فهرست مطالب

مطالعات مدیریت صنعتی - پیاپی 57 (تابستان 1399)
 • پیاپی 57 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی امیری، عادل آذر*، میثم شهبازی صفحات 1-42
  محیط پر تلاطم و پویای دنیای کسب وکار امروزی بیش از پیش عرصه را بر سازمان هایی که در زمینه های مختلف تجاری فعالیت می کنند تنگ کرده است. در چنین وضعیتی برای رهایی از این شرایط، حرکت به سمت و سویی که برای سازمان ها افق های نوینی از سودمندی و بقا را نوید می دهد، آرزو و تفکر سیستمی بسیاری از آن هاست. در این میان برحسب شرایط و اقتضایات خاصی که بر هر موسسه یا سازمان حاکم است و برای رسیدن به بهره وری مطلوب و موردنظر خود، از استراتژی ها و برنامه های خاصی استفاده می کنند که برون سپاری از جمله این استراتژی ها است. امروزه سازمان ها به طور وسیعی جهت افزایش توان رقابتی و کسب سود و تمرکز بر روی مزیت رقابتی خود به دنبال برون سپاری هستند.در این تحقیق رویکردی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی به منظور بهینه سازی مساله برون سپاری در زنجیره تامین ارایه شده است. در این رویکرد در ابتدا مدل ریاضی مساله تشریح شده و سپس به منظور حل مساله تیوری زنجیره های مارکوف تشریح شده است. تابع هدف مساله شامل کمینه سازی هزینه های خرید، برون سپاری و تقاضای از دست رفته است. به منظور حل مساله از سه الگوریتم فراابتگاری ژنتیک، گرگ خاکستری و شیرمورچه استفاده شده که پس از بررسی نمودهای عددی، الگوریتم گرگ خاکستری بالترین سطح عملکرد را دارا است. به منظور گسترش ابعاد کاربردی تحقیق در شرایط دنیای واقعی، شرکت تولید کننده عایق های فشارقوی، مانه پرتو به عنوان مورد مطالعاتی تحقیق درنظر گرفته شده است
  کلیدواژگان: برون سپاری در زنجیره تامین، برنامه ریزی ریاضی، زنجیره مارکوف
 • پرهام عظیمی*، شمس الدین حسینی، مصطفی زندیه، مانی شریفی صفحات 43-99
  هدف مسیله چیدمان تسهیلات پویا، یافتن بهترین چیدمان برای تسهیلات در یک افق زمانی با تعدادی دوره زمانی مشخص است به گونه ای که مجموع هزینه های حمل مواد و جابجایی تسهیلات حداقل گردد. این نوشتار به توسعه یک مدل دو هدفه می پردازد و سعی دارد تا به طور همزمان هزینه انتقال مواد بین تسهیلات و هزینه جابجایی تسهیلات و نیز زمان مورد نیاز برای حمل مواد را کمینه کند. با توجه به احتمالی بودن مشخصات کارکردی حمل کننده ها، مانند زمان انجام عملیات حمل و وجود خرابی، محاسبه زمان مورد نیاز برای حمل مواد با استفاده از روابط تحلیلی امکان پذیر نمی باشد؛ بنابراین این نوشتار از رویکرد شبیه سازی و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده می کند. در این رویکرد ابتدا سناریوهای زیادی از ترکیب سطوح مختلف متغیرها ایجاد می شود که هر سناریو نشان دهنده مکان تسهیلات و چگونگی انجام عملیات های حمل در هر دوره است. سپس هر یک از این سناریوها از طریق شبیه سازی کامپیوتری اجرا و نتایج حاصل از شبیه سازی به عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته می شود. در نهایت با استفاده از متغییرهای ورودی و پاسخ، یک شبکه عصبی مصنوعی تربیت می شوند تا بتواند زمان انجام عملیات های حمل را به خوبی براورد کرد. با توجه به که این مساله در درجه پیچیدگی سخت قرار می گیرد، این نوشتار استفاده یک الگوریتم فراابتکاری جدید را برای بهینه سازی مسیله پیشنهاد می دهد و کارایی الگوریتم پیشنهادی را با الگوریتم های موجود در ادبیات مقایسه می کند.
  کلیدواژگان: مساله چیدمان تسهیلات پویا، شبیه سازی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم های فراابتکاری چند هدفه
 • محسن طباطبایی، عباس افرازه*، عباس سیفی صفحات 101-143
  هدف این مقاله ارایه یک مدل بهینه سازی تسهیم دانش بر مبنای نظریه بازی است که تصمیمات سازمان و دانشکاران را بصورت همزمان بهینه سازی کند. بدین منظور از برنامه ریزی دوسطحی استفاده شد. در سطح بالا تصمیمات سازمان در خصوص پاداش و در سطح پایین تصمیمات دانشکار در خصوص زمان و تلاش تخصیص یافته به تسهیم دانش مدلسازی شد. طراحی فرمولاسیون ریاضی رفتار دانشکاران بر اساس ادبیات و در چارچوب انگیزش-فرصت-توانایی انجام شد. مدلسازی دوسطحی ارایه شده نسبت به مدل های قبلی امکان بررسی پارامترهای بیشتری را فراهم می کند و علاوه بر انگیزش به دو عامل دیگر یعنی توانایی و فرصت نیز توجه دارد. همچنین ساختار تابع عایدی بصورت غیرخطی در نظر گرفته شده است و لذا انطباق بیشتری با واقعیت دارد. علاوه بر این، میزان زمان در دسترس به عنوان یک عامل کلیدی در آن آمده است. مدل دوسطحی در نرم افزار GAMS و با سینتکس EMP کدنویسی شد و برای مجموعه ای از داده ها که بصورت تصادفی تولید شدند، با استفاده از الگوریتم بارون حل شد. نتایج نشان می دهد که افزایش میزان کاربردپذیری دانش و ضریب تاثیر مقایسه اجتماعی می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان و صرفه جویی در هزینه های پاداش شود. نادیده گرفتن این دو عامل می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات غیربهینه شود. این تحقیق با فراهم نمودن بستری برای در نظر گرفتن پارامترهای بیشتر، به بهبود تصمیمات سازمان در این زمینه کمک می کند. همچنین، بر اساس این تحقیق الگوریتم بارون برای مسایل در اندازه بزرگ نیاز به بهبود دارد و پیشنهاد می شود تحقیقات آتی الگوریتم های کاراتری برای این مسیله ارایه نمایند.
  کلیدواژگان: تسهیم دانش، برنامه ریزی دوسطحی، نظریه بازی، چارچوب انگیزش-فرصت-توانایی
 • زین العابدین اکبرزاده، عبدالحمید صفایی قادیکلایی* صفحات 145-174

  امروزه یکی از دغدغه های اصلی مدیران علاقمند به استقرار پارادایم های نوین زنجیره تامین، شناسایی اولویت های بهبود و تعیین نقاط تمرکز برای ارتقای عملکرد پاردایم های نوین زنجیره تامین است. پژوهش حاضر با مطالعه عمکلرد اقدامات موثر در سه سطح زنجیره -تامین شرکت کاله (شامل تامین کننده رده اول، شرکت مرکزی، توزیع کننده رده اول) درصدد است با توسعه یک مدل تصمیم گیری استراتژیک و کاربردی، عوامل کلیدی پارادایم زنجیره تامین لارج را شناسایی کرده و در واحدهای مورد مطالعه بهبود دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، در شرکت پل بیشترین شکاف در اقدامات تولید به هنگام و کمترین شکاف در توانایی کاهش ریسک های احتمالی وجود دارد. در شرکت کاله بیشترین شکاف در روابط نزدیک و بلندمدت با تامین کنندگان و کمترین شکاف در توسعه قابلیت رویت در گستره زنجیره تامین مشاهده می شود. بیشترین شکاف شرکت بانی چاو مربوط به پاسخ گویی سریع به نیازهای مشتریان و کمترین شکاف مربوط به توانایی کاهش ریسک های احتمالی است.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، اقدامات لارج، تحلیل اهمیت-عملکرد، صنایع لبنی
 • تاثیر ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی گری فعالیت های تسهیم دانش
  فائزه عبدلی مسینان*، محمد تقی تقوی فرد صفحات 175-212

  پژوهش حاضر تحت عنوان" تاثیر ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجیگری فعالیت های تسهیم دانش" در محدوده زمانی سال1395 در شرکت بیمه ایران تهران انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی(عوامل فردی شامل: خودکارآمدی دانش ، لذت بردن از کمک و اجتماعی شامل : پیوندهای متقابل اجتماعی ، هنجارهای ارتباط متقابل) بر فعالیت های تسهیم دانش و عملکرد شغلی در سازمان می باشد. نوع تحقیق کاربردی،روش آن توصیفی-پیمایشی و برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است.جامعه این تحقیق 230 نفراز کارکنان ستاد مرکزی شرکت بیمه ایران در شهر تهران که تعداد 143 نفر به عنوان نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول کوکران انتخاب شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. برای آزمون فرضیات از روش آنالیز رگرسیون و نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است و متغیرها به روش کمی با استفاده از روش معادلات ساختاری و نیز تحلیل عاملی تاییدی بررسی و سنجیده شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که خودکارآمدی دانش،لذت بردن از کمک، پیوند های متقابل اجتماعی و هنجار ارتباط متقابل اثر مثبتی بر روی فعالیت های تسهیم دانش دارند که به نوبه خود عملکرد شغلی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث افزایش آن می شود و شبکه های اجتماعی سازمانی افراد را قادربه جمع آوری و اشتراک گذاری دانش میکند.

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی سازمانی، فعالیتهای تسهیم دانش، خودکارآمدی دانش، لذت بردن از کمک، پیوند متقابل اجتماعی
 • امیر یوسفلی*، وحید کریم پور خامنه، رضا نوروزی صفحات 213-234
  پالایشگاه ها از جمله صنایع تبدیلی از ماده اولیه نفت و گاز هستند که در صورت عدم مدیریت صحیح، فرآیند تولید آنها و همچنین محصولات تولید شده توسط این شرکت ها می تواند تاثیرات زیست محیطی بسیار نامطلوبی به همراه داشته باشد. امروزه این شرکت ها تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا آسیب های زیست محیطی وارده از طریق محصولات و زنجیره تامین، تولید و توزیع خود را به حداقل برسانند. اولین گام برای مدیریت صحیح تاثیرات زیست محیطی، توجه به شرایط فعلی و ارزیابی صحیح از محصولات تولیدی می باشد. در این مقاله روشی برای ارزیابی درجه سبز بودن محصولات پالایشگاه ها ارایه می شود که برای این منظور ابتدا پارامترهای موثر بر سبز بودن محصول تعیین شده و در ادامه در قالب یک ساختار سلسله مراتبی دسته بندی می شوند. با توجه به عدم امکان تعریف تابعی صریح برای ارزیابی نحوه تاثیر پارامترها در افزایش یا کاهش درجه تطابق محصول با شرایط زیست محیطی، از کنترلرهای فازی استفاده شده و با بکارگیری پایگاه قواعد ممدانی، یک سیستم استنتاج سلسله مراتبی برای تعیین درجه سبز بودن محصولات تولیدی پالایشگاه ها ارایه شده است. کارایی مدل ارایه شده با پیاده سازی آن بر روی تعدادی از محصولات پالایشگاه بندرعباس ارزیابی شده و نتایج بدست آمده عملکرد منطبق بر واقعیت سیستم استنتاج ارایه شده را تایید می کند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز، محصول سبز، درجه سبز بودن محصولات، پایگاه قواعد فازی، استنتاج سلسله مراتبی فازی
 • مهدی حقیقی کفاش*، زهره دهدشتی شاهرخ، وحید خاشعی، رضا هاجری صفحات 235-274
  این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل رابطه بین عوامل موثر در طراحی شبکه توزیع (DND) در شرکت های پخش در صنعت مواد غذایی انجام شده است. در این مقاله، طراحی شبکه توزیع به دو حوزه اصلی ساختار استراتژیک شبکه توزیع و سیاست های مدیریت توزیع طبقه بندی شده و تاثیر متغیرهای کلیدی توزیع بر طراحی شبکه توزیع مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی، اکتشافی است و از روش تحقیق کمی استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه 54 شرکت پخش سراسری در صنعت مواد غذایی در ایران است و با استفاده از روش تمام شماری، پرسشنامه ای برای تمامی مدیران عامل و مدیران بازاریابی آن شرکت ها (108 نفر) ارسال شد. در مجموع 92 نفر پرسشنامه های ارسالی را تکمیل کردند که با توجه به معیارهای تعیین شده تنها 81 پرسشنامه قابل استفاده بود، که این میزان استاندارد فرمول کوکران را نیز پوشش می دهد. از روش حداقل مربعات جزیی (PLS) به منظور تحلیل داده ها استفاده شد و نتایج حاکی از این بود که ویژگی های محصول، الزامات خدمات، ویژگی های تقاضا، ویژگی های عرضه و متغیرهای اقتصادی متغیرهای کلیدی هستند که بر طراحی شبکه توزیع تاثیر می گذارد. با توجه به کمبود پژوهش های انجام شده در مورد طراحی شبکه توزیع و بررسی عوامل موثر بر شکل دهی ساختار و سیاست های استراتژیک توزیع درکشور، می توان ادعا کرد این مقاله بینش ارزشمندی را برای دانشگاهیان و متخصصان فراهم می کند زیرا در آن مدلی از مولفه های مختلف طراحی شبکه توزیع، تصمیم های مربوط به طراحی شبکه توزیع و تحلیل عوامل اصلی تاثیرگذار بر ساختار شبکه توزیع ارایه شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، طراحی شبکه توزیع، لجستیک، تصمیمات استراتژیک، صنعت پخش مواد غذایی
 • سید داود میرحبیبی*، حسن فارسیجانی، محمود مدیری، کاوه خلیلی دامغانی صفحات 275-306

  امروزه، سازمانها وصنایع با رقابتی در سطح بین المللی مواجه می باشند. لازمه موفقیت در رقابت جهانی تولید محصولات در کلاس جهانی می باشد که صنایع به منظور تحقق شاخص های تولید در کلاس جهانی ورقابت پذیری وپاسخگویی سریع،نیازمند یکپارچگی بیشتر در سطح سازمان وشرکاء خود در سطح زنجیره تامین می باشند. در این تحقیق معیارهای تولید درکلاس جهانی با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی شدند ضمنا ابعاد وشاخص های زنجیره تامین یکپارچه از ادبیات موضوعی استخراج شدند که شامل سه بعد یکپارچگی داخلی، یکپارچگی تامین کنندگان و یکپارچگی مشتریان می باشد. تحلیل اهمیت عملکرد  IPA برای دسته بندی وشناسایی اولویت های بهبود شاخص های زنجیره تامین یکپارچه برای رسیدن به تولید درکلاس جهانی بکارگرفته شد؛جامعه آماری این تحقیق شامل 200 نفر از مدیران وسیاست گذاران صنعت لوازم الکترونیک خانگی کشوربودند.با توجه به خروجی های ماتریس اهمیت عملکرد، رتبه بندی نهایی هریک از شاخص ها و راهبردهای بهینه در جهت کمک به مدیران در تخصیص بهینه منابع مشخص شد. نتایج نشان می دهد که دارابودن سیستم خرید پایدار با تامین کنندگان اصلی، داشتن سیستم یکپارچه بین دپارتمان های داخلی، سطح تبادل اطلاعات با تامین کنندگان و دارابودن سیستم های تبادل اطلاعات با مشتریان مهمترین شاخص های بهبود زنجیره تامین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در این صنعت بودند

  کلیدواژگان: زنجیره تامین یکپارچه، تولید درکلاس جهانی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل اهمیت - عملکرد، دلفی فازی
 • مرضیه خاکستری*، امید عبدالعظیمی صفحات 307-344

  طبقه بندی موجودی یکی از تکنیک های مهم در حوزه مدیریت موجودی است. یک روش شناخته شده، روش طبقه بندی بر اساس آنالیز ABC است که اقلام موجود در انبار را بر اساس ارزش و اهمیت آنها در طبقات مختلفی قرار می دهد. در این مقاله، یک شبکه زنجیره تامین سه سطحی برای یک مدل بهینه سازی دو هدفه به منظور بهبود کیفیت گروه بندی موجودی بر اساس آنالیز ABC  ارایه شده است. تابع هدف اول سود خالص اقلام موجود در انبار مرکزی (سطح 2) و تابع هدف دوم نیز سود خالص اقلام موجود در بخش های مختلف (سطح 3) را در شرایط عدم قطعیت بیشینه می کنند. مدل به طور همزمان تعداد گروه های موجودی، سطح خدمات مربوط به هر گروه و اقلام اختصاص داده شده به گروه ها را با توجه به محدودیت ها، کمبود موجودی، در نظر گرفتن هزینه های سفارش دهی و خرید بهینه می کند. به منظور حل مدل ارایه شده از روش های ابتکاری و دقیق از جمله LP-metric  و ε-constraint اصلاح شده استفاده شده است. سپس به منظور مقایسه روش های ذکر شده از آزمون فرض آماری استفاده شده و نهایتا با استفاده از روش AHP برترین و کاراترین روش حل انتخاب شده است. نتایج نشان دهنده ی برتری روش ε-constraint بود؛ در ادامه به منظور اعتبارسنجی مدل از یک مجموعه مثال عددی استفاده شده که نشان دهنده ی بهبود و کارایی مدل ارایه شده در کنترل موجودی انبار بوده است.

  کلیدواژگان: آنالیز ABC، کنترل موجودی، بهینه سازی دوهدفه، زنجیره تامین سه سطحی، روش های ابتکاری و دقیق
 • وحید برادران*، ارمغان آذری خواه صفحات 345-375

  توسعه انواع سیستم های حمل ونقل عمومی شهری که هر کدام مناطق مختلفی را پوشش می دهند، مسئله انتخاب نوع سیستم حمل ونقل و تعیین مسیر مناسب سفر بین دو ایستگاه مبداء و مقصد مشخص را برای مسافران و استفاده کنندگان سیستم های حمل ونقل عمومی دشوار کرده است. در شهرهای بزرگ مانند تهران شبکه ای از سیستم های حمل ونقل عمومی موسوم به سیستم های چندوجهی شامل ایستگاه ها به عنوان گره ها و وسایل حمل ونقل عمومی واسط بین دو ایستگاه متوالی به عنوان کمان های آن تشکیل می شود. مسافران پیوسته به دنبال روشی برای یافتن مسیر بهینه در شبکه های حمل ونقل چندوجهی پیچیده می باشند تا با کمترین هزینه و سردرگمی از مبدا مشخص به مقصد مورد نظر خود برسند. در این مقاله، جهت مسیریابی در شبکه های سیستم های حمل ونقل چندوجهی مدلی برنامه ریزی ریاضی چندهدفه با سه تابع هدف توسعه داده شده است. اهداف مدل ارایه شده، حداقل کردن هزینه، زمان سفر و تعداد تغییر نوع وسایل نقلیه می باشد. ضمن بررسی اعتبارسنجی مدل ها با مسایل آزمون، دو الگوریتم دقیق و فراابتکاری (الگوریتم مورچگان) برای حل مدل پیشنهادی توسعه داده شده است. نتایج ارزیابی عملکرد روش های حل نشان می دهد زمان حل مسایل با روش دقیق برای مسایل با بیش از 15 گره غیرکارا است. در حالی که الگوریتم فراابتکاری، مسایل نمونه را با کیفیتی مشابه روش دقیق اما با زمان منطقی ارایه می کند.

  کلیدواژگان: کوتاه ترین مسیر، سیستم های حمل ونقل عمومی، سیستم های حمل ونقل چندوجهی، برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، الگوریتم مورچگان چندهدفه
|
 • Ali Amiri, Adel Azar *, Meisam Shahbazi Pages 1-42
  The turbulent and dynamic environment of today's business world has become increasingly challenging for organizations operating in different business areas. In such a situation, in order to get rid of these conditions, moving forward and towards the perspective of the new horizons of prosperity and survival is the dream of many of them. In the meantime, according to the specific circumstances and requirements that govern each institution or organization, and in order to achieve their desired productivity, they use certain strategies and programs that outsourcing is one of these strategies. Today, organizations are outsourcing to boost competitive ability and profit and focus on their competitive edge.In this research, a mathematical programming approach is proposed to optimize the issue of outsourcing in the supply chain. In this approach, at first the mathematical model of the problem showed and then in order to solve the problem of the theory of Markov chains described. The objective function of the problem involves minimizing the cost of purchasing, outsourcing and lost demand. In order to solve the problem, three genetic metamorphic algorithms, gray wolves and antlion have been used. After examining the numerical expressions, Gray wolf's algorithm has the highest level of performance. In order to expand the applied dimensions of research in real-world conditions, a company (MPEICO) that manufactures insulators is considered as the case study..
  Keywords: outsourcing, Mathematical Programming, Markov Chain
 • Parham Azimi *, Shamsoldin Hosseini, Mostafa Zandieh, Mani Sharifi Pages 43-99
  The goal of the dynamic facility layout problem is to find the best layout for facilities at a multi period planning horizon so that the total cost of material handling and relocating the facilities is minimized. One of the most important aspects of this issue is to consider the transporters and minimizing material handling time. This paper developed a bi-objective mathematical model which is able to simultaneously minimize the material handling costs between facilities and the cost of rearrangement facilities and material handling time. Due to probabilistic characteristic of the transporters, such as the time of handling operation and existence of the failure, calculating the time required to carry the material using analytical relationships is impossible.Therefore, this paper uses the simulation approach and artificial neural networks. In this approach, a lot of scenarios are generated by combining of variables. Each scenario shows the location of the facilities and how to perform transportation operations in each period. Then each of these scenarios is implemented through computer simulation and simulation results are considered as the response variable. Finally, using input and response variable, an artificial neural network is trained so that it can accurately estimate the time of carrying out the transportation operations. Given that the above problem is a NP-hard; this paper proposes a new Multi-Objective meta heuristic algorithm to optimize the problem and compares the performance of the proposed algorithm with existing algorithms in literature.
  Keywords: Dynamic facility layout problem, Simulation, artificial neural networks, Multi-objective meta heuristic algorithms
 • Mohsen Tabatabaei, Abbas Afrazeh *, Abbas Seifi Pages 101-143
  This paper aims to propose a knowledge sharing optimization model based on the game theory that optimizes both employer and employee(s) decisions simultaneously. This model is a bi-level programming model. The upper-level problem includes employer decision about the reward, and the lower-level problem contains employee(s) decisions about time and effort allocation to knowledge sharing activity. Mathematical formulation of the model designed based on previous literature and in the framework of Motivation-Opportunity-Ability. The proposed bi-level programming model provides a foundation to investigate more different parameters comparing with previous models introduced in the literature. This model considers opportunity and ability factors in addition to the motivation. Also, payoff functions in this model are non-linear and therefore is more consistent with real cases relative to previous linear models. Additionally, this model analyzes the effects of available time as a key factor. The bi-level model coded in GAMS using EMP syntax and solved for a set of randomly generated data using BARON algorithm. Results indicated that the increase of applicability of codified knowledge and impact coefficient of social comparison could improve organizational performance and also save the cost of reward system. Therefore, neglecting these two parameters in designing a reward system could lead to under optimized decision making. This research provides a basis to consider more parameters simultaneously and help to improve organizational decisions. However, based on the results, BARON algorithm is not efficient to solve big problems, so developing a more efficient algorithm is needed.
  Keywords: Knowledge Sharing, bi-level programming, Game Theory, Motivation-Opportunity-Ability Framework
 • Zeinolabedin Akbarzadeh, Abdolhamid Safaei Ghadikolaei * Pages 145-174

  Today, one of the main concerns of managers interested in novel paradigms of supply chain (SC) is identification of improvement priorities and determination of the focal points to promote the performance of SC. Studying the current performance situation of effective practices in the three tiers of Kalleh SC (first tier supplier, focal firm and first tier distributor), the present paper seeks to identify key components of LARG (Lean, Agile, Resilient and Green) SC and improve them in the company under study by developing a practical and strategic decision making model. The results indicate that the greatest gap in Pole Co. lies in just-in-time production measures and the smallest gap in the ability to reduce likely risks. In Kalleh Co., the greatest gap was found in close & long term relationship with suppliers and the least one was in the development of visibilities in SC. The greatest gap in Banchow was quick responsiveness to customers and the least one was reduction of likely risks.

  Keywords: Supply Chain, LARG Practices, Importance-Performance Analysis, Dairy Industries
 • The Effect of Organizational Social Network Features on Job Performance Considering the Mediation Role of Knowledge Sharing Activities
  Pages 175-212

  The present research has done by the name « The effect of Organizational social network features on job performance Considering the Mediation Role of knowledge sharing activities » in Iran Insurance Company of Tehran in the year of 2016. The main goal of this research is to study the effect of organizational social network features (Individual factors including: knowledge self-efficacy, enjoyment of helping and social factors include: social interaction ties, norm of reciprocity) on knowledge sharing activities and job performance. This research is an applied one and the research method is descriptive and survey. Literature review and field study method have been used to collect information. The statistical population of this study included 230 employees (mainly experts) of Iran Insurance Company staff in Tehran city. A group of 143 employees was selected as the sample for research through Cochran’s formula. Data was gathered by questionnaires and regression analysis was performed using SPSS and LISREL software to examine the hypotheses and Variables in quantitative method have been reviewed and evaluated by using structural equation and also confirmatory factor analysis. The research results show that knowledge self-efficacy, enjoyment of helping, social interaction ties and norm of reciprocity have a positive effect on knowledge sharing activities which affect a person's job performance. Also, organizational social networks enable individuals to gather and share their work knowledge.

  Keywords: Organizational social network, knowledge sharing activities, knowledge self-efficacy, enjoyment of helping, social interaction ties
 • Amir Yousefli *, Vahid Karimpour Khameneh, Reza Norouzi Pages 213-234
  Refineries, including the conversion industries, use oil and gas as row materials and their production processes could be so harmful to the environment if they could not manage the products detrimental effects. Nowadays these companies are working hard to minimize the environmental damages caused by their products, production processes, supply chain, distribution methods and etc. The first step in this way, is having access to the proper method to assess the products environmental impacts. In this paper a new method is presented to evaluate the refinery products degree of greenness. The developed model consists of influencing parameters on greenness degree, which are classified in a hierarchical structure. Due to the difficulties in defining an explicit function, fuzzy controllers are implemented to infer degree of greenness based on influencing parameters values. Effectiveness of the presented model is evaluated by assessing the greenness degree of Bandar Abbas refinery products and the results reflect good performance of the developed model.
  Keywords: Green supply chain, Green product, Products greenness degree, Fuzzy rule base, Fuzzy hierarchy inference
 • Mahdi Haghighi *, Zohre Dehdashtishahrokh, Vahid Khashei, Reza Hajari Pages 235-274
  This study is conducted to identify and analyze the relationship between the factors affecting the distribution network design (DND) in the food distribution industry in Iran. In this paper, for the first time, the distribution network design has been classified into two main areas of the strategic structure of the distribution network and the distribution management policies and the impact of the key variables on distribution network design has been investigated. This study is descriptive, exploratory and using quantitative research method. The statistical population of this research is all 54 food distribution companies in Iran. Using a census method, a questionnaire was sent to all general and marketing managers of these companies (108 people). 92 questionnaires were completed, according to the established criteria, only 81 questionnaires could be used, which also covers the standards of Cochran formula. The partial least squares (PLS) method is used to analyze the data and the results indicate that product characteristics, service requirements, demand characteristics, supply characteristics, and economic variables are the key variables that affect the distribution network design. Given the lack of research on the distribution network design and the study of the factors affecting the formation of strategic distribution structures and policies, it can be argued that this article provides valuable insights for academics and professionals, because in the very study the various components of distribution network design, the decisions related to the design of the distribution network and the analysis of the main factors affecting the distribution network structure are presented.
  Keywords: Supply Chain Management, distribution network design, logistics, strategic decisions, food distribution industry
 • Seied Davoud Mirhabibi *, Hasan Farsijani, Mahmoud Modiri, Kaveh Kahlili Damghani Pages 275-306

  Today, the organization and industries are facing with global competition .It is requirement for organization to manufacture their products in a world class level to become successful in global competition to get it, they have to be more integrated at the level of organization partners as well as supply chain. In this article, World Class Manufacturing (WCM) factors have been identified by using fuzzy Delphi Method. Dimensions and components related to integrated supply chain have also been extracted from subject literatures. They include: internal integration, supplier integration and customer integration. Importance Performance Analysis (IPA) has been used to categorize and characterize the priorities related to improvement of supply chain integration (SCI) for achieving (WCM). We used opinions of 200 experts comprising managers and politicians of Iranian domestic appliance industry as well as research final model to identify optimal strategies for managing all factors. According to the outputs of IPA matrix, final ranking of all SCI factors were identified to help managers optimally allocate resources. Results show that having stable purchasing system with main suppliers, integrated system among internal departments, level of sharing information with suppliers and information sharing systems with customers are all considered as the most important factors to improve SCI for achieving WCM in the selected industry

  Keywords: Delphi Fuzzy, Importance Performance Analysis, Structural Equation Model, Supply Chain Integration, World Class Manufacturing
 • Marzieh Khakestari *, Omid Abdolazimi Pages 307-344

  One of the important techniques in the field of inventory management is inventory classification. The classification method based on ABC analysis is a well-known method which sets the items in a different class, according to their importance and values. In this paper, a three-level supply chain network for a bi-objective optimization model is proposed to improve the quality of inventory grouping based on the ABC technique. The first objective maximizes the net profit of the items in the central stock (level 2) and the second objective function maximizes the net profit of items in different wards (level 3) in uncertain conditions. The proposed model simultaneously optimizes the service level, the number of inventory groups, and the assigned items to each group based on the set of constraints, inventory shortages, ordering cost, and purchasing cost. To solve this model, the heuristic and exact methods such as LP-metric and modified ε-constraint are applied. Then for comparing those methods, the statistical hypothesis test is used. In conjunction with, the AHP technique is exerted to choose the most efficient solving method. The results show that ε-constraint has the best performance. Ultimately, the proposed model has been implemented in one set of numerical examples to show its applicability in practice.

  Keywords: ABC Analysis, Inventory Control, Bi-objective optimization, Three-Level Supply Chain, Heuristic, Exact Methods
 • Armaghan Azarikhah Pages 345-375

  The development of a variety of public transportation systems that cover different areas, has made it difficult for passengers and users to choose the type of transportation system and appropriate route between two specified departures. In large cities such as Tehran, a network of public transportation systems, called multi-modal systems, consist of stations as nodes and public transport vehicles intermediate between the two consecutive stations as arcs, is formed. Travelers are looking continuously for a way to find the optimal route in complex multi-modal transportation networks to reach their desired destination with minimal cost and confusion. In this paper, two linear and nonlinear multi-objective programming models with three objective functions have been developed for routing in multi-modal transport systems. The objectives of the proposed model are to minimize the cost, travel time and the number of vehicle types. By examining the validation of models by test issues, two exact and meta-heuristic algorithms (ant colony algorithm) have been developed to solve the proposed model. The results of the evaluation of the performance of the solving methods indicate that problem solving by exact method for networks with more than 15 nodes are non-operating, while the meta-heuristic algorithm provides the same problems with same precision in the exact method but with logical time.

  Keywords: Shortest path, Public Transportation Systems, Multi-modal Transportation Systems, Multi-objective planning, Multi-objective Ant Colony Optimization Algorithm