فهرست مطالب

 • پیاپی 53 (خرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شاهین مظاهری جبلی، نازنین داورفرا صفحات 7-23

  شورای امنیت بعنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد که برطبق ماده 24 منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل را بعنوان هدف اصلی سازمان ملل مندرج در بند یکم ماده یک منشور برعهده دارد، در بستر روش‌های تحریمی خود طیف وسیعی از تصمیمات را به کمیته‌های تحریمی که بطور ویژه ایجاد شده‌اند، محول می‌کند. این کمیته‌ها که از همان 15 عضو اصلی شورا تشکیل شده‌اند، اغلب در مورد مسایل حیاتی و مهم متعددی که مرتبط با نقض صلح و امنیت بین‌الملل می‌باشد تصمیم‌گیری می‌کنند. در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه‌های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش‌ها عمدتا از سوی دولت‌هایی شکل گرفته است که تحت تاثیر تصمیمات شورای امنیت بوده‌اند. باتوجه به آنکه دولت‌ها نمایندگان اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت می‌باشند، چگونگی نظارت بر قطعنامه‌های شورای امنیت، به خصوص ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بعنوان سوالی اصلی پژوهش حاضر می‌باشد که بعنوان فرضیه اینگونه بنظر می‌رسد، مطابق ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت در اعمال صلاحیت و وظایف خود دارای محدودیت‌هایی می‌باشد که از طریق ارایه گزارش سالانه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعمال می‌گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد که کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت، همواره گزینه‌های مشخصی را در جهت ایجاد نوعی تعهد ضمنی معتبر برای منافع بلند مدت اعضاء شورای امنیت ارایه می‌کند.

  کلیدواژگان: شورای امنیت، نظارت بر تحریم، تحریم هوشمند، سازمان ملل متحد، جامعه بین الملل
 • احمد جهانی نسب *، جعفر فرهادی نسب صفحات 25-41

  یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های اصلی نظام‌های دموکراتیک که تجلی‌گر حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت کشورشان توسط خود مردم می‌باشد، برگزاری انتخابات و مراجعه به آراء عمومی در اشکال مختلف است. این مقاله کوششی است برای تبیین نقش انتخابات- بعنوان تحول سیاسی- بر حاکمیت مردم که در پنج محور؛ وقوع، منشاء، وسعت، روش اجرا و غایت مورد مداقه قرار می‌گیرد. از این‌رو، مقاله حاضر در تلاش برای پاسخ به این سوال اصلی است که نقش فرآیند انتخابات را بر حاکمیت مردم با نگاهی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه می‌توان ارزیابی و تحلیل کرده و مولفه‌های آن را مشخص ساخت؟ بر این اساس، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع‌آوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای، به تبیین و تحلیل موضوع پرداخته شده است. در نهایت چنین نتیجه‌گیری شد: انتخابات به مثابه یک تحول سیاسی، مکانیسم اصلی چرخش قدرت و مشارکت دادن افراد جامعه در تصمیم‌گیری‌های کشورشان چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم است که به شیوه مسالمت‌آمیز، از پایین و درون جامعه، منجر به دگرگونی در سطوح خرد شده و روش اجرای آن هم به شکل کوتاه مدت و ادواری است. در واقع هدف از فرآیند انتخابات، علی‌الاغلب گذار از نظام‌های غیردموکراتیک و استقرار نهادهای دموکراتیک و گسترش آن است. ضمن اینکه حاکمیت مردم در فرآیند انتخابات، مترادف با مشارکت سیاسی آنها بوده که پیش‌شرط آن، «جامعه‌پذیری سیاسی» است.

  کلیدواژگان: حاکمیت مردم، جامعه پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی
 • ترجمه: آرزو روانستان صفحات 43-73

  سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند امر دموکراتیزه ‌شدن را ترویج کنند، اما دقیقا چگونه می‌توانند به این هدف دست‌ پیدا کنند؟ استدلال ما این است که به ‌منظور ارزیابی تاثیر سازمان‌های بین‌المللی بر دموکراتیزه ‌شدن، باید بتوانیم بین اجتناب از بازگشت‌ حکومت‌های خودکامه و ترویج تثبیت دموکراسی تمایز قایل باشیم. در حالیکه سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند مستقیما جلوی بازگشت‌ حکومت‌های خودکامه را در دموکراسی‌های تثبیت ‌نشده بگیرند، آنها می‌توانند از طریق ایجاد ظرفیت این احتمال را افزایش دهند که دموکراسی انتقالی تثبیت ‌شود. تحلیلی تجربی از گذار حکومت‌های دموکراتیک از سال 1965 تا 2001 میلادی در حقیقت این فرضیه را تایید می‌کند که سازمان‌های بین‌المللی تثبیت دموکراسی را بدون جلوگیری از بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا در دموکراسی‌های تثبیت ‌نشده ترویج می‌کنند. در ضمن متوجه شده‌ایم که سازمان‌های بین‌المللی مهم ترین عامل برای تثبیت دموکراسی‌های انتقالی در شرایط سخت هستند که توسط سابقه‌ تاریخی حکومت‌های دیکتاتوری نظامی ایجاد شده‌اند.

  کلیدواژگان: سازمان های بین المللی، دموکراتیزه شدن، دموکراسی انتقالی، حکومت اقتدارگرا، دموکراسی تثبیت شده
 • سید عارف ابوالفضلی صفحات 75-92

  روابط چین با قاره آفریقا در طول دو دهه اخیر رو به رشد بوده است. امروز این کشور روابط اقتصادی گسترده‌ای با قاره آفریقا در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، کمک‌های مالی و وام دارد. این روابط گسترده اقتصادی آثار قابل توجهی در حوزه تعاملات سیاسی و امنیتی این کشور با کشورهای این قاره داشته است از این‌رو تعاملات سیاسی و امنیتی دوجانبه و چندجانبه چین با قاره آفریقا در سال‌های اخیر افزایش یافته است و چین به یک کنشگر موثر جهانی در صلح و ثبات این قاره تبدیل شده است. قاره آفریقا با داشتن زمینه‌های مختلف اقتصادی و جغرافیایی به محلی برای رقابت قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و چین تبدیل شده است. این بازیگران تلاش می‌کنند تا با نفوذ سیاسی و اقتصادی در این قاره با هدف حفظ و گسترش منافع خود در این قاره به رقابت ژیوپلیتیک با سایر قدرت‌های جهانی بپردازند. باتوجه به این مسیله چین تلاش می‌کند ابتکار یک کمربند – یک جاده، که صدها میلیارد دلار برای آن پیش‌بینی کرده است، را به قاره آفریقا گسترش دهد تا ضمن کسب منافع اقتصادی، زمینه‌ را برای ارتقاء جایگاه سیاسی و نظامی و در نتیجه ارتقاء جایگاه ژیوپلیتیک خود را در این قاره فراهم آورد.

  کلیدواژگان: چین، آفریقا، ژئوپلیتیک، یک کمربند -یک جاده
 • علیرضا سایبانی، نگین برخورداری احمدی* صفحات 93-113

  در حال حاضر تروریسم در فضای مجازی به یکی از چالش‌های عمده نظام‌های حقوقی به خصوص نظام‌ کیفری تبدیل شده است. تروریسم سایبری، با وجود نوظهور بودن خطرناک‌تر از تروریسم سنتی و کلاسیک است و تهدیدات آن برای امنیت ملی دولت‌ها به خطری بالقوه تبدیل شده است، این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به دنبال شفاف‌سازی هرچه بیشتر تاثیر فضای مجازی بر تروریسم و تبیین ویژگی‌های سایبر تروریسم بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که باتوجه به قابلیت فضای سایبر، انجام جرایم تروریستی و تحقق اهداف حامیان تروریسم از حالت فیزیکی خارج گشته و جنبه سایبری به خود گرفته است که آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و مخفیانه‌تر است و مهمترین بهره‌گیری تروریست‌ها از شبکه جهانی ارتباطات، بین‌المللی کردن فعالیت‌های‌شان است. در این میان آنچه در وهله اول ضروری به نظر می‌رسد، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزه دیدگان آن است.

  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، فضای مجازی، تروریسم
 • بهمن بهری خیاوی*، علیرضا پاک نژاد صفحات 115-128

  توسعه حقوق بین‌الملل و تنوع و تخصص مراجع مختلف قضایی و شبه‌قضایی، باعث افزایش مشارکت بازیگرانی غیر از دولت‌ها همچون سازمان‌های غیردولتی، در فرایند دادرسی برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی شده است. بر این اساس نهاد دوست دادگاه، بنا به درخواست دادگاه یا درخواست خود، از طریق ارایه لایحه دوست دادگاه، بدون اینکه مشارکت مستقیم در قضیه داشته باشد نقطه نظرات و اطلاعاتی را درخصوص قضیه مطروحه در دادگاه بصورت کتبی یا شفاهی، به دادگاه ابراز می‌دارد. برخورد مراجع قضایی و شبه‌قضایی با نحوه مشارکت این نهاد، متفاوت است و مراجعی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری دیدگاه سخت‌گیرانه‌ای به مداخله دوستان دادگاه دارد و در مقابل مراجعی همچون دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، دیدگاه مثبت‌تری به این نوع مداخله دارند. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، رویه‌ای منعطف‌تر را نسبت به دیوان بین‌المللی دادگستری، اتخاذ کرده است. این رویکرد منعطف و مثبت را می‌توان در مراجع کیفری همچون دیوان بین‌المللی کیفری نیز مشاهده کرد. در این مقاله بر آن بودیم که ضمن آشنایی با مفهوم نهاد دوست دادگاه، نحوه مشارکت آنها را در دو مرجع قضایی، دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و دیوان کیفری بین‌المللی بررسی و تحلیل نماییم.

  کلیدواژگان: دوست دادگاه، سازمان های غیردولتی، مشارکت ثالث، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی کیفری
 • روح الله سوری صفحات 129-146

  جهان شمول بودن حقوق بشر امروزه بیش از هر چیز بر بنیان نهاده شدن این حقوق بر حق طبیعی انسان‌ها و برخوردار بودن همه انسان‌ها از آن فارغ از وابستگی‌های مذهبی، نژادی و ملی، تنها و تنها به دلیل مشترک بودنشان در انسانیت استوار می‌باشد. اما آیا انسان به حکم انسان بودنش واجد حقوقی طبیعی می‌باشد؟ و آیا حقوق طبیعی و برخوردار بودن انسان‌ها از حقوق بشر به حکم انسان بودن آنها و برابری آنها در مفهومی به نام انسانیت می‌تواند تکیه‌گاه محکمی برای جهان شمول بودن این حقوق فراهم آورد؟ این مقاله حقوق طبیعی و حقوق بشر را نه واقعیت‌هایی عینی و قابل کشف برای بشر،که واقعیت‌هایی بین‌الاذهانی و توافقی برآمده از درک و تفاهم مشترک بشری می‌داند درست شبیه درک و تفاهمی که در حال حاضر راجع به قبح دروغ گفتن در میان افراد بشر وجود دارد و بر آن است که بنیان نهادن حقوق بشر بر حقوق طبیعی و قانون طبیعی بدون در نظر گرفتن جنبه بین‌الاذهانی و تفاهمی آن قادر نخواهد بود که توجیه قانع کننده‌ای از حقوق بشر به ویژه موضوع جهانشمولی آن ارایه دهد. نوع مطالعه در این پژوهش توصیفی و تحلیلی می‌باشد که سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی با بررسی شناخت انسان از حقوق بشر و ارایه برداشتی دیگر از مفاهیمی چون حقوق طبیعی و طبیعت انسانی، مفهوم جدیدی از حقوق بشر و مبانی آن که قادر به توضیح بهتر مقوله حقوق بشر و جهانشمولی آن باشد ارایه نماید.

  کلیدواژگان: حقوق بشر، قانون طبیعی، شناخت انسانی، واقعیت بین الاذهانی
|
 • Shahin M. Jabali, Nazanin Davarfara Pages 7-23

  The UN Security Council, as the main body of the United Nations - which, in accordance with Article 24 of the UN Charter, is responsible for maintaining international peace and security as the United Nations' main objective under Section I of the Article 1 of the Charter - has delegate a wide range of decisions to specially created sanctions committees in the context of their own sanctions methods. These committees, made up of the same 15 main members of the council, often decide on a number of vital issues related to violation of international peace and security. In the history of the United Nations, the legitimacy of Security Council resolutions has been challenged on several occasions. These challenges have been largely raised by governments that have been affected by Security Council decisions. Given that governments are representatives for the enforcement of Security Council resolutions, how to monitor Security Council resolutions, especially under Chapter VII of the UN Charter, is the main question of the present study, and as a hypothesis it seems that according to Article 24 of the Charter of the United Nations, the Security Council has limitations on the exercise of its powers and duties, which are enforced by submitting an annual report to the UN General Assembly. The findings show that the Security Council's Sanctions Monitoring Committee always offers specific options for making a kind of valid and tacit commitment to the long-term interests of Security Council members.

  Keywords: Security Council, Sanctions Monitoring, Smart Sanctions, United Nations, International Community
 • Ahmad J. Nasab, Jafar F. Nasab* Pages 25-41

  One of the main components and characteristics of democratic systems, which is the manifestation of the sovereignty of the people and the right of the people to determine the fate of their country, is to hold elections and refer to public votes in various forms. This article is an attempt to explain the role of elections - as a political transformation - in the sovereignty of the people, which is examined in five areas: occurrence, origin, scope, method of implementation and limit. Therefore, the present article seeks to answer the main question of how the role of the electoral process in the sovereignty of the people can be assessed and analyzed by looking at the elections to the Islamic Consultative Assembly of Iran and how its components can be identified. Accordingly, using the descriptive-analytical method and using library method for data collection, the subject has been explained and analyzed. Finally, it was concluded that: elections, as a political transformation, are the main mechanism for the rotation of power and the participation of the people of the society in the decisions of their country - both directly and indirectly. In a peaceful way and from the bottom and within the society, this mechanism leads to changes in the micro-levels, and its implementation method is short-term and periodic. In fact, the purpose of the electoral process is, for the most part, transition from non-democratic systems and to establish and expand democratic institutions. At the same time, the people's sovereignty in the electoral process has been equivalent to their political participation, the precondition of which is "political socialization."

  Keywords: People's Sovereignty, Political Sociability, Political Participation, Elections of the Islamic Consultative Assembly of Iran
 • Translator: Arezou Ravanestan Pages 43-73

  International organizations can promote democratization, but how exactly can they achieve this goal? We argue that in order to assess the impact of international organizations on democratization, we must be able to distinguish between avoiding the return of authoritarian regimes and promoting the establishment of democracy. While international organizations cannot directly prevent the return of authoritarian regimes to unsustainable democracies, through capacity building they can increase the likelihood that transitional democracy will be established. An empirical analysis of the transition of democratic governments from 1965 to 2001, in fact, confirms the hypothesis that international organizations promote the establishment of democracy without preventing the return of authoritarian regimes to unestablished democracies. We have also noticed that international organizations are the most important factor in the establishment of transitional democracies in the difficult circumstances created by the historical background of military dictatorial regimes.

  Keywords: International Organizations Democratization, Transitional Democracy, Authoritarian Government, Established Democracy
 • S. Aref Abolfazli Pages 75-92

  China’s relationship with Africa has has been growing over the last two decades. Today this country has extensive economic relationships with Africa in areas such as trade, investments, financial helps and loans. These relationships had significant effects on areas of its political and security engagments with conteries of Africa. Thus it’s political and security engagments in Africa has been increased in recent years bilateraly and multilateraly that truned china into an effective global actor in the peace and stability of this continent. Containig economical and georafical cotexts turned the continent of Africa to a place of competition for global powers including US, Rusia, EU and China. These actors attempt to rival geopolitically with other global actors thorugh political and economical influence with the aim of expanding their intrests in Africa. Considering this, China is trying to provide a cotext to evaluate its poitical and military position in the continent alongside eaning economical intrests and in sum to evalutate its geopolitical position in the continent with the expantion of Belt-Road Inititive, which is estimated at hundreds of billions of dollars, to Africa.

  Keywords: China_Africa_Geopolitics_Initiative_A belt - A road
 • Negin B. Ahmadi*, Alireza Sayibani Pages 93-113

  Currently, terrorism in cyberspace has become one of the major challenges for the legal systems, especially the penal system. Cyber terrorism, despite being emerging, is more dangerous than traditional and classical terrorism, and its threats to the national security of states have become a potential threat. Using the analytical-descriptive method, this paper seeks to further clarify the impact of cyberspace on terrorism and to explain the characteristics of cyber terrorism. The results of the research show that due to the capabilities and possibilities of cyberspace, terrorist crimes and the realization of the goals of the supporters of terrorism have gone out of physical form and have taken on a cyber character, which is easier, less expensive and more secretive. The most important benefit of terrorists from the World Wide Web is to internationalize their activities. Meanwhile, what seems necessary in the first place is to prevent cyber terrorism in order to protect its victims.

  Keywords: Crime Prevention, Cyberspace, Terrorism
 • Bahman B. Khiavi*, Alireza Paknejad Pages 115-128

  The development of international law and the diversity and expertise of various judicial and quasi-judicial institutions has increased the participation of non-state actors, such as NGOs, in the process of settling international disputes. Accordingly, the Amicus Curiae institution, based on the request of the court or at the request of itself, by submitting a bill of the friend of the court without directly contributing to the case, expresses its opinions and information on the case in writing in court or verbally. The attitude of the judicial and quasi-judicial authorities varies about how this institution participates and authorities, such as the International Court of Justice, have a strict view of the involvement of court's friends and versus, authorities like European Court of Human Rights and International Court of Justice have a more positive view into this type of intervention. In this article, going to examine and analyze the concept of Amicus Curiae as well as the way of participating in two courts, The International Tribunal for the Law of the Sea and the International Criminal Court.

  Keywords: Amicus Curiae, Non-State Institutions, Third Party Participating, The International Tribunal for the Law of the Sea, International Criminal Court
 • Ruhollah Suri Pages 129-146

  The universality of human rights today is based above all on the establishment of these rights on the natural right of human beings to benefit all human beings, regardless of their religious, racial, or national affiliations, solely because of their commonality in humanity. But does the human being have natural rights as a result of its humanity? And can natural rights and the enjoyment of human rights as a result of the humanity of human beings and their equality in a concept called humanity provide a strong basis for the universality of these rights? This article considers natural rights and human rights not as objective and discoverable facts for human beings, but as inter-subjective and agreed realities arising from common human understanding - just like the current understanding of the ugliness of lying among human beings - and it is argued that the establishment of human rights based on natural rights and natural law without paying attention to its inter-subjective and understanding aspects, will not be able to provide a convincing justification for human rights, especially for its universality. The type of study in this research is descriptive and analytical. By using library and Internet resources and by examining human cognition of human rights and presenting another perception of concepts such as natural rights and human nature, attempts have been made in this article to provide a new concept of human rights and its fundamentals that can better explain human rights and its universality.

  Keywords: _ Human Rights, Natural Law, Human Cognition, Intersubjective Reality