فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 8، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسماعیل شفیع زاده*، حمیدرضا غفاری صفحات 1-11

  در این مقاله کمانش خطی و غیر خطی پوسته کروی شکل تحت تاثیر نیروی فشار هیدرو استاتیک اعماق دریا مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای محاسبات از استاندارد  ABS استفاده و  ویژگی های ماده به کار برده شده  از استاندارد  ASME(part2 section D)استخراج شده است. قطر پوسته کروی شکل 2 متر می باشد و این پوسته برای عمق عملیاتی  2000 متر طراحی شده است.  ضخامت پوسته کروی شکل  با حل معادلات حاکم بدست آمده و برای حل مدلبدنه فشار کروی از نرم افزار آباکوس استفاده شده است. نمودار مربوط به کمانش غیر خطی با استفاده از نتایج نرم افزار رسم و با تعیین نقطه بحرانی کمانش غیر خطی عدد حاصله از آن با  استاندارد ABS مقایسه شد و که هر دو عدد تقریبا برابر شدند و ضخامت مناسب برای فولاد بدست آمد.

  کلیدواژگان: بدنه فشار کروی، کمانش خطی، کمانش غیر خطی
 • جعفر سیاره*، محمدعلی فلاحی، حسین جانی نرم صفحات 11-25

  هدف اصلی این مقاله، بررسی و پیش بینی آینده کرایه حمل دریایی کانتینر در سال های 2012 و 2013 می باشد؛ چرا که بازار حمل کانتینر از طریق دریا یکی از بازارهای نسبتا جوان و رو به رشد، کشتیرانی جهان می باشد. برای رسیدن به هدف فوق، از روش های معادلات همزمان استفاده شده است. بر اساس برآورد انجام شده سال 2012 نرخ کرایه حمل به میزان 93 دلار در میانگین سالانه کاهش خواهد یافت و این کاهش در سال 2013 نیز ادامه خواهد داشت. بر اساس سناریوهای متفاوت که برای سال 2013 با مدل انجام شد، کاهش میزان رشد عرضه در این سال به میزان 6 درصد و ادامه رشد تقاضا به میزان 7 درصد باعث بازگشت ثبات به بازار کرایه حمل می شود.

  کلیدواژگان: پیش بینی، کانتینر، اقتصادسنجی، سری زمانی
 • منصور کیانی مقدم*، محمد اسلم حسین بر، فرهاد صلاحی صفحات 26-40

  به دلیل اهمیت روزافزون موضوع بندر سبز که در برگیرنده ابعاد مختلف بندری، زیست محیطی، سلامتی و اقتصادی است و همچنین کمبود تحقیقات و پژوهشها در محوریت این موضوع، پژوهش "عوامل کلیدی ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز در مورد مطالعه بندر چابهار" توسط محقق بعنوان موضوع این پژوهش انتخاب شده است. این تحقیق به صورت کمی صورت گرفته است، بدین حالت که 9 عامل اصلی شناسایی شده توسط محقق از طریق پیشینه های داخلی و خارجی، مشورت با متخصصان و کارشناسان بندری و زیست محیطی و همچنین تحقیقات میدانی محقق، از طریق روش دلفی فازی به 7 عامل مهم، موثر و بومی سازی شده، تقلیل یافت و این عوامل شامل "آلودگی، اکولوژی و زیست بوم دریا، پسماندها، حمل و نقل، اقتصادی، فناوری و مدیریتی" هستند تا اولویت و اهمیت هر کدام از این عوامل در ارتقاء بنادر سنتی به بنادر سبز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی تعیین گردد. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک سلسله مراتبی فازی، عوامل "آلودگی، اکولوژی و زیست بوم دریا، پسماندها و مدیریتی" به ترتیب بعنوان اولویتهای این تحقیق مورد شناسایی قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: بندر، بندر سبز، آلودگی، محیط زیست، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس*، نادر گلشن آرا، غلامرضا ایلاتی سراملو صفحات 41-55
  با افزایش ابعاد کشتی های کانتینربر، زمان ماندن کشتی های کانتینری در اسکله افزایش یافته است. جرثقیل های اسکله وظیفه تخلیه (بارگیری) کانتینر ها را از (به) کشتی بر عهده دارند. بنادر برای رقابت با یکدیگر باید بهره وری عملیات خود را افزایش دهند. در نتیجه بالا بردن بازدهی جرثقیل ها، تبدیل به یک مساله ی مهم برای کارشناسان و محققان شده است. یکی از راه های افزایش بهره وری، بهبود کارایی عملیات کنار دریاست که زمان بندی جرثقیل اسکله یکی از آن هاست. در این مقاله اهمیت زمان بندی جرثقیل اسکله در افزایش سرعت تخلیه و بارگیری تشریح می شود و تحقیقات انجام شده در زمینه زمان بندی جرثقیل اسکه و برخی مدل های آن ارایه می شود.
  کلیدواژگان: زمان بندی، جرثقیل اسکله، بهره وری، پایانه ی کانتینری
 • محمدحسین یار احمد زهی*، غلامعلی باقری نیا صفحات 56-66

  سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)  دو ماموریت اساسی دارد. ماموریت اول، ایجاد و افزایش ایمنی در دریا و ماموریت دوم، جلوگیری و رفع آلودگی آب دریاها است. این سازمان برای رسیدن به اهداف یاد شده اقدام به تهیه و تدوین کنوانسیون هایی می نماید که پس از تصویب و تایید و عضویت کشورها، لازم الاجرا می گردد. یکی از آنها کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW) است که در سال 1978 در لندن به تصویب سازمان بین المللی دریانوردی رسید و کشور ایران نیز در سال 1375 به آن ملحق شد. این کنوانسیون در سال های 1995 و 2010 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت. در این بازنگری، به کیفیت آموزش (که بایستی موجب افزایش دانش - بینش و مهارت شود) و ارزیابی صلاحیت ها و شایستگی های دریانوردان (از طریق آزمون) برای صدور گواهینامه سطوح مختلف دریانوردان توجه ویژه صورت گرفت. در این تحقیق به بررسی این کنوانسیون و تاثیر آن بر پدافند غیرعامل بنادر پرداخته و پس از مطالعه و مقایسه، به این نتیجه رسیدیم که با اجرا، مفاد کنوانسیون (STCW) اهداف پدافند غیر عامل در بنادر نیز تامین و محقق می شود. یعنی اهداف این دو، نه تنها مغایرتی با هم ندارند بلکه برای تامین ایمنی بنادر ، منافع و امنیت ملی و حقوق دریایی کشور مکمل هم بوده و ضرورت دارد تا عضویت ایران در این کنوانسیون بهبود و استمرار یابد

  کلیدواژگان: پدافند غیر عامل، تاثیر، کنوانسیون، آموزش، صدور گواهینامه
 • عبدالله نجفی*، آرش شکوری صفحات 67-83

  پستانداران دریایی از مهم ترین گونه های دریایی بوده و در صدر زنجیره غذایی قرار دارند. سلامت و جمعیت این گونه ها نشانه سلامت اکوسیستم دریا و دور بودن محیط زیست دریایی از چالش های حاد می باشد. در مطالعه ی حاضر، به منظور بهبود مدیریت زیستگاه های دریایی، محل به گل نشینی راسته آب بازان از پستانداران دریایی در بازه زمانی 20 ساله بررسی و با پدیده اسکوات که برای شناورها در آب های کم عمق و ساحلی رخ می دهد، مقایسه شد. در این راستا ارتباط تکاملی آب بازان و پستانداران خشکی زی، شکل بدن و زواید حرکتی این گونه ها و بدنه اجسام شناور در این اعماق مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که به گل نشینی این پستانداران مشابه با پدیده اسکوات در سواحل کم عمق و منطقه جزر و مدی رخ می دهد لذا، در جهت مدیریت این زیستگاه ها و حفاظت از این گونه های ارزشمند، شناسایی اشکال و اعماق سواحل و جریان های ساحلی مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: به گل نشینی، آب بازان، اسکوات، تکامل، جریان های ساحلی
|
 • Esmaeil Shafizadeh *, Hamid Reza Ghaffari Pages 1-11

  In this paper, linear and nonlinearbuckling of sphericalshellsunder the influence ofthehydrostatic pressure of the deep sea has been investigated. ABS rule is used For buckling strength calculetion and specific of material extracted from ASME part2 section D. Diameter of spherical shell is 2 meter and final depth for failure is 2000 meter. Spherical shell thickness obtained by solving equations and model of Spherical shell solved with ABAQUS software. The non linear graph from software result was ploted and the critical point of nonlinear buckling calculated from graph, compared with ABS rule, and spherical shell thickness was obtained.

  Keywords: spherical shell, Nonlinear buckling, linear buckling
 • Mansoor Kiani-Moghadam *, Mohammad Aslam Hosseinbor, Farhad Salahi Pages 26-40

  Because of the ever-increasing importance of Green Ports’ subject, which involves different aspects like ports, environment, health and economic matters and also the shortage of researches and studies about this field, the subject of “Key Attributes of Upgrading Traditional Ports to Green Ports at the Case Study of Chabahar’s Port” was determined as the subject of this research by the researcher. This research is quantitative as 9 identified attributes by means of the internal or external previous studies and researches, consultations with the experts and specialists of ports and environment and, moreover fieldworks of the researcher with using the Fuzzy Delphi Method; were reduced to 7 important, influential and localized attributes of “Pollutions, the Marine Ecology, Garbage, Transportation, Economics, Technology and Management” to determine the prioritization and importance of each attribute at upgrading traditional ports to green ports with using Fuzzy Analytical Hierarchy Process. According to the results of Fuzzy Analytical Hierarchy Process the attributes of “Pollutions, Marine Ecology, Garbage, Environment and Managements” were identified as priorities consequently.

  Keywords: port, Green port, Pollutions, Environment, Fuzzy Analytical Hierarchy Process
 • Abdulla Najafi *, Arash Shakouri Pages 67-83

  Marine mammals are the most important marine species. They are at the top of the food chain. Population of these species is a sign of the ecosystem health of the sea, and remoteness of the marine environment from an acute challenge. In the present study, in order to improve marine habitat management, the place to flowering the water-speculator of marine mammals in a 20-year period was studied and compared with the phenomenon of floaters that occur for buoys in shallow and coastal waters. The evolutionary relationship of cetaceans, terrestrial mammals, body shape and motion appendages of these species and the body of floating bodies in these depths was studied. It was found, stranding of these marine mammals, similar to the squat phenomenon, which it happens on shallow shores and the tidal zone. In order to manage these habitats and protecting these valuable species, identify topography, forms and depths of the beaches and coastal flows, it will be useful.

  Keywords: stranding, cetacean order, squat phenomenon, evolutionary relationship, coastal flows