فهرست مطالب

آینه پژوهش - سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 181، فروردین و اردیبهشت 1399)
 • سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 181، فروردین و اردیبهشت 1399)
 • 296 صفحه، بهای روی جلد: 160,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/04/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سرمقاله
  صفحات 5-12
 • مقاله
 • نسخه خوانی
  رسول جعفریان صفحات 13-53
 • زبان شاهنامه و «برسری خوانی»
  جویا جهانبخش صفحات 55-80
 • هویت واقعی عطارتونی
  سید محمدحسین حکیم صفحات 81-134
 • کتابسازی سه چندان
  جویا جهانبخش صفحات 137-174
 • نقد و بررسی کتاب
 • نسخه شناسی مصاحف قرآنی
  مرتضی کریمی نیا صفحات 175-204
 • معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده رساله ذکریه
  سلمان ساکت، ملحیه گزی مراشک صفحات 205-224
 • پابرگ
  جواد بشری صفحات 225-254
 • فرمانروایان «مصرح برجسته»
  سعید پورعظیمی صفحات 255-278
 • سهام و دیار و ابن هنبال: خلق شخصیت های خیالی در برگردانی از جستاری کلامی
  حمید عطائی نظری صفحات 279-296