فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و هشتم شماره 3 (خرداد 1399)
 • سال بیست و هشتم شماره 3 (خرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن آخوندی میبدی* صفحات 2425-2430
  مقدمه

  پیودرما گانگرنوزوم یک بیماری نادر پوستی است که باعث ایجاد زخم های دردناک پوستی می شود. بیماری در هر رده سنی 20 تا 50 سال در زن و مرد ایجاد می شود .در بالغین بازخم درناک در ساق پا تظاهر می کند و در بچه ها باعث درگیری ساق پا، ران، سر و گردن می شود. پیودرما گانگرنوزوم با یک پاپول، ندول و یا پوسجول مشخص می شود که به طرف یک ضایعه زخمی با حدود نامشخص پیشرفت می کند. در این مقاله یک مورد پیودرما گانگروزنوم بعد از عمل جراحی پستان معرفی می شود. بیمار یک خانم 38 ساله که به علت یک زخم 3 سانتی متر در ناحیه پستان راست که به تدریج رشد کرده و در معاینه حاوی ترشحات اگزوداتیو خونی از 2 هفته قبل مراجعه کرده است. در سابقه، دو هفته بعد از عمل جراحی پستان یک زخم پیشرونده سه سانتی متری در سطح پستان ایجاد شده که به تدریج این زخم بزرگتر می شود. در طی درمان، آنتی بیوتیک های متعدد خوراکی، تزریقی تجویز می شود که تاثیری در بهبودی زخم نداشتند. نتیجه بیوپسی، زخم غیر اختصاصی پوستی به همراه هیپرپلازی بدون شواهدی ازبدخیمی گزارش شد. بیمار هیچگونه علایم گوارشی نداشت. برای بیمار داروی Infliximab  شروع شده و ادامه یافت.

  نتیجه گیری

  در تشخیص افتراقی زخم های پوستی مقاوم به درمان های معمول, خصوصا در ناحیه در پستان همیشه باید تشخیص پیودرماگانگرنوزوم را مد نظر داشت.

  کلیدواژگان: پیودرما گانگرنوزوم، پستان، عوارض جراحی
 • یاسمن ابراهیمی کیا، شهرام دارابی*، فرزاد رجایی صفحات 2431-2441
  مقدمه بیماری آلزایمر (AD)، متداول ترین زوال عقل در جمعیت سالخورده است. آلزایمر یک اختلال دایمی و پیشرونده مغز است که باعث بروز خسارات سنگین اجتماعی و مالی در سراسر جهان می شود، این بیماری با کاهش پیشرفت های نورون و اتصالات سیناپسی پس از رسوب پروتیین آمیلویید بتا (Aβ) مشخص می شود. AD دارای علایمی مانند، توانایی ضعیف در درک یا استفاده نادرست از کلمات، عدم تعادل در راه رفتن و اختلال در عملکردهای اجرایی در حوزه برنامه ریزی، سفارش و تصمیم گیری است. به طور کلی، طبقه بندی AD به دو شکل خانوادگی و پراکنده است. درمان های جاری برای بیماران مبتلا به AD تنها می تواند علایم را کاهش دهد، اما نمی تواند به طور کامل از انحطاط عصبی جلوگیری کند، بنابراین هیچ بهبود دراز مدتی ایجاد نمی گردد. سلول های بنیادی سلول های نامتمایز هستند که دارای توانایی تولید بسیاری از انواع مختلف سلول ها در بدن می باشند. تعداد بسیاری از داده ها نشان دهنده پتانسیل درمانی سلول های بنیادی برای انواع بیماری های عصبی است. مطالعات متعدد نشان دادند که سلول های عصبی و گلیال با موفقیت از سلول های بنیادی مختلف تمایز یافته اند. در این مقاله مروری، به بررسی درمان های بیماری آلزایمر توسط انواع سلول های بنیادی پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: سلول بنیادی، بیماری آلزایمر، آمیلوئید- β
 • مجید افلاطونیان* صفحات 2442-2452
  مقدمه سلیاک یک بیماری خود ایمنی ناشی از عدم تحمل دایمی به گلوتن است که در افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد باشند ایجاد می گردد. این بیماری با آتروفی مخاط روده کوچک و تظاهرات گوارشی و خارج گوارشی خود را نشان می دهد. فاکتورهای محیطی مانند گلوتن و فاکتورهای ژنتیکی مانند HLA  و ژن های غیر HLA در ایجاد بیماری نقش دارند. آتروفی مخاط در نتایج پاسخ ایمنی تطابقی و ذاتی به گلوتن ایجاد می شود. نقش محوری بر عهده لنفوسیت های T-helper واسطه های التهابی مانند Tumor necrosis factor alpha و Interleukin15 می باشد. شناخت ریسک فاکتورهای ژنتیکی و مکانیسم های التهابی به تشخیص و درمان این بیماری کمک می نماید.
  کلیدواژگان: سلیاک، ایمونولوژی، ژنتیک
 • هما حاجی صادقی، محمدعلی آذربایجانی*، محمدرضا وفائی نسب، مقصود پیری، سید محمدمهدی مدرس مصلی صفحات 2453-2466
  مقدمه

  یایسگی بر جنبه های مهم زندگی زنان تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه تجربی، بررسی تمرین مقاومتی در کنار دریافت ویتامینD و کلسیم در دوره قبل از یایسگی بر تراکم معدنی استخوان در موش صحرایی بود.

  روش بررسی

  حیوانات به طور تصادفی به گروه های کنترل، دارونما، ویتامینD، کلسیم، تمرین مقاومتی، ویتامینD +کلسیم، ویتامینD+ تمرین مقاومتی، کلسیم+ تمرین مقاومتی، ویتامینD+کلسیم+ تمرین مقاومتی تقسیم شدند. گروه های کنترل و دارونما به ترتیب با رژیم غذایی استاندارد و روغن کنجد تغذیه شدند. اوارکتومی بعد از دو ماه تمرین مقاومتی، کلسیم و یا ویتامین D انجام شد. تراکم و میزان مواد معدنی استخوان اندازه گیری شد. رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ایوزین جهت بررسی قطر و تعداد سلول های استخوانی انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارversion 20  SPSS و آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد.

  نتایج

  در مقایسه با گروه کنترل افزایش میزان تراکم مواد معدنی استخوان در ناحیه کمر در گروه تمرین مقاومتی بیشتر از بقیه گروه ها (0/001<p) بود. میزان مواد معدنی استخوان کل بدن در گروه های کلسیم و کلسیم+تمرین مقاومتی بالاتر از گروه کنترل بود (0/05<p). قطر کل استخوان در گروه های ویتامینD، کلسیم+ تمرین مقاومتی، ویتامینD+ تمرین مقاومتی و کلسیم+ ویتامینD+ تمرین مقاومتی کمتر از سایر گروه ها بود. تعداد سلول های استیوکلاست گروه های تمرین مقاومتی، ویتامینD+ تمرین مقاومتی (0/05<p) ، کلسیم+ ویتامینD، کلسیم+تمرین مقاومتی و کلسیم+ ویتامینD+ تمرین مقاومتی (0/001<p) نسبت به گروه کنترل کاهش داشت.

  نتیجه گیری

  ورزش مقاومتی منظم به همراه مصرف ویتامینD و کلسیم در دوره قبل از یایسگی موجب افزایش تراکم و مواد معدنی استخوان می شود که می تواند روند پوکی استخوان را در دوره یایسگی به تاخیر بیندازد.

  کلیدواژگان: یائسگی، ویتامین D، ورزش مقاومتی، کلسیم، تراکم معدنی استخوان
 • کمال امیدوار*، سپیده شهائیان، محبوبه امیری اسفندقه صفحات 2467-2478
  مقدمه

  صنعتی شدن و رشد روزافزون شهرنشینی موجبات افزایش میزان آلودگی را فراهم کرده است و تاثیر مخربی بر سلامت عمومی داشته است ، در این پژوهش به بررسی ارتباط غلظت آلاینده ها و برخی پارامترهای اقلیمی بر میزان مرگ های ناشی از بیماری های قلبی و تنفسی در شهر شیراز پرداخته شده است.

  روش بررسی

  مطالعه از نوع تحلیلی است بدین منظور ابتدا به جمع آوری آمار روزانه مربوط به عناصر اقلیمی (دما، رطوبت، فشار، باد) طی دوره آماری (1393-1383) از اداره کل هواشناسی شیراز، و اطلاعات روزانه مربوط به آلاینده های هوا (CO،PM،NO2،SO2،O3) از اداره کل محیط زیست شیراز و آمار مرگ و میرهای قلبی- عروقی و تنفسی مربوط به همین دوره آماری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته شد در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار version 22 SPSS به تحلیل روش های آماری و روابط همبستگی میانگین ماهانه، فصلی و سالانه متغیرها با فوت شدگان در سال های مورد بررسی پرداخته شد.

  نتایج

  نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آنست که بین پارامتر های اقلیمی (رطوبت، فشار، دما و باد) با مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی - عروقی و تنفسی ارتباط معناداری در سطح 95 و 99 درصد (P<0/01 P<0/05 ,) وجود دارد. هم چنین بین مرگ و میرهای ناشی از بیماری های مورد مطالعه در فصول مختلف در شیراز تفاوت آشکاری مشاهده می شود و مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی- عروقی به نسبت بیماری های تنفسی دارای حساسیت بیشتری نسبت به پارامترهای اقلیمی هستند.

  نتیجه گیری

   در مجموع در طول دوره آماری مورد نظر هیچ روز آلوده به آلاینده های O3 و NO2 در شهر شیراز مشاهده نگردید. روابط بین آلاینده ها دیگر و میزان مرگ و میر نیز معنا دار بودند این همبستگی با تاخیر زمانی 5-1 روزه برای آلاینده های CO و PM10 و 10-6 روزه را SO2 نشان می دهد.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، بیماری های تنفسی، بیماری های قلبی- عروقی، شیراز
 • محمد پاک هاشمی، مهسا حسنی پور، آیت کائیدی، پویا سعید عسکری، ایمان فاطمی، محمدرضا رحمانی، الهام حکیمی، جلال حسن شاهی، وحید احسانی، زهرا تقی پور، مرضیه خادمی، محمد الله توکلی* صفحات 2479-2489
  مقدمه

  پیری یک فرآیند پیچیده بوده و به عنوان عامل خطر برای بیماری هایی مانند فشار خون، آلزایمر، سرطان، افسردگی و اضطراب به شمار می آید. اخیرا دیده شده است که داروی ضد دیابت متفورمین دارای اثرات عصبی مهمی نظیر جلوگیری از کاهش حافظه، سکته مغزی، اضطراب، التهاب و تشنج می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر تعیین اثر متفورمین در برخی عملکردهای شناختی در موش های صحرایی نر مسن بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، تعداد 24 سر موش صحرایی 22 ماهه به طور تصادفی به 3 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه اول: گروه کنترل است که آب را بصورت خوراکی (گاواژ) دریافت کردند، گروه دوم: متفورمین با دوز  mg/kg1 به صورت خوراکی و گروه سوم: متفورمین را با دوز  mg/kg10 را به صورت خوراکی دریافت نمودند. پس از تیمار به مدت 40 روز (روزانه یک مرتبه) آزمون های رفتاری شامل ماز Y شکل، ماز به علاوه ای شکل مرتفع و آزمون افسردگی از حیوانات گرفته شد. نتایج با استفاده از نرم افزار Prism GraphPad نسخه 6 و آزمون One-way ANOVA و سپس تست تعقیبی Tukey-post Hoc-test بررسی شد.

  نتایج

  نتایج این مطالعه نشان داد که متفورمین با دوز mg/kg 10 میزان اضطراب (0/001<p و 0/05<p) و افسردگی(0/001 <p) را در حیوانات مسن به صورت معنی داری کاهش داده است. متفورمین با دوز mg/kg 1 نتوانست اختلالات ناشی از پیری را در این مدل بهبود بخشد.

  نتیجه گیری

  متفورمین با دوز mg/kg 10 می تواند با کاهش اضطراب و افسردگی موجب ارتقا کیفیت زندگی دوره پیری گردد.

  کلیدواژگان: پیری، متفورمین، افسردگی، اضطراب، موش صحرایی
 • افتخار محمدی*، فاطمه نیک سرشت صفحات 2490-2501
  مقدمه

  شواهد حاکی از افزایش استرس اکسیداتیو و بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی تام حاصل از فعالیت ورزشی منظم در بافت قلب بیماران دیابتی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی و وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت قلب موش_های دیابتی می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی 24 سر موش نر نژاد ویستار (با سن 10 هفته و وزن 8/11±256 گرم) به 4 گروه 6 تایی تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته تمرین استقامتی فزاینده انجام دادند. 48 ساعت پس از اتمام پروتکل سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی (کاتالاز، گلوتاتیون و گلوتاتیون_پراکسیداز) و وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت قلبی موش ها اندازه گیری شد. جهت مقایسه های بین گروهی از نرم افزار version 25  SPSS آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و جهت بررسی ارتباط بین شاخص ها از آزمون پیرسون استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان دهنده تفاوت در وضعیت آنتی اکسیدانی تام، کاتالاز و گلوتاتیون (0/001=p) معنی دار و در گلوتاتیون پراکسیداز (0/240=p) معنی دار نبود. و آزمون تعقیبی افزایش معنی داری در وضعیت آنتی اکسیدانی تام و کاتالاز (تمرین سالم، کنترل سالم و تمرین دیابتی نسبت به کنترل دیابتی)؛ گلوتاتیون (تمرین سالم (0/001=p) و کنترل سالم (0/049=p) نسبت به کنترل دیابتی)؛ (تمرین سالم (0/003=p) نسبت به تمرین دیابتی) نشان داد. در نهایت برخی ارتباطات بین آنزیم های آنتی اکسیدانی و وضعیت آنتی اکسیدانی تام معنی دار بودند.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد تمرین استقامتی فزاینده موجب افزایش سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی و بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی تام شده و در نتیجه موجب کاهش استرس اکسیداتیو بافت قلبی موش های دیابتی می شود.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان، قلب، دیابت
 • سعید مرادی*، عبدالحمید حبیبی، محمدرضا تابنده، سعید شاکریان صفحات 2502-2514
  مقدمه

  نیتریک اکساید علاوه بر نقش های مفیدی که در بدن دارد، اما سنتز بیش از حد آن باعث ایجاد بیماری های نورودژنراتیو می شود، بنابراین هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تغییرات نیتریک اکساید بافت هیپوکمپ و حس درد رت های نر مدل پارکینسونی متعاقب 6 هفته تمرینات تداومی و تناوبی بود.

  روش بررسی

  در این پژوهش که از نوع تحقیقات تجربی بود از 24 سر رت نر نژاد ویستار استفاده شد. آزمودنی ها با استفاده از رزرپین به پارکینسون مبتلا شدند، سپس در 4 گروه تقسیم شدند.تمرینات هوازی به مدت 6 هفته و هر هفته 5 جلسه اجرا شد، که مدت تمرین از هفته اول تا ششم، روزانه طوری افزایش یافت که از 15 دقیقه در روز اول به 40 دقیقه در هفته ششم رسید، گروه تمرین تناوبی مدت زمان مشخص شده تمرین را در هفته نخست در دو نوبت در هفته های دوم تا چهارم در چهار نوبت و در هفته های پنجم تا ششم در شش نوبت اجرا کردند، در پایان 6 هفته حس درد با استفاده از آزمون فرمالین اندازه گیری سپس رت ها کشته شدند،و بافت هیپوکمپ جدا، و نیتریک اکساید با استفاده از روش الایزا و کیت های مخصوص اندازه گیری شد. نتایج با استفاده نرم افزار spss نسخه 19 و با استفاده  از آزمون تحلیل واریانسیک راهه و آزمون تعقیبیLSDتجزیه وتحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد بیماری پارکینسون باعث افزایش سطوح نیتریک اکساید می شود (0/05  ≤p). که تمرینات هوازی تداومی و تناوبی باعث کاهش نیتریک اکساید می شود (0/05 ≤p). نشان داده شد بین دو گروه تمرینی اختلاف معنی داری وجود ندارد (0/68≤ P). هم چنین گروه کنترل پارکینسون افزایش درد معنی داری نسبت به گروه کنترل سالم نشان داد (0/01 ≤p). دو نوع تمرین باعث کاهش میزان احساس درد شد (0/05 ≤p)، که بین دو گروه تمرینی اختلاف معنی داری وجود نداشت (0/23 ≤p).

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های این پژوهش، تمرینات هوازی تداومی و تناوبی باعث کاهش سطوح نیتریک اکساید و احساس درد در رت های مدل پارکینسونی شد.

  کلیدواژگان: پارکینسون، نیتریک اکساید، تمرینات تداومی، تمرینات تناوبی، حس درد
|
 • Mohsen Akhondi Meybodi* Pages 2425-2430
  Introduction

  Pyoderma gangrenosum (PG) of the breast is a rare that present as a painful ulcer on the skin. It usually affects people in their 20s to 50s and occurs in both men and women. Typically, PG affects the legs in adults. In children, it may affect the legs, buttocks, head, and neck. Pyoderma gangrenosum is characterized by a papule, nodule, or pustule that progresses to an injured lesion with unknown boundaries. In this study, a case of Pyoderma gangrenosum is introduced after breast surgery.A 38-year-old woman with a 3 cm wound in the right breast area that has gradually grown has been examined for exudative bloody discharge for the past 2 weeks. Two weeks after breast surgery, a three-centimeter progressive wound has formed on the surface of the breast, which gradually grew larger. During treatment, several oral and injectable antibiotics were prescribed that have not been effective in healing the wound. A biopsy lesion was reported in which a non-specific skin lesion with hyperplasia and vesicle formation without malignancy was reported. The patient had no gastrointestinal symptoms. Infliximab was started and continued for the patient.

  Conclusion

  In the differential diagnosis of resistant skin wounds, especially in the leg area, and in this case in the breast the diagnosis of pyoderma gangrenosome should always be considered.
  Even if the patient has no history of inflammatory bowel disease, pyoderma gangrenosum may occur before intestinal manifestations.

  Keywords: Pyoderma Gangrenosum, Breast, Surgery
 • Yasaman Ebrahimikia, Shahram Darabi*, Farzad Rajaei Pages 2431-2441

  Introduction Alzheimer disease (AD), known to be a leading cause of dementia that causes heavy social and financial burdens worldwide, characterized by progressive loss of neurons and synaptic connectivity after depositions of amyloid-β (Aβ) protein.AD manifests as an impaired ability to comprehend or use words, poor coordination and gait, and impaired executive functions in the realms of planning, ordering and making judgments. Generally, classification of AD includes familial and sporadic AD. Current therapies for AD patients can only alleviate symptoms, but cannot deter the neural degeneration, thus providing no long-term recovery. Stem cells are undifferentiated cells that have a potential to produce many different cell types in the body. A vast amount of data indicates the potential of stem cell therapy for various neurological diseases. Several studies revealed that neurons and glial cells have successfully been differentiated from various stem cells. Thus, in this article, we review the treatment of Alzheimer disease by various types of stem cells.

  Keywords: Stem Cell, Alzheimer's Disease, Amyloid-β
 • Majid Aflatoonian* Pages 2442-2452

  Introduction Celiac disease is an autoimmune disease caused by persistent intolerance to gluten, which is causedin people who are genetically predisposed. The disease presents with atrophy of the small intestinal mucosa and gastrointestinal and extra-gastrointestinal manifestations.Environmental factors like gluten and genetic factors such as HLA and non-HLA genes are involved in causing the disease.Mucosal atrophy results from an adaptive and innate immune response to gluten. T-helper, interleukin 15 and tumor necrosisfactor-alpha have a central role in this process. Recognize the risk of genetic factors and inflammatorymechanisms will help diagnose and treat the disease.

  Keywords: Celiac, Immonulogy, Genetic
 • Homa Haji Sadeghi, MohammadAli Azarbayjani*, Mohammadreza Vafaeenasab, Maghsoud Peeri, Seyed MohamadMahdi Modares Mosala Pages 2453-2466
  Introduction

  Menopause is the natural termination of menstruation, which affects the quality, and important aspects of women life. The aim of this study was to investigate regular resistance training along with vitamins D and calcium intake in the pre-menopausal period on bone mineral density (BMD) in rats.

  Methods

   In this experimental study, the rats were randomly divided into control groups, placebo, vitamin D, calcium, resistance training, vitamin D + calcium, vitamin D + resistance training, calcium + resistance training, vitamin D + calcium + resistance training. Control and placebo groups were fed with a standard diet and sesame oil, respectively. Ovariectomy was done after two months of resistance training (Ex), calcium (35 mg/kg) and vitamin D (10000 IU) administration. BMD and bone mineral content (BMC) were measured. Hematoxylin-eosin staining was performed to examine bone total diameter and osteoclast and osteocyte cell numbers. The statistical analysis was done by a one-way analysis of variance (SPSS 20).

  Results

  There was an increasing trend in BMD lumbar of the Ex group (P<0.001) in comparison with the control group. The amount of bone mineral in the whole body in calcium and calcium + resistance groups was higher than the control group (P <0.05). BMC total in the vitamin D, calcium + resistance training, vitamin D + resistance training and calcium + vitamin D + resistance-training groups was lower than the other groups. Osteoclast cell numbers were decreased in Ex, Vit D+Ex (P<0.05), Ca+Vit D, Ca+Ex and Ex+Vit D+Ca groups (P<0.001) compared to the control group, also, osteocyte numbers were decreased in VitD, Ca+Vit D (P<0.05), Ex, Vit D+Ex, and Ex+Vit D+Ca groups (P<0.001).

  Conclusion

  Regular resistance exercise, vitamin D and calcium supplements in pre-menopausal period can improve BMD and BMC and delay the process of osteoporosis in postmenopausal period.

  Keywords: Menopause, Vitamin D, Resistance exercise, Bone mineral density
 • Kamal Omidvar*, Sepideh Shahaeian, Mahbobeh Amiri Esfandegheh Pages 2467-2478
  Introduction

  Industrialization and the growing of urbanization have increased the amount of contamination and have a devastating impact on the population health; the aim of this study was the relationship between pollutants and some climatic parameters on mortality of heart and respiratory diseases in Shiraz

  Methods

  The study was an analytical one. Firstly, daily data on climate elements (temperature, humidity, pressure, wind) from Shiraz Meteorological Office (2004-2014), daily information on air pollutants (CO, PM, NO2, SO2, O3) from Shiraz General Environment Department and cardiovascular and respiratory mortality rates from Shiraz University of Medical Sciences was collected, respectively. Data were analyzed using software SPSS ver. 22; statistical methods and correlation coefficients of monthly, seasonal and monthly averages and mortality rates were investigated.

  Results

  Results of this study indicated that there was a significant correlation between the parameters of the climate (humidity, pressure, temperature and wind) and deaths from cardio - vascular and respiratory diseases at the level of 0.99 and 0.95 (**=P<0/01, *=P<0/05). There was a statistical difference between the mortality rates in different seasons in Shiraz and the mortality rates caused by the cardio vascular and respiratory diseases were relatively more sensitive to climate parameters.

  Conclusion

  In general, during the statistical period, no polluted day was observed in polluted O3, NO2 in Shiraz City, relationships between other pollutants and mortality rates were significant. This correlation is shown by a 1-5 day delay for pollutants of CO, PM10and 6-10 days for pollutants of SO2.

  Keywords: Air Pollution, Respiratory Diseases, Heart Disease - Cardiovascular, Shiraz
 • Mohammad Pak Hashemi, Mahsa Hassanipour, Ayat Kaeidi, Pooya Saeed Askari, Iman Fatemi, MohammadReza Rahmani, Elham Hakimizadeh, Jalal Hassanshahi, Vahid Ehsani, Zahra Taghipour, Marzieh Khademi, Mohammad Allahtavakoli* Pages 2479-2489
  Introduction

  Aging is a complex process and is considered as a risk factor for many diseases such as hypertension, Alzheimer, cancer, depression and anxiety. Recently, it has been shown that metformin, an anti-diabetic drug, has important neurological effects such as preventing memory loss, stroke, anxiety, inflammation and seizures. Therefore, the aim of this study was investigating the effects of metformin on some cognitive factors in elderly male rats.

  Methods

  24 rats (22 months) were randomly divided into 3 groups (n=8). The first group was the control group that received water orally, the second group received metformin 1 mg/kg orally and the third group received metformin 10 mg/kg orally. After treatment for 40 days (once daily), behavioral tests, including Y-maze, elevated plus maze and depression test were performed on animals. Results were analyzed using GraphPad Prism version 6 and One-way ANOVA followed by Tukey-post hoc test.

  Results

  The results of this study showed that metformin at a dose of 10 mg/kg significantly reduced anxiety (P<0.001) and depression (P<0.001) in older animals. Metformin at a dose of 1 mg/kg failed to improve aging-related disorders in this model.

  Conclusion

  Metformin at a dose of 10 mg/kg can reduce the quality of life by reducing anxiety and depression.

  Keywords: Aging, Metformin, Depression, Anxiety, Rat
 • Eftekhar Mohammadi*, Fatemeh Nikseresht Pages 2490-2501
  Introduction

  Evidence suggests increased oxidative stress and improved total antioxidant status resulting from regular exercise in the heart tissue of diabetic patients. The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of increasing endurance training on the levels of antioxidant enzymes and the total antioxidant status of the cardiac tissue of diabetic mice.

  Methods

  In this experimental study, 24 Wistar male rats (aged 10 weeks and weighing 256±11.8 g) were divided into 4 groups of 6.The training program lasted for 8 weeks with increasing endurance training. It was measured 48 hours after the completion of the protocol levels of antioxidant enzymes (catalase, glutathione, and glutathione peroxidase) and the total antioxidant status of rat heart tissue. One-way analysis of variance test was used for intergroup comparisons and Pearson test was used to investigate the relationship between indicators.

  Results

  The results showed a significant difference in total antioxidant status, catalase and glutathione (P = 0.001) and were not significant in glutathione peroxidase (P = 0.240). Moreover, a follow-up test showed a significant increase in total antioxidant status and catalase (healthy exercise, healthy control, and diabetic exercise compared to diabetic control), Glutathione (healthy exercise (P = 0.001) and healthy control (P = 0.049) compared to diabetic control); (Healthy exercise (P = 0.003) compared to diabetic exercise. Finally, some correlations between antioxidant enzymes and total antioxidant status were significant.

  Conclusion

  According to research results, increasing endurance training appears to increase levels of antioxidant enzymes and improve total antioxidant status, thereby it reduces oxidative stress in the heart tissue of diabetic mice.

  Keywords: Endurance Training, Oxidative Stress, Anti-Oxidant, Heart, Diabetes
 • Saeid Moradi*, Abdol Hamid Habibi, MohammadReza Tabande, Saeid Shakerian Pages 2502-2514
  Introduction

  Despite the beneficial roles of nitric oxide, its excessive synthesis causes neurodegenerative diseases. Therefore, the aim of the present study was to compare the nitric oxide changes in the hippocampal tissue and the pain sensation of male Parkinson's rats after 6 weeks of continuous and interval training.

  Methods

  In this experimental study, 24 Wistar male rats were used. Rats were treated with Parkinson's using reserpine, and then divided into four groups (n=6). Aerobic exercise was performed for 6 weeks and 5 sessions per week. The duration of training increased from the first to the sixth week, it increased from 15 minutes on the first day to 40 minutes in the sixth week. The interval group performed the specified duration of the exercise twice in the first week, four times in the second to fourth weeks, and six times in the fifth to sixth weeks. At the end of 6 weeks, pain sensation was measured using formalin test and then rats were sacrificed. The tissue of the hippocampus was separated, and nitric oxide was measured using the ELISA method and special kits. The results were analyzed using one-way analysis of variance and LSD follow-up.

  Results

  The results showed that Parkinson's disease increased nitric oxide levels (p ≤0.05). Continuous and interval aerobic exercise reduced nitric oxide (p ≤0.05). There was no significant difference between the two training groups (p ≤0.68). In addition, Parkinson's control group showed a significant increase in pain compared to the control group (p ≤0.01). Two types of exercise reduced pain (p ≤0.05), but there was no significant difference between the two groups (p≤0.23).

  Conclusion

  According to the findings of this study, continuous and periodic aerobic exercise reduced nitric oxide levels and pain in the rats of the Parkinson's model.

  Keywords: Parkinson's, Nitric Oxide, Continuous Training, Interval Training, Pain