فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفتاد و هشتم شماره 5 (پیاپی 233، مرداد 1399)
 • سال هفتاد و هشتم شماره 5 (پیاپی 233، مرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/17
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محسن شیخ حسن، حامد منوچهری، مسعود سعیدی جم* صفحات 261-273

  ویروس کرونای به شدت مسری جدید تحت عنوان SARS-CoV-2 در اواخر 2019 ابتدا در شهر ووهان چین پدیدار شد. این ویروس تا 24 مرداد 1399، در 216 کشور جهان از جمله ایران گسترش یافت. به طوری که تا 24 مرداد 1399، تعداد مبتلایان و افراد فوت شده در سراسر جهان به ترتیب 20730456 و 751154 نفر بوده است. بنابراین معرفی درمان های موجود برای این ویروس، به عنوان یک معضل جهانی، ضروری به نظر می رسد. مقالات برای بررسی ازEmbase ، Medline و Google Scholar انتخاب شدند. مقالات کامل به زبان انگلیسی که از اول دسامبر 2019 تا 10 آگوست 2020 منتشر شده بودند، مورداستفاده قرار گرفتند. اصطلاحات جستجو شده شامل ترکیبی از COVID-19, SARS-COV-2, Convalescent plasma treatment for Covid-19, Antiviral, Antibacterial, Vaccines و Monoclonal antibodiesاست. هیچ محدودیتی در نوع مطالعه واجد شرایط برای ورود به این مقاله وجود نداشت. روش های درمانی مختلف را به طور کلی می توان به گروه molecules smallها و بیولوژیک ها تقسیم نمود. از بین داروهای Small molecule که با موفقیت چشم گیر همراه بوده اند می توان به Remdesivir اشاره نمود. جداسازی و انتقال پلاسمای خون افراد بیمار بهبود یافته از COVID-19 به بیماران جدید و استفاده از پروتیین نوترکیب مبدل آنژیوتانسین 2 از درمان های بیولوژیک موفق بوده است. به هر حال تلاش برای ساخت سایر محصولات موثر و امیدبخش بیولوژیک در حال انجام است. تولید واکسن ایمن و کارا می تواند باعث جهش عظیمی در ریشه کردن بیماری شود. همچنین استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال ضد COVID-19 و محصولات مبتنی بر سلول های بنیادی می تواند باعث موفقیت بزرگی در درمان بیماری شود.

  کلیدواژگان: محصولات بیولوژیک، COVID-19، دارودرمانی، روش درمانی، واکسن
 • منصوره شریعت، عزالدین رستمیان، حشمت معیری، مامک شریعت، لاله شریفی* صفحات 274-283

  آسم یک بیماری التهابی مزمن است که نزدیک به 300 میلیون نفر را در سراسر جهان درگیر کرده است. شیوع این بیماری در کشورهای توسعه یافته بیشتر است. مطالعات نشان داده اند که چاقی یک فاکتور خطر مستقل برای آسم می باشد و کودکان چاق بیشتر در معرض خطر ابتلا به آسم قرار دارند. این کودکان آسم شدیدتری را تجربه می کنند و پاسخ ضعیف تری به درمان دارند. از طرفی رابطه مستقیمی بین کاهش میزان ویتامینD  در اوایل زندگی و ایجاد آسم در سال های آتی زندگی وجود دارد. نکته جالب این است که چاقی یک ریسک فاکتور مشترک هم برای آسم و هم برای کمبود ویتامین D محسوب می شود بنابراین بررسی برهم کنش آسم، چاقی و کمبود ویتامین D می تواند نقش مهمی در شناخت ماهیت پیچیده آسم ایفا کند. شیوع آسم کودکان در ایران در کودکان شش تا هفت ساله و 13 تا 14 ساله بیش از 10% گزارش شده است. از این رو افزون بر مروری بر جدیدترین یافته ها درباره بیماری آسم کودکان و ارتباط آن با چاقی و ویتامین D، نتایج حاصل از یک مطالعه پایلوت که چاقی و کمبود ویتامین D در کودکان مبتلا به آسم در تهران را مورد بررسی قرار داده است، ارایه شده است. نتایج مطالعه ملی بر روی میزان چاقی و سطح ویتامین D در کودکان مبتلا به آسم افزون بر آن که می تواند اطلاعات بسیار مناسبی درباره تاثیر چاقی و کمبود ویتامین D بر آسم کودکان ایرانی فراهم کند می تواند زمینه ای برای مطالعات اکولوژیک به منظورسنجش همبستگی بروز آسم کودکان و میزان نور خورشید و عادات غذایی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور باشد.

  کلیدواژگان: آسم، چاقی، ویتامین D
 • محمدحسن جعفری نجف آبادی، سعیده عسکریان، رضا کاظمی اسکویی، بیژن ملائکه نیکویی، مهدی رضایی، سید حمید آقایی بختیاری* صفحات 284-292
  زمینه و هدف

  نانوحامل های غیرویروسی مثل لیپوزوم ها و پلیمرهای کاتیونی دارای قابلیت دستورزی بسیاری به منظور انتقال ژن به سلول ها هستند. با این وجود کارایی انتقال آن ها کمتر از ویروس ها است. هدف از این مطالعه، ترکیب لیپوزوم ها و پلیمرهای کاتیونی برای تهیه لیپوپلی پلکس و بهره برداری از خصوصیات مطلوب لیپوزوم و پلیمر به صورت هم زمان می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه مداخله ای-تجربی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از فروردین تا بهمن 1396 انجام گرفت. در این مطالعه، لیپوپلی پلکس هایی بر پایه PEI (پلی اتیلن ایمین) و با وزن مولکولی 25 و 10 کیلو دالتون و نسبت لیپوزوم به پلیمر 1 به 1 با استفاده از پلاسمید حاوی نشانگر GFP (پروتیین فلورسنتی سبز) تهیه گردید. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی حامل های سنتز شده مانند اندازه، سمیت سلولی (متغیرهای اصلی) و ارتباط آن ها با قابلیت انتقال ژن در سلول های سرطان پروستات انسانی (PC3) مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  تمامی لیپوپلی پلکس ها در 4/0C/P= با پایه هر دو وزن مولکولی PEI (پلی اتیلن ایمین) قادر به افزایش ترانسفکشن نسبت به حامل های پایه (پلی اتیلن ایمین و لیپوزوم) بود (05/0P<، 001/0P<)، درحالی که سمیت سلولی کمتری نیز نسبت به لیپوزوم دست ورزی نشده نشان می داد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد لیپوپلی پلکس حاصل از ترکیب PEI (پلی اتیلن ایمین) و لیپوزوم می تواند در مقادیر کم به صورت کارآمدی ژن را به سلول منتقل نماید درحالی که سمیت کم سلولی و اندازه مناسبی در مقیاس نانو دارد.

  کلیدواژگان: تکنیک های انتقال ژنی، لیپوزوم ها، سلول های P-3، انتقال ژنی
 • نرگس خداپرست، نازیلا ملکیان، زهرا وهابی، داوود فتحی، شهرام اویس قرن، فرزاد فاتحی، سیامک عبدی* صفحات 293-297
  زمینه و هدف

  آلزایمر به عنوان شایعترین علت دمانس مطرح می باشد. دومین علت شایع دمانس پس از آلزایمر، دمانس واسکولار است. یکی از سیستم های درگیر در انواع دمانس، سیستم دیداری می باشد و پتانسیل برانگیخته بینایی (Visual Evoked Potential) می تواند یکی از روش های تشخیصی این بیماری باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف مقایسه تغییرات الگو پتانسیل برانگیخته بینایی در بیماران مبتلا به آلزایمر، دمانس واسکولار و اختلال شناختی خفیف با افراد سالم می باشد.

  روش بررسی

  مطالعه مورد-شاهدی در جمعیت افراد مراجعه کننده در بیمارستان شریعتی تهران از فروردین 1394 تا شهریور 1395 بوده است. بیماران با شکایت اختلال شناختی، تحت آزمون ارزیابی شناختی مونترال قرار گرفته و به سه گروه اختلال شناختی خفیف، آلزایمر و دمانس واسکولار تقسیم شدند و افراد با شناخت نرمال در گروه کنترل قرار گرفتند. تست پتانسیل برانگیخته بینایی به دو روش پترن شیفت و فلش (Pattern shift and flash) روی تمامی شرکت کنندگان انجام و نتایج بین گروه ها مقایسه شد.

  یافته ها

  40 بیمار در چهار گروه بررسی شدند (سه گروه بیمار و گروه کنترل). در گروه آلزایمر 70% و در گروه دمانس واسکولار 60% پتانسیل برانگیخته بینایی پترن شیفت غیرطبیعی بود. تاخیر P100 پتانسیل برانگیخته بینایی تنها در گروه آلزایمر به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بوده است و در گروه های دیگر اختلاف آماری معناداری وجود نداشت. در بررسی متغیرهای پتانسیل برانگیخته بینایی فلش اختلاف معناداری بین گروه ها وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد تنها آلزایمر با افزایش معنادار تاخیر P100 پتانسیل برانگیخته بینایی ارتباط داشته و از طرفی اختلاف معناداری در اجزای پتانسیل برانگیخته بینایی فلش بین گروه های مختلف وجود نداشت.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، دمانس واسکولار، پتانسیل برانگیخته بینایی
 • راضیه سنگسری، مریم سعیدی*، ملیحه کدیور، مهسا نیکنام صفحات 298-303
  زمینه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سطح منیزیوم سرمی و شدت ایکتر انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی نوزادانی که در بازه ی زمانی دو ساله، مهر 1395 تا 1397 در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران به دلیل زردی نوزادی بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نوزادان با بیلی روبین mg/dl 20-16 در دسته ی هایپربیلی روبینمی متوسط و بیشتر یا مساوی mg/dl 20 در دسته ی هایپربیلی روبینمی شدید تقسیم شدند. مقدار منیزیوم سرمی و عوارض کلینیکی هایپربیلی روبینمی در این نوزادان ثبت شد.

  یافته ها

  تعداد 100 بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین سطح سرمی منیزیم در این بیماران mg/dl 32/2 بود. این مقدار در نوزادان دچار تشنج (038/0P=)، تب (048/0P=) و انسفالوپاتی مزمن (003/0P=) به صورت معنا داری بیشتر بود. میانگین سطح سرمی منیزیم به صورت چشمگیری در هایپربیلی روبینمی شدید بیشتر از متوسط بود (001/0>P). منیزیم سرم در عوارض انسفالوپاتی مزمن (007/0P=)، فیستینگ (001/0P=)، رتروکولی (001/0P=)، هاپیرتونی (004/0P=)، هایپوتونی (001/0P=) و تشنج (030/0P=) به صورت چشمگیری متفاوت بود. سطح سرمی منیزیم با بیلی روبین توتال همبستگی مثبتی داشت (443/0r=، 001/0P>) و با احتمال وقوع انسفالوپاتی مزمن ارتباط داشت (15/4OR: ،040/0P=) و منیزیم بالای 15/2 می تواند با حساسیت 100%، ویژگی 8/47%، ارزش اخباری منفی 100% و ارزش اخباری مثبت 3/14% پیش بینی کننده ی انسفالوپاتی مزمن باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که سطح سرمی منیزیم به صورت معنا داری با سطح سرمی بیلی روبین توتال سرم و شدت هایپربیلی روبینمی مرتبط است و می تواند احتمال وقوع انسفالوپاتی مزمن را پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: بیلی روبین، هایپربیلی روبینمی، منیزیم، زردی نوزادی
 • خلیل الله منیخ*، مجید کاشف، خلیل محمودی، مجتبی صالح پور صفحات 304-312
  زمینه و هدف

  هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف مکمل کویرستین (Quercetin) بر استرس اکسیداتیو و میزان شاخص هایپرتروفی مرضی درون گرا (Concentric pathologic hypertrophy) در مردان مبتلا به پرفشار خونی و تنگی عروق کرونر پس از آنژیوپلاستی بود.

  روش بررسی

  این مطالعه نیمه تجربی، دوسوکور و کنترل شده با دارونما از خرداد تا شهریور 1398 در گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران بر روی 24 مرد 60-40 ساله مبتلا به پرفشارخونی و تنگی عروق کرونر و پس از آنژیوپلاستی انجام شد. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه تمرین +کویرستین (12 نفر) و تمرین +دارونما (12 نفر) تقسیم شدند و به مدت هشت هفته به انجام تمرین تناوبی شدید و مصرف روزانه mg 250 کویرستین یا دارونما پرداختند. برای بررسی عوامل مورفولوژیک مانند قطر پایان دیاستولیک (LVEDd) و ضخامت دیواره پشتی بطن چپ (PWd) از اکوکاردیوگرافی استفاده شد. ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) و مالون دی آلدیید (MDA) به روش رنگ سنجی شیمیایی اندازه گیری شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد MDA و RWT پس از هشت هفته در هر دو گروه کاهش و سطح TAC و LVEDd افزایش معناداری یافت (05/0P<). PWd فقط در گروه تمرین+مکمل کاهش معنادار یافت (05/0P<). اختلاف معناداری بین دو گروه در میانگین تغییرات هیچ یک از شاخص ها به دست نیامد (05/0<P).

  نتیجه گیری

  هشت هفته تمرین تناوبی شدید به تنهایی یا همراه با مصرف کویرستین از طریق کاهش استرس اکسیداتیو باعث کاهش میزان هایپرتروفی مرضی درون گرا در مردان مبتلا به فشارخون بالا و تنگی عروق کرونر پس از آنژیوپلاستی می شود. به طوری که تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف کویرستین اثرات به نسبت بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر، ورزش، پرفشاری خون، هایپرتروفی بطن چپ، استرس اکسیداتیو، مداخله کرونری از راه پوست، کوئرستین
 • ابوالقاسم پوررضا، علی محمد مصدق راد، معصومه پرویزی شاد* صفحات 313-321
  زمینه و هدف

  خطای پزشکی عدم موفقیت یک اقدام برنامه ریزی شده بهداشتی و درمانی در رسیدن به اهداف تعیین شده یا استفاده از یک برنامه اشتباه بهداشتی و درمانی برای رسیدن به هدفی است. خطاهای پزشکی افزون بر تحمیل رنج به بیماران، هزینه زیادی به نظام سلامت تحمیل می کند. هدف این پژوهش شناسایی عوارض ناخواسته و تحلیل علل بروز آن ها در بیمارستان بود.

  روش بررسی

  این پژوهش توصیفی-مقطعی به صورت گذشته نگر در بیمارستانی در شهر تهران از دی تا اسفند 1395 انجام شد که تعداد 377 پرونده بیماران ترخیص یا فوت شده از تاریخ اول فروردین 1394 تا پایان اسفند 1394 به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پرونده های بیماران توسط کارشناس بالینی با استفاده از ابزار نشانه های کلی (The Global Trigger Tool) بررسی و عوارض ناخواسته شناسایی شد. نوع و شدت عوارض توسط پزشک ارزیابی و صحه گذاری شد.

  یافته ها

  حدود 9/15% بیماران دچار عوارض ناخواسته شده بودند. میزان عوارض ناخواسته 1/19 در هر 100 پذیرش و 7/5 در هر 100 روز بستری بود. حدود 50% موارد عوارض ناخواسته منجر به آسیب موقت یا افزایش مدت زمان بستری بیماران شد. بیشترین عارضه ناخواسته مربوط به خونریزی، عفونت های بیمارستانی و سقوط بیمار و مهمترین علل بروز عوارض ناخواسته مربوط به کارکنان و فرایندهای بیمارستانی بود. تعداد عوارض ناخواسته شناسایی شده با استفاده از ابزار نشانه های کلی 100 برابر تعداد عوارض ناخواسته شناسایی شده با استفاده از فرم گزارش داوطلبانه خطاها بود.

  نتیجه گیری

  میزان عوارض ناخواسته در بیمارستان مورد مطالعه زیاد بود. ابزار نشانه های کلی حساسیت و ویژگی بیشتری نسبت به روش گزارش داوطلبانه عوارض ناخواسته، در شناسایی عوارض ناخواسته دارد.

  کلیدواژگان: خطاهای پزشکی، ایمنی بیمار، مدیریت خطر
 • مصطفی بهره مند، احسان زرشکی*، بهزاد کرمی متین، سمیرا محمدی صفحات 322-327
  زمینه و هدف

  بیماری اکتازی عروق کرونر، دیلاتاسیون غیرطبیعی بخشی از عروق کرونر با قطر حداقل 5/1 برابر سگمان های مجاور است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع گذشته نگر می باشد که از شهریور تا بهمن 1398 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت گرفت و نتایج آن به صورت خلاصه گزارش شد. برای به دست آوردن مقالات مورد نظر جستجوی الکترونیک در پایگاه های داده شامل بانک های اطلاعاتی Scopus، PubMed و ScienceDirect تا مهر 1398 انجام شد. برای این جستجو از کلید واژه‎های Coronary Artery Ectasia AND (Diabetes OR "Diabetes Mellitus") استفاده شد.

  یافته ها

  براساس استراتژی سرچ انجام شده، 106 مطالعه یافت شد که در نهایت 24 مقاله وارد تحلیل شدند و نتایج به دست آمده بیانگر رابطه مستقیم دیابت ملیتوس بر اکتازی عروق کرونر می باشد (51/1، 94/0=95%CI، 19/1OR=).

  نتیجه گیری

  براساس این نتایج افرادی که به دیابت ملیتوس مبتلا هستند 19% شانس بیشتری نسبت به افراد گروه کنترل برای ابتلا به اکتازی عروق کرونر دارند.

  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر، دیابت ملیتوس، متاآنالیز، مرور سیستماتیک
 • سید مجتبی هاشمی حسنی، خلیل کیمیافر، پرویز معروضی، سید مسعود ساداتی، علیرضا بنای یزدی پور، معصومه سرباز* صفحات 328-332
  زمینه و هدف

  پرونده الکترونیک سلامت، در برگیرنده اطلاعات مراقبت بهداشتی فردی می باشد. هدف مطالعه، بررسی دیدگاه کاربران در مورد فاکتورهای موثر بر کیفیت داده های سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران (سپاس) در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود.

  روش بررسی

  در این پژوهش به صورت توصیفی-مقطعی، دیدگاه رابطین سامانه سپاس، مسیولین سیستم اطلاعات بیمارستانی Hospital Information System (HIS) و بخش های فناوری اطلاعات سلامت از طریق پرسشنامه بررسی شد.

  یافته ها

  مهمترین عامل فردی، آموزش کارکنان در زمینه کیفیت داده (94/19±0/4 از 5) بود. مهمترین عامل سازمانی، یکپارچگی و ارتباط HIS با سامانه ثبت احوال (72/43±0/4)، بود. در بررسی عوامل فنی، کیفیت پاسخگویی تیم پشتیبانی (58/56±0/4) بیشترین امتیاز را کسب کرد.

  نتیجه گیری

  به منظور ارتقاء کیفیت داده های سپاس، آموزش مداوم کارکنان، تقویت ارتباط HIS با سامانه ثبت احوال و ارتقاء کیفیت پاسخگویی تیم پشتیبانی سامانه سپاس، از موثرترین راهکارها در این زمینه می باشند.

  کلیدواژگان: کیفیت داده، پرونده الکترونیک سلامت، سیستم اطلاعات بیمارستانی
 • رضا ارشادی* صفحات 333-336
  زمینه و هدف

  سندرم کوشینگ پارانیوپلاستیک در زمینه تومورهای کارسینویید ریه یک یافته کلینیکی نادر است. در مواردی که تومور در محیط ریه به همراه درگیری غدد لنفاوی مدیاستن وجود داشته باشد در 79% موارد از نوع کارسینویید آتیپیک می باشد.

  معرفی بیمار

  مردی 45 ساله با سندرم کوشینگ اکتوپیک در بخش جراحی توراکس بستری گردید. در آخرین بررسی ها، اسکن اوکتروتاید (Octreotide Scan) درگیری غدد لنفاوی ناف ریه چپ را نشان داد. حین جراحی افزون بر رزکسیون غده لنفاوی به دلیل وجود یک ندول کوچک با ظاهر تومورال در لوب تحتانی ریه چپ لوبکتومی نیز انجام شد. پاتولوژی ندول را کارسینویید تیپیک با متاستاز به غده لنفاوی گزارش کرد. 

  نتیجه گیری

  این مقاله یک مورد نادر سندرم کوشینگ پارانیوپلاستیک در زمینه تومور کارسینویید تیپیک ریه با متاستازبه غدد لنفاوی مدیاستن را گزارش کرد. شیوع بیشتر درگیری غدد لنفاوی ماهیت تهاجمی این تومورها را نشان می دهد. همین امر رزکسیون آناتومیک کامل همراه با لنف آدنکتومی را لازم می سازد.

  کلیدواژگان: تومور کارسینویید، سندرم کوشینگ، مدیاستن
|
 • Mohsen Sheykhhasan, Hamed Manoochehri, Massoud Saidijam* Pages 261-273

  The highly contagious new coronavirus virus, SARS-CoV-2, was first appeared in Wuhan, China in late 2019. The virus has spread to 216 countries, including Iran, until 14 August 2020. So far, the number of people infected by the new corona virus and died from the disease is 20730456 and 751154 worldwide, respectively. Therefore, it is necessary to introduce the available treatments for this virus, as a global dilemma. Articles for this review study were selected from Embase, Medline and Google Scholar. Published full articles in English, English full articles published from 1st December 2019 to 23rd July 2020, were included. The search terms included combinations of COVID-19, SARS-COV-2, chloroquine, convalescent plasma, antiviral, antibacterial, Remidesivir, hydroxychloroquine, chloroquine phosphate, vaccines and monoclonal antibodies. There were no restrictions on the types of study eligible for inclusion. Different available therapies generally can be divided into small molecules and biological products. Among the small molecule drugs used for COVID-19 patients Remdesivir, Favilavir, and hydroxychloroquine have been associated with considerable success in disease control. Separation and transfusion of plasma from blood of improved COVID-19 patients to new patients and the use of recombinant Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) have been two very successful biological therapies in the treatment of COVID-19 disease. However, many efforts are being made by researchers around the world to make other effective and promising biological products. The development of a safe and effective vaccine can lead to great success in eradicating the disease. Also, the production of anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies and using of stem cell-based therapeutics can be a great success in treating the disease. In addition, according to the miRNA properties, many efforts have been made to inhibit the production of viral proteins using natural miRNAs or artificial siRNAs. It has been proposed that aptamers derived from SELEX can be used for the diagnosis and treatment of COVID-19. Subsequently, since the size of miRNAs is at the nanometer level, they can easily incorporate to the targeted exosomes and be delivered via circulation in human blood to the infected cells such as lung cells. Interestingly, miRNAs can be delivered into the lung by inhalation.

  Keywords: biological products, COVID-19, drug therapy, treatment modality, vaccine
 • Mansoureh Shariat, Ezoddin Rostamian, Heshmat Moayeri, Mamak Shariat, Laleh Sharifi* Pages 274-283

  Asthma is an inflammatory and chronic disease that affects about 300 million people globally. The disease is more common in developed countries. The increase in the prevalence of asthma is not only due to genetic factors, but also to many environmental factors related to urbanization and type of nutrition. It has been reported that obesity is an independent risk factor for asthma and obese children are at higher risk of asthma. The researchers found that many of the common phenotypes of obesity and asthma are due to genetic effects and some genetic component is common to asthma and obesity. Genetic data suggest that there are areas of genetic overlap between the obesity and asthma genes. These children experience more severe asthma and have a poor treatment outcome. On the other hand, there is an association between vitamin D deficiency in the earlier stages of life and incidence of asthma in the following years. Interestingly, obesity is a common risk factor for both asthma and vitamin D deficiency. Therefore, study on the interaction of asthma, obesity, and vitamin D deficiency may play an important role in unraveling the intricate nature of asthma. Prevalence of Pediatric asthma in 6-7 and 13-14 years-old children has been reported more than 10% in Iran. In this review we aimed to assess the latest findings about pediatric asthma and its association with obesity and vitamin D in Iran and the other countries. In addition, the results of a pilot study that has examined the frequency of overweight and obesity, as well as vitamin D deficiency in children with asthma in Tehran, are briefly presented. Enrolling a national study on obesity and vitamin D levels in children with asthma, can provide excellent information on the effects of obesity and vitamin D deficiency on asthma in Iranian children. Also the results could provide a basis for ecological studies to measure correlation between pediatric asthma and Sunlight and food and cultural habits in different parts of the country. Also, it is recommended that for a better understanding of the subject, experimental studies examine the effect of vitamin D supplementation and vitamin D-rich diets on the prevention and treatment of pediatric asthma in different age groups as well as different ethnicities of Iran.

  Keywords: asthma, obesity, vitamin D
 • Mohammad Hasan Jafari Najaf Abadi, Saeedeh Askarian, Reza Kazemi Oskuee, Bizhan Malaekeh-Nikouei, Mehdi Rezaee, Seyed Hamid Aghaee-Bakhtiari* Pages 284-292
  Background

  Non-viral Nano carriers such as liposomes and cationic polymers based on engineered properties are regarded in gene delivery field. Although these carriers do not have weaknesses of viral vectors, but they are less efficient than viruses and they still need to be improved as favorable gene delivery carriers. Amongst non-viral carriers, cationic liposomes have been proposed for clinical applications, but limitations such as low nucleic acid transfer and endosome escape and conduction of plasmid to the nucleus have challenged their use in clinical trials. Therefore, the combination of liposomes and cationic polymers for nucleic acid transfer has been considered because this approach makes it possible to use the desirable properties of liposomes and polymers so that it is even suggested for the gene treatment of some diseases such as Parkinsonchr('39')s. In this study, a combination of liposomes and cationic polymers were used for the preparation of lipopolyplexes. This approach allows simultaneous utilizing of the desirable properties of liposomes and polymers.

  Methods

  This interventional-experimental study was conducted in the medical faculty of Mashhad University of Medical Sciences from April 2017 to February 2018. In this study, PEI-based lipopolyplex with a molecular weight of 25 and 10 kDa and a liposome-to-polymer ratio of 1:1 were combined with plasmid containing the GFP (Green Fluorescent Protein) marker. The physicochemical properties of the synthesized carriers such as size, cytotoxicity and gene transferability in human prostate cancer (PC3) cells were evaluated.

  Results

  The prepared lipopolyplex were 104 nm in size and all the lipopolyplexes were able to enhance transfection in the C/P=0.4 compared with its basic carriers (PEI and liposomes) alone, while showing less cytotoxicity than not manipulated liposomes. The results of this study suggest synthesized nanoparticles as nanocomposites for gene delivery purposes to different cells and in in-body studies.

  Conclusion

  The results of this study show that the lipopolyplex constructed from combination of PEI and liposomes can efficiently transfer the gene to the cell, while showing low cytotoxicity and appropriate size at the nano-scale. Therefore, this lipopolymer can be suggested for gene delivery purposes to different cells and in vivo targets.

  Keywords: gene transfer techniques, liposomes, PC-3 Cells, transfection
 • Narges Khodaparast, Nazila Malekian, Zahra Vahabi, Davood Fathi, Shahram Oveisgharan, Farzad Fatehi, Siamak Abdi* Pages 293-297
  Background

  Alzheimer dementia as the most common cause of dementia is a chronic, progressive, irreversible and incurable disease. The second most common cause of dementia after Alzheimer is vascular dementia. One of the systems involved in dementia is the visuospatial system and visual evoked potential (VEP) can be one of the diagnostic methods for this disease. Therefore, the present study aims to compare visual evoked potential changes in Alzheimer dementia, vascular dementia and patients with minimally conscious impairment (MCI) with healthy people.

  Methods

  A case-control study was performed on referred clients to Shariati Hospital, Tehran, Iran, from April 2015 to September 2016. Patients with cognitive impairment went through Montreal cognitive assessment (MOCA) test and divided into three groups of Alzheimer dementia, vascular dementia and patients with minimally conscious impairment. Subjects with normal cognition were included in the control group. The visual evoked potential test was performed on all participants in two  Methods pattern shift visual evoked potential (Ps-VEP) and flash visual evoked potential (f-VEP) and results were compared between groups.

  Results

  Forty patients were studied in four groups (three patient groups and one control group). 70 percent in Alzheimer group and 60 percent in vascular dementia group had abnormal pattern shift visual evoked potential. Only in Alzheimer group visual evoked potential P100 latency was significantly higher than control group and in other groups, there was no significant difference. Also there was no significant difference between groups in the study of flash visual evoked potential variables including P1, N2, P2 and N3.

  Conclusion

  This study showed that only Alzheimer was associated with a significant increase in visual evoked potential P100 latency. On the other hand the other hand, there was no significant difference in flash visual evoked potential variables including P1, N2, P2 and N3 between different groups which shows that flash visual evoked potential cannot differentiate between Alzheimer dementia, vascular dementia, patients with minimally conscious impairment and normal people.

  Keywords: alzheimer's disease, vascular dementia, visual evoked potential
 • Razieh Sangsari, Maryam Saeedi*, Malihe Kadivar, Mahsa Niknam Pages 298-303
  Background

  The effects of magnesium physiology are contradictory to the neurotoxic effect of bilirubin, but the relationship between magnesium level and hyperbilirubinemia in neonates has not been well studied. In this study, we investigated the relationship between serum magnesium level and hyperbilirubinemia and hyperbilirubinemia complications at the Children’s Medical Center.

  Methods

  In this cross-sectional and prospective study, 100 neonates who were admitted to the Childrenchr('39')s Medical Center from October 2018 to 2019 due to neonatal jaundice were enrolled. Neonates were divided into two groups: serum bilirubin levels 16-20 mg/dl were included in the moderate hyperbilirubinemia group and bilirubin >20 mg/dl into severe hyperbilirubinemia group. Serum magnesium levels and clinical complications of hyperbilirubinemia including fever, seizure, apnea, bradycardia, and abnormal neurological examinations were recorded in these infants.

  Results

  In this study, 100 neonates were evaluated. The mean serum magnesium level in these patients was 2.32 mg/dl. This rate was significantly higher in neonates with seizure (P=0.038), hyperbilirubinemia fever (P=0.048), and neonates with chronic encephalopathy (P=0.003). The mean serum magnesium level was significantly higher in severe hyperbilirubinemia (P<0.001). Serum Magnesium in complications of chronic encephalopathy (P=0.007), Fisting (P=0.001), retrocoli (P=0.001), hypertonia (P=0.004), hypotonia (P=0.001) and seizures (P=0.030) were significantly different. The serum magnesium levels were positively correlated with total bilirubin (r=0.443, P<0.001). The magnesium levels correlated with the chronic encephalopathy (OR: 4.15, P=0.040) and it was observed that magnesium levels above 2.15 could predict chronic encephalopathy with a sensitivity of 100%, the specificity of 47.82%, a negative predictive value of 100% and a positive predictive value of 14.28%.

  Conclusion

  The results of this study showed that serum magnesium levels significantly correlated with serum total bilirubin and magnesium cutting points above 2.15 mg/dl in patients with jaundice could predict chronic encephalopathy.

  Keywords: bilirubin, hyperbilirubinemia, magnesium, neonatal jaundice
 • Khalilullah Moonikh*, Majid Kashef, Khalil Mahmoudi, Mojtaba Salehpour Pages 304-312
  Background

  Hypertension induces cardiac hypertrophy. Oxidative stress plays an important role in the pathogenesis of hypertension induced cardiac hypertrophy. Exercise and Quercetin (as activators of Sirtuins) reduce oxidative stress. The aim of this study was to investigate the effect of high-intensity interval training (HIIT) with Quercetin supplement on oxidative stress and level of concentric pathologic hypertrophy in patients with hypertension and coronary heart disease after angioplasty.

  Methods

  The present study was conducted experimentally randomized, placebo-controlled and double‑blind on 24 men with hypertension and coronary heart disease after angioplasty aged 40-60 since years May to August 2019 at the Exercise Physiology department of Sport Sciences Faculty, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran. The subjects were randomly divided into two groups of HIIT+quercetin (n=12) and HIIT+placebo (n=12) and were followed during 8 weeks of high-intensity interval training (30 seconds of activity and 30 seconds of rest) and quercetin consumption (250 mgr of quercetin supplement or placebo pills daily). Echocardiography was used to investigate morphological factors such as posterior wall dimension (PWd) and left ventricular end diastolic diameter (LVEDd). Plasma total antioxidant capacity (TAC) and malondialdehyde (MDA) were measured by colorimetric method.

  Results

  The results showed that MDA and The relative wall thickness (RWT) decreased after 8 weeks in HIIT+ supplement and HIIT+placebo groups and TAC level and LVEDd increased significantly (P<0.05). PWd decreased significantly only in the exercise+supplement group (P<0.05). No significant difference between groups in any other variables was detected (P>0.05).

  Conclusion

  Eight weeks of high-intensity interval training alone or with quercetin by reducing oxidative stress(increasing total antioxidant capacity (TAC) and reducing malondialdehyde (MDA) reduces level of concentric pathologic hypertrophy in men with hypertension and coronary heart disease after angioplasty. So that high-intensity interval training with quercetin supplementation has relatively more effects.

  Keywords: coronary artery disease, exercise, hypertension, left ventricular hypertrophy, oxidative stress, percutaneous coronary intervention, quercetin
 • Abolghasem Pourreza, Ali Mohammad Mosadeghrad, Masoumeh Parvizi-Shad* Pages 313-321
  Background

  Medical errors are those mistakes committed by healthcare professionals due to wrong execution of a planned healthcare action or execution of a wrong healthcare action plan whether or not it is harmful to the patient. Medical errors may cause patients to suffer and have huge financial costs for the healthcare system. Identifying and measuring medical errors and adverse events are essential for improving patient safety. The objectives of this research were to measure medical errors and adverse events rates, to identify their severity and also analyze their underlying causes in a general educational hospital in Tehran, Iran by using The Global Trigger Tool.

  Methods

  A descriptive, cross-sectional, and retrospective approach was used in this study. The medical records of 377 hospitalized patients between April 2015 and March 2016 were examined using simple random sampling method. Patient’s records were reviewed by a nurse using The Global Trigger Tool. Then, a physician authenticated the findings of the adverse events and rated their severity. The causes of adverse events were identified using brain storming and Ishikawa Cause And Effect Diagram.

  Results

   A total of 205 triggers were detected, and 60 adverse events were identified. About 15.9 percent of patients experienced an adverse event. The rate of adverse events was 19.1 per 100 admissions and 5.7 per 100 Admission days or hospitalization days. Almost half of the adverse events were in the E and F categories (temporary harm). Bleeding, nosocomial infections, and patient fall were the leading adverse events. Employees and working processes were the underlying causes of the medical errors and adverse events. The Global Trigger Tool found 100 times more adverse events than the voluntary reporting method.

  Conclusion

  The adverse event rate of this study was high. Hospital managers should take appropriate actions to reduce medical errors and adverse events and enhance patient safety. The Global Trigger is a Powerful, reliable, strong tool for identifying adverse events and measuring their severity.

  Keywords: medical errors, patient safety, risk management
 • Mostafa Bahremand, Ehsan Zereshki*, Behzad Karami Matin, Samira Mohammadi Pages 322-327
  Background

  Coronary artery ectasia (CAE) is dilatation of an arterial segment to a diameter at least 1.5 times that of the adjacent normal coronary artery. The incidence of coronary artery ectasia is distinct in different countries that can be found in 1.2% to 5% of angiographic examinations.

  Methods

  This is a retrospective study that was conducted from September 2019 to February 2020 in Kermanshah University of Medical Sciences and the results were reported briefly. To obtain the desired articles, electronic searches were conducted in databases including the Scopus, PubMed, and Science Direct databases without time limited until October 2019. The keywords used were Coronary Artery Ectasia AND (Diabetes OR "Diabetes Mellitus"). This was done by two individuals separately and the final results were confirmed by a third person. Mixed method appraisal tool (MMAT) was used to evaluate the quality of studies. The structure of writing and the process of performing and reporting the study are based on the PRISMA checklist.

  Results

  Based on the search strategy carried out at PubMed, Scopus and Science Direct databases, 106 studies were found, which resulted in 24 articles being analyzed based on inclusion and exclusion criteria of which three were conducted in China, 18 in Turkey and one in Sweden, Egypt, and France. Finally, 24 articles were analyzed and the results showed a direct and effective relationship between diabetes mellitus and CAE (OR=1.19, CI: 0.94, 1.51).

  Conclusion

  Based on these results, the risk of CAE in subjects with diabetes mellitus was 19% higher than in subjects without diabetes mellitus.

  Keywords: coronary artery disease, diabetes mellitus, meta-analysis, systematic review
 • Seyed Mojtaba Hashemi Hasani, Khalil Kimiafar, Parviz Marouzi, Seyed Masoud Sadati, Alireza Banaye Yazdipour, Masoumeh Sarbaz* Pages 328-332
  Background

  The Electronic Health Record contains personalized health care information. Several factors affect the quality of SEPAS (Iranian electronic health record) data, disregarding the types of hospital information system set-up in hospitals. The purpose of this study was to investigate userschr('39') views on the factors affecting the data quality of Iranian Electronic Health Record (SEPAS) in hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2018. In this study, the views of supervisors of the SEPAS system, HIS chief officers, and head of health information technology departments of hospitals were evaluated through a valid and reliable researcher-made questionnaire. Content validity ratio and content validity index of the questionnaire were validated as 0.82 and 0.94, respectively. Furthermore, the internal questionnaire reliability was affirmed by Cronbachchr('39')s alpha of 0.96. Data analysis was conducted using descriptive statistics in the SPSS v.16 software.

  Results

  The most important individual factor of affecting SEPAS data quality was staff training (4.19±0.94 of 5). Moreover, the factor “Personnel awareness of goal, mission, and vision of SEPAS system" had the lowest score (3.86±1.16). Also, the most critical organizational factor was the integration and relation of the HIS with the Civil Status Registration System (4.43±0.72). In examining technical factors, the quality of its support team responsiveness to user demands had the highest score (4.56±0.58). Also, the utilization of new data collection instruments and technologies (barcode, RFID, etc.) had the lowest score (4.22±0.98).

  Conclusion

  The most efficient solutions to improve quality of SEPAS data seems to be continuous training of staff, enhancing HIS connection with the Civil Status Registration System and improving the responsiveness of SEPAS support team.

  Keywords: data accuracy, electronic health record, hospital information system
 • Reza Ershadi* Pages 333-336
  Background

  The bronchopulmonary carcinoid tumor accounts for 1-2% of all adult malignancies of the lung and 20-30% of all carcinoid tumors. Cushing’s syndrome is the result of chronic exposure to increased concentration of exogenous or endo-genus cortisol hormone, and it is generally associated with central obesity, metabolic syndrome, and hypertension. Treatment is based on decreasing cortisol levels in the blood, through medical or surgical approaches. Surgery is considered the main treatment for ectopic ACTH-secreting tumors. Paraneoplastic Cushing’s syndrome due to bronchopulmonary carcinoid tumor is a rare clinical occurrence, which has been reported in only a few case reports and case series. An average of 71% of typical carcinoid tumors were found to be central. 79% of patients with a peripheral carcinoid tumor and evidence of mediastinal node enlargement are likely to have an atypical carcinoid.

  Case Presentation

  A 45 Years old male with a history of ectopic Cushing’s syndrome over the last two years was admitted to our department (Department of thoracic surgery, Teahran, Iran). He had a positive Octreotide scan of the hilar lymph nodes of the left lung at last evaluations. During the surgery, in the left lower lobe was resected (because a small nodule with tumoral appearance was seen in left lower lobe) with hilar and mediastinal lymph node dissection. Pathology indicated a typical carcinoid tumor with mediastinal lymph node metastasis. Plasma cortisol and ACTH were normalized following the surgery.

  Conclusion

  The present study reported a rare case of Cushing paraneoplastic syndrome with typical bronchopulmonary carcinoid tumor and N2 lymph node metastasis. The high prevalence of lymph node involvement confirms the aggressive nature of these tumors and warrants complete anatomic resection with radical lymphadenectomy.

  Keywords: carcinoid tumor, Cushing’s syndrome, mediastinum
 • Negin Shaterian, Fatemeh Abdi* Pages 337-338