند که ما از آن به حزن فرح بخش تعبیر می کنیم.

  کلیدواژگان: حزن پسندیده، حزن سنخیتی، حزن آخرت، رضایت الهی
 • ایوب مباشری *، محمدرضا ضمیری، محمدصادق جمشیدی راد، حسن مهدی فر صفحات 93-123

  شناخت هدف و خواسته نهایی در زندگی، اهمیت فراوانی در معنا و سبک زندگی دارد. برای شناخت بهترین هدف نهایی برای زندگی می توان از استدلال های عقلی، قرآن و شهود استفاده نمود. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی در منابع کتابخانه ای بود که یکی از برهان های عقلی را بررسی نمودیم که صبغه روان شناختی داشت و از گزاره های قرآنی به عنوان تکمیل و تایید بهره مند شدیم؛ بدین صورت که با توجه به مبانی فلسفی صدرا بدین نتیجه رسیدیم که جهان غایتمند بوده و خدای تعالی هم مبدا المبادی است و هم غایت الغایات؛ اگر هدف(هدف های) نهایی ما در(از) زندگی، قرب الهی و معرفت عمیق خدا نباشد و تنها خواسته های مادی باشد، خواه ناخواه در زندگی دنیوی حداقل با سه مشکل اساسی احساس ناکامی و محرومیت، احساس عدم امنیت و احساس دلزدگی روبه رو خواهیم شد؛ پس باید خواسته ای داشته باشیم که در دسترس، پایدار و فناناپذیر و نامحدود باشد.

  کلیدواژگان: هدف نهایی زندگی، قرآن، عقل، ملاصدرا
 • سمیه صرامی*، نفیسه نکویی مهر، عاطفه حسینی فرد، محمدجواد عبداللهی صفحات 125-148

  یکی از وظایف دولت اسلامی، تامین امنیت و برقراری نظم و آرامش در مسیر رشد و توسعه جامعه می باشد که با بکارگیری و استخدام ابزار و امکانات متنوع باید به این امر مهم همت گمارد، و همچنین جامعه اسلامی نیز وظیفه دارد ولایت ایمان را به ثبوت رسانیده و به منظور پرهیز از بی نظمی و هرج و مرج، فریضه حیاتبخش امر به معروف و نهی از منکر را اجرا نماید. برای آشنایی هرچه بیش تر شایسته است جایگاه امنیت را در اسلام و آیات و روایات به طور فشرده و مختصر مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا اندیشه و مواضع ایران در این خصوص که برگرفته از روح تعالیم اسلام ناب است روشن شود. در این مقاله کوشش شده است تا به این سوال ها پاسخ داده شود که با توجه به آیات و روایات چه نظمی باید پاس داشته شود؟ و امنیت چه کسانی یا چه نظامی باید حفظ شود؟ با استفاده ازروش کتابخانه ای انواع امنیت اجتماعی از منظر آیات و روایات و قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته شده است و از نیروی انتظامی به عنوان مهم ترین ارکان، حمایت از حق امنیت اجتماعی سخن به میان آورده شده است.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، اسلام، آیات، نیروی انتظامی، ایران
 • سید علی هاشمی خانعباسی*، رضا نوروز ولاشدی صفحات 149-166

  پیشرفت علوم در ذهن هر انسان منصفی این پرسش را تداعی می کند که چگونه در کتاب آسمانی قرآن و نهج البلاغه، باران به طور دقیق، علمی و شیوا بیان شده است. این بدان معنی است که این کتب، آیات و سخنان مطابق سطح دانش و درک موضوعات علمی زمان خود، به تشریح عناصر طبیعی پرداخته اند. لذا در این پژوهش با بهره گیری از آیات قرآن و تفسیر گهربار حضرت علی(ع) در خطبه 115 کتاب نهج ‏البلاغه به بررسی علوم موجود در این خطبه در باب بارش نزولات جوی و درخواست آن از خالق هستی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش مقایسه عبارات دقیق حضرت علی(ع) در خطبه باران با علم روز آب و هواشناسی در مورد مکانیزم شکل گیری، حرکت، و اشکال مختلف بارش در کره زمین است. در نهایت با بررسی دقیق خطبه حضرت به انواع مختلف باران و نظریه تشکیل قطرات باران(هم آمیزی و برژرون) و باران موثر اشاره می شود.

  کلیدواژگان: قرآن، خطبه، دعا، حضرت علی(ع)، هواشناسی، هیدرولوژی
 • میرزا حسن حسینی*، سحر خاوری، مسلم سلیمان پور صفحات 167-191

  مساله حلال در بیش تر صنایع امروزی از قبیل مواد غذایی، مواد آرایشی، حمل و نقل و غیره نفوذ کرده است. صنعت گردشگری نیز می تواند با رعایت پاره ای از قوانین شرعی اسلام بازار بزرگ مسلمانان جهان را جذب کند. پس از حوادث یازدهم سپتامبر و مسایل ناشی از آن بیش تر مسلمانان دنیا گرایش به سفر به سمت کشورهای اسلامی دیگر پیدا کردند. از آنجایی که ایران کشوری اسلامی است و قوانین آن مطابق با موازین دینی اسلام است، می توان گردشگری حلال را در این کشور با سهولت بیش تری رونق داد و ایران می تواند به عنوان قطب گردشگری اسلامی و حلال در جهان تبدیل شود و از آنجایی که ایران کشوری با رویکردهای اسلامی است، بهتر از هر کشور دیگری می تواند این شرایط برای گردشگران مسلمان مهیا کند. هدف از انجام این پژوهش تبیین مولفه های گردشگری حلال است.

  کلیدواژگان: قرآن، گردشگری اسلامی، گردشگری مذهبی، عرضه خدمات، هتل شریعت محور
 • مجتبی غفاری* صفحات 193-215

  یکی از موانع نکاح از منظر فقه اسلامی، بر اساس قاعده نفی سبیل نکاح فرد مسلمان با غیر مسلمان است. این مقاله شامل سه پرسش می باشد که بر آن ایم تا به این سوالات پاسخ دهیم. سوال نخست: اقوال فقهای امامیه در خصوص نکاح با کفار چیست؟ دوم: ادله حرمت نکاح با کفار از منظر فقه امامیه و قاعده نفی سبیل چگونه ارزیابی می شود؟ سوم: در تعارض قاعده فقهی نفی سبیل با سایر قواعد چگونه عمل می شود؟ در پاسخ پرسش اول این فرضیه متصور است که اقوال فقها در این خصوص مختلف و مهم ترین قول ممنوعیت نکاح دایمی با کفار ذمی و جواز نکاح موقت با آنان می باشد. در ادامه به نظر می رسد مهم ترین ادله حرمت نکاح با کفار عبارت اند از تسلط کفار بر اموال مسلمین، سست شدن روحیه جهاد، دشواری در تربیت فرزندان و اختلافات خانوادگی زوجین، به خطر افتادن وحدت در جامعه، جلوگیری از جاسوسی و نفوذ دشمن است. در تعارض قاعده نفی سبیل با سایر قواعد، حاکمیت با قاعده نفی سبیل است. در این مقاله بر آن ایم که اقوال مختلف فقها در این زمینه بررسی و با توجه به آیات، روایات و عقل به ادله ممنوعیت نکاح با کفار پرداخته و در پایان به چگونگی حاکمیت این قاعده بر سایر قواعد می پردازد.

  کلیدواژگان: نفی سبیل، نکاح، اضطرار، عسر، حرج
 • اکرم سادات میرممتاز، اعظم نورگستری، سید محمد مهدی میرممتاز* صفحات 217-263

  در این پژوهش با بررسی واژه های قرآنی مرتبط با بهشت و ساکنانش، به رتبه بندی بهشت پرداخته شده است. نتایج نشان داد که واژه های معرف بهشت را می توان در دو دسته با ریشه ج ن ن و با ریشه غیر ج ن ن دسته بندی نمود. واژه‏های دسته اول به شکل مفرد، مثنی و جمع همراه با بدون همراهی با ترکیبات وصفی یا اضافی استفاده شده است. با توجه به مقام ساکنان بهشت می توان گفت که واژه های جنه و الجنه برای تشریح کلی بهشت استفاده شده است. اما واژه "جنه" به همراه ترکیب وصفی یا اضافی برای بهشت طایفه "السابقون" که بر بهشت های دیگر برتری دارد، استفاده شده است. همچنین درنوع نعمت ها بین بهشت هایی که با واژه های متفاوت نامگذاری شده اند تفاوت چندانی وجود ندارد. بنابراین آنچه بهشت طایفه "السابقون" را نسبت به بهشت "اصحاب الیمین" برتری می بخشد ساکنانش است که به لطف تلاش در دنیا و مقرب شدن نزد خداوند قدرت درک و بهره برداری کامل از نعمت های بهشتی را یافته اند.

  کلیدواژگان: بهشت، همسران بهشتی، وسایل و ابزار، جواهرات
 • احمد احمدی، راشین ضیا * صفحات 239-262

  حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنایات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است این اندیشه بعد از انقلاب اسلامی به قوانین جزایی راه یافت. از دیدگاه اکثر فقهای اسلامی، حکم مردی که فزرند خود را به قتل برساند، با یک درجه تخفیف، از قصاص نفس- که حکم کلی در قتل عمدی است در قرآن کریم نیز بر آن تاکید شده است- به پرداخت دیه و تعزیر تقلیل یافته است. برای این حکم در فقه اسلامی دلایل متعددی ذکر گردیده و به روایاتی نیز استناد شده است که از نظر اصولی از اعتبار زیادی برخوردارند. دیدگاه فقهای اسلامی در این مورد متفاوت است؛ عده‌ای از فقها که اکثریت فقهای امامه را شامل می‌شوند، با حکم معافیت پدر موافق بوده، و مبنای موافقت خود را دو حدیث امامان معصوم(ع) و البته بعضا دلایل عقلی برای حکم بیان کرده‌اند. از سوی دیگر مخالفان نیز با استناد به حکم کلی قصاص در قتل عمد، پدر و جد پدری را مصداقی از حکم کلی می‌دانند و به قصاص ایشان حکم می‌دهند.

  کلیدواژگان: قرآن، فقه، حقوق، فرزند کشی
 • زهرا وزیری اقدم*، بدیع الزمان مکی آل آقا، علاءالدین اعتماد اهری صفحات 265-286

  هدف پژوهش حاضر، طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان بوده است. روش پژوهش حاضر، روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی بوده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از سه گروه اسناد، متخصصان در زمینه توسعه پایدار در دانشگاه های شهر تهران و متخصصان برنامه درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این حوزه بود. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل اسناد بود. روایی محتوایی مصاحبه با استفاده از نظر متخصصین مطالعات برنامه درسی به دست آمد. نتایج تحلیل داده ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی انجام شد و اعتبارسنجی الگوی ارایه شده از روش دلفی استفاده شد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، توسعه پایدار، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی
 • زهره معارف*، علی راد صفحات 287-308

  بدیهی است که آموزه قرآنی ولایت، یکی از عوامل نجاتبخش و هدایت آفرین در طول تاریخ بوده است. با کاوش در بستر تاریخی به پهنای 15 قرن، موفق به شناسایی بیش از 110 مفسر، و281 اثر تفسیری ریز و درشت از مدرسه تفسیری فارس شدیم. از بین این آثار، 82 اثر متعلق به تفاسیر موضوعی است و از بین این موضوعات، 11 مورد، اختصاص به آموزه قرآنی "ولایت" دارد، که در قالب عناوین مختلف چشم نوازی می نماید. رهیافت پژوهش آن است که مفسران مدرسه تفسیری فارس، از دیرباز به آموزه قرآنی ناب ولایت، اهتمام ویژه ای داشته اند، و خلق آثار تفسیری در این موضوع، مبین این مطلب است. پیدایش اولین اثر در حوزه تفسیر موضوعی و انتخاب موضوع ناب "ولایت" به عنوان نخستین موضوع انتخابی، دو اتفاق مبارک و هم زمان در مدرسه تفسیری فارس در قرن چهارم می باشد. بیش ترین آثار با عنوان «ما نزل من القرآن فی شان امیر المومنین علی» نشان از پیوند و حب عمیق قلبی مفسران این خطه با امام علی(ع) است. مفسران این مدرسه از قرون اولیه تا کنون به خوبی دریافته اند که تبیین آموزه ناب ولایت، بدون نام مولا علی(ع) ممکن نیست.

  کلیدواژگان: ولایت، تفاسیر موضوعی، مفسران، مدرسه تفسیری فارس
 • اکرم بندعلی شمشکی* صفحات 309-332

  از دیرباز اقوام بشر و ملل و نحل مختلف به این سوال پاسخ های متفاوت و حتی متضاد داده اند: برخی را عقیده بر آن بوده است که مرگ نیستی کامل است و انسان به کلی معدوم می شود. بعضی به تناسخ قایل شدند و گفتند ارواح آدمیان پس از مرگ (فناناپذیری روح) به بدن جانور یا انسان گیاه، جامدات وارد شده و به زندگی خود در همین جهان ادامه می دهد، و جمعی کثیر که اغلب از سرچشمه تعالیم پیامبران سیراب شده اند جهانی دیگر را باور داشته اند و به پاداش و مجازات نیکوکاران و بدکاران معتقد بوده اند. فلاسفه و حکما نیز بر حسب نحله ها و مذاهب و مذاق های خود آراء و افکار گوناگونی در این زمینه اظهار کرده و به سخنان در قالب استدلال و بیان فلسفی یا عرفانی پرداخته اند، و آنانی که زندگانی را محدود و محصور به همین حیات دنیوی انگاشته اند در حقیقت مردمان سطحی نگر و عامی و طرفداران طرز فکر ماتریالیسم بوده و هستند.

  کلیدواژگان: دورنما(منتظر)، رستاخیز، آموزه های قرآن کریم، ادیان غیر ابراهیمی
 • حسن حسن زاده*، محمد راستگوفر، محسن خوش فر صفحات 333-356

  یکی از انواع تفاسیر قرآن مجموعه تفاسیری است که به عنوان تفاسیر روایی از آن ها یاد می شود. در این تفاسیر که مجموعه ای از روایات تفسیری است، این روایات هم از جهت مضمون و هم از جهت روش بیان تفسیری دارای انواع مختلفی می باشند. یکی از پربسامدترین روایات از حیث مضمون، روایات تاویلی است. از طرفی در تفاسیر عرفانی و حتی علم عرفان نیز بحث تاویل از مهم ترین مباحث مطرح شده می باشد. شناخت گونه های روایات تاویلی علاوه بر اینکه در فهم روایات تفسیری تاثیرگذار است، در شناخت نسبت میان این روایات و مباحث تاویل عرفانی نیز نقش مهمی ایفا می کند. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی به بیان گونه های روایاتی که به نحوی در آن ها یا تاویل بیان شده و یا از نظر مصداقی تاویلی صورت گرفته است می پردازد. در نتیجه تحقیق گونه های متعدد و متنوعی از روایات تاویلی به دست آمد که از جمله آن ها تاویل طولی، عرضی، باطنی، ادبی- نحوی، ترکیبی، مجازی، خبری، انشایی، جری و تطبیقی و دلالی را می توان نام برد.

  کلیدواژگان: روایات تاویلی، تفسیر تاویلی، گونه های روایی، تاویل
 • روح الله زاهری*، زهرا زاهری صفحات 357-374

  در عصر کنونی به همان میزان که علم و صنعت پیشرفت حاصل نموده است سطح عقول انسانی نیز تحت تاثیر این پیشرفت قرار گرفته است. لذا ضروری است که در این شرایط خاص زمانی، مبانی قرآن کریم به صورت علمی و با توجه به نیازها و سطح فکری جوامع انسانی عصر حاضر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. یک راهکار برای نیل به این هدف، تمرکز بر «موضوعی نمودن» آیات قرآن است به این صورت که راجع به مباحث مختلف علوم انسانی، آیات مرتبط با آن موضوعات را به صورت سرفصل منسجم و به صورت «موضوعی» مرتب ساخته و سپس در مناسبت ها و موقعیت های گوناگون در کتب مختلف و به فراخور موضوع، برای تحلیل و واکاوی مسایل مختلف علوم انسانی از آن استفاده شود؛ لذا ضروری می نماید که با بازبینی تفاسیر موضوعی، آن موضوعات تفسیری در قالب های کاملا علمی، منطقی و استدلالی، در سرفصل کلیه علوم و خصوصا کتب علوم انسانی به صورت گسترده(نه فقط در کتب تفسیری) گنجانده شود.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، علوم انسانی، تفسیر موضوعی، علم
|
 • Mohammad Ali Razeghi *, Morteza Barati, Davood Dadashi Nejad Pages 9-33

  Feminism is a movement against the maximum domination of men in society. Women's rights activists (feminists) believe that gender in human life should not be a determining factor for their social, political and economic status, because they believe that men and women should have equal rights in various fields and believe in gender equality. This study seeks to find the extent to which the Holy Qur'an and Islamic beliefs believe in the beliefs of feminism. In Islamic teachings, we see that the religion of Islam has infinitely valued the status of women, but this does not mean the absolute acceptance of equality and the ideas of feminism. The author in this article after bringing Islamic principles related to women's rights and its critique and study concludes that Islam seeks "deserving justice" instead of the "equality" that forms the basis of feminist thought, in order to teach her the fundamental duties of a woman and believes that; Achieving this justice leads to the happiness of the family and ultimately society.

  Keywords: feminism, women, rights, equal approach, equality
 • * Fahimeh Roozbeh, Ezatullah Naderi Pages 35-51

  Global citizenship education strengthens specific concepts and skills by expanding their dimensions. Despite the different circumstances, the general public in all societies is exposed to religious values. The purpose of this study is to present the optimal curriculum model of Book "Rite of Life" of undergraduate course based on the components of global citizenship with emphasis on religious citizen. The method of the present research is "field" research. The statistical population of the study includes all faculty members of humanities faculties of Qom universities and all students of educational sciences of Qom universities. 135 faculty members and 180 students were selected using stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire with 62 items with a Likert scale and a reliability of 0.84 was used to collect data. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics including chi-square test were used.

  Keywords: Curriculum, Religious education, Rite of life, Optimal model Higher education
 • Alireza Zakizadeh Renani *, Fatemeh Taebi Isfahani Pages 53-74

  The present article has looked at the issue of comprehensiveness with a descriptive-analytical method for explaining the Qur'anic rational education and expressing the Qur'an's view in combining religion and intellect. In fact, Qur'an has paid attention to train thought in the audiences in various ways. This book, throughout wisdom, accepts neither extreme rationalism nor anti-rationalism; Quranic rational education is focused at the widest audience and with all aspects of rationality. In this research, rational education has been studied in all three dimensions of rationality. It seems that all these types have been trained in the Qur'an. Fundamental rationality with Qur'anic arguments and rationality of values with criticism of incorrect insights and methods and presentation of moral examples and practical models and instrumental rationality with its special conditions have been considered by Qur'anic education; This is a clear example of the comprehensiveness of this noble book.

  Keywords: rational education, confrontation of intellect & religion, comprehensiveness, fundamental rationality
 • Mohammad Alivand Pages 75-92

  Accurate explanation of the limits of grief is one of the necessities of Islamic society that has an important role in the health of soul and inner of human being, and this fact makes the research necessary for it. The main issue of the research is the study of praised grief from the perspective of Islam according to verses and hadiths. In the Holy Quran, grief and its derivatives are used 42 times. This research has been conducted in a descriptive-analytical method and in the use of research tool in a library research method and it intends to express the types of grief in different areas in terms of verses and hadiths while studying the issue of recognizing grief. In the Quran and narrations, grief is recommended regarding spiritual matters, especially prayer and litany and weeping for the calamity of the Ahl al-Bayt, infallibility and purity (PBUH), and the remembrance of the Hereafter and it is considered as the purity of heart and it creates a state in man together with grief from which we interpret it as refreshing.

  Keywords: Pleasant grief, Compatible grief, Hereafter grief, Divine satisfaction
 • Ayub Mobasheri *, Mohammad Reza Zamiri, Mohammad Sadegh Jamshidi Rad, Hassan Mehdi Far Pages 93-123

  Understanding the ultimate goal and desire in life is very important in meaning and lifestyle. Rational arguments, Qur'an and intuition can be used to understand the best ultimate goal for life. The research method was descriptive-analytical in the library resources that we examined one of the rational arguments that had a psychological nature and we used Quranic propositions as a complement and confirmation; Thus, according to Sadra's philosophical foundations, we concluded that the world is the theology and God Almighty is both the origin of beginnings and the end of goals;If our ultimate goal (s) in life is not nearness to God and deep knowledge of God, but only material desires, we will inevitably face at least three basic problems in worldly life: feelings of failure and deprivation, feelings of insecurity, and feelings of boredom. So we must have a demand that is available, sustainable, immortal and unlimited.

  Keywords: Ultimate goal of life, Quran, Reason, Mulla Sadra
 • Somayeh Sarami*, Nafiseh Nekouei Mehr, Atefeh Hosseini Fard, Mohammad Javad Abdollahi Pages 125-148

  One of the duties of the Islamic government is to provide security,establish order,tranquility in the growth,development of society,which should be done by using,employing various tools,facilities,and also the Islamic society has a duty to establish the guardianship of faith,in order to avoid disorder,chaos,to perform the life-giving duty of enjoining the good,forbidding the evil. In order to become more familiar,it is worthwhile to discuss the position of security in Islam,verses,hadiths in detail in order to be clarified Iran's thoughts,positions in this regard which are derived from the spirit of the teachings of pure Islam.In this article,it is tried to answer these questions: what order should be observed according to verses,hadiths?,whose security or military should be maintained? Various types of social security have been examined from the perspective of verses,hadiths,domestic,international laws using the library method,and the law enforcement force has been mentioned as one of the most important pillars of protecting the right to social security.

  Keywords: Social Security, Islam, Verses, Law Enforcement Force, Iran
 • Seyed Ali Hashemi Khanabasi *, Reza Norouz Valashdi Pages 149-166

  The advancement of science in the mind of every fair person raises the question of how rain is accurately, scientifically and eloquently expressed in the Holy Book of the Qur'an and Nahj al-Balaghah. This means that these books, verses and speeches have described the natural elements according to the level of knowledge and understanding of the scientific subjects of their time. Therefore, in this study, the sciences in this sermon on rainfall and its request from the Creator of the universe have been studied by using the verses of the Qur'an and the interpretation of Imam Ali (as) in Sermon 115 of Nahj al-Balagheh. The purpose of this study is to compare the exact statements of Imam Ali (as) in the rain sermon with the modern science of weather and meteorology about the mechanism of formation, movement, and various forms of rainfall on Earth. Finally, different types of rain and the theory of the formation of raindrops (desegregation and bergeron) and effective rain are mentioned by carefully examining the sermon of the Prophet.

  Keywords: Quran, sermon, prayer, Imam Ali (AS), meteorology hydrology
 • Mirza Hassan Hosseini *, Sahar Khavari, Moslem Soleimanpour Pages 167-191

  The problem of Halal has influenced in most of today's industries such as food, cosmetics, transportation and so on. The tourism industry can attract the world's large Muslim market by observing some of the sharia laws of Islam. After the events of September 11 and issues caused by it, most Muslims around the world tended to travel to other Islamic countries, since Iran is an Islamic country and its laws are in accordance with the religious standards of Islam, it is possible to promote halal tourism in this country more easily and Iran can become a hub of Islamic and halal tourism in the world, and since Iran is a country with Islamic approaches, it can provide these conditions for Muslim tourists better than any other country. The purpose of this study is to explain the components of halal tourism.

  Keywords: Quran, Islamic tourism, Religious tourism, Service delivery, Shariah Compliant Hotel
 • Mojtaba Ghafari Pages 193-215

  One of the obstacles to marriage from the perspective of Islamic jurisprudence, according to the rule of denying the domination of unbelievers over believers is the marriage of a Muslim to a non-Muslim. This article contains three questions that we are going to answer these questions. Question 1: What are the sayings of Imamiye jurists regarding marriage to infidels? Second: How the reasons for the sanctity of marriage to infidels are evaluated from the perspective of Imami jurisprudence and the rule of denying the domination of unbelievers over believers? Third: How is acted in conflict with the jurisprudential rule of denying the domination of unbelievers over believers with other rules? In answer to the first question, it is hypothesized that the sayings of the jurists in this regard are different and the most important promise is the prohibition of permanent marriage to infidels and the permission of temporary marriage to them. It seems that the most important reasons for the sanctity of marriage to infidels are the domination of infidels over the property of Muslims, the weakening of the spirit of jihad, the difficulty in training children and family disputes between couples, endangering unity in society, preventing spying and enemy influence. In conflict with the rule of denying the domination of unbelievers over believers and other rules, sovereignty is with the rule of denying the domination of unbelievers over believers. In this article, we believe that the various sayings of the jurists in this regard are examined and according to the verses, hadiths and reason, the reasons for the prohibition of marriage to infidels are discussed, and in the end, it deals with the sovereignty of this rule over other rules.

  Keywords: Denying the domination of unbelievers over believers Marriage, Urgency, Hardship, Fault
 • Akram Al-Sadat Mir Momtaz *, Azam Noorgostari, Seyed Mohammad Mahdi Mir Momtaz Pages 217-263

  In this study, paradise has been ranked by examining Quranic words related to paradise and its inhabitants. The results showed that the words describing paradise can be classified into two categories with the root of JNN and with the root of non-JNN. The words of the first category are used in the singular, duplicate and plural forms without accompanying descriptive or additional compounds. According to the status of the inhabitants of Paradise, it can be said that the words Jannah and Al-Jannah are used to describe Paradise in general.However, the word "Jannah" has been used accompanying descriptive or additional compounds for the paradise of the "Al-Sabeghun" tribe, which is superior to other paradises. Also, there is not much difference in the type of blessings between the paradises that are named with different words. Therefore, what make the paradise of the "Al-Sabeghun" tribe superior to the paradise of the "Companions of Al-Yamin" are its inhabitants, who have found the power to fully understand and enjoy the blessings of Paradise by striving in the world and getting closer to God.

  Keywords: Paradise, Heavenly Wives, Tools, Jewelries
 • Ahmad Ahmadi, Rashin Ziya * Pages 239-262

  The main and first sentence of murder is retribution. One of the exceptions of this general principle is the murder of a child by father. This idea entered criminal law after the Islamic Revolution. From the point of view of most Islamic jurists, the sentence of a man who kills his son is reduced by a degree of discount from retaliation- which is the total sentence in murder emphasized in the Holy Qur'an- to the payment of blood money and ta'zir. In Islamic jurisprudence, several reasons have been mentioned for this sentence and narrations have been cited that have a great deal of validity in terms of principles. The view of Islamic jurists on this issue is different; Some of the jurists, who include the majority of the Imam's jurists, have agreed with the sentence of the exemption of the father, and have stated the base of their agreement on the two hadiths of the Infallible Imams (AS) and, of course, some rational reasons for the sentence. On the other hand, the opponents, citing the general sentence of retaliation in murder, consider the father and paternal grandfather as an example of the general sentence and sentence him to retaliation.

  Keywords: Quran, Jurisprudence, Law, Filicide
 • Zahra Vaziri Aghdam *, Badi-ol-Zaman Maki Al-Agha, Alaeddin Etemad Ahari Pages 265-286

  The purpose of this study was to design a curriculum based on sustainable development and its validation from the perspective of experts. The method of the present study was qualitative content analysis with an inductive approach. The statistical population of the study consisted of three groups of documents, experts in the field of sustainable development in Tehran universities and curriculum specialists of the Ministry of Science, Research and Technology in this field. Purposeful sampling was used to determine the required sample size. The data collection tool was a researcher-made questionnaire and document analysis. Content validity of the interview was obtained using the view of experts of curriculum studies. The results of data analysis were performed in three stages: open coding, theoretical coding and selective coding and Delphi method was used for the validation of the proposed model.

  Keywords: Curriculum, Sustainable development, Social development, Economic development
 • Zohreh Maaref *, Ali Rad Pages 287-308

  It is obvious that the Quranic teaching of guardianship has been one of the saving and guiding factors throughout history. By exploring the historical context of 15 centuries, we were able to identify more than 110 commentators, and 281 small and large interpretive works from the Persian interpretive school. Among these works, 82 works belong to thematic interpretations, and among these subjects, 11 cases are devoted to the Qur'anic teaching of "guardianship", which is spectacular in the form of various titles. The research approach is that the commentators of Fars Interpretive School have long paid special attention to the pure Quranic teaching of the guardianship, and the creation of interpretive works on this subject shows this issue. The emergence of the first work in the field of thematic interpretation and the choice of the pure subject of "guardianship" as the first selected subject, are two happy and simultaneous events in the Fars interpretive school in the fourth century. Most of the works entitled "Ma Nazal Men Al-Quran Fi Shan Amir Al-Momenin Ali" show the deep heart joint and love of the commentators of this region with Imam Ali (AS). The commentators of this school have understood well from the initial centuries until now that it is not possible to explain the pure teaching of guardianship without the name of Mawla Ali (AS).

  Keywords: Guardianship, Thematic interpretations, Commentators, Fars interpretive school
 • Akram Bandali Shamshaki Pages 309-332

  For a long time, different peoples, nations and cultures have answered differently and even contradictorily to this question: Some have believed that death is complete non-existence and man will be completely annihilated. Some believed in reincarnation and said that after death (immortality of the soul), human souls enter in the body of an animal or human, plant, solids and continue to live in this world, and a large group, often understood the teachings of the prophets belived another world and believed in the reward and punishment of the righteous and the wicked people. Philosophers and sages have also expressed various opinions and thoughts in this field according to their religions and tastes, and have spoken in the form of philosophical or mystical reasoning and expression, and those who have considered life limited to this worldly life are in fact superficial and popular people with the materialist way of thinking.

  Keywords: Prospect (waiting), Resurrection, Teachings of the Holy Quran, Non-Abrahamic religions
 • Hassan Hassanzadeh *, Seyed Mohammad Rastgoofar, Mohsen Khoshfar Pages 333-356

  One of the types of interpretations of the Qur'an is interpretations which are referred as narrative interpretations. In these interpretations, which are a collection of interpretive narrations, these narrations have different types both in terms of content and method of interpretive expression. One of the most frequent narrations in terms of content is interpretive narrations. On the other hand, in mystical interpretations and even the science of mysticism, the issue of interpretation is one of the most important issues. Knowing the types of interpretive narrations, in addition to being effective in understanding interpretive narrations, also plays an important role in understanding the ratio between these narrations and issues of mystical interpretation. This research is a descriptive-analytical method to express the types of narrations in which either interpretation has been expressed or interpretation has been done. As a result of research, many different types of interpretive narrations were obtained, including longitudinal, transverse, inner, literary-syntactic, synthetic, virtual, predicative, composition and comparative interpretations.

  Keywords: Interpretive narrations, Interpretive interpretation, Narrative types, Interpretation
 • Rohollah Zaheri *, Zahra Zaheri Pages 357-374

  In the present age, as much as science and technology have progressed, the level of human intellect has also been affected by this progress. Therefore, it is necessary that in these special temporal conditions, the principles of the Holy Quran to be scientifically studied and analyzed according to the needs and intellectual level of modern human societies. One way to achieve this goal is to focus on "thematic" verses of the Qur'an in such a way that about various topics in the humanities, the verses related to those topics are arranged in a coherent and "thematic" way and then to be used in different situations and occasions in different books and according to the subject, to analyze different issues of humanities; Therefore, it is necessary that by reviewing thematic interpretations, those interpretive subjects in completely scientific, logical and argumentative formats to be included in the heading of all sciences and especially humanities books extensively (not only in interpretive books).

  Keywords: Holy Quran, Humanities, Thematic Interpretation, Science