فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 162، اردیبهشت 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/02/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نسرین حیدری خورمیزی، حمیدرضا کاووسی، سید محسن میراسمعیلی*، نرگس نیکونهاد لطف آبادی صفحات 2324-2333
  مقدمه

  در طی چند سال گذشته، درمان بیماری های عفونی و خود ایمنی تغییرات زیادی را تجربه کرده است. تا به امروز درمان سرطان براساس روش های بالینی و پاتولوژیکی انجام شده است، شایع ترین درمان سرطان محدود به شیمی درمانی، پرتو درمانی و عمل جراحی است، با این حال درمان هنوز در حد مطلوب نیست. چالش های رایج در درمان برخی بیماری ها به خصوص سرطان شامل، توزیع سیستماتیک و غیر اختصاصی عوامل دارویی، سمیت غیر قابل تحمل، غلظت ناکافی دارویی در محل عمل و مقاومت دارویی می باشد.کاربرد و توسعه فناوری نانو برای درمان سرطان در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این فناوری از طریق تشخیص زود هنگام و درمان سرطان رویکرد منحصر به فردی در برابر سرطان فراهم می کند. طراحی و توسعه سیستم های جدید تحویل دارو نه تنها موجب افزایش فعالیت دارو در بافت هدف می شود بلکه سمیت دارو را تا حد زیادی کاهش داده و آن را در محل عمل به طور کنترل شده رها می کند. وزیکول های نیوزومی متشکل از سورفکتانت های غیر یونی هستند که زیست تخریب پذیر، غیر سمی، پایدار و ارزان بوده و می توانند جهت دارو رسانی هدفمند مورد استفاده قرار گیرند. ثبات شیمیایی بیش تر، خلوص بالا، در دسترس بودن انواع مختلف سورفکتانت های غیر یونی، ذخیره سازی مناسب دارو و ارزان بودن از مهم ترین مزایای نیوزوم ها می باشد.

  کلیدواژگان: نیوزوم، دارورسانی، سرطان، فناوری نانو
 • عباسعلی پاپوش، اکبر آفرینش*، ابوالقاسم عاصی مذنب صفحات 2334-2350
  مقدمه

  پژوهش حاضر با عنوان نومفهوم سازی شاخص خواب و بیداری منبعث ازهرم ایجاد و حفظ سلامتی با رویکرد اسلامی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوا سعی شده است سخن ها، پیام ها و مطالب مرتبط با موضوع  اعم از آیات، احادیث و روایات و کلام بزرگان و غیره را با هدف جهت دهی الهی و اسلامی شاخص خواب و بیداری مورد بحث و بررسی قرار داد. به منظور ایجاد دریچه ای به روی محققان علاقه مندی که قصد دارند غنای ویژه ای به تحقیقات علمی خود با تمسک جویی به دریای بیکران علوم اسلامی و معرفتی دهند نکات و ضروریات مغفوله امر مزبور که از مهم ترین ارکان ایجاد و حفظ سلامتی آحاد مردم می باشد؛ پرداخته شده است. نتایج حاصله حاکی از این است که باوجود توجهات دقیق و ظریف و کاملی که آیات و روایات و توصیه های بزرگان اسلامی هم در زمینه اهمیت و ضرورت پرداختن به امر خواب و بیداری به منظور ایجاد وحفظ سلامتی و هم راه کارهای علمی و دقیقی که به این منظور تبین داشته اند، باز، بخش اعظمی از این مطالب نزد غالب افراد مغفول مانده و روز به روز ما شاهد بیماری های جدید و صعب العلاج و نزول سطح کیفی و کمی عمر انسان ها می باشیم علی ایحال نتایج این تحقیق حاکی از این است که یافته های جدید علمی آن طور که بایسته و شایسته است به مسایلی در مقوله خواب و بیداری مانند: اوقات ممنوعه خوابیدن، محل های ممنوعه خوابیدن، روش صحیح خوابیدن، ساعات حساس و ضروری بیداری و تاثیر پذیری های روحی و جسمانی انسان از ماورا طبیعت دراین زمان ها و نیز آداب قبل از خواب، به هنگام بیدار شدن از خواب و نحوه صحیح برخواستن از بستر به منظور به حداقل رساندن افزایش ناگهانی فشار خون و ارتباط این مهم با خلق و خوی افراد و نیز میزان مناسب خواب و مجاز یا غیر مجاز بودن خواب روز و غیره پرداخته نشده است که دراین تحقیق با تمسک به دریای بیکران علوم الهی و اسلامی پاسخ بسیاری از پرسش های مورد نیاز افراد داده شده است.

  کلیدواژگان: نومفهوم سازی، شاخص خواب، بیداری، هرم ایجاد و حفظ سلامتی، رویکرد اسلامی
 • محمدرضا رحمانی*، محمد الله توکلی صفحات 2351-2362
  مقدمه

  در حال حاضر، روش درمانی موثری برای سکته مغزی وجود ندارد. شواهد بالینی قوی برای فواید هیپوترمی در محافظت نورونی وجود دارد، از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر هیپوترمی خفیف به صورت غیرتهاجمی توسط JZL-184 بر عملکرد رفتاری در موش های مبتلا به سکته مغزی انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه تجربی بر روی 40 سر موش سوری نر در 5 گروه با وزن 30 - 25 گرم انجام شد. گروه ها به ترتیب: 1-گروه سالم 2- گروه کنترل 3 - گروه سکته مغزی + حلال DMSO 4- گروه سکته مغزی+ آسپرین با دوز mg/kg) 40) 5- گروه سکته مغزی+ JZL-184 با دوزmg/kg)16) (8=n) بودند. در خصوص گروه های 4،3 و 5 داروها بلافاصله بعد از ایجاد سکته مغزی به صورت داخل صفاقی تزریق شدند. قبل از القا سکته (زمان صفر) و بعد از القا سکته مغزی در ساعات 5، 24 و 48 میزان درجه حرارت بدن، آزمون های رفتاری شامل، توان عضلانی و اختلال حسی - حرکتی بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزارversion 21 SPSS  و آزمون آنالیز واریانس دو طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند(P ≤ 0.05)  .

  نتایج

  JZL-184 باعث کاهش درجه حرارت در ساعات 5، 24 و 48 نسبت به گروه کنترل و سالم (p<0.001) شد. تزریق JZL-184 و آسپرین باعث بهبود توان عضلانی و عملکرد حسی-حرکتی (p<0.001) نسبت به گروه کنترل گردید. آسپرین نیز آزمون های رفتاری را نسبت به گروه کنترل بهبود بخشیده (p<0.01) اما روی درجه حرارت بدن نسبت به گروه سالم در زمان 48 اثری نشان نداد. نمرات آزمون های رفتاری در زمان 48 در مورد JZL-184 همانند گروه سالم شده.

  نتیجه گیری

   JZL-184 احتمالا توانسته است با ایجاد هیپوترمی، ناشی از اثرات آگونیستی گیرنده کانابینویید1(CB1) باعث بهبود عملکرد نورونی شده و در نتیجه، توان عضلانی و عملکرد حسی-حرکتی را بعد از ایسکمی مغزی بهبود دهد.

  کلیدواژگان: سکته مغزی، JZL-184، هیپوترمی، ایسکمی
 • فرزانه وزیری، فریده راعی، وحید هرندی* صفحات 2363-2372
  مقدمه

  بوی بد دهان بوی نامطبوعی است که در هنگام صحبت کردن یا تنفس احساس می شود. دندانپزشکان به عنوان اولین افراد مورد سوال در این زمینه نقش به سزایی در تشخیص، درمان و در صورت نیاز ارجاع بیمار دارند. در این مطالعه میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهریزد از علل بوی بد دهان و روش های درمان آن در سال 1397بررسی گردید.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی مقطعی،126 نفر از دندانپزشکان عمومی شهر یزد به طور تصادفی انتخاب و پرسش نامه ای شامل بخش های اطلاعات دموگرافیک  (12 سوال)، سوالات مربوط به علل (12 سوال)، روش های تشخیص (5 سوال) و روش های درمان بوی بد دهان (3سوال) را تکمیل نمودند. سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارversion 23  SPSS  و آزمون های Students' t-test و ANOVA و Chi-square قرار گرفتند.

  نتایج

  میانگین نمره کلی آگاهی شرکت کنندگان 3/29±13/23 بود. میانگین نمره آگاهی در بعد علل 2/36±7/50، در بعد روش های تشخیصی 1/39±3/27، و در بعد درمان های بوی بد دهان 0/74±2/27 بود. 2/4 % از شرکت کنندگان سطح آگاهی ضعیف، 42/9 % سطح آگاهی متوسط و 54/8 % سطح آگاهی خوب داشتند. رابطه معنا دار و معکوسی بین نمره آگاهی افراد با سن و مدت اشتغال به حرفه  دندانپزشکی (p =0/006) مشاهده شد. افراد شاغل در مراکز دولتی میانگین نمره آگاهی بالاتری داشتند (p =0/004).

  نتیجه گیری

   شرکت کنندگان در این پژوهش از سطح دانش و آگاهی خوبی در این مورد برخوردار بودند اما از آنجایی که دندانپزشکان مسن تر با سابقه کاری بیشتر آگاهی کمتری نسبت به دندانپزشکان جوان تر داشتند لذا برگزاری دوره های باز آموزی جهت ارتقای سطح آگاهی این افراد توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آگاهی، دندانپزشک، بوی بد دهان
 • محمدرضا جهانی، علی جلالوند* صفحات 2373-2383
  مقدمه

  ارتباط بین پارامترهای بیومکانیکی و پاسچرهای متفاوت پا هنگام دویدن ناشناخته اند، لذا هدف از این مطالعه بررسی دامنه های حرکتی مفاصل هیپ، زانو و مچ پا هنگام دویدن در بیماران مبتلا به کف پای صاف است.

  روش بررسی

  آزمودنی ها 12 نفر مرد سالم و 12 نفر مرد بیمار مبتلا به کف پای صاف بودند که بر اساس میزان شاخص نرمالایز شده ناوی به 2 گروه سالم و بیمار تقسیم شدند. زوایای مفاصل حین دویدن در فاز استقرار در صفحات حرکتی ساجیتال، فرونتال و هوریزنتال (درجه) مفاصل هیپ، زانو و مچ پا مورد اندازه گیری قرار گرفتند. برای ارزیابی دامنه های حرکتی از سیستم تحلیل حرکتی Vicon سری T با فرکانس نمونه برداری 200 هرتز و نرم افزارهایVicon Nexus 1.8.5 ، Polygon 4.1.2 استفاده گردید. روش آماری t مستقل در نرم افزار SPSS version 24. و 0/05 ≤ p بود.

  نتایج

  در تمامی پارامترهای دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی اختلاف معنی داری بین افراد سالم با بیماران مبتلا به کف پای صاف وجود ندارد (0/05≥ P). تفاوت معنی داری بین دورسی فلکشن مچ پا (0/0001> P)، پلانتار فلکشن مچ پا(0/001= P)، فلکشن مفصل ران (0/0001> P)، اکستنشن مفصل ران (0/002= P)، فلکشن مفصل زانو (0/0001> P) افراد مبتلا به کف پای صاف در مقایسه با افراد سالم وجود داشت.

  نتیجه گیری

   تغییرات برخی از پارامترهای دامنه حرکتی ممکن است به علت مکانیسم های جبرانی باشد و تغییرات در برخی از این پارامترهای کینماتیکی می تواند تابع شرایط پاتولوژیک کف پای صاف باشد. علاوه بر این کف پای صاف می تواند بر دیگر مفاصل مجاور نیز اثر بگذارد.

  کلیدواژگان: کف پای صاف، دویدن، دامنه های حرکتی اندام تحتانی
 • محمد رمی، محمد فتحی*، مسعود رحمتی، محمد رضا تابنده صفحات 2384-2398
  مقدمه

  دیابت یکی از شایع ترین بیماری متابولیک است که با افزایش قند خون همراه است و می تواند سبب بروز اختلالاتی در دستگاه عصبی مرکزی شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر6 هفته فعالیت استقامتی بر سطوح پروتئین های  Pannexin-1 و NLRP-1 هیپوکمپ در موش های صحرایی نر ویستار دارای دیابت می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی 28 سر رت با 10 هفته سن و میانگین وزن 9/4±245 گرم به صورت تصادفی در 4 گروه 7 تایی: دیابتی کنترل، دیابتی تمرین کرده، سالم کنترل و سالم تمرین کرده قرار گرفتند. جهت القاء دیابت، از روش تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (45mg/kg) استفاده گردید. سپس پروتکل تمرین استقامتی به مدت 6 هفته اجرا گردید. 24ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، بافت هیپوکمپ رت ها استخراج شد و سطوح پروتئین های Pannexin-1 و NLRP-1 توسط روش وسترن بلات اندازه گیری گردید. در این مطالعه ازتحلیل واریانس یک طرفه و آزمون توکی به عنوان آزمون تعقیبی استفاده شد. بررسی های آماری با اسفاده از نرم افزار آماری SPSS version 18 انجام گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بیان پروتئین های Pannexin-1 و NLRP-1 در رت های دیابتی شده به صورت معناداری افزایش پیدا کرد (p<0/05). هم چنین نتایج حاصل از بررسی بیان پروتئین های Pannexin-1 و NLRP-1 نشان داد که بیان هر دو پروتئین پس از 6 هفته تمرین استقامتی، در گروه دیابت تمرینی نسبت به گروه دیابت کنترل، به صورت معناداری کاهش یافت (P<0/05).

  نتیجه گیری

   یافته های ما اثرات کاهش هیپرگلیسمی ناشی از فعالیت بدنی استقامتی و متعاقبا اثر آن بر کاهش بیان پروتئین های Pannexin-1 و NLRP-1 را تایید کرد؛ بنابراین به نظر می رسد فعالیت بدنی، به واسطه کاهش بیان این پروتئین ها، احتمالا بتواند نقش مهمی را در بهبود اختلالات تخریب عصبی در بیماران دیابت نوع 1 داشته باشد.

  کلیدواژگان: دیابت، تمرین استقامتی، هیپوکمپ، NLRP-1، Pannexin-1
 • شهناز تقی زاده، مهدیه عباسعلی زاد فرهنگی*، فتح الله پورعلی صفحات 2399-2410
  مقدمه

  شیوع فشار خون بالا در کودکان و نوجوانان روز به روز افزایش یافته است. احتمال بروز فشارخون بالا با افزایش شاخص توده بدنی (BMI)، دریافت های نامناسب غذایی و مشکلات سبک زندگی، افزایش می یابد. این مطالعه با هدف بررسی همبستگی بین فشارخون با شاخص توده بدنی ، سبک زندگی و دریافت های غذایی در کودکان و نوجوانان اضافه وزن و چاق 6-18 ساله انجام گردید.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که با استفاده از داده های وارد شده به سامانه سیب (نرم افزار مورد استفاده در سیستم تحول نظام سلامت) به دست آمد. این اطلاعات شامل داده های آنتروپومتری، برخی از فاکتورهای دموگرافیک، دریافت های غذایی و سبک زندگی 425 کودک و نوجوان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بودند. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار STATA (MP 4.2 potable 2017) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  ارتباط بین فشار خون سیستولیک با محصولات لبنی (0/020=P) ، تماشای تلویزیون/ کامپیوتر (0/041=P)، چارک BMI (0/001> P)، BMI  (0/001>P) و سن (0/001>P) و ارتباط بین فشار خون دیاستولیک با چارک BMI (0/001>P)، BMI  (0/001>P) و سن (0/001>P) از لحاظ آماری معنی دار نشان داده شد و بقیه متغیرها ارتباط آماری معنی داری را نشان ندادند.

  نتیجه گیری

   سن، BMI، مصرف کمتر لبنیات و تماشای تلویزیون/ کامپیوتر با فشار خون بالا ارتباط داشتند . لذا متخصصان تغذیه و کارکنان بهداشتی باید در هنگام ارایه توصیه هایی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی موارد فوق را بیشتر مد نظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: فشارخون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک، کودکی و نوجوانی
 • راضیه غلامیان، نرگس نیکونهاد لطف آبادی*، بی بی فاطمه حقیر سادات صفحات 2411-2424
  مقدمه

  استفاده از نانو حامل های حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی و سایتوتوکسیک گیاهی می تواند جایگاه ویژه ای در درمان ملانوما داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سایتوتوکسیک لیپوزوم های حاوی عصاره میوه آناناس بر سرطان پوست می باشد.

  روش بررسی

  در مطالعه تجربی حاضر، وزیکول های لیپوزومی با استفاده از کلسترول، فسفاتیدیل کولین سویا و پلی اتیلن گلیکول تهیه شده و عصاره میوه آناناس درون لیپوزوم ها بارگذاری شد. بررسی شاخصه های فیزیکوشیمیایی با استفاده از دستگاه های زتاسایزر، FTIR و  AFMانجام شد. در پایان میزان سمیت غلظت های مختلف عصاره و لیپوزوم حاوی عصاره بر سلول های A-375 ملانوما با استفاده از آزمون MTT سنجیده شد، جهت بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره و لیپوزوم حاوی عصاره از تست DPPH استفاده شد. آنالیز های آماری با استفاده از نرم افزارهایExcel  و نرم افزارversion 22   SPSS انجام شده و از تست های آماری Duncan و Student's T-test برای نتیجه گیری آماری استفاده گردید.

  نتایج

  بر طبق این پژوهش لیپوزوم حاوی عصاره آناناس دارای راندمان انکپسولاسیون 40%، اندازه nm 89/9 و شارژ سطحی mV8/8- هست. آنالیز FTIR و AFM نیز عدم برهمکنش عصاره با سامانه مربوطه و مورفولوژی کروی سامانه و پراکندگی و توزیع مناسب آن را تایید می کند. میزان سمیت عصاره آناناس در شرایط کپسوله نسبت به شرایط کپسوله نشده بر رده سلولی A-375 بیشتر است.

  نتیجه گیری

  عصاره میوه آناناس بر روی رده سلولیA-375 ملانوما خاصیت سایتوتوکسیک دارد و نانوحامل لیپوزومی حاضر می تواند حامل مناسبی جهت رسانش عصاره و مانع رشد و تکثیر این سلول ها باشد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، لیپوزوم، آناناس، ملانوما، سایتوتوکسیک
|
 • Nasrin Heydari Khormizi, Hamid Reza Kavussi, Seyed Mohsen Miresmaeili*, Narges Nikoonahad Lotfabadi Pages 2324-2333
  Introduction

  In recent years, the treatment strategy for infectious and autoimmune diseases has significantly changed. Up to now, cancer treatment has been conducted on the basis of clinical and pathological methods. The most common cancer treatments is limited to chemotherapy, radiation therapy and surgery. However, cancer treatment is still not optimal. Common challenges for treatment of certain disease, e.g. cancer, are: systematic and non-specific distribution of drug agents, intolerable toxicity, insufficient drug concentration at the site of treatment and drug resistance.
  In recent years, the development and application of nanotechnology has been considered revolutionary in the field of cancer treatment.
  This technology offers a unique way to early detection and treatment of cancer. Designing and developing o new drug delivery systems not only increases the drug activity in the target tissue, but also reduces the drug toxicity and leaves it in a controlled manner.
  Newcomer vesicles consist of non-ionic surfactants that are biodegradable, non-toxic, stable, and inexpensive and can be used for targeted drug delivery.
   The niosomal vesicles are composed of nonionic surfactants that are biodegradable, non-toxic, stable and lower cost; and it can be used for targeted drug delivery. The major advantages of niosomes can be mentioned: the greater chemical stability, high purity, the availability of various types of non-ionic surfactants, proper storage of drug and cheapness.

  Keywords: Niosome, Drug Delivery, Cancer, Nanotechnology
 • Abbas Ali Papoush, Akbar Afarinesh*, Abulqasem Assi Mozneb Pages 2334-2350
  Introduction

  The present study entitled  Nomadicating  of the sleep and wakefulness index from the source of the creating and maintaining of the health of Islamic baring has been done using a qualitative analytical-descriptive research method based on library studies. Unfortunately, the results indicated that despite the precise and expansive attention that the verses and recommendations of the great elites have emphasized on the importance of the well-being of the soul in the creating and maintaining of the health, and the scientific and practical solutions attributed to this, most of this material is neglected. Most people and every day diseases and clinical interventions are at the level of quality and life expectancy of human beings. However, the results of this study suggest that new scientific findings, as needed, should address issues related to sleep and behavior, including forbidden sleep time, places where prohibition of sleeping, proper sleep, sensitive hours, wakefulness, and effects of the mental and psychological state of people from the above mentioned nature in these situations, as well as the rituals before going to bed, waking up and recovering properly from the bed in order to minimize the sudden increase in blood pressure and its links with people's mood, the amount of sleep and the permission or unauthorized sleep during the day, etc. In this research, the answers of many people in this regard were provided.

  Keywords: Stevia, Acetaminophen, Mice, Neurotoxicity Syndromes, Liver failure
 • Mohammad Reza Rahmani*, Mohammad Allahtavakoli Pages 2351-2362
  Introduction

  Currently, there is no effective and comprehensive treatment for ischemic stroke. There is strong clinical evidence for the benefits of hypothermia in neuroprotection. Therefore, the present study aimed to determine the effect of mild non-invasive hypothermia by JZL-184 on behavioral improvement in stroke rats.

  Methods

  This study was performed on 5 groups of male mice weighing 25-30 g. The groups were as follows: 1- Healthy group 2- Control group (Stroke) 3- Stroke + DMSO solvent 4- Stroke + Aspirin (40mg /kg) 5- Stroke + JZL-184 (16mg / kg) (n = 8 per group). The drugs were injected intraperitoneally immediately after the stroke. At the times before (time zero) and at 5, 24 and 48 h after stroke induction, body temperature, behavioral testing, including muscle strength and sensory-motor dysfunction were measured. Data were analyzed by SPSS version 18 software and Two-way ANOVA test (P ≤ 0.05).

  Results

  JZL-184 decreased body temperature at 5, 24 and 48 hours compared to intact and control groups (p <0.001). Injection JZL-184 and Aspirin improved muscle strength and sensory-motor function (p <0.001) compared to the control group. Aspirin also improved behavioral tests compared to the control group (p <0.01), but did not show any effect on the body temperature compared to the intact group at time 48. Only in JZL-184 group, the behavioral tests score was similar to the intact group at the 48 h after stroke.

  Conclusion

  JZL-184 may have been able to improve neuronal function by hypothermia induced by the agonist effects of cannabinoid receptor 1 (CB1), thereby improving muscle strength and sensory-motor function after cerebral ischemia.

  Keywords: Stroke, JZL-184, Hypothermia, Ischemia
 • Farzane Vaziri, Farideh Raei, Vahid Herandi* Pages 2363-2372
  Introduction

  The unpleasant odor felt in speaking or breathing may be the sign of systemic disorders or some localized lesions in the mouth and teeth. As the first people to be questioned in this field, dentists play a critical role in diagnosis, treatment, and refer to a specialist, so their knowledge in this matter is important This study aimed to investigate the knowledge of Yazd general dentists about the causes of halitosis and its treatment methods in 2018.

  Methods

  In this cross-sectional study, 126 Yazd general dentists, selected randomly, completed a questionnaire, including demographic information (12 questions), the causes of halitosis (12 questions), methods of halitosis detection (5 questions), and methods of its treatment (3 questions). The data were then coded and statistically analyzed with SPSS version 23 software and Students' t-test, ANOVA, and Chi-square tests.

  Results

  The mean score of the participants' awareness was 13.23±3 3.29. Their mean score of the awareness in etiology, diagnostic methods, and the treatment amounted to 7.50 ± 2.36, 3.27± 1.39 and 2.27±0 0.74, respectively.  Of them, 2.4%, 42.9%, and 54.8% had a low, moderate, and a good level of knowledge. There was a significant and inverse relationship between the knowledge score of the dentists with their age and duration of employment in the dental profession (p=0.006). Those who worked in government centers had a higher average knowledge score (p=0.004).

  Conclusion

  Yazd general dentists had a good knowledge level about the halitosis. Since there is a significant and inverse relationship between the mean score of knowledge with the age and duration of employment in the dental profession. Therefore, holding retraining courses is recommended to raise the level of awareness of these people.

  Keywords: Knowledge, Dentist, Halitosis
 • Mohammad Reza Jahani, Ali Jalalvand* Pages 2373-2383
  Introduction

  The relationship between biomechanical parameters and different types of posture problems in association with running is unknown. Therefore, this study aimed to investigate the excursion changes at the hip, knee, and ankle joints during running in the patients with flat foot.

  Methods

  The participants comprised 12 healthy men and 12 others suffering from flat feet disorder. They were divided into two experimental and control groups based on the normalized criterion of navicular. Motion excursions during the stance phase of running were calculated for all three planes of motion at the hip, knee, and ankle joints. A Vicon (200 Hz) motion analysis system with four T-Series cameras were used to measure parameters by Vicon Nexus 1.8.5, Polygon 4.1.2 software. Data were analyzed using SPSS24, and Independent sample t-test test.

  Results

  There were no significant differences in all excursions of lower limb joints between the healthy and flat foot groups (P>0.05). There were significant differences observed between the healthy and flat foot groups in the dorsiflexion of the ankle (P=0.00), ankle plantarflexion (P=0. 00), hip flexion (P=0.000), hip extension (P=0.002), and knee flexion (P=0.000).

  Conclusion

  The results showed that some observed changes in excursion parameters are due to the effects of compensatory mechanisms, and some might be considered as pathologic characteristics of the flat foot. Also, flat foot had strong effects on other joints.

  Keywords: Flat foot, Running, Excursions, Lower limb joints
 • Mohammad Rami, Mohammad Fathi*, Masoud Rahmati, Mohammad Reza Tabandeh Pages 2384-2398
  Introduction

  Diabetes is one of the most common metabolic diseases that is associated with high blood sugar and can cause disorders of the central nervous system. The purpose of the present study was to investigate the effect of a course of endurance activity on the levels of hippocampal Pannexin-1 and NLRP-1 proteins in diabetic Wistar rats.

  Methods

  In this experimental study, 28 rats with 10 weeks of age and average weight of 245±9.4 g were randomly divided into 4 groups of 7: control diabetic, trained diabetic, healthy control and healthy trained. Intraperitoneal injection of streptozotocin (45 mg/kg) was used to induce diabetes. Then, the endurance training protocol was performed for 6 weeks. 24 h after the last training session, hippocampal tissue of rats was extracted and Pannexin-1 and NLRP-1 protein levels were measured by Western Blot Method. In this study, one-way analysis of variance and Tukey test as a follow-up test were used. Statistical analysis was performed using SPSS software version 18.

  Results

  The results showed that the expression of Pannexin-1 and NLRP-1 protein was significantly increased in diabetic rats (P<0.05). Moreover, the results of Pannexin-1 and NLRP-1 protein expression showed that the expression of both proteins decreased significantly after 6 weeks of endurance training in the training diabetic group compared to the control diabetic group (P <0.05).

  Conclusion

  Our findings confirmed the effects of hyperglycemia induced by endurance physical activity and consequently its effect on the decreased expression of Pannexin-1 and NLRP-1 proteins. Therefore, it seems that physical activity may play an important role in ameliorating neurodegenerative disorders in type 1 diabetic patients by reducing the expression of these proteins.

  Keywords: Diabetes, Endurance training, Hippocampus
 • Shahnaz Taghizadeh, Mahdieh Abbasalizad Farhangi*, Fathollah Poorali Pages 2399-2410
  Introduction

  The prevalence of childhood high blood pressure is rising fast. The possibility of high blood pressure augments with increasing body mass index (BMI), inappropriate dietary intake and lifestyle problems. The aim of this study was to investigate the correlation between blood pressure, body mass index, life style and dietary habits in children and adolescents aged 6 - 18 years in Tabriz, Iran.

  Methods

  The present study was a cross-sectional study. Using data of the Sib software (the software used in the health transformation system) were collected. This data includes anthropometric information, some demographic factors, dietary intake and lifestyle of 425 children and adolescents with overweight and obesity. The data were analyzed by STATA software (MP 4.2 potable 2017).

  Results

  The association between systolic blood pressure and dairy products (P = 0.02), watching TV / PC (P = 0.041), BMI quarter (P <0.001), BMI (P <0.001),and age (P <0.001) as well as the  association between diastolic blood pressure with BMI quarter (P <0.001), BMI (P <0.001) and age (P <0.001) was statistically significant and the other variables did not show a meaningful statistical relationship.

  Conclusion

  Age, BMI, less dairy consumption, and watching TV/PC has a relationship with high blood pressure. Therefore, nutritionists and health workers should consider the above considerations when making recommendations in children and adolescents with overweight and obesity.

  Keywords: Systolic blood pressure, Diastolic blood pressure, Childhood, adolescence
 • Raziah Gholamian, Narges Nikoonahad Lotfabadi*, Bibi Fatemeh Haghiralssadat Pages 2411-2424
  Introduction

  The use of The use of nanoparticles containing antioxidant and cytotoxic plant compounds can have a special place in the treatment of melanoma. The aim of this study was to evaluate the antioxidant and cytotoxic effects of pineapple fruit extract on skin cancer.

  Methods

  In the present experimental study, liposomal vesicles were prepared using cholesterol, soy phosphatidylcholine, and polyethylene glycol, and pineapple fruit extract was loaded in liposomes. Physicochemical characteristics were evaluated using zeta sizer, FTIR and AFM. Finally, the toxicity of different concentrations of extract and liposome-containing extract was evaluated in A-375 melanoma cell line using MTT assay. DPPH test was used to evaluate the antioxidant properties of the extract and liposomes containing extract. Statistical analysis was performed using Excel and SPSS (Ver 22) software and Duncan and Student's T-tests were used for statistical conclusion.

  Results

  According to this study showed the encapsulation efficiency of pineapple extract containing liposome, liposome size and its surface charge were 40%, 89.9 nm and -8.8 mV, respectively. FTIR analysis and AFM micrographs also confirm that there is no interaction of the extract with its nanosystem, the spherical morphology of the liposomes and its appropriate distribution and dispersion. The toxicity level of pineapple extract is higher when had been encapsulated rather than the non-encapsulated extract on the A-375 cell line.

  Conclusion

  Pineapple fruit extract has cytotoxic effects on A-375 cell line and the present liposomal nanocarrier can be a suitable carrier for the delivery of the extract and inhibit the growth and proliferation of these cells.

  Keywords: Antioxidant, Liposome, Pineapple, Melanoma, Cytotoxic