فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 66، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی معظمی پور، فریور لاهیجی، مهرک آشوری موثق* صفحات 90-95
  پیش زمینه

  در مطالعات گذشته بیان شده است که ممکن است ارتباط و همبستگی بین پارگی وسیع روتاتور کاف (RCT) و نوروپاتی محیطی وجود داشته باشد. در هر حال، یافته های مطالعات قبلی به حدی متناقض و گیج کننده است که انجام مطالعات بیشتر در این زمینه را ضروری می کند. در مطالعه آینده نگر حاضر ما به بررسی شیوع نوروپاتی محیطی در بیماران دچار RCT وسیع رداختیم. بعلاوه تاثیر ترمیم جراحی این پارگی بر بهبودی نوروپاتی را ارزیابی نمودیم.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 58 بیمار دچار RCT وسیع بررسی شدند. تمام بیماران تحت ترمیم آرتروسکوپیک با استفاده از anchor suture قرار گرفتند. قبل از جراحی، EMG/NCV برای بررسی وجود نوروپاتی انجام شد. بعلاوه قبل و پس از جراحی، quick DASH score برای تمام بیماران تکمیل شد و شدت درد با استفاده از visual analogue scale (VAS) اندازه گیری شد. بیماران 6 ماه پیگیری شدند. در ویزیت نهایی، مجددا EMG/NCV برای افراد دچار نوروپاتی انجام شد.

  یافته ها

  بطور کلی 8 بیمار دچار نوروپاتی مشاهده شدند (5/13%) که از این تعداد 5 مورد نوروپاتی سوپرااسکاپولار، 2 مورد نوروپاتی upper trunk و یک مورد نوروپاتی آگزیلاری بود. در معاینات ویزیت نهایی مشاهده گردید که همه موارد به جز یک نوروپاتی سوپرااسکاپولار و یک نوروپاتی upper trunk بهبود یافتند. در ویزیت نهایی مشاهده گردید که میانگین quick DASH score (از 6/72 به 7/19) و شدت درد (از 3/5 به 1/1) بطور معناداری کاهش پیدا کرد (001/0>p). در ویزیت نهایی مهم ترین شکایت بیماران، محدودیت دامنه حرکتی بود که در 11 نفر دیده شد (19%). همچنین سه بیمار از احساس درد شکایت داشتند که دو نفر از آن ها افرادی بودند که نوروپاتی آن ها بهبود نیافته بود.

  نتیجه گیری

  اسکیرینینگ دقیق از نظر آسیب های نورولوژی در تمام بیماران دچار RCT گسترده و بررسی های electromyographic در افراد مشکوک به نوروپاتی قبل از جراحی ترمیم روتاتور کاف توصیه میشود.

  کلیدواژگان: پارگی وسیع روتاتور کاف، ترمیم آرتروسکوپیک، نوروپاتی، عصب سوپرااسکاپولار
 • عباس صارمی*، محمد پرستش، احمد مهدوی صفحات 96-102
  پیش زمینه

  مصرف چای و بار ورزشی ممکن است اثرات مطلوبی بر خطر ابتلا به پوکی استخوان داشته باشند. با این حال، اثرات چای به همراه تمرین ورزشی بر تراکم استخوان مشخص نیست. هدف مطالعه حاضر، روشن شدن تاثیر درمان ترکیبی عصاره چای و تمرین روی تردمیل بر تراکم مواد معدنی استخوان در موش‏های میانسال بود.

  مواد و روش‏ها

  40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (14 هفته‏ای) در چهار گروه کنترل، شم، تمرین ورزشی و چای به همراه تمرین به طور تصادفی قرار داده شدند. موش‏ها در گروه‏های تمرینی در یک برنامه ورزشی دویدن روی تردمیل (1‏ساعت در روز، 5 بار در هفته به مدت 8 هفته) شرکت داده شدند. عصاره چای به میزان 3/0 میلی گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی تزریق شد. ترکیب بدنی و تراکم استخوان در کل بدن از طریق دستگاه جذب سنجی دو گانه انرژی اشعه ایکس در ابتدا و پس از مداخله ارزیابی شد. داده‏ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون‏های آنالیز واریانس یک راهه و تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  دویدن روی تردمیل در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی دار موجب افزایش تراکم استخوان در ران موش‏ها شد (04/0=P). از طرفی، مشاهده شد ورزش به همراه مصرف چای موجب افزایش تراکم استخوان در کل بدن (01/0=P) و ران (03/0=P) موش‏های میانسال می‏شود.

  نتیجه گیری

  چای باعث افزایش پاسخ استخوان به بار مکانیکی می‏شود و یک اثر هم افزایی در مدل موش مشاهده شد.

  کلیدواژگان: بار مکانیکی، استخوان، موش، چای
 • مرضیه ابراهیمی، امین بیغم صادق*، ایرج کریمی، فرزانه حسینی صفحات 103-109

  امروزه در ارتوپدی به منظور تحریک التیام شستگی ها و ترمیم نواقص استخوانی از پیوندهای استخوانی استفاده می شود. در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که پیوند خودی استخوانی دارد، تمایل به استفاده از پیوندهای غیرخودی بیشتر شده است. این پیوندها ازنظر مقدار برداشت محدودیت نداشته و حاوی سلول ها و مواد پروتیینی محرک التیام استخوان هستند. ژل رویال ماده ای ژلاتینی سفیدرنگ که از غدد فک پایینی و زیر حلقی زنبورهای کارگر تولید می شود، غذای اصلی ملکه می باشد و دارای خواص آنتی باکتریال، آنتی اکسیدانی، ضد توموری و ضدالتهابی است. در مطالعه حاضر هدف ارزیابی خواص استخوان سازی ژل رویال در التیام نقیصه استخوانی خرگوش می باشد. در این مطالعه از 10 عدد خرگوش نیوزلندی سفید با وزن تقریبی 2 کیلوگرم استفاده شد. قطعه استخوانی به فرم طولی و به اندازه دو برابر عرض استخوان رادیوس برداشته و در 5 مورد پودر ژل رویال در محل نقیصه قرار داده شد و در 5 مورد دیگر به عنوان گروه شاهد، هیچ ماده ای گذاشته نشد. بررسی های رادیوگرافی در روزهای 14، 28 و 42 ازلحاظ میزان جوش خوردگی، فعالیت استخوان سازی و میزان بازسازی انجام شد و نتایج حاصله مورد تجزیه آماری قرار گرفت. نمونه های هیستوپاتولوژی نیز در در روز 42 پس از جراحی صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان دادند که ازنظر رادیولوژیکی در روزهای 14 و 42 اختلافات معنی دار نبوده (p>0.05) و فقط در روز 28 دارای اختلاف معنی دار بوده اند (p<0.05) و ترمیم استخوان در گروه ژل رویال بهتر از گروه شاهد بوده است. در مقایسه هیستوپاتولوژی اختلاف معنی داری در دو گروه مشاهده نشد (p>0.05).

  کلیدواژگان: ترمیم استخوان، ژل رویال، پیوندهای استخوانی، خرگوش
 • علی افراسیابی، علیرضا غزنوی*، فرزان واحدی فرد صفحات 110-115
  مقدمه

  بیماری براکی متاتارس یک بیماری نادر دفرمیتی پا است که در اکثر موارد به علت زود بسته شدن اپیفز متاتارس که باعث کوتاهی ان میشود ایجاد میشود. به نظر میرسد فاکتور های زیادی همچون تروما، ایاتروژنیک و مادرزادی در ایجاد این وضعیت با یا بدون ارتباط با سندروم های سیستمیک نقش دارند. این دفرمیتی با گستره وسیعی از الگو های کلینیکی از نارضایتی زیبایی شناختی تا درد شدید شناخته میشود.

  ابزارها و روش ها

  این مطالعه به صورت case series  در سال 1397  در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی رسول اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام میشود.به علت نادر بودن بیماری تمامی بیماران  مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی که بیماری انها به وسیله گرافی پا و توسط یک متخصص ارتوپدی تایید شده بود و تنها علل مادرزادی داشته باشند وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران ، میزان افزایش طول و مدت زمان طول کشیدن شروع درمان تا خارج شدن فیکساتور توسط چک لیست و از پرونده بیماران جمع اوری شد.کلیه افراد با درگیری غیر از متاتارس چهارم, و یا به علت تروما و ثانویه جراحی های پا و یا قانویه به سندرم های ژنتیکی یا همراه با سینداکتیلی و پلی داکتیلی از مطالعه حذف  شدند

  نتایج

  این مطالعه بر روی 9 بیمار شامل 8 زن و یک مرد با میانگین سنی 12.3 سال انجام شد.2 نفر از خانم های مورد مطالعه دچار درگیری دو طرفه بودند که در نتبجه 11 مورد جراحی مورد بررسی قرار گرفت. به طور میانگین شاهد 16.58 میلیمتر افزایش طول در مدت زمان به طور میانگین 96.5 روز بودیم. همچنین مشاهده شد به طور میانگین شاهد 48.23 درصد افزایش طول متاتارس در طی مدت زمان درمان بودیم که در 100 درصد بیماران mal:union:  مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این مطالعه میزان Mal:union:  پس از این عمل جراحی صفر درصد بود که در مقایسه با روش های دیگر برتری واضح مشاهده شد. همچنین به دلیل انجام این عمل جراحی در سنین پایین شاهد افرایش درصد طول بیش از سایر مطالعات شدیم

  کلیدواژگان: براکی متاتارسیا، اثربخشی جراحی
 • ساراسادات نبوی زاده، محسن احمدی زارعی، کامبیز ایرجی، آیدا ایرجی، پروین قائم مقام، امید کوهی حسین آبادی، آیدا حسن پور، مریم مجاهد، مهشید جمشیدی، سجاد دانشی، نادر تنیده* صفحات 116-125
  زمینه و هدف

  استیوآرتریت یکی از ملاحظات بهداشت عمومی است که به علت درد مزمن، سفتی، اختلال خواب و افسردگی منجر به ناتوانی می شود. در میان محصولات گیاهی، میوه زیتون محلی (Psidium Guajava L)  به دلیل ویژگی های آنتی اکسیدانی آن می تواند به عنوان یک داروی طبیعی بالقوه در نظر گرفته شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر درمانی میوه زیتون محلی (Psidium Guajava L  ) بر استیوآرتریت زانو در موش بود.

  روش کار

  چهل سر ی با استیوآرتریت ناشی از تزریق داخل مفصلی 500 واحد کلاژناز نوع 2 در زانوی چپ در چهار گروه درمانی (10 تایی) قرار گرفتند (A) کنترل،(B)  پیاسکلدین (10 میلی گرم در کیلوگرم) به عنوان کنترل مثبت، (C)  تجویز خوراکی عصاره هیدروالکلی میوه زیتون محلی (Psidium Guajava L) (500 میلی گرم در کیلوگرم)، و (D)  تجویز خوراکی عصاره هیدروالکلی میوه زیتون محلی (Psidium Guajava L) (1000 میلی گرم در کیلوگرم). پس از 8 هفته استفاده روزانه، نتیجه با ارزیابی های بافت شناسی و رادیوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرمافزار Kruskal-Wallis در نسخه  SPSS 23.00  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P <0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی شد.

  نتایج

  عصاره هیدروالکلی میوه زیتون محلی (Psidium Guajava L) فعالیتهای خوب رادیکال با IC50 از 0.13 ± 0.46 میلی گرم / میلی لیتر (کویرستین به عنوان یک کنترل مثبت) نشان داد. ارزیابی های هیستوپاتولوژیکی غضروف، سطح مفصلی صاف و یکنواخت با توزیع سلول هایی در یک ستون را در گروه آزمایش دریافت 1000 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی میوه زیتون محلی (Psidium Guajava L)  نشان داد که در مقایسه با سایر گروه ها بخصوص گروه کنترل بهبودی بهتری داشت (P-value = 0.02).  ارزیابی رادیولوژیکی مفصل زانو یافته های مشابه ارزیابی بافت شناسی نشان داد.

  بحث

  عصاره هیدروالکلی میوه زیتون محلی (Psidium Guajava L) می تواند به عنوان یک مکمل موثر و درمان جایگزین برای آرتروز زانو در موش در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: استئوارتریت، زانو، رادیوگرافی، پاتولوژی، زیتون محلی
 • عادل ابراهیم پور، علی فتوحی، آرش ملکی* صفحات 126-128

  شکستگی شفت اولنا توام با آسیب مفصل ریستال رادیواولنا در اطفال نادر است. این الگوی شکستگی با آسیب مونتژیا و یا گالزی مطابقت ندارد. مورد ما شکستگی اولنا با دررفتگی مفصل ریستال داریو اولنا در کودک 10 ساله می باشد .

  کلیدواژگان: شکستگی اولنا، دررفتگی مفصل دیستال رادیواولنا
|
 • Ali Moazemi Pour, Farivar Lahiji, Mehrak Ashouri* Pages 90-95
  Background

  Previous studies suggest an existingassociation between massive rotator cuff tear (RCT) and peripheral neuropathy. However, the findings are often inconsistent. In the present prospective study we assessed the prevalence of peripheral neuropathy in patients with massive RCT. In addition, we evaluated the effect of surgical repair of this rupture on thetreatment outcomes of neuropathies.

  Methods

  In this study, 58 patients were evaluated with a massive RCT. All patients underwent arthroscopic repair using suture anchor groups. Before surgery, electromyography (EMG)/nerve conduction velocity(NCV)were performed to check for neuropathy.In addition, before and after the surgery, Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) score was calculated for all patients and the pain intensity was measured using visual analogue scale (VAS). Patients were followed up for 6 months. In the final visit, EMG/NCV was reperformed for those patients with neuropathy.

  Results

  A total of 8 patients with neuropathy were observed (13.5%), of which 5 cases were presented with suprascapular neuropathy, 2 cases of upper trunk neuropathy and 1 case of neuropathy. In the final visit examinations, all cases except one suprascapular neuropathy and an upper trunk neuropathy were recovered.
  In the final visit, the average Quick DASH score was significantly reduced from 72.6 to 19.7 (p <0.001).Similarly, the severity of pain significantly decreased from 5.3 to 1/1 (p <0.001). In the final visit, the most important complaint of the patients was a limitation of motion in 11 patients (19%). Three patients also complained of pain, two of whom were those whose neuropathy had not improved.

  Conclusion

  Precise screening for neurological damage is recommended in all patients with extensive RCT.Moreover,electromyographic studies can be of benefit in suspected cases of neuropathy before repair of rotator cuff.

  Keywords: massive rotator cuff tear, arthroscopic repair, neuropathy, suprascapular nerve
 • Pages 96-102
  Background

  Tea consumption and exercise loading may have favorable effects on risk of osteoporosis. However, effects of tea plus exercise training on bone density are not clear. The aim of this study was to clarify the influence of combined treatment with tea extract and treadmill exercise on bone mineral density in middle-aged rats.

  Material and Method

  Forty male Wistar rats (14 weeks old) were randomized into four groups: control, sham, exercise training and tea plus exercise training. Rats in the exercise groups were participated in a running exercise program (1 h/day, 5 times/ week for 8 weeks). Tea extract were intraperitoneally injected by 0.3 mg/kg. Body composition and bone mineral density of the whole body were assessed by dual-energy X-ray absorptiometry at baseline and after intervention. Data were analyzed using SPSS software using ANOVA and post hoc Tukey test.

  Results

  Running on treadmill significantly increased femur bone mineral density in rats compared to control group (P=0.04). On the other hand, it was observed that exercise plus tea consumption increased bone mineral density in whole body (P=0.01) and femur (P=0.03) of middle aged rats.

  Conclusion

  Tea enhanced the bone response to mechanical loading and a synergistic effect was observed in a rat model.

  Keywords: Mechanical load, bone, rat, tea
 • Marzieh Ebrahimi, Amin Bigham Sadegh*, Iraj Karimi, Farzaneh Hosseini Pages 103-109
  Background

  Bone grafts have been used to stimulate the fracture healing in orthopaedic surgery. Allograft and xenograft are more used because of auto graft use problems. Royal jelly is the principal food source of the queen honey bee. Royal jelly has pharmacological activities such as anti-bacterial, antioxidant, antitumor and anti-inflammatory effects. This research was designed to evaluate the effects of royal jelly on bone healing and restoration in the rabbit model.

  Materials and Methods

  In this study, we used 10 New Zealand white rabbits with an approximate weight of 2 kg. They were divided into two groups (N=5) midradius bone defect created and filled with royal jelly and in the second group (N=5) the defected filled with nothing. The radiological evaluation performed on days 14th, 28th and 42nd after the operation. Histopathological evaluation was done on 42 days after the operation.

  Results

  Radiological result has not shown the significant difference in days 14th and 42nd (p>0.05) and only on day 28, there was a meaningful division (p<0.05). There was no significant difference between the two groups in histopathological evaluation.

  Conclusion

  This study indicates using of royal jelly could accelerate bone healing process in rabbit and has the potential for  use in medicine.

 • Sara Sadat Nabavizadeh, Mohsen Mohsen Ahmadi Zarei, Cambyz Iraji, Aida Iraji, Parvin Ghaemmaghami, Omid Koohi Hosseinabadi, Ida Hasssanpour, Maryam Mojahed, Mahshid Jamshidi, Sajad Daneshi, Nader Tanideh* Pages 116-125
  Background

  Osteoarthritis is a major public health consideration which leads to disability because of chronic pain, stiffness, sleeping disorder and depression. Among the herbal products Psidium Guajava L. fruit could be regarded as a potential natural remedy due to its anti-oxidant characteristics. The aim of this study was to evaluate the healing effect of Psidium Guajava L. fruit on osteoarthritis of the knee in rats.

  Methods

  Forty male Sprague-Dawley rats with induced osteoarthritis by intra-articular injection of 500U of type 2 collagenase in the left knee were recruited in four treatment groups (n=10): (A) control, (B) Piascledine (10mg/kg) as positive control, (C) oral administration of hydro-alcoholic extract of Psidium Guajava L. fruit (500mg/kg), and (D) oral administration hydro-alcoholic extract of Psidium Guajava L. fruit (1000mg/kg). After 8 weeks of daily administration, the outcome was evaluated by histopathological and radiographic assessments. The data were analyzed using Kruskal-Wallis nonparametric in SPSS version 23.00, and P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Psidium Guajava extract exhibited good radical scavenging activities with IC50 of 0.46 ± 0.13 mg/mL (quercetin as a positive control). Histopathological assessments of the cartilage showed smooth and continuous articular surface with columnar cell distribution in the experimental group that received 1000mg/kg Psidium Guajava L. fruit hydro-alcoholic extract which healed better than others, especially in the control group (p-value =0.02). The radiological assessments of the knee joints showed similar findings in histopathological assessment. 

  Conclusion

  Psidium Guajava L. fruit hydro-alcoholic extract might be regarded as an effective complementary and alternative treatment for osteoarthritis of the knee in rats.

  Keywords: Osteoarthritis, Knee, Radiography, Pathology, Psidium Guajava, Rats
 • Adel Ebrahimpour, Ali Fotohi, Arash Maleki* Pages 126-128

  Ulnar shaft fracture with DRUJ injury in children is rare. This pattern of injury does not adapt to the account for Monteggia or Galeazzi fractures-dislocation. We present the case of patient with ulnar shaft fracture and DRUJ dislocation in 10 years old man and discussed about mechanisms and treatment of this injury.

  Keywords: Distal radioulnar joint dislocation, Ulnar shaft fracture