فهرست مطالب

عروسک سخنگو - پیاپی 320 (اردیبهشت و خرداد 1399)
 • پیاپی 320 (اردیبهشت و خرداد 1399)
 • بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/04/16
 • تعداد عناوین: 42
|
 • کلمک
 • حاکمیت فرهنگ ترس به جای فرهنگ اعتماد
  فیلیپ پولمن ترجمه: رویا زنده بودی صفحه 4
 • داستان واره های زمینی من و آسمان: بیا بغلم، بغلت می کنم (آسمان شاهین 3/5 ساله و گلناز روح الامین)
  صفحه 10
 • گفت و گو
 • دهه ی دختران مبارز
  ملاله یوسف زی ترجمه: رویا زنده بودی صفحه 14
 • داستان های مدرسه سونای: آموزش شترق (سونای عابدین پور 8 ساله)
  صفحه 20
 • زنگ انشاء
 • عقل و معاش
  امید حسینی صفحه 23
 • با یک کتاب از لیلا: هیولا کسی نیست جز خودم
  لیلا ناظمی صفحه 24
 • داستان
 • خفاش بارانی پوش
  علی رضا مهدوی هزاوه صفحه 26
 • کار کردیم و کار کردیم (آسمان شاهین 3/5 ساله ، کلاق و سپون (آرتمیس منتظری 7 ساله)
  صفحه 30
 • تاریخ کوچک فردی: جانشین همه نداشته ها
  جواد ماهر صفحه 36
 • زنگ انشا: لطیف جهانگرد (محمدرضا لطیف 15 ساله) / پول باز (علی قاسمی 15 ساله)
  صفحه 41
 • کودکان فعال حوزه ی حقوق بشر: من ، زندگی و مبارزه / ماریا آولارنوس 17 ساله
  ترجمه: سپیده واعظ صفحه 42
 • شعر: به تبر می خندید (آبتین کاشانه 11 ساله)
  صفحه 50
 • با یک کتاب از پرستو: عدالت شلواری
  پرستو جمشیدی صفحه 52
 • ناقدک تصویری: سوپرانگشت و سرقت از بانک (رهام سالکی 9 ساله)
  صفحه 54
 • گفت و گو
 • کسی باید بیدارش کند (بارت مویارت) / ترجمه ی (پرونده یک نویسنده) مریم موسوی
  صفحه 60
 • ویژه تر از یادداشت/ حقشه (مهدی سلیمی 17 ساله)
  صفحه 64
 • ناقدک: عین تمساح (نگار حامدی 10 ساله)
  صفحه 67
 • جاکولری های دخترک کفش صورتی (پارمیدا احمدی 17 ساله)
  صفحه 68
 • کلاس: چه کاری از دست ما بر می آید؟
  مایکل مورپرگو ترجمه: اکرم حسن صفحه 72
 • یک داستان
 • شعر پسامدرن زیست محیطی: تا زانو در خون
  مایک مورپرگو ترجمه: اکرم حسن صفحه 78
 • زنگ قصه: دکمه سوراخ کن
  محمدرضا علی پور صفحه 79
 • خاطارت داستانی یک کتاب دار روستایی: نکند کلپاسه ها دندان های مان را شمرده باشند
  مریم گریوانی صفحه 80
 • با یک کتاب از مریم: مثل خودت
  مریم قاسمپور صفحه 86
 • گزارشی از یک گفت و گو: ذهن های بدون مرز
  بارت مویارت صفحه 88
 • شعر
 • معلم پیانو
  بارت مویارت ترجمه: رویا زنده بودی صفحه 91
 • قدم زدن در هزارتوی بورخس/ من انرژی منفی ساطع می کنم
  زارا دهنبوی صفحه 92
 • نامه
 • من عضوی از خانواده ی تو هستم، عروسک جان
  نگار هنرپیشه صفحه 94
 • زنگ انشاء: یک طویله ی خوب (پویا غلام زاده 15 ساله)
  صفحه 99
 • یادداشت های پسازیرزمینی: تنها با کلمات
  مهدی آگاه صفحه 100
 • یادداشت داستانی: هفتاد و چهارسالگی او
  غزال دلشاد صفحه 102
 • ناقدک: جن
  نیکان کمال احمدی صفحه 105
 • چادر
  مایکل مورپرگو ترجمه: اکرم حسن صفحه 106
 • یادداشت
 • من از نگاه من (آرینا نوذری 12 ساله)
  صفحه 108
 • روایت های رنگارنگ: فقط کلاس بوکس می خوام
  نسرین الهی صفحه 112
 • زنگ انشاء: پاهای دراز و چلوکباب (حافظ علی خیری 15 ساله)
  صفحه 115
 • روزنگاری های یک ام اسی : ام اسی ، ام اسی ، نبود؟
  شهره کائدی صفحه 116
 • زنگ انشاء ماجراهای من و هدیه (هانیه نریمانی 8 ساله)
  صفحه 123
 • یک هو نویسی های یسنا: حالت انقطاع
  یسنا نظری پور صفحه 124
 • یادداشت های روزانه: آش و لاش
  بهجت شجاعی صفحه 126
 • با روشنفکران کوچک دانش آموز: فقدان ادبیات کودک در رسانه ها
  بارت موپارت صفحه 130
 • پاسخک ویژه پاسخک
  صفحه 144
 • فقط بچه ها نخوانند: کارگاه کتاب کودک
  زری نعیمی صفحه 164