فهرست مطالب

 • پیاپی 54 (تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • قدرت احمدیان، فرزاد رستمی، حمیدرضا چراغی * صفحه 7

  در این مقاله درصدد بررسی دوره زمامداری باراک اوباما و دونالد ترامپ در قبال تحولاتی جهانی هستیم. که دارای رویکرد متفاوتی بوده، که در اینجا به دنبال این هستیم که ویژگی شخصیتی دو رییس جمهور چگونه در قبال تحولات بین الملل تاثیرگذار بوده است؟ باید گفت که برطبق نظریه شخصیت شناسی مارگارت هرمن درصدد تبیین این مسیله هستیم، که باراک اوباما دارای شخصیت تعامل گرا و مشارکت جو بوده در مقابل دونالد ترامپ شخصیتی منفعت محور و اقتدارگرا که با بررسی و تجزیه و تحلیل این دو شخصیت قابل تبیین بوده که باراک اوباما از زمان آغاز زمامداری خود به دنبال افزایش مشارکت جمعی، کنترل منازعات، تعامل با نظام بین الملل بوده بازتاب آن را در قبال تحولات جهانی می توان مشاهده نمود. که اوباما عزم خود را برای حل بحران سوریه، مناقشه اسراییل و فلسطین، پایبندی به توافقات جهانی، مدیریت بحران کره، بهبود روابط با شرق آسیا و... بکار گرفت. در مقابل دونالد ترامپ که باید گفت دارای شخصیتی ماجراجو، قدرت طلب بوده و منازعه آفرینی جزء ساختار شخصیتی وی بوده همواره به دنبال تنش و بحران آفرینی در نظام بین الملل بوده، که سیاست وی در قبال بحران آفرینی در شرق آسیا، حمایت یکجانبه از اسراییل، خروج از تعهدات و توافقات جهانی، گسترش دامنه بحران در یمن، تنش با اروپا و مخالفت با سیستم نظام بین الملل و... نمونه این اقدامات می باشد.

  کلیدواژگان: منازعه، اوباما، ترامپ، تحولات جهانی، ایالات متحده
 • علی محسنی شنبه بازاری*، سعید اسلامی صفحه 33

  امروزه در جهان، برقراری دموکراسی به معنای واقعی خواسته بسیاری از ملت های دنیا است. دستیابی به این امر با موانع و چالش های بسیاری روبرو است که تحقق آن را به ویژه در دولت - ملت های قبیله ای بسیار مشکل می کند. بدون شک دولت های عربی حاشیه خلیج فارس از دولت های حایز اهمیت در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه ای و فرامنطقه ای می باشند که وجود منابع سرشار انرژی این اهمیت را دوچندان می کند. پژوهش حاضر با محور قرار دادن دموکراسی بعنوان دال مرکزی، موانع گذار به آن را بعنوان دال پیرامونی در دولت های عربی خلیج فارس مورد واکاوی قرار می دهد. سوال اصلی این پژوهش اینگونه صورت بندی شده است؛ «مهمترین موانع گذار به دموکراسی در دولت های عربی خلیج فارس چیست؟» فرضیه مقاله نشان از وجود موانع ساختاری و سیستماتیک می دهد که دستیابی به دموکراسی را با مشکل روبرو می کند. در این خصوص یافته های نشان می دهد؛ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در مسیر گذار به دموکراسی، پیشرفت کمی داشته اند و حتی با وضعیت نیمه دموکراتیک فاصله قابل توجهی دارند. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و متون تخصصی پیرامون موضوع، مورد کنکاش قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: خلیج فارس، دموکراسی، کشورهای عربی، پاتریمونیال، اقتصاد رانتی
 • عباس جامه صفحه 55

  از میان عوامل موثر بر ساخت و چگونگی حیات سیاسی یک ملت، فرهنگ و رهیافت فرهنگ استراتژیک بعنوان یکی از اجزای زیست اجتماعی بشر، از عوامل و موضوعاتی است که در دهه های اخیر در متون مربوط به روابط بین الملل، مطالعات امنیتی و اقتصاد بین الملل مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. موضوع اصلی فرهنگ استراتژیک، توضیح عوامل فرهنگی موثر در تصمیمات، استراتژی ها و جهت گیری های امنیتی و سیاست خارجی کشورها و بررسی چگونگی استفاده از زور است. در این پژوهش با تمرکز بر آمریکا بعنوان اثرگذارترین بازیگر بین المللی، درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که منابع فرهنگ استراتژیک ایالات متحده کدام اند؟ و این منابع چه تاثیری بر خط مشی های امنیتی و سیاست خارجی ایالات متحده داشته اند؛ بنابراین این نوشتار با رویکردی توصیفی و مطالعه موردی فرهنگ ایالات متحده، درصد کشف منابع تشکیل دهنده فرهنگ استراتژیک این کشور و در نتیجه تبیین نقش مولفه های برآمده از آن در سیاست خارجی و امنیتی آن است. فرهنگ استراتژیک ایالات متحده رفتار سیاست خارجی و امنیتی آن را محدود کرده است. شاخص های این فرهنگ همیشه بر خط مشی های کلان امنیتی و سیاست خارجی ایالات متحده تاثیر گذاشته و سبب تداوم سیاست خارجی آن از آغاز دوره بین الملل گرایی تاکنون شده اند.

  کلیدواژگان: فرهنگ استراتژیک، سیاست خارجی آمریکا، منابع، مولفه ها
 • هادی حق پرست*، زهرا خدابین صفحه 81

  جمهوری اسلامی ایران بواسطه رخداد انقلاب اسلامی 1979 و تقابل ارزش های انقلابی و اسلامی خود با غرب و شرق و ارزش های فرهنگی آنها مورد توجه سیاستمداران جهان از یک سو و به سبب رویکرد خاص خود در سیاست خارجی و حمایت از جنبش های آزادیبخش و مبارز علیه استبداد، مورد تحریم سیاسی، اقتصادی و درعین حال مورد هجوم تهاجم فرهنگی آن قرار گرفته است؛ که حاصل این تحریم و تهاجم، بدبینی مردم جهان نسبت به ایرانیان با وجود تاریخ و تمدن کهن ایران شده است. مسلم است که مهمترین اقدام و واکنش ایران نسبت به این شرایط ترسیم و سپس فعال کردن دیپلماسی فرهنگی مطلوب در سیاست خارجی خود باشد. لذا در این مقاله تلاش شده است که ضمن آسیب شناسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاداتی در قالب درآمدی بر دکترین با روش تحقیقی کیفی و کاربردی به این مهم پرداخته شود. سوالات فرعی ما چیستی فرهنگ و چگونگی دیپلماسی فرهنگی و سوال اصلی درآمدی بر دکترین دیپلماسی فرهنگی مطلوب جمهوری اسلامی ایران است. بطور خلاصه در این تحقیق بیان شد که مدل تصمیم گیری دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باید از گونه «فزاینده» به مدل بینش «فوق العاده» تغییر پیدا کند، تا از رکود فرهنگ بین المللی کنونی، به تحرک، خلاقیت و استفاده از حداکثر ظرفیت ها حرکت کند.

  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی فرهنگی، زبان فارسی، انقلاب اسلامی
 • علی دماوندی کناری صفحه 101

  شناخت دقیق و عمیق ماهیت و محتوای عرصه سیاسی کشورها تا حد زیادی به بررسی نقش و تاثیر گروه ها و نیروهای اجتماعی تاثیرگذار در روند آنها بستگی دارد. در ایران، روحانیت شیعه از گذشته دور از جمله نیروهای مقتدر اجتماعی و یکی از ارکان مهم جامعه مدنی بشمار آمده است. استقلال مالی روحانیت شیعه، دارا بودن ساختار شبه حزبی در کنار سایر ویژگی ها، این گروه را  بعنوان یک جامعه ویژه سیاسی و یک دولت بالقوه یا آلترناتیو در ادوار گذشته مبدل ساخته است. دولت بالقوه ای که با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن  1357 به دولت بالفعل تبدیل شده است. جریان سیاسی اسلام گرا که از سال های آغازین انقلاب تاکنون در کشور حاکم  بوده، در پرتو رهبری و هدایت روحانیت بوده است. در این میان دو تشکل روحانی جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز نقش آفرینی بسیار مهمی داشته اند. این پژوهش تلاش دارد با استفاده از رهیافت مقایسه ای به بررسی نقش و تاثیر روحانیت مبارز با مجمع روحانیون مبارز در عرصه سیاست ایران تا سال 1388 بپردازد. مطالعه تاریخ انقلاب اسلامی – جریان های سیاسی -  دورنمایی شفاف و واضح به علاقمندان مسایل تاریخ سیاسی معاصر کشور عرضه خواهد داشت تا با دقت بیشتری به تجزیه و تحلیل اوضاع  و مواضع  دو جناح در گذشته و حال پرداخته و موارد تغییر در مواضع یا میزان پایبندی هریک بر مواضع گذشته خویش را به روشنی دریابند.
   

  کلیدواژگان: جامعه روحانیت، سیاست، جریان های سیاسی، روحانیت شیعه
 • هادی داچک صفحه 117

  در مقاله حاضر که بصورت مروری نگارش شده است، به بحث و بررسی مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری زندان پرداخت شده است. مجازات جایگزین حبس تحت تاثیر اندیشه های مکاتب مختلف و در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد گردیده، بوجود آمد. زندان بعنوان یک مجازات نه تنها در راستای اهداف اصلاح و درمان موثر نبوده بلکه تالی فاسد زیادی بدنبال داشته و منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و اطرافیان اش نیز می شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می شود. به همین لحاظ امروزه سیستم های عدالت کیفری از کیفرگرایی محض به رویکردهای نوین اصلاح و درمان و بازسازی اجتماعی مجرمین رو آورده اند و دیدگاه های نوین جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری بر این اساس استوار می باشد که استفاده از زندان تنها بعنوان آخرین حربه برای مقابله با مجرمان خطرناک مدنظر باشد. به همین لحاظ، امروزه جایگزین های حبس در راستای جنبش اصلاحی درمانی نوین مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته، لیکن تحقق این امر بصورت ریشه ای و بنیادین مستلزم تغییر نگرش دستگاه قضایی و البته تغییر فرهنگ جامعه مبنی بر اینکه دیگر مجازات سالب آزادی باتوجه به مضرات عدیده ای که دارد با شکست مواجه شده و اعمال جایگزین ها (مجازات های اجتماعی نوین) بهترین روش برای اعمال مجازات های هدفمند اصلاحی درمانی می باشد.

  کلیدواژگان: حبس، جایگزین های حبس، جمعیت کیفری، مجازات، کرامت انسانی
 • احمد ناصری پور صفحه 133

  هدف مقاله حاضر، شناخت، ارزیابی و تبیین جرم جعل اسناد در قانون مجازات ایران و آلمان می باشد. جرم جعل اسناد در حقیقت بعنوان نوع رایج جرم جعل از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی در ایران و آلمان بشمار می آید، که می­تواند بر امنیت عمومی تاثیرات منفی بگذارد و از آنجائیکه پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، باعث گردیده جرم­انگاری مناسبی از سوی قانونگذار ایران و آلمان صورت گیرد. روش این پژوهش تطبیقی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد، نظام جزایی ایران و آلمان در زمینه مواجهه با جرم جعل اسناد هر کدام خصوصیات منحصر به فردی دارد که با مطالعه قوانین موضوعه و نظرات حقوقدانان می­توان بدان دست یافت. ضمن آنکه شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد در قانون مجازات آلمان نیز با شرایط آن در قانون مجازات اسلامی ایران مشابهت و همخوانی دارد. جرم جعل اسناد، اقدام علیه امنیت و آسایش عمومی در ایران و آلمان است و قانونگذار برای مرتکبین حبس و جزای  نقدی و حتی در ایران برای آنان اعدام هم پیش­بینی نموده است.

  کلیدواژگان: جعل، اسناد، جرم، قانون مجازات اسلامی، حقوق آلمان
|
 • Ghodrat Ahmadian[, Farzad Rostami, Hamidreza Cheraghi Page 7

  In this article, we look at the period of Barack Obama and Donald Trump's rule over global developments. He has taken a different approach, looking at how the personality traits of the two presidents have influenced international developments. According to Margaret Hermann's theory of personality, we are trying to explain that Barack Obama had an interactive and participatory personality. Since its inception, it has sought to increase collective participation, control conflicts, and interact with the international system. Its reflection on global developments can be seen in Obama's determination to resolve the Syrian crisis, the Israeli-Palestinian conflict, and adherence to global agreements. Korean Crisis Management, Improving East Asian Relations. ... In contrast to Donald Trump, who has an adventurous personality. He has been a power seeker and conflict has always been part of his personality structure, he has always sought tension and crisis in the international system, and his policy towards creating crisis in East Asia, unilateral support for Israel, withdrawal from global commitments and agreements, the expansion of the crisis in Yemen, tensions with Europe and opposition to the international system. ... is an example of these actions.

  Keywords: Conflict, Obama, Trump, Global Developments
 • Ali M. Shanbehbazaari, Saeed Eslami Page 33

  In today's world, the establishment of democracy is literally the desire of many nations. This desire faces many barriers and challenges that make it particularly difficult to achieve, especially in tribal nation-states. Undoubtedly, the Arab states of the Persian Gulf are important states in all economic, political, cultural and social dimensions in regional and trans-regional contexts, and the existence of rich energy resources doubles this importance. By focusing on the democracy as the nodal point, the present study examines the barriers to transition to democracy as a surrounding point in the Arab states of the Persian Gulf. The main question of this research is formulated as follows: "What are the most important barriers to the transition to democracy in the Arab states of the Persian Gulf?" The paper hypothesis suggests that there are structural and systematic barriers that make it difficult to achieve democracy. In this regard, the findings show that the Arab countries of the Persian Gulf have made little progress on the path to democracy and even they are at a considerable distance from the semi-democratic situation. This research has been done by descriptive-analytical method and through library resources and specialized texts on the subject.

  Keywords: Persian Gulf, Democracy, Arab Countries, Patrimonial, Economic Rent
 • Abbas Jameh Page 55

  Among the factors influencing the construction and the way of the political life of a nation, the culture and approach of strategic culture as one of the components of human ecosystems are among the factors and issues that have been considered in recent decades in texts related to international relations, security studies, and international economics. The main theme of strategic culture is to explain the cultural factors affecting the decisions, strategies, and orientations of the security and foreign policy of the countries and examine how to use force. In this study, with focusing on the United States as the most influential international actor, we are trying to answer the question of which sources of US strategic culture are? And how did these sources affect the security and foreign policy of the United States? Therefore, the purpose of this paper is to explore the resources that make up the strategic culture of this country and thus explain the role of the components emerging from it in US foreign policy and security.

  Keywords: Culture, Strategic Culture, US Foreign Policy, Resources, Components
 • Hadi Haghparast, Zahra Khodabin[ Page 81

  The Islamic Republic of Iran, on the one hand, has come to the attention of world politicians due to the 1979 Islamic Revolution and the confrontation of its revolutionary and Islamic values with the West and the East and their cultural values, and on the other hand, it has been subjected to political and economic sanctions as well as cultural invasion due to its special approach to foreign policy and its support for liberation movements and the struggle against tyranny. The result of this sanction and invasion has been the pessimism of the people of the world towards the Iranians in spite of the ancient history and civilization of Iran. It is obvious that the most important action and reaction of Iran to these conditions is to draw and then activate the desired cultural diplomacy in its foreign policy. Therefore, in this article, in addition to the pathology of cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran, an attempt has been made to address this issue in the form of an introduction to the doctrine with a qualitative and applied research method. Our sub-questions are what is culture and how is cultural diplomacy, and our main concern is an introduction to the doctrine of the desired cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran. In summary, this study stated that the decision-making model of cultural diplomacy in the Islamic Republic of Iran should be changed from an "increasing" model to an "extraordinary" insight model, in order to move from the current recession of international culture to mobility, creativity and taking advantage of maximum capacities.

  Keywords: Islamic Republic of Iran, Cultural Diplomacy, Persian Language, Islamic Revolutio
 • Ali D. Kenari Page 101

  Accurate and deep knowledge of the nature and content of the political arena of countries largely depends on examining the role and influence of influential social groups and forces in their trends. In Iran, the Shiite clerics have long been one of the most powerful social forces and an important pillar of civil society. The financial independence of the Shiite clerics, with its quasi-partisan structure, among other characteristics, had made this group a special political community and a potential or alternative government in the past periods - a potential government that has become an actual government with the victory of the Islamic Revolution in February 1979. The Islamist political party that has ruled the country since the early years of the revolution has evolved in the light of the leadership and guidance of the clerics. In the meantime, the two clerical organizations, i.e. the Combatant Clergy Association and the Association of Combatant Clerics, have played a very important role. This study tries to use a comparative approach to investigate the role and impact of the Combatant Clergy Association and the Association of Combatant Clerics in the Iranian politics until 2009. The study of the history of the Iranian Islamic Revolution - political parties - will provide a clear perspective for those interested in the issues of the Iranian contemporary political history to analyze more carefully the situation and positions of the two parties in the past and present and to clearly understand the changes in positions or the degree to which each of them adhere to their past positions.

  Keywords: Clerics Association, Politics, Political Parties, Shiite Clerics
 • Hadi Dachak Page 117

  In the present article, which is a review study, the alternative punishments to imprisonment and their impact on reducing the criminal population in prisons are discussed. Alternative punishment to imprisonment was created under the influence of the ideas of different schools and in line with the many criticisms leveled at the punishment of imprisonment. Imprisonment as a punishment is not only ineffective for the goals of correction and rehabilitation, but also leads to a lot of adverse consequences and to the severance of the prisoner from normal life, family, work and those around him/her. In addition to the convicts, this punishment is also imposed on their relatives and friends, especially their spouse and children. Accordingly, today, criminal justice systems have shifted from pure punishment-orientation to new approaches to correction and rehabilitation and social reconstruction of criminals. Furthermore, new perspectives on criminology and criminal sociology are based on the premise that the use of prison should be considered only as a last resort against dangerous criminals. Accordingly, today, alternatives to imprisonment towards the new correctional-rehabilitation movement have been considered by scholars, but the radical and fundamental realization of this goal requires a shift in the attitude of the judiciary and, of course, a shift in society's culture to the fact that punishments that deprive people from their liberty have failed due to their many harms, and that the application of alternatives (modern social punishments) is the best way to apply targeted correctional-rehabilitation punishments.

  Keywords: Imprisonment, Alternatives to Imprisonment, Criminal Population, Punishment, Human Dignity
 • Ahmad Naseripoor Page 133

  The purpose of this article is to identify, evaluate and explain the crime of forgery of documents in the penal code of Iran and Germany. The crime of forgery of documents, as a common type of forgery, is in fact considered a crime against public safety and security in Iran and Germany which can have a negative impact on public security, and since the advancement of science and knowledge has provided the forgers with the tools and means of altering and distorting documents, it has led to appropriate criminalization by the legislators of Iran and Germany. The research method is of comparative type and the method of data analysis is descriptive and analytical. The results show that the penal systems of Iran and Germany each have unique characteristics in dealing with the crime of forgery of documents, which can be achieved by studying the relevant laws and the opinions of lawyers and jurists. In addition, the conditions and elements of the crime of forgery of documents in the German Penal Code are similar to those in the Islamic Penal Code of Iran. The crime of forgery of documents is an act against public security and well-being in Iran and Germany, and the legislature has provided for imprisonment and fines for perpetrators, and even in Iran it may result in the execution of the perpetrators.

  Keywords: Forgery, Documents, Crime, Islamic Penal Code, German Law