فهرست مطالب

پژوهشهای حقوقی - پیاپی 42 (تابستان 1399)
 • پیاپی 42 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون‎‬‬‬‎
  سید ناصر سلطانی* صفحات 7-30
  اندیشه مشروطه خواهی در ایران سابقه تاریخی دارد و تلاش های بسیاری در دو سده گذشته برای مبارزه با خودسری انجام شده است. از هنگامی که خیال کنسطیطوسیون به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مهار قدرت لاحد حکومت‫ها در جهان شناخته شد، این موضوع در ایران نیز رواج یافت. امیرکبیر و سپهسالار از اولین کسانی بودند که به فکر تدوین قانون اساسی افتادند و قانون اساسی به عنوان یکی از سازکارهای مبارزه با استبداد توجه ایشان را جلب کرد. هرچند تلاش های امیرکبیر با قتل او ناتمام ماند اما پس از او دامن این فکر رها نشد تا اینکه اولین طرح قانون اساسی با پایمردی میرزا یوسف خان مستشارالدوله فراهم شد. نویسندگان این طرح به زبده و گزیده ای از اصول قانون اساسی توجه کرده اند که علی رغم اختصار آن می توانست زمینه ای برای گام های بعد باشد. توجه به مفهومی که نویسندگان این متن از قانون اساسی و اصول حکومت قانون داشته اند، می تواند در فهم دریافت آنان از این نهاد موثر باشد. در این متن مفاهیمی گنجانده شده که نیازمند توضیح است و برخی مفاهیم تاریخی مشروطه خواهی ایران را آشکار می کند که کمتر محل توجه حقوق اساسی رایج در ایران بوده است. توجه به چنین میراثی و بازتاب آن در درس های حقوق اساسی یکی از راه های پیش روی توسعه حقوق اساسی ایران است.
  کلیدواژگان: قانون اساسی، شریعت، ودیعه، تاریخ حقوق اساسی
 • تامین اصول و حقوق بنیادین کار
  زهره رحمانی* صفحات 31-57
  در مباحث مربوط به حقوق کار، مانند هر مقوله حقوق بشری دیگر، نیازمند طراحی نظریه ای در باب حق ها می باشیم. نظریه ای که بر ضرورت و الزام اخلاقی و حقوقی مقررات کار تاکید داشته باشد و توجیه کننده وجود و ارزش قواعد و اصول بنیادین کار، به ویژه در چند حوزه مهم و تاثیرگذار در حیات و مبانی حقوق کار یعنی محو تبعیض در استخدام و مزد، لغو کار اجباری و انجام اعمال شاقه، به رسمیت شناخته شدن تشکل ها و اتحادیه های صنفی و مذاکرات دسته جمعی باشد. اینکه معیارهای بین المللی کار تا چه میزان، جزء حقوق بشر به شمار می روند، موضوعی است مورداختلاف و چالش برانگیز، اما مطمینا مفاد و مضمون مقاوله‫نامه های بنیادین کار، به روشنی بیانگر اصول و معیارهای حقوق بشری بوده و به همین دلیل برای همه کشورهای عضو سازمان بین المللی کار، حتی کشورهایی که به مقاوله‫نامه های مذکور ملحق نشده باشند، الزام آور است.
  کلیدواژگان: حقوق بنیادین کار، محو تبعیض در استخدام، مزد برابر، لغو کار اجباری، آزادی تشکل و مذاکرات دسته جمعی _
 • تحلیلی بر سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و تاثیر آن بر ارتقای حقوق فرهنگی
  مصطفی فضائلی*، موسی کرمی صفحات 59-79
  فرهنگ عنصر حیاتی زیست فردی و جمعی بشر بوده و حیات انسانی به آن وابسته است و بستر شکل گیری سامانه و سیره اخلاقی و حقوقی جامعه بشری است و بدون آن هیچ حقی قابل تعریف و تبیین نیست. این مفهوم در عرصه حقوق بین الملل، بیش از همه در نظام بین المللی حقوق بشر و گفتمان حقوق فرهنگی مطرح می گردد و در اسناد مختلف حقوقی بین المللی و در بیان های متفاوتی به کار رفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، به بررسی سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و پیوند آن با ارتقای حقوق فرهنگی بشر بپردازد. این پویش نشان می دهد که از زمان تاسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعبیر تکاملی را تجربه کرده است: فرهنگ به مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به مثابه فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابه سبک زندگی. این روند رو به تکامل حاکی از توجه روزافزون به اهمیت فزاینده تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل کنونی و درنتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، حقوق فرهنگی، نظام بین الملل حقوق بشر، سبک زندگی، تنوع فرهنگی
 • رویکردهای نوین در تعیین دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ‬‬‬
  نیلوفر نظریانی* صفحات 81-94

  در دنیای امروز ثمره فکری افراد اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. برخلاف گذشته‫ ها که قواعد حقوقی اهتمام بیشتر خود را برای حمایت از اموال فیزیکی افراد می ورزیدند، دستاوردها و اموال فکری افراد اهمیت روزافزونی یافته است. دعاوی مطرح شده درمورد این موضوع به ویژه اگر دارای عنصر خارجی باشد، وارد بحث حقوق بین الملل خصوصی می شود که بسیار محل بحث دکترین حقوقی قرار گرفته است. دکترین های جمعی بین المللی دراین زمینه در سال های اخیر به این موضوع پرداخته اند. این مقاله سعی بر آن دارد که به رویکردهای مختلف مطرح شده در این اسناد بپردازد. یک رویکرد به دادگاه ها توصیه می کند که درمواردی به دلیل نامناسب بودن دادگاه و عدم ارتباط کافی صلاحیت خود را در پرونده رد نمایند. درحالی که رویکرد جدیدتر حاکی از آن است که باید اختلاف در صلاحیت بین دولت ها با همکاری بین المللی و توجه به دادگاه های دیگر کشورها حل وفصل گردد. با کمتر شدن نقش حاکمیت دولت ها در حوزه مالکیت فکری در طول تاریخ، به نظر می رسد که رویکرد دوم با توجه بیشتر به بحث فردگرایی و شیوه حقوقی (درمقابل شیوه اصولی) در تدوین مقررات صلاحیت دادگاه در حوزه مالکیت فکری، اهمیت افزون تری پیدا کند.

  کلیدواژگان: حقوق مالکیت فکری، دادگاه صلاحیتدار، اختلاف، وایپو، دکترین
 • فقه پویا و حل تعارض های حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون های بین المللی پیرامون منع اعدام افراد به جهت جرایم ارتکابی در سن زیر 18 سال‎‬‬‬‬‬‬‎
  امیرحسین محبعلی*، علی عروجی، زهرا ایمانی صفحات 95-127
  حق حیات بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ازجمله حقوق غیرقابل عدول و تخطی محسوب می شود. بند دو ماده 4 میثاق، ماده 6 (حق حیات) را غیرقابل عدول می داند. ماده 6 البته از منع مطلق مجازات سالبه حیات سخن به میان نمی آورد و آن را صرفا برای جدی ترین جرایم و با رعایت شرایطی حفظ می کند. لیکن از طرف دیگر در بند 5 خود از ممنوعیت مطلق اعدام افراد کمتر از هجده سال و زنان باردار سخن به میان می آورد. یکی از موارد تعارض جمهوری اسلامی ایران با این پیمان نامه ها، بحث حداقل سن کودک برای مجازات سالبه حیات است که حقوق بشر جهانی آن را پایان هجده سالگی می داند؛ اما آنچه قانونگذاران ما برمبنای فقه شیعه، برای سن قبول مسیولیت کیفری در نظر گرفته اند، نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران است. اینها همه درحالی است که برخلاف اهل تسنن که بعد از امامان چهارگانه باب اجتهاد را مسدود می دانند، ویژگی فقه شیعه به پویایی، اجتهاد و جایگاه بالای عرف و سیره در آن است. دلایل فقهی موجود در رابطه با موضوع بلوغ و خروج فرد از دوران کودکی بسیار متنوع است و قرآن کریم بین بلوغ و رشد، تفاوت قایل است و اینها همه دست فقیه را باز می گذارد تا بتواند از تعارض با یک عرف و رویه حقوق بشری جلوگیری کند و مبنای فهم عواقب جرم را برای کودکان، همان هجده سال قرار دهد.‏‎‎
  کلیدواژگان: حقوق کودک، اسناد حقوق بشری، فقه پویا، حقوق داخلی، اعدام نوجوانان
 • رویه دیوان اروپایی حقوق بشر درزمینه الغای نابردباری مذهبی
  سیاوش صادق پور، احسان جاوید* صفحات 129-158
  یکی از دستاوردهای مهم بشریت، رویکرد تجددگرایانه به مفهوم مذهب و تبدیل آن از یک سیاست تمام عیار دولتی به ایمانی ذاتا شخصی بوده است. حق بر آزادی مذهب در زمره حقوق بنیادین بشری است که در اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای موردشناسایی و حمایت قرار گرفته است؛ بااین حال باید اذعان داشت اولا به دلیل ماهیت و ذات حقوقی اش در عرصه بین المللی مشروط به پذیرش دولت ها بوده و ثانیا رویکرد دولت های مختلف نسبت به آن باتوجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آنها متفاوت می باشد. این حق در اروپا تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نهاد تضمین کننده آن یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر قرار دارد. در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در حوزه حمایت از آزادی مذهب، با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، رویه دیوان را درزمینه الغای نابردباری مذهبی و تبیین و تحدید حق بر آزادی مذهب ارزیابی نماییم. ازآنجاکه نابردباری مذهبی یکی از قدیمی ترین دلایل درگیری های بین المللی است، الگوبرداری از رویه عملی دیوان اروپایی می تواند در کاهش برخوردها و ارتقای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای موثر و سازنده باشد.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، آزادی مذهب، نابردباری مذهبی، دیوان اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
 • بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند
  علی بزرگ پور*، محمدجواد معنوی عطار صفحات 159-179
  قانونگذاران به طرق متنوعی اسناد تجاری همچون سفته، چک و برات را موردحمایت قرار دادند. علت این امر تفاوت مهم اسناد تجاری با اسناد مدنی است. هدف اصلی این مقاله پاسخ دادن به این پرسش است که آیا برگه ای که به عنوان برگه ای اضافی به منظور ظهرنویسی یا ضمانت، جدای از سند تجاری استفاده می گردد، از اعتبار برخوردار است یا خیر؟ در واقع مقاله پیش رو خواستار پاسخ دهی به ماهیت این نوع برگه است تا با استفاده از منابع موجود کشف گردد که ماهیت این برگه تجاری است یا مدنی و یا اینکه اصلا هیچ گونه جنبه الزام آوری دارد یا خیر؟ برای مثال اگر یکی از طرفین تکالیف یا حقوقی را در برگه ضمیمه برای طرف دیگر سند مقرر کند، قدرت الزام آور این نوشته ها به چه اندازه است. به نظر می رسد باتوجه به وضع فعلی، شرایط قانونگذاری و رویکرد اتخاذشده ضمنی مقنن می توان ماهیت این برگه را حداقل در برخی امور تجاری تلقی کرد. در مقاله پیش رو سعی شده تا با توضیح و تشریح اعمال تجاری ای که ممکن است در سند درج شود، به ماهیت برگه ضمیمه پی ببریم.
  کلیدواژگان: ظهرنویسی، ضمانت، سند تجاری
 • ضوابط حاکم بر بررسی اسناد در حقوق اعتبارات اسنادی
  مهسا لسانی*، سعید شجاعی ارانی صفحات 181-206
  اعتبار اسنادی که از آن به عنوان شریان حیاتی تجارت بین الملل یاد می شود، به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خود در زمره رایج ترین روش های پرداخت و تامین مالی در معاملات بین المللی قرار دارد. در عملیات اعتبار اسنادی، پرداخت وجه اعتبار منوط به ارایه اسناد منطبق از سوی ذی نفع، بررسی اسناد از سوی بانک و تشخیص انطباق آنها می باشد که مرحله بررسی اسناد در تحقق عملکرد اعتبارات اسنادی و وصول وجه اعتبار نقش کلیدی دارد. بانک ها در بررسی اسناد از قواعد و الزامات معینی پیروی می کنند که می توان آنها را زیر عناوین اعمال مراقبت معقول، بررسی ظاهری اسناد، زمان مقرر جهت بررسی، هماهنگی میان اسناد، اسناد و اطلاعات اضافی و شروط غیراسنادی دسته بندی نمود. بدیهی است که تبیین دقیق موازین و ضوابط حاکم بر چگونگی بررسی اسناد توسط بانک ها با هدف کاهش ریسک معاملات و تثبیت جایگاه نهاد اعتبار اسنادی از اهمیت بسزایی برخوردار است و سبب می شود که ذی نفع با مشکل عدم پرداخت غیرموجه، متقاضی با مشکل پرداخت غیرقانونی و بانک های متعهد با مشکل عدم امکان بازپرداخت وجه روبه رو نشوند. در این نوشتار، نویسندگان می کوشند با تکیه بر مقررات یکسان اعتبارات اسنادی، رویه های استاندارد بانکداری بین المللی، نظرات و تصمیمات اتاق بازرگانی بین المللی و آرای برجسته رویه قضایی به برخی ابهامات و معضلات موجود در این حوزه پاسخ دهند.‏‎‎
  کلیدواژگان: اعتبار اسنادی، ارائه اسناد، ضوابط بررسی، شروط اعتبارنامه
 • نقش دلالت التزامی در تعیین گستره‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی
  علی خالدی* صفحات 207-237

  ازجمله قواعدی که بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی حاکم می باشد، قاعده اذن در شیء و اذن در لوازم آن است، می باشد. این قاعده علاوه بر اینکه مبنای مسیولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی است، مبین گستره و قلمرو تعهدات آنها نیز است.پزشکان و نهادهای درمانی به موجب اذنی که از بیماران و یا قانونگذار برای درمان بیمار حسب مورد دریافت می کنند، موظف به انجام تعهداتی به ویژه درزمینه خدمات پزشکی و درمانی می شوند. به موجب قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن، پزشکان و نهادهای درمانی در انجام و ارایه خدمات پزشکی و درمانی، ماذون شناخته می شوند. از طرف دیگر دامنه این اذن به گونه ای است که شامل کلیه لوازم عقلی، قانونی، عرفی و طبیعی انجام موضوع تعهد پزشکان و نهادهای درمانی می شود. به عبارت دیگر پزشکان و نهادهای درمانی به موجب قاعده فوق، ماذون و از طرفی موظف به انجام و ارایه کلیه خدمات پزشکی و درمانی حسب مورد پیش از درمان، حین درمان و پس از درمان خواهند بود و درصورتی که از انجام و ارایه این خدمات امتناع ورزند و یا خسارتی به بار آورند، مسیولیت به جبران خسارات وارده خواهند داشت.

  کلیدواژگان: اذن در شیء اذن در لوازم آن، خدمات درمانی، پیش از درمان، حین درمان، پس از درمان
 • بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ‬‬‬‬‬‬
  راحله کاردوانی*، مهدی کاردوانی صفحات 239-269
  نفقه در قانون ایران برخاسته از تعالیم دین اسلام، حق و تکلیفی است که بخش مهمی از روابط خانوادگی به شمار می رود و تحت شرایط خاصی درمورد نسبت های مختلف در خانواده، مطرح می باشد. این نهاد درمورد ارتباط زوجین، یک حمایت مالی جدی از زن در خانواده، در راستای انجام وظایف مادری و همسری و درنهایت، تحقق عدالت اجتماعی می باشد و برخاسته از اهمیت وافر استحکام نهاد خانواده در دیدگاه اسلام است؛ چراکه عدالت تکوینی را در عدالت تشریعی محقق می سازد. به دلیل اهمیت این موضوع و مسیله‫مندی آن به جهات خلاهای قانونی و خلاهای پژوهشی در ارتباط نهاد نفقه زوجه و عدالت اجتماعی، در این نوشتار با روش مطالعه اسنادی و رجوع به قوانین موضوعه ایران، به بررسی همه جانبه حق زوجه بر نفقه و طرح خلاهای موجود دراین زمینه پرداخته شده است. در این راستا تعریف، ویژگی ها، ضمانت اجرا و عوامل سقوط نفقه زوجه در قانون مدنی ایران ذکر شده و خلاهایی نیز که دراین زمینه وجود دارد، بیان شده است. در انتها نیز به بررسی جایگاه نفقه زوجه، در تحقق عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی اشاره شده است. نتیجه آنکه؛ 1- عدم تصریح قانون به «مصادیق وظایف زوجیت زن در خانواده، موانع مشروعی که زن می تواند با استناد به آنها از تمکین خودداری کند، ماهیت حق زوجه بر اموالی که مرد تحت عنوان نفقه در اختیار وی می گذارد و مراحل اثبات دعاوی نفقه در محاکم» برخی از موارد خلا درزمینه قوانین مربوط به نفقه در ایران به شمار می رود؛ 2- ازآنجاکه مقوله کار و توزیع درآمد از مهم ترین جنبه های مربوط به عدالت اجتماعی است و عارضه جنسیت به دلایل طبیعی بر میزان و چگونگی کسب درآمد در جامعه موثر است، لذا نهاد «نفقه» از مهم ترین وجوه موثر و متاثر از عدالت اجتماعی به شمار می رود؛ 3- به نظر می رسد در راستای تغییرات سبک زندگی و موقعیت زنان در خانواده و تحقق دوسویه عدالت جنسیتی، اصلاح و به روزرسانی قوانین موضوعه درخصوص نهاد «نفقه» ضروری است.
  کلیدواژگان: نفقه زوجه، تمکین، نظام حقوقی ایران، عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی _
 • قربانی شناسی قضایی برمبنای نظریه برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از آن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  تهمینه شاهپوری*، محمدمتین پارسا، نبی ‫الله غلامی صفحات 271-290

  امروزه در اغلب نظام های حقوقی دنیا، بزه‫دیدگی سهم عمده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس یکی از انواع مطالعات در بزه‫دیده‫شناسی، قربانی‫شناسی قضایی است که به نقش نهاد عدالت کیفری در ایجاد آسیب به ارباب رجوعان خود می پردازد. مصادیق این عنوان که می تواند بر تمام افراد دخیل در امر دادرسی تحمیل شود، مواردی چون تحمیل هزینه های اقتصادی، رفتارهای نامناسب عوامل قضایی و... می باشد. برای شناخت علت و تحلیل صحیح آن باید نظریه برچسب زنی را به خوبی بررسی کرد. بر پایه این نظریه ، بزهکاری زمانی به وجود می آید که قانونگذاران با تصمیم های خودسرانه که در زمان و مکان تغییر می کند، رفتارهایی را که در جایی دیگر مباح و پذیرفتنی بوده یا هست، جرم انگاری کنند. در این مقاله با تحلیل قربانی شناسی قضایی، پیامدهای آن از دیدگاه نظریه برچسب زنی، آثار مخرب آن بر فرد و جامعه و آثار عدم توجه به آن موردبررسی قرار گرفته شده است.‏

  کلیدواژگان: قربانی، قربانی‫شناسی قضایی، نظریه برچسب زنی، پیشگیری _
 • تبیین مدل توصیف کیفری اختصاصی: با نگاهی به بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی
  سیده‫ طاهره خبازی خادر*، سید حسین حسینی صفحات 291-320
  طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف های کیفری به کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف ها و ارتقای مهارت های توصیف می گردد و در طولانی مدت منجر به ایجاد رویه ای هماهنگ شده در نظام حقوقی می شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین منظور مدلی در توصیف کیفری اختصاصی پیشنهاد گردیده و اجزای آن به همراه نمونه ای از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موردتحلیل قرار می گیرد. در این مدل نخست انواع توصیف کیفری، مبنا و قلمرو آن به عنوان مقدمات ورود به مدل مذکور موردتوجه قرار گرفته و سپس ارکان تشکیل دهنده توصیف کیفری اختصاصی یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی و اجزای هریک از آنها با لحاظ مدل پیشنهادی تشریح می شوند. مجازات نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک توصیف کیفری اختصاصی در بحث نهایی مطرح می گردد. در تبیین اجزای مدل توصیف کیفری، تحلیل بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهیل درک این مدل و اجرای آن در توصیف های کیفری اختصاصی می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: توصیف کیفری، انواع توصیف، ارکان توصیف، مدل توصیف
 • تاثیر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی
  میثم اسماعیلی یدکی*، زهرا شاکری صفحات 321-343
  باتوجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در شکوفایی، پیشرفت و توسعه کشور و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظر به جنگ اقتصادی دشمن و تشدید فشارها و تحریم های دشمنان علیه ایران طی سال های متمادی، بررسی راهکارهای تحقق این سیاست ها در حوزه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای و مطالعه قوانین مربوط، به بررسی نقش حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده است که در هر یک از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی باتوجه به اوضاع داخلی کشور به نوعی می توان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد. نقایصی هم در این خصوص وجود دارد که عدم پیش بینی حمایت از نمونه اشیاء مفید مثال بارز آن است. ضمن اینکه حمایت از نمونه اشیاء مفید و عضویت ایران در موافقت نامه تریپس درصورت فراهم شدن سایر شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت و رفع عملی تحریم ها به عنوان یک راهکار پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان، رقابت، مالکیت صنعتی، اختراع، نمونه اشیاء مفید، نشانه جغرافیایی، علائم تجاری، طرح صنعتی
 • مسئولیت انضباطی قضات در نظام حقوقی کامن‫لا: مطالعه تطبیقی ایالات متحده آمریکا، کانادا و انگلستان
  آزاده عبدالله زاده شهربابکی* صفحات 345-375

  حقوق انضباطی شاخه‫ای از حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر مجازات تخلفات کارکنان یک نهاد را که جایگاه و شان واحدی دارند بررسی می کند. حقوق انضباطی، حقوق جزا نیست و هدف مجازات در این دو شاخه از حقوق یکسان نیست. هدف در حقوق جزا، می‫تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تادیب بزهکار و تشفی خاطر بزه‫دیده باشد درحالی که مجازات‫ها در حقوق انضباطی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال می شوند. رفتار قضات به دلیل جایگاه و قدرتی که درباره جان، مال، عرض و ناموس شهروندان دارند، آثار سرنوشت‫ساز یا سرنوشت‫سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه‫ها دارد. به همین دلیل در همه کشورهای پیشرفته نظام‫نامه‫های رفتاری و کدهای اخلاقی برای تعریف مسیولیت انضباطی قضات پیش‫بینی شده است. در همین راستا در سال 1390 قانون نظارت بر رفتار قضات در ایران به تصویب رسیده که مطالعه تطبیقی نظام‫های حقوقی مختلف می تواند در شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون موثر باشد. بررسی جایگاه و مقررات انضباطی قضات در کشورهای مبتنی بر نظام حقوقی کامن‫لا، باتوجه به نقش و جایگاهی که قاضی در این نظام ها دارد، می تواند معیار سنجش مناسبی برای شناسایی کمبودهای پیش‫بینی شده در قوانین و مقررات ایران به دست دهد. به این منظور و در این مقاله، نهاد مسیولیت انضباطی قضات را در سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا بررسی می‫کنیم.

  کلیدواژگان: تخلف انضباطی، کد رفتاری، کامن‫لا
 • بررسی تقدم مقررات حقوق محیط زیست بر حکم تحلیل انفال
  محمد مسعودی‫نیا* صفحات 377-400

  در اینکه آیا حکم تحلیل انفال برای شیعیان مقدم است یا رعایت مقررات محیط زیست و کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد، بایستی ماهیت، عمومیت و آثار هر دو حکم یعنی حکم تحلیل انفال و نیز ضرورت حفظ محیط زیست، موردتوجه قرار گیرد، از طرفی حق داشتن محیط زیست سالم یکی از مصادیق حقوق هم بستگی است که نسل سوم حقوق بشر را شامل می شود. از سوی دیگر انفال و مالکیت آن و نحوه توزیع منابع طبیعی، موضوعی است که در حفاظت از محیط زیست سالم، نقش بسزایی دارد. هرچند در اینکه تصرف در انفال برای شیعیان مباح است یا خیر؟ بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، لکن امروزه حفاظت از محیط زیست سالم از مرزها عبور کرده و جنبه عمومی بین المللی به خود گرفته است. به طوری که در نسل سوم حقوق بشر، یکی از مصادیق عمده آن به شمار می رود. لذا علاوه بر قوانین داخلی و نیز قواعد حقوقی مانند قاعده لاضرر که به نوعی حکم تحلیل انفال را تحدید می نمایند، امروزه مقررات بین المللی نیز درجهت تحقق داشتن محیط زیست سالم برای نوع بشر، بهره برداری از انفال توسط مردم را محدود خواهد نمود.

  کلیدواژگان: حق، انفال، محیط زیست، حقوق بشر، حقوق هم بستگی
 • تاملاتی پیرامون نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394‬‬‬‬‬
  مرضیه قربان‫پور، صالح یمرلی* صفحات 401-428
  تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می توان نوآوری درزمینه اعطای صلاحیت صدور قرار تامین دلیل به قاضی شورا به طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در زمره دعاوی مالی، تعدیل اجاره بها به شرطی که در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد، منحصر نمودن صلاحیت مستقر در شورای روستا به رسیدگی به دعاوی صلح و سازش را برشمرد. از حیث دادرسی نیز می توان از نوآوری هایی درزمینه هزینه دادرسی، تعیین بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعداد اعضای شورای حل اختلاف، قاضی ویژه شورای حل اختلاف و استقرار واحد اجرای احکام در شورا را یاد کرد. با وجود نوآوری های فراوان، این قانون همچنان نارسایی هایی درزمینه درک ناصواب مقنن از حل اختلاف میان مجتمع های شورایی در یک حوزه قضایی، اطاله دادرسی به جهت تعیین مهلت سه ماهه حصول سازش، نبود تدبیری مناسب جهت اقدامات مقدماتی در راستای معد نمودن پرونده پیش از صدور رای را به همراه دارد.‏‎‎
  کلیدواژگان: شورای حل اختلاف، صلاحیت، دادرسی، سازش، خواسته
 • تحلیلی بر مقاله جرم یقه‫ صورتی: زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می شوند
  مریم کمایی*، سلامه ابوالحسنی صفحات 429-442

  اصطلاح یقه صورتی در جریان موج دوم فمینیسم (1980-1960) توسط کپ هو (1977) معرفی گردید. او تجربیات خاص زنان در محل کار، ازجمله تبعیض، دستمزد کم و اذیت و آزار جنسی را موردبررسی قرار داده است. در همین دوره، مکتب جرم شناسی فمینیست ها شروع به مطالعه رفتار زنان به عنوان مجرم و قربانی و نحوه مجازات آنها به این عناوین کرد. جرم شناسان، زنان را به عنوان یک گروه متمایز موردمطالعه قرار ندادند و تیوری جرم شناسی نیز توضیح نمی دهد که چرا زنان نسبت به مردان کمتر مرتکب جرم می شوند. نظریه پردازان فمینیست، تخلفات زنان، مسیله قربانی شدن و وضعیت زنان در نظام عدالت کیفری را موردمطالعه قرار دادند. این مقاله، تحلیلی است بر مقاله جرم یقه‫صورتی، زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می شوند اثر مارگارت هاموند و به مشکلات مربوط به تعریف جرم و جرم یقه سفید، ریشه «جرم یقه صورتی» به عنوان یک اصطلاح مرتبط با زنان و بحث درخصوص زنان، رنگ و اعتراض می پردازد.

  کلیدواژگان: جرایم زنان، جرم یقه‫صورتی، نوع جرم، میزان جرم
|
 • Elements of Iranian First Constitution; Principles of the Rule of Law
  Seyyed Naser Soltani * Pages 7-30
  The constitutionalism idea in Iran has a historical background and battle against arbitrary since many years ago considerable efforts have been made in this respect. Since the introduction of Constitutional Vision as one of the most important tools for bounding the extreme powers of the government in all over the world, this issue became prevalent in Iran as well. Amir Kabir and Sepahsalar were the first people in Iran who tried to write a constitution and the constitution as a device to beat against despotism has attracted their attention. Although Amir Kabir’s attempts failed due to the fact that he was murdered, they were followed by other people and the first draft of Constitution was provided thanks to attempts of Yousef Khan Mostashar al-Dowleh. In spite of the marginal principles indicated in the draft by authors, they could act as an overture to further efforts and contributions. Noting the concepts of constitution and principles of the rule of law indicated by the authors can contribute to a better understanding and recognition of these concepts. A number of concepts included in the passage need more elaboration and moreover, the passage points out some of the historical concepts of Persian Constitution Revolution which have not been well-investigated in the current Constitution of Iran. Exploring this heritage and its reflections in the constitutional courses is considered as one of the ways to develop and extend Constitution of Iran.
  Keywords: Constitution, Sharia, Trust, Constitutional History.‎
 • The Provision of Fundamental Principles and Rights at Work
  Zohreh Rahmani * Pages 31-57
  The discourses related to labour law like any other approach of human rights requires design a theory about rights that emphasizes on legal and moral necessity and justifying the existence and value of fundamental principles and rules of work, specially in some important and effective scope in life and basis of labour law such as elimination of discrimination in respect of employment and occupation, equal remuneration, abolition of forced labour, right to collective bargaining negotiations and freedom of association. The fact that the criteria of labour law to what extent is a part of human rights, is a discrepant and challenging issue, but certainly, content and context of fundamental conventions of work clearly represents principle and criteria of human rights and because of this, all members even if they have not ratified the convention in question have an obligation to respect and perform it.
  Keywords: Fundamental Rights of Work, Elimination of Discrimination of Employment, Equal Remuneration, Abolition of Forced Labour, Freedom of Association, Collective Bargaining Negotiations
 • An Analysis to the Conceptual Development of Culture in International Human Rights Law and Its Impact on the Promotion of Cultural Rights
  Mostafa Fazaeli *, Musa Karami Pages 59-79
  The present article, in a descriptive-analytic method and on a library-based approach, aims to investigate the conceptual development of culture in International Human Rights Law and its relationship with the promotion of cultural human rights. Culture, as the essence of being human, is central to man and without which no rights are possible. In International Law arena, culture is mostly presented in cultural rights discourse, and various expressions of the concept could be found in different international instrument. This study demonstrates that, from the establishment of UN up to now, the concept of culture has experienced three evolutional interpretations: culture as culture of elites or high culture, culture as popular culture and culture as a way of life. This evolutional process shows the increasing significance of cultural diversity in the contemporary International Law and consequently promotion of cultural rights.
  Keywords: culture, Cultural Rights, International Human Rights Law, Way of Life, Cultural diversity
 • The New Approaches to Determine Competent Courts in Relation to the Intellectual Property Claims in the Private International Law
  Niloufar Nazaryani * Pages 81-94

  Intellectual achievements of humans have been found important place in today world. In early times, law tried to protect the tangible properties but, human’s intangible properties have been increasing high place todays. If these filed claims have foreign factors, it includes in the private international law field and it had been discussed in the legal doctrines so much. International doctrines study this matter in the recent years. This article tries to study different approaches proposed in these documents. One of the approaches proposes that in the certain situations court should refuse the jurisdiction to the claim because of forum non convenience and lack of sufficient connecting factor. However the latest approach recommends that jurisdiction disputes between states should settle with international cooperation and considering other state courts. Role of the sovereignty has been less historically. So, it seems that the second approach is more desiring to the individualism and legal method (contrast to the dogmatic method) has obtained increasing place in the codification of regulation of court’s jurisdiction in the sphere of intellectual property.

  Keywords: Intellectual Property Law, Competence Court, Dispute, WIPO, Doctrine
 • Dynamic Jurisprudence and Conflict Settlement of the Islamic Republic of Iran with International Conventions on the Prohibition of Executions of Individuals for Crimes Committed bellow the Age of 18
  Amirhossein Mohebali *, Ali Orooji, Zahra Imani Pages 95-127
  The right to life, in accordance with the International Covenant on Civil and Political Rights, is a non derogable right. Article 4, paragraph 2, of the Covenant considers Article 6 (right to life) to be irreparable. Article 6, of course, does not speak of the absolute prohibition of life annulment and preserves it solely for the most serious crimes and observes the conditions. On the other hand, in paragraph 5, he speaks of the absolute ban on the execution of people under the age of 18 and pregnant women. One of the controversies of the Islamic Republic of Iran with these treaties is the discussion about the minimum age of the child for criminal responsibility and specially execution, which the international human rights documents and bodies consider to be 18 years of age. But our jurisprudents have taken to criminal responsibility for age is 9 lunar years for girls and 15 lunar years for boys. This is all the while, unlike Sunnis, who believe that blocking the Ijthad after the four Imams, the Shi'i jurisprudence is characteristic of dynasties, ijtihad, and the high place of tradition and soul. The jurisprudential reasons regarding the issue of maturity and exodus from a childhood are very diverse and the Holy Quran distinguishes between puberty and growth. So that it can avoid conflicts with a human rights instruments and human rights law and consider 18 years old for understanding the consequences of the crime in case of children.
  Keywords: Child Rights, Human rights instruments, dynamic jurisprudence, Domestic Law, Juvenile Execution
 • Jurisprudence of European Court of Human Rights on Elimination of Religious Intolerance
  Siavash Sadeghpoor, Ehsan Javid * Pages 129-158
  One of the important achievements of humanity, has been the modernist approach to the concept of religion and its transformation from a full-fledged government policy into a personal inherently faith. The right to freedom of religion is among the fundamental human rights identified and protected in international and regional human rights documents; However, it should be acknowledged that, firstly, due to its quiddity and its legal nature, in the international arena is conditional on the acceptance of the governments, and secondly, the approach of different states towards it, is different depending on the political, social and cultural conditions that govern them. This right in Europe is protected by the European Convention on Human Rights and its collateral entity, the European Court of Human Rights. In this study in addition to reviewing the international obligations of States in the field of the protection of religious freedom, we intend to assess, practice of court in the field of elimination of religious intolerance and determination of territory of the right to freedom of religion. Because religious intolerance is one of the earliest causes of international conflict, the benchmarking of the European Court of Action's practical approach can be effective in reducing conflicts and promoting international and regional peace and security.
  Keywords: Human rights, Freedom of Religion, Religious Intolerance, European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights
 • Consideration of the Need to Reflect the Contents of the Bills of Exchange on the Bill
  Ali Bozorgpour *, Mohammadjavad Manavi Attar Pages 159-179
  Legislators protect bills of exchange such as promissory notes, drafts, and cheques through the ways which are completely different from those for civil documents due to their different nature. This article is aimed to examine whether the separate piece of paper which is attached to the bills of exchange, specifically drafts, is considered as bills of exchange or not and what the legal nature of such an attached sheet is. For example, when the holder endorses a draft through signing the attached paper, is such an endorsement legally acceptable? What are the legal effects of it? Owing to the current approach taken by legislators, it seems that such an endorsement has still commercial nature under some circumstances. This paper hopefully tries to explain the legal nature and effects of such a separate but attached piece of paper by examining various commercial actions that possibly happened on the bill.
  Keywords: Endorsements, guarantees, bills of exchange
 • Rules Governing the Examination of Documents in the Law of Documentary Letters of Credit
  Mahsa Lesani *, Said Shojaei Arani Pages 181-206
  Documentary letter of credit which has been described as the lifeblood of the international trade is one of the most common methods of payment and financing in international transactions, due to its special features. In the documentary credit operation, the realisation of the credit depends on compliant presentation by the beneficiary and examination and determination of presentation compliance by the banks, and the phase of checking documents plays a key role in implementation of the said process. The examination of documents by the issuing bank, confirming bank and nominated bank is subject to certain rules and requirements which can be raised under the titles including applying reasonable care, reviewing documents on their face, prescribed time for examination, consistency of documents, additional documents and data and non-documentary requirements. Obviously, the exact identification of rules and regulations governing the examination of documents by banks is of great importance in order to reduce the risk of transactions and stabilize the validity of letters of credit, and causes the beneficiary, applicant and banks not to encounter unjustified non-payment, illegal payment and lack of reimbursement respectively. This article attempts to respond the difficulties and ambiguities in this area on the basis of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, the International Standard Banking Practice, other opinions and decisions of the International Chamber of Commerce and leading judgments in the case law.
  Keywords: Documentary letter of credit, Presentation of Documents, Examination Rules, Presentation Compliance
 • The Role of Implies the Obligation in Determining the Range of Legal Obligations for Physicians and Medical Institutions
  Ali Khaledi * Pages 207-237

  Among the rules governing the civil liability of physicians and medical institutions is the rule of quando aliquis aliquid concedit. This rule, in addition to being the basis for the civil liability of physicians and medical institutions, reflects the range and scope of their obligations.Physicians and medical institutions, under the consent to treatment granted by the legislation and patients, are obliged to perform their obligations as needed, especially in the field of medical and therapeutic services. According to the rule of quando aliquis aliquid concedit, physicians and medical institutions are permitted to conduct and provide medical and therapeutic services. On the other hand, such permission is granted in a way that includes all principal, legal, customary and natural aspects of the obligation of physicians and medical institutions. In other words, under the above rule, physicians and medical institutions are known as permitted and also, obliged to perform and provide all medical and therapeutic services as needed pre-treatment, during treatment, and post-treatment, and if refuse to do so or cause any damages, are responsible to compensate for losses incurred.‎

  Keywords: Quando Aliquis Aliquid Concedit, Medical Services, Pre-treatment, During Treatment, Post-Treatment
 • The Study of the Status of Wife's Alimony for Realize Social Justice
  Raheleh Kardavani *, Mahdi Vakili Pages 239-269
  The alimony in the law of Iran from the teachings of the Islamic religion is the right and duty which is an important part of family relations and is subject to certain conditions regarding different proportions in the family. The institution is about couples' relationships, a serious financial support from women in the family, in the pursuit of maternity and matrimonial duties, and ultimately, the realization of social justice and it is based on the importance of strengthening the family institution in the view of Islam. Because it brings genuine justice to the law of justice. Due to the importance of this and its issues in the context of legal vacuum and research vacuum in relation to the lack of support for women and social justice, in this paper, through the study of documents and referring to Iranian laws, the comprehensive consideration of the right of marriage to alimony and the design of the vacuum available in this area. In this regard, the definition, characteristics, guarantee of implementation and the factors of the loss of alimony of the wife are mentioned in Iranian civil law and there are some gaps in this regard. Finally, the wife's alienation status is mentioned in the realization of social justice in Islamic society. The results are: 1) the non-enactment of the law to types of the woman's duties in the family, the legitimate obstacles which a woman can refrain from claiming under the covenant, the nature of the wife's right to the property she gives the husband as alimony and Procedures for Proving alimony in Courts Some of the cases are related to alimony laws in Iran. 2- Since the issue of work and income distribution is one of the most important aspects of social justice and the gender effect of natural causes is influential on the amount and manner in which income is earned in society, the “alimony” institution is one of the most important effective and affected by social justice. 3- It is necessary to amend and update the law on “alimony” in line with changes in the lifestyle and position of women in the family and the realization of two-way gender justice.
  Keywords: wife's alimony, obedience, Legal System of Iran, Social Justice, Gender Justice
 • Justice Victimology on the Basis of Labeling Theory and Methods to Prevent It
  Tahmineh Shahpuri *, MohamadMatin Parsa, Nabiollah Gholami Pages 271-290

  Today, in most legal systems in the world, victimization accounted large share of studies and has great importance. Accordingly, one of the various studies in victimology is justice victimology that analyzes role criminal justice institute on harm to its clients. The examples of the the subject that can be imposed on all those engaged in procedure are imposition of economic costs, inappropriate behavior of judicial factors. To identify the cause and correct analysis should explain Labeling Theory well known. Based on this theory, when criminal exist that legislators criminalize with arbitrary decisions that varies in time and space, or behaviors that somewhere else is permissible and acceptable. In this article, with analysis of justice victimology, its consequences in terms of labeling theory, its destructive effects on the individual and society and effects of lack of attention has explained.

  Keywords: victim, Justice Victimology, labeling theory, Prevention
 • Explaining Specific Criminal Description Model: to look to Paragraph 1 of Article 1 of the Punishment Law of Disruptors in the Economic System
  Seyyedeh Tahereh Khabbazi Khaddar *, Seyyed Hossein Hosseini Pages 291-320
  Designing a model in specific criminal description that can be used for analyzing and criticizing punitive descriptions is very important, because this will allow us to properly understand the descriptions and enhance the skills of description, also in the long time it leads to the establishment of a coordinated procedure in the legal system which seeks to judicial security and reduction the degree of difference between academic literature and judicial systems. For this purpose, a model was proposed in specific criminal description and its detail are analyzed with a sample of the punishment law of disruptors in the economic system. First, in this model, the types of criminal description, its basis and scope are considered as the preconditions for entering the model. Then, elements of specific criminal description, legal, material and mental elements and their detail, are described with regard to the proposed model. Also punishment as integral part of specific criminal description is considered in the final discussion. In explaining criminal description model, analysis of paragraph 1 of article 1 of The Punishment Law of Disruptors in the Economic System can be effective to clarify the issues and facilitate understanding of this model and performing it in specific criminal description.
  Keywords: Criminal Description, Types of Description, Elements of Description, Model of Description
 • The Impact of Protecting Industrial Property Rights in the Realization of Resistance Economy
  Meysam Esmaeili Yadaki *, Zahra Shakeri Pages 321-343
  Given the importance of protecting industrial property rights in prosperity, progress and development of the country, and the repeated emphasis of the supreme leader on the realization of resistance economy policies and the economic warfare of the enemy, and the intensification of the pressure and sanctions of the enemies against Iran over the years, it is important to examine the realization strategies of these policies in different areas. This article attempts to examine the role of protecting industrial property rights in realizing the resistance economy by analytical-descriptive method and in the library form and study of the relevant laws. Finally, it has come to the conclusion that the realization of resistance economy can be somehow achieved in each of the examples of industrial property rights, given the internal situation in the country. There are some shortcomings in this regard that the lack of anticipation of supporting utility model is obvious. At the same time, supporting a utility model and Iran's membership in the TRIPS Agreement, if other terms of membership of the world trade organization are provided and the sanctioning of the sanctions imposed, is proposed as a solution.
  Keywords: resistance economy, Knowledge base, Competition, Industrial Property, Invention, Utility Model, Geographical Indications, Trademarks, Industrial design
 • Disciplinary Responsibilities of Judges in Common Law Legal Systems: A Comparative Study in the Contexts of USA, England, and Canada
  Azadeh Abdollahzadeh Shahrbabaki * Pages 345-375

  Disciplinary law, as a subcategory of public law, investigates the major regulations of the punishments for the employees of a highly creditable organization. Disciplinary law is different from criminal law and the purpose of punishment in these two types of law is not the same. In the criminal law, the purpose of punishment might be criminal deterrence, delinquent civilization and training, or victim cooling, whereas in disciplinary law, the major purpose of punishment is to monitor the maintenance and correct carrying of job responsibilities. Because of the position and authority of judges, their behavior would have important positive or negative effects on the lives and rights of litigators. Therefore, in the developed countries, the behavioral manuals and moral codes are set for the definition of disciplinary responsibilities of judges. In the same vein, the control of judge behavior law was legislated in 1390 in Iran. A comparative study of the different legal systems can contribute to the identification of weaknesses and strength points of the legislated law. Moreover, the investigation of position and disciplinary regulations of judges in those countries which have their legal system based on the Common Law can be a suitable criterion of measurement for identification of predicted shortcomings in the law and regulations of Iran with respect to the position and role of judges in these systems. For this purpose, the present study investigates the issue of judge’s disciplinary responsibilities in the contexts of United States of America, England, and Canada.

  Keywords: Disciplinary Offense, Code of Conduct, Common Law
 • Review the Right of Environmental Regulations to Take Precedence over the Anfal Analysis Order
  Mohammad Masoudinia * Pages 377-400

  In order to prioritize the Anfal analysis order for the Shiites or to observe environmental regulations and which is superior to the other, the nature, generalizability and effects of both judgments, namely, the Anfal analysis and the necessity of environmental protection, must be taken into consideration, on the other hand, the right having a healthy environment is one example of solidarity rights that includes the human right of the third generation. On the other hand, Anfal and its ownership and distribution of natural resources are a matter of great importance in protecting the healthy environment. However, is it possible to capture Anfal for Shiites? There is a controversy between jurists, but today, protecting the healthy environment has crossed the borders and has become a global public. As in the third generation of human rights, it is one of its main examples. Therefore, in addition to domestic laws and legal rules such as the rule of law that impose a kind of anfal analysis, today's international regulations will limit the use of anfals by humans in order to achieve a healthy environment for humankind.

  Keywords: Right, anfal, Environment, Human rights, Solidarity Rights
 • Deliberations about Innovations of Dispute Resolution Council Law Approved in 1394
  Marzieh Ghorbanpour, Saleh Yamrali * Pages 401-428
  Approval of dispute resolution council law at 1394 brings on various innovations in regard to authority and with respect to structure and judgment. In regard to authority the innovation can be counted in the case of granting the authority of issuing the writ for evidence gathering exclusively to the judge of council, computing the criminal offenses to the eighth grade pecuniary penalty, determining the limit of two hundreds million Rials in the movable financial actions and disqualification of council in considering the immovable properties actions, including family disputes about dowry, marriage portion among the financial actions, rent adjustment on the condition that there isn’t any dispute in the principle of rent relationship, restricting the authority settled in the village council in considering the peace and compromise claims. Also, in regard to judgment some innovations can be noted in the case of cost of judgment, determining the value of relief sought on the basis of real rate, the number of members in dispute resolution council, special judge of dispute resolution council and settlement of enforcement of judgments unit in the council too. In spite of frequent innovations, this law has also some inadequacies in the case of not-good understanding of legislator in resolving the dispute among the council complexes in judicial district, prolongation of hearing and judgment to determine a three months deadline of gaining compromise, lack of suitable policy for primary or introductory actions in line of preparing the file or records before issuing the command existence too.
  Keywords: Dispute Settlement Council, Authority, Judgment, compromise, Relief Sought
 • Analysis of Pink Collar Crime Article: Women and Crime at Work
  Maryam Kamaei *, Salameh Abolhasani Pages 429-442

  The pink collar term was introduced by Kapp Howe (1977) during the second wave of feminism (1960-1980). She has been examined specific experiences of women in the workplace, including discrimination, low wages, and sexual harassment. In the same period, the feminist criminology school began to study the behaviour of women as criminals and victims, and how they were punished. Criminologists do not study women as a distinct group, and criminology theory does not explain why women commit less crime than men. Feminist theorists studied women's abuses, the issue of victimization, and the status of women in the criminal justice system. This article is an analysis of the article on pink collar crime, women and crimes at work by Margaret Hammond and the problems associated with definition of crime and white collar crime, the root of “pink collar crime” as a term associated with women and talk about women, color and protest.

  Keywords: Women's Crime, Pink Collar Crime, Crime Type, Crime Rate