فهرست مطالب

حکمت معاصر - پیاپی 30 (بهار و تابستان 1399)

فصلنامه حکمت معاصر
پیاپی 30 (بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حسین اترک صفحات 1-21

  این مقاله در زمینه کلام اسلامی به بررسی دلالت آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (نساء /59) بر عصمت انبیاء می پردازد. این آیه یکی از مهم ترین آیات قرآنی است که از آن برای اثبات عصمت انبیاء، به ویژه نبی مکرم اسلام، و صاحبان امر استفاده شده است. استدلال به این صورت است که چون خداوند به طور مطلق دستور به اطاعت از رسول خود داده است، این دلالت بر عصمت او از خطا و گناه می کند؛ چرا که اگر رسول معصوم نباشد، ممکن است در دستورات خود به مردم دچار عصیان یا خطا شود؛ در نتیجه، دستور مطلق خدا به اطاعت از او، منجر به تبعیت مردم از رسول در عصیان و خطایش خواهد شد و این خلاف غرض خداوند از ارسال رسول است. به نظر نویسنده، این استدلال مخدوش است و استفاده از اطلاق آیه برای اثبات عصمت بر اساس مباحث علم اصول و شرایط اخذ به اطلاق یک کلام درست نیست. آیه در مقام بیان عصمت یا عدم عصمت انبیاء نیست؛ بلکه صرفا در مقام بیان اصل حکم ضرورت اطاعت از رسول و صاحبان امر توسط مردم است. علاوه بر اینکه قراین عقلی و نقلی متعددی وجود دارند که آیه را از ظاهر مطلق آن منصرف و ضرورت اطاعت را مقید به عدم مخالفت دستورات رسول و صاحبان امر با کتاب و حکم خدا می سازند.

  کلیدواژگان: آیه اطیعوا، عصمت، اولوالامر، مقدمات حکمت، اطلاق
 • علی مطهری* صفحات 2-16

  «امکان» هم ردیف مفاهیم عامی مانند «وجود و عدم»، «وحدت و کثرت» و «علیت و معلولیت» از جمله مباحث بنیادی و مهم فلسفی است. تبیین صحیح از معانی مختلف امکان و رابطه این معانی با یکدیگر، گره گشای تصور و تصدیق درست بسیاری از دیگر مسایل مهم فلسفه است. «امکان ذاتی» و «امکان استعدادی» از جمله معانی مهم «امکان» است که نحوه تبیین ما از آنها، سرنوشت مسایلی همچون «حدوث و قدم»، «قوه و فعل» و «علت و معلول» را دچار تغییرات اساسی می کند. موضوع امکان استعدادی اولین بار توسط شیخ اشراق در مناقشه بر استدلال ابن سینا بر قاعده «کل حادث مسبوق بقوه و ماده تحملها» مطرح شده است. ملاصدرا به تفاوتهای امکان ذاتی و امکان استعدادی پرداخته و حاج ملاهادی سبزواری این تفاوتها را تحت شش مورد بیان کرده است. صدرالمتالهین دست کم در شانزده موضع از آثار خود درباره نسبت «امکان استعدادی» و «امکان ذاتی» اظهار نظر نموده است که جمع بین این اظهارنظرها کار دشواری به نظر می رسد و می توان گفت این اظهارنظرها دچار اضطراب است. ما در این مقاله به مدد تحقیقات فلسفی استاد مطهری کوشیده ایم ضمن داوری در باب مواضع مختلف ملاصدرا، نسبت تازه ای را که در پرتو اصل اصالت وجود بین این دو معنای امکان به دست می آید، تبیین نماییم.

  کلیدواژگان: امکان ذاتی، امکان استعدادی، اصالت وجود، ملاصدرا، استاد مطهری
 • محسن حبیبی*، فاطمه کریمی مزیدی صفحات 3-25

  از مسایل مهم حوزه دین پژوهی در دوران معاصر قابل فهم بودن زبان دین است. افرادی که آن را قابل فهم می دانند، در عرفی و همه فهم، یا رازآلود و نمادین بودن آن اختلاف نظر دارند. این مسئله به دلیل توجه ملاصدرا به تفسیر قرآن به وجهی مورد توجه وی نیز قرار گرفته است. ملاصدرا در هستی شناسی تنها وجود را اصیل می داند: به نظر او تنها وجود از واقعیت برخوردار است. وی به تشکیکی بودن وجود قایل است: وجود را حقیقتی واحد و دارای شدت و ضعف می داند وبر شان معرفت بخشی دین تاکید دارد. او بر اساس اصل ذومراتب بودن قرآن، زبان ظاهری ترین لایه ی قرآن را برای حقایقی که در بطن آن نهفته شده، نماد می داند و برای آیات وروایات، به دلیل رمزآلود بودن، ظاهرو باطن، تفسیر و تاویل قایل است و بر این باور است که هر چیزی علاوه بر ظاهر، دارای باطنی است، به گونه ای که ظاهر و باطن دو مرتبه از مراتب آن شیء محسوب می شوند. به نظر او معانی باطنی و ظاهری مغایرت اصولی ندارند، لذا تفسیر مباین با ظاهر قرآن راتفسیر به رای میشمارد. همچنین مقصد «حقیقت» امر واحدی است که از سه طریق وحی (قرآن) و تحلیلات عقلی (برهان) و تهذیب نفس (عرفان) می توان به دریافت آن نایل آمد.

  کلیدواژگان: ملاصدرا، زبان دین، تشکیک وجود، نماد، تاویل
 • حسن احمدی زاده* صفحات 23-41
  ارتباط میان خداوند و مخلوقات، هم در عرفان اسلامی و هم در سنت دینی و الهیاتی غربی، همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است. اساسا عرفا برای تبیین امکان برقراری ارتباط با خداوند و در عین حال، حفظ تعالی او نسبت به مخلوقات، به این بحث توجه جدی داشته اند. صاین الدین ابن ترکه، از عرفای بنام قرن هشتم و نهم هجری و از شارحان برجسته ی عرفان ابن عربی، با مطرح کردن بحث کیفیت ارتباط خداوند با مخلوقات، در قالب بحث تمایز احاطی، تحلیل های عرفانی عمیقی ارایه می کند که شبیه آنها را می توان در آراء اسپینوزا نیز ملاحظه نمود. هر دو، به خداشناسی و تبیین صفات و ویژگی های خداوند در ارتباط با مخلوقات، توجه جدی داشته اند. همچنین هم ابن ترکه و هم اسپینوزا، با مطرح کرده اقسام تمایز و تقابل در فلسفه و عرفان، تلاش کرده اند تا نشان دهند که تمایز میان خداوند و مخلوقات، از سنخ تقابل کامل و جدایی مطلق میان دو شیی نیست، بلکه خداوند با وجود تمایز ذاتی و الوهیت متعالی اش، چنین نیست که هیچ نحوه ارتباطی با موجودات نداشته باشد و ابن ترکه این ارتباط وجودی را در قالب بحث تمایز احاطی مطرح می کند اما اسپینوزا با نسبت دادن برخی صفات مادی و غیر مادی به خداوند، هم تعالی خداوند را حفظ می کند و هم از علت حلولی بودن او برای مخلوقات سخن می گوید.
  کلیدواژگان: تمایز احاطی، خداوند، طبیعت، اسپینوزا، ابن ترکه
 • هادی وکیلی*، مهدی براتی فر صفحات 43-59
  «اخلاق عرفانی» عبارت از نوعی اخلاق خواهد بود که بر مبنای ارتباط بی واسطه با حقیقتی غایی/ غیبی، آراستگی به صفاتی خاص مشابه با صفات آن حقیقت را اقتضا می کند. مولفه های اخلاق عرفانی عبارتند از ابتنای بر وحی، توجه به  مبدا و معاد، جامعیت، شریعت محوری، تغییر ظاهری ناشی از تحول باطنی و بهره گیری از تربیت تدریجی. هدف از اخلاق عرفانی، تخلق به اخلاق الاهی یعنی تسمی به اسماء الاهی و اتصاف به صفات الاهی است. تخلق به صفات الاهی به جهت تقسیم آنها به جمالی و جلالی، از دو حیث تشبیهی و تنزیهی امکان پذیر می گردد. از این رو وقتی خدا را در نسبت با دیگر مخلوقات، قیاس ناپذیر بدانیم، می توانیم او را در رابطه با صفاتی درک کنیم که بر تمایز، تعالی و تفاوت دلالت می کنند.در این راستا، انسان ها خدا را به مثابه وجودی عظیم، عزیز، کبیر، قهار، سلطان، غیور و محیط درمی یابند. حال اگر بر شباهت بین خدا و مخلوقاتش تاکید شود، خدا همچون موجودی مشبه و قریب تلقی می شود و در لباس صفاتی همچون مهربانی، رحمت، زیبایی، عشق، بخشش، گذشت، غفران و نفع ظهور می یابد.
  کلیدواژگان: تخلق، اخلاق عرفانی، اسماء و صفات الاهی، تخلق به اخلاق الاهی، صفات تشبیهی و تنزیهی
 • حبیب الله دانش شهرکی*، مصطفی ملکشاهی صفت صفحات 61-90

  موقعیت آیت الله جوادی آملی در ایران بعد از انقلاب بسیار شبیه به جایگاه فیلون یهودی در اسکندریه قرن اول میلادی می باشد؛ به نحوی که می توان و باید ریشه ی بسیاری از عقاید کلان هر دو فیلسوف را در شرایط اجتماعی شان جست وجو نمود؛ چراکه نوع اندیشه ورزی یک شخص  نمی تواند بی ارتباط با شرایط اجتماعی اش بوده باشد. اما در این میان، اسکندریه به دلیل سبقت زمانی و چیدمان متنوع فرهنگی اش، خاستگاه نخستین بارقه های تاریخی در پرسش از نسبت دین و فلسفه بوده است؛ و باز در این بین، جایگاه فیلون اسکندرانی بسیار شاخص و مهم بوده است. علاقه ی توامان فیلون به فرهنگ و فلسفه ی یونانی از سویی، و انتساب او به سنت عبرانی و دین یهودی از سوی دیگر، او را بر آن داشت تا درصدد ارایه ی طرحی برای تاسیس فلسفه ای دینی نماید؛ مولفه های طرح فیلونی، هنوز هم مدنظر فلاسفه ی دینی است؛ به نحوی که شخصیتی همچون جوادی آملی که فاصله ای دوهزار ساله با فیلون دارد نیز آن ها را در طرح تجمیعی خویش به کار گرفته است؛ خلاصه ی هر دو طرح این است: همه معارف در گسترده ترین معنای کلمه - که به ویژه شامل آموزه های فلسفی می شود - یا مستقیما برآمده از وحی و تعالیم انبیاء (ع) هستند یا به آن ارجاع می یابند؛ به نحوی که باید گفت فلاسفه ای همچون سقراط، افلاطون و ارسطو، جیره خواران پیامبران بزرگی مانند ابراهیم (ع) و موسی (ع) می باشند.

  کلیدواژگان: دین، فلسفه، نسبت دین و فلسفه، فیلون، جوادی آملی
 • امیر دل زنده نژاد*، یدالله رستمی صفحات 91-107

  وجوه اشتراک فراوانی در تفکر ملاصدرا و نیشیداکیتارو ژاپنی وجود دارد. هر دو نگاهی کل نگر و وحدت انگارانه به هستی دارند و معرفت شناسی و انسان شناسی آنان، خصلتی هستی شناسانه دارد. بنیاد معرفت وشناخت آدمی همان بنیاد جهان است و واقعیت از جنس آگاهی است. هردو به وحدت بین سوژه و ابژه معتقدند. واقعیت در ساحت نفس انسان به ظهور می رسد و آشکار می شود. در فرایند علم به جهان، نزد این دو فیلسوف ،یک عنصر ماورایی و متعالی تر از نفس دخالت دارد.انسان در ادراک جهان در حالت انفعال نیست بلکه نفس حضوری فعال در این فرایند دارد. صدق و کذب وصف حالات گزاره ای و مفهومی/زبانی است. انسان با عمل ورزی، خویش را می سازد. وجوه اشتراکی هم در مبانی هستی شناختی معرفت در نزد هردو مشاهده می شود مانند بی تعینی و بی صورتی بنیاد نهایی هستی و نحوه ظهور و تجلی این بنیاد در موجودات متعین و کثیر و فعلیت یافته. ما در این تحقیق صرفا به وجوه اشتراک این دو متفکر پرداخته ایم و بررسی وجوه افتراقات همین مباحث را می توان موضوع پژوهشی دیگر قرار داد.

  کلیدواژگان: نیشیدا کیتارو، ملاصدرا، مکتب کیوتو، معرفت، انسان، مکان عدم، بنیاد جهان
 • محبوبه رجایی، سید مرتضی حسینی شاهرودی*، عباس جوارشکیان صفحات 109-130
  در بررسی آثار ملاصدرا درباره جوهر و عرض در تفسیر آیات اسما و صفات الهی با دو معنا از جوهر و عرض روبرو هستیم. رابطه این دو معنا مشترک لفظی است. یکی معنای مشهور که طبق آن موجود ممکن به جوهر و عرض تقسیم می شود. در این معنا وجود حق در هیچ یک از این اقسام جای نمی گیرد؛ زیرا در این تقسیم ماهیت مقسم است. ملاصدرا با توجه به همین معنا «لیس بجوهر» را از صفات سلبی خدا می داند و دلایلی را برای آن اقامه می کند. معنای دیگر با توجه به مبانی خاص ملاصدرا چون اصالت وجود، وحدت شخصی وجود و فقر وجودی است. در این معنا تعریف ملاصدرا از جوهر و عرض متفاوت با تعریف آن دو در فلسفه است و این تفاوت به خاطر تعریف خاص و ویژه ای است که برای ماهیت مطرح می کند. وی در تفسیر آیات اسما و صفات الهی، حق را جوهر و اسما و صفات او را عرض می داند. مقسم در این تقسیم ماهیت یا موجود ممکن نیست بلکه اصل وجود است و در این معنا ماهیت ظل وجود و اخس آن است. این مقاله با روش تحلیل مفهومی به توصیف و مقایسه این دو معنا می پردازد.
  کلیدواژگان: ملاصدرا، ماهیت، جوهر، عرض، اسماء خداوند، صفات الهی
 • مالک شجاعی جشوقانی* صفحات 131-153
  این مقاله ضمن اشاره به انواع رویکردها به فلسفه و حکمت اسلامی در عالم معاصر، به بررسی رویکرد متفاوت عبدالجواد فلاطوری می پردازد . فلاطوری بر خلاف خوانش های عمدتا شرق شناسانه از فلسفه اسلامی ،که این سنت را ذیل سنت نوافلاطونی در فلسفه فهم می کنند ، می کوشد تا نقش آفرینی قرآن در فلسفه اسلامی را با توجه به مطالعات تطبیقی و زبانی معاصر تبیین کند . از سوی دیگر در تقابل با خوانش صدرایی و نوصدرایی معاصر و از قضا همسو با هایدگر ، فلسفی شدن کلام و الاهیات اسلامی را مورد نقادی جدی قرار می دهد. طبق تحلیل فلاطوری ، فلسفه و حکمت اسلامی حاصل برخورد دو جهان بینی از اساس متفاوت یعنی جهان بینی حاکم بر فلسفه و علوم یونانی و جهان بینی قرآنی است.آنچه از برخورد این دو جهان بینی به وجود آمد فلسفه ای بود که اگر چه در صورت بیشتر یونانی ولی در محتوا عمدتا قرآنی بود .بنابراین این فلسفه نه یونانی صرف ، نه قرآنی صرف و نه آمیزه و التقاطی از این دو بلکه جریانی مستقل و ویژه بود که از سنتز و برآیند آن دو به وجود آمد.
  کلیدواژگان: قرآن، فلسفه و حکمت اسلامی، فلاطوری، هیدگر، نقد نو افلاطونی، نقد نوصدرایی، فلسفه تطبیقی
 • اعظم قاسمی*، آریا یونسی صفحات 179-202

  وصیت نامه ای که از فخر الدین رازی باقی مانده است از گذشته های دور مورد بحث و تفسیر بوده است؛ در وصیت نامه روش قرآنی برتر از کلام فلسفه قرار داده شده است و همین سبب شده است که عالمانی مانند ابن عماد حنبلی و نویسندگان معاصری مانند فتح الله خلیف تصور کنند که این بیان، نشانه توبه متکلم از بحث استدلالی است. همچنین، جمله ای از قول ابن صلاح که فخر از کلام ابراز ندامت کرد، سبب تقویت این دیدگاه شده است. در این نوشته با بررسی این تفاسیر نشان خواهیم داد که با توجه به کلیت وصیت نامه و آنچه که در آن آمده است معنای سخن رازی حاکی از توبه و پشیمانی نیست، بلکه بیان موضعی میانه است میان عقل گرایی افراطی و انکار عقل که این دیدگاه میانه روانه را همیشه داشته است و در آثار دیگرش نیز وجود دارد. همچنین نشان داده شده است که آنچه از ابن صلاح درمورد ندامت فخر از پرداختن به کلام روایت شده است از چند جهت مخدوش است، چون هم مستندی ندارد و راویانی که از ابن صلاح روایت کرده اند فاصله ای چند قرنی با او دارند؛ لذا پذیرفتن صحت آن دشوار است. در نهایت نتیجه گرفته می شود که این روایت افسانه ای جعلی است که از جانب عالمان ظاهری مخالف کلام بسط یافته است و با شتابزدگی تفسیرهایی غیرمعتبر به دست داده اند.

  کلیدواژگان: فخرالدین رازی، وصیت نامه، عقل گرایی، ابن عماد حنبلی، کلام
 • زهرا مظاهری*، سید محمدکاظم علوی صفحات 203-227

  یکی از مناقشات معاصر در فلسفه اسلامی، مناقشه در اصالت آن است که به امکان آن می پردازد. این مسئله هویتی، در تاریخ فلسفه اسلامی و آینده فلسفه اسلامی تاثیر بسزایی دارد. دراین خصوص به نظر سه تن از متفکران معاصر مصطفی ملکیان، غلامحسین ابراهیمی دینانی و رضا داوری اردکانی پرداخته شده است. ملکیان با تقلیل فلسفه اسلامی به الهیات و کلام، منکر اصالت و امکان هر گونه فلسفه دینی از جمله فلسفه اسلامی می باشد. از طرفی، دینانی و داوری نه تنها بر اصالت فلسفه اسلامی و امکان آن تاکید دارند بلکه از تعامل ضروری میان فلسفه و اسلام سخن می گویند. این تحقیق در چهار محور صورت پذیرفته و در قالب این محورها، دیدگاه ایشان مورد مطالعه قرار گرفته است. در تحلیل این دیدگاه ها به توافق آنها بر مخالفت با فلسفه دینی و اختلاف آنها در دینی دانستن فلسفه اسلامی اشاره شده و بیان شده که می توان با در نظر گرفتن روش برهانی و فرآیند استدلالی فلسفه اسلامی به دفاع از امکان فلسفه اسلامی پرداخت. امتناع فلسفه اسلامی ناسازگار با واقعیت تاریخی فلسفه اسلامی دانسته شده و امکان آن نفی نگشته، ولی تداوم و تحقق امکان پیش روی آن تنها در صورتی میسر است که مسایل فلسفی کنونی و آینده نیز در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: فلسفه اسلامی، امکان فلسفه اسلامی، مصطفی ملکیان، غلامحسین ابراهیمی دینانی، رضا داوری اردکانی
 • اسدالله فلاحی* صفحات 241-245
  کتاب «منطق خونجی» به نوآوری های منطقی افضل الدین خونجی (590-646ق.) در کتاب «کشف الاسرار عن غوامض الافکار» می پردازد. از میان همه نوآوری های ریز و درشت این منطق دان در مباحث تصورات، تصدیقات، قیاس های حملی و شرطی، کتاب «منطق خونجی» تنها به بخش تصدیقات و قضایای حملی می پردازد و عناوین زیر را با ابزارهای منطق جدید مورد بررسی قرار می دهد: قضایای حقیقیه و خارجیه (شامل پنج فصل)، گزاره های همیشه صادق (شامل پنج فصل)، موجهات (شامل سه فصل)، و عکس مستوی (شامل سه فصل). در این کتاب، آرای ویژه خونجی با آرای پیشینیان مانند ابن سینا و فخر رازی مقایسه شده و وجه نوآورانه بودن آرای خونجی تعیین گردیده است.
  کلیدواژگان: خونجی، کشف الاسرار عن غوامض الافکار، منطق در سده هفتم، حقیقیه و خارجیه، گزاره های همیشه صادق، موجهات، عکس مستوی
 • مصطفی مومنی* صفحات 247-273

  افضل الدین محمد بن نامآور خونجی (م. 646) از منطق دانان قرن هفتم هجری است که تالیفات منطقی ارزشمندی چون کشف الاسرار عن غوامض الافکار، الموجز فی المنطق، و الجمل فی المنطق را تالیف کرده است. آنچه در این مقاله می آید تصحیح و تحقیق رساله اخیر است. کشف الاسرار، اگر چه مهم ترین اثر وی است، ما را از دیگر آثار او بی نیاز نمی کند و از این رو ارایه متن منقحی از آن ها، از جمله الجمل، ضروری است. این رساله در عین اختصار تمام، چکیده ای از کشف الاسرار محسوب می شود و مدتها به عنوان متن درسی تدریس می شده است. در اهمیت این رساله همین بس که شروح متعددی بر آن نگاشته شده است. این رساله حاوی نظرات خاص خونجی در کشف الاسرار نیز می باشد. در این تصحیح، بر اساس چهار نسخه خطی و یک نسخه چاپی به روش توام یا بینابین، سعی شده است که متن منقحی از این اثر را فراروی محققان این دانش قرار دهد.

  کلیدواژگان: افضل الدین خونجی، الجمل فی المنطق، منطق، قرن هفتم هجری
|
 • Hossein Atrak Pages 1-21

  This paper in the field of Islamic theology scrutinizes the implication of the verse Aṭīʿū on the infallibility. The verse (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم) “Obey Allah and obey the Messenger and those of you who are in authority” (Q. Nisa /59) is one of the most important Quranic reasons that Islamic theologians have prepared for proving the infallibility of prophets, especially Islam prophet. Muslim theologians have made a reason like this: 1) God has absolutely commended Muslim believers to obey the Messenger and those who have authority on others among them. 2) If they were not infallible, God’s absolute command to obey them would be wrong. 3) But God never is wrong. 4) Therefore, they were infallible. The author thinks that this reasoning is wrong. According to some evidences, God’s command to obey the Messenger and who are in authority is not absolute. On the other hand, there is no correlation between God’s absolute command to obey someone and his infallibility.

  Keywords: Prophet, Infallibility, the Verse “Aṭīʿū”, Premises of Wisdom
 • Ali Motahari * Pages 2-16

  Contingency in line with general concepts such as “existence and non-existence” , “unity and plurality” , and “ causality and being caused” is one of the fundamental and remarkable philosophical issues. The proper explanation of the different meanings of contingency and of the relationship of these meanings to each other make it possible to correctly understand and prove many other principal philosophical problems. Essential contingency and dispositional contingency are among the important meanings of contingency , so that the way we explain them will change basically the destiny of problems such as “coming into being and eternity” , “ potentiality and actuality” , and “causality and being caused” . Sheikh Ishraq for the first time has raised the issue of dispositional contingency , while contradicting Ibn Sina's argument for the rule that “ every event is preceded by potentiality and by matter that possesses that potentiality” . MullaSadra has dealt with the differences between essential contingency and dispositional contingency , and MullaHadiSabzevari has categorized these differences into six groups.At least in sixteen pieces of his works, MullaSadra has expressed his views on the relationship between essential contingency and dispositional contingency, therefore compatibility between these ideas seems very difficult . Indeed, It can be said that these views are contradictory. In this article , using professor Motahhari 's philosophical researches , we have tried to explain the new relationship , obtained in the light of genuineness of existence , between these two meanings of contingency , while judging MullaSadra's different positions concerning essential contingency and dispositional contingency.

  Keywords: ESSENTIAL CONTINGENCY, dispositional contingency, genuineness of existence, Mullasadra, professor Motahhari
 • Mohsen Habibi *, Fatemeh Karimi Mazidi Pages 3-25

  One of the important issues of the field of religious studies in contemporary times is the ability to understanding the language of religion. those who belive that this language is understandable, they are against each other that this is the common sense(all being intelligible) or the mysterious and symbolic.Mulla Sadra has paid attention to the exegesis of the Qur'an, therefore he has paid attention to some kind of language of religion. He considers ontology the only existence as genuine, in the sense that he sees only the existence of reality.In addition, he believes in Gradation of being, that is, existence is a unic fact and with intensity and weakness.He emphasizes the dignity of knowledge in the language of religion.Because he considers the Qur'an to be far-reaching, he supposes the external language of the Qur'an as a symbol of their inner meanings, and because of the mysterious nature of the Quranic verses and the words of the elders of religion, they give them appearance ,inwardness, exegesis and interpretation.And believes that anything in addition to appearance has an esoteric, so that the appearance and the inner one are twice as many as an object.In his view, there are no fundamental contradictions between the inner meanings of the apparent meaning and therefore the interpretation which appears to contradict it, interprets the vote (without foundation).He also believes that the purpose of the "Truth"is a unit that can be obtained through three ways of revelation (Quran)and rational analyzes (proofs) and refinement of the soul (mysticism).

  Keywords: Mulla Sadra, The language of religionus, Gradation of being, the symbol, Interpretation
 • Hasan Ahmadizade * Pages 23-41
  The relationship between God and His creatures have been noticed in the Islamic and western mysticism. Indeed, mystics for explanting the possibility of relationship between God and His creatures, and also for preserving God's transcendence beyond creatures, paid more attention to this issue. Saenoddin Ibn Torke, one of the prominent mystics in the eighth and ninth AH, have been noticed to this issue by using the term Surrounding Distinction. We can see in the Spinoza's writings, issues like the Ibn Torke's Surrounding Distinction in his mystical writings. Both thinkers have been paid attention to the issue of God's nature, His attributes and His relationship to creatures. And also both thinkers by using the kinds of distinctions, tried to show that the distinction between God and His creatures, in not a contrasting one but a Surrounding one. In another word, both try to demonstrate the transcendence and incarnate (albeit not materiality) for God. In this article we will try to compare between Ibn Torke and Spinoza's thought on the Surrounding Distinction between God and His creatures.
  Keywords: Surrounding Distinction, God, Nature, Spinoza, Ibn Torke
 • Hadi Vakili *, Mehdi Baratifar Pages 43-59
  The "mystical morality" is a kind of morality that requires the truth based on direct communication with the ultimate/ unseen reality, the adornment to the specific traits that are similar to those of the trait. The components of mystical morality are the basis of revelation, attention to the source and resurrection, comprehensiveness, the shari'ah, the apparent change caused by esoteric transformation and the use of gradual education. The purpose of the mystical morality is to adhere to the divine ethos, ie, to give the names of Allah and to reconcile the divine attributes. Divine admiration for divine attributes, due to their division into Beauty (Jamal) and Majesty (Jalal), is possible due to the likeness and likeness of God. Therefore, when we consider God as incommensurable with other creatures, we can understand him in relation to the attributes that signify differentiation, transcendence, and difference. In this regard, human beings find God as a great existence, dear, great, supreme, sultan, zealous, and environment. Now, if the similarity between God and His creatures is emphasized, God is considered as a creature and is considered to be in the form of attributes such as kindness, mercy, beauty, love, forgiveness, forgiveness, grace and favor.
  Keywords: assuming the traits of God, mystical morality, divine names, attributes, divine morality, Immanent, transcendent traits
 • Habibullah Daneshshahraki *, Mostafa Malekshahi Sefat Pages 61-90

  Ayatollah Javadi Amoli's position in Iran after the revolution is very similar to that of the Jewish Philo in Alexandria in the first century AD; In a way that can and should be the root of many of the great ideas of both philosophers in their social conditions; Because a person's way of thinking cannot be unrelated to his or her social status. But in the meantime, Alexandria, due to its time precedence and diverse cultural arrangement, has been the origin of the first historical sparks in questioning the relationship between religion and philosophy; And again, in the meantime, the position of Philo of Alexandria has been very significant. Philo's interest in Greek culture and philosophy, on the one hand, and his attribution to the Hebrew tradition and Judaism, on the other, led him to present a plan for the establishment of religious philosophy; The components of Philo's design are still considered by religious philosophers; In a way, a character like Javadi Ameli, who is 2,000 years away from Philo, has also used them in his collective plan; The summary of both plans is this: All the sciences in the breadest sense of the word _which particullarly includes philosophical teaching_ directly derive from revelation and teachings of the prophets (AS) or is referred to it. Finally it must be said that philosophers such Socrates, Plato and Aristotle, are payroll of great prophets such as Abraham and Moses.

  Keywords: Religion, philosophy, Relationship of Religion, Philosophy, philo, Javadi Amoli
 • Amir Delzendehnezhad *, Yadollah Rostami Pages 91-107

  There are many commonalities between Mulla Sadra's thinking and Nishidakitaro's philosophy. Both have a holistic view of existence, and their epistemology and anthropology are ontological. The foundation of human's knowledge and cognition is the foundation of the world, and reality is the kind of consciousness. Both believe in the unity between subject and object. Reality emerges and is revealed in the realm of the human soul. In the process of knowledge of the world, these two philosophers are involved in a transcendent element of the soul. Man is not in a state of passivity in the perception of the world, but the soul has an active presence in this process. Truth and falsity belong to the descriptive and conceptual / linguistic states. Man builds himself by actions. Common aspects are also seen in the ontological foundations of knowledge in both of them, such as the indeterminacy of the ultimate foundation of existence and the way in which this foundation appeared and manifested in definite, plural, and actualized beings. In this study, we have only dealt with the commonalities of these two thinkers, and investigating the differences between these topics can be the subject of another study.

  Keywords: nishida kitaro, kyoto school, knowledge, Human being, place of nothingness
 • Mahbobeh Rajaei, Seyd Morteza Hosseini Shahroudi *, Abbas Javareshkyan Pages 109-130
  In Mulla Sadra’s work, we encounter two different meanings of the terms substance and accident. One is the well-known meaning according to which contingent beings divide into substances and accidents: like first philosophers Mulla Sadra defines substance as a being not in the subject, and accident as a being in the subject. More precisely, substance is a quiddity which is not in the subject, not a property of something else, and accident is a quiddity in the subject, not needed by the subject, a property of something else. Thus, from this point of view both substance and accident are quiddities. God falls into neither of the two above defined categories, because in the division it is the quiddity which is divided; hence Mulla Sadra considers “non-substance” as a negative divine attribute, providing some arguments for his claim.  He proposes another meaning for the duality of substance and accident founded upon components of his own philosophy such as the primacy of existence (asālat al-wūjūd), hypostatic unity of being (waḥdat shakhsī wūjūd), and ontological indigence (faqr wūjūdi). Based on the primacy of existence, he redefines quiddity as a shade (ẓīl) of existence. Therefore, quiddity is not divided into substance and accident, but the latter two are both existential. Next, invoking the principle of hypostatic unity of being, he states that it is only the true unified Being who deserves the title substance, describing as accidents other beings which are his manifestations. Through explaining ontological indigence he also proves that the realization of indigent existence depends on rich existence and compared to him everything in the universe is pure dependence (rabṭ) and mere indigence, and considered a mode and manifestation of him. The substance is he who is independent and essentially rich, and the rest which are the manifestation of dependence count as accidents.       Mulla Sadra matches the two meanings together. Everything in the universe is a manifestation of a particular name of God. Thus, just as parts of the universe are divided into genus, species, individuals, and substances, so the division is found in the names of God; and just as the truth of substances is veiled by accidents, so the divine essence is veiled by its names and attributes; and just as attributes such as species - some of which are more general and some more particular as with close and distant species and their correlatives – together with which the substance is a particular genus or type, so some of divine attributes are more general and more permeating and some more particular and less permeating. Each of the innumerable beings in the universe which are its parts is a manifestation of a particular name among divine names; and just as parts of the universe divide into genus, species, individuals, substances, and accidents (including quantity, quality, relation, habitus, time, location, situation (or position), action, and passion ("being acted on)), so the names of God divide into genus, species, substantial, accidental, etc. names.  Everything in the visible universe is a shade testifying to what is in the invisible the world of names, as the manifestation of the substantiality of the Creator, called Allah by Mulla Sadra, is “the perfect man” In the light of foundations specific to his philosophy, Mulla Sadra’s novel explanation demonstrates that the duality of substance and accident both make sense and have examples in the external world (although in his wisdom in accordance with the well-known meaning of the terms an immediate cognition of substance is not possible, and it is only accidents which are knowable). But also his analysis paves the way for the demonstration of dependent existence (i.e. the existence of beings which are not God). If considered in comparison to the Necessary, everything is dependent, or, accidental, as Mulla Sadra calls it. The impact of the concept of dependence (or accidentality) upon philosophical discussions is that it dispenses with the need for quiddities and linking quiddity-bound concepts to the concepts not bound by quiddity. Thanks to the analysis, the fact of God being together with names and attributes (called accidents by Mulla Sadra) takes on a novel interpretation: it is not like the coincidence of the accidental and essential; nor like the coincidence of substance and accident in the well-known sense of the terms; nor like the coincidence of quiddity and existence, because God is not a general quiddity at all. Instead, his truth is a pure, simple, sacred Being that has no names, shapes or limits, and for which no proof is invoked. Rather, he is the proof for everything, a witness to every manifestation.      The main concern of this article is to compare, examine and match the two views, since despite the fact that there are numerous books and articles addressing the issue of substance and accident, there is not a discrete study of the two perspectives; hence the necessity of explaining Mulla Sadra’s view. Because this aim is fulfilled through studying and researching into his books, the present article’s research method is conceptual analysis written in an analytic-descriptive form.
  Keywords: Mulla Sadra, quiddity, Substance, Accident, names of God, divine attributes
 • Malek Shojaei Jeshvaghani * Pages 131-153
  This Paper, By referring to the different approaches to Islamic philosophy and wisdom in the contemporary world, examines Abdul Javad Falaturi's different approach to Islamic philosophy. Contrary to the predominantly Orientalist readings of Islamic philosophy, which understand this tradition under the Neo-Platonic tradition, Falatouri seeks to explain the role of the Qur'an in Islamic philosophy through contemporary comparative and linguistic studies. According to his analysis, Islamic philosophy and wisdom resulted from the fusion of two different worldviews, namely, the worldview of Greek science  and philosophy and the Qur'anic worldview. So this philosophy was neither purely Greek nor purely Qur'anic nor a mixture of the two, but rather a separate and distinctive process arising from their synthesis and consequence.
  Keywords: Qur'an, ISLAMIC PHILOSOPHY, WISDOM, FALATOURI, HEIDGER, NEO-PLATOAN CRITICISM, NEOSDERIAN CRITICISM, Comparative Philosophy
 • Azam Ghasemi *, Arya Younesi Pages 179-202

  There is a will which is attributed to Razi which have been a controversial topic from ancient times until now. Preferring Qur’anic method to theology and philosophy, some scholars, such as Ibn Emad Hanbali and Fathalla Kholeif, think of that as a kind of repentance from rational discussion. There is a statement which is apparently narrate by Ibn Salah, quote Razi’s word that he regretted studying theology and philosophy; that he said: “I regretted studying theology (Kalam)” and then he wept. This quote support former interpreting. We proved, in this paper, that that interpretation is not authentic and the meaning and purpose of it is different; thus it is not a kind of repent, but rather it is a moderate rationalism (opposite to both classical rationalism and fideism), which he held in his life and could be found in his works. And, it is showed that what is quoted from Ibn Salah is not reliable; because could not be found in Ibn Salah’s works, perhaps it is a transited saying from him. Those writers, who quoted from Ibn Salah, a few centuries after him; thus it is not acceptable. Therefore, this narration is not authentic. This story is important, because it targeted reasoning in Fakhr system of thoughts; if it is true, then it shows that Kalam is not in harmony with real, orthodox Islam, as those who mentioned it maintain. But if not true, it shows that Razi did not believe that theology (Kalam) is not a real part of Islamic sciences. As a matter of historic facts, there is not an authentic source for the story. Therefore, it seems that someone made it up to justify their fanatic, extremist, fundamental interpretation of Islam, in which they have not tolerated any kind of reasoning, including Islamic theology (Kalam), the field of study that Razi well represent. For Ash’ari scholars like Fakhr Razi, reasoning is a useful, discursive tool to assess and study claims and beliefs, and particularly to defend religious doctrines. However, their attitude toward reasoning and intellect (Aql) itself is far from their Mu’tazali opponents. While Mutazalis see reasoning as a source for inferring truth, their Ash’ari opponents see it as a tool to assess claims, interpreting holy texts, including Qur’anic verses. On the other hand, for Fakhr’s part, in the will we could find him in a mediocre rationality position. He stated that what he discussed in his life was not of stubbornness, carelessness or recklessness, but just for the sake of reason. In other works he can be seen committed to Quranic verses and holy texts, beyond reasoning as a source superior to the text; so to speak, he only used reasoning for understanding; and that he put the “Quranic method” on the top of the list, do not imply that he denied reasoning and respective fields of study totally. But a few figures, like Ibn Emad al-Hanbali or Kholief, saw it as a kind of repentance of discursive methods, which is impossible to justify such a position. As to Razi we could see that he had held such a position in his whole career, as he had scrutinized philosophical doctrines, assessing every claim, and always put the Quran on the top of everything else. Therefore, to say Razi repented Kalam is not a valid, authentic conclusion.

  Keywords: Fakhr E al-Din Razi, the last Will, Rationalism, Ibn Emad Hanbali, theology
 • Zahra Mazaheri *, Mohammadkazem Alavi Pages 203-227

  One of the contemporary controversies about Islamic philosophy is the controversy over its originality that makes it possible. This identification issue has a great impact on the history of Islamic philosophy and the future of Islamic philosophy. In this regard, the opinions of three contemporary thinkers, Mustafa Malekian, Gholam Hossein Ebrahimi Dinani and Reza Davari Ardakani, have been investigated. By reducing Islamic philosophy to theology, Malekian denies the originality and possibility of any religious philosophy, including Islamic philosophy. On the other hand, Dinani and Davari not only emphasize the originality of Islamic philosophy and its possibility, but also speaking of the necessary interaction between philosophy and Islam. This research has been done in four axes and in the form of these axes, their views have been studied. In analyzing these views, their agreement to oppose religious philosophy and their differences in considering Islamic philosophy as a religious philosophy is mentioned and it has been stated that it is possible to defend the possibility of Islamic philosophy by considering the demonstrative method and the argumentative process of Islamic philosophy. The impossibility of Islamic philosophy is considered incompatible with the historical reality of Islamic philosophy and its possibility has not been denied, but the continuation and the realization of the possibility of its advancement is only possible if current and future philosophical issues are taken into account.

  Keywords: Islamic philosophy, Possibility of Islamic Philosophy, Mostafa Malekian, Gholam Hossein Ebrahimi-Dinani, Reza Davari-Ardakani
 • Asadollah Fallahi * Pages 241-245
  Khunaji’s logic deal with the logical novelties Afzal al-din al-Khunaji in his Kashf al-asrar an ghawamiz al-afkar. Among all the novelties of Kashf on concepts, defintion, propositons, and categorical and hypothetical syllogisms, Khunaji’s logic just deals with the following titles: real and external (haqiqi and khariji) propositions (five chapters), tautologies (five chapters), modalities (three chapters), and convesion (three chapters). In Khunaji’s logic, his points of views have been compared with those of his predessesors such as Avicenna and Fakhr al-din al-Razi. All these have been acomplished using methods of the modern mathematical logic.
  Keywords: Khunaji, Kashf al-asrar an ghawamiz al-afkar, logic in 7th, 13th century, real, external (haqiqi, khariji) propositions, tautologies, modalities, and convesion
 • Mostafa Momeni * Pages 247-273

  Afḍal al-Dīn Muḥammad in Nāmāvar Khūnajī (d. 1248/646 AH) was a 13th-century logician who wrote eminent logical works such as Kashf al-Asrār ‘an Ghawāmiḍ al-Afkār [Uncovering the Secrets from Abstruse Thoughts], al-Mūjaz fi-l-Manṭiq [The Succinct in Logic], and al-Jumal fi-l-Manṭiq [The Outlines in Logic]. This paper is concerned with textual criticism and verification of the latter essay. Although Kashf al-Asrār is Khūnajī’s most important work, it does not obviate our need to other works by him. It is, therefore, necessary to provide a refined text of these works, including his al-Jumal. This succinct essay counts as an abstract of Kashf al-Asrār, and was taught as a textbook for a long time. As evidence for the significance of the essay, it should suffice that several commentaries and expositions were written for it. The essay involves Khūnajī’s own views in Kashf al-Asrār as well. In my textual criticism of the work, I have relied on four manuscripts and one printed edition deploying the intermediary method (between copy-text editing and eclecticism) in order to provide scholars of logic with a refined text of the work. The significance of al-Jumal is attested by the fact that it was taught as part of the curriculum in northwestern Africa, and many expositions were written for it in this region. Although Khūnajī’s innovative ideas appears in his elaborate book, Kashf al-Asrār, a comparison between the two works reveals that the former is indeed an extended abstract of the latter. In fact, al-Jumal contains everything that appears in Kashf al-Asrār except for certain elaborations and objections raised by Khūnajī to others. Al-Jumal involves Khūnajī’s own views as well. Therefore, al-Jumal is a very succinct essay on important logical issues, serving as an introduction to logic and the rules of accurate thinking. It only includes the issues of definition and syllogism as part of arguments. In this essay, the author embarks on the core logical rules without going into preliminaries and without engaging in controversial problems. The method of textual criticism and an introduction of the manuscripts and copies: in the textual criticism of this book, I have deployed the “intermediary” method, relying on the following manuscripts:Two original manuscripts of al-Jumal both of which are close to the author’s time, and two other manuscripts of expositions of al-Jumal. “M”: the manuscript in Malek National Library, associated with Astan Quds Razavi, in microfilm no. 640, written between 1258 (657 AH) and 1268 (667 AH), and as it seems, it was proof-read by Khwāja Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī. “Q”: a manuscript of Jumal al-Qawā‘id [Outlines of the Rules] in Central Library of Astan Quds Razavi, no. 981. It was written in 1341 (742 AH) in Mecca. The manuscript is stamped as “precious.” “Sh”: a manuscript of Sharḥ al-Jumal [Exposition of the Outlines]. This manuscript also belongs to Malek National Library and was written in 1320 (720 AH). “A”: This is a very elaborate exposition of al-Jumal by Sayyid Sharīf Tilimsānī under Sharḥ Jumal al-Khūnajī fi-l-Manṭiq [Exposition of Khūnajī’s Outlines in Logic]. This manuscript belongs to Fazili Library in Khansar, available in Markaz Ihya’ al-Turath al-Islami (Center for the Revival of Islamic Heritage) in Qom. I did not regard this as an important alternative copy.

  Keywords: Afḍal al-Dīn Khūnajī, al-Jumal fi-l-Manṭiq, Logic, 13th century (7th AH)