فهرست مطالب

پژوهش های روابط بین الملل - سال نهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1398)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 34، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا سیمبر*، آزیتا ملکی صفحات 7-46

  امروزه موضوع محیط زیست یکی از دغدغه های مهم در جامعه بشری محسوب می شود که در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح می گردد.   این در حالی است که علاوه بر سطوح بحث، موضوع محیط زیست در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنآوری و حقوقی و غیره نیز هر کدام مسایل، محدودیت ها، چالش ها و فرصت های خود را به همراه دارد.  قطعا در این میان موضوع حکمرانی یکی از کلیدی ترین آن ها می باشد که در سطح ملی به تصمیم گیری های کلان حاکمیت کشورها وابسته است.  حاکمیت هایی که عموما، موضوع محیط زیست را خیلی در قاب تامین امنیت جامع نمی بینند و حاضر نیستند که برنامه قدرتمند و بودجه خوبی را برای آن مهیا ببینند.  غالبا در سطوح ملی، رعایت کردن دقیق معیارهای زیست محیطی مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و رشد صنعتی دیده می شود، در عین حالی که اجرای پروژه های محیط زیستی پر هزینه بوده و دولت ها خیلی تمایل به خرج در این حیطه نیستند و دوست دارند در موضوعاتی خرج کنند که به چشم رای دهندگان بیاید و سطح رضایتمندی شان بالا برود.  بنا بر این، موضوع بهبود شرایط محیط زیست به سطح آگاهی متعارف اجتماعی وابستگی زیادی دارد که امروزه خوشبختانه با توجه به رشد شبکه های اجتماعی، این امر در موقعیت خوب و مطلوبی قرار گرفته است.  شهروندان در سطح محلی به ویژه از آثار تخریب محیط زیست آگاهی پیدا کرده اند، چرا که خود مستقیم در معرض آن ها قرار دارند.  ایده مقاله حاضر این است که حمایت از محیط زیست یک امر جهانی است و حکمرانی جهانی و ملی در این خصوص ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند.  در این جا تلاش می شود که در پارادیم نظریه سبز به عنوان یک نظریه انتقادی، موضوعات زیست محیطی در دو سطح ملی با تاکید بر مطالعه موردی ایران و سطح بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.  یافته های مقاله نشان می دهد که حکمرانی ایرانی در نیل به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد و در سطح بین المللی نیز علیرغم تلاش های خوبی که شده است اما هنوز راه نیل به توافقات موثر و تحقق رژیم حقوقی مناسب در خصوص مدیریت چالش های زیست محیطی با چالش ها و موانع زیادی مواجه می باشد که اصلی ترین آن ها همانا نظام وستفالی مبتنی بر حاکمیت و منافع ملی متعارض ملت کشورها می باشد.

  کلیدواژگان: حکمرانی ملی و بین المللی، محیط زیست، جنبش های اجتماعی، حقوق محیط زیست، نظریه سبز، پروژه انتقال آب خزر به سمنان
 • نوذر شفیعی* صفحات 47-79

  این مقاله در پی پاسخ به این سوال بود که اینده روابط چین و امریکا چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش از ان نظر حایز اهمیت بود که رقابت استراتژیک اینده در جهان میان این دو قدرت خواهد بود و فعل و انفعالات اینده جهان بشدت از کیفیت روابط این دو تاثیر می پذیرد. فرضیه مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی بررسی شد آن بود که اینده روابط چین و امریکا می تواند در سه شکل درگیری نظامی(دام توسیدید) ، جنگ سرد جدید(دام چرچیل) ، و سیستم کنسرت (وابستگی متقابل رقابتی) تجلی یابد. در این میان، با در نظر گرفتن نقش "کارگزاران سیاسی" و نقش "ساختار نظام بین الملل" در تعیین رفتار دولت ها، دام توسیدید بعنوان "سناریوی ممکن"، دام چرجیل بعنوان "سناریوی محتمل"، و سیستم کنسرت یا مدیریت مشترک بعنوان "سناریوی مرجح" در نظر گرفته شد. یافته مقاله نشان داد با انکه اراده کارگزاران سیاسی، انها را بسوی همکاری سوق می دهد اما الزامات ساختاری نیز ازادی عمل انها را برای همکاری محدود می کند. تحت این شرایط بنظر می رسد رهبران چین و امریکا احتمالا به دلیل پیامد های بسیار خطرناک ان، از دام توسیدید فرار خواهند کرد اما الزامات ساختاری مانع از حرکت انها به سمت سیستم کنسرت خواهد شد و لذا انها در دام چرچیل گرفتار خواهند شد.

  کلیدواژگان: دام توسیدید، دام چرچیل، سیستم کنسرت، جنگ سرد، رقابت استراتژیک
 • سید رضا شهنازی زاده، گارینه کشیشیان سیرکی*، حسن خداوردی صفحات 81-114

  اقتصاد سیاسی خاورمیانه برای بیش از یک قرن است که بر منطق و محور تحولات بین المللی و منطقه ای انرژی و دیگر مولفه های مضاف بر آن می چرخد. تکیه ی زیاد بر منابع انرژی خام در عین ایجاد محدودیت های همه جانبه بر کشورهای دارنده ی آن، اما زمینه را برای پویایی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک بر محور انرژی ایجاد کرده است. در این میان، یکی از فاکتورهای پویایی نقش انرژی بر سیاست خارجی منطقه را، دیپلماسی انرژی شکل می دهد، که شاید بتوان آن را از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین حوزه های دیپلماتیک در روابط بازیگران منطقه ای، خصوصا دو غول انرژی منطقه، یعنی ایران و عربستان و دیگر بازیگران مهم چون کشورهای حاشیه ی جنوبی خلیج فارس به حساب آورد. از همین منظر، مقاله ی حاضر در تلاش است تا به تحقیق پیرامون این سوال بپردازد که «تحولات دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در بستر اقتصاد سیاسی منطقه ای از 2003 تا 2019، از چه الگویی از رفتار سیاست خارجی پیروی نموده است؟» نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوهایی کلیدی روابط ایران با خاورمیانه از دو مولفه های کلیدی تعامل ناچیز و تقابل شدید و حداکثری در حوزه ی دیپلماسی انرژی و در بستر اقتصاد سیاسی منطقه ای در طول سال های 2003 تا 2019 پیروی نموده است. در این مقاله از روش تحقیق تحلیلی توسیفی و آماری موردی با استناد به منابع دسته اول انرژی و دیپلماسی استفاده می شود.

  کلیدواژگان: دیپلماسی انرژی، ژئوپلیتیک انرژی، نفت، گاز، خاورمیانه
 • سروش امیری* صفحات 115-145

  تنگه هرمز یکی از مهم ترین سیستم های امنیتی و ترانزیت انرژی در جهان است. اما، تنگه هرمز دارای یک سیستم امنیتی بسیار شکننده است. تفاوت ها و منافع متنوع بین دولت های منطقه ای و حضور دایم نیروهای آمریکایی طبیعت و ساختار سیستم امنیتی آن را پیچیده می سازد. هدف اصلی این مقاله تحلیل مهم ترین متغیرهایی است که سیستم امنیتی خلیج فارس را با تمرکز بر ویژگی های ژیوپلیتیکی منطقه شکل می دهد روشاین مقاله با روش توصیفی-تحلیلی سعی دارد راهکارهایی را در جهت کنترل و جلوگیری از آسیب پذیری ناشی از این چالش ها منطقه ای و فرا منطقه ای ارایه نماید. . طول تنگه هرمز 158 کیلومتر و عرض آن از بندرعباس تا راس شوریط در عمان بین 56 تا 180 کیلومتر می باشد. ژرفای تنگه هرمز از خلیج فارس بیشتر است و به دلیل شیب تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغیر است، درنتیجه بیشترین خط ساحلی آن در راستای کرانه های ایران قرارگرفته است. ایران با دارا بودن موقعیت ارزند ه در ژیوپلیتیک خلیج فارس و تنگه هرمز، می تواند با ایفای نقش موثری در امنیت منطقه ای و جهانی و پیوند زدن منافع و امنیت ملی خود به امنیت جهانی، منافع و امنیت ملی خود را نیز تامین نماید.

  کلیدواژگان: رهیافت ژئوپلیتیک، امنیت منطقه، تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران
 • علی اکبر علیخانی* صفحات 147-172

  جهان اسلام و بخصوص خاورمیانه یکی از نقاط منازعه خیز جهان است. منازعات در این منطقه دلایل مختلفی دارد اما در تمام انگیزه ها یا رنگ و بوی دینی حضوری پررنگ دارد. یکی از مهمترین دلایل ارتباط این منازعات با مذهب، به رویکردهای متعدد و گاهی متناقض مسلمانان به اسلام، و در نتیجه به زمینه های علمی و نظری باز می گردد. ریشه های معرفت شناختی خشونت ها در جهان اسلام به طور کلی به تفسیرها و خوانش های مختلف دانشمندان مسلمان از اسلام باز می گردد که طی بیش از هزار سال، حوزه های علمی و معرفتی مختلفی را در قالب سنت های علمی مشخص شکل داده است. شش رویکرد یا حوزه مطالعاتی و معرفتی در جهان اسلام وجود دارد که سه رویکرد از آنها می توانند زمینه ساز خشونت باشند یا زمینه های تفسیر های خشونت آمیز در آنها وجود دارد که عبارتند از رویکردهای نقلی، فقهی و کلامی. سه رویکرد دیگر شامل فلسفی، اخلاق و عرفانی، صلح جویانه و مداراگرانه هستند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل رویکردهای مختلف علمی و معرفتی به دین اسلام، و نشان دادن زمینه های خشونت یا صلح در هرکدام از آنهاست.

  کلیدواژگان: اسلام، خشونت، صلح، خاورمیانه، افراطی گری
 • سعید جعفری نیا*، یوسف وکیلی، امیربهرام عرب احمدی، حسین چاقمی صفحات 173-218

  رایزنان و وابسته های فرهنگی به عنوان یک دیپلمات فرهنگی در خارج از کشور، وظیفه اصلی معرفی، توسعه و ترویج فرهنگ کشور را در کشور میزبان داشته و ماموریت دیپلماسی فرهنگی و ارتقاء آن به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی عمومی و قدرت نرم را بر عهده دارند از اینرو این افراد به عنوان مهمترین سرمایه انسانی دستگاه دیپلماسی فرهنگی زمانی می توانند در ایفای این نقش بطور اثربخش عمل کنند که از شایستگی های لازم برای آن برخوردار باشند. هدف مقاله حاضر ارایه مدل شایستگی رایزنان و وابسته های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و بر مبنای یک مرور نظام مند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 858 اثر بازیابی شده شامل مقالات و پایان نامه ها از 8 پایگاه اطلاعات علمی معتبر داخلی و خارجی از طریق جستجوی کلمات کلیدی و انجام فرآیند غربالگری بود که در نهایت 16 اثر به منظور بررسی و تحلیل بیشتر انتخاب شد. یافته ها نشان داد که مدل شایستگی رایزنان و وابسته های فرهنگی ایران را می توان در سه بعد اصلی: شایستگی های فنی، شایستگی انسانی و شایستگی ادراکی و هفت مقوله : دانش و آگاهی، توانایی فنی و تخصصی؛ ویژگی های فردی و شخصیتی، شایستگی ارتباطات میان فرهنگی و ویژگی های ارزشی و اخلاقی؛ مهارت های مدیریتی و رهبری، و شایستگی سیاسی تعریف کرد.

  کلیدواژگان: شایستگی، مدل شایستگی، دیپلماسی فرهنگی، رایزن فرهنگی، شایستگی ارتباطات میان فرهنگی
 • سید بهنام مهردل، کارن روحانی* صفحات 219-250

  دادگاه اروپایی حقوق بشر در خط مقدم توسعه حقوق بشر در شورای اروپا است و تاثیر عملکرد آن در توسعه حق های بشری را می توان به وضوح در خارج از مرزهای اروپا دید. ماموریت اصلی این دادگاه ؛ حفظ ، تحقق و توسعه حقوق بشر و آزادی های اساسی در قالب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. اگرچه دراین کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن ؛ حق خاصی برای حمایت از حقوق حقه کارگران لحاظ نشده ، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفسیر آرای خود با ارجاع به منابع اصلی حقوق بین اللملل، نقش مهمی در جهت توسعه تدریجی این حقوق داشته است. مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار - که مورد تاکید « بیانیه اصول حقوق بنیادین کار مصوب سال 1998 م » می باشد - از مهمترین منابعی بوده که در سال های اخیر ، بارها مورد استناد دادگاه قرار گرفته است. از اینرو ؛ در ابتدای پژوهش ؛ این موضوع مطرح گردیده که : « آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حدی در توسعه حقوق بنیادین کار تاثیرگذار بوده است ؟» و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است که « دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کار هرچند به صورت تدریجی نقش تاثیرگذاری ایفا می کند». این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و از هدف توسعه ای و رویکرد تصمیم گرایانه پیروی می نماید.

  کلیدواژگان: آزادی اجتماعات، تبعیض دراستخدام و اشتغال، دادگاه اروپایی حقوق بشر، کار اجباری، کودکان کار
 • علی امیدی*، اسماء امامی صفحات 251-283

  تهاجم آمریکا علیه رژیم صدام در سال 2003 اگرچه سبب گردید تا این کشور در عرصه نبرد با تلفاتی اندک و سرعت زیاد، به پیروزی نظامی چشمگیر دست یابد؛ اما برای تثبیت و افزایش نفوذ خود و بهره مندی از این پیروزی نیازمند بود تا ابعاد دیگری از قدرت را علاوه بر قدرت نظامی در دستور کار قرار دهد. لذا، به اعمال بیشتر قدرت نرم در عراق خصوصا از دوره اوباما مبادرت ورزید. در این پژوهش برای بررسی تاثیر قدرت نرم این کشور در افزایش نفوذ در عراق، این سوال مطرح شده است که شاخص های قدرت نرم آمریکا در عراق چه بوده و کدام بعد از قدرت نرم بیشترین جذابیت را برای مردم عراق ایجاد کرده است؟ در پاسخ به سوال طرح شده، با استفاده از الگوی نظری قدرت نرم و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که واشنگتن از شاخص های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی قدرت نرم همزمان بهره برده و بعد فرهنگی قدرت نرم آمریکا بیشترین جذابیت را برای مردم عراق داشته است. کاربست قدرت نرم باعث شده که تا حدودی نگرش مردم عراق خصوصا از سال 2014 به بعد نسبت به آمریکا مثبت گردد ولی کماکان آمریکا در کنار رژیم صهیونیستی، یک دولت نامطلوب نزد افکار عمومی خصوصا مردم عرب زبان سنی عراق است.

  کلیدواژگان: قدرت نرم، عراق، آمریکا، فرهنگ، رسانه
 • حامد نیک پی*، حسین رفیع صفحات 285-314

  به دنبال شکست قدرت های اروپایی در جنگ های جهانی, اروپا نقش محوری خود در نظام بین الملل را از دست داد و با تقسیم این قاره، کشورهای اروپایی تحت سیطره و نفوذ دو قطب بزرگ قدرت، آمریکا و شوروی سابق قرار گرفتند و تحول امنیت و یا توسعه آنها در این چارچوب رقم خورد. اروپای ضعیف شده برای ایفای نقشی موثرتر در نظام بین الملل راه همکاری و همگرایی را در قالب سازمانهای منطقه ای، در پیش گرفت که نمونه بارز امروزین آن اتحادیه اروپا ست. در بین اعضای اتحادیه، آلمان به عنوان قدرت اقتصادی و صنعتی،جایگاه برجسته را به خود اختصاص داده است. ایران درگیر چالش های عمیقی با ایالات متحده است ،همواره در صحنه بین المللی و در روابط تجاری و اقتصادی خود به اتحادیه اروپا نظر داشته تا از علم و فناوری کشورهای عضو در راستای اهداف سیاسی و توسعه اقتصادی بهره جوید. مقاله حاضر می کوشد به این سوال پاسخ دهد که چگونه روابط نزدیک با آلمان به عنوان عضو قدرتمند اتحادیه اروپایی می تواند سبب تحکیم روابط ایران با این اتحادیه و تامین منافع اقتصادی و توسعه صنعتی این کشور گردد؟ برای پاسخ به این سوال، این فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت غلبه بر چالش های سیاسی، با توجه به قدرت اقتصادی و صنعتی آلمان و جایگاه آن در اتحادیه اروپایی، روابط نزدیک ایران با این کشور می تواند زمینه ساز تحکیم روابط با اتحادیه اروپا و بهره گیری از این مناسبات در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد.

  کلیدواژگان: ایران، آلمان، منطقه آلمان، اتحادیه اروپا، اقتصاد
 • عبدالکریم شاه ولی، محمد یوسفی جویباری* صفحات 315-338

   انقلاب تونس در اواخر 2010 یکی از مهم ترین تحولات خاورمیانه در قرن بیست و یکم بوده است که علاوه بر تاثیرگذاری بر حوزه سیاست داخلی تونس بر گستره خاورمیانه نیز تاثیرگذار بوده است. اما وجه بارز انقلاب تونس و تحولات پس از آن وجود گفتمان های کلانی بوده که بعضا تضادهایی نیز با همدیگر داشته اند. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال محوری است که چه گفتمانهایی کلانی بر انقلاب تونس غالب بوده است؟ به موازت پرسش مطرح شده، این پژوهش به دنبال بررسی این فرضیه است که، با توجه به اینکه انقلاب تونس متاثر از دو فرایند جهانی شدن و اسلام گرایی بوده است، دو ابرگفتمان دموکراسی خواهی و اسلام گرایی به عنوان دو گفتمان غالب بر انقلاب تونس مسلط بوده است. یافته های تحقیق در این مقاله علاوه بر اینکه گفتمان های غالب را براساس مبانی مربوط در پس از انقلاب نشان می دهد حاکی از این موضوع مهم نیز می باشد که تحولات تونس به سمت یک هویتی تونسی حرکت می کند که نهایتا سعی دارد در چارچوب یک دولت ملی خود را بنمایاند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری داده ها بر مبنای ابزار کتابخانه ای و اینترنتی است.

  کلیدواژگان: انقلاب تونس، گفتمان، بیداری اسلامی، امپریالیسم، النهضه
|
 • Azita Maleki Pages 7-46

   Today, the issue of the environment is one of the most important concerns in human society, which is raised at various local, national, regional and international levels. However, in addition to the levels of discussion, the issue of the environment in various political, economic, social, scientific, technological and legal dimensions, etc., each brings its own issues, limitations, challenges and opportunities. Certainly, the issue of governance is one of the key issues, which at the national level depends on major decisions of the governments. Governments that generally do not see the issue of the environment very much in the context of comprehensive security and are not willing to provide a strong program and a good budget for it. At the national level, strict adherence to environmental standards is often seen as an obstacle to economic development and industrial growth, while the implementation of environmental projects is costly and governments are reluctant to spend and love. Spend on issues that appeal to voters and raise their levels of satisfaction. Therefore, the issue of improving environmental conditions is highly dependent on the level of conventional social consciousness, which today, fortunately, given the growth of social networks, this is in a good and favorable position. Citizens at the local level are particularly aware of the effects of environmental degradation, as they are directly exposed to it. The idea of ​​this article is that environmental protection is a global issue, and global and national governance have a very close relationship in this regard. Here, in the Green Theory Paradigm, as a critical theory, an attempt is made to discuss and explore environmental issues at both national levels with an emphasis on the case study of Iran and the international level. The findings of the paper show that Iranian governance is far from achieving the desired standards, and at the international level, despite good efforts, there is still a way to achieve effective agreements and the realization of a proper legal regime for managing environmental challenges. There are many challenges and obstacles, the most important of which is the Westphalian system based on sovereignty and conflicting national interests.

  Keywords: National, International Governance, Environment, Environmental Law, Green Theory, National Interests, Governance
 • Nozar Shafiee * Pages 47-79

  This article seeks to answer the question, what will be the future of China-US relations? The answer to this question is important from the point of view that the future strategic competition in the world will be between these two powers, and the future interactions of the world will strongly affect the quality of the relations between the two powers. The descriptive-analytical hypothesis of the paper is that the future of China-US relations could be manifested in three forms of military conflict (The Thucydides Trap), the new Cold War (Churchill's trap), and the concert system (competitive interdependence). Taking into account the role of "political agents" and the role of the "structure of the international system" in determining the behavior of governments, the The Thucydides Trap as a "possible scenario", the Churchill trap as a "probable scenario", and the joint concert or management system as The "preferred scenario" is considered. The findings show that while the will of political agents leads them to cooperate, structural requirements also limit their freedom of action to cooperate. Under these circumstances, it seems that the leaders of China and the United States will probably escape from the The Thucydides Trap due to their very dangerous consequences, but the structural requirements will prevent them from moving towards the concert system and therefore they will be trapped in Churchill's trap.

  Keywords: The Thucydides Trap, Churchill trap, concert system, Cold War, strategic competition
 • Sayed Reza Shahnazizadeh, Garineh Keshishyan Siraki *, Hassan Khodaverdi Pages 81-114

  For more than a century, the political economy of the Middle East has revolved around the logic and axis of international and regional developments in energy and other components. Relying heavily on raw energy resources, while imposing comprehensive restrictions on its holders, has paved the way for political, economic, cultural and diplomatic dynamics based on energy. Meanwhile, one of the dynamics factors is the role of energy in the region's foreign policy, energy diplomacy, which may be one of the most important and at the same time the most complex diplomatic areas in the relations of regional actors, especially the two energy giants, Iran and Saudi Arabia. He considered other important actors such as the countries on the southern shores of the Persian Gulf. From this perspective, the present article seeks to investigate the question of "What has been the pattern of foreign policy behavior following the developments in the energy diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the context of regional political economy from 2003 to 2019?" The results and findings of the study show that key patterns of Iran's relations with the Middle East have followed two key components of minor interaction and intense and maximum confrontation in the field of energy diplomacy and in the context of regional political economy from 2003 to 2019. In this paper, the case-analytical and statistical research method is used based on the sources of the first category of energy and diplomacy.

  Keywords: energy diplomacy, Energy Geopolitics, Oil, Gas, Middle East
 • Suroush Amiri * Pages 115-145

  Strait of Hormuz is one of the most important security and energy transit systems in the world. However, the Strait of Hormuz has a very fragile security system. Differences and benefits between regional governments and the constant presence of US forces complicate nature and the structure of its security system. The main purpose of this paper is to analyze the most important variables that shape the Gulf security system by focusing on the geopolitical features of the region. The length of Hurmoz is 158 km and its width from Bandar Abbas to Ross Shurat in Oman is between 56 and 180 km. The depth of the Strait of Hormuz is greater than the Persian Gulf, and varies from north to south due to its steep slope, so that the proximity of the Lark Island is about 36 meters and reaches more than 100 meters on the southern coast and near the Mosandam Peninsula. The maximum depth of water in the Gulf is 90 meters. Its arch is facing the north and facing the Iranian plateau, resulting in its largest coastline along the Iranian coast. This article, by descriptive-analytical method, seeks to identify strategies for controlling and preventing the vulnerability caused by these regional and trans-regional challenges. Iran, having a valuable position in the geopolitics of the Persian Gulf and the Strait of Hormuz, can play its role in regional and global security .

  Keywords: Geopolitical Approach, Regional security, Strait of Hormuz, Islamic Republic of Iran
 • Pages 147-172

  The Islamic world, especially the Middle East, is one of the hot spots of conflicts in the world. There are various reasons for conflict in the region. One of the most important reasons of these conflicts derives from the multiplicity of Muslim approaches to Islam and theoretical contexts. We have to take it into our consideration that the epistemological origins of violence in the Muslim world largely trace back to the different interpretations of Muslim scholars from original Islam. These interpretations have shaped several scholarly and epistemic domains through the past millenniums. There are six approaches or areas of study and knowledge in the Islamic world, some of which can lead to violence or have violent interpretations, and others are peaceful and tolerant. The purpose of this article is to analyze multiple scholarly and epistemic approaches to Islam, and to point out the areas of violence or peace in each of them.

  Keywords: Islam, Violence, Peace, Middle East, Extremism
 • Said Jafarinia *, Yousef Vakili, Amirbahram Arabahmadi, Hussein Chaghomi Pages 173-218

  As a cultural diplomat overseas, cultural counselors and Attaches have the primary task of introducing, developing and promoting the country's culture in the host country, with the mission of promoting and promoting cultural diplomacy as one of the tools of public diplomacy and soft power. Thus, as the most important human capital of the cultural diplomacy apparatus, these individuals can perform this role effectively when they are competent. The purpose of this paper is to present a model of competency of cultural counselors of the Islamic Republic of Iran abroad. The approach of the present study is qualitative and is based on a systematic review. The statistical population of the study consisted of 858 retrieved works including articles and theses from 8 valid internal and external scientific databases through keyword search and screening process. Finally, 16 works were selected for further analysis. The findings showed that the model of Iranian competencies and cultural Attaches can be divided into three main dimensions: technical competencies, human competence and perceptual competence, and seven categories: knowledge and awareness, technical and professional ability, individual and personality characteristics. intercultural communication competency and ethical and value traits; managerialand leadership skills, and political competence.

  Keywords: Competency, Competency Model, cultural diplomacy, Cultural counselor, Intercultural Communication Competency
 • Seyed Behnam Mehrdel, Karren Rohani * Pages 219-250

  The European Court of Human Rights is at the forefront of the development of human rights in the Council of Europe, and its impact on the development of human rights can be clearly seen outside Europe. The main mission of this court is; the protection, realization and development of human rights and fundamental freedoms are in line with the European Convention on Human Rights. However, in this Convention and its Additional Protocols; there is no specific right to protection of workers' rights, but the European Court of Human Rights has played an important role in the interpretation of its views by referring to the main sources of international law for the gradual development of these rights. The International Labor Organization's Basic Conventions, which emphasize the Declaration of the Principles of Fundamental Rights, adopted in 1998," are among the most important sources cited in court in recent years. Therefore; at the beginning of the research; "To what extent have the rulings of the European Court of Human Rights been influential in the development of fundamental labor rights?". Concluding, the hypothesis was confirmed that "the court, with its static interpretation approach and by referring its views to the main sources of international law, plays an effective role in the development of labor law, albeit gradually." This research is descriptive-analytical and follows the developmental goal and decision-making approach.

  Keywords: freedom of association, Discrimination in employment, employment, European Court of Human Rights, Compulsory labor, Working Children
 • Ali Omidi *, Asma Emami Pages 251-283

  The US invasion against Saddam's regime in 2003, though yielded significant military victory with low casualties, but to consolidate and increase its influence and benefit from this swift military victory, so it needed to put other dimensions of power on the agenda. Therefore, it has applied more soft power in Iraq, especially since the Obama administration. In this study, to examine the US influence of soft power on Iraqis, this question is raised: what are the indicators of American soft power in Iraq and which dimension of soft power has made Iraqis most attractive? By using the theoretical model of soft power and a descriptive-analytical approach, it is concluded that Washington has used the political, cultural, economic, and scientific indicators of soft power simultaneously and the cultural dimension of American soft power has been more appealing to the Iraqi people. The application of soft power has made the Iraqi people's attitude toward the US partly moderated, especially since 2014; but the United States remains, alongside the Zionist regime, the most undesirable states in the public opinion of the Iraqi people, especially Iraqi Sunni Arabs.

  Keywords: soft power, Iraq, the US, culture, Media
 • Hamed Nikpey *, Hossein Rafie Pages 285-314

  Following the defeat of European powers in world wars, Europe lost its pivotal role in the international system, and with the division of the continent, European countries came under the control and influence of the two great poles of power, the United States and the former Soviet Union. Or their development took place within this framework. Weakened Europe, in order to play a more effective role in the international system, took the path of cooperation and convergence in the form of regional organizations, of which the European Union is a clear example today. Among the members of the union, Germany has a prominent position as an economic and industrial power. Iran is facing deep challenges with the United States, has always looked to the EU in the international arena and in its trade and economic relations to use the science and technology of its member states for political and economic development purposes. This article seeks to answer the question of how close relations with Germany, as a powerful member of the European Union, can strengthen Iran's relations with the EU and secure its economic interests and industrial development. To answer this question, the hypothesized examined that if political challenges are overcome, du to Germany's economic and industrial power and its position in the European Union, Iran's close ties with that country could pave the way for strengthening ties with it. The European Union and the use of these relations in the direction of economic and industrial development of the country.

  Keywords: Iran, Germany, German Region, European Union, Economy
 • Abdolkarim Shahvali, Mohammad Yousefi Joubari * Pages 315-338

   The Tunisian revolution in late 2010 was one of the most important shifts in the Middle East in the 21st century. In addition to influencing Tunisia domestic politics, it has also affected the Middle East. However, the hallmark of the Tunisian revolution and subsequent developments has been the existence of large-scale discourses that have sometimes conflicted. In this regard, considering the importance of the subject of this research, it has been tried to answer the central question of what major discourses have dominated the Tunisian revolution. In parallel with this question, the research aims to test the hypothesis the Tunisian revolution was influenced by the two processes of globalization and Islamism, the two discourses of democracy and Islamism dominated as the two dominant discourses on the Tunisian revolution. In addition to depicting the dominant discourses based on the post-revolutionary context, the findings also indicate that Tunisia shifts are moving towards a Tunisian identity that ultimately seeks to establish itself within a national state. The research method is descriptive and analytical and the data collection method is based on library and internet search.

  Keywords: Tunisian Revolution, Discourse, Islamic awakening, Imperialism, Anehezeh