فهرست مطالب

پژوهشنامه علوم سیاسی - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، پاییز 1398)

پژوهشنامه علوم سیاسی
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، پاییز 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/08/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا بناگر، داوود کیاکجوری*، سعید اسلامی، محمدجواد تقی پوریان صفحات 7-36

  هدف از مطالعه حاضر، بررسی گفتمانهای استعاری مدیریتی روسای قوه مجریه در رقابتهای انتخاباتی در سه دهه اخیر بوده است که در قالب 4 مقوله (گفتمانهای استعاری ساختاری، جهتی، وجودی، انتقادی) دسته بندی و ارایه شده است. روش این مطالعه از نوع تحلیلی – توصیفی بوده و با توجه به روش اجرا ، مطالعه فرا ترکیب تلقی می گردد. جامعه آماری این مطالعه تمام مقالات معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی "گوگل"، "مگیران"، "ساینس دایرکت" در بازه زمانی 1994 تا 2018 بوده که محقق با استفاده از روش فرا ترکیب بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده است و ابعاد و مولفه های تاثیر گذار، از روش تحلیل محتوا و شاخص کاپا و همچنین جهت اولویت بندی شاخص ها از روش آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج حاکی از آنست که استفاده ازکلام استعاری توسط نامزدهاای انتخاباتی نه تنها وسیله برای بیان نظرات و پیشنهادات و اهداف آنها می باشد بلکه تاثیر مستقیمی بر ذهن مردم جهت انتخاب و رای دادن به کاندید مورد نظر دارد. همچنین برای تصمیم گیری قابل اتکا پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری با روش تحقیق مناسب انجام گیرد.

  کلیدواژگان: گفتمان استعاری، انتخابات، تبلیغات، ریاست جمهوری، ایران
 • عارف بیژن*، احسان اعجازی، مهدی لکزی صفحات 37-80

  شبکه های اجتماعی از مهمترین ابزارموجود برای انتقال مفاهیم و مشارکت سیاسی محسوب می شود و همه نظام های سیاسی در این مقاله مطالعه موردی کشورهای ایران و روسیه در تلاش هستند آن را در اختیار گرفته و بر آن نظارت کامل داشته باشند و با آن نظرات خود را به مردم منتقل کنند. با توجه به اهمیت فزاینده شبکه های اجتماعی مجازی در تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع، در این مقاله آثار و پیامدهای استفاده از رسانه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و تلگرام بر مشارکت سیاسی را در دو کشور ایران و روسیه مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. بر این اساس در پاسخ به پرسش این پژوهش که شبکه های اجتماعی مجازی چه نقشی در تعمیق مشارکت سیاسی و شکل دادن به رفتار سیاسی و انتخاباتی افراد در ایران و روسیه ایفا کردند؟ این فرضیه مطرح می شود که شبکه های اجتماعی از طریق تسهیل و تسریع ارتباطات میان جامعه و نخبگان سیاسی نقش شتاب دهنده ای در تعمیق مشارکت سیاسی ایفاء کرده است به طوری که شبکه های اجتماعی این فرصت را در اختیار مردم ایران و روسیه گذاشته اند تا درباره سیاست اطلاعات به روز و فراوانی را به دست آورده و محدودیت های ایجاد شده توسط دولت ها را دور بزنند. نتایج پژوهش نشان داد، که رسانه های اجتماعی در ایران و روسیه توانسته اند میزان و نحوه مشارکت سیاسی افراد را دگرگون کنند. برای آزمون فرضیه از روش کیفی مطالعه موردی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: ایران، روسیه، شبکه های اجتماعی مجازی، مشارکت سیاسی، رفتار انتخاباتی، نفوذ سیاسی
 • هومن پشوتنی زاده*، حامد خامه چی صفحات 81-106
  تحریم‌های اعمال شده بر کشور با هدف محدود ساختن درآمدهای نفتی ایران و بالتبع تاثیرگذاری مستقیم بر رشد اقتصادی صورت پذیرفته است. با توجه به اهمیت میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها بر رشد اقتصادی ایران، پیش‌بینی آثار این مهم بر تولید ناخالص داخلی کشور که به عنوان یک عامل بنیادین در رشد اقتصادی بشمار می‌رود، بسیار حایز اهمیت بوده و هدف اصلی پژوهش حاضر را شکل داده است. به منظور تحقق هدف اصلی پژوهش، الگویی در راستای پیش‌بینی تاثیر تحریم‌های اعمال شده بر میزان تولید ناخالص داخلی کشور با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی حادث گردیده است. در این راستا باید به این موضوع اشاره نمود که در الگوی ارایه شده ارتباط میان داده‌های مرتبط با صادارات و واردات، عرضه نفت خام و مشتقات آن و همچنین تولید ناخالص داخلی کشور در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که بازه‌ی مورد بررسی در مطالعه پیش روی در برگیرنده‌ی یک بازه‌ی زمانی 30 ساله بوده که از سال 1375 آغاز و تا سال 1406 ادامه می‌یابد. مدلسازی صورت پذیرفته با استفاده از نرم افزار Vensim DSS تحقق یافته و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که اگر دولت بتواند به هر نحوی در بازه‌ی زمانی 1406-1399 بطور متوسط شدت تحریم‌ها را به میزان 20 درصد کاهش دهد و یا 30 درصد عرضه‌ی نفت را ارتقاء بخشد، به ترتیب تولید ناخالص داخلی حدود 71/8 درصد و 46/18 درصد رشد خواهد یافت.
  کلیدواژگان: تحریم، پویایی‌شناسی سیستمی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران
 • محمدتقی قزلسفلی*، حسن شهسواری صفحات 107-130
  این مقاله در تلاش است تا نشان دهد که چگونه دیدگاه سیاست آلمانی در مجادلات روشنفکری معاصر ایران، به ویژه منظومه فکری جواد طباطبایی چشم‌اندازی را برای تبیین پروبلماتیک ایران یا به عبارتی، بحران هویت ایرانی با استفاده از ابزارهای نظری و مفهومی پدید می‌آورد. بر این اساس، مقاله در پی پاسخ به این سوال است که چگونه دانش سیاست آلمانی در الگوی نظری طباطبایی برای اندیشیدن به آنچه او "پروبلماتیک ایران" می‌نامد مورد استفاده قرار گرفته است؟ نوشتار حاضر بر این مدعاست که دانش سیاست آلمانی از هگل تا اشمیت اندیشه‌ای مبتنی بر حل بحران هویت بر پایه ساخت دولت ملی و در عین حال ارایه راهکاری برای برون رفت از بحران‌ها بوده است. بر اساس چنین نگرشی، جواد طباطبایی با تعمیم تجربه آلمان قرن نوزدهم و بیستم به شرایط کنونی ایران، بحران هویت ایرانی را ناشی از نقصان در فهم از ایران و ناکارآمدی ایدیولوژی‌های روشنفکری در این زمینه تلقی کرده و حل این بحران را در گرو ظهور دولت ملی پایدار می‌داند. در فلسفه سیاست طباطبایی، پروبلماتیک ایران با تاسی از اندیشه آلمانی در قالب دو گزاره اصلی ایرانشهری و ضرورت تاسیس دانشگاه ملی تبیین شده است. بر این اساس، ابتدا به اختصار در این باب سخن خواهیم گفت که اندیشه آلمانی چگونه فربه شده و آن گاه در ادامه به ماهیت چنین تاثیرپذیری اشاره می‌شود . از منظر روش‌شناختی، نوشتار حاضر در چارچوب هرمنوتیک اسکینر و با رویکردی انتقادی و هنجاری تدوین شده است.
  کلیدواژگان: ایران، هویت، دولت ملی، جریان‌های فکری، جواد طباطبایی
 • حسین کرمانی* صفحات 131-161
  ایده اصلی این مقاله این است که کاربران توییتر با انتشار توییت های خود واقعیت را برساخته و به تجربه زیسته خود معنا می بخشند. بنابراین هدف ما در این مقاله، شناخت این مسئله در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 است. ما در این تحقیق ابتدا همگان های شبکه ای در توییتر فارسی را شناسایی و تحلیل کرده و سپس برای درک چگونگی برساخت واقعیت در توییتر فارسی، از مفهوم قالب بندی شبکه ای استفاده می کنیم. در واقع تمرکز ما بر چگونگی قالب بندی شبکه ای ارزشهای سیاسی در توییتر فارسی خواهد بود. برای انجام این تحقیق روش های تحلیل شبکه اجتماعی، تحلیل محتوای مردمنگارانه و تحلیل گفتمان انتقادی رسانه های اجتماعی را ترکیب کرده ایم. داده های تحقیق در دوران انتخابات از API توییتر گردآوری شد و سپس با استفاده از روش تحلیل خوشه، همگان های شبکه ای توییتر فارسیشناسایی شدند. با استفاده از شاخص PageRank، 50 کاربر موثر در هر همگان را شناسایی کرده و سپس تمام توییت های آنها در کل شبکه را استخراج کردیم. نهایتا با نمونه گیری احتمالی از این توییت ها، نمونه تحقیق را شکل داده (حجم نمونه: 10416 توییت) و همه توییت های نمونه را تحلیل کردیم. نتایج تحقیق نشان داد که قالب های ارزشی مذمومیت مردمفریبی و مذمومیت فساد بیشترین بسامد را در توییتر فارسی داشته اند. برای تحلیل دقیقتر چگونگی اجرای این کردار شبکه ای، نتایج مربوط به بسامد قالب های شبکه ای ارزشی در هر یک از همگان ها و همچنین بر اساس نوع کاربر نیز ارایه شده است.
  کلیدواژگان: توئیتر، رسانه های اجتماعی، انتخابات، قالب بندی شبکه ای، ارتباطات سیاسی
 • فرزاد محمدپور تهمتن، بهروز دیلم صالحی*، کمال پولادی صفحات 163-184
  سیاست‌نامه‌نویسی، مهم‌ترین هنر نگارش و اندیشه‌ورزی سیاسی در سراسر تاریخ تمدن ایرانی بوده است. این هنر، زمینه را برای نگارش متونی مهم در دوره‌های مختلف حکمرانی حاکمان مختلف فراهم نموده که هدف آن‌ها ایجاد و استقرار و دوام حکومت در چارچوب مبانی معرفتی خاص نویسنده‌ سیاست‌نامه در بستر تاریخی خاص خود و نیز مبتنی بر چگونگی ادراک سیاست‌نامه‌نویس از اوضاع زمانه‌اش بوده است. اما، مهم‌ترین بحث در خصوص نگارش سیاست‌نامه‌ها، تاثیرپذیری این آثار و متون از قدرت سیاسی است. این تاثیرپذیری به انحا و اشکال مختلف، نقش و کارکرد خود را بر روندهای تحول در سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی در دوران اسلامی برجای گذاشته است. با توجه به این وضعیت، در مقاله‌ حاضر تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که قدرت سیاسی چه تاثیر بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی از قرن پنجم به این سو، تا پایان حکمرانی امپراتوری صفویه داشته است؟ یافته های حاصل از نوشتار حاضر نیز نشان می‌دهد که قدرت سیاسی نه تنها بسترساز نگارش سیاست‌نامه‌نویسی شده، که خارج از دایره‌ی قدرت سیاسی دوران مورد مطالعه، اصولا نمی‌توان سراغی از سیاست‌نامه‌نویسی گرفت. لذا، سیاست‌نامه‌نویسی در چارچوب دایره‌ قدرت سیاسی حاکم در این دوران قرار دارد.
  کلیدواژگان: سیاست‌نامه، قدرت سیاسی، مشروعیت، عدالت، سلطنت
 • مرتضی نوروزپور* صفحات 185-220
  اعتراضات دی‌ماه1396 یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سیاسی پس از انقلاب 1357 است. هدف این مقاله یافتن عناصر معنایی شکل‌دهنده به اعتراضات سیاسی دی‌96 است. برای نیل به این هدف، با تحلیل محتوای مصاحبه‌ها‌ی عمیق با معترضین، مضامین اعتراضی شناسایی شده است. مضامین اولیه به سه دسته تقسیم شدند، دسته اول بنا به توصیفات مصاحبه‌شوندگان، ویژگی‌های اعتراضی را نشان میدهد و دسته‌دوم انگیزش‌های معترضین را بازنمایی میکنند. انگیزش‌های معترضین به دو دسته «بنیادی» و «دورانی» تقسیم شدند. انگیزش‌های دورانی از لحاظ سیر زمانی مربوط به مقطع پیش از اعتراضات هستند و انگیزش‌های بنیادی مربوط به ساختارهای اجتماعی هستند که دیرپاتر بوده‌اند. انگیزش‌های بنیادی نیز به دو دسته حیاتی و ذهنی(فرهنگی) تقسیم شدند. مواردی همچون: نیاز اقتصادی، نیاز جنسی و... جزو نیازهای حیاتی درنظر گرفته شدند و مواردی مانند تبعیض و تحقیر، محرومیت قیاسی، انگیزه اخلاقی و... در ذیل نیازهای ذهنی دسته‌بندی شدند. نهایتا با اندازه‌گیری فراوانی این انگیزش‌ها در متون مصاحبه با معترضین و با استناد به نظریه شناسایی اکسل هونت، به این نتیجه رسیدیم که عمده علت اعتراضات دی‌96، از باب نیازهای ذهنی بوده است و در راس این نیازها مسئله تبعیض و تحقیر قرار دارد.
  کلیدواژگان: اعتراضات دی 96، عدالت اجتماعی، نظریه شناسایی اکسل هونت، شورش های اجتماعی، جنبش های اجتماعی، اعتراض سیاسی
|
 • Alireza Banagar, Davood Kiakojori *, Saeed Eslamee, Mohammadjavad Taghipourian Pages 7-36
  Objective

  The aim of the present study was to investigate the metaphorical managerial discourses of the heads of executive branches in the last three decades, which have been categorized and presented in the form of 4 categories (structural, directional, existential, critical metaphorical discourses).

  Method

  This study is of analytical-descriptive type and according to the implementation method, it is considered as a hybrid study. The statistical population of this study is all valid articles available on the electronic sites "Google", "Magiran", "Science Direct" in the period 1994 to 2018, which the researcher has used to carefully and deeply review the subject using meta-combination method. For this purpose, 49 suitable articles were identified from the mass of original articles. In order to analyze the selected articles, constituent concepts, dimensions and influential components, the content analysis method and Kapa index and also to prioritize the indicators, Shannon's entropy method was used.

  Results

  Research has shown that in election campaigns, candidates use various propaganda tricks to explain and justify their ideas, and one of the main requirements for winning the presidential election is to pay full attention to the methods, styles and tactics that candidates can use. Use.

  Keywords: Metaphorical discourse, Elections, propaganda, presidency, Iran
 • Aref Bijan *, Ehsan Ejazi, Mehdi Lakzi Pages 37-80

  Political participation is a feature and characteristic of civil society. Today, political participation in the form of electoral participation, which is the most important indicator of the political development of nations, has become inevitable. Social networks are one of the most important tools for conveying political concepts and participation, and all political systems in this article are a case study of Iran and Russia are trying to take it and have full control over it and transfer their opinions to the people through using them. Given the growing importance of virtual social networks in the political and social developments of societies, the question of the present study is: what role virtual social networks (in this study, Facebook, Twitter and Telegram) play in deepening political participation of and shaping political behavior of people in Iran and Russia? In answer to this question, it is hypothesized that social networks have played an accelerating role in deepening political participation by facilitating and accelerating communication between society and political elites, so that social networks provide this opportunity to the Iranians and Russians to gain up-to-date information on policies and circumvent government restrictions. Accordingly, the authors of the article, using the views of Verba and Putnam, and in a qualitative way, will try to explain the effect of people's membership in social networks on the level of political participation of Iranian and Russian citizens.

  Keywords: Iran, Russia, Virtual Social Networks, political participation, Electoral Behavior, political influence
 • Hooman Pashootanizadeh *, Hamed Khamehchi Pages 81-106
  Sanctions have been imposed on the country with the aim of limiting Iran's oil revenues and, consequently, directly affecting economic growth. Due to the importance of the impact of sanctions on Iran's economic growth, predicting the effects of this important on the country's GDP, which is considered a fundamental factor in economic growth, is very important and has formed the main goal of the present study. In order to achieve the main goal of the research, a model has been developed to predict the impact of sanctions on the country's GDP with using system dynamics approach. In this regard, it should be noted that in the presented model is considered the relationship between data related to exports and imports, the supply of crude oil and its derivatives, as well as the country's GDP. It should be noted that selected period in the present study included a time period of 30 years, which began in 1996 and will continue until 2027. Modeling has been carried out with using the Vensim DSS software, and the results of the study suggest that if the government can in any way in the time period (2020-2027) reduce the intensity of sanctions about 20% or increase oil supply about 30%, respectively, GDP will grow about 8.71% and 18.46%.
  Keywords: Sanction, System Dynamics, Economic Growth, GDP, Economic, Islamic Republic of Iran
 • Mohammadtaghi Ghezelsofla *, Hassan Shahsavari Pages 107-130
  This article seeks to show how the viewpoint of German politics in contemporary Iranian intellectual controversies, in particular the intellectual system of Javad Tabatabai, provides a perspective for Iran's problematic explanation, or in other words, the crisis of Iranian identity using theoretical and conceptual tools. Accordingly, the paper seeks to answer the question of how the knowledge of German politics has been used in Tabatabai's theoretical model to think of what he calls "Iranian problematic". The present paper argues that the knowledge of German politics from Hegel to Schmit was based on an idea of identity crisis based on the construction of a national state and at the same time providing a solution to the crisis. Based on such an approach, Javad Tabatabai, with a generalization of the 19th and 20th century German experience to present-day Iran, views the crisis of Iranian identity as a failure to understand Iran and the inadequacy of intellectual ideologies in this regard and to resolve this crisis at the expense of national –stable state. In Tabatabai's philosophy of politics, Iran's problematics is explained by German thought in the form of two main propositions of the Iranian city and the necessity of establishing a national university. On this basis, we will first briefly discuss how German thought faded and then referred to the nature of such influence. methodological point of view, the present paper has been complied Skinner's hermeneutical conceptual possibilities with a critical and normative approach.
  Keywords: Iran, Identity, National Government, Intellectual Flows, Javad Tabatabai
 • Hossein Kermani * Pages 131-161
  This paper tries to understand how Iranian Twitter users framed political values during Iran’s 2017 presidential election. Based on social construction theory and networked framing concept, we argue that Iranian Twitter users as networked publics are constructing reality and making their lived-experiences meaningful by networked framing of 2017 election in a connective action. In order to investigate this argument, we combined social network analysis, ethnographic content analysis and social media critical discourse study approach. First, we collected 2596284 tweets during the election period. Then, we focused on retweet (RT) network as the information diffusion network, and discovered networked publics by applying cluster analysis on this corpus. Afterwards, we identified 50 top influential users in each cluster based on their PageRanks. Finally, we collected all tweets of these users in the whole network and analyzed them. We used 3 coders to code the selected sample of 10416 tweets in 3 rounds. Results showed that three networked publics were formed in RT network: Reformists, Conservatives and Diaspora. Furthermore, findings showed that ‘undesirability of political deception’ and ‘undesirability of corruption’ are the most frequent networked frames in Persian Twitter. We, in addition, analyzed all networked frames based on networked publics and users’ types.
  Keywords: Twitter, Social Media, networked framing, political activism, political communication
 • Farzad Mohammadpout Tahmtan, Behrooz Daylamsalehi *, Kamal Pouladi Pages 163-184
  Policy writing has been the most important art of writing and political thinking throughout the history of Iranian civilization. This art has provided the basis for writing important texts in different periods of rule of different rulers. Their goal was to establish, establish, and sustain the government within the framework of the specific epistemological foundations of the author of the policy in its own historical context, as well as how the policy writer perceives the situation of his time. But the most important discussion about writing policy letters is the impact of these works and texts on political power. This influence, in various forms, has left its role and function on the evolutionary trends in Iranian policy writing during the Islamic period. With this in mind, the present article attempts to answer the question of what effect did political power have on the evolution of Iranian political writing from the fifth century onwards until the end of the Safavieh Empire's rule? The answer is yes. The results of writing the article also show that political power is not only the bedrock of writing policy-making, but outside the circle of political power of the period under study, it is basically impossible to trace politics. Therefore, politics is within the framework of the ruling political power in this period.
  Keywords: policy letter, Political Power, Legitimacy, Justice, monarchy
 • Morteza Noroozpour * Pages 185-220
  The purpose of this research is finding the elements that lead to the protests in Iran on January 2016. Our assumption is that the main reasons of these protests include mis-recognize the protesters and humiliation experience. To achieve the research goal and verify the assumption, we interviewed the protesters to identify the basic themes using the theory analysis method. Using this method we were able to identify 40 themes that are categorized in 3 groups including the features, motivations and consequences of the protests. The motivations are the main focus of this research that fall into two groups, fundamental motivations or periodic motivations. Periodic motivations are connected to the historical backgrounds even before the protests and the fundamental motivations are related to long lasting structural character of social systems. Fundamental motivations are divided into vital and cultural forms. Vital motivations including economicall, sexual need or environmental motivations. Cultural motivations including discrimination and humiliation, deductive deprivation, morality, ideological, satisfaction or disappointment. By measuring the frequency percentage of all the motivations we concluded that the fundamental cultural motivations, specifically discrimination and humiliation, are playing the main role in formation of the 2016 protests that supports our initial assumption that was derived mainly from Axel Honneth works but we added two more elements to his theory. We believe meeting vital needs and developing social hope are necessary to reach a justice society in Iran and preventing such grievances.
  Keywords: protests of january 2018 in Iran, social justice, axel honneth recognition theory, social movement, political