فهرست مطالب

پژوهشنامه حقوق فارس‏ - پیاپی 5 (زمستان 1398)
 • پیاپی 5 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سبحان طیبی*، بهاره زمانپور، سجاد طیبی صفحات 9-26
  مسیولیت بین المللی دولت ها، برآیند فعل متخلفانه و نقض تعهدات بین المللی است. در این راستا بررسی رویکرد طرح 2001  از منظر قواعد، نقض معاهداتی، قوانین و هنجارهای بین المللی حایز اهمیت و دارای جایگاه والای بین المللی می باشد. تدقیق در طرح مسیولیت بین المللی دولت ها، در واقع به سبب عملکرد چهارچوبی نظام بین المللی نسبت به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولت ها و همچنین تاکید بر اثربخش بودن استناد به مسیولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض تعهدات عام الشمول است. از جمله نقاط اتکای طرح مسیولیت بین المللی دولت ها سال 2001، بری دانستن مسیولیت از هر گونه تبصره و استثناء و مطلق برشمردن مسیولیت با توجه به موقعیت های مقتضی است. این نظم و نسق ساختاری نظام بین المللی نشات گرفته از تفوق قواعده آمره و تعهدات مشترک بین المللی بر عملکرد همگرایانه در عرصه جهانی است. این نتیجه همگونی قواعد بین المللی در مسیر توسعه و تضاد حقوق بین الملل و شاهراه مسیولیت بین المللی دولت ها می باشد. از این رو این پژوهش با اهتمام به مسیر توسعه مند پژوهش های گذشته علمی، روایتی دیگر از رویکرد تحول گرایانه مقررات طرح مسیولیت بین المللی دولت ها دارد و در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که کنش و واکنش طرح مسیولیت بین المللی دولت ها به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولت ها چگونه تحقق پذیر است؟ در این راستا این پژوهش بر این فرض مستدام است که طرح مسیولیت بین المللی دولت ها بدون هر گونه قید و تبصره، در مقابل نقض تعهدات واکنش چهارچوبی قانونی دارد و هیچ گونه اغماضی در بین نیست. این پژوهش برای اثبات فرضیه خود علاوه بر سیر تحول مسیولیت بین المللی دولت ها، به رژیم مسیولیت و آثار قانونی و هنجاری مسیولیت می پردازد.
  کلیدواژگان: مسئولیت دولت ها، طرح کمیسیون 2001، عدم پایبندی، قواعد آمره، تعهدات مشترک
 • سید حسن حسینی مقدم*، به آرا فرزین فر صفحات 27-45

  اینترنت اشیاء مفهومی بدیع در ادبیات فنی حقوقی فضای سایبر است که مولد مفاهیمی چون بلاک چین و ارز دیجیتال می باشد. ارز دیجیتال به طور مصداقی بیت کوین، بر بنیان شبکه زنجیره های بلوکی یا بلاک چین فعالیت و ابتکاری اینترنتی شبیه پول بدون پشتوانه است و به گونه ای تنظیم شده که در سیطره مدیریتی هیچ بانک یا نهادی قرار نمی گیرد. مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس از آن، قانون گذاری است. چرا که به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح شده است. لذا عنایت به اصول و قواعد فقهی حقوقی در خصوص مشروعیت و ایجاد لوازم مربوطه در راستای قانون گذاری آن مفهوم، از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. به همین جهت پژوهش حاضر بر آن است تا از رهگذر مفهوم شناسی بلاک چین و ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین، مشروعیت یا عدم مشروعیت بیع ارزهای دیجیتالی را مورد بحث و بررسی قرار و پاسخ این سوال را از منظر حقوق اسلامی بیابد.

  کلیدواژگان: زنجیره های بلوکی، ارزهای دیجیتال، معامله، بیت کوین
 • سید حسام الدین رفیعی طباطبایی*، ایمان دارابی صفحات 46-65

  اطاله دادرسی را می توان یکی از قدیمی ترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشورمان ایران نامید که با وجود این که در زمان تصدی هر یک از روسای این قوه، راه کارهای مختلفی مانند ایجاد مراکز مشاوره، راه اندازی شوراهای حل اختلاف، سیاست گذاری های کلان و بلندمدت، سازماندهی های کوتاه مدت و همچنین طرح جامع رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتی بدنه این دستگاه عظیم درگیر این معضل قدیمی هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی، به صورت بررسی موردی در شهرستان کرمانشاه در سال 1396 تهیه و نگارش گردیده است. با توجه به یافته های مقاله پیش رو، رتبه بندی عوامل موثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی در خصوص مورد مطالعه به ترتیب عبارتند از توسعه کیفی نیروی انسانی، اصلاح فرآیندهای رسیدگی، اصلاح مقررات و قوانین، اصلاح و ایجاد نهادهای تکمیلی و توسعه کمی نیروی انسانی.

  کلیدواژگان: اطاله دادرسی، عوامل رفع اطاله دادرسی، توسعه قضایی، دادگستری، کرمانشاه
 • رستم علی اکبری*، نادر چمنی صفحات 66-92
  تمرکز جرم شناسی بر جرایم و آسیب های مرتکب شده به وسیله و بر علیه انسان ها گسترش یافته است. اما تنها از دهه 1990 میلادی قوانین، اهمیت جرایم و آسیب های مرتبط با محیط زیست و موجودات غیرانسان را منعکس نمود. امروزه انواع مختلفی از رویکردها و بدنه های کار در آن چه که می توان به عنوان «جرم شناسی سبز» توصیف کرد، مطرح شده است. این مقاله تحقیقات انجام شده روی انواع آسیب و جرم زیست محیطی و همچنین جهت گیری های مختلف زیست فلسفی و روش های عدالت محور را خلاصه وار بیان می کند. این مقاله با مثالی که نشان دهنده راه هایی است که در آن ها این روش ها ممکن است هم پوشانی داشته باشد نتیجه گیری می کند.
  کلیدواژگان: جرم شناسی سبز، جرائم زیست محیطی، آسیب ها
 • مهدی مرادی کوچی * صفحات 93-114

  کارکرد اصلاحی و درمان مجازات ها در فرآیند تحولات حقوق کیفری متحول گردیده است؛ بررسی تاریخ حقوق کیفری حاکی از آن است که کارکرد مذکور زمانی از طریق مجازات های بدنی، پس از آن در بستر کیفر زندان و نهایتا از طریق مجازات های جامعه- مدار مورد توجه سیاست گذاران کیفری بوده است. تحول در زمینه مجازات ها از سمت کیفرهای طردکننده به سمت تدابیر جامعه-مدار تحولی موثر را در زمینه بازپروری بزهکاران به وجود آورده است به طوری که اصلاح مجرمین به نحو عادلانه تر و مطلوب تری قابل دستیابی بوده است. مقاله حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری قضات از نهادهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله مجازات های جایگزین حبس، نهاد تعویق صدور حکم و نهاد معافیت از کیفر توسط قضات می تواند ضمن اجتناب از آثار نامطلوب بازپروری بزهکاران در محیط بسته (زندان)، سیاست جنایی ایران را در این خصوص به سمت مرحله ای نوین رهنمون سازد.

  کلیدواژگان: اصلاح اخلاقی، درمان پزشکی، بازپروری اجتماعی، تحولات کیفری، مجازات های جایگزین حبس
 • وحید عاکفی قاضیانی*، محمد عاکفی قاضیانی صفحات 115-132
  یکی از موضوعاتی که همواره در میان مفسران کنوانسیون بیع بین المللی محل بحث و نزاع بوده است، معاملات با موضوع نرم افزار است. نرم افزارها در عرف معاملاتی عصر حاضر در چند قالب و شیوه ممکن است موضوع معامله و نقل و انتقال قرار گیرند. گاه نرم افزار به صورت فیزیکی و با ابزار ملموس (روی دیسک یا سی دی) و گاه به صورت آنلاین و درون برنامه ای مورد انتقال حقوقی قرار می گیرد. گذشته از این موارد ممکن است نرم افزاری طی سفارشی، ساخت و تولید شود و سپس به سفارش دهنده منتقل گردد. این گونه معاملات با حفظ شرایط اعمال کنوانسیون، مانند مواد (1) و (100) کنوانسیون، از این جهت مورد اختلاف مفسران قرار گرفته اند که اساسا چنین معاملاتی از حیث بیع بودن و کالا بودن در نظام های مختلف حقوقی چالش برانگیز بوده و در مورد اخیر این گونه معاملات که همان سفارش ساخت نرم افزار است، علیرغم تصریح ماده (3) کنوانسیون، در حدود و ثغور تفسیری این گونه معاملات اختلافات عمده ای مطرح است. این تحقیق با شیوه توصیفی و تحلیلی در پاسخ به این مسیله برآمده و به این نتیجه رسیده است که برای رفع چنین مشکلاتی که ممکن است با اهداف کنوانسیون در تعارض باشد، باید متمسک به تفسیری شد که مطابق با خصیصه بین المللی و اصول کلی کنوانسیون (ماده 7) باشد. نتایج به عمل آمده در این تحقیق نشان می دهد که نباید وحدت نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین الملل در پرتو کنوانسیون را فدای فزونی مصادیق تحت پوشش این کنوانسیون نمود و حفظ خصیصه بین المللی و هدف کنوانسیون، با عدم شمول برخی از مصادیق معاملات نرم افزاری تحت پوشش کنوانسیون سازگارتر است.
  کلیدواژگان: کنوانسیون بیع بین المللی، نرم افزار، قرارداد فروش، اعطای مجوز، مجوزهای بسته بندی، مجوزهای کلیکی
|
 • Sobhan Tayebi *, Bahareh Zamanpoor, Sajjad Tayebi Pages 9-26
  The Responsibility of States for internationally is the result of an infringing act and a breach of international obligations. In this regard, Investigate the 2001 Act Approach It is important and has a high international status from the point of view of rules, non-compliance with treaties, international laws and norms. Scrutiny in Responsibility of States for internationally, In fact, it is because of the international system's framework for violating legal norms and treaties that do not follow governments and there is also an emphasis on the effectiveness of citations to the Responsibility of States for internationally arising from the breach of obligations Erga Omnes. Including points of reliance on Responsibility of States for internationally wrongful acts (2001), Exemption of liability from any comment and exception and Absolute enumeration of responsibility according to Due Diligences.  This structural order of the international system originated from the supremacy of Erga Omnes and jus cogens over convergent performance in the global arena. This is the result of the convergence of international rules in the path of development and conflict of international law and the highway of international responsibility of states. Therefore, this research is based on the development of scientific past research. There is another version of the transformational approach to the regulation of international responsibility and to answer the question, how is it possible for governments to act and respond to the international responsibility for violating legal norms and treaties resulting from non-compliance? This study assumes that Responsibility of States for internationally wrongful acts, without any restrictions, has a legal framework for violating the obligations of the response and that there is no compromise between them. In order to prove its hypothesis, this study deals with the evolution of Responsibility of States for internationally and the regime of responsibility and its legal and normative effects.
  Keywords: Responsibility of States, Commission wrongful acts 2001, non-compliance, Erga Omnes, Jus Cogens
 • Sayyed Hasan Hosseini Moghaddam *, Beh Ara Farzin Far Pages 27-45

  Bitcoin is an electronic innovation similar to non-backed money (fiat money) and is set to not be managed by any bank or institution and in some ways is considered a digital payment. Therefore, this virtual currency operates on a network called Blockchain. In other words, Blockchain is an infrastructure similar to a ledger based on which Bitcoin and other cryptocurrencies operate. Bitcoin is not produced and published by a specific group or website, and only a group of users have been generating and releasing Bitcoin by its extraction process which is called mining, or this mysterious digital currency has been converted using digital exchanges and used in the trades of individuals. Nevertheless, in this paper, we will discuss the legitimacy or non-legitimacy of digital currencies through the legal concept of the Blockchain and digital currencies. According to Article 10 of the Civil Code and Article 2 of the e-commerce law, these transactions are entirely correct and lawful. However, according to some jurists, buying and selling Bitcoin, as a major example of digital currency, is a subject of concern.

  Keywords: Blockchain, Digital Currencies, transaction, bitcoin
 • Sayyed Hesamoddin Rafieei Tabatabaeei *, Iman Darabi Pages 46-65

  Investigating the factors affecting the length of the proceedings and judicial development Field and statistical research on Kermanshah court in 2018 Procrastination can be called one of the oldest problems of the Iranian judiciary. And a comprehensive plan to resolve the delay in the trial has been adopted to reduce it, but the people and even the body of this huge body are still involved in this old dilemma. The present article has been prepared and written as a case study in Kermanshah in 2018 with the aim of examining the factors affecting the reduction and elimination of judicial delay and judicial development. According to the findings of the present article, ranking the factors affecting the reduction and elimination of procedural delays in the case study are the qualitative development of human resources, reform of procedural processes, amendment of rules and regulations, amendment and creation of complementary institutions and quantitative development of force human.

  Keywords: Prolongation of proceedings, factors for resolving the length of proceedings, judicial development, Justice, Kermanshah
 • Rostam Aliakbari *, Nader Chamani Pages 66-92
  The focus of criminology on crimes and harms committed by and against humans has broadened over time. Only since the 1990s, however, has the discipline recognized the significance of crimes and harms concerning the environment and nonhuman animals. A variety of approaches and bodies of work now contribute to what can be described as green criminology. This article summarizes research on types of environmental crime and harm, as well as different eco‐philosophical orientations and related justice‐based approaches. It concludes with an example illustrating the ways in which these approaches may overlap.
  Keywords: Green Criminology, Environmental Crimes, Injuries
 • Mahdi Moradi Kuchi* Pages 93-114

  Rehabilitation and treatment of punishments have changed in the process of retributive justice developments. An examination of the history of retributive justice suggests that this function was once considered by corporal policymakers through corporal punishment, then in prison, and finally through community-oriented punishment. The transformation in penalties from the preventive theory of punishments to community-centered measures has created a paradigm shift in the rehabilitation of offenders. So that the correction of criminals has been achieved in a more just and desirable way. The present article examines this issue and concludes that the judges' use of the institutions provided in the Islamic Penal Code adopted in 2013, including alternative punishments to imprisonment, the institution of postponing the issuance of sentences and the institution of exemption from punishment by judges can guide Iran's criminal policy in this regard to a new level while avoiding the adverse effects of rehabilitating criminals in a closed environment (prison).

  Keywords: Moral rehabilitation, Medical treatment, Social rehabilitation, Evolutions of criminal law, Alternative imprisonment
 • Vahid Akefi Ghaziani *, Mohammad Akefi Ghaziani Pages 115-132
  One of the issues which has always been so controversial among the commentators of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is the transaction of software. In the trading custom of the present era, software transactions can be implemented through a set of methods or templates. Sometimes they are transferred by a hardware or a tangible media (e.g. Disks, CDs) and sometimes transactions are online or in-app. Furthermore, it is possible that software is made and produced by an order and then transferred to the customer. These transactions according to the Article (1) and (100) of the convention have been a matter of controversy among the commentators; because in different legal systems, it is not clear that they are considered as contracts for sale or goods and despite stipulation of Article (3) there are still many disputes regarding the definition and the limits of these transactions in the context of the convention. This is a descriptive-analytical research to solve this issue and has concluded that it is necessary to hang on to an interpretation which complies with the international character of the convention and the general principles of it (Art.7). It is presented in the conclusion that it is required not to abrogate the unique legal system of international trade in the light of this convention, just to expand its scope; and the exclusion of some kinds of software transactions from the scope of the convention is more suitable if it is to keep the international character and the purpose of the convention.
  Keywords: CISG, Software, Contract of sale, licensing, Shrink-wrap licenses, Click-on licenses