فهرست مطالب

دنیای شنا - ورزشهای آبی - پیاپی 83 (مرداد 1399)
 • پیاپی 83 (مرداد 1399)
 • بهای روی جلد: 300,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/05/01
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سرمقاله: مهارت های زندگی/ موفقیت با ذهن خلاق در ورزش های آبی (قسمت بیستم ویکم) / روش کار در مدیریت زمان/ اولویت بندی مناسب کارها
  صفحه 3
 • مرکز توسعه ورزشهای آبی ایران
  صفحه 5
 • کلوپهای ورزشهای آبی (مرکز توسعه ورزشهای آبی)/ اعضاء کلوپ استخرداران - پیشکسوتان آبی - کلوپ ماساژ ایران/ کلوپ نویسندگان آبی - کلوپ شنای - غواصی -ماهیگیری - شنای موزون - آکوآفیتنس- معلولین آبی- ناشنوایان و نابینایان آبی - آبهای آزاد / کلوپ هیدروتراپی- کلوپ قایق های موتوری - کلوپ نویسندگان آبی/ کلوپ اسکی روی آب - واترپولو - نجات غریق - روانشناسی آبی - قایقرانی - دراگون بت - هیدروتراپی - نویسندگان آبی -امدادو نجات - جت اسکی ایران
  صفحه 7
 • دستورالعمل پیشگیری از ابتلاء به ویروس کویید 19 (کرونا)/ Corona Virus - COVID 19/ پیشگیری فردی/ قرنطینه خانگی/ ماسک/ دستکش/ عینک محافظ/ میکروب زدایی/ شستن دست/ سرفه/ انتقال از راه مدفوع/ آسانسور...
  صفحه 11
 • دراگون بت/ تاریخچه دراگون بت/ آشنائی بیشتر با رشته دراگون بت/ مسابقات دراگون بت/ دراگون بت یک ورزش جمعی/ دراگون بت در ایران
  صفحه 24
 • جت اسکی/ تاریخچه جت اسکی/ قوانین و مقرراتی/ قوانین عمومی برای شناورهای تفریحی/ مقررات PFD/ استانداردهای لنگر/ تجهیزات بهداشتی دریایی(MSD)/ محدودیت های سرعت/ بستن شناور/ محدودیت های شناور در حال حرکت/ محافظت از محیط زیست/ نگاهی گذرا به به قوانین جت اسکی در ایران/ قوانین و مقررات اجاره کننده جت اسکی در ایران/ کاربرد غیرتفریحی/ مشخصات فنی و آلایندگی
  صفحه 28
 • کلوپ موج سواری ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ واترپولوی ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ استخرداران ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 39
 • کلوپ نویسندگان ورزشهای آبی ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ گارد ساحلی ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ فین سوئیمینگ ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 40
 • کلوپ ناخدا و دریانوردان ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ موجودات آبزی ایران (آموزش تخصصی)// کلوپ مدیران ورزشهای ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 41
 • كلوپ کشتي ساحلي ايران (آموزش تخصصي)/ كلوپ شناي موزون ايران (آموزش تخصصي)/ كلوپ ورزشهاي درآب ايران (آموزش تخصصي)
  صفحه 42
 • کلوپ تری اتلون ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ کانوپولوی ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ آب های آزاد ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 43
 • کلوپ جت اسکی ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ خبرنگاران ورزشهای آبی ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ پارکهای آبی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 44
 • کلوپ غواصی ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ قایق های بادبانی ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ ماساژ ایران(آموزش تخصصی)
  صفحه 45
 • کلوپ شنا ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ یوگا در آب ایران Aqua Yuga / کلوپ نجات غریق ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 46
 • کلوپ رفتینگ ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ پایش سلامت ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ یاتینگ - قایق های تفریحی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 47
 • کلوپ روئینگ ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ والیبال ساحلی ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ خنده و کاریکاتور آبی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 48
 • کلوپ فلای و هاوربورد ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ تصویرسازان آبی ایران (آموزش تخصصی)/کلوپ گردشگری دریایی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 49
 • کلوپ هیدروتراپی ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ آکوآ فیتنس ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ ماهی گیری ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 50
 • کلوپ امداد و نجات حوادث آبی ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ شیرجه ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ استخرداران ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 51
 • معرفی کتاب (کتاب های ورزشهای آبی) / کلوپ نابینایان و ناشنوایان آبی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 52
 • کلوپ روانشناسی ورزش های آبی ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ رستوران و غذاهای دریایی ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ اسکی روی آب ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 53
 • انتشارات آبا - ناشر کتاب های ورزشهای آبی در ایران/ کلوپ جانبازان و معلولین آبی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 54
 • کلوپ کایت سورفینگ ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ آکوآاسپینینگ ایران (آموزش تخصصی)/ کلوپ دراگون بت ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 55
 • آبیا کارت Abia Card/ خدمات قابل دریافت AbiaCard
  صفحه 56
 • کمیته سونا و دکوراسیون داخلی کلوپ استخرداران ایران
  صفحه 57
 • بخش انگلیسی
  صفحه 58