فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ریحانه سادات مهدی زاده*، ساره حق خواه صفحات 9-22

  از مهم ترین وظایف معلمان در فرایند آموزش، برقراری روابط صحیح و سالم با دانش آموزان است. دانش آموز باید از طریق مدرسه و به وسیله معلم، اجتماعی شدن را بیاموزد و با کسب مهارت های اجتماعی مورد نیاز جامعه، هم موجب موفقیت و پیشرفت خود و هم باعث اعتلای جامعه گردد. مقاله حاضر سعی دارد با عنایت به فرایند کنش پژوهی صورت گرفته، اصولی را در مدیریت برقراری ارتباط با دانش آموز در کلاس ریاضی ارایه نماید. در راستای این هدف با مطالعه ی کتاب ها و مقالات مختلف و مداقه و تامل ویژه بر تعاملات پژوهشگر در محیط مدرسه، سعی شد نقاط ضعف یا گسل های تهدیدگر ارتباطی شناسایی و طی شش جلسه ی تدریس به نقاط قوت یا فرصت تبدیل نماییم. از نتایج مهم حاصله، لزوم دقت در رفتار خود بصورت عام و خاص است. این مهم از آن جهت است که ارتباط صرفا جنبه ی کلامی ندارد و تمامی افعال، ایماها، اشاره ها و... همگی در بردارنده پیام و حاوی نشانه اند. احترام به شخصیت همه در هر جایگاه اجتماعی شالوده ی حفظ کرامت انسانی طرفین و برقراری تعامل سازنده می باشد. به طور کلی در راستای ارتباط موثر هشت راهکار عملی به عنوان فرضیه در بوته ی آزمایش قرار گرفت که صحت سنجی شد و فرضیه های سره از ناسره بازشناسی گردیدند.

  کلیدواژگان: ارتباط بین فردی، معلم، دانش آموز، ریاضی، تدریس
 • فرناز تاجیک*، زهرا زارع صفحات 23-32

  آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد آموزشی و تربیتی، و اثر بخش ترین نهاد که با سرمایه های هر کشوری یعنی نیروی انسانی آن کشور سر و کار دارد، نقش به سزایی در تربیت توانایی های نیروی انسانی دارد. از گذشته تا به حال شیوه های گوناگونی برای اثر بخش کردن نظام آموزش و پرورش در هر کشور اتخاذ شده است که هر کدام از این روش ها بار ها توسط معلمانی که از آنها استفاده می کنند مورد آزمون و خطا قرار گرفته اند. در جدید ترین دسته بندی ها روش های تدریس به دو گروه عمده ی روش های نوین و سنتی تقسیم بندی شده اند. روش هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند، زیر مجموعه ی روش های نوین قرار دارند. از جمله این روش ها می توان استفاده از پوستر، استفاده از سیستم چراغ راهنما، تصویر سازی، مشارکت در آزمون سازی و... را نام برد. هر کدام از این روش ها با توجه به شرایط کلاس، و فراهم بودن امکانات لازم، می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: یادگیری، آموزش علوم تجربی، الگو های نوین تدریس
 • سمیرا بهرامی*، مهدیه تاجیک قشقایی صفحات 33-39
  از آنجا که مبحث حرکت در دبیرستان از جمله مباحث چالش برانگیز است ما بر آن شدیم تا به بررسی علل این ضعف بپردازیم. به همین منظور با ارزیابی برگه های امتحانی ترم اول درس فیزیک پایه دوم دو دبیرستان در شهرستان ورامین پی بردیم که یکی از مشکلات دانش آموزان چگونگی استفاده از قانون دوم نیوتون است. برای ریشه یابی مشکل پرسشنامه ای طراحی کردیم. نتایج حاصل از تحلیل پاسخنامه ها اطلاعاتی را در اختیار ما قرار داد که به نظر می رسد برای تدریس این مبحث مفید است.
  کلیدواژگان: حرکت، سینماتیک، دینامیک، قوانین نیوتن
 • منصوره موسی پور* صفحات 41-55

  کتاب های درسی، در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان نقش مهمی ایفا می کنند. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل هویت ملی در کتاب ریاضی (1) پایه دهم متوسطه (رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی) است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی و کیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل چک لیست در تحلیل محتوا است و واحد تحلیل، مضمون می باشد. ابعاد هویت ملی در این پژوهش عبارتند از: نماد، ارزش، میراث فرهنگی، مشاهیر و شخصیت ها، وقایع و رخدادها. جامعه آماری کتاب ریاضی (1) پایه دهم متوسطه (رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی) سال 1396-1395 است. نتایج تحلیل کیفی نشان دهنده تاکید بر ارزش های ملی به ویژه ارزشهای اخلاقی و مذهبی، توجه به اماکن و بناها در بعد میراث فرهنگی و استفاده کم از احادیث و آیات و نظم و نثر ادبی و کم توجهی به ارزش های اقتصادی و مشاهیر معاصر به ویژه، ریاضیدانان معاصر و کتاب های آنها است. بنا به نتایج تحلیل کمی در این کتاب 132 مورد به مفهوم هویت ملی اشاره شده است که در بین ابعاد هویت ملی، بعد ارزش های ملی با 55 مورد و %31/42 از بیشترین میزان فراوانی و بعد وقایع و رخدادها با 1 مورد و % 76/0 از کمترین میزان فراوانی برخوردارند.

  کلیدواژگان: هویت ملی، کتاب ریاضی (1) پایه دهم متوسطه، تحلیل محتوا
 • سمیرا بهرامی*، منوچهر پرنو صفحات 57-68

  توسعه فناوری ها و گسترش صنایع از یک سو ، رشد فزاینده جمعیت در سرتاسر دنیا از سوی دیگر، باعث شده بسیاری از معادلات و روابط دنیای امروز بر مبنای دادو ستد انرژی و تکنولوژی های مربوطه استوارباشد. در این بین نیاز کشورهای در حال توسعه همچون ایران به منابع انرژی برای رشد و پیشرفت در همه زمینه ها از اهمیت زیادی برخوردار است.بنابراین به نظر می رسد آشنایی با منابع انرژی، کمبودها و محدویت ها در قالب برنامه درسی می تواند به پرورش شهروندی مسیول و آگاه در آینده کمک کند. از طرفی با توجه به تغییراتی که در سال های اخیر در رویکرد کتب علوم تجربی رخ داده و بیشترین تاکید این کتاب ها بر آموزش از طریق فرایند علمی است، در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحلیل محتوا کمی، میزان توجه محتوای کتب به آموزش مبحث انرژی از طریق فرایند علمی مورد بررسی قرار گیرد. برای جمع آوری اطلاعات، ابتدا صفحاتی از کتاب که به مبحث مورد نظر پرداخته اند، جدا شده و سپس جملات مربوط با توجه به مهارت به کار برده شده طبقه بندی شده اند . جدول مربوط به شمارش جملات در نرم افزار اکسل وارد شده و نمودارهای مربوط رسم گردیدند.

  کلیدواژگان: انرژی، مهارت های فرایند علمی، کتب علوم تجربی دوره ابتدایی
 • ناصر محمدی پور* صفحات 69-77

  در این کار با در نظر گرفتن گرانش اصلاح یافته ی f (T) به عنوان یکی از نامزدهای گرانشی انرژی تاریک که در آن T مقدار عددی پیچش می باشد، رفتارهای دینامیکی این مدل ها را بررسی کرده و شرایط بقای کیهانی را برای آن ها بدست آورده ایم. ما نشان می دهیم که دو مسیر کیهانی با دوام در فضای فاز برای این دسته از مدل های انرژی تاریک وجود دارد: 1) عالم از یک نقطه ی ناپایدار تابشی شروع و با عبور از یک نقطه ی زینی ماده وارد دوره ی شتاب دار دوسیته می شود. 2) عالم از یک نقطه ی زینی تابشی وارد یک دور ه ی پایدار مادی شده و نمی تواند وارد دوره ی کنونی با غالبیت انرژی تاریک گردد.

  کلیدواژگان: شرایط بقای کیهانی انرژی تاریک اصلاح گرانش گرانش f(T) _
|
 • Reyhane Sadat Mahdizadeh *, Sareh Haghkhah Pages 9-22

  Of the most important duties of teachers in the educational process, establish healthy relationships with students. The student must go through the school and the teachers, socialization, learning and social skills needed by the community, both the success and progress and the advancement of society. The present paper attempts have been made with regard to the process of action research, management principles in communicating with students in math class offer. The important results obtained, the required precision in their behavior is general and specific. This is important since it is not verbal communication aspects and all actions, gestures, pointing, etc. are all contained messages and signs. Respect for all characters in any social position of the parties and the establishment of constructive engagement is the foundation of human dignity. Overall, eight practical approach to effective communication as hypothesis was tested in the crucible of the validation and recognition of good and evil were pure hypothesis.

  Keywords: Interpersonal communication, Teacher, Student, Math, teaching
 • Farnaz Tajik *, Zahra Zare Pages 23-32

  by a total sight we can find out the new education system needs.these needs are going to be more operational as educations and learning these days. to achieve these goals which make students understand better we have to use action base new methods instead of those passive education methods. in this article we have suggested some of these skills and basic techniques, specially in science. for example we can name techniques like: using poster, traffic light system, visualization, peer set question,... that i'll explain them widely. We need some backgrounds to do these methods as good as possible; work in a group, be good at writing, have consideration and concentration. Teachers have to help their students to achieve these backgrounds from basic levels; for being more operational. we can not separate these methods completely, and it's better to use them together. so we can improve the students skills in different dimensions.

  Keywords: _ learning, Science education, new methods of teaching
 • Dr. Samira Bahrami *, Mahdieh Tajik Ghashghaei Pages 33-39
  The dynamic topic in high school physics books is a challenging topic we decided to investigate the cause of this weakness. For this reason we checked physical exam sheets in second-high school for the first semester in two high schools in Varamin city. We found that one of the problems is how to use Newton’s second low. We designed a questionnaire for this problem. We give the useful results from the analysis of the answer sheets. These results can be helpful for the teaching dynamic topics. The dynamic topic in high school physics books is a challenging topic we decided to investigate the cause of this weakness. For this reason we checked physical exam sheets in second-high school for the first semester in two high schools in Varamin city. We found that one of the problems is how to use Newton’s second low. We designed a questionnaire for this problem.
  Keywords: Motion, kinematics, dynamics, Newton&#039, s laws
 • Mansooreh Moosapoor * Pages 41-55

  Textbooks play an important role in shaping the national identity of students. The purpose of this research is to examine and analyze the national identity in the mathematical book (1) of the 10th grade of the secondary school. The method of research is quantitative and qualitative content analysis. The information gathering tool includes a checklist in content analysis, and the analytical unit is themed. The dimensions of national identity in this research are the symbol, value, cultural heritage, celebrities and characters, events and happenings. The statistical population of the mathematical library (1) is the 10th grade of the secondary school (mathematics and physics and experimental sciences) in 1396-1395. The results of the qualitative analysis show the emphasis on national values, attention to places and buildings in the cultural heritage, and the low use of hadiths, verses, literary order, and the lack of attention to economic values and contemporary celebrities. According to the results of the quantitative analysis, 132 references to the concept of national identity are mentioned in this book. Among the dimensions of national identity, the dimension of national values with 42.31% of the highest frequency of events and happenings with 0/76% have the lowest frequency.

  Keywords: National identity, Mathematical Book (1) of 10th grade, Content analysis
 • Samira Bahrami *, Manowchehr Parno Pages 57-68

  The development of technology and the expansion of industries, on the one hand, and the growing population around the world, on the other, have made many of today's equations and relationships based on energy trading and related technologies. The need of developing countries such as Iran for energy resources is very important for growth and development in all fields. Therefore, it seems that familiarity with energy resources, deficiencies and limitations in the form of curriculum can be helpful in cultivating responsible and informed citizens in the future. On the other hand, according to the changes that have taken place in recent years in the approach of experimental science books, the greatest emphasis of these books is on teaching through the scientific process. In this article, we have tried to use the quantitative content analysis method to examine the level of book content allocated to teaching the topic of energy through the scientific process. To gather information, first the pages of the book that deal with the topic are separated, and then the sentences are classified according to the skill used. The table for counting sentences was entered in excel software and the corresponding graphs were drawn.

  Keywords: Energy, Scientific Process Skills, Elementary Experimental Science Books
 • Naser Mohammadi Pour * Pages 69-77

  In this work we consider f(T) modified teleparallel gravity where T is the torsion scalar. This has been proposed as the natural gravitational alternative for dark energy. We perform a detailed dynamical analysis of these models and find conditions for the cosmological viability of f(T) dark energy models as geometrical constraints on the derivatives of these models. We show that in the phase space exists two cosmologically viable trajectory which (i) The universe would start from an unstable radiation point, then pass a saddle standard matter point which is followed by accelerated expansion de sitter point. (ii) The universe starts from a saddle radiation epoch, then falls onto the stable matter era and the system can not evolve to the dark energy dominated epoch. Finally, for a number of f(T) dark energy models were proposed in the more literature, the viability conditions are investigated. So, this gravity is the good candidate for dark energy.

  Keywords: cosmological viability conditions dark energy modified gravity f(T) gravity, &quot