فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید محسن حسینی* صفحات 1-17

  جنگل های هیرکانی یکی از معدود مناطق بازمانده جنگل های طبیعی باستانی جهان است. این جنگل ها در سال 2019 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. این مقاله به معرفی ارزش های منحصربه فرد این اکوسیستم طبیعی منحصربه فرد می پردازد. موقعیت قرارگیری این جنگل ها در منطقه کم باران محاصره شده با بیابان ها، حضور گونه های بازمانده، آخرین بازمانده جنگل های پهن برگ خزان کننده بکر در جهان، گسترش در طول 850 کیلومتر در طول جغرافیایی، دامنه تغییرات ارتفاعی وسیع تا 2850 از سطح دریا، تنوع زمین شناسی و ژیومرفولوژی، مهم از دیدگاه تنوع اقلیمی و شرایط محیط زیستی که موجب تنوع اکولوژیک و زیستگاهی شده است،  تنوع زیستی بالا، کانون داعغ تنوع زیستی پرندگان، قدمت 25 تا 50 میلیون ساله، حضور درختان دیرزیست، واقع شدن در مسیر مهم مهاجرت پرندگان مهاجر و گونه های فراوان انحصاری برخی از ویژگی های این اکوسیستم جنگلی ارزشمند است.

  کلیدواژگان: جنگل‌ های خزری، یونسکو، میراث جهانی، ثبت، ارزش‌های اکوسیستم طبیعی
 • فاطمه مزده*، کریم سلیمانی، ساره حسینی صفحات 18-34

  اکوتوریسم به عنوان گرایشی نوین در صنعت جهانگردی است که چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت از کانون ها و جاذبه های توریست پذیر این نوع جهانگردی است. ازاین رو، اهمیت دادن به نقش آن در حفاظت از محیط زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار امری ضروری است. طرح جنگل داری سری دو واز با مساحت 2094 هکتار و جزء حوضه آبخیز 49 کشور ایران، با داشتن توان ها و جاذبه های اکوتوریستی غنی، نقش مهمی در این زمینه دارد. هدف از انجام این پژوهش، اولویت بندی معیارهای تعیین پتانسیل طرح جنگل داری سری دو واز برای توسعه پایدار اکوتوریسم با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره Entropy و TOPSIS است. در این پژوهش به منظور تعیین معیار های توسعه پایدار اکوتوریسم از روش تصمیم گیری گروهی دلفی و برای تعیین وزن و اولویت بندی معیار ها به ترتیب از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره Entropy  و TOPSIS استفاده کردیم. نتایج حاصل از وزن دهی معیار ها با استفاده از تکنیک Entropy  نشان داد معیار شیب با وزن 0/168668، میدان دید با وزن 0/092607، هیدرولوژی با وزن 0/092478 و جاده با وزن 0/092437 به ترتیب بیشترین وزن را در بین سایر معیارها به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج اولویت بندی معیار ها با تکنیک TOPSIS نیز نشان داد که به ترتیب معیار های زمین شناسی، شیب و ارتفاع از سطح دریا، اولویت بالاتری در قیاس با سایر معیارها دارند. بر اساس نتایج اولویت بندی معیار ها، لایه های اطلاعاتی هریک از معیارها در محیط نرم افزار GIS تهیه، روی هم گذاری و خروجی آنها به صورت نقشه پتانسیل طرح محیط زیست سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم در چهار طبقه بسیار نامناسب، نامناسب، مناسب و بسیار مناسب تهیه شد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد 40 درصد از این سری در طبقه مناسب (837/6 هکتار)، 30 درصد در طبقه بسیار مناسب (628/2 هکتار)، 20 درصد در طبقه بسیار نامناسب (418/8 هکتار) و 10 درصد در طبقه نامناسب (209/4 هکتار) قرار دارد. نتایج مطالعه بیانگر این موضوع است که طرح جنگل داری سری دو واز، پتانسیل کافی را برای ارایه خدمات اکوتوریسم دارد.

  کلیدواژگان: اکوتوریسم، روش دلفی، تصمیم‌گیری چندمعیاره، طرح جنگل‌داری سری دو واز، Entropy، TOPSIS
 • علی قمی اویلی*، میلاد رحیمی ملکشان صفحات 35-46

  با توجه به آسیب پذیری جنگل های هیرکانی، حفظ و ارتقای مدیریت آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. لذا با توجه  به وجود مدیریت متعدد باید میزان تاثیر مدیریت بر روی سایت ها مشخص شود. در این پژوهش از مدل سازی سیمای سرزمین و تغییرات کاربری اراضی در نرم افزارهای ENVI5.3 و Arcmap10.5 الگوبرداری صورت گرفته است. جنگل های هیرکانی مهم ترین منابع طبیعی و اکنون شمار میراث طبیعی جهانی به شمار می روند. به همین سبب حفاظت و برنامه ریزی برای حفظ آن بسیار مهم و حیاتی است. روند تغییرات کاربری اراضی و تخریب جنگل ها با استناد به تصاویر ماهواره ای از سال 1933 تا 2016 موردبررسی قرارگرفته و با استفاده از شاخص های سیمای سرزمین همچون لکه و تراکم و پیوستگی برای سال 2026 مدل سازی گردید. نتایج نشان دهنده روند تخریب 10 درصد در طول دوره بوده و تخریب جنگل نیز متاثر از سیمای سرزمین است. حفظ یک منطقه حساس همچون نگاه به پیوستگی و تراکم یک منطقه بسیار حایز اهمیت است. آن گونه که مشخص شد پایداری مناطق جنگلی بسیار وابسته به اندازه لکه جنگلی است و توسعه راه ها سبب افزایش مرزها و حاشیه شده در کنار آن اندازه لکه کاهش می یابد و درنهایت پیوستگی کاهش یافته بنابراین  زمینه تهاجم انسانی را  بیشتر می کند. تراکم و مرکزیت جنگل هرچند رابطه اندکی با حفظ جنگل از تخریب دارد، اما مشاهده می شود لکه هایی که این نسبت پایین را داشته ، تخریب پذیری بالاتری داشته و لکه های جدا افتاده، تعرض پذیری بیشتر را تجربه می کند. سیمای سرزمین مهم ترین عامل در تخریب جنگل های شمال بوده به شرطی که در مقیاس موزاییک سرزمین به آن نگاه شود.

  کلیدواژگان: عرصه، حریم، پایداری جنگل، مدیریت هوشمند، پویایی، میراث جهانی، جنگل‌ های هیرکانی
 • انوشیروان شیروانی*، علی قمی اویلی صفحات 47-54

  جنگل یکی از مواهب با ارزشی است که طبیعت در اختیار انسان قرار داده است. جنگل ها‏ی هیرکانی که به آن جنگل ها‏ی خزری و جنگل ها‏ی شمال نیز می گویند یکی از قدیمی ترین جنگل ها‏ی جهان است که از میلیون ها سال پیش، از دوران سوم زمین شناسی و عصر یخبندان بر جای مانده است. در دوره های مختلف در ایران به دلیل نیاز به افزایش مراتع و باغات و در کنار آن بلایایی طبیعی، ویلاسازی، تغییر کاربری ناهمگون، آفات، امراض و جنگل تراشی سبب شده تا سطح زیادی از جنگل ها‏ی هیرکانی کاهش یافته یا و تخریب شود. پیشنهاد ثبت این جنگل ها‏ی ارزشمند در سال 1396 توسط سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شروع و پس از دو سال پرونده آن به دبیرخانه یونسکو ارسال شد. پس از ارزیابی میدانی در سال 1397 درنهایت طی چهل و سومین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو، در باکو، این جنگل ها‏ به عنوان بیست و چهارمین اثر ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. مدیریت صحیح و علمی مناطق ثبت شده جنگل ها‏ی هیرکانی نه تنها می تواند منشاء حفاظت این آثار باشد، بلکه به تولید اشتغال برای هزاران نفر نیز منجر می شود. از چالش های این پهنه طبیعی ارزشمند ثبت شده بهره برداری، چرای دام، تغییر کاربری اراضی جنگل ها‏ی جلگه ای و ارتفاعات پایین بند و بالابند است همچنین از تهدیدات عوامل طبیعی نیز می توان به آفات و امراض، آتش سوزی و فرسایش های طبیعی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: جنگل‌ داری، چالش‌ ها، فرصت ‌ها، هیرکانی، یونسکو، ثبت جهانی
 • شبنم شکوهی*سید محمد حسینی نصرت، علی یخکشی صفحات 55-66

  ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربری های مختلف، گامی موثر در جهت ارزیابی توان زیست محیطی یا آمایش سرزمین به شمار می رود. انتخاب محل برای یک پارک، تابع ارزیابی توان اکولوژیکی و نیاز اقتصادی و اجتماعی منطقه است. در این بررسی به منظور ارزیابی توان تفرجگاهی منطقه ورگاویج واقع در حد جنوبی شهرستان های نوشهر و چالوس به مساحت 6650 هکتار از روش تجزیه و تحلیل سیستمی به شیوه رو ی هم گذاری نقشه های منابع استفاده شد. ابتدا نقشه های شیب، جهت و ارتفاع با استفاده از نقشه توپوگرافی منطقه به مقیاس 1:25000 رسم شد. سپس با تلفیق آنها نقشه شکل زمین به دست آمد. با روی هم گذاری نقشه شکل زمین  طبقات خاک و پوشش گیاهی نقشه واحدهای زیست محیطی تهیه شد. در نهایت، از مقایسه واحدها با مدل توریسم مخدوم نقشه توان تفرج متمرکز و گسترده به دست آمد. شناسایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاییان منطقه نیز از طریق مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج نشان داد که منطقه مورد مطالعه فاقد کلاس یک تفرج متمرکز است، 78/2 درصد از منطقه پتانسیل انواع تفرج را دارد به طوری که 4/45 درصد از منطقه پتانسیل تفرج گسترده درجه یک و دو 32/8 درصد پتانسیل تفرج متمرکز درجه دو را دارد. 21/8 درصد از منطقه نیز پتانسیل تفرج را ندارد که جزو مناطق حفاظتی پارک به حساب آمدند.

  کلیدواژگان: توان تفرجگاهی، پارک جنگلی ورگاویج، مدل تجزیه ‌و ‌تحلیل سیستمی، نوشهر، چالوس
 • محمد مُکاری* صفحات 67-76

  اعتقاد به قدرت شفادهی گیاهان از دیرباز میان مردم رواج داشته است. تاثیر گیاهان در زندگی انسان در شکل گیری ساختار اسطوره ها، باور ها و اعتقادات موثر بوده است. در فرهنگ اقوام ایرانی رویکردهای گوناگونی در مورد نحوه استفاده از گیاهان دارویی وجود دارد که در هر یک، بر اساس تجارب اقوام ایرانی، می توان الگوهای درمانی گوناگونی را مشاهده کرد. یکی از انواع یادشده در منطقه جنگل های هیرکانی خراسان شمالی مشاهده می شود. جنگل های هیرکانی خراسان شمالی، به دلیل این که در حد فاصل مناطق خشک، نیمه خشک و منطقه خزری واقع است، اهمیت بوم شناسی زیادی دارد. بدین لحاظ تنوع گیاهان، به خصوص گیاهان دارویی، در آن منطقه به چشم می خورد. این مقاله گیاهان دارویی شرقی ترین جنگل های هیرکانی را در خراسان شمالی بررسی می کند.

  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، خراسان شمالی، جنگل‌های هیرکانی، درمان سنتی
 • کبری مل‌حسینی دارانی*، سید محسن حسینی، سامره فلاحتکار صفحات 77-89

  این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین کیفیت بصری جنگل های ایرانی هیرکانی با الگوی فضایی مربوط به کاربری اراضی در 9 مکان در شمال ایران انجام شده است. برای انجام این کار، بخش قابل توجهی از منطقه عکس برداری شد و بر اساس نظرات یک گروه از 150 بیننده، تصاویر از نظر طبیعی بودن، انسجام، آشفتگی و پیچیدگی رتبه بندی شده اند. نقشه منطقه با استفاده از پردازش تصویر Landsat 8- OLI در سال 2016 تهیه شد. با استفاده از زاویه دید و لایه DEM منطقه، محدوده های قابل رویت، شناسایی و الگوی مکانی کاربری آن ها با استفاده از متریک های سیمای سرزمین NP, PD, MPS, LSI, MNN, SHDI و PLAND بررسی شد. بر اساس نتایج، جنگل در کنار مرتع در حدود 90 درصد مساحت منطقه را تشکیل می دهند. نتایج MPS و LSI نشان داد که کل سیمای سرزمین از لکه هایی با وسعت بین 1 تا 6 هکتار تشکیل شده است. لکه های سیمای سرزمین در مکان 6 به طور متوسط از هم فاصله بیشتری دارند و لکه های جنگل در مکان 7، بالاترین مقدار MNN را دارند. حداقل مقدار SHDI در نقطه 2 و بالاترین آن در  مکان 7 به دست آمد. داده های PLAND نشان داد که در هر نقطه، بیش از 50 درصد  مناظر مربوط به جنگل است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد رابطه معنی داری بین (05/0

  کلیدواژگان: سیمای سرزمین، کیفیت بصری، متریک سیمای سرزمین، جنگل هیرکانی
 • سلیم سلیمی موید* صفحات 107-127

  از آنجا که مطالعات حوزه محیط زیست همواره مورد نظر مردم شناسان بوده، در هر زمینه ای که پژوهش نمایند به ناچار مسایل محیط زیستی را هم بررسی می کنند. پژوهش مردم شناسی در دست بخشی از پروژه میان رشته ای قوم باستان شناسی در ارتفاعات شهرستان رامسر است. در این پژوهش تلاش نگارنده بر این بود تا روستاهای زیادی به صورت میدانی مورد پژوهش قرار گیرد، اما به خاطر فقدان پاسخگو و مطلع محلی، تنها نزدیک به 15 نقطه مورد مطالعه قرارگرفت. روستاهای منتخب باتوجه به: اقلیم، دوری از مرکز، فاصله تا جاده اصلی، معیشت و اقتصاد، محل ییلاق و قشلاق، سابقه تاریخی و فرهنگی، شکل و پراکنش مساکن، آثار تاریخی و... انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفت. هدف اصلی، گردآوری تصور ذهنی مردم حوزه جنگل های هیرکانی درباره جانوران اهلی و وحشی بود. مطالب این مقاله به صورت میدانی و با روش پیمایشی به دست آمده است. به این منظور با کمک راهنمای محلی به افراد مطلع مراجعه و با آنها مصاحبه شد. گاه برای تایید اطلاعات مجددا به پاسخگویان دیگر مراجعه شد تا جواب ها راستی آزمایی شوند. در این مقاله سعی بر این بوده تا اهمیت و جایگاه جانوران حوزه جنگل های هیرکانی در محدوده شهرستان رامسر مورد بررسی قرارگیرد. به همین دلیل تمام تلاش نگارنده بر این استوار بوده تا تصویری از رابطه بین ساکنین مناطق جنگل های هیرکانی منطقه مورد پژوهش با موجودات پیرامونی آن ترسیم شود. اطلاعات به دست آمده این مهم را به ما یادآوری می نماید که مردمان این حوزه در کنار دیگر موجودات زندگی مسالمت آمیزی داشته و نسبت به آنها احترام قایل بوده اند. انسان و حیوان هر دو در زندگی و بقای همدیگر نقش داشته و جانوران پیرامون نه تنها مضر تصور نمی شوند، بلکه وجود آنها برای انسان لازم بوده و خواهد بود.

  کلیدواژگان: جانوران، پندار، رامسر، هیرکانی، جنگل
|
 • Seyyed Mohsen Hosseini * Pages 1-17

  Hyrcanian forest is an outstanding remnant of ancient natural forests of the world. These forests were inscribed as a natural world heritage of UNESCO on 2019. This paper introduces importance of this unique natural ecosystem.  The situation of these forests which are surrounded by deserts, presence of Relict Tree Species, the last remarkable remnants of virgin forests of deciduous broad-leaved forests allover the world, Wide Longitudinal Range with length about 850 Km, Altitudinal Diversity of Hyrcanian forests where Altitude varies from 0 to 2850m asl, High Geological and Geomorphologic Diversity, Very Variable from the stand point of Climate, Various Environmental Conditions cause Variable Ecological Diversity and Habitats, High biological diversity, hotspot of bird biodiversity in the world, precedence belong to 25-50 million years ago, presence of old growth trees, locating in main immigration path of migratory birds and plentiful endemic species are some remarkable characteristics of this valuable forest ecosystem.

  Keywords: Caspian forests, UNESCO, World heritage, Inscription, Values of natural ecosystems
 • Fatemeh Mazdeh*, Karim Solimani, Sareh Hosseini Pages 18-34

  Ecotourism is a new trend in the tourism industry that introduces landscapes and beautiful scenery of nature as its attractions. Therefore, it is essential to consider importance of its role in environmental preservation to achieve a sustainable development. Forest management plan VAZ2 Series with an area of 2094 hectares and part of the watershed 49 in the north of Iran, plays an important role in this field with its rich ecotourism abilities and attractions. The purpose of this research is the priority of the criteria for determining the potential forest management plan VAZ2 Series for ecotourism sustainable development using multi-criteria decision-making techniques (Entropy and TOPSIS). In this study, Delphi group decision making method was used to determine the criteria for ecotourism sustainable development. Also, prioritization of the criteria was evaluated by using multi-criteria decision-making techniques Entropy and TOPSIS. Based on the results of Delphi questionnaires, 10 criteria were determined for ecotourism sustainable development of forest management plan VAZ2 Series. These criteria included slope, direction, elevation, soil logy, geology, road, typology, afforestation, view shed and hydrology. The results of weighting the criteria using the Entropy technique showed that slope with weight (0/168668), view shed with weight (0/092607), hydrology with weight (0/092478), road with weight (0.092437) have the highest weight among other criteria respectively. Also, the results of prioritization of the criteria using TOPSIS technique showed that geology, slope, and elevation, have higher priority compared to other criteria. Then, the layers were merged to creating plan VAZ2 Series ecological capability map. Finally, their outputs were prepared as capability maps in four classes including very inappropriate, inappropriate, appropriate and very suitable for ecological evaluation of VAZ2 Series. The results showed that 40% of this Series was in suitable class (837.6 ha), 30% in very suitable class (628.2 ha), 20% in very inadequate class (418.8 ha) and 10% is located on unsuitable class (209.4 ha). The results of this study indicated that the VAZ2 Series forestry plan has the potential to provide ecotourism services.

  Keywords: Ecotourism, Delphi method, Multi-criteria Decision Making, Forest management planVAZ2 Series, TOPSIS, Entropy
 • Ali Ghomi Avili *, Milad Rahimi Malekshan Pages 35-46

  Due to the vulnerability of Hyrcanian forests, maintaining and improving its management is of paramount importance. Therefore, considering the different types of management, the impact of management on the sites should be determined. In this study, landscape modeling and land use changes were performed in ENVI5.3 and Arcmap10.5 softwares. Hyrcanian forests are the most important natural resources and are now part of the world natural heritage. That’s why conservation and planning are so important for maintaining it. Land use changes and deforestation were modelled using satellite images from 1933 to 2016 were studied using landscape indices such as spots, density and continuity of 2026. The results showed a 10% degradation trend over the period. Deforestation is affected by the landscape. Maintaining a sensitive area like looking at the continuity and density of forests is a very important area. As it has been shown, the sustainability of forest areas is highly dependent on the size of the forest patch, and the development of roads increases the boundaries and margins along that patch size, eventually reducing congestion and increasing the scope for human aggression. Although the density and centrality of the forest have a low relationship with forest protection from degradation, it is observed that the spots with this low ratio have higher degradability, as the isolated patches experience greater vulnerability. Landscape is the most important factor in the destruction of forests in the North, especially if viewed on a mosaic scale.

  Keywords: Landscape, Forest Sustainability, Intelligent Management, Dynamics, World Heritage, Hyrcanian Forests
 • Anoushirvan Shirvani *, Ali Ghomi Avili Pages 47-54

  The forest is one of the valuable resources that nature has provided to humans. The Hyrcani forests - also called the Caspian and northern forests - are one of the oldest forests in the world having survived millions of years, from the Third Age of Geology and the Ice Age. Due to the need to increase rangelands and gardens in different periods in Iran, natural disasters, vilification, heterogeneous crop changes, pests, diseases and deforestation have caused large levels of Hyrcani forests to be reduced and destroyed. The proposal to register these valuable forests was initiated by the Ministry of Cultural Heritage in 2017 and was sent to the UNESCO Secretariat two years later. After field evaluation in 2018, at the forty-third meeting of the UNESCO World Heritage Committee, in Baku, these forests were listed as the twenty-fourth Iranian registered heritage on the UNESCO World Heritage List. Proper and scientific management of the recorded areas of the Hyrcani forests not only can be a source of protection for these works, but can also generate employment for thousands of people. Challenges of this valuable natural habitat include exploitation, livestock grazing, land use change, lowland elevation and elevation, and threats to natural factors include pests and diseases, fires and natural erosion.

  Keywords: Forestry, Challenges, Opportunities, Hyrcani, Unesco, International Record
 • Shabnam Shokoohi*, Seyyed Mohammad Hosseini Nosrat, Ali Yakhkeshi Pages 55-66

  Evaluation of ecological potential for different land uses is an effective step in assessing environmental or land use planning. Site selection for a park is subject to ecological capacity assessment and economic and social needs of the area. In this study, a systematic analysis method was used to overlay maps of resources in order to evaluate the recreational potential of the Vergavij area located in the southern part of Noshahr and Chalus cities with an area of 6650 hectares. Firstly, the slope, direction and elevation maps were used. Topography of the area was plotted on a scale of 1: 25000. Then, by merging them, a map of the Earth was formed. By mapping the shape of land - soil classes and vegetation, environmental units were mapped. Finally, comparing the units with the local tourism model, the map of centralized and extensive recreation was obtained. The socio-economic status of the villagers was also identified through face-to-face interviews. The results showed that the study area lacks centralized recreation class; 78.2% of the area has the potential of different types of recreation, as 45.4% of the area has first-degree broad-leisure potential and 32.8% has second-degree of centralized recreational potential. Also, 21.8% of the area had no recreational potential which was considered as a protected area of the park.

  Keywords: Recreational power, Vergavij forestry park, Systemic analysis model, Noshahr, Chalus
 • Mohammad Mokari* Pages 67-76

  People have long believed in the healing power of herbs. The influence of herbs on human life has been instrumental in shaping the structure of myths, and people’s beliefs. There are different approaches to the use of medicinal herbs in the culture of Iranian ethnicity, each of which, based on the experiences of Iranian ethnicity, can be seen in different therapeutic patterns. One of the mentioned species is found in the region of Hircani forests of Northern Khorasan. Hyrcanian forests of North Khorasan are of great ecological importance because of their location in the dry, semi-arid and Caspian region. This is why the variety of herbs, especially medicinal herbs, is visible in that area. This article aimed to examine the medicinal herbs of the easternmost Hircani forests in Northern Khorasan.

  Keywords: Medicinal herbs, North Khorasan, Hyrcanian forests, Traditional treatment
 • Kobra Malhosseini Darani, Seyyed Mohsen Hosseini*, Samereh Falahatkar Pages 77-89

  The purpose of this study was to determine the relationship between visual quality of Hyrcani forests and spatial pattern of land use in 9 locations in northern Iran. To do so, a significant portion of the area was photographed and ranked according to the views of a group of 150 viewers in terms of naturalness, cohesion, turbulence and complexity. The area map was prepared using Landsat 8- OLI image processing in 2016. Using the DEM layer and angle of view, their visible areas were identified and their spatial pattern of use was investigated using NP, PD, MPS, LSI, MNN, SHDI and PLAND land metrics. According to the results, forests near rangelands make up about 90% of the area. The results of MPS and LSI showed that the whole landscape was composed of patches ranging from 1 to 6 hectares. Landscape spots at location 6 are on average, more distant and forest patches at location 7 have the highest MNN. The lowest SHDI was obtained at point 2 and the highest at point 7. PLAND data showed that more than 50% of the landscapes were forest-related. The results of correlation analysis showed that there is a significant relationship between (R≥0.60, P>0.05), especially between viewers’ view of normality, cohesion, perturbation and SHDI and PLAND values. Visual preferences of people regarding recreational visits are areas with natural forest spots.

  Keywords: Landscape, Visual quality, Landscape metric, Hyrcanian forest
 • Fereidoun Biglari * Pages 90-106
 • Salim Salimi Moayed* Pages 107-127

  Anthropologists and culture researchers have always been interested in environmental studies, and no matter what their field of research is, they are also dealing with environmental issues. While beginning this study, the author attempted to survey many villages in the field, but due to lack of enough local informative, only about fifteen rural areas were studied. The 15 rural areas were selected based on priorities such as: geographical location, proximity to the center of the village, distance of the village to the main road, livelihoods and dominant economy of the villagers, the location of Qeshlaq on the shores of Mazandaran, the historical and cultural background of the village, how village houses are located, distribution of historical and religious monuments, etc. The main purpose of this study was to gather information about the beliefs and the imagination of the people living around the Hyrcanian forests about animals. A local guide came to every residential spot in the Hyrcani forests where the omniscients were present and got useful information from them. In addition to complete and confirm the information gathered, the study sites were again visited to get answers to many questions that remained unanswered. The purpose of this article was to investigate the importance and status of animal Hyrcanian forest around Ramsar city area. Therefore the author tried to illustrate the relationship between the inhabitants of this region and the animals living in the area. In the end, there was a lot of information which reminded us that the people of this area lived peacefully alongside the other creatures and respected each one of them, both playing a role in each other’s lives and survival, and the animals around them are not only not perceived as harmful, but are and will be necessary for human survival.

  Keywords: Animals, Belief, Ramsar, Hyrcani, Forest