فهرست مطالب

English Language Teaching and Learning - Volume:12 Issue: 25, 2020
 • Volume:12 Issue: 25, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/04/21
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحات 1-31

  این مطالعه تلاشی برای بررسی واحدها و عبارتهای فراگفتمان شخصی است که در ژانرهای مختلف یافت می شود . براساس طبقه بندی ادل (2006) از نقشهای گفتمان مربوط به فراگفتمان شخصی و لیچ (2014) استراتژی اصل ادب ، سه ژانر گفتاری مختلف از نظر استفاده از نقشهای مختلف فراگفتمان شخصی و از سوی دیگر از نظر نشانه های اصل ادب مقایسه شدند. داده ها از سه ژانر متفاوت انتخاب شدند که عبارتند از: بحث آزاد در سیاست، مصاحبه با هنرپیشه ها و فیلم کمدی. تجزیه و تحلیل در این مطالعه بر اساس 30 رونوشت از داده های کلامی و فیلم ها مجموعا به تعداد 3،034،025 کلمه انجام شد. داده ها بصورت دستی آنالیز شدند. برای شناسایی فراگفتمان در ژانرها از معیارهای مدل ادل استفاده شد. بعد از بررسی تعداد فراگفتمانها در ژانرها مشخص شد که 19.6 درصد فراگفتمان در ژانر کمدی استفاده شده که در مقایسه با ژانرهای دیگر بیشتر بود. نتایج نشان داد که "واحدها/عبارتهای فراگفتمان شخصی سخنران گرا" در مصاحبه ها بیشتر از دو ژانر دیگر بیشتر بود. " واحدها/عبارتهای فراگفتمان شخصی شرکت کننده گرا" در بحث آزاد رایج تر بودند و " واحدها/عبارتهای فراگفتمان شخصی شنونده گرا" اغلب در کمدی ها استفاده می شدند. این یافته ها همچنین حاکی از آن است که واحدها/عبارتهای فراگفتمان شخصی متکلم محور در ژانر بحث آزاد از حداکثر اصل و نشانه های ادب استفاده می کنند. واحدها/عبارتهای فراگفتمان شخصی شرکت کننده گرا در ژانر مصاحبه از حداکثر اصل ادب برخوردار بودند. واحدها/عبارتهای فراگفتمان شخصی مبتنی بر شنونده در ژانر بحث آزاد از نظر تعداد از حداکثر نشانه های اصل ادب استفاده کردند. از طرف دیگر، مصاحبه کنندگان/صحبت کنندگان در ژانرها به علت نرم کردن و همسان سازی عقاید خود، حداکثر ماکسیم/نشانه "انکار افکار" را در عبارتهای فراگفتمانی خود در ژانرها به کار بردند. این مقاله یک مدلی را برای ارتباط دادن اصل ادب با فراگفتمان ارایه داده است.

  کلیدواژگان: ژانر، فراگفتمان، اصل ادب
 • مهدی بازیار*، امیررضا وکیلی فرد، فرشته ستاری صفحات 33-51

  در پژوهش حاضر محققان، میزان آشنایی استادان آموزش زبان خارجی را با تکنیک های تکیه گاه سازی در کلاس های زبان خارجی مورد بررسی قرارداده اند و همچنین بررسی شده که مدرسان ایرانی این فنون تکیه گاه سازی را در کجا می آموزند. این مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی است. برای این منظور، محققان از یک پرسشنامه استفاده کردند. پرسشنامه در میان 41 مدرس در سه مرکز آموزش زبان شامل موسسه دهخدا، بنیادسعدی در تهران و مرکز آموزش زبان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین توزیع گردید. یک آزمون دوجمله ای برای بررسی میزان آشنایی مربیان ایرانی با تکیه گاه سازی انجام شد. یافته های مربوط به سوال اول نشان دادند که اکثریت مربیان ایرانی با تکنیک های تکیه گاه سازی آشنایی داشتند و از آن ها در حین آموزش زبان استفاده می کردند. علاوه بر این، با توجه به یافته های سوال دوم، بیش از نیمی از مربیان ایرانی بسیاری از تکنیک های تکیه گاه سازی را در سطح کارشناسی ارشد آموخته اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در نظام آموزشی، بخصوص در دوره کارشناسی ارشد، ضعف هایی در زمینه آموزش مهارتها و زیرمهارتهای زبانی وجود دارد.

  کلیدواژگان: تکیه گاه سازی آموزشی، مدرسان آموزش زبان خارجی، فراگیری زبان خارجی
 • حسین دهقانزاده*، حجت دهقانزاده صفحات 53-93

  هدف از این مطالعه ، بررسی و تلفیق روندها و یافته های کلیدی مطالعات مربوط به بازی سازی به عنوان روشی جدید در زمینه یادگیری یک زبان خارجی (LFL) طی 11 سال گذشته است. بانک اطلاعاتی از جمله Web of Science ، ERIC و Scopus برای این منظور جستجو شدند و در مجموع 28 مقاله را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. روش تحقیق این مطالعه یک بررسی منظم بود. برای تجزیه و تحلیل مقالات انتخاب شده از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های ما نشان داد که پس از سال 2015 ، استفاده از gamification در LFL در بین محققان رواج پیدا کرد و تعداد مطالعات میدانی به سرعت در طی دو سال گذشته افزایش یافت (2012-2018). علاوه بر این ، روش های کمی متداول ترین روش تحقیق در مورد گیمیفیکاسیون در مطالعات LFL بودند. در مطالعات تحلیل شده ، مهارت واژگان و دستور زبانها بیشترین مهارتهای اساسی زبان مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این ، زبان انگلیسی ، Duolingo ، دبیرستان ، و بازخورد رایج ترین زبان های خارجی ، پلت فرم gamified ، سطح تحصیلات و عنصر بازی سازی برای یادگیری یک زبان جدید در مقالات بررسی شده بود. تجزیه و تحلیل بیشتر چالش های فاش شده ، و همچنین مزایای مرتبط با استفاده از gamification در LFL. علاوه بر این ، در مطالعات مورد بررسی در مورد اثربخشی استفاده از گیمیفیکیشن در LFL ، نتایج به طور عمده به مزایای یادگیری مبتنی بر بازی سازی اشاره داشتند. بررسی سیستماتیک همچنین توصیه های ارزشمندی را برای تحقیقات و پزشکان آینده ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: بازی وارسازی، یادگیری بازی وار، یادگیری زبقان خارجی، مرور سیستماتیک
 • مسعود استکی، منصور توکلی*، محمد امیریوسفی صفحات 95-130
 • منصور گنجی*، سکینه جعفری، مجید عسگری صفحات 131-148

  این پژوهش به بررسی تاثیر پیاده سازی متون بحث های گروهی برتوسعه خودمختاری و مهارت گفتاری دانشجویان می پردازد. با استفاده از روش تحقیق شبه آزمایشی، عملکرد دو گروه شاهد و دو گروه کنترل که هر کدام شامل دانشجویانی با سطح مهارت پایین و بالای زبانی بودند، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. مدت زمان اجرای آموزش در هر دو گروه دوازده هفته بود و دانشجویان در هر جلسه یک تمرین بحث شفاهی گروهی اجرا کردند. هر گروه شامل سه یا چهار دانشجو با سطوح مهارت پایین و بالای زبانی بود و تمامی گروه ها باید بحث های گروهی هر جلسه را در کلاس ضبط میکردند. در گروه کنترل، دانشجویان فقط ملزم بودند فایل ضبط شده تمرین را به معلم خود تحویل داده و هیچ گونه تمرین تکمیلی نداشتند، ولی دانشجویان گروه شاهد علاوه بر ضبط مکالمه می بایست آنرا بصورت متن پیاده کرده، اشتباهات گرامری خود و هم گروهی هایشان را پیدا کرده و اصلاح می کردند. سپس بصورت گروهی این متون پیاده شده را بررسی کرده واشتباهات زبانی خود را به زبان بهتری ارایه می کردند.داده ها با استفاده از آزمون آنالیز کوواریانس تحلیل و بررسی شدند و نتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان گروه شاهد در آزمون گفتاری و میزان خودمختاری بهتر از گروه کنترل عمل کردند. بنابراین، پیاده سازی متون بحث های گروهی به همراه تفکر و بازسازی اشتباهات گرامری منجر به عملکرد بهتر دانشجویان در مهارت گفتاری و میزان خودمختاری آنها در یادگیری زبان شد.

  کلیدواژگان: خودمختاری زبان آموز، مهارت شفاهی، خوداصلاحی، هم سال اصلاحی، پیاده سازی متن
 • صفحات 149-173

  هدف از پژوهش مذکور بررسی اثر بخشی آموزش برخط و سیستمی نوشتار دانشگاهی بر فراگیران زبان انگلیسی در دانشگاه است. همچنین میزان تاثیر این روش آموزش بر فراگیران در سطوح مختلف بسندگی زبان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این کار، یک برنامه برخط آموزشی به صورت اختصاصی طراحی و ایجاد شد و 68 دانشجوی رشته های مختلف مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف که مشغول گذراندن درس زبان عمومی بودند مشارکت کردند. برای همگن سازی و گروهبندی فراگیران از آزمون تافل استفاده شد و سه گروه متوسط-پایین، متوسط-بالا و پیشرفته ایجاد شد و دانشجویان در یک دوره هشت هفته ای شرکت کردند و بر اساس آموزش های ارایه شده هر هفته یک تکلیف نوشتاری را در سیستم بارگزاری نمودند. سپس نوشته های فراگیران توسط دو داور مختلف ارزشابی شدند و نمرات حاصله و لاگ دانشجویان مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که آموزش بر خط سیستمی تاثیر معنی داری بر روی فراگیران سطوح مختلف گذاشته است و بیشترین تاثیر را فراگیران سطح بسندگی پیشرفته پذیرفته اند.

  کلیدواژگان: آموزش مهارت نوشتن، کاربرد نرم افزار، آموزش بر خط، کاربرد تکنولوژی آموزشی
 • صفحات 175-189
 • محمود منیعاتی، علیرضا جلیلی فر، امیر مشهدی*، محمود ولیدی صفحات 191-222

  چاپ مقاله برای محققانی که انگلیسی زبان اول آنها نیست همواره مشکلاتی را پیش روی آنان قرار میدهد. نویسندگان هر مقاله معمولا پس از ارسال مقاله خود نظرات مختلفی را از طرف داوران در خصوص کیفیت نگارش انگلیسی متن خود دریافت می کنند. یکی از چالشها در این خصوص به نحوه مدیریت پیوستگی مطالب و گذار بین آنها توسط نویسنده بر میگردد. تحقیق پیش رو با استفاده از چهارچوبی مبتنی بر زبانشناسی نقشگرای نظام بنیاد هلیدی، به بررسی تفاوت متون ویرایش شده نهایی با همان دسته از متون به هنگام ارسال به مجلات و قبل از ویرایش می پردازد. با توجه به بررسی های انجام شده بر روی اصلاحات صورت گرفته در متون پیکره، تصور میشود استفاده زیاد از آغازگر یا تم نشاندار به میزان قابل توجهی در پیوستگی و انسجام متن و در نتیجه در پیش برد استدلال نویسنده نقش ایفا میکند. این کار باعث میشود نوشتاری نسبتا ناپخته و غیرقابل چاپ به یک نسخه خوش ساخت و پخته از همان نوشتار تبدیل شود. در عین حال باید گفت انجام این کار اقدامی ضروری، هر چند ناکافی، در راستای چاپ مقاله است.

  کلیدواژگان: ویرایش مقاله، چاپ مقالات دانشگاهی، گفتمان دانشگاهی، معنای متنی، آغازگر، زبانشناسی نقشگرای نظام بنیاد
 • وحید میرزائیان صفحات 223-237

  در این مقاله سعی شده است که آگاه شود که پادکست می تواند یک ابزار ارزشمند برای بهبود یادگیری واژگان انگلیسی و نگهداری دانشجویان دانشگاه فارسی در مقایسه با روش سنتی آموزش واژگان باشد. دانش آموزان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شده اند. در گروه آزمایشی ، از دانشجویان خواسته می شود پادکست ها را به صورت مشترک تولید کنند و از دانشجویان گروه کنترل خواسته می شود که همان زمان را در یک کلاس سنتی صرف تمرین واژگان بگذرانند. تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان می دهد که دانش آموزان در گروه آزمایش از نظر یادگیری و حفظ مطالب واژگان به طور معناداری از دانش آموزان گروه کنترل پیشی می گیرند.

  کلیدواژگان: مشارکت، پادکست، واژگان، یادگیری، یادداری
 • الهه ساعدپناه، محمدهادی محمودی صفحات 239-267

  تحقیق حاضر همبستگی میان تفکر انتقادی، استراتژی های نوشتن به زبان دوم، اضطراب نگارش به زبان دوم و توانایی نگارش به زبان دوم زبان آموزان ایرانی را با در نظرگرفتن جنسیت آن ها مورد بررسی قرارداده است. دراین راستا، 100 زبان آموز همگن شده (57 نفرخانم و 43 نفرآقا) با تکمیل کردن آزمون تفکر انتقادی فرم (ب) (فاسیون و فاسیون، 1993)، پرسشنامه ی استراتژی های نگارش (پتریک و سیزارل،2003)، پرسشنامه ی اضطراب نگارش به زبان دوم (چنگ،2004) و فعالیت دوم آزمون نوشتاری آیلتس در این تحقیق شرکت کردند. نتایج همبستگی چندگانه حاکی از آن بود که همبستگی مثبت و معناداری میان توانایی نگارش و استفاده از استراتژی های نگارش، توانایی نگارش و تفکر انتقادی وجود دارد. از طرف دیگر رابطه ی معکوس و معناداری میان توانایی نگارش و اضطراب نگارش به زبان دوم مشاهده شد. براساس یافته های رگرسیون چندگانه مشخص شد که از میان متغییرهای مستقل اضطراب نگارش به زبان دوم پیش بینی کننده قوی تری برای توانایی نگارش زبان آموزان است. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت معناداری بین زبان آموزان ایرانی مذکر و مونث از نظر سطح توانایی نگارش و اضطراب نگارش به زبان دوم آنها وجود دارد. نتایج این تحقیق می تواند موید نیاز به توجه به عوامل مختلف روان شناختی در کلاس های هدفمند نگارش مانند آموزش مهارت های تفکر انتقادی و تشویق به استفاده بیشتر از استراتژی های نگارش باشد که می تواند باعث کاهش اضطراب در زمان نگارش و در نهایت، بهبود مهارت نگارش به زبان دوم در زبان آموزان شود.

  کلیدواژگان: تفکرانتقادی، زبان آموزان انگلیسی، اضطراب نگارش به زبان دوم، توانایی نگارش به زبان دوم، استراتژی های نگارش
 • اسماعیل علی سلیمی صفحات 269-288
 • الهام یزدان مهر صفحات 323-342
|
 • Omid Allaf Akbary, Rajab Esfandiari *, Abbas Zarei Pages 1-31

  This study investigated personal metadiscourse units across genres. Based on Ädel’s (2006) taxonomy of the discourse functions of personal metadiscourse and Leech’s (2014) grand strategy of politeness, three spoken genres were compared in terms of the use of personal metadiscourse functions and politeness maxims. To that end, a 3,034,025-word corpus consisting of Panel discussion in politics, Interviews with actors, and Comedies genres, which included 30 audio and video transcriptions, was developed. Explicitness, world of discourse, current discourse, speaker qua speaker and listener qua listener were used to identify metadiscourse units. We examined the total frequencies of all personal metadiscourse units used in the corpus. The results of corpus analysis showed that 19.6% of metadiscourse units occurred in comedies, which was the highest among the three genres. The most commonly used metadiscourse units appeared in speaker-oriented metadiscourse with 10.2% in interviews. The results also revealed that in panel discussion the speakers focused more on their own ideas than the listeners or participants. Results of chi-square analysis showed that English speakers used speaker-oriented, participant-oriented, and listener-oriented metadiscourse types statistically significantly differently. A statistically significant difference between speaker-, participant-, and listener-oriented units was found. Results also revealed that speakers in different genres are willing to use such maxims as opinion reticence and modesty more frequently than other maxims. The paper concludes with proposing a new model for analyzing metadiscourse.

  Keywords: Genres, metadiscourse, Politeness Principle
 • Mehdi Bazyar *, AmirReza Vakilifard, Fereshteh Sattari Pages 33-51

  In the present study, the researchers have investigated foreign language teachers’ familiarity with scaffolding techniques and where Iranian instructors have learnt such scaffolding techniques. This study follows a descriptive-survey method. For this purpose the researchers used a questionnaire of scaffolding techniques. The questionnaires were distributed among 41 instructors in three university language centers. A binomial Test was carried out to investigate the rate of Iranian instructors’ acquaintance with scaffolding. As the result of the first question showed, the majority of Iranian instructors were familiar with the scaffolding techniques and used them while teaching. Furthermore, according to the results of the second question more than half of the Iranian instructors have learnt most of scaffolding techniques in MA level. The results also clearly showed that there are weaknesses in the educational system (here MA courses) for foreign language teaching skills.

  Keywords: Scaffolding in education, Foreign language Teachers, Foreign language learning
 • Hossein Dehganzadeh *, Hojjat Dehganzadeh Pages 53-93

  The purpose of this study is to investigate and synthesize the trends and key findings of the studies related to gamification as a new method in the field of learning a Foreign language (LFL) over the past 11 years. Databases including Web of Science, ERIC, and Scopus were searched for this purpose, analyzing a total of 28 articles. The research methodology of this study was a systematic review. A content analysis method was used for analyzing the selected articles. Our findings found that after 2015, the use of gamification in LFL became popular among researchers, and the number of field studies increased rapidly over the past two years (2017–2018). Additionally, quantitative methods were found to be the most frequently used research methods regarding gamification in LFL studies. In the analyzed studies, vocabulary and grammar abilities were the most commonly investigated basic language skills. In addition, English language, Duolingo, high school, and feedback were the most commonly investigated Foreign language, gamified platform, education level, and gamification element for learning a new language in the reviewed articles. More analysis disclosed challenges, as well as advantages associated with using gamification in LFL. Furthermore, in studies examined concerning the effectiveness of using gamification in LFL, the results mainly pointed to the benefits of gamification based learning. The systematic review also provides valuable recommendations for future researches and practitioners.

  Keywords: Gamification_Gamified learning_Learning a foreign language_systematic review
 • Masood Esteki, Mansoor Tavakoli *, Mohammad Amiryousefi Pages 95-130

  This study sought to investigate the effects of Explicit ‎Instruction in combination with Input ‎Enhancement (EI+IE), Input Flood (IF), and Gap-fill (GF) tasks on receptive and productive ‎knowledge of English formulaic sequences (FS) ‎by Iranian intermediate EFL learners. Assigned ‎to three experimental groups‎, the 110 participants took the receptive and productive knowledge ‎pretests, posttests, and delayed posttests. Findings of within-group (repeated-‎measures ‎ANOVAs) and between-group (ANCOVAs) tests showed that while IF could not promote ‎learners' performance, both the EI+IE and the GF could ‎improve learners’ receptive and ‎productive knowledge of target ‎FSs from pretests to posttests and ‎retained the effects until the ‎delayed posttests. Additionally, both EI+IE and GF groups ‎significantly outperformed the IF ‎group at the immediate posttests. That is, the results from EI+IE did not differ significantly from ‎those of GF. Plausible accounts for the obtained results are provided and the implications are ‎discussed.‎

  Keywords: input enhancement, Explicit ‎instruction, Input flood, Gap-fill ‎tasks, Formulaic sequences, ‎Receptive knowledge, Productive knowledge ‎
 • Mansoor Ganji *, Sakineh Jafari, Majid Asgari Pages 131-148

  This study investigated the effect of transcribing group-discussion tasks on the development of university students' autonomy and oral proficiency. A quasi-experimental research design was followed to compare the performances of four groups: two experimental groups and two control groups (each group divided into low and high proficiency students). The study lasted for 12 weeks, and the teacher assigned a classroom oral discussion task in each session. The students were divided into discussion groups of three or four students, with low and high proficiency learners in different groups. The participants had to record their group discussion tasks. Control groups’ students had to submit their recorded conversations to their instructor, but they did not do any post-task activity. However, the experimental groups’ students had to transcribe their recorded speaking tasks, to find their own and their peers' grammatical mistakes, and to correct them. Finally, while working in groups, students discussed the texts and reformulated their mistakes. Employing ANCOVA to analyze the results, researchers found that experimental groups significantly outperformed the students of the control groups on post-tests of oral proficiency and learner autonomy. Thus, transcription followed by reflection on inaccurate production contributed to the superior performance of participants in the experimental groups.

  Keywords: Learner autonomy, oral proficiency, self-correction, peer-correction, transcription
 • Ali Jahangard * Pages 149-173

  This study aimed to discover whether an online writing system has any effect on Iranians’ EFL academic writing performance. The study also sought to find out whether the proficiency level of learners influenced the effect of the system on academic writing. To meet this end, an online writing system was developed and 68 undergraduate students of the General English language course studying at Sharif University of Technology were requested to participate in this study. First, their English language proficiency was measured by a language proficiency test that included 80 questions of one of the latest versions of the official TOEFL iBT test, which was provided by the Educational Testing Service (ETS). Then, over an eight-week period, the participants were assigned to write eight versions of academic writing that followed a genre-based teaching approach through computer-based instructions. The writing scores were statistically analyzed and the results revealed that providing students with computer-assisted instruction (CAI) led to significant improvements in their academic writing performance. Moreover, according to the findings of this study, the learners’ level of proficiency did influence the effect of the system.

  Keywords: online writing system, computer-assisted instruction, computer-assisted language learning (CALL), second language writing
 • Mahboobeh Khosravani, Hooshang Khoshsima *, Amir Mohamadian Pages 175-189

  AbstractPitfalls inherent in traditional approaches, movement into post-method frameworks and necessity of reaping benefits of technological advancements gave birth to flipped instruction as a newly emerged practice of teaching. A robust literature has submitted proofs on the merits of this practice in language learning. Adopting an innovatory perspective, the current research was an attempt to investigate the effect of this practice on a number of learning and learner related variables among Iranian intermediate language learners. To this aim 39 learners were selected through convenience sampling, and after removing outliers, 29 learners were randomly assigned to control (N=14) and experimental (N=15) groups. For each variable, a valid instrument was selected or adopted from the literature and modified for the purpose of the study. Then, employing a post-test-only control-group design, their performance on the post-test was measured and analyzed through one-way analysis of variance. The outputs reveled a statistically significant difference between groups in achievement (F (1, 27) = 9.627, p = .004) and autonomy (F (1, 27) = 8.308, p = .008) while indicating no significant effect on motivation and willingness to communicate. Some of these findings are in line with major currents of research in the literature but others stand in sharp contrast. Further investigation is required to examine into the nature of these findings through qualitative perspectives, interviews and open-ended questionnaires. These findings have implication for educational researchers, language teachers, language learners and applied linguists.

  Keywords: Achievement, Autonomy, Flipped Classroom, motivation, WTC
 • Mahmood Maniati, Alireza Jalilifar, Amir Mashhadi *, Mahmood Validy Pages 191-222

  Publishing in English has brought about great difficulties for scholars whose first language is not English. After submitting their manuscripts to English-language journals, they usually receive comments from the reviewers on the quality of their English. One of these challenges is how links and transitions are managed in the flow of discourse. The present study aimed to investigate how the successfully revised text differs from its originally submitted counterpart within the framework of systemic functional linguistics. Based on our examination of the revisions made to our corpus, the increased use of marked theme is believed to contribute significantly to textual cohesion and coherence, and thereby to the achievement of the writer’s argument. This would contribute to transforming a relatively immature and unpublishable piece of writing into a well-crafted and mature version. However, this is a necessary but not a sufficient condition for the texts to be published.

  Keywords: Manuscripts revision, Scholarly publication, Academic discourse, Textual Meaning, Theme, Systemic Functional Linguistics
 • Vahid Mirzaeian * Pages 223-237

  This paper reports an attempt to see if podcasting can be a valuable tool to improve English vocabulary learning and retention of Persian university students compared with traditional method of vocabulary teaching. Students have been randomly divided into two groups namely experimental and control group. In the experimental group, students are asked to produce podcasts collaboratively and students in the control group are asked to spend the same amount of time in a traditional class practicing vocabulary items. The analysis of covariance shows students in the experimental group significantly outperform students in control group in terms of both learning and retention of vocabulary items.

  Keywords: collaboration, podcast, Vocabulary, learning, Retention
 • Elahe Saedpanah, MohammadHadi Mahmoodi * Pages 239-267

  AbstractThe present study examined relationships among critical thinking, writing strategy use, second/foreign language (L2) writing anxiety, and L2 writing performance of Iranian English as a foreign language (EFL) learners. To this end, 100 homogenized EFL learners (57 female learners and 43 male learners) filled out Facione and Facione’s (1993) California Critical Thinking Skills Test-form B (CCRST), Petric and Czarl’s (2003) Writing Strategy Questionnaire (WSQ), Cheng’s (2004) Second Language Writing Anxiety Inventory (SLWAI), and the second task of the academic version of IELTS exam. Multiple correlation analyses revealed a significant positive relationship between L2 writing performance and writing strategy use; and L2 writing performance and critical thinking. Results also revealed a significant negative relationship between L2 writing performance and L2 writing anxiety. Furthermore, it was found that L2 writing anxiety was a stronger predictor of L2 writing performance. Additionally, the results of one-way MANOVA showed a significant difference between Iranian male and female EFL learners regarding both their L2 writing performance and L2 writing anxiety. These results emphasize the inclusion of pre-planned writing sessions for Iranian EFL learners which can help foster critical thinking skills and writing strategy use, reduce L2 writing anxiety and hopefully, improve their L2 writing ability. Key words: Critical thinking, EFL learners, L2 writing anxiety, L2 writing performance, writing strategy use.

  Keywords: Critical Thinking, EFL learners, L2 writing anxiety, L2 writing performance, writing strategy use
 • Esmaeel Ali Salimi *, Mitra Farsi Pages 269-288

  The present study was an attempt to extend our knowledge on the perspectives of English language native and non-native teachers about assessment literacy. Furthermore, it was intended to find if there was any significant relationship between native and non-native English language teachers’ perceptions regarding assessment literacy and their experience. To achieve such goals, a mixed methods design was utilized. In the quantitative phase, Classroom Assessment Literacy Inventory developed by Campbell and Mertler (2004) was utilized which consisted of five scenarios. Through a combination of availability sampling and snowball sampling procedures, the researcher either distributed the questionnaire among 100 native and non-native English teachers or sent it by E-mail to them. In the qualitative phase, a semi-structured interview was selected as a qualitative tool for collecting data. To this end, 10 teachers volunteered to take part. Based on the quantitative findings, there was a positive relationship between native English language teachers’ perceptions regarding assessment literacy and their experience. However, there was not any significant relationship between non-native English language teachers’ perceptions regarding assessment literacy and their experience. Based on the qualitative results, seven codes were classified according to three themes, namely, assessment assumptions, assessment targets, and professional development. These seven codes were classroom observations, assessment consistency, formative assessments, summative assessment, higher-order thinking skills, lack of assessment literacy of coursework, and lack of technology assessment literacy. Thus, it is concluded that teachers should assume the role of classroom observation and consistency of the assessment as two major assumptions of assessment.

  Keywords: Assessment Literacy, native teachers, non- native teachers, teaching experience
 • Shohreh Teimournezhad, Elaheh Sotoudehnama *, S.Susan Marandi Pages 289-321

  In the field of second/foreign language learning, Journal Writing (JW) has been used as a tool for self-expression, acknowledged for its multiple benefits with regard to various aspects of language learning. With the advancements of technology, however, few studies have addressed the potentials of internet-based platforms such as blogs in the practice of JW. The present study, therefore, has attempted to juxtapose the traditional paper-and-pencil mode of JW with Blog JW to explore the potential impacts on L2 learners’ writing skill. To this end, four elements of accuracy, fluency, lexical, as well as syntactic complexity were examined in the participants’ writing samples through relevant measures. To analyze the data, (M)ANCOVAs and (M)ANOVAs were conducted, the results of which are summarized and presented. The general conclusion of the study was that, JW, in particular, in the form of blogging has the potential of enhancing the quality of language learners’ writing.

  Keywords: Journal Writing, Blog-writing, fluency, accuracy, lexical complexity, syntactic complexity
 • Elham Yazdanmehr *, Ramin Akbari, Gholamreza Kiany Pages 323-342

  In an attempt to shed light on how expert teachers of English language are distinguished from non-experts, the present research explored how pedagogical content knowledge, as a characteristic of experts relates to four other dimensions of expertise in ELT. These include teacher’s experience, cognitive skills, professional development and learner-centered teaching. To this aim, a questionnaire was developed based on the related literature, comprising 109 items, 41 of which enquired about pedagogical content knowledge and the rest about the other dimensions of expertise in ELT. The reliability and validity of the test were confirmed. The SEM analysis results showed that pedagogical content knowledge was positively and significantly correlated with teacher’s experience, cognitive skills and learner-centered teaching. It also showed to have a statistically significant causal relationship with professional development. The findings proved the significance of pedagogical content knowledge as a prominent feature of expertise in ELT, which requires attention to teacher’s lesson planning, class management, problem solving, learning assessment/feedback and task design in teacher education programs or teacher evaluation program especially for the sake of teacher professional development.

  Keywords: pedagogical content knowledge, expertise, Teacher expertise, ELT