فهرست مطالب

نشریه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1397/08/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هاشم آقاجری، سید علی مزینانی، مهران رضایی، محمد شهیدی* صفحات 1-21
  در سال های 906 تا 1135 ق/ 1501 تا 1723 م، ارامنه قفقاز، اقلیت کوچکی از پادشاهی ایران، در متنی از زمان جهانی که خصایص عمده اش جهانی شدن اقتصاد برمبنای مجموعه ای از دولت های مطلقه است در جغرافیایی از غرب اروپا تا جنوب شرق آسیا به سیاست و تجارت مشغول بودند. این که سیاست ورزی در چنین سطح و چنین گستره ای برای جمعیتی محدود چگونه ممکن بوده و چه نوع مسایل سیاسی دغدغه های آنان را شکل می داده است اساسا جای سوال است. بررسی این مسئله ازخلال نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز و جامعه شناسی تاریخی مکمل آن روشن می کند که حرکت فزاینده نظام اجتماعی ارامنه به سمت منابع اقتداری و گونه های تازه ای از منابع تخصیصی با قابلیت انتشار بالا در زمان مکان اجازه فعالیت با آن دامنه و در آن سطح را فراهم می کرده و مسایل سیاسی جاری ایشان نیز ناشی از همین منابع و معطوف به حفظ آن ها بوده است.
  کلیدواژگان: اچمیادزین، ارامنه، جلفای نو، دولت مطلقه، صفویه، منابع اقتداری، منابع تخصیصی
 • شهروز شریعتی، وجیهه سادات پورنجفی* صفحات 23-42
  رابطه زبان و اندیشه در فهم هستی همواره یکی از دغدغه های فکری دیرینه در علوم انسانی بوده و بررسی رابطه این دو متغیر به فعالیتی علمی و دانشگاهی تبدیل شده است. این در حالی است که با طرح نظریاتی نظیر «چرخش زبانی» و نقدهای وارد بر آن امروزه جایگاه و اهمیت زبان در آفرینش از ابزاری برای ایجاد ارتباط و انتقال اندیشه خارج و هم چون ابزاری برای شکل دهی و مکاشفه جهان بیرونی مطرح شده است. این مقاله، ازمنظری میان رشته ای، رابطه زبانی انسان و هستی را در نظام نوشتاری و اندیشگانی چینی، به عنوان دو بخش مهم نظام ارتباطی، بررسی می کند و بر اهمیت هم بستگی بین زبان و اندیشه برمبنای تاملات فرهنگی در زبان و خط چینی تاکید خواهد کرد. ازمنظر این مقاله، نظام نوشتاری چینی، درمقام تنها نظام ارتباطی کهن جهان که از آغاز پیدایش تا کنون چون رشته ای به هم پیوسته تکامل خود را در ادوار مختلف تاریخی چین پشت سر گذاشته و به مانند حاملی برای انتقال فرهنگ و تفکر چین به بقای خود ادامه داده است، می تواند هم چون جعبه سیاهی برای فهم و کشف بنیان های هستی شناسی انسان عمل کند. براین اساس، این مقاله با استفاده از آموزه های برخی از شاخص ترین نظریات زبانی معاصر، ضمن بررسی نظام نوشتاری زبان چینی در عصر باستان، می کوشد ازمنظری فرهنگی به این پرسش پاسخ دهد که ارتباط انسان و جهان در نظام نوشتاری و فرهنگی چین چگونه بازتاب یافته است؟
  کلیدواژگان: انسان، زبان، فرهنگ، چین
 • حمیدرضا دالوند* صفحات 43-54

  کیش زردشتی ازجمله ادیان کهن جهان است که اسناد و مدارک آن در اغلب زبان های کهن و تمدن های باستانی پراکنده است و طنین پژواک آن از گذشته های دور تا به امروز به گوش می رسد. در همه سرزمین ها و فرهنگ ها رد آن را می توان یافت. از شرق دور تا خاورمیانه و اروپا و امریکا، متون زردشتی در کتاب خانه های بزرگ به عنوان میراث بشری نگه داری می شوند. هند دراین میان موقعیت ویژه ای دارد. گذشته از پیوندهای عصر وداها و گاهان، سرزمین هندوستان پذیرای زردشتیان ایرانی مهاجر در روزگار پس از ساسانیان بود و بدین ترتیب، بخش بزرگی از اسناد و مدارک فرهنگی ایران طی هزاره اخیر به هند انتقال یافت. شناسایی و معرفی این اسناد نقش مهمی در روشن کردن زوایای تاریک تاریخ کیش زردشتی دارد. در مقاله پیش رو یکی از این اسناد، سروده ای از ادهارو کرساسپ (Adharu Kersasp)، معرفی و اهمیت آن بررسی می شود که نشان می دهد چگونه فرقه های تقویمی پارسی هندوستان در پایان سده دوازدهم یزدگردی شکل گرفتند.

  کلیدواژگان: زردشتیان، پارسیان، تقویم، جاماسپ ولایتی، ادهارو کرساسپ
 • فرنوش شمیلی، فاطمه غفوری فر*، امیر فرید گلسفیدی صفحات 55-90
  پرچم جزو عناصرمتمایزکننده بین تمدن ها و فرهنگ های بشریت است که آن را می توان نماد اتحاد ملی هر تمدنی دانست که در هر دوره ایدیولوژی خاصی را به همراه داشته و انتقال دهنده مبانی فکری اعصار پیشین بوده است. ازاین رو، شکل گیری عصر صفوی در سده دهم هجری، اتحاد و تحول سیاسی، فرهنگی، و دینی عظیمی را برای ایران به ارمغان آورد، به طوری که تثبیت اندیشه اسلامی شیعی در آثار این دوره به خصوص نسخ خطی قابل مشاهده است. یکی از عالی ترین نسخ خطی ایران شاهنامه طهماسب است که در عصر صفوی مصور شد. عناصر نوشتاری نقش شده بر پرچم های موجود در صحنه های رزم به وضوح تبیین کننده مضامین اعتقادی آن دوره است که از هنر خوش نویسی بهره های فراوانی برده است. پژوهش حاضر، ضمن شناسایی پرچم ها و مفاهیم به کاررفته در ادبیات آن ها، وجوه بصری و بیانی پرچم های واجد نوشتار را در شاهنامه طهماسبی تبیین می کند. ازاین رو، این مطالعه سه پرسش اساسی را در بر دارد: 1. شاخص ترین مولفه های بصری پرچم های موجود در شاهنامه چیست؟ 2. عناصر نوشتاری پرچم های شاهنامه طهماسب  از چه ادبیات، مضامین، و محتوایی برخوردارند؟ 3. مبانی فکری حاکم در تصویرگری پرچم های شاهنامه چیست؟ این تحقیق به روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. نوع تکنیک مورداستفاده اسنادی و کتاب خانه ای است که با بررسی و سنجش نمونه های آماری نگاره های نسخ خطی انجام گرفته است. تحقیق متکی بر منابع دست اول و تحقیقات معتبر است. نتایج پژوهش نشان گر آن است که پرچم ها با خط هایی ازجمله نسخ، ثلث، نستعلیق، و با رنگ هایی هم چون لاجورد، طلا، شنگرف، و تزییناتی ازجمله ختایی و اسلیمی کار شده اند. چهار الگوی اصلی و غالب در ترکیب بندی نقوش پرچم ها مشهود است؛ ازجمله: ترنج دار، تکرار منظم نقوش، ساده، و آزاد. پرچم ها از نوع نظامی جنگی بوده و عناصر نوشتاری اعم از آیات قرآن، نام خداوند، پیامبر (ص)، حضرت علی (ع)، و شعر در آن ها به کار رفته است. عناصر نوشتاری پرچم ها منطبق با اعتقادات، سلیقه ها، و مبانی فکری عصر صفوی و هم چنین اصالت ایرانی اند و ارادت هنرمندان به دین مبین اسلام و حفظ فرهنگ ایرانی را بازگو می کنند.
  کلیدواژگان: عصر صفوی، نسخه خطی شاهنامه شاه طهماسب، کتیبه های پرچم های شاهنامه، مضامین ادبی پرچم های شاهنامه، عناصر تزئینی پرچم های شاهنامه
 • حسین فهیمی، پیام زین العابدینی*، فاطمه عبدی خان صفحات 91-115
  اسطوره ها جایگاه ویژه ایی در اعتقاد مردم دارند، به گونه ایی که گاه به کمک آن ها می توان اموری را درمیان مردم رواج داد یا حذف کرد. دراین راستا، هنرمندان ژاپن در ساخت آثار انیمیشن به این ویژگی توجه کرده اند. سنت کهن طراحی مانگاها که همواره موضوعات اجتماعی را به شکلی تقطیع شده در یک کادر به تصویر کشیده در انیمیشن ژاپن که به انیمه مشهور است استفاده شده و این فرهگ اسطوره ای توانسته است بر مخاطب داخلی و خارجی تاثیرگذار باشد. پژوهش حاضر قصد دارد، با هدف شناسایی اسطوره های ژاپن، این اسطوره ها را در مجموعه انیمه ژاپنی ‏ناروتو تحلیل کند. روش تحقیق کیفی با رویکردی توصیفی است. مسئله اصلی بررسی انیمه ناروتو و تاثیر سینما و اسطوره های ژاپن بر آن است. نتایج حاصله نشان می دهد سینما براساس امتیاز واقع نمایی بر این انیمه تاثیرگذار بوده و باعث شده است که مجموعه ناروتو برای مخاطبان گوناگون باورپذیر باشد.
  کلیدواژگان: اسطوره، اسطوره های ژاپن، سینما، مانگا، انیمه، ناروتو
 • الهام ملک زاده صفحات 117-135

  جغرافیای قفقازیه [i] نسخه خطی منحصربه فردی است که ماردروس داودخانوف (Martiros Daudkhanov)، معلم دارالفنون و مترجم دارالطباعه دولتی، آن را به فرمان ناصرالدین شاه از روسی به فارسی ترجمه کرد. کتاب جغرافیای قفقازیه سال نامه (آلماناک Almanack) مفصل قفقاز است که در سه فصل و یک مقدمه تدوین شده و دارای مطالب متنوعی درباره جغرافیای طبیعی و انسانی شهرهای قفقاز، جمعیت، اوضاع مذهبی، و سازمان تعلیم وتربیت، و وضع راه است. ازاین رو، منبع مهم و درخور توجهی برای آشنایی با تاریخ و جغرافیای قفقاز به شمار می رود. [i]. جغرافیای قفقازیه عنوان نسخه ای خطی است که به عنوان طرح موظف نگارنده مقاله در سال 1392- 1393 طی دوران ماموریت در مرکز اسناد فرهنگی آسیا  تصحیح شد و به انجام رسید. در حال حاضر هم مراحل فنی انتشار را پشت سر می گذارد.

  کلیدواژگان: نسخه خطی، جغرافیای قفقازیه، سال نامه قفقاز، آلماناک، تفلیس، تب نوبه
 • حسین میرزایی* صفحات 137-173

  ایران در چهار دهه گذشته میزبان بزرگ ترین جمعیت آوارگان خارجی، عمدتا افغانستانی و عراقی، بوده و امروز پس از پاکستان دومین کشور پذیرنده مهاجران افغانستانی است. این حضور درازمدت ضرورت مطالعه جنبه های مختلف زندگی آنان را به وجود آورده است. واکاوی راه بردهای اقتصادی روزمره مهاجران افغانستانی می تواند در سامان بخشی به وضعیت آن ها، به خصوص درزمینه اقتصادی، به سیاست گذاران کشور کمک کند؛ مثلا نیاز مبرم ایران به توسعه پایدار روستایی می تواند زمینه مناسبی برای حضور مهاجران در بخش های کشاورزی و دام پروری کشور باشد. برای نیل به این امر باید سیاست گذاری ها درزمینه توسعه روستاها و شهرهای کوچک، ایجاد اشتغال در مقیاس گسترده، فقرزدایی روستایی، برنامه ریزی و خانه سازی روستایی انسان گرایانه تر، و توسعه آب یاری و کشاورزی انجام گیرند. هم چنین، صنعتی سازی روستایی، فرایند ارتقای ارزش اقتصادی، تغییر پیوندها، و نسبت های نابرابر روستایی/ شهری از مواردی اند که می توانند در این مسیر راه گشا باشند. داده های این پژوهش ازخلال مصاحبه های ژرفانگر انسان شناختی و مشاهده های مشارکتی در میدان پژوهش «شهرک قایم قم» به دست آمده است.

  کلیدواژگان: اقتصاد، اشتغال، شبکه های اجتماعی، مهاجرت، مهاجران افغانستانی
|
 • Hashem Agajari, Seyed Ali Mezinani, Mehran Rezaei, Mohamad Shahidi * Pages 1-21
  Between 909 and 1135 AH / 1501 and 1725 CE, the Armenians of the Caucasus, as a small minority of the monarchy of Iran, have been engaged in politics and trade in an era that its major feature was the globalization of economy based on a set of absolutist governments. The fact that how policy making at such a level and such a range had been possible for such a limited population and what kind of political issues shaped their concerns is an essential question. An analysis of this problem through Anthony Giddens's construction theory and its complementary historical sociology makes it clear that the increasing movement of the Armenians social system towards authoritative sources and the new species of resource allocation with high-throughput capability in time-space, actualized such a possibility and, Armenians’ political issues were the result of these sources and were oriented towards the preservation of the sources and focused on their preservation.
  Keywords: Armenians, New Julfa, Hmaydizin, SAFAVID, Absolute Government, Assigned Resources, Authority Resources
 • Shahrooz Shariati, Vajihe Alsadat Pournajafi * Pages 23-42
  The relationship between the language and the thought in the understanding of universe has been always regarded as one of the long standing intellectual concerns in human sciences, and studying the relationship between these variables has turned into a scientific and academic activity. But according to some theories such as ‘linguistic turn’ and the related criticisms, nowadays, the language has lost its importance as a tool for thought transition and has been presented as a means for shaping and revelation of the outer world. The present article studies the relation between the human and the universe in Chinese language system and focuses on the importance of correlation between the language and the thought based on philosophical and ontological reflections in Chinese language and characters. In this article, Chinese written system, as the only universal written system which has been developed as an interconnected chain since 8000 BC and survived as a bearer for transferring Chinese culture and intellect, can now at least function in the form of Chinese civilization, as a black box in understanding and discovering human’s ontological foundations. Accordingly, in addition to studying the Chinese written system in ancient time, the present article, from a cultural point of view, tries to find that how the relationship between the human and the universe has been reflected in Chinese written system using the doctrines of some prominent contemporary language theories
  Keywords: Language, Human, universe, Chinese language, Thought
 • Hamidreza Dalvand * Pages 43-54

  Zoroastrianism is one of the oldest religions in the world that its documents are scattered in most ancient languages ​​and ancient civilizations. Now, we hear the echoes of its voice over the course of history so that it can be traced in all lands and cultures. From Far East to Middle East and Europe and America, Zoroastrian texts are kept in well known libraries, as human heritage. Meanwhile, India has a special situation. Aside from the links of the Vedic and Gathas age, India welcomed the Iranian Zoroastrian immigrants in the days after the Sassanid reign. Thus, a large part of the cultural documents of Iran were transferred to India during the last millennium.Investigating and introducing these documents has an important role in clarifying the dark angles of the history of Zoroastrianism. In this paper, the importance of one of these documents is expressed: The Adharu Kersasp's verse which well shows that how Parsi Calendar sects were formed at the end of the yazdgirdi 12th century

  Keywords: Zoroastrians, Parsis, Calendar, Jamasp Vellayati, Adharu Kersasp
 • Farnoosh Shamiliy, Fatemeh Ghafoorifar *, Amiir Fariid Pages 55-90
  Flag is a distinctive and distinguishing element among human civilizations and cultures, which can be considered as a symbol of the alliance of a civilization bearing a particular ideology during each era and being the source of the intellectual foundations of the earlier ages. The formation of the Safavid era in the tenth century AD, brought about political, cultural, and religious solidarity for Iran, so that the consolidation of Shiite-Islamic thought is visible in the works of this period, especially in manuscripts. One of the most outstanding Iranian manuscripts is Shahnameh of Shah Tahmasb which was portrayed in that era. The written elements on the flags in the combat scenes of the book clearly explain the religious contents of the period, which benefited greatly from the art of calligraphy. Identifying the flags and the concepts used in their illustrations, the present research explains the visual and expressive aspects of the flags involving written texts in Shahnameh of Shah Tahmasb. Therefore, this study has three main questions: 1. what are the most important visual components of the flags in the Shahnameh? 2. The writing elements of the flags of Shahnameh of Shah Tahmasb involve what literature, content, and content? 3. What are the intellectual foundations of the illustrated flags of Shahnameh? This research has been done through a survey-analytical method. The type of technique used is a documentary and library technique through which the statistical samples of manuscripts have been studied. Research is based on first hand resources and authentic researches. The results of the research indicate that the flags have been written by characters such as Naskh, Thallith, Nastaliq and colored by colors such as Azure, Gold, Sangrf, and decorated by Khatay and Slymi figures. The writing elements of the flags are in line with the beliefs, cognitions and intellectual foundations of the Safavid era as well as the Iranian originality and reflect the artist's dedication to the religion of Islam and the preservation of Iranian culture
  Keywords: Safavid era, manuscript of Shahnameh Shah Tahmasb, inscriptions of the flags of Shahnameh, literary themes of the flags of Shahnameh, decorative elements of Shahnameh’s flags
 • Payam Zinalabedini * Pages 91-115
  Myths have such a special place in people’s thoughts and beliefs that by which one can promote a way of thought among people and sometimes dispatch a way of thought into oblivion. In line with this, Japanese writers and artists have successfully included such a goal in their dramatic and visual works – among them animations – and tried their best to present it in new formats to their viewers. Manga, as a traditional designing style in Japan, which depicts various social questions in a fractionated manner in a single frame, has been used in Anime, the Japanese animation. The style in question has managed to build on Japan’s culture and myths to influence its audience at home and abroad. Naruto is one outstanding example of such works. The current research aims to identify the myths in the Japanese culture and analyzes them in Anime Naruto series. The researcher has applied a qualitative method with a descriptive approach based on reviewing library references, as well as archived audio and visual works. The research focuses on a review of Anime Naruto and the impact of cinema and Japanese myths on it. The results of the research show that cinema has left an impact on the Anime thanks to its realistic attitude. This advantage has in turn made Anime Naruto a believable animation series for different audiences
  Keywords: myth, Japanese myths, Cinema, manga, anime, Naruto
 • Elham Malekzadeh Pages 117-135

  The geography of Caucasus is the name of an exclusive manuscript that Martiros Daudkhanov, the Russian language teacher of Dar-ol-fonun and the translator of Governmental publications, finished its translation from Russian to Persian in Jumada Al-Awwal 1287 AH. This manuscript includes not only a detailed yearbook of Caucasus, but also a description of social conditions of Tbilisi, the causes of Ague in that region and also a description of natural geography of Tbilisi and some other cities and villages in Caucasus in the second half of the nineteenth century. The contents of this manuscript consists of three chapters and a prologue containing intriguing and different subjects written about the natural and human geography, population, religious conditions, the ministry of education, road conditions and etc of Caucasus. Thus it is an important source of understanding the history and geography of Caucasus.

  Keywords: Manuscript, The geography of Caucasus, Caucasus yearbook, Almanac, Tbilisi, Ague
 • Hossein MIRZAEI * Pages 137-173