فهرست مطالب

استعدادهای درخشان - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 51، مهر - آذر 1383)

فصلنامه استعدادهای درخشان
سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 51، مهر - آذر 1383)

 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 6,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/10/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بنیاد نخبگان
  جواد اژه ای صفحه 242
 • از خود جوشیدن و بالیدن / سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جوانان نخبه و دانشجویان نمونه
  صفحه 244
 • ما زنده ایم / مصاحبه با سرپرست سمپاد
  صفحه 253
 • گفتگو با استعدادهای درخشان / دکتر اکرم امانی؛ امید مجد، رضا امیرخانی، پروفسور توفیق موسیوند، حمید عجمی، بهزاد مهرداد
  صفحه 275
 • مقررات نحوه خدمت وظیفه فرهیختگان و نخبگان
  صفحه 312
 • سومین المپیاد ورزشی سمپاد
  مهدی صداقت صفحه 319
 • رسانه ها و استعدادهای درخشان
  صفحه 323
 • پرسشهای شما
  صفحه 350
 • گزارش و خبر
  صفحه 355