فهرست مطالب

شطرنج - پیاپی 351 (خرداد 1399)
 • پیاپی 351 (خرداد 1399)
 • 44 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سرمقاله
  سید محمدکاظم مرتضوی یزدی صفحه 4
 • لیندورزابی: دانیل دوبف بالاتر از همه
  صفحه 5
 • برگی از تاریخ : میرسلطان خان
  صفحه 22
 • چه قدر شطرنج می دانید؟
  دانیل کینگ ترجمه: سیدکاظم مرتضوی صفحه 24
 • شطرنج در گذر زمان: قهرمانی مطلق آناند در ملودی آمبر
  صفحه 32
 • پای صحبت استاد بزرگ شهریار محمد یاروف : من مهره های شطرنج را از آدم ها بهتر می شناسم
  صفحه 38
 • نگاهی گذرا بر کتاب
  صفحه 39
 • بهترین حرکت را بیابید
  صفحه 40
 • پاسخنامه بهترین حرکت را بیابید
  صفحه 42
 • گزارش های کوتاه از شطرنج ایران و جهان
  صفحه 43