فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • یوشیهیرو نیشیاکی* صفحات 1-5

  آغاز دوره مس و سنگ در فارس در جنوب غربی ایران با پیدایش سفال منقوش شاخص باکون مشخص می شود که از قرار معلوم از طریق برهم کنش با جوامع دشت های فرودست در غرب تحقق یافته است. در این مقاله به بررسی فناوری تراش سنگ مادر براساس موادی می پردازیم که در کاوش های هییت ژاپنی به سال 1956م. در تل باکون ب به دست آمده اند. بررسی در مورد مجموعه ای کوچک انجام شده است؛ اما نشان می دهد که مصنوعات سنگی دوره مس و سنگ قدیم از این محوطه شاخص های دارد که به پسامۏلفاتی شهرت دارند. به طور اخص، بین این مصنوعات سنگی استفاده از سنگ مادرهای یکسو در فناوری تولید با استفاده از فشار رواج دارد. این یافته ها دیدگاه قبلی ما را تایید می کند که در دوره پسامۏلفاتی دو مرحله قدیم و جدید وجود دارد که به ترتیب وجه مشخصه آن ها عبارت اند از استفاده از سنگ مادرهای فشنگی و سنگ مادرهای یکسو. این دو مرحله با دوره های نوسنگی جدید (با سفال) و دوره مس وسنگ مطابقت دارند. تغییرات درزمانی مشابه در دشت های فرودست غرب نیز به چشم می خورند، بنابراین با بررسی های دقیق فرامنطقه ای درباره این قبیل تغییرات می توان اطلاعاتی جدیدی درباره پویایی فرهنگی در اختیار ما نهد که پیش تر فقط بر سفال متکی بود.

  کلیدواژگان: دورۀ مۏلفاتی، دورۀ پسامۏلفاتی، فناوری تولید تیغه با استفاده از فشار، دورۀ مس‌و‌سنگ، سفال منقوش
 • نیکولاس کنارد*، محسن زیدی صفحات 7-16

  با توجه به دستاوردهای فصول گذشته کاوش در غار بوف در سال های 2006 و 2007 م، اهداف فصل کاوش سال 2015 م. دستیابی به دیدگاهی دقیق تر درباره توالی لایه نگاری و گاه نگاری و بینشی بهتر درباره رویدادهای درزمانی و هم زمانی در این محوطه باستانی بود. گزارش های کاوش های فصول پیشین با جزییات نسبی منتشرشده اند؛ اما مشاهدات ما به آن اندازه نبود تا تغییرات فرهنگی کوتاه مدت را بررسی کنیم یا با دقت به بررسی مراحل استقراری در این غار بپردازیم. علاوه بر این، قصد داشتیم بدانیم که آیا در این غار آثاری از دوره پارینه سنگی میانه هم وجود دارد یا خیر. با کاوش سال 2015 م. تا حدودی به تمام این اهداف دست یافتیم. در فصل 2015 م. بر قسمت جلویی غار تمرکز کردیم که نهشته ها عمق بیشتری دارند و نسبت به فصول گذشته لایه نگاری دقیق تری در اختیار ما می نهاد. کاوش امسال به لایه هایی عمیق تر از سال های گذشته نفوذ کرد و برای اولین بار به اطلاعات مهمی درباره استفاده از این غار در دوره پارینه سنگی میانه دست یافت. این امر به ما اجازه می دهد تا توضیح بهتری برای تفاوت های بنیادین در شاخصه فرهنگی ساکنان غار از دوره پارینه سنگی میانه تا پارینه سنگی جدید بیابیم. ثبت و ضبط چندین و چند پدیدار باستانی و دست ساخته های همراه با آن ها به ما کمک می کنند رویداد استقراری غار بوف را بهتر بشناسیم. درنهایت، کشف تعداد اندکی ریزتیغه هندسی و خراشنده های شستی حاکی از آن است که در غار بوف علاوه بر دوره های پارینه سنگی میانه و نو، آثاری نیز از دوره فراپارینه سنگی وجود دارد.

  کلیدواژگان: استان فارس، غار بوف، دوران پارینه‌سنگی، ابزارسنگی
 • علیرضا عسگری چاوردی*، مرتضی دجمالی صفحات 23-32

  در جنوب، غرب و شمال شرق ایران و همچنین در عراق، آذربایجان و تا حدودی در سوریه و اردن کاخ ها و یادمان هایی دیگر وجود دارد که ویژگی های معماری بخصوصی را به نمایش می گذارند که  یادآور آثار قلعه دختر و کاخ اردشیر یکم (موسوم به آتشکده) در فیروزآباد فارس مربوط به اوایل دوره ساسانی و همچنین مجموعه ای در سروستان فارس است که به اوایل دوران اسلامی مرتبط می دانند. تاریخ احداث دو سازه نخست  در فیروزآباد و مجموعه سروستان بر اساس شواهد باستان شناختی، معماری و تاریخی بوده است که فقط تاریخ های نسبی به دست می دهند. در این مقاله تاریخ گذاری مطلق به روش رادیوکربن برروی نمونه های چوب به دست آمده از بناها ارایه شده است. تاریخ های به دست آمده حاکی از آن اند که کاخ فیروزآباد در زمان اردشیر یکم (224 تا 240 م) و آغاز سلطنت شاپور یکم (240 تا 270 م) احداث شده و احتمال دارد که احداث کاخ اردشیر پس از قلعه دختر به پایان رسیده باشد. این دانسته با دیگر مدارک باستان شناختی و تاریخی همخوانی دارد مبنی بر این که کاخ اردشیر پس از تثبیت سیاسی در اوایل شاهنشاهی  ساسانی احداث شده است؛ اما تاریخ گذاری مطلق، تاریخ پیچیده ای درباره احداث و کاربری مجموعه سروستان به دست داده که به پس از دوره ساسانی بازمی گردد و به ابهامات مربوط به گاه نگاری این یادمان پایان می دهد.

  کلیدواژگان: شاهنشاهی ساسانی، فارس، فیروزآباد، سروستان، زرتشتی گری، آتشگاه، چوب (الوار)
 • سندرا هایینش کانتنر*، غلام شیرزاده، علی درویش زاده، بریگیت دانتین، والتر کانتنر صفحات 33-48

  در سال  2016 م.، پژوهشی ده روزه در آناقیزلی تپه درحدود 9 کیلومتری بسطام به منظور شناسایی گاه نگاری کلی محوطه و استقرارگاه انجام شد. هدف از این کار ارزیابی پرسش پژوهشی «پروژه گسترش اورارتو» بود. پژوهش های باستان شناختی در دشت های بالادست و پایین دست آناقیزلی تپه نشان دهنده تداوم استقرار از عصر مفرغ میانی تا اواخر عصر آهن است که در عصر آهن 3 و 4 به اوج خود رسیده است. بررسی های مغناطیسی در دشت بالادست دو مجموعه ساختمانی الف و ب را آشکار کرد که نقشه های معماری آن ها متفاوت است و احتمالا حاکی از پیشینه گاهنگارانه آن هاست.کاوش های مقدماتی در ترانشه RGL3 برسازه چشمگیری متمرکز بود که در فاصله نزدیکی در جنوب مجموعه ساختمانی ب قرار دارد. پیش از کاوش در گودال حفاران غیرقانونی می شد لایه نگاری را بررسی کرد. در حال حاضر، فقط استقرار نهایی را در این سازه می توان به عصر آهن 4 نسبت داد. ارتباط معماری و گاه نگاری آن و ارتباطش با مجموعه ب و همچنین ارتباط لایه نگاری آن با نهشت زیرینش که ترکیبی از آوار و خاکستر است و به عصر آهن 3 مربوط می شود در گرو پژوهش های فراتر است.نتایج پژوهش های ما بر اهمیت آناقیزلی تپه در راستای پروژه پیش گفته مهر تایید می زند. سوای شباهت سفال های به دست آمده با سفال های بسطام، که دور از انتظار نیست، سفال های به دست آمده از ترانشه RGL3 ازنظر گونه شناسی به سفال های عصر مفرغ جدید و هموندگان (مجموعه ها) عصر آهن 1 و 2 از حوزه دریاچه ارومیه شباهت دارد.

  کلیدواژگان: اورارتو، بسطام، عصر آهن، چُرس، آناقیزلی تپه، ایران
 • جعفر مهر کیان*، ویتو مسینا صفحات 49-78

  در این مقاله گزارش مقدماتی کاوش هایی آمده که از 2013 تا 2016 م. به کوشش هییت مشترک ایران و ایتالیا در خوزستان در کل چندار در دره شمی (سرزمین باستانی الیمایی) انجام شد. این محوطه باستانی از شهرت زیادی برخوردار است، زیرا ازاینجا در سال 1936 م. به طور اتفاقی اشیای باستانی چشمگیری به دست آمد و پس ازآن سیاح معروف اورول استاین در آن کاوش های مختصری به عمل آورد. به رغم اهمیتش، محوطه به فراموشی سپرده شد. از قرار معلوم اینجا از مهم ترین نیایشگاه های ایران، دست کم در دوره های پساهخامنشی و اشکانی، بوده است. پس از بررسی سال 2012 م، هییت مشترک ایران و ایتالیا در خوزستان به کاوش های مستمر در محوطه روی آورد و سازه هایی از گونه ها، اندازه و فناوری گوناگون هویدا کرد. می توان به یقین گفت که این بناها به منظورهای مذهبی برروی مصطبه های یادمانی احداث شده اند که نمونه های مشابه آن ها پیش تر در مسجدسلیمان و بردنشانده در همان حوالی کاوش شده اند. همچنین گورستانی وسیع با آرامگاه های خانوادگی شناسایی شد که به این فرضیه دامن می زند که کل چندار کاربری مذهبی و تدفینی مرتبط به هم داشته است.

  کلیدواژگان: الیمایی، نیایشگاه‌های دورۀ پساهخامنشی، نیایشگاه‌های پارتی، شمی، اورول استاین
 • حجت دارابی*، توبیاس ریچر، سجاد علی بایگی، امایا آرانز، اوتاگویی، پرنیل بانگگارد، شکوه خسروی، انتونی روتر، لیزا یومان، پدر مورتنسن صفحات 79-92

  علیرغم این که تپه آسیاب به عنوان یکی از محوطه های کلیدی در پیوند با پیدایش نوسنگی در زاگرس مرکزی یاد شده گزارش کاوش های پیشین آن به طور ناقص منتشر شده است. از آن زمان که بروس هو در سال 1960 م. در این محوطه به کاوش پرداخته است؛ پیشرفت های شگرفی در روش های میدانی رخ داده است. این مقاله به شرح دستاوردهای کاوش های جدید که هدف از انجام آن بازیابی یافته ها و نمونه ها در لایه ها و مستندسازی کاوش های پیشین است، می پردازد تا از این رهگذر بتوانیم به نحو بهتری جایگاه منطقه ایی و گاه نگاری این محوطه را مشخص کنیم. این پژوهش به ویژه به توضیح گاه نگاری، اقتصاد معیشتی و ماهیت استقراری در تپه آسیاب پرداخته است. هرچند تجزیه وتحلیل و مطالعه نهایی اغلب یافته ها هنوز به پایان نرسیده است؛ نتایج اولیه کاوش های سال 2016 م. نشان می دهد که تپه آسیاب نخست به عنوان یک مکان عمومی یا آیینی در دوره نوسنگی انتقالی (9600تا8000 پ.م.) پا گرفته و سپس استقرار در آن در دوره نوسنگی قدیم (بی سفال) نیز تداوم یافته است.

  کلیدواژگان: تپه آسیاب، نوسنگی شدن، زاگرس مرکزی، نوسنگی انتقالی
 • بنجامین موتین*، عمران گاراژیان صفحات 93-106

  در  این مقاله، اهداف پژوهشی دو فصل نخست پروژه باستان شناسی بم، برنامه مشترک ایران و فرانسه برای پژوهش های میدانی در منطقه بم-نرماشیر، استان کرمان در سال های 2016 و 2017 م. ارایه شده است. طی این دو فصل، منطقه را بررسی و بیش از 250 محوطه مطالعه و مستندسازی شد. بیشتر این محوطه ها مربوط به دوره های پیش ازتاریخ (از پارینه سنگی تا عصر آهن) هستند. از مهم ترین نتایج این بررسی شناسایی دو محوطه گسترده، یکی مربوط به دوره نوسنگی و دیگری آثاری از فرهنگ هزاره چهارم پ.م.، مشهور به فرهنگ پیش ازتاریخی علی آباد در جنوب شرق ایران، دارد. در سال 2017 م. کاوش را در محوطه نوسنگی تل آتشی از سرگرفتیم. چند ترانشه آزمایشی در بخش های مختلف محوطه کاوش شد. همچنین در نزدیک موقعیتی که در سال 2008 م. کاوش لایه نگارانه انجام شده بود کاوش ها ادامه یافت. اکنون گاه نگاری تل آتشی برای نیمه دوم هزاره ششم تا نیمه هزاره پنجم پ.م. تثبیت شده است. کاوش ها روشن نموده اند که تل آتشی معرف فرهنگ نوسنگی بی سفال است. این فرهنگ یا گاه نگاری یادشده نشان می دهد که با محوطه های باستانی شاخص هزاره های ششم و پنجم پ.م. در ایران تفاوت دارد. درمجموع، کاوش ها تاییدی بر ماهیت منحصربه فرد تل آتشی و منطقه بم-نرماشیر است. کاوش های اخیر یافته هایی دارد که خصوصیات، اهمیت و طبیعت بی نظیر تل آتشی و منطقه نرماشیر در فهم بهتر فرهنگ های نوسنگی و مس-سنگی سرزمین های بین ایران و هند را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: نوسنگی، جنوب‌شرقی ایران، بم، تل آتشی، بررسی‌های باستان‌شناختی، کاوش
 • پیتر پلاتینات*، نادر علیدادی سلیمانی، محمد کریمی صفحات 107-124

  پروژه بررسی باستان شناختی جنوب جیرفت بر آن است که با بررسی محوطه های باستانی، راه ها، و منابع طبیعی در دشت ها و دره های جنوب جیرفت در استان کرمان به اطلاعات بیشتری درباره منطقه جیرفت و کرانه های خلیج فارس دست یابد. طی فصول 2015 تا 2018 م. درمجموع 209 محوطه باستانی شناسایی شد. این محوطه ها در چند منطقه بررسی قرار دارند که دشت های بلوک و فاریاب مهم ترین آن ها هستند. علاوه بر این، نوار ورامین در قسمت میانی و سفلای دره هلیل رود از نواحی مهم تمرکز محوطه ها هستند. طی دوره های مس ‍و سنگ قدیم و میانه است که مردم زیادی در منطقه سکنی گزیده اند که در دوره مس و سنگ جدید افزایش چشمگیری میابد. طی عصر مفرغ قدیم تقریبا در تمام منطقه الگوی استقراری فشرده ای شکل گرفت. به نظر می رسد چند محوطه باستانی به استحصال و تبادل اشیایی از سنگ صابون مربوط بودند. موردی مهم در این زمینه استقرارگاهی احتمالی متعلق به معدنکاوان در کوهستان باغ بوری است که برونزدهای سنگ صابون به وفور یافت می شوند. پایان عصر مفرغ شاهد فروپاشی الگوی استقراری بود. طی هزاره  دوم و نیمه نخست هزاره اول پ.م. تعداد انگشت شماری محوطه باستانی باقی مانده بود. طی دوره هخامنشی کل منطقه دوباره مسکون شد. این وضعیت تا دوره اشکانی ادامه یافت، به طوری  که محوطه ها نسبت به دوره قبل دو برابر شد. این دوره شاهد بیشترین تعداد محوطه ها در منطقه بود.  تراکم استقراری تا دوره ساسانی و صدر اسلام تا دوره سلجوقی ادامه یافت. پس از دوره سلجوقی الگوی استقراری دوباره فروپاشید و باعث شد جمعیت محدود و پراکنده ای در منطقه ساکن بماند. این وضعیت تا عصر حاضر ادامه یافت و  با تشدید کشاورزی در منطقه بود که روستاها و شهرها در منطقه رشد کردند.

  کلیدواژگان: الگوی استقراری، منابع طبیعی، کلوریت، دیوریت، فرهنگ جیرفت
 • ساریه امیری، مرجان مشکور*، ازاده محسب، مارگارتا تنگبرگ، مصطفی عبدالهی، علیرضا سرداری زرچی صفحات 125-132

  بقایای جانوری تپه قلاگپ (شهرستان ازنا، لرستان)، در طی نخستین فصل کاوش (1388) به دست آمده است. هدف از کاوش، آگاهی از وضعیت گاه نگاری زاگرس مرکزی و دشت ازنا بوده و گاه نگاری آن شامل توالی منظمی از لایه های نوسنگی جدید، مس سنگی، مفرغ، آهن، پارت و اسلامی است. این دشت که در شرق زاگرس مرکزی واقع شده، تاکنون موردپژوهش و کاوش اندکی قرارگرفته است. با توجه به وجود اراضی قابل کشت و چراگاه های متعدد در دامنه کوه ها، این منطقه مناسب جهت استقرار جوامع روستانشین، کوچ رو و نیمه کوچ رو بوده که در دوره های مختلف به طور مستمر مورد سکونت قرارگرفته است. باتوجه به شرایط مناسب حفاظتی بقایای استخوان حیوانی قلاگپ، امکان انجام مطالعات گسترده برروی تقریبا 6500 قطعه، شامل مطالعه طیف جانوری، استخوان سنجی (جهت شناسایی گونه های اهلی یا وحشی) و الگوی کشتار فراهم شد. طیف جانوری شامل گونه های اهلی (94%) و وحشی (6%) است که بیشترین آن را در تمامی دوره ها بز و گوسفند اهلی (78%) و گاو (14%) تشکیل می دهد. با توجه به الگوی سن کشتار، بهره برداری از بز و گوسفند، شامل محصولات اولیه (گوشت) و محصولات ثانویه (لبنیات، پشم و مو) است. بهره برداری از گاو علاوه بر یکی از مهم ترین منابع غذایی پروتیینی، می تواند به عنوان نیروی کار کشاورزی نیز باشد. علاوه بر وجود یک سیستم منظم دام پروری در تمامی دوره ها و وجود اقتصاد ترکیبی دام پروری و کشاورزی در دوره مفرغ میانی، جوامع به شکار حیوانات وحشی مانند گوزن، گراز، آهو، بز و گوسفند وحشی نیز پرداخته اند. از دیگر ویژگی های مهم این مجموعه؛ وجود استخوان اسب در لایه های نوسنگی جدید است. درنهایت، نتایج مطالعات گیاه باستان شناسی که در حال انجام است، می تواند در تحلیل دقیق تر اقتصاد زیستی محوطه قلاگپ نقش بسزایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: باستان‌جانورشناسی، اقتصاد زیستی، محوطه قلاگپ، زاگرس مرکزی، نوسنگی جدید، مس‌سنگی، مفرغ، عصر آهن
|
 • Yoshihiro Nishiaki* Pages 1-5

  The onset of the Chalcolithic period of Fars in southwestern Iran is marked by the introduction of distinct painted vessels of Bakun ware, supposedly accomplished through interaction with communities in the lowland plains to the west. This paper examines lithic core reduction technology in this period with reference to the materials excavated by a Japanese expedition at Tall-i Bakun B in 1956. The results, although based on a small sample size, elucidate that the Early Chalcolithic lithic industry at this site features typical characteristics known as the Post-Mlefaatian. More specifically, it exhibits the predominant use of unifacial cores for pressure blank production technology. This finding supports our previous view that proposed two phases for the Post-Mlefaatian: the early and late Post-Mlefaatian, characterized by the use of bullet cores and unifacial cores, respectively; each represents the Late Ceramic Neolithic and the Chalcolithic period. As comparable diachronic changes have been observed in the lowland plains to the west, careful research on the backgrounds of these pan-geographic lithic changes would provide a better understanding of the cultural dynamics of this period, explained solely based on ceramic evidence.

  Keywords: Mlefaatian, Post-Mlefaatian, Pressure blade production, Chalcolithic, Painted pottery
 • Nicholas J .Conard*, Mohsen Zeidi Pages 7-16

  Building on the successes of the 2006 and 2007 field seasons of excavations at Ghar-e Boof, the goals of the 2015 TISARP excavation at the site were to achieve higher resolution in the cultural stratigraphic sequence and to gain more robust observations in both synchronic and diachronic perspectives. While the results of the earlier excavations have been published in some details, thus far, our observations were not sufficient for looking at short-term cultural change or examining occupational episodes with precision. Additionally, we hoped to determine if the site contained finds from the Middle Palaeolithic. To varying degrees, we have achieved these goals. The 2015 season focused on the front part of the cave where deposits are thick and offer much higher stratigraphic resolution than was possible in past seasons. This year’s excavation extended far deeper than those of previous seasons, providing for the first time, important information on the use of the site during the Middle Palaeolithic, which in turn allows us to consider possible explanations for the significant differences between the cultural signatures left by the Upper and Middle Palaeolithic occupants of the cave. The documentation of multiple features and the artefacts associated with them, make the study of occupational events at Ghar-e Boof possible. Finally, the presence of a small number of geometric microliths and thumbnail scrapers suggests that Ghar-e Boof preserves evidence for the use of the site during Epipalaeolithic in addition to the rich Upper Palaeolithic record of the site.

  Keywords: Fars Province, Ghar-e Boof, Palaeolithic, Stone artefact
 • Alireza Askari Chaverdi*, Morteza Djamali Pages 23-32

  There are a number of palaces and other monuments in southern, western, and north eastern Iran, as well as in modern Iraq, Azerbaijan, and to some extent Syria and Jordan which display architectural features recalling those of the monuments of Qal‘a-ye Doxtar and of the Palace of Ardašīr I (so-called Ātaškada) near Firūzābād (Fars), considered to belong to the early Sasanian period, as well as of the complex located in Sarvestān (Fars), dated to the Early Islamic period. The construction date of the first two monuments and of the Sarvestān complex have so far been proposed on the basis of archaeological, architectural and historical elements, which allow only a tentative relative chronology. Here, an absolute chronology based on radiocarbon datings of wood samples from the buildings is presented to shed more light on their construction dates. The obtained ages suggest that the construction of the Firūzābād palatial monuments was accomplished during the reign of Ardašīr I (224-240 CE) and the beginning of the reign of Šābuhr I (240-270 CE) with a probability that the Palace of Ardašīr I was finished after the Qal‘a-ye Doxtar. This fact is in accordance with other archeological and historical documents that suggest that the second palace was built after the establishment of the political stability at the beginning of the Empire. The absolute datings, however, revealed a complex timing for construction and use of the Sarvestān complex dating to post-Sasanian period and put an end on the ambiguous discussions about the chronology of this monument.

  Keywords: Sasanian Empire, Persis, Firūzābād, Sarvestān, Zoroastrians, Fire Temple, timber
 • Sandra Heinsch Kuntner*, Gholam Shirzadeh, Ali Darvish Zadeh, Brigit Danthine, Walter Kuntner Pages 33-48

  In 2016, a ten-days archaeological investigation at Anaqizli Tapeh, located about 9 km southeast of Bastam, was conducted aiming to define a broad chronological setting of the site settlement, in order to ascertain its meaningfulness to the research question posed by the “Spread of Urartu project”. The archaeological research at the Upper and Lower plateaus of the Anaqizli Tapeh has revealed a continuous occupation from the Middle Bronze to Late Iron Ages with a clear peak during the Iron 3 and Iron 4 periods. The geomagnetic prospection of the Upper Plateau yields the presence of two major building complexes A and B with divergent architectonic layouts, possibly indicating a chronological background. Preliminary excavations in trench RGL3 concentrated on a remarkable structure located to the immediate south of building complex B, where the stratigraphy could examined before excavation thanks to a looters’ pit. So far, only the date for the final occupation of this structure into the Iron 4 period could be obtained. Its architectonical and chronological relations to the southern building complex B as well as its stratigraphic relation to the underlying ash and debris layer dating into the Iron 3 period awaits further investigation. The results of our research confirm the significance of Anqizli Tapeh for project aims. In addition to the expectable analogies to the ceramic assemblage of Bastam, the ceramic findings from RGL 3, show close typological relations to the Late Bronze Age as well as Iron 1 and Iron 2 assemblages of the Lake Urmia Region.

  Keywords: Urartu, Biaini, Iron Age, Chors, Anaqizli Tapeh, Iran
 • Jafar Mehr Kian*, Vito Messina Pages 49-78

  This report presents the preliminary results of the excavation conducted between 2013 and 2016 by the Iranian-Italian Joint Expedition in Khuzestan at Kal-e Chendar, in the Shami Valley (ancient Elymais). The site is well known for the outstanding antiquities discovered accidentally in 1936 followed by the excavation carried out briefly by the famous explorer Aurel Stein. But it remained neglected for decades despite its importance. It is presumably one of the most important sanctuaries of Iran at least in the Hellenistic and Parthian periods.Further to a survey conducted in 2012, the Iranian-Italian expedition started regular excavation and brought into light the remains of buildings of various type, size and technique, almost certainly made for religious purposes on monumental terraces, similar to those already found in the sanctuaries of Majid-e Sulayman and Bard-e Nechandeh, which are located in the same area. Family tombs of a wide cemetery were also recognized, hypothesise that at Kal-e Chendar the religious and funerary functions were, in some way, interrelated.

  Keywords: Elymais, Hellenistic sanctuaries, Parthian sanctuaries, Shami, Aurel Stein
 • Hojjat Darabi*, Tobias Richter, Sajjad Alibaigi, Amaia Arranz Otaegui, Pernille Bansgaard, Shokouh Khosravi, Anthony Ruter, Lisa Yeomans, Peder Mortensen Pages 79-92

  Despite the fact that Tapeh Asiab has been described as one of the key sites for studying the emergence of the Neolithic in the central Zagros, previous work at the site has been poorly published. At the same time, fieldwork methods have made a quantum leap since the excavations of Bruce Howe in 1960. We describe new excavations at Tapeh Asiab, which aimed to relocate and document the first excavations at the site, and to recover stratified finds and samples to enable us to better place the site in its regional and chronological context. In particular, our research focused on elucidating the chronology, economy and general character of the Neolithic settlement at Tapeh Asiab. Although the analysis of archaeological finds and samples are mostly ongoing, the preliminary results of our excavations in 2016 suggest that Tapeh Asiab was initially established as a communal or ritual place during the Transitional Neolithic (ca. 9600-8000 BCE) and continued to be occupied during the early Neolithic.

  Keywords: Tapeh Asiab, Neolithization, Central Zagros Mountains, Transitional Neolithic
 • Benjamin Mutin*, Omran Garazhian Pages 93-106

  In this article we present the scientific objectives and results of the first two field-seasons in 2016 and 2017 of the Bam Archaeological Mission (BAM), a new Iranian-French joint field research project in the Bam-Narmashir Region, Kerman. During these two field-seasons, we surveyed this region and recorded about 250 sites mostly dating from the Palaeolithic period to the Iron Age. One of the most significant results from this survey is the discovery of two substantial settlements, one dating to the Neolithic period and the other one relating to the fourth millennium BCE Aliabad archaeological culture. These settlements are probably among the highest concentrations of sites dating to these periods reported so far from the south-eastern Iranian Plateau. In 2017, we also resumed excavation at the Neolithic site of Tell-e Atashi. We opened test-trenches at various locations at this site as well as a new stratigraphic trench near the excavation that had been opened in 2008. With new radiocarbon dates, we were able to confirm that at least a large part of the occupation levels at Tell-e Atashi dates to between the second half of the sixth and the middle of the fifth millennia BCE. This fieldwork also made it clear that this site is aceramic, a configuration that stands in contrast to the typical sixth and fifth millennia BCE archaeological sites in Iran. The aggregate of this fieldwork produced new data which have confirmed the unique nature of Tell-e Atashi and the Bam-Narmashir Region as well as their significance for the understanding of the Neolithic and Chalcolithic periods in the Indo-Iranian Borderlands.

  Keywords: Neolithic, South-eastern Iran, Bam, Tell-e Atashi, Archaeological survey, Excavation
 • Peter Pfälzner*, Nader Alidadi Soleimani, Mohammad Karami Pages 107-124

  The SOJAS (South-of-Jiroft Archaeological Survey) Project aims to find the relations between the Jiroft Region and the shores of the Persian Gulf by investigating settlements, routes and natural resources in the plains and valleys located south of Jiroft, within the limits of the province of Kerman. Altogether, 209 archaeological sites have been discovered during the seasons of 2015–2018. These are located in several survey zones, among which the plains of Boluk and Faryab are the most prominent. Furthermore, the Varamin strip of the Middle Halil Rud Valley and the Lower Halil Rud Valley proved to be important settlement zones. Large-scale occupation in the region occurred in the Early and Middle Chalcolithic periods, with a first marked increasing in the Late Chalcolithic. During the Early Bronze Age, dense settlement patterns developed in almost all parts of the region. Several sites seem to be related to the procurement and exchange of chlorite artefacts. Of special importance is a probable settlement of miners in the Bagh-e Borj Mountains; an area where natural chlorite outcrops are most abundant. The end of the Early Bronze Age is characterized by a collapse of the settlement systems. Only very few sites existed during the 2nd millennium and the first half of the 1st millennium BCE. A full-scale re-occupation of the entire region occurred during the Achaemenid period. This trend continued into the Arsacid period, when the number of sites was doubled compared to the previous period. This period yielded the largest number of sites in the region. A dense occupation continued during the Sasanian and the Early Islamic to Seljuk periods. After the Seljuk period, a second settlement collapse took place, which left the region with only sparse occupation until modern times, when cities and villages in the region expanded as a consequence of agricultural intensification.

  Keywords: Settlement systems, Natural resources, Chlorite, Diorite, Jiroft Culture
 • Sarieh Amiri, Marjan Mashkour*, Azadeh Mohaseb, Margareta Tengberg, Mostafa Abdolahi, Alireza Sardari Zarchi Pages 125-132

  Tepe Qela Gap (also known as Ghala Gap ) in Azna: Lurestan, was excavated in 2009 aiming to establish the chronological sequence for the Azna Plain located eastern of Central Zagros, which had been scarcely  studied archaeologically until now. Considering the ecological diversity surrounding the plain, Tepe Qela Gap seems to have been an ideal place for the settlement of permanent villages but could also be suitable for nomadic and semi-nomadic people. The archaeozoological study of a large faunal assemblage, approximately 6500 items from this site, has provided evidence on the evolution of the subsistence economy of the site during various periods of occupation. The faunal spectra of Qela Gap from different periods, indicates that domesticated sheep/goat and cattle were the major source of animal resources. Among these domesticates it should be noted that cattle ratios are important and together with evidences of kill off patterns and osteological pathologies, we can hypothesise that these animals were used not only for food but also as draught animals, most probably, used for agricultural activities. This is a feature especially visible during the Bronze Age. The wild species, although not abundant (6%), were also part of the subsistence economy. Remains of wild sheep (Ovis orientalis), red deer (Cervus elaphus) or persian fallow deer (Dama mesopotamica), boar (Sus scrofa) and gazelle (Gazella subgutturosa) have been found and indicate that different ecosystems were exploited. Another important feature of the Qela Gap fauna is the discovery of a horse (Equus caballus) bone within the Neolithic Levels. In parallel to the archaeozoological analysis, the archaeobotanical studies are on-going and will provide a more complete picture of the subsistence economy of the site during the 5000 years of occupation.

  Keywords: Archaeozoology, Subsistence economy, Qela Gap, Central Zagros, Late Neolithic, Chalcolithic, Bronze Age, Iron Age