فهرست مطالب

زنان امروز - پیاپی 39 (بهار 1399)
 • پیاپی 39 (بهار 1399)
 • 132 صفحه، بهای روی جلد: 300,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/06/10
 • تعداد عناوین: 19
|
 • جامعه
 • سبز تویی که سرخ می خواهمت
  پریا رحیمی صفحه 8
 • کرونا و سوگ تعلیق شده
  رضا تسلیمی طهرانی صفحه 15
 • مادری در ایام کرونا
  حبیب دانشور صفحه 21
 • رد ایده آل های گفتمان رسمی در منظومه هویتی زنان / زن مطلوب نزد زنان طبقه متوسط شهری در تهران کدام است؟
  مهدی خویی صفحه 31
 • بخشندگان بی بهره / زنان عشایر بختیاری ؛ زندگی با آب و آفتاب
  نرگس جودکی صفحه 36
 • هنر
 • نئواورینتالیسم در هنر مهاجر ایرانی
  مهسا فرهادی کیا صفحه 42
 • میل مبهم زندگی / درنگی بر عکس های اینستاگرامی زنان در دوران قرنطینه
  عسل باقری صفحه 48
 • پیکر زنان همچون میدان نبرد / سینما و چهره زنانه جنگ
  نزهت بادی صفحه 54
 • زندگی های لی میلر / نگاهی به زندگی لی میلر، مدل، بازیگر و عکاس جنگ
  الهه حبیبی صفحه 60
 • شفا در تنهایی است / درباره مستند سرزمین عسل، ساخته لوبرمیراستفانوف و تامارا کوتوفسکا
  آزاده بی آزار گیتی صفحه 65
 • تاریخ
 • سخت بیمار است مام وطن / حفظ الصحه در جراید زنان عصر مشروطه
  مریم دژم خوی صفحه 70
 • پرستاری تاریخ یک شغل یا تاریخ مراقبت؟
  ندا شبان صفحه 79
 • غیبت زنان در گفتمان پزشکی قاجار
  فاطمه موسوی ویایه صفحه 86
 • درد چشم امین اقدس و باقی ماجرا
  افسون وفادوست صفحه 93
 • نامه سرگشاده به مجله زنان امروز / پرده چهارم، بی توجهی به هر نوع اصول روزنامه نگاری
  صفحه 97
 • ادبیات
 • اگر صدای زمانه اش نباشد رمان زود می میرد / گفت و گو با آیدا مرادی آهنی، نویسنده
  ساناز زمانی صفحه 100
 • فردا که بیاید
  مریم طباطبائیها صفحه 107
 • درآمدی بر نوشتار زنانه، بیانگری و امر جزئی مخل
  کبوتر ارشدی صفحه 113
 • گیس های بریده گیسیا
  زری نعیمی صفحه 123